0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărți: Religie
 3. Istoria credințelor și ideilor religioase. Vol. 3
Carte

Istoria credințelor și ideilor religioase. Vol. 3

De la Mahomed la epoca Reformelor

Autor(i): Mircea Eliade
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 2011
Pagini: 304 (15x23 cm)
Preţ: 64,95 Lei
Disponibilitate: în stoc

Monumentală lucrare „Istoria credințelor și ideilor religioase“ explorează originea și semnificațiile divinităților și riturilor din diferite epoci și regiuni ale lumii, punând în evidență, după cum afirma autorul însuși, „unitatea fundamentală a fenomenelor religioase și, în același timp, noutatea inepuizabilă a expresiilor lor“.

Volumul al treilea al „Istoriei credințelor și ideilor religioase“ continuă, de la Sfântul Augustin până în epoca Luminilor, istoria religiei creștine începută în volumul precedent.

Sunt de asemenea prezentate avântul islamului, mistica evreiască, creștină și musulmană, ereziile, practicile populare și ezoterismul, dar și religiile eurasiatice și tibetane.

Mircea Eliade a reușit ca nimeni altul să ofere publicului occidental date despre religiile „primitive“ ale Orientului. Toți cei interesați de marea aventură umană vor găsi în „Istoria credințelor și ideilor religioase“ noi informații și noi unghiuri de abordare.

New York Times Book Review

Cuprinsul cărţii: „Istoria credințelor și ideilor religioase. Vol. 3“

 • Lista abrevierilor
 • Cuvânt înainte
 • Religiile Eurasiei antice: turco-mongolii, fino-ugricii, balto-slavii
  • Vânători, nomazi, războinici
  • Tängri, „Zeul-Cer“
  • Structura Lumii
  • Peripețiile Creației
  • Șamanul și inițierea șamanică
  • Mituri și ritualuri șamanice
  • Semnificația și importanța șamanismului
  • Religiile asiaticilor septentrionali și ale fino-ugricilor
  • Religia balților
  • Păgânismul slav
  • Riturile, miturile și credințele vechilor slavi
 • Bisericile creștine înainte de criza iconoclastă (secolele VIII-IX)
  • Roma non pereat…
  • Augustin: de la Tagasta la Hippo
  • Marele predecesor al lui Augustin: Origen
  • Poziții polemice la Augustin. Doctrina augustiniană a grației și predestinării
  • Cultul sfinților: martyria, relicve, pelerinaje
  • Biserica de Răsărit și avântul teologiei bizantine
  • Venerarea icoanelor și mișcarea iconoclastă
 • Mahomed și avântul islamului
  • Allah, deus otiosus al arabilor
  • Mahomed, „Apostolul lui Dumnezeu“
  • Călătoria extatică în Cer și Cartea Sacră
  • „Emigrarea“ la Medina
  • De la exil la victorie
  • Mesajul Coranului
  • Iruperea islamului în Mediterana și în Orientul Apropiat
 • Catolicismul apusean de la Carol cel Mare la Gioacchino da Fiore
  • Creștinismul în Evul Mediu timpuriu
  • Asimilarea și reinterpretarea tradițiilor precreștine: regalitatea sacră, cavalerii
  • Cruciadele: eshatologie și politică
  • Semnificația religioasă a artei romanice și a iubirii curtenești
  • Ezoterismul și creațiile literare: trubadurii, Fedeli d’Amore, ciclul Graalului
  • Gioacchino da Fiore: o nouă teologie a Istoriei
 • Teologii și mistici musulmane
  • Fundamentele teologiei majoritare
  • Șiismul și hermeneutica ezoterică
  • Ismailismul și exaltarea Imamului; Marea Resurecție; Mahdi
  • Sufism, ezoterism, experiențe mistice
  • Câțiva maeștri sufi: de la Zu-Nun la Tirmidi
  • Al-Hallâg, mistic și martir
  • Al-Gazzali și concilierea dintre Kalam și sufism
  • Primii metafizicieni; Avicenna; filosofia în Spania musulmană
  • Ultimii și cei mai de seamă gânditori arabi din Andaluzia: Averroes și Ibn Arabi
  • Sohrawardi și mistica Luminii
  • Galal al-Din-Rumi: muzica, poezia și dansul sacru
  • Triumful sufismului și reacția teologilor. Alchimia
 • Iudaismul de la răscoala lui Bar-Kokhba până la hasidism
  • Cum a fost alcătuită Mișna
  • Talmudul. Reacția antirabinică: secta karaiților
  • Teologi și filosofi evrei din Evul Mediu
  • Maimonide: între Aristotel și Tora
  • Primele expresii ale misticii evreiești
  • Kabbala medievală
  • Isaac Luria și noua Kabbală
  • Răscumpărătorul apostat
  • Hasidismul
 • Mișcările religioase din Europa: din Evul Mediu târziu până în ajunul Reformei
  • Erezie dualistă în Imperiul bizantin: bogomilismul
  • Bogomilii în Apus: katharii
  • Sfântul Francisc din Assisi
  • Sfântul Bonaventura și teologia mistică
  • Sfântul Toma din Aquino și scolastica
  • Meister Eckhart: de la Dumnezeu la Deitate
  • Pietatea populară și riscurile devoțiunii
  • Dezastre și speranțe: de la flagelanți la devotio moderna
  • Nicolaus Cusanus și amurgul Evului Mediu
  • Bizanțul și Roma. Controversa lui filioque
  • Călugării isihaști. Sfântul Grigore Palama
 • Religie, magie și tradiții hermetice înainte și după Reforme
  • Supraviețuirea tradițiilor religioase precreștine
  • Simboluri și ritualuri ale unui dans cathartic
  • „Vânătoarea de vrăjitoare“ și vicisitudinile religiei populare
  • Martin Luther și Reforma în Germania
  • Teologia lui Luther. Polemica cu Erasmus
  • Zwingli; Calvin; Reforma catolică
  • Umanism, neoplatonism și hermetism în vremea Renașterii
  • Noi valorizări ale alchimiei: de la Paracelsus la Newton
 • Religiile tibetane
  • „Religia oamenilor“
  • Concepții tradiționale: Cosmos, oameni, zei
  • Religia Bon: confruntări și sincretism
  • Formarea și dezvoltarea lamaismului
  • Doctrine și practici lamaiste
  • Ontologie și fiziologie mistică a Luminii
  • Actualitatea anumitor creații religioase tibetane
 • Tabloul problemelor
 • Bibliografii critice
 • Index