0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărți: Știință
 3. Lumea fascinantă a vibrațiilor. Vol. 1
Carte

Lumea fascinantă a vibrațiilor. Vol. 1

Lumea fascinantă a vibrațiilor. Vol. 1. Editura Ganesha
Autor(i): Henri Chretien
Editura: Ganesha
Anul apariţiei: 2017
Pagini: 400 (14x20 cm)
Preţ: 42,00 Lei
Disponibilitate: STOC EPUIZAT!
Nu ştim dacă şi când mai primim această carte.


Tot ce există în acest Univers, de la cea mai îndepărtată stea și până la cea mai mică particulă atomică, emite în jurul său anumite unde sau vibrații de natură subtilă, a căror traiectorie nu este rectilinie, ci mai degrabă pare a se desfășura în raport cu un ax de simetrie.

Cartea „Lumea fascinantă a vibrațiilor.“ oferă o viziune generală, sintetică asupra fenomenelor tainice, subtile, care se produc atunci când undele interacționează între ele sau atunci când ele acționează asupra corpurilor ce sunt organizate în atomi, în molecule sau în celule.

Cuprinsul cărţii: „Lumea fascinantă a vibrațiilor. Vol. 1“

 • Introducere
 • Generalități și aspecte istorice
  • Generalități
   • Erori filosofice și științifice – Cauze – Efecte generale
  • O sinteză istorică
   • Școala lui Descartes – Școala lui Newton – Școala Contemporană – Școala Modernă
   • Termodinamica
   • Lumina, culorile sau apariția științelor fotoelectrice, cromoelectrice, electrochimice
   • Electricitate și magnetism
   • Electricitatea plantelor, animalelor și a ființelor umane
   • Electromagnetism și radiestezie
   • Radioactivitatea
   • Concluzie
 • Radiația universală
  • Atomii
   • Ce este atomul
    • Studiul atomului prin intermediul undelor
    • Dimensiunea atomilor
    • Lungimea undei atomice – Frecvența
    • Atomi specifici
    • Periodicitate și asemănare atomică și chimică
    • Elemente izotope
   • Structura electrică a atomului, comparată cu cea a Universului
   • Lumină – Electricitate – Căldură – Culori în general
    • Substanțe alcătuite din atomi – Corpusculii care constituie d.p.d.v. electromagnetic atomii
    • Linii de forță, radiație interioară și exterioară, atomică și universală
    • Echilibrul atomic
    • Viteza corpusculilor
    • Forma și polaritatea corpusculilor
    • Descompunerea atomică – Deplasarea electronilor și ionilor – Formarea naturală și artificială a curenților electrici
    • Transmutația reală sau aparentă a materiei
    • Producerea electricității și cauza energiei electrice, influența mișcării asupra curenților electrici, prin intermediul diferenței de potențial
    • Compoziția curenților electrici – Discontinuitatea materiei – Identitatea materiei – Identitatea dintre curenții electrici și cei luminoși
    • Lumina solară e o sinteză de unde planetare, așa cum curenții electrici sunt o sinteză a curenților atomici
    • Soarele nu este un astru de foc și nu este incandescent
    • Analiza materiei prin intermediul microbilor
    • Sinteză generală despre radiație
   • Energia intra-atomică și interatomică particularități
    • Condensare-radiație
    • Elemente transformate artificial
    • Elemente naturale
    • Diferența de energie dintre corpurile naturale și cele artificiale
    • Acumulare și pierdere de energie
    • Influența căldurii asupra energiei
    • Energia atomică
    • Schimburile universale
    • Energia universală
    • Pierdere prin radiație – Durata radiației corpurilor artificiale
    • Alte cauze ale formării energiei și proprietățile variabile ale corpurilor
    • Considerații despre degradarea energiei
    • Exemple de energie intra-atomică
    • Sistemul turbionar intra-atomic
    • Mecanica cuantică și energia infinitezimală
    • Calitatea precede, determină și controlează cantitatea
    • Energia atomică și efectele ei la nivel geologic
    • Energia nu este creată de către materie și nu este specifică
    • Energia este epuizabilă – Masa și energia
    • Energia variază în funcție de elementele constituente și de viteza de radiație a particulelor electrizate
   • Transformare – Instabilitate – Echilibru și dezechilibru atomic
    • Transformarea permanentă
    • Atomii nu sunt stabili
    • Câteva cauze secundare ale transformării atomice
    • Repausul aparent al corpurilor atomice
    • Efectele transformărilor atomice rapide
    • Transformări atomice produse de elementele radioactive
    • Radiația particulelor electrizate în timpul dezagregării calorice a substanțelor
    • Mișcările browniene
    • Acțiunea și reacțiunea corpurilor asemănătoare
    • Influența cosmică asupra atomilor
    • Transformarea și diviziunea corpurilor atomice
    • Efecte atomice apropiate
    • Echilibrul atomic
    • Transformare atomică ipotetică
    • „Nimic nu se pierde, nimic nu se creează, totul se transformă“ – Nu există neant, nici gol absolut
    • Sarcina și aportul pozitiv și negativ al atomului în cursul dezagregării sale
    • Transformarea artificială și parțială a corpurilor atomice în radioelemente și consecințele ei
   • Relațiile interatomice sau radiația universală
    • Unde și vibrații interatomice
    • Undele interatomice scapă, în general, instrumentelor folosite în fizica actuală – Rolul celulelor în procesul de detectare
    • Originea și raza de acțiune a undelor atomice – Raporturi cu teoria lui Einstein și cu transformările lui Lorentz
    • Identitatea originară a undelor
    • Sensul radiației corpurilor
    • Sensul de deplasare a undelor
    • Invizibilitatea undelor
    • Undele nu sunt simple
    • Efectele diverselor forțe – Turbioane intra-atomice și inter-atomice
   • Unda emisă de atomii ce compun corpurile fizice este universală – Corelații cu fizica, influențele materiale și spirituale asupra omului
    • Undele dirijate
    • Undele radiante
    • Unde măsurabile la distanță
    • Eterul sau lumea transmisiunilor și a imaginilor
    • Identitatea originară a materiei – Identitatea relațiilor electromagnetice – Legea Corespondenței și Legea Rezonanței
    • Oceanul de unde
    • Unde decelate și unde decelabile
    • Legea generală a undelor
    • Diminuarea progresivă a amplitudinii undelor. Influența stelelor
    • Undele cosmice
    • Variațiile de sens, de intensitate, de radiație, precum și influențele diferite pe care le generează undele, în funcție de corpurile inductoare
    • Concluzie
   • Structură – Serii – Numere – Mase – Perioade atomice
    • Cercetări atomice
    • Număr – Masă – Seria atomică
    • Perioada atomică
    • Concepția și formarea atomică, bazată pe hidrogen a elementelor
   • Tabelul elementelor și maselor atomice
  • Moleculele
   • Generalități
    • Grupări atomice
    • Dimensiunea moleculelor
    • Polaritatea moleculelor – Influențe electromagnetice – Mișcarea de rotație și de translație a moleculelor
    • Mișcări browniene
    • Cât spațiu ocupă moleculele
    • Teoria cinetică a gazelor și a lichidelor. Conservarea energiei
    • Densitatea moleculelor – Raportul acesteia cu temperatura, presiunea și volumul
    • Radiație – Schimburi moleculare
   • Structura moleculară
    • Coeziune-afinitate
    • Efectele temperaturii
    • Influența universală a undelor corpurilor. Importanța separării atomice și moleculare
    • Înrudirea corpurilor – Izotopii
    • Masa moleculară
    • Valența și analiza corpurilor
    • Proprietăți și funcții periodice de masă
    • Combinații și legi
    • Grupări specifice diverse
    • Chimia și viața
  • Materia
   • Unitatea materiei
   • Structura materială nucleară și formarea corpurilor – Nedeformabilitatea nucleelor de specie
   • Eroarea transformismului – Lipsa de măsură
   • Materia, viața și sufletul
   • Radiația generală a materiei
   • Manifestările și efectele vizibile și invizibile ale radiației corpurilor
   • Manifestările invizibile care influențează calitatea, cu efecte invers proporționale masei
   • Undele sonore sunt unde electromagnetice
   • Vibrațiile armonice sau dizarmonice și detecția radiestezică
   • Proveniența energiei condensate în materie – Durata specifică limitată
   • Dematerializare – Începutul sfârșitului materiei – Efectul dematerializării
   • Alte considerații importante asupra forțelor atomice și asupra modului în care vibrațiile influențează materia
   • Forma radiație a particulelor de materie atomică și moleculară
   • Efectul calității corpurilor care compun materia
   • Degradarea materiei și greutatea
   • Densitate – Atracție – Greutate
   • Coeziunea și dezagregarea materiei
   • Sensibilitatea universală a materiei – rezonanța – Sintonizarea
   • Materia și mișcarea
   • Curentul alternativ universal – Condensare și radiație
   • Transformare – Condensare – Particularitatea energiei
   • Alte cazuri de radiații de unde colorate, pe parcursul disocierii corpurilor
   • Echivalență și energie
   • Distribuția forțelor materiale
   • Fenomenul de degradare a energiei universale
   • Efectele energiei absorbite asupra stabilității și instabilității substanțelor solide, lichide, sau gazoase
   • Alte observații asupra undelor. Amplitudine – lungime – înălțime – intensitate
   • Influența generală a conținătorului asupra conținutului
   • Universalitatea și utilizarea progresivă a undelor care provin din materie – Randament și utilizări variate – Cum se poate obține un maxim de randament – Importanta misiune pe care o are știința
  • Universul – Corpurile cerești în general – Sistemul planetar – Pământul
   • Analogia dintre atomi și astre
   • Sistemul planetar – Comparația cu atomul – Descoperiri și experiențe recente
   • Raport și echilibru electromagnetic și de masă între planete și Soare – Soarele nu poate fi un corp în stare gazoasă
   • Influența temperaturii asupra masei stelelor și a corpurilor
   • Soarele nu este nici un corp gazos, nici un astru în stare de incandescență, ci un corp ceresc asemănător cu Pământul, ca și majoritatea celorlalte stele – Mecanismul de reîncălzire – Transmisiunea – Descompunerea și recompunerea luminii solare
   • Soarele și planetele – Sinteza radiației planetare – Sinteza radiației universale – Schimbul de curenți electromagnetici
   • Compoziția Soarelui – Legea Corespondențelor – Radiațiile pe care corpurile le trimit către Soare – Planul solar – Planul luminos – Identitatea dintre radiația solară și cea electrică a materiei
   • Modificările survenite de-a lungul erelor în ceea ce privește căldura solară și radiația primită pe Pământ. Cauze ipotetice
   • Direcția și sensul de deplasare a sistemului solar
   • Planetele, Soarele, Zodiacul, sistemul în general
   • Radiația corpurilor într-o direcție particulară – Plan fundamental – Cauză – Efecte de masă
   • Formarea unui sistem solar – Formarea Universului
   • O teorie cosmogonică sintetică și o teorie personală despre formarea universului
   • Ce ne învață Tradiția și Geneza. Consensul cu știința actuală
   • Pământul – Soarele – Universul
    • Materia și astrele radiază încontinuu energie – Condensare – Cristalizare – Durată
    • Formarea Pământului – Perioada de timp – Masa Terrei crește sau descrește. O dovadă
    • Soarele, Luna și Pământul
    • Fenomene termoelectrice Lunare și astrale
   • Formarea stelelor – Meteori – Sistemul turbionar – Galaxiile spirale – Mișcarea de rotație – Mișcarea de translație – Cauze
    • Cum se formează stelele, nebuloasele, și cum au fost ele decelate?
    • Compoziția nebuloaselor
    • Meteoriții
    • Haosul nu a existat niciodată, nici în lumea cosmică, nici în cea atomică și nici în cea celulară – Cauzele mișcărilor de rotație și ale mișcărilor de translație
    • Scopul pentru care au fost create corpurile cerești
    • Numărul de stele din Universul-moleculă în care existăm
    • Există pierderi și aporturi în Universul-moleculă
    • Dimensiunile moleculei-univers vizibile
   • Atracție – Greutate – Coeziune – Gravitație – Inerție
   • Alte observații și reflecții asupra Pământului și corpurilor cerești
    • Pământul – Radiația cosmică – Descreșterea nivelului apelor – Sfârșitul Pământului
    • Pământul – Formarea straturilor geologice – Cutremurele de pământ
    • Pământul, corpurile cerești în general, nu au interiorul incandescent, ci sunt solide – Temperatura internă
    • Elementele care există în diversele straturi geologice, de la suprafață până în nucleul Pământului
    • Influențele reciproce dintre nucleul aștrilor și poli, dintre nucleu și suprafață – Cauza erupțiilor vulcanice, a alunecărilor de teren și a cutremurelor de pământ
    • Radiațiile reciproce dintre corpuri și dintre aștri – Efectele catodice asupra schimburilor interplanetare, interstelare, precum și asupra atmosferei – Originea aurorelor boreale
    • Undele multiple
    • Unde întreținute universale și unde purtate – Legătura lor cu zoologia, cu transformismul, cu evoluția și cu viața
    • Unde întreținute
    • Alte considerații despre aporturile cosmice universale – Începutul și sfârșitul sistemului nostru planetar
    • Influența gravitației și a atracției asupra planetelor
    • Radiestezia și raporturile sale cu materia și cu undele
    • Sunt oare locuite lumile atomice și cele stelare?
  • Eterul sau mediul de propagare al undelor electromagnetice
   • Ce este eterul?
   • Neantul, lucrurile și ființele
   • Universul și misterul mântuirii
 • Radiația corpurilor și influențele acesteia
  • Radiația generală a corpurilor
   • Generalități
   • Radiația corpurilor
   • Radiația generală a corpurilor la distanță
   • Radiații centrifuge și centripete
   • Toate corpurile emit o undă electromagnetică întreținută
   • Radiația tuturor corpurilor de diverse specii – Raze și unde radiestezice
   • Cauza radiației corpurilor
   • Anumite științe au drept fundament radiația corpurilor
   • Modificările atomice generează, în mod necesare, o modificare a tuturor corpurilor din Univers, precum și starea de instabilitate a acestora
   • Radiația prin contact și radiația fără contact
   • Imaginile electromagnetice ale corpurilor în spațiu – Conservarea formelor și influența la distanță
   • Influența undelor hertziene sau electrice asupra sarcinii corpurilor
   • Materializarea diverselor radiații
   • Modificarea echilibrului și efectul radiației corpurilor în funcție de calitate, de specie și de distanța la care ele se află
   • Efectele catalizatorilor asupra radiației și dinamismului altor corpuri
   • Modificarea radiației corpurilor
   • Radiația generală a corpurilor spre sursele de lumină și de electricitate
   • Radiația și absorbția de unde în raport cu temperatura
   • Influența temperaturii asupra radiației anumitor corpuri, în particular asupra trupului uman
   • Corpurile bune conductoare sau legăturile electromagnetice
   • Influența generală a luminii și a culorilor asupra radiației corpurilor
   • Influența ecranelor, a conținătorului asupra radiației corpurilor
   • Radiația proprie și radiația particulară a corpurilor
   • Analiza chimică a corpurilor în radiestezie, prin intermediul radiației fundamentale a celor 92 de elemente
   • Radiațiile (undele) acționează unele asupra altora – Cum pot fi ele decelate și acordate
   • Alte efecte ale interacțiunii dintre unde – Transformismul
   • Materia (inclusiv plăcile fotografice) înregistrează și conservă radiațiile corpurilor – Efectele pe care acest fenomen le are asupra noastră – Legătura cu reîncarnarea
   • Radiația obiectelor sfinte – Diferența dintre influențele lor materiale și influențele lor spirituale asupra sufletului
   • Modul în care radiația unor corpuri acționează asupra compoziției chimice a altor corpuri
   • Acțiunea universală a radiației și a undelor – Îndreptarea greșelilor secolului trecut
   • Aportul de sarcini cosmice și universale
   • Radiația naturii – Influența regională și particulară
   • Radiația corpurilor, radiofizica și radiestezia
   • Alte constatări simple și practice despre radiație. Despre atracția și respingerea electromagnetică corpurilor între ele
   • Sarcina pozitivă și negativă a corpurilor privite din perspectiva radiesteziei
   • Radiația prin corpurile opace – Decalajul pe care mișcarea corpurilor îl produce în ceea ce privește imaginile electromagnetice
   • Efectul radiațiilor intense, al atracției și respingerii anumitor corpuri aflate în contact cu substanțele lichide
   • Radiațiile interatomice și intermoleculare în serii – Efectul de rezonanță la distanță între corpurile asemănătoare
   • Rezonanța universală interatomică și intermoleculară
   • Influența mediului asupra radiației corpurilor
   • Influența radiației și aspectului calitativ al unui corp asupra aspectului calitativ al altui corp
   • Fenomenele chimice sunt fenomene electrice – Chimia minerală – Chimia organică
   • Influența unui câmp magnetic asupra greutății unui corp
   • Influența vitezei asupra câmpurilor, mase și greutății
   • Influența temperaturii sau radiației calorice asupra greutății
   • Corpurile sunt niște condensatori variabili – Raportul cu numărul de corpuri și cu radiestezia
   • Variațiile undei corpurilor când se atașează o bobină de self sau un condensator
   • Legătura dintre radiația electromagnetică și a corpurilor și câmpul terestru, cel atmosferic și cel al spațiului cosmic
   • Radiația generală a undelor microbiene și a bolilor contagioase
   • Condensatorul cosmic, radiație și influențe
   • Efectele radiațiilor cosmice și atmosferice asupra intensității radiației corpurilor
   • Influența anumitor corpuri asupra radiației altor corpuri – Neutralizarea radiației corpurilor
   • Exemple de influență a izolatorilor asupra radiației corpurilor – Efectele substanțelor izolatoare
   • Alte efecte ale conținătorului asupra conținutului și ale izolatorilor asupra radiației corpurilor
   • Radiația și dinamismul corpurilor reduse prin diluție la o stare imponderală
   • Exces – Pierderi – Echilibrul radiației corpurilor – Aplicații în ceea ce privește o ființă care are rolul de conducător, de lider
   • Radiațiile vizibile și invizibile ale corpurilor – Cum să le detectăm
   • Influența optimă asupra radiației corpurilor și efectelor în terapeutică – Rezonanța
   • Influența polarității și a radiației asupra volumului corpurilor
  • Radiația corpurilor asemănătoare. Legile calității, masei și formei
   • Geometria în operele lui Dumnezeu
    • Legea similitudinii și atracției universale – Influența distanței, a masei și a formei
    • Legea similitudinii și tulburările biologice și patologice
    • Terapeutica generală și corpurile asemănătoare
    • Legea similitudinii și radiațiile corpurilor în raport cu masa lor, în stare de repaus
    • Legea similitudinii, legile masei, calității și suprafeței în raport cu Soarele și cu celelalte corpuri cerești
    • Legea similitudinii, fragmentarea corpurilor și radiestezia
    • Legea similitudinii și substanțele martor
    • Legea similitudinii remanența corpurilor
    • Legea similitudinii și substanțele compuse
    • Legea similitudinii, chimia și radiestezia
    • Legea similitudinii, Legea similitudinii în raport cu agricultura, viticultura, botanica
    • Legea similitudinii și animalele
    • Legea similitudinii, a acordului în ceea ce privește fenomenele de emisie și de recepție din telegrafia fără fir
    • Legea similitudinii și degradarea energiei, a undelor
    • Influența corpurilor asemănătoare care au magnetism indus sau un magnetism permanent
    • Alte influențe ale dispunerii în spațiu și ale orientării corpurilor
    • Influențele reciproce dintre specie și formă, în cazul corpurilor organizate; importanța acestor influențe radiestezice
    • Legea similitudinii și teoria mecanicii ondulatorii a noii fizici
    • Legea similitudinii și lectura pe plan la distanță
    • Legea similitudinii în raport cu corpurile care ne înconjoară și cu obiectele pe care le purtăm – Influența mediului asupra oamenilor, societăților, națiunilor
  • Influența formei asupra radiației
   • Influența formelor circulare
   • Influența dimensiunilor asupra radiației
   • Influența suprafețelor șlefuite sau uniforme
   • Influența suprafețelor paralele – Influența liniilor paralel sau în rețea ce există pe o suprafață
   • Influența generală a suprafețelor concave
   • Influența focarelor artificiale sau naturale asupra tuturor corpurilor, asupra ambianței lor – Aspecte meteorologice
   • Influența generală a suprafețelor convexe
   • Influența generală a planurilor, unghiurilor, muchiilor, crestelor, prismelor, asupra undelor
   • Influența a două suprafețe deschise sau paralele
   • Modul în care este influențată radiația unui corp ce prezintă două suprafețe închise
   • Influența formei asupra câmpurilor energetice concentrice care înconjoară corpurile
   • Alte influențe ale formei geometrice a corpurilor asupra undelor și sarcinilor electromagnetice
   • Influența reliefului, a neregularității corpurilor, a formelor ascuțite – Efecte meteorologice
   • Influența formelor, a câmpurilor electromagnetice asupra greutății – Aplicații pentru corpurile care se deplasează în aer – Aplicații în aeronautică
   • Influența imaginilor și undelor electromagnetice generate de formele geometrice asupra trupului și asupra sufletului – Posibilități oferite de radiestezie
   • Influența formelor statuare
   • Influența forțelor exterioare universale asupra formei corpurilor și a materiei în general
   • Influența forțelor interioare ale nucleului corpurilor asupra formelor
   • Opiniile anticilor asupra formei corpurilor – Raporturi cu nucleele de specie
   • Cristalizarea ca formă pe care o pot avea substanțele care intră în compoziția corpurilor
   • Procesul de formare a cristalelor
   • Producerea și reproducerea cristalelor
   • Aspect – Forma particulară a cristalelor
   • Influența cristalizării și a formelor sale asupra masei atomice
   • Influența câmpurilor magnetice asupra orientării cristalelor
   • Influențele și efectele electrice ale corpurilor cristalizate
  • Spectrele și câmpurile corpurilor
   • Câmp radiestezic – Comparație între posibilitățile radiesteziei și cele ale fizicii clasice – Dezavantajele radiesteziștilor mediocri
   • Spectrul și imaginea electromagnetică a corpurilor – Spectrul radiestezic
   • Variația de intensitate a spectrului și radiestezia
   • Variația spectrului și distribuția curenților electrici în funcție de forma corpurilor
   • Teoriile Școlii lui Descartes și ale Școlii lui Newton în raport cu teoriile fizicii actuale
   • Variația spectrului în funcție de poziția orizontală sau verticală a unui corp
   • Variația spectrului în funcție de calitatea corpurilor
   • Variația generală a spectrului și câmpurilor corpurilor
   • Decalajul spectrului – Imaginea electromagnetică a corpurilor și radiestezia
   • Numărul de linii spectrale ale corpurilor și raportul acestora cu radiația fundamentală
   • Fotografia spectrului corpurilor terestre, simple, compuse, luminoase, astrale
   • Spectrul turbionar și elicoidal al corpurilor – Curbarea progresivă a liniilor de spectru ale fiecărui corp
   • Variația spectrului în timp, în funcție de oră și de fiecare moment al zilei
  • Remanențe – Impregnarea corpurilor prin intermediul undelor
   • Radiațiile electromagnetice persistente ale corpurilor – Emanații – Remanențe – Efecte asupra lucrurilor și ființelor
   • Imagini magnetice spațiale – Remanențe în aer și spațiu
   • Radiația la distanță a imaginilor electromagnetice
   • Remanența universală
   • Conservarea radiației corpurilor în lichide – Emanație – Remanență
   • Erorile pe care le poate provoca remanența în radiestezie
   • Remanența corpurilor variază în timp și spațiu în raport cu corpul originar – Câteva consecințe importante pentru radiestezie – Diagnostic – Investigații
   • Investigațiile radiestezice bazate pe remanență
   • Cum putem proceda pentru a elimina, măcar într-o anumită măsură, remanența
   • O expunere succintă privind universalitatea lumii imateriale, spirituale, Dumnezeiești
   • Efectele remanenței asupra corpurilor și ale remanenței corpurilor asupra spiritului – Ponderea acesteia în teoria reîncarnării
   • Conceptul de remanență și studiile lui Bergson
   • Câteva exemple de remanență și efectele lor fizice, fiziologice, psihologice, istorice – Concluzie
  • Radiația metalelor
   • Schimbul de radiație și de curent electric între metalele aflate în contact
   • Clasificarea metalelor d.p.d.v. magnetic
   • Influența magnetică a metalelor asupra corpurilor
   • Forța electrostatică a metalelor
   • Forța electromagnetică ce apare între metale
   • Aporturile – naturale sau artificiale – de forțe pe care le primesc metalele
   • Efectul undelor calorice asupra metalelor și al compoziției generale a conductorilor asupra corpurilor – Importanța acestor efecte în fizică, în fiziologie, în terapeutică
   • Alte efecte fizice și fiziologice produse de metale
   • Influența formei asupra metalelor
   • Raportul dintre culori și metale
   • Conductibilitatea metalelor
   • Fenomenul de electrizare – Ionizarea gazelor din atmosferă prin intermediul metalelor
   • Sensul de radiație al metalelor
   • Influența sunetului asupra metalelor
   • Metalele coloidale și metaloizii
   • Influența electrizării recipientelor metalice asupra lichidelor
   • Influența fiziologică a metalelor
   • Influența microbicidă a argintului
   • Cristalizarea metalelor și ecruisajul
   • Starea de oboseală a metalelor – Starea de repaus
   • Rolul radiesteziei în crearea aliajelor omogene și corect proporționate
  • Gazele
   • Afinitatea gazelor pentru unde – Efecte
 • Rezumatul și concluziile la acest capitol
 • Concluzie la volumul 1
 • Bibliografie