0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Religie
 3. Istoria credinţelor şi ideilor religioase. Vol. 3
Carte

Istoria credinţelor şi ideilor religioase. Vol. 3

Istoria credinţelor şi ideilor religioase. Vol. 3. Editura Polirom
CumpărDetalii carte

De la Mahomed la epoca Reformelor

Autor(i): Mircea Eliade
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 2011
Pagini: 304 (15x23 cm)
Preţ: 64,95 Lei
Disponibilitate: în 7-14 zile

Monumentală lucrare „Istoria credinţelor şi ideilor religioase“ explorează originea şi semnificaţiile divinităţilor şi riturilor din diferite epoci şi regiuni ale lumii, punând în evidenţă, după cum afirma autorul însuşi, „unitatea fundamentală a fenomenelor religioase şi, în acelaşi timp, noutatea inepuizabilă a expresiilor lor“.

Volumul al treilea al „Istoriei credinţelor şi ideilor religioase“ continuă, de la Sfântul Augustin până în epoca Luminilor, istoria religiei creştine începută în volumul precedent.

Sunt de asemenea prezentate avântul islamului, mistica evreiască, creştină şi musulmană, ereziile, practicile populare şi ezoterismul, dar şi religiile eurasiatice şi tibetane.

Mircea Eliade a reuşit ca nimeni altul să ofere publicului occidental date despre religiile „primitive“ ale Orientului. Toţi cei interesaţi de marea aventură umană vor găsi în „Istoria credinţelor şi ideilor religioase“ noi informaţii şi noi unghiuri de abordare.

New York Times Book Review

Cuprinsul cărţii: „Istoria credinţelor şi ideilor religioase. Vol. 3“

 • Lista abrevierilor
 • Cuvânt înainte
 • Religiile Eurasiei antice: turco-mongolii, fino-ugricii, balto-slavii
  • Vânători, nomazi, războinici
  • Tängri, „Zeul-Cer“
  • Structura Lumii
  • Peripeţiile Creaţiei
  • Şamanul şi iniţierea şamanică
  • Mituri şi ritualuri şamanice
  • Semnificaţia şi importanţa şamanismului
  • Religiile asiaticilor septentrionali şi ale fino-ugricilor
  • Religia balţilor
  • Păgânismul slav
  • Riturile, miturile şi credinţele vechilor slavi
 • Bisericile creştine înainte de criza iconoclastă (secolele VIII-IX)
  • Roma non pereat…
  • Augustin: de la Tagasta la Hippo
  • Marele predecesor al lui Augustin: Origen
  • Poziţii polemice la Augustin. Doctrina augustiniană a graţiei şi predestinării
  • Cultul sfinţilor: martyria, relicve, pelerinaje
  • Biserica de Răsărit şi avântul teologiei bizantine
  • Venerarea icoanelor şi mişcarea iconoclastă
 • Mahomed şi avântul islamului
  • Allah, deus otiosus al arabilor
  • Mahomed, „Apostolul lui Dumnezeu“
  • Călătoria extatică în Cer şi Cartea Sacră
  • „Emigrarea“ la Medina
  • De la exil la victorie
  • Mesajul Coranului
  • Iruperea islamului în Mediterana şi în Orientul Apropiat
 • Catolicismul apusean de la Carol cel Mare la Gioacchino da Fiore
  • Creştinismul în Evul Mediu timpuriu
  • Asimilarea şi reinterpretarea tradiţiilor precreştine: regalitatea sacră, cavalerii
  • Cruciadele: eshatologie şi politică
  • Semnificaţia religioasă a artei romanice şi a iubirii curteneşti
  • Ezoterismul şi creaţiile literare: trubadurii, Fedeli d`Amore, ciclul Graalului
  • Gioacchino da Fiore: o nouă teologie a Istoriei
 • Teologii şi mistici musulmane
  • Fundamentele teologiei majoritare
  • Şiismul şi hermeneutica ezoterică
  • Ismailismul şi exaltarea Imamului; Marea Resurecţie; Mahdi
  • Sufism, ezoterism, experienţe mistice
  • Câţiva maeştri sufi: de la Zu-Nun la Tirmidi
  • Al-Hallâg, mistic şi martir
  • Al-Gazzali şi concilierea dintre Kalam şi sufism
  • Primii metafizicieni; Avicenna; filosofia în Spania musulmană
  • Ultimii şi cei mai de seamă gânditori arabi din Andaluzia: Averroes şi Ibn Arabi
  • Sohrawardi şi mistica Luminii
  • Galal al-Din-Rumi: muzica, poezia şi dansul sacru
  • Triumful sufismului şi reacţia teologilor. Alchimia
 • Iudaismul de la răscoala lui Bar-Kokhba până la hasidism
  • Cum a fost alcătuită Mişna
  • Talmudul. Reacţia antirabinică: secta karaiţilor
  • Teologi şi filosofi evrei din Evul Mediu
  • Maimonide: între Aristotel şi Tora
  • Primele expresii ale misticii evreieşti
  • Kabbala medievală
  • Isaac Luria şi noua Kabbală
  • Răscumpărătorul apostat
  • Hasidismul
 • Mişcările religioase din Europa: din Evul Mediu târziu până în ajunul Reformei
  • Erezie dualistă în Imperiul bizantin: bogomilismul
  • Bogomilii în Apus: katharii
  • Sfântul Francisc din Assisi
  • Sfântul Bonaventura şi teologia mistică
  • Sfântul Toma din Aquino şi scolastica
  • Meister Eckhart: de la Dumnezeu la Deitate
  • Pietatea populară şi riscurile devoţiunii
  • Dezastre şi speranţe: de la flagelanţi la devotio moderna
  • Nicolaus Cusanus şi amurgul Evului Mediu
  • Bizanţul şi Roma. Controversa lui filioque
  • Călugării isihaşti. Sfântul Grigore Palama
 • Religie, magie şi tradiţii hermetice înainte şi după Reforme
  • Supravieţuirea tradiţiilor religioase precreştine
  • Simboluri şi ritualuri ale unui dans cathartic
  • „Vânătoarea de vrăjitoare“ şi vicisitudinile religiei populare
  • Martin Luther şi Reforma în Germania
  • Teologia lui Luther. Polemica cu Erasmus
  • Zwingli; Calvin; Reforma catolică
  • Umanism, neoplatonism şi hermetism în vremea Renaşterii
  • Noi valorizări ale alchimiei: de la Paracelsus la Newton
 • Religiile tibetane
  • „Religia oamenilor“
  • Concepţii tradiţionale: Cosmos, oameni, zei
  • Religia Bon: confruntări şi sincretism
  • Formarea şi dezvoltarea lamaismului
  • Doctrine şi practici lamaiste
  • Ontologie şi fiziologie mistică a Luminii
  • Actualitatea anumitor creaţii religioase tibetane
 • Tabloul problemelor
 • Bibliografii critice
 • Index