0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărți: Spiritualitate
 3. Maeștrii spirituali
Carte

Maeștrii spirituali

Autor(i): Jacques Brosse
Editura: Pro Editură și Tipografie
Anul apariţiei: 2017
Pagini: 642 (16x23 cm)
Preţ: 39,00 Lei
Disponibilitate: în 7-14 zile

De la religiile antice la învățătura budistă, de la nașterea islamului la monahismul creștin, de la misticii hinduși la gânditorii independenți, precum Bulgakov, Gurdjieff și Simone Weil, Jacques Brosse prezintă aici marea frescă a aventurii spirituale a omenirii, văzută prin prisma maeștrilor și școlilor sale.

Autorul, a cărui operă a fost laureată cu Marele Premiu al Academiei Franceze în 1987, este în același timp filosof, maestru zen, naturalist și specialist în tradițiile spirituale ale Orientului și Occidentului.

El oferă publicului chintesența științei sale, în aceste o sută douăzeci și cinci de capitole ce se îndreaptă spre esență.

Mistici și „moașe ale sufletelor“ de pretutindeni și din toate epocile sunt reuniți în această sinteză enciclopedică.

Cuprinsul cărţii: „Maeștrii spirituali“

 • Cartea morților
 • Misterele Eleusine
 • Inițierea și ezoterismul
 • Moise și nașterea iudaismului
 • Biblia
 • Hinduismul
 • Yi Jing și cele „Cinci Clasice“
 • Regele David și Psalmii
 • Profeții Israelului
 • Orfeu și orfismul
 • Zarathustra și mazdeismul
 • Pitagora și Empedocle
 • Jainismul
 • Upanișadele
 • Lao Zi și Dao de Jing
 • Buddha
 • Confucius și confucianismul
 • Socrate
 • Platon
 • Epicur și primii stoici
 • Zhuangzi și neotaoismul
 • Expansiunea pacifistă a budismului
 • Bhagavad-Gita
 • Apocrifele
 • Esenienii
 • Filon din Alexandria
 • Iisus
 • Petru, Pavel și Epistolele
 • Cele patru Evanghelii
 • Faptele Apostolilor
 • Apocalipsa
 • Seneca, Epictet, Marc Aureliu
 • Yoga lui Patanjali
 • Gnoza
 • Hermes Trismegistos
 • Iustin, Irineu, Clement Alexandrinul
 • Apologeții și Părinții latini
 • Origene
 • Plotin
 • Neoplatonicienii
 • Mani și maniheismul
 • Părinții din pustie
 • Mistica
 • Călugării din Occident
 • Călugării din Asia
 • Părinții greci ai Bisericii
 • Cei trei capadocieni
 • Ioan Gură de Aur și Ioan Cassian
 • Augustin
 • Benedict de Nursia și Grigore cel Mare
 • Dionisie [Pseudo] Areopagitul
 • Colomban și Bonifaciu
 • Tantrismul
 • Maxim Mărturisitorul și Ioan Damaschinul
 • Mahomed Profetul
 • Isihasmul
 • Budismul chinez și ch’an
 • Islamul și fulguranta sa expansiune
 • Coranu și culegerile hadith
 • Șiiții și ismailiții
 • Padmashambhava
 • Vajrayana, „Calea de diamant“
 • Tendai și Shingon
 • Sufiștii
 • Shankara și Ramanuja
 • Sfinții abați de Cluny
 • Simion Noul Teolog
 • Ortodoxia
 • Avicenna și Ghazali
 • Camalduleiisii, cartuzienii și premonstrensii
 • Milarepa
 • Monahismul rus
 • Hildegarde de Bingen
 • Attâr și Sohrawardi
 • Cistercienii și Sfântul Bernard
 • Tariqa
 • Ioachim de Flora
 • Maimonide
 • Ibn al Arabi
 • Dominic și predicatorii
 • Sfântul Francisc și Frații minoriți
 • Zen
 • „Pământurile pure“
 • Beghinele
 • Djalal ad-Din Rumi
 • Catarii
 • Bonaventura și franciscanii
 • Toma d’Aquino și dominicanii
 • Cabala
 • Meister Eckhart
 • Ruysbroeck și spiritualitatea flamandă
 • Suso și Tauler
 • Grigorie Palamas
 • Gelugpa și Dalai-Lama
 • John Wyclif și Jan Hus
 • Kabir și Guru Nanak
 • Martin Luther
 • Jean Calvin
 • Thomas Münzer și Menno Simonsz
 • Propagarea Reformei
 • Ignațiu de Loyola și iezuiții
 • Tereza de Avila și Ioan al Crucii
 • Jakob Böhme și Angelus Silesius
 • Ordinul Roza-Cruce
 • George Fox și Philipp Jakob Spener
 • Jansenismul și chietismul
 • Swedenborg și Saint-Martin
 • John Wesley și Joseph Smith
 • Hasidismul
 • De Maistre, Comte și Kierkegaard
 • Serafim de Sarov și stareții
 • Filocalia
 • Ramakrishna și Vivekananda
 • Soloviov, Bulgakov și Berdeaev
 • Steiner, Gurdjieff și Guénon
 • Gandhi
 • Sri Aurobindo și Ramana Maharshi
 • Jung, Teilhard de Chardin și S. Weil
 • Societatea Teozofică și Krishnamurti
 • Ashram-urile și guru
 • Maeștri tibetani și zen în Occident
 • O efervescență dezordonată
 • Epoca dialogului
 • Tabel tematic și istoric