0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Spiritualitate
 3. Maeştrii spirituali
Carte

Maeştrii spirituali

Maeştrii spirituali. Editura Pro Editură şi Tipografie
CumpărDetalii carte

Autor(i): Jacques Brosse
Editura: Pro Editură şi Tipografie
Anul apariţiei: 2017
Pagini: 642 (16x23 cm)
Preţ: 39,00 Lei
Disponibilitate: în stoc

De la religiile antice la învăţătura budistă, de la naşterea islamului la monahismul creştin, de la misticii hinduşi la gânditorii independenţi, precum Bulgakov, Gurdjieff şi Simone Weil, Jacques Brosse prezintă aici marea frescă a aventurii spirituale a omenirii, văzută prin prisma maeştrilor şi şcolilor sale.

Autorul, a cărui operă a fost laureată cu Marele Premiu al Academiei Franceze în 1987, este în acelaşi timp filosof, maestru zen, naturalist şi specialist în tradiţiile spirituale ale Orientului şi Occidentului.

El oferă publicului chintesenţa ştiinţei sale, în aceste o sută douăzeci şi cinci de capitole ce se îndreaptă spre esenţă.

Mistici şi „moaşe ale sufletelor“ de pretutindeni şi din toate epocile sunt reuniţi în această sinteză enciclopedică.

Cuprinsul cărţii: „Maeştrii spirituali“

 • Cartea morţilor
 • Misterele Eleusine
 • Iniţierea şi ezoterismul
 • Moise şi naşterea iudaismului
 • Biblia
 • Hinduismul
 • Yi Jing şi cele „Cinci Clasice“
 • Regele David şi Psalmii
 • Profeţii Israelului
 • Orfeu şi orfismul
 • Zarathustra şi mazdeismul
 • Pitagora şi Empedocle
 • Jainismul
 • Upanişadele
 • Lao Zi şi Dao de Jing
 • Buddha
 • Confucius şi confucianismul
 • Socrate
 • Platon
 • Epicur şi primii stoici
 • Zhuangzi şi neotaoismul
 • Expansiunea pacifistă a budismului
 • Bhagavad-Gita
 • Apocrifele
 • Esenienii
 • Filon din Alexandria
 • Iisus
 • Petru, Pavel şi Epistolele
 • Cele patru Evanghelii
 • Faptele Apostolilor
 • Apocalipsa
 • Seneca, Epictet, Marc Aureliu
 • Yoga lui Patanjali
 • Gnoza
 • Hermes Trismegistos
 • Iustin, Irineu, Clement Alexandrinul
 • Apologeţii şi Părinţii latini
 • Origene
 • Plotin
 • Neoplatonicienii
 • Mani şi maniheismul
 • Părinţii din pustie
 • Mistica
 • Călugării din Occident
 • Călugării din Asia
 • Părinţii greci ai Bisericii
 • Cei trei capadocieni
 • Ioan Gură de Aur şi Ioan Cassian
 • Augustin
 • Benedict de Nursia şi Grigore cel Mare
 • Dionisie [Pseudo] Areopagitul
 • Colomban şi Bonifaciu
 • Tantrismul
 • Maxim Mărturisitorul şi Ioan Damaschinul
 • Mahomed Profetul
 • Isihasmul
 • Budismul chinez şi ch`an
 • Islamul şi fulguranta sa expansiune
 • Coranu şi culegerile hadith
 • Şiiţii şi ismailiţii
 • Padmashambhava
 • Vajrayana, „Calea de diamant“
 • Tendai şi Shingon
 • Sufiştii
 • Shankara şi Ramanuja
 • Sfinţii abaţi de Cluny
 • Simion Noul Teolog
 • Ortodoxia
 • Avicenna şi Ghazali
 • Camalduleiisii, cartuzienii şi premonstrensii
 • Milarepa
 • Monahismul rus
 • Hildegarde de Bingen
 • Attâr şi Sohrawardi
 • Cistercienii şi Sfântul Bernard
 • Tariqa
 • Ioachim de Flora
 • Maimonide
 • Ibn al Arabi
 • Dominic şi predicatorii
 • Sfântul Francisc şi Fraţii minoriţi
 • Zen
 • „Pământurile pure“
 • Beghinele
 • Djalal ad-Din Rumi
 • Catarii
 • Bonaventura şi franciscanii
 • Toma d`Aquino şi dominicanii
 • Cabala
 • Meister Eckhart
 • Ruysbroeck şi spiritualitatea flamandă
 • Suso şi Tauler
 • Grigorie Palamas
 • Gelugpa şi Dalai-Lama
 • John Wyclif şi Jan Hus
 • Kabir şi Guru Nanak
 • Martin Luther
 • Jean Calvin
 • Thomas Münzer şi Menno Simonsz
 • Propagarea Reformei
 • Ignaţiu de Loyola şi iezuiţii
 • Tereza de Avila şi Ioan al Crucii
 • Jakob Böhme şi Angelus Silesius
 • Ordinul Roza-Cruce
 • George Fox şi Philipp Jakob Spener
 • Jansenismul şi chietismul
 • Swedenborg şi Saint-Martin
 • John Wesley şi Joseph Smith
 • Hasidismul
 • De Maistre, Comte şi Kierkegaard
 • Serafim de Sarov şi stareţii
 • Filocalia
 • Ramakrishna şi Vivekananda
 • Soloviov, Bulgakov şi Berdeaev
 • Steiner, Gurdjieff şi Guénon
 • Gandhi
 • Sri Aurobindo şi Ramana Maharshi
 • Jung, Teilhard de Chardin şi S. Weil
 • Societatea Teozofică şi Krishnamurti
 • Ashram-urile şi guru
 • Maeştri tibetani şi zen în Occident
 • O efervescenţă dezordonată
 • Epoca dialogului
 • Tabel tematic şi istoric