0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Ştiinţă
 3. Bioenergia
Carte

Bioenergia

Bioenergia. Editura Universitară
CumpărDetalii carte

Lumea vie, exemplu de adaptare pentru om

Autor(i): Victor Emil Lucian
Editura: Universitară
Anul apariţiei: 2017
Pagini: 404 (17x24 cm)
Preţ: 55,00 Lei
Disponibilitate: în 7-14 zile

Cartea încearcă să facă o legătură între energie sub diferitele sale forme care se găsesc în mediul înconjurător şi organismele vii din regnul animal şi vegetal.

De asemenea, se încearcă să se explice de unde provin aceste energii pe care le produc organismele vii, cum sunt produse, la ce folosesc, cum le utilizează organismele vii în folosul lor pentru a le face viaţa mai uşoară şi mai sigură.

Prima parte a cărţii prezintă originea vieţii şi a organismelor vii. Este descris procesul de formare a Universului, a sistemelor solare şi a Pământului. Apoi, după ce au fost create condiţii cât de cât favorabile apariţiei celor mai elementare forme de viaţă, este descris cum a apărut şi cum a evoluat viaţa pe Pământ. Sistemul de formare este suprapus în timp în existenţa sistemului evolutiv a speciilor de animale şi plante.

Primul capitol se ocupă de producerea energiei de organismele vii. Sunt enumerate şi descrise cele mai uzuale forme vii de produs energie întâlnite şi răspândite peste tot, sursele vegetale, lemnul de foc şi cărbunele de lemn, care sunt cele mai vechi şi răspândite resurse energetice cunoscute şi folosite de om.

Sursa vegetală de energie contribuie esenţial la existenţa şi dezvoltarea în special a popoarelor sărace. Formele superioare de energie sunt utilizate de indivizii societăţilor dezvoltate din punct de vedere economic.

Producerea masei biologice verzi este explicată prin descrierea fenomenelor naturale de fotosinteză, proces biologic care produce masă şi contribuie esenţial la curăţirea atmosferei terestre.

Tot organismele vii sunt responsabile de curăţirea biologică – curăţirea apelor, purificarea apei potabile, pe care le-a poluat omul prin activităţile desfăşurate de el. Sunt descrise procesele de transformare bacteriană care se petrec în timpul epurării apelor uzate sau poluate. O mare cantitate de energie o dezvoltă animalele de tracţiune care au o eficienţă energetică corespunzătoare cerinţelor omului care le domesticeşte, creşte şi hrăneşte.

Dar sunt prezentate şi curiozităţi din lumea organismelor vii care produc alte tipuri de energii, în alte scopuri decât cel care să producă lucru mecanic – deplasare, transport de obiecte grele. Sunt energii produse de organismele vii folosite în scopul reproducerii speciei, asigurării necesitaţilor vitale, procurării hranei. Este explicat fenomenul transmutaţiei biologice prin care se explică ştiinţific transformarea unui element chimic în altul. Prin transmutarea şi sublimarea potenţialului sexual se atinge aurul filosofal al vieţii.

Capitolul al doilea al cărţii se ocupă de perceperea de organismele vii a energiei prezente în spaţiu, energii perceptibile de simţurile fiinţelor vii şi energii ascunse care nu pot fi percepute şi cuantificate de simţurile fiinţelor vii sau de mintea lor. Sunt subliniate beneficiile şi necazurile pe care le produc diferite tipuri de energii prezente, indiferent de voinţa noastră, în jurul nostru la care noi involuntar suntem supuşi şi obligaţi să le suportăm. Sunt prezentate efecte produse de influenţele prezenţei energiilor în spaţiu asupra comportamentului biologic la unele fiinţe vii.

Capitolul al treilea al cărţii se ocupă de capacitatea de percepere a organismelor vii a lumii exterioare. Sunt descrise modul de simţire şi percepere a sunetelor care sunt prezente în mediul înconjurător, limitele şi modul de a înţelege ce mesaje vor să transmită.

Sunt descrise pe rând văzul luminii, auzul zgomotelor, perceperea şi distincţia culorilor, modul de gândire, inteligenţa, capacitatea intelectuală atât a anumitor animale cât şi a plantelor adaptate mediului în care trăiesc. Câteva mituri despre animale stârnesc curiozitatea cititorului despre specificitatea adaptării unor fiinţe vii la condiţiile mediului în care trăiesc.

Atunci când organismele vii simt necesitatea sau sunt obligate să se apere de posibili duşmani a căror prezenţă este semnalată şi le pun viaţa în pericol, ele comunică între ele. Prezenţa plantelor dintr-o zonă influenţează modificarea condiţiilor de mediu în care trăiesc. Sunt prezentate caracteristicile undelor electromagnetice, lumina ca radiaţie electromagnetică purtătoare de energie şi limitele de percepţie a razelor vizibile de diferite fiinţe.

Sunt fiinţe vii care percep cutremurele de pământ cu mult timp înainte de a se produce. Comportamentul acestor animale se schimbă. Sunt descrise modurile de percepere a lumii înconjurătoare de către unele animale care au această capacitate deosebită de a altora. Fenomenul migraţiei întâlnit la unele fiinţe este descris.

Capitolul al patrulea dă unele explicaţii, cercetări, studii despre producerea bioenergiei. „Transmutaţia biologică este un dar divin pentru cei inteligenţi şi perseverenţi“, este o afirmaţie a specialiştilor.

Sunt descrise metode de remediere a unei transmutaţii biologice, indici ale transmutaţiei biologice, despre ADN-ul uman care deschide poarta cunoaşterii spirituale. Meditaţia face minuni.

Proporţiile şi structura ADN-ului respecta proporţia de aur. Este descrisă crearea şi prezenţa proporţiei de aur în natură şi în creaţia omului. Sunt prezentate metode de exersarea mentalului, de fapt concentrarea energiilor spirituale pentru obţinerea unui scop propus dinainte.

Capitolul al cincilea prezintă câteva elemente de termodinamică biologică, prezentând legăturile strânse dintre legile generale ale fizicii, a căldurii dezvoltate prin oxidarea substanţelor nutritive consumate de fiinţele vii, a producerii lucrului mecanic capabil de a fi produs prin transformarea energiei calorice în energie mecanică. Este prezentat bilanţul energetic al acestor transformări care au loc în organismele fiinţelor vii care consumă substanţe nutritive şi produc energie pe care o folosesc în scopuri utile traiului. Sunt prezentate tipurile de stări şi procese cuplate în sistemele biologice.

Capitolul al şaselea prezintă câteva elemente de radiobiologie, efectele biologice ale radiaţiilor, mărimi şi unităţi pentru măsurarea efectelor radiaţiilor, doza biologic admisă ca nepericuloasa pentru corpul uman.

Radiobiologia este un procedeu cu ajutorul căruia se detectează schimbări morfologice a unor ţesuturi din care sunt compuse organele funcţionale ale corpului uman. Aceste modificări pot produce schimbări funcţionale ale organelor care pot afecta sănătatea organismului.

Capitolul al şaptelea prezintă noţiuni elementare despre producţia biologică de hidrogen, metode utilizate, materii prime utilizate.

Capitolul al optulea indică algele, ca resursă biologică, materie primă de producere a energiei viitorului. Se subliniază că algele produc 90% din oxigenul din ape, vital pentru vieţuitoarele acvatice. Sunt prezentate caracteristicile generale ale algelor, clasificarea speciilor de alge cunoscute, impactul algelor asupra mediului marin şi zonei litorale, producerea hidrogenului cu ajutorul algelor.

Este descris istoricul descoperirii producerii hidrogenului din alge marine, modalităţi de producere a hidrogenului, cercetări în stocarea şi producerea hidrogenului. Sunt prezentate cercetări din biochimie pentru dezvoltarea algoculturii. Este prezentat bioreactorul algol care ajută la producerea algelor.

Capitolul al nouălea al cărţii prezintă mesajele pe care le transmit diferite specii de flori şi plante atunci când sunt oferite cadou de o persoană altei persoane.

Această carte este destinată în principal ONG-urilor de mediu, parlamentarilor, studenţilor, cadrelor didactice, funcţionarilor publici din administraţia locală şi judeţeană şi ziariştilor interesaţi de problemele din domeniul organismelor vii din natură, cum au ştiut organismele vii să se adapteze condiţiilor de mediu şi nu în ultimul rând publicului larg care este bine să cunoască ce, cum şi cât consumă faţă de ce şi cât produce.

Abordarea subiectelor tratate în lucrare este un compromis între una strict ştiinţifică şi una de popularizare, nefiind deci destinată publicului larg în general şi nici experţilor, ci celor care, fără a fi specialişti în problemă, au un nivel de instruire peste medie şi interesul de a aprofunda şi înţelege problematica atât de complexă a unui comportament voluntar sau involuntar, dar necesar traiului în care s-au decis să-şi desfăşoare traiul.

Autorul a încercat să abordeze în carte subiectele transdisciplinar şi multidisciplinar pentru că subiectele tratate sunt de o mare complexitate şi implică analize din mai multe discipline simultan.

Pentru că pe plan principal am urmărit producerea de energie utilă organismelor vii şi curăţirea mediului de deşeuri produse de om şi organismele vii a trebuit să combin cunoştinţe de mediu, fizică, biologie, chimie, zoologie, botanică, pentru o abordare cât mai completă a problemelor tratate.

Cartea face în primul rând o fotografie a modului de adaptare a organismelor vii la condiţiile specifice de mediu în care îşi desfăşoară viaţa şi procură hrana necesară menţinerii vieţii, dezvoltării şi apărării de duşmani.

Sper că prezenta carte să fie o lectură interesantă, informativă şi utilă unor categorii cât mai largi de cititori şi să contribuie la o mai bună înţelegere, protecţie şi gestionare a factorului esenţial, vital de mediu.

Cartea am scris-o făcând multe observaţii personale în natură, o perioadă lungă de timp de câţiva ani şi consultând bibliografia menţionată de la finele cărţii.

Cuprinsul cărţii: „Bioenergia“

 • Introducere
 • Prezentarea cărţii
 • Originea vieţii şi a organismelor vii în Univers şi pe Pământ
  • Formarea Universului, a sistemelor solare şi a Pământului
  • Cum a apărut şi cum a evoluat viaţa pe Pământ?
  • Ce condiţii trebuie îndeplinite ca o planetă să găzduiască viaţă?
  • Apariţia omului pe Pământ
  • Apariţia vieţii în Univers
 • Producerea energiei necesare vieţuirii de organismele vii cu mijloace proprii
  • Cele mai uzuale forme vii de produs energie - surse vegetale
   • Lemnul de foc şi cărbunele de lemn – Sursă de energie pentru existenţă şi dezvoltare a popoarelor sărace
   • Plante energetice – biomasa
   • Fotosinteza – proces biologic – curăţirea atmosferei
    • Reacţii fotochimice
    • Reacţii nefotochimice (de întuneric)
    • Aspectul energetic al fotosintezei
    • Poluarea aerului şi fotosinteza
    • Model de laborator a procesului de fotosinteză
    • Electricitate – direct din fotosinteză
   • Epurarea biologică – curăţirea apelor
    • Procese de transformare bacteriană
    • Purificarea apei potabile
   • Energia fiinţelor vii – animale
    • Animalelor de tracţiune
     • Eficienţa energetică a energiei animale
     • Evidenţa şi repartizarea animalelor de tracţiune
     • Energia cinetică a omului
  • Bioluminiscenţa – producerea luminii vii
   • Licuriciul
   • Mecanismul de producere al scintilaţiei la licurici
   • Peştele «Cardinal»
  • Capilaritatea, modul de hrănire a plantelor
  • Plantele percep sunetul făcut de insectele dăunătoare şi îşi activează sistemul de apărare
  • Liliacul (animalul nocturn) care se orientează cu ultrasunete
  • Focile, morsele, ursul polar menţin constantă temperatura interioară a corpului
  • Plantele carnivore
  • Lemnul – material de construcţii rezistent la cutremure şi în timp
  • Simţurile şi adaptările la mediu a păianjenilor
   • Adaptări la condiţii specifice de mediu
   • Păianjenii în simbolică şi cultură
   • Pânza de păianjen
   • Strategiile de vânătoare ale păianjenilor
   • Înmulţirea păianjenilor
   • Comportamente curioase din viaţa păianjenilor
  • Instinctul vetrei generatoare de energie pozitivă
  • Romantism sau hărţuire la comportamentul animalelor
  • Transmutaţia biologică, un fenomen care sfidează ştiinţa actuală
   • Experimente care au condus la descoperirea transmutaţiei biologice
   • Părintele transmutaţiei biologice - Louis Kervran
   • Ştiinţa nu a explicat complet transformarea unui element chimic în altul
   • Prin transmutarea şi sublimarea potenţialului sexual se atinge aurul filosofal al alchimiştilor
  • Bioinginerie energetică – schimbul de produse cu mediul înconjurător
   • Producerea energiei necesare acoperirii menţinerii funcţiilor vieţii
   • Economisirea energiei de organism
   • Consumul de energie de organismele fiinţelor vii
 • Perceperea de organismele vii a energiilor şi fenomenelor prezente în spaţiu înconjurător
  • Energii perceptibile de simţurile fiinţelor vii
  • Energii şi fenomene ascunse
   • Sentimente şi energii care nu sunt percepute de organele de simţ ale organismelor vii
   • Sfidarea, un comportament lipsit de sentimente
   • Lucrătorii în Lumină şi familia energetică biologic
   • Al şaselea simţ la câini
   • Simţurile păsărilor - Spiritul de colectivitate
  • Vibraţiile şi acordarea vibraţională
   • Dincolo de cele cinci simţuri
   • Rezonanţa şi antrenarea
   • Antrenarea
   • Radionica
   • Unde benefice corpului uman
  • Fenomenul migraţiei fiinţelor vii
   • Migrarea somonilor, America de Nord
   • Migrarea păsărilor Porumbelul Călător
   • Migraţia fluturilor monarh, din Satele Unite ale Americii în Mexic
   • Fuga sardinelor, Africa de Sud
   • Migraţia Crabilor roşii, Christmas Island, Australia
   • Împerecherea pinguinilor imperiali, Antarctica
   • Înmulţirea broaştelor ţestoase, Trinidad Tobago
   • Flamingo, Lacul Nakuru, Kenya
   • Migrarea neconvenţională
  • Animale agresive periculoase
  • Câteva fenomene ciudate
  • Undele telurice
   • Sursa de formare a undelor
   • Reprezentarea grafică a reţelele telurice
   • Detectarea prezenţei undelor telurice
   • Efectele undelor telurice
   • Manifestări concrete ale acţiunii undelor telurice
   • Contracararea efectelor nocive
   • Efecte ale comportamentului biologic la fiinţe influenţate de prezenţa energiilor în spaţiu
  • Comunicarea între fiinţele vii
  • Comportamentul şi culoarea blănii la animale
  • Puterea şi influenţele florei asupra faunei
 • Perceperea de organismele vii cu propriile simţuri şi capacităţi a fenomenelor lumii exterioare
  • Simţirea şi perceperea sunetelor
   • Capacitatea apei de a auzi, selecţie şi acumulare a informaţiei
   • Apa o substanţă bizară
  • Simţirea – perceperea semnalelor luminoase şi auditive
   • Surse de lumină percepute de ochiul uman
   • Cum văd animalele?
   • Văzul la mamifere - Culorile prin ochii animalelor
   • Câteva mituri despre animale
   • Simţurile plantelor. Plante care aud şi comunică
    • Plantele pot gândi? Nu, dar comunică într-un mod rudimentar
    • Plantele vorbesc
    • Simţurile plantelor: gustul, auzul, pipăitul, mirosul, văzul
   • Perceperea lumii înconjurătoare de către plante
   • Influenţa vegetaţiei asupra circuitului apei în natură
  • Caracteristicile undelor electromagnetice
   • Lumina ca radiaţie electromagnetică purtătoare de energie
   • Limitele de percepţie a razelor vizibile
   • De la ultraviolet la infraroşu
  • Perceperea rugozităţii unei suprafeţe
  • Perceperea cutremurelor de pământ
  • Perceperea lumii înconjurătoare de către animale
   • Simţurile şerpilor
   • Percepţiile pisicii
   • Animalele, unele scriu, altele citesc
   • Simţurile anfibiilor - presimţirea unui seism de pământ
   • Cum ar putea un gândac să revoluţioneze industria aeronautică
   • Simţuri uimitoare ale unor animale
    • Detectarea liniilor de câmp electric
    • Sensibilitatea la modificări de temperatură
    • Perceperea culorilor de om, păsări şi alte animale
    • Obţinerea de informaţi despre mediu cu ajutorul limbii
    • Perceperea de la distanţă mare a hormonilor
    • Mustăţile - organ de simţ foarte sensibil
    • Nu numai cu timpanul se aude
    • Furnicile au organe de simţ foarte sensibile
    • Elefanţii miros prin trompă
    • Termitele
    • Cimpanzeii au o capacitatea extraordinară a memorării cifrelor
    • Corbii – amestec de inteligenţă şi logică
    • Animale care simt bolile şi presimt dezastrele naturale
    • Delfinii – fiinţe inteligente
    • Familia corvidelor
    • Freamătul graurilor, Somerset Levels, Marea Britanie
    • Împerecherea Păsării smintite (Sula nebouxii)
   • Evoluţia capacităţii simţurilor la organismele vii cu vârsta
    • Apariţia simţurilor
    • Dezvoltarea capacităţii simţurilor la organismele vii cu creşterea în vârstă
    • Atrofierea capacităţii simţurilor la bătrâneţe
 • Explicaţii, cercetări, studii despre producerea bioenergiei
  • Transmutaţia biologică Un dar divin pentru cei inteligenţi şi perseverenţi
  • Indicii ale transmutaţiei biologice
  • Metode de remediere a unei transmutaţii biologice
  • ADN-ul uman deschide poarta cunoaşterii spirituale
  • Meditaţia la unison face minuni
  • ADN-ul respectă proporţia de aur
   • Scurt istoric a proporţiei de aur
   • Crearea şi prezenţa proporţiei de aur în natură şi în creaţia omului
   • Creatorul proporţiei de aur în natură
   • Alte locuri în care s-a descoperit numărul de aur
  • Despre codoni. Câţi codoni, atâtea hexagrame în I Ching
  • Perspectiva completă asupra realităţii
  • Învaţă să captezi puterea soarelui
  • Exersarea mentalului
  • Aparate şi dispozitive concepute de om pentru extinderea capacităţii de percepţie a simţurilor native
 • Elemente de termodinamică biologică
  • Noţiuni generale
  • Principiul I al termodinamicii
   • Aplicaţii ale Principiului I al termodinamicii în biologie
   • Bilanţul energetic al organismului
  • Principiul al II-lea al termodinamicii
   • Aplicaţiile principiului al II-lea al termodinamicii la nivelul organismului viu
   • Fluxuri termodinamice şi forţe termodinamice
   • Stări staţionare şi procese cuplate în sistemele biologice
   • Starea „departe de echilibru“
   • Principiul III al termodinamicii
   • Elemente de termodinamică biologică
   • Biofizică – Elemente de termodinamică biologică
  • Influenţa concentraţiei diferitelor elemente din organismul fiinţelor vii asupra stării de sănătate a acestora
   • Apa, substanţă determinantă pentru organism
    • Calitatea apei determină o viaţă inteligentă
    • Importanţa calităţii apei consumate de organismul uman
   • Concentraţia de Magneziu şi efectele sale
 • Radiobiologie
  • Radiobiologia
  • Efectele biologice ale radiaţiilor
  • Mărimi şi unităţi pentru măsurarea efectelor radiaţiilor
  • Doza biologică
 • Fabricarea hidrogenului
  • Producţia biologică de hidrogen
  • Fabricarea hidrogenului
   • Hidrogen din Biomasă
   • Procedeul Kværner
   • Procedeul termochimic
   • Procedeul fotochimic
   • Procedeul fotobiologic
   • Fabricarea hidrogenului utilizând surse alternative de energie
 • Algele, resursa biologică de energie a viitorului
  • Algele produc 90% din oxigenul din ape necesar vieţuitoarelor
  • Caracteristicile generale ale algelor
  • Clasificare
   • Algele albastre-verzi
   • Algele verzi
   • Algele roşii
   • Algele brune
   • Diatomee
  • Impactul algelor asupra mediului
  • Istoricul descoperirii producerii hidrogenului din alge marine
  • Modalităţi de producere a hidrogenului
  • Cercetări în stocarea şi producerea hidrogenului
  • Producerea hidrogenului cu ajutorul algelor
  • Producerea hidrogenului gazos prin fermentaţie anaerobă
  • Producerea hidrogenului prin fotofermentaţie
  • Cercetări din biochimie
  • Algocultură
   • Utilizările algelor
   • Combustibil algal
   • Bioreactor algal
  • Relaţii între specii de animale şi/sau plante – simbioza
  • Drojdia – Generalităţi
   • Drojdiile de bere
   • Utilizare
   • Drojdia de bere – cea mai bună prietenă a omului?
   • Organe şi ţesuturi ar putea fi imprimate 3D
 • Simbolistica şi limbajul florilor
  • Lunile anului
  • Simbolul unor ţări
  • Aniversări a căsătoriei
 • Epilog
 • Bibliografie