0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Ştiinţă
 3. Lumea fascinantă a vibraţiilor. Vol. 1
Carte

Lumea fascinantă a vibraţiilor. Vol. 1

Lumea fascinantă a vibraţiilor. Vol. 1. Editura Ganesha
CumpărDetalii carte

Autor(i): Henri Chretien
Editura: Ganesha
Anul apariţiei: 2017
Pagini: 400 (14x20 cm)
Preţ: 30,00 Lei
Disponibilitate: în stoc

Tot ce există în acest Univers, de la cea mai îndepărtată stea şi până la cea mai mică particulă atomică, emite în jurul său anumite unde sau vibraţii de natură subtilă, a căror traiectorie nu este rectilinie, ci mai degrabă pare a se desfăşura în raport cu un ax de simetrie.

Cartea „Lumea fascinantă a vibraţiilor.“ oferă o viziune generală, sintetică asupra fenomenelor tainice, subtile, care se produc atunci când undele interacţionează între ele sau atunci când ele acţionează asupra corpurilor ce sunt organizate în atomi, în molecule sau în celule.

Cuprinsul cărţii: „Lumea fascinantă a vibraţiilor. Vol. 1“

 • Introducere
 • Generalităţi şi aspecte istorice
  • Generalităţi
   • Erori filosofice şi ştiinţifice – Cauze – Efecte generale
  • O sinteză istorică
   • Şcoala lui Descartes – Şcoala lui Newton – Şcoala Contemporană – Şcoala Modernă
   • Termodinamica
   • Lumina, culorile sau apariţia ştiinţelor fotoelectrice, cromoelectrice, electrochimice
   • Electricitate şi magnetism
   • Electricitatea plantelor, animalelor şi a fiinţelor umane
   • Electromagnetism şi radiestezie
   • Radioactivitatea
   • Concluzie
 • Radiaţia universală
  • Atomii
   • Ce este atomul
    • Studiul atomului prin intermediul undelor
    • Dimensiunea atomilor
    • Lungimea undei atomice – Frecvenţa
    • Atomi specifici
    • Periodicitate şi asemănare atomică şi chimică
    • Elemente izotope
   • Structura electrică a atomului, comparată cu cea a Universului
   • Lumină – Electricitate – Căldură – Culori în general
    • Substanţe alcătuite din atomi – Corpusculii care constituie d.p.d.v. electromagnetic atomii
    • Linii de forţă, radiaţie interioară şi exterioară, atomică şi universală
    • Echilibrul atomic
    • Viteza corpusculilor
    • Forma şi polaritatea corpusculilor
    • Descompunerea atomică – Deplasarea electronilor şi ionilor – Formarea naturală şi artificială a curenţilor electrici
    • Transmutaţia reală sau aparentă a materiei
    • Producerea electricităţii şi cauza energiei electrice, influenţa mişcării asupra curenţilor electrici, prin intermediul diferenţei de potenţial
    • Compoziţia curenţilor electrici – Discontinuitatea materiei – Identitatea materiei – Identitatea dintre curenţii electrici şi cei luminoşi
    • Lumina solară e o sinteză de unde planetare, aşa cum curenţii electrici sunt o sinteză a curenţilor atomici
    • Soarele nu este un astru de foc şi nu este incandescent
    • Analiza materiei prin intermediul microbilor
    • Sinteză generală despre radiaţie
   • Energia intra-atomică şi interatomică particularităţi
    • Condensare-radiaţie
    • Elemente transformate artificial
    • Elemente naturale
    • Diferenţa de energie dintre corpurile naturale şi cele artificiale
    • Acumulare şi pierdere de energie
    • Influenţa căldurii asupra energiei
    • Energia atomică
    • Schimburile universale
    • Energia universală
    • Pierdere prin radiaţie – Durata radiaţiei corpurilor artificiale
    • Alte cauze ale formării energiei şi proprietăţile variabile ale corpurilor
    • Consideraţii despre degradarea energiei
    • Exemple de energie intra-atomică
    • Sistemul turbionar intra-atomic
    • Mecanica cuantică şi energia infinitezimală
    • Calitatea precede, determină şi controlează cantitatea
    • Energia atomică şi efectele ei la nivel geologic
    • Energia nu este creată de către materie şi nu este specifică
    • Energia este epuizabilă – Masa şi energia
    • Energia variază în funcţie de elementele constituente şi de viteza de radiaţie a particulelor electrizate
   • Transformare – Instabilitate – Echilibru şi dezechilibru atomic
    • Transformarea permanentă
    • Atomii nu sunt stabili
    • Câteva cauze secundare ale transformării atomice
    • Repausul aparent al corpurilor atomice
    • Efectele transformărilor atomice rapide
    • Transformări atomice produse de elementele radioactive
    • Radiaţia particulelor electrizate în timpul dezagregării calorice a substanţelor
    • Mişcările browniene
    • Acţiunea şi reacţiunea corpurilor asemănătoare
    • Influenţa cosmică asupra atomilor
    • Transformarea şi diviziunea corpurilor atomice
    • Efecte atomice apropiate
    • Echilibrul atomic
    • Transformare atomică ipotetică
    • „Nimic nu se pierde, nimic nu se creează, totul se transformă“ – Nu există neant, nici gol absolut
    • Sarcina şi aportul pozitiv şi negativ al atomului în cursul dezagregării sale
    • Transformarea artificială şi parţială a corpurilor atomice în radioelemente şi consecinţele ei
   • Relaţiile interatomice sau radiaţia universală
    • Unde şi vibraţii interatomice
    • Undele interatomice scapă, în general, instrumentelor folosite în fizica actuală – Rolul celulelor în procesul de detectare
    • Originea şi raza de acţiune a undelor atomice – Raporturi cu teoria lui Einstein şi cu transformările lui Lorentz
    • Identitatea originară a undelor
    • Sensul radiaţiei corpurilor
    • Sensul de deplasare a undelor
    • Invizibilitatea undelor
    • Undele nu sunt simple
    • Efectele diverselor forţe – Turbioane intra-atomice şi inter-atomice
   • Unda emisă de atomii ce compun corpurile fizice este universală – Corelaţii cu fizica, influenţele materiale şi spirituale asupra omului
    • Undele dirijate
    • Undele radiante
    • Unde măsurabile la distanţă
    • Eterul sau lumea transmisiunilor şi a imaginilor
    • Identitatea originară a materiei – Identitatea relaţiilor electromagnetice – Legea Corespondenţei şi Legea Rezonanţei
    • Oceanul de unde
    • Unde decelate şi unde decelabile
    • Legea generală a undelor
    • Diminuarea progresivă a amplitudinii undelor. Influenţa stelelor
    • Undele cosmice
    • Variaţiile de sens, de intensitate, de radiaţie, precum şi influenţele diferite pe care le generează undele, în funcţie de corpurile inductoare
    • Concluzie
   • Structură – Serii – Numere – Mase – Perioade atomice
    • Cercetări atomice
    • Număr – Masă – Seria atomică
    • Perioada atomică
    • Concepţia şi formarea atomică, bazată pe hidrogen a elementelor
   • Tabelul elementelor şi maselor atomice
  • Moleculele
   • Generalităţi
    • Grupări atomice
    • Dimensiunea moleculelor
    • Polaritatea moleculelor – Influenţe electromagnetice – Mişcarea de rotaţie şi de translaţie a moleculelor
    • Mişcări browniene
    • Cât spaţiu ocupă moleculele
    • Teoria cinetică a gazelor şi a lichidelor. Conservarea energiei
    • Densitatea moleculelor – Raportul acesteia cu temperatura, presiunea şi volumul
    • Radiaţie – Schimburi moleculare
   • Structura moleculară
    • Coeziune-afinitate
    • Efectele temperaturii
    • Influenţa universală a undelor corpurilor. Importanţa separării atomice şi moleculare
    • Înrudirea corpurilor – Izotopii
    • Masa moleculară
    • Valenţa şi analiza corpurilor
    • Proprietăţi şi funcţii periodice de masă
    • Combinaţii şi legi
    • Grupări specifice diverse
    • Chimia şi viaţa
  • Materia
   • Unitatea materiei
   • Structura materială nucleară şi formarea corpurilor – Nedeformabilitatea nucleelor de specie
   • Eroarea transformismului – Lipsa de măsură
   • Materia, viaţa şi sufletul
   • Radiaţia generală a materiei
   • Manifestările şi efectele vizibile şi invizibile ale radiaţiei corpurilor
   • Manifestările invizibile care influenţează calitatea, cu efecte invers proporţionale masei
   • Undele sonore sunt unde electromagnetice
   • Vibraţiile armonice sau dizarmonice şi detecţia radiestezică
   • Provenienţa energiei condensate în materie – Durata specifică limitată
   • Dematerializare – Începutul sfârşitului materiei – Efectul dematerializării
   • Alte consideraţii importante asupra forţelor atomice şi asupra modului în care vibraţiile influenţează materia
   • Forma radiaţie a particulelor de materie atomică şi moleculară
   • Efectul calităţii corpurilor care compun materia
   • Degradarea materiei şi greutatea
   • Densitate – Atracţie – Greutate
   • Coeziunea şi dezagregarea materiei
   • Sensibilitatea universală a materiei – rezonanţa – Sintonizarea
   • Materia şi mişcarea
   • Curentul alternativ universal – Condensare şi radiaţie
   • Transformare – Condensare – Particularitatea energiei
   • Alte cazuri de radiaţii de unde colorate, pe parcursul disocierii corpurilor
   • Echivalenţă şi energie
   • Distribuţia forţelor materiale
   • Fenomenul de degradare a energiei universale
   • Efectele energiei absorbite asupra stabilităţii şi instabilităţii substanţelor solide, lichide, sau gazoase
   • Alte observaţii asupra undelor. Amplitudine – lungime – înălţime – intensitate
   • Influenţa generală a conţinătorului asupra conţinutului
   • Universalitatea şi utilizarea progresivă a undelor care provin din materie – Randament şi utilizări variate – Cum se poate obţine un maxim de randament – Importanta misiune pe care o are ştiinţa
  • Universul – Corpurile cereşti în general – Sistemul planetar – Pământul
   • Analogia dintre atomi şi astre
   • Sistemul planetar – Comparaţia cu atomul – Descoperiri şi experienţe recente
   • Raport şi echilibru electromagnetic şi de masă între planete şi Soare – Soarele nu poate fi un corp în stare gazoasă
   • Influenţa temperaturii asupra masei stelelor şi a corpurilor
   • Soarele nu este nici un corp gazos, nici un astru în stare de incandescenţă, ci un corp ceresc asemănător cu Pământul, ca şi majoritatea celorlalte stele – Mecanismul de reîncălzire – Transmisiunea – Descompunerea şi recompunerea luminii solare
   • Soarele şi planetele – Sinteza radiaţiei planetare – Sinteza radiaţiei universale – Schimbul de curenţi electromagnetici
   • Compoziţia Soarelui – Legea Corespondenţelor – Radiaţiile pe care corpurile le trimit către Soare – Planul solar – Planul luminos – Identitatea dintre radiaţia solară şi cea electrică a materiei
   • Modificările survenite de-a lungul erelor în ceea ce priveşte căldura solară şi radiaţia primită pe Pământ. Cauze ipotetice
   • Direcţia şi sensul de deplasare a sistemului solar
   • Planetele, Soarele, Zodiacul, sistemul în general
   • Radiaţia corpurilor într-o direcţie particulară – Plan fundamental – Cauză – Efecte de masă
   • Formarea unui sistem solar – Formarea Universului
   • O teorie cosmogonică sintetică şi o teorie personală despre formarea universului
   • Ce ne învaţă Tradiţia şi Geneza. Consensul cu ştiinţa actuală
   • Pământul – Soarele – Universul
    • Materia şi astrele radiază încontinuu energie – Condensare – Cristalizare – Durată
    • Formarea Pământului – Perioada de timp – Masa Terrei creşte sau descreşte. O dovadă
    • Soarele, Luna şi Pământul
    • Fenomene termoelectrice Lunare şi astrale
   • Formarea stelelor – Meteori – Sistemul turbionar – Galaxiile spirale – Mişcarea de rotaţie – Mişcarea de translaţie – Cauze
    • Cum se formează stelele, nebuloasele, şi cum au fost ele decelate?
    • Compoziţia nebuloaselor
    • Meteoriţii
    • Haosul nu a existat niciodată, nici în lumea cosmică, nici în cea atomică şi nici în cea celulară – Cauzele mişcărilor de rotaţie şi ale mişcărilor de translaţie
    • Scopul pentru care au fost create corpurile cereşti
    • Numărul de stele din Universul-moleculă în care existăm
    • Există pierderi şi aporturi în Universul-moleculă
    • Dimensiunile moleculei-univers vizibile
   • Atracţie – Greutate – Coeziune – Gravitaţie – Inerţie
   • Alte observaţii şi reflecţii asupra Pământului şi corpurilor cereşti
    • Pământul – Radiaţia cosmică – Descreşterea nivelului apelor – Sfârşitul Pământului
    • Pământul – Formarea straturilor geologice – Cutremurele de pământ
    • Pământul, corpurile cereşti în general, nu au interiorul incandescent, ci sunt solide – Temperatura internă
    • Elementele care există în diversele straturi geologice, de la suprafaţă până în nucleul Pământului
    • Influenţele reciproce dintre nucleul aştrilor şi poli, dintre nucleu şi suprafaţă – Cauza erupţiilor vulcanice, a alunecărilor de teren şi a cutremurelor de pământ
    • Radiaţiile reciproce dintre corpuri şi dintre aştri – Efectele catodice asupra schimburilor interplanetare, interstelare, precum şi asupra atmosferei – Originea aurorelor boreale
    • Undele multiple
    • Unde întreţinute universale şi unde purtate – Legătura lor cu zoologia, cu transformismul, cu evoluţia şi cu viaţa
    • Unde întreţinute
    • Alte consideraţii despre aporturile cosmice universale – Începutul şi sfârşitul sistemului nostru planetar
    • Influenţa gravitaţiei şi a atracţiei asupra planetelor
    • Radiestezia şi raporturile sale cu materia şi cu undele
    • Sunt oare locuite lumile atomice şi cele stelare?
  • Eterul sau mediul de propagare al undelor electromagnetice
   • Ce este eterul?
   • Neantul, lucrurile şi fiinţele
   • Universul şi misterul mântuirii
 • Radiaţia corpurilor şi influenţele acesteia
  • Radiaţia generală a corpurilor
   • Generalităţi
   • Radiaţia corpurilor
   • Radiaţia generală a corpurilor la distanţă
   • Radiaţii centrifuge şi centripete
   • Toate corpurile emit o undă electromagnetică întreţinută
   • Radiaţia tuturor corpurilor de diverse specii – Raze şi unde radiestezice
   • Cauza radiaţiei corpurilor
   • Anumite ştiinţe au drept fundament radiaţia corpurilor
   • Modificările atomice generează, în mod necesare, o modificare a tuturor corpurilor din Univers, precum şi starea de instabilitate a acestora
   • Radiaţia prin contact şi radiaţia fără contact
   • Imaginile electromagnetice ale corpurilor în spaţiu – Conservarea formelor şi influenţa la distanţă
   • Influenţa undelor hertziene sau electrice asupra sarcinii corpurilor
   • Materializarea diverselor radiaţii
   • Modificarea echilibrului şi efectul radiaţiei corpurilor în funcţie de calitate, de specie şi de distanţa la care ele se află
   • Efectele catalizatorilor asupra radiaţiei şi dinamismului altor corpuri
   • Modificarea radiaţiei corpurilor
   • Radiaţia generală a corpurilor spre sursele de lumină şi de electricitate
   • Radiaţia şi absorbţia de unde în raport cu temperatura
   • Influenţa temperaturii asupra radiaţiei anumitor corpuri, în particular asupra trupului uman
   • Corpurile bune conductoare sau legăturile electromagnetice
   • Influenţa generală a luminii şi a culorilor asupra radiaţiei corpurilor
   • Influenţa ecranelor, a conţinătorului asupra radiaţiei corpurilor
   • Radiaţia proprie şi radiaţia particulară a corpurilor
   • Analiza chimică a corpurilor în radiestezie, prin intermediul radiaţiei fundamentale a celor 92 de elemente
   • Radiaţiile (undele) acţionează unele asupra altora – Cum pot fi ele decelate şi acordate
   • Alte efecte ale interacţiunii dintre unde – Transformismul
   • Materia (inclusiv plăcile fotografice) înregistrează şi conservă radiaţiile corpurilor – Efectele pe care acest fenomen le are asupra noastră – Legătura cu reîncarnarea
   • Radiaţia obiectelor sfinte – Diferenţa dintre influenţele lor materiale şi influenţele lor spirituale asupra sufletului
   • Modul în care radiaţia unor corpuri acţionează asupra compoziţiei chimice a altor corpuri
   • Acţiunea universală a radiaţiei şi a undelor – Îndreptarea greşelilor secolului trecut
   • Aportul de sarcini cosmice şi universale
   • Radiaţia naturii – Influenţa regională şi particulară
   • Radiaţia corpurilor, radiofizica şi radiestezia
   • Alte constatări simple şi practice despre radiaţie. Despre atracţia şi respingerea electromagnetică corpurilor între ele
   • Sarcina pozitivă şi negativă a corpurilor privite din perspectiva radiesteziei
   • Radiaţia prin corpurile opace – Decalajul pe care mişcarea corpurilor îl produce în ceea ce priveşte imaginile electromagnetice
   • Efectul radiaţiilor intense, al atracţiei şi respingerii anumitor corpuri aflate în contact cu substanţele lichide
   • Radiaţiile interatomice şi intermoleculare în serii – Efectul de rezonanţă la distanţă între corpurile asemănătoare
   • Rezonanţa universală interatomică şi intermoleculară
   • Influenţa mediului asupra radiaţiei corpurilor
   • Influenţa radiaţiei şi aspectului calitativ al unui corp asupra aspectului calitativ al altui corp
   • Fenomenele chimice sunt fenomene electrice – Chimia minerală – Chimia organică
   • Influenţa unui câmp magnetic asupra greutăţii unui corp
   • Influenţa vitezei asupra câmpurilor, mase şi greutăţii
   • Influenţa temperaturii sau radiaţiei calorice asupra greutăţii
   • Corpurile sunt nişte condensatori variabili – Raportul cu numărul de corpuri şi cu radiestezia
   • Variaţiile undei corpurilor când se ataşează o bobină de self sau un condensator
   • Legătura dintre radiaţia electromagnetică şi a corpurilor şi câmpul terestru, cel atmosferic şi cel al spaţiului cosmic
   • Radiaţia generală a undelor microbiene şi a bolilor contagioase
   • Condensatorul cosmic, radiaţie şi influenţe
   • Efectele radiaţiilor cosmice şi atmosferice asupra intensităţii radiaţiei corpurilor
   • Influenţa anumitor corpuri asupra radiaţiei altor corpuri – Neutralizarea radiaţiei corpurilor
   • Exemple de influenţă a izolatorilor asupra radiaţiei corpurilor – Efectele substanţelor izolatoare
   • Alte efecte ale conţinătorului asupra conţinutului şi ale izolatorilor asupra radiaţiei corpurilor
   • Radiaţia şi dinamismul corpurilor reduse prin diluţie la o stare imponderală
   • Exces – Pierderi – Echilibrul radiaţiei corpurilor – Aplicaţii în ceea ce priveşte o fiinţă care are rolul de conducător, de lider
   • Radiaţiile vizibile şi invizibile ale corpurilor – Cum să le detectăm
   • Influenţa optimă asupra radiaţiei corpurilor şi efectelor în terapeutică – Rezonanţa
   • Influenţa polarităţii şi a radiaţiei asupra volumului corpurilor
  • Radiaţia corpurilor asemănătoare. Legile calităţii, masei şi formei
   • Geometria în operele lui Dumnezeu
    • Legea similitudinii şi atracţiei universale – Influenţa distanţei, a masei şi a formei
    • Legea similitudinii şi tulburările biologice şi patologice
    • Terapeutica generală şi corpurile asemănătoare
    • Legea similitudinii şi radiaţiile corpurilor în raport cu masa lor, în stare de repaus
    • Legea similitudinii, legile masei, calităţii şi suprafeţei în raport cu Soarele şi cu celelalte corpuri cereşti
    • Legea similitudinii, fragmentarea corpurilor şi radiestezia
    • Legea similitudinii şi substanţele martor
    • Legea similitudinii remanenţa corpurilor
    • Legea similitudinii şi substanţele compuse
    • Legea similitudinii, chimia şi radiestezia
    • Legea similitudinii, Legea similitudinii în raport cu agricultura, viticultura, botanica
    • Legea similitudinii şi animalele
    • Legea similitudinii, a acordului în ceea ce priveşte fenomenele de emisie şi de recepţie din telegrafia fără fir
    • Legea similitudinii şi degradarea energiei, a undelor
    • Influenţa corpurilor asemănătoare care au magnetism indus sau un magnetism permanent
    • Alte influenţe ale dispunerii în spaţiu şi ale orientării corpurilor
    • Influenţele reciproce dintre specie şi formă, în cazul corpurilor organizate; importanţa acestor influenţe radiestezice
    • Legea similitudinii şi teoria mecanicii ondulatorii a noii fizici
    • Legea similitudinii şi lectura pe plan la distanţă
    • Legea similitudinii în raport cu corpurile care ne înconjoară şi cu obiectele pe care le purtăm – Influenţa mediului asupra oamenilor, societăţilor, naţiunilor
  • Influenţa formei asupra radiaţiei
   • Influenţa formelor circulare
   • Influenţa dimensiunilor asupra radiaţiei
   • Influenţa suprafeţelor şlefuite sau uniforme
   • Influenţa suprafeţelor paralele – Influenţa liniilor paralel sau în reţea ce există pe o suprafaţă
   • Influenţa generală a suprafeţelor concave
   • Influenţa focarelor artificiale sau naturale asupra tuturor corpurilor, asupra ambianţei lor – Aspecte meteorologice
   • Influenţa generală a suprafeţelor convexe
   • Influenţa generală a planurilor, unghiurilor, muchiilor, crestelor, prismelor, asupra undelor
   • Influenţa a două suprafeţe deschise sau paralele
   • Modul în care este influenţată radiaţia unui corp ce prezintă două suprafeţe închise
   • Influenţa formei asupra câmpurilor energetice concentrice care înconjoară corpurile
   • Alte influenţe ale formei geometrice a corpurilor asupra undelor şi sarcinilor electromagnetice
   • Influenţa reliefului, a neregularităţii corpurilor, a formelor ascuţite – Efecte meteorologice
   • Influenţa formelor, a câmpurilor electromagnetice asupra greutăţii – Aplicaţii pentru corpurile care se deplasează în aer – Aplicaţii în aeronautică
   • Influenţa imaginilor şi undelor electromagnetice generate de formele geometrice asupra trupului şi asupra sufletului – Posibilităţi oferite de radiestezie
   • Influenţa formelor statuare
   • Influenţa forţelor exterioare universale asupra formei corpurilor şi a materiei în general
   • Influenţa forţelor interioare ale nucleului corpurilor asupra formelor
   • Opiniile anticilor asupra formei corpurilor – Raporturi cu nucleele de specie
   • Cristalizarea ca formă pe care o pot avea substanţele care intră în compoziţia corpurilor
   • Procesul de formare a cristalelor
   • Producerea şi reproducerea cristalelor
   • Aspect – Forma particulară a cristalelor
   • Influenţa cristalizării şi a formelor sale asupra masei atomice
   • Influenţa câmpurilor magnetice asupra orientării cristalelor
   • Influenţele şi efectele electrice ale corpurilor cristalizate
  • Spectrele şi câmpurile corpurilor
   • Câmp radiestezic – Comparaţie între posibilităţile radiesteziei şi cele ale fizicii clasice – Dezavantajele radiesteziştilor mediocri
   • Spectrul şi imaginea electromagnetică a corpurilor – Spectrul radiestezic
   • Variaţia de intensitate a spectrului şi radiestezia
   • Variaţia spectrului şi distribuţia curenţilor electrici în funcţie de forma corpurilor
   • Teoriile Şcolii lui Descartes şi ale Şcolii lui Newton în raport cu teoriile fizicii actuale
   • Variaţia spectrului în funcţie de poziţia orizontală sau verticală a unui corp
   • Variaţia spectrului în funcţie de calitatea corpurilor
   • Variaţia generală a spectrului şi câmpurilor corpurilor
   • Decalajul spectrului – Imaginea electromagnetică a corpurilor şi radiestezia
   • Numărul de linii spectrale ale corpurilor şi raportul acestora cu radiaţia fundamentală
   • Fotografia spectrului corpurilor terestre, simple, compuse, luminoase, astrale
   • Spectrul turbionar şi elicoidal al corpurilor – Curbarea progresivă a liniilor de spectru ale fiecărui corp
   • Variaţia spectrului în timp, în funcţie de oră şi de fiecare moment al zilei
  • Remanenţe – Impregnarea corpurilor prin intermediul undelor
   • Radiaţiile electromagnetice persistente ale corpurilor – Emanaţii – Remanenţe – Efecte asupra lucrurilor şi fiinţelor
   • Imagini magnetice spaţiale – Remanenţe în aer şi spaţiu
   • Radiaţia la distanţă a imaginilor electromagnetice
   • Remanenţa universală
   • Conservarea radiaţiei corpurilor în lichide – Emanaţie – Remanenţă
   • Erorile pe care le poate provoca remanenţa în radiestezie
   • Remanenţa corpurilor variază în timp şi spaţiu în raport cu corpul originar – Câteva consecinţe importante pentru radiestezie – Diagnostic – Investigaţii
   • Investigaţiile radiestezice bazate pe remanenţă
   • Cum putem proceda pentru a elimina, măcar într-o anumită măsură, remanenţa
   • O expunere succintă privind universalitatea lumii imateriale, spirituale, Dumnezeieşti
   • Efectele remanenţei asupra corpurilor şi ale remanenţei corpurilor asupra spiritului – Ponderea acesteia în teoria reîncarnării
   • Conceptul de remanenţă şi studiile lui Bergson
   • Câteva exemple de remanenţă şi efectele lor fizice, fiziologice, psihologice, istorice – Concluzie
  • Radiaţia metalelor
   • Schimbul de radiaţie şi de curent electric între metalele aflate în contact
   • Clasificarea metalelor d.p.d.v. magnetic
   • Influenţa magnetică a metalelor asupra corpurilor
   • Forţa electrostatică a metalelor
   • Forţa electromagnetică ce apare între metale
   • Aporturile – naturale sau artificiale – de forţe pe care le primesc metalele
   • Efectul undelor calorice asupra metalelor şi al compoziţiei generale a conductorilor asupra corpurilor – Importanţa acestor efecte în fizică, în fiziologie, în terapeutică
   • Alte efecte fizice şi fiziologice produse de metale
   • Influenţa formei asupra metalelor
   • Raportul dintre culori şi metale
   • Conductibilitatea metalelor
   • Fenomenul de electrizare – Ionizarea gazelor din atmosferă prin intermediul metalelor
   • Sensul de radiaţie al metalelor
   • Influenţa sunetului asupra metalelor
   • Metalele coloidale şi metaloizii
   • Influenţa electrizării recipientelor metalice asupra lichidelor
   • Influenţa fiziologică a metalelor
   • Influenţa microbicidă a argintului
   • Cristalizarea metalelor şi ecruisajul
   • Starea de oboseală a metalelor – Starea de repaus
   • Rolul radiesteziei în crearea aliajelor omogene şi corect proporţionate
  • Gazele
   • Afinitatea gazelor pentru unde – Efecte
 • Rezumatul şi concluziile la acest capitol
 • Concluzie la volumul 1
 • Bibliografie