0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărți: Știință
 3. Lumea fascinantă a vibrațiilor. Vol. 2
Carte

Lumea fascinantă a vibrațiilor. Vol. 2

Coperta cărții: Lumea fascinantă a vibrațiilor. Vol. 2 – prin intermediul cărora se manifestă în cadrul Creației Dumnezeiești feluritele energii mai mult sau mai puțin tainice de la editura Ganesha.
Cartea: Lumea fascinantă a vibrațiilor. Vol. 2 – prin intermediul cărora se manifestă în cadrul Creației Dumnezeiești feluritele energii mai mult sau mai puțin tainice
Autor: Henri Chretien
Editura: Ganesha
Cumpăr

prin intermediul cărora se manifestă în cadrul Creației Dumnezeiești feluritele energii mai mult sau mai puțin tainice

Autor(i): Henri Chretien
Editura: Ganesha
Anul apariţiei: 2018
Pagini: 384 (14x20 cm)
ISBN:9786068742144
Preţ: 50,00 Lei
Disponibilitate: în stoc

Acesta este volum 2 al cărții „Lumea fascinantă a vibrațiilor“.

Undele sunt multiple și nenumărate, fiecare corp având o lungime de undă specifică, ce poate produce efecte specifice, după cum s-a constatat, printre altele, în cazul undelor luminoase specifice culorilor, al undelor calorice, al undelor așa-numite electrice, căci, în fapt, toate aceste unde sunt de natură electrică.

Prin prisma noii fizici, undele au o natură atât corpusculară, cât și ondulatorie, însă nicio undă nu este simplă sau monocromatică, toate se întrepătrund, se compun și se descompun, având o sursă comună ce este universală.

Dimensiunile particulelor lor, de sarcină pozitivă (+) sau negativă (-), variază, acestea fiind la baza formării undelor, a curenților electromagnetici împreună cu diferitele efecte ale acestora. Vom examina în special aceste efecte, comparate între ele, între curenții așa-ziși electrici: lumina, căldura, electricitatea, culorile, sunetele, mirosurile, gusturile, radiațiile (sau undele așa-zis radioactive) în legătură cu electronii, cu particulele alfa, beta, gamma și cosmice.

Cuprinsul cărţii: „Lumea fascinantă a vibrațiilor. Vol. 2“

 • Introducere
 • Magnetismul și electricitatea
  • Magnetismul
   • Generalități – Polii corpurilor – Ecuatorul – Influența asupra formei corpurilor
   • Corpurile diamagnetice și paramagnetice
   • Magnetismul și electricitatea
   • Cauza magnetismului
   • Magnetismul permanent – Magnetismul indus – Inducția
   • De ce este Pământul magnetizat?
   • Inducția asupra corpurilor apropiate și îndepărtate – Efecte – Inducția Pământ – Corp ceresc
   • Echilibrul universal sau magnetic al corpurilor – Inseparabilitatea polilor magnetici
   • Magnetizarea anumitor corpuri
   • Impregnarea magnetică sau parazită a corpurilor
   • Efectele magnetismului asupra greutății corpurilor
   • Magnetul și liniile de forță
   • Variația liniilor de forță ale Pământului (liniile izomagnetice sau izogone și liniile izocline)
   • Magnetizarea este proprietate generală a materiei
   • Influența compoziției asupra magnetizării corpurilor
   • Influența deformării corpurilor asupra magnetizării
   • Influența reciprocă a corpurilor magnetice în circuit deschis sau închis
   • Magnetizarea și efectele de la distanță
   • Efectul temperaturii asupra magnetismului și al magnetismului asupra temperaturii
   • Alte influențe ale temperaturii asupra magnetizării
   • Intensitatea necesară a unui corp magnetizat – Efecte fizice, fiziologice, psihologice, sociale, naționale
   • Coeficientul de magnetizare asupra materiei lipsite de viață și a materiei organizate
   • Permeabilitatea magnetică – Efecte generale fizice și fiziologice
   • Influența magnetizării moleculare asupra magnetizării corpurilor în general
   • Influența corpurilor cristalizate asupra magnetizării
   • Influența compușilor, a aliajelor asupra magnetizării
   • Percepția sonoră a magnetizării magnetice a corpurilor
   • Clasificarea corpurilor magnetice
   • Importanța corpurilor magnetice asupra stării electromagnetice a corpurilor – Efecte rezultante – Verificarea – Distribuția radiestezică
   • Observații generale asupra folosirii corpurilor simple
   • Magnetismul – Magnetizarea moleculelor și atomilor – Efectele încărcării și descărcării – Raportul cu agregarea și dezagregarea corpurilor și cu radiestezia
   • Efectele magnetice ale polilor – Variațiile ce există de-a lungul latitudinii
   • Influența relativă a polilor pozitiv și negativ ai corpurilor
   • Influența magnetismului asupra radiației corpurilor
   • Corpurile magnetice – Solenoizii – Condensatorii – Alte analogii ale magnetismului și electricității
   • Condensatorii – Antene și corpuri martori
   • Câmpurile magnetice care înconjoară corpurile
   • Câmpul magnetic al Pământului – Cauza
   • Efectele polilor, ale câmpului magnetic al Pământului și ale sarcinii sale
   • Influența câmpului magnetic al Pământului asupra radiațiilor electrice
   • Efectul câmpului magnetic al Pământului în funcție de altitudine
   • Influența generală a curenților electrici asupra câmpului magnetic al corpurilor
   • Câmpul magnetic al corpurilor în raport cu alte corpuri – Modificarea parțială – Atavismul – Transformismul – Importanța fiziologică
   • Câmpul magnetic și liniile de forță ale Pământului – Raportul cu forma continentelor
   • Întrepătrunderea câmpurilor și a curenților magnetici – Lumea transmisiilor sau eterul
   • Conservarea magnetică a radiației corpurilor și retransmiterea undelor înregistrate sau condensate – Influența universală – Semnificația în radiestezie
   • Modificările câmpurilor magnetice ale corpurilor de-a lungul măsurătorilor – Efectele descărcării radiestezice
   • Efectele câmpului magnetic asupra radiației corpurilor, remanența și imaginile corpurilor
   • Perturbarea câmpului magnetic al corpurilor – Raportul cu furtuna, vijelia, cutremurele de pământ
   • Ecranul magnetic
   • Radiația câmpurilor magnetice și a imaginilor lor care traversează corpurile opace, în raport cu forma lor – Fotografia realizată prin corpurile opace, la distanță
   • Izolarea magnetică a corpurilor – Cercetări asupra corpurilor izolate cu ajutorul corpurilor magnetice și al câmpurilor lor magnetice
   • Imaginile magnetice noțiuni generale
   • Imaginile magnetice ale corpurilor în raport cu forma
   • Deformarea imaginilor magnetice și deformarea corpurilor – Efecte rezultante
   • Imaginile magnetice ale corpurilor și radiația verticală – Constatări și rezultate practice
   • Imaginile magnetice ale corpurilor și prezența reală
   • Imaginile magnetice ale corpurilor radiante în spațiu și cercetările la distanță sau teleradiestezia – Obiecții
   • Este posibilă existența aparițiilor? – Aparițiile și știința
   • Importanța metafizică, metapsihică, filosofică, religioasă a acestor experiențe
  • Electricitatea
   • Generalități
   • Câmpul pozitiv, câmpul negativ, câmpul neutru – Efectele radiestezice
   • Compoziția curenților electrici pozitivi și negativi
   • Influența unui câmp asupra unui alt câmp – Modificarea electrică
   • Câmpul electrostatic – Câmpul electrodinamic – Efecte
   • Intensitatea câmpurilor în cazul solenoizilor
   • Curenții și câmpul electric atmosferic
   • Câmpul și curentul electric și teluric al Pământului și al corpurilor – Cauze – Influențe
   • Câmpul negativ și pozitiv al Pământului
   • Curenții atmosferici și curenții tereștri conjugați
   • Întrepătrunderea undelor electrice ale corpurilor
   • Diferența de sarcină electrică a corpurilor în cazul stărilor de agregare solidă, lichidă, gazoasă
   • Electricitatea este mediul universal al fenomenelor de propagare – Importanța măsurătorilor radiestezice
   • Starea electrică particulară a corpurilor
   • Diferența de potențial dintre corpurile electrizate – Tendințe – Observații din punct de vedere fiziologic și patologic – Efecte radiestezice
   • Șocul în retur
   • Noțiuni generale privind condensarea electrică a materiei
   • Electricitatea, energia materiei nu este identică cu viața – Gândul nu este de natură electrică
   • Mișcarea corpurilor generează electricitate, lumină – Cauze – Raportul cu aștrii și, mai ales, cu Soarele
   • Energia electrică a corpurilor aflate în stare de repaus și a corpurilor aflate în stare de mișcare – Frecarea – Cauze
   • Raportul dintre frecarea corpurilor, intensitatea curenților lor electrici, lumină și unde
   • Influența mișcării asupra stării electromagnetice a corpurilor aflate în mișcare – Automobilele – Dirijabilele – Avioanele – Diferitele corpuri
   • Sistemele turbionare – Solenoizii – Raportul cu lungimile de undă
   • Producerea electricității și semnul sarcinii electrice – Influențele electrice generale
   • Producerea de electricitate asupra corpurilor și în interiorul corpurilor – Sursa de electricitate a corpurilor
   • Ce este o undă electrică – Particularități – Definiție – Utilizare
   • Lungimea de undă a corpurilor și efectele specifice – Raportul cu procesul de evoluție
   • Compunerea corpurilor și a lungimilor de undă – Puterea de emisie și de recepție a undelor multiple ale trupului uman – Raportul cu radiestezia
   • Modificarea undelor și a amplitudinii lor – Fenomenul de fading
   • Intensitatea curenților care trec printr-un condensator – Tensiunea – Frecvența – Corpurile – Pământul – Corpurile cerești
   • Forme de unde – Cauze
   • Efectele undelor la distanță sau cauza apariției radiației
   • Materializarea undelor în natură – Influența formelor asupra curenților intramoleculari și interatomici
   • Unde naturale solidificate și vizibile în cazul constituenților organismelor vegetale – Organe-antene
   • Emisia și recepția universală a undelor de către toate corpurile, în raport cu forma antenelor -- Trupurile umane primesc toate undele
   • Antenele umane
   • Sarcina de suprafață a corpurilor cavitare și a corpurilor pline și efectele asupra emisiei și recepției undelor
   • Experiențele lui Gustave le Bon și ale lui Edouard Branly asupra opacității sau etanșeității unei cuști metalice în cazul interacțiunii cu undele electrice
   • Raportul sarcinilor exterioare dintre corpurile artificiale și corpurile naturale – Necesitatea existenței unei cunoașteri asupra efectelor sarcinii și lipsei de sarcină a undelor
   • Influența capacității electrice
   • Conductanța electrică – Rezistența – Influența asupra corpurilor
   • Observații
   • Folosirea în fiziologie și terapie a corpurilor care sunt bune conducătoare de electricitate și a celor care nu sunt bune conducătoare de electricitate – Aplicație
   • Efectele lungimilor de undă asupra disocierii materiei și a corpurilor
   • Cum se transportă electricitatea – Conductivitatea metalică și electrolitică
   • Pierderea și degradarea energiei electrice a corpurilor – Electrizarea
   • Influența formei corpurilor asupra conductibilității și radiației electrice
   • Influențele corpurilor discontinue asupra rezistenței electrice – Efectele asupra materiei lipsite de viață și asupra materiei organizate în celule – Rezistența la tulburările patologice
   • Influența sarcinii corpurilor asupra energiei transmise
   • Deviația radiației corpurilor – Amortizarea – Ecranul – Izolatorul
   • Izolarea electrică a unui corp sau a unui spațiu – Neutralizarea unui câmp – Cușca lui Faraday
   • Influența variației de volum – Deformarea corpurilor – Comprimarea – Dilatarea – Șocurile – Efectele piezoelectrice – Efectele asupra greutății – Fizică și fiziologie
   • Fenomenele de topire și de solidificare ale corpurilor – Alte efecte piezoelectrice
   • Alcătuirea curenților electrici și cauza propagării lor cu anumită polaritate
   • Efectul electrolitic general – Efectul general de pilă electrică al corpurilor – Cauza – Schimburile osmotice – Efectele fiziologice ale variației de sarcină – Sărurile – Bazele
   • Electroliza corpurilor – Descompunerea electrolitică a corpurilor – Electrotermia – Alte cauze ale producerii electricității – Fenomene chimice și fenomene electrice
   • Fenomenele electrolitice, curenții de apă, corpurile în general, radiofizica și radiestezia – Efectele asupra electroscoapelor și electrometrelor – Efectele fiziologice
   • Curenții electrici dintre apele de suprafață și apele aflate în subteran – Cauza mișcărilor în plan vertical ale apei mărilor și oceanelor
   • Curentul electric între două țărmuri maritime și pe coastele maritime
   • Radiațiile galvanoplasmatice ale corpurilor și transportul electric la distanță – Radiația cosmică
   • Radiația galvanoplastică universală și transportul interplanetar – Fenomenele interastrale ale nucleelor speciilor
   • Curenții electrici solari, lunari, planetari
   • Curentul electric dintre straturile geologice – Efectul de pilă electrică naturală – Cutremurele de pământ
   • Ionizarea sau electronizarea pozitivă (+) și negativă (–) a solidelor, lichidelor și a gazelor – Efectul electrolitic și de condensare – Efectele fiziologice – Efectele meteorologice – Fenomenele electrolitice ce au loc în cadrul reacțiilor chimice, în lichide și gaze
   • Alte influențe ale electrizării pozitive (+) sau negative (–) asupra atmosferei, asupra vremii, asupra undelor corpurilor, asupra undelor microbiene
   • Ionizarea – Conductibilitatea – Descărcările electroscoapelor, ale corpurilor – Efectele climei – Terapeutica
   • Influența vitezei electronilor asupra emisiei undelor corpurilor – Raportul dintre viteză, potențial și lungimile de undă – Influența asupra radiației corpurilor în serie, a mirosurilor, sunetelor, culorilor
   • Electricitatea – Lumina – Căldura – Aportul universal de unde
   • Electricitatea – Lumina – Căldura – Electrochimia – Termochimia – Electromecanica
   • Efectul amplificator sau reductor al magnetismului, al electricității, al căldurii asupra radiației corpurilor
   • Electricitatea și flăcările
   • Legea inducției – Legea contrariilor – Curentul de tur și curentul de retur – Termodinamica – Excesul de răcire prin absorbție – Sudarea sau curentul de retur
   • Influența radiației intense a vaporizării unui corp asupra temperaturii
   • Influența relativă a vitezei asupra temperaturii și a semnului sarcinii
   • Influența unei modificări bruște a undelor calorice
   • Particularitatea curentului dintre corpurile calde și reci, generat de diferența de temperatură și de volum – Cauza mișcării în sens unic
   • Curenții electrici interastrali și temperatura radiația corpurilor cerești față de corpuri, în raport cu compoziția lor
   • Flăcările descărcate electric ale corpurilor încărcate cu sarcină pozitivă – Efectele descărcărilor electrice asupra corpurilor, în general, și asupra trupului omenesc, în particular
   • Alte efecte ale descărcării electrice ale flăcărilor și ale undelor calorice
   • Corpurile încălzite electronizează sau ionizează aerul
   • Corpurile încălzite prezintă creștere a sarcinii electrice negative
   • Corpurile pot să absoarbă undele pozitive (+) și undele negative (–) – Efectul undelor pozitive (+) – Efectele undelor calorice
   • Influența formelor asupra radiațiilor și asupra absorbției radiațiilor calorice
   • Influența temperaturii sau a undelor calorice asupra formelor
   • Ce este căldura?
   • Influența undelor calorice asupra greutății unui corp
   • Influența căldurii și a frigului asupra energiei, sarcinii electrice a corpurilor și a durității lor
   • Influența căldurii și a frigului asupra evaporării, polarizării lichefierii corpurilor
   • Influența temperaturii asupra rezistenței electrice și a conductibilității corpurilor și a metalelor asupra magnetismului
   • Influența temperaturii sau a undelor calorice asupra reacțiilor chimice, asupra fermenților
   • Influența electricității și a căldurii asupra fosforescenței și asupra luminii diverselor corpuri, asupra radiației pietrelor prețioase etc.
   • Sensul radiației undelor calorice
   • Efectul particular al undelor și al undelor calorice asupra unui corp și asupra scrisului
   • Variația efectelor calorice în funcție de corpuri – Invar – Utilizarea radiesteziei în cazul aliajelor
   • Electricitatea și sterilizarea corpurilor – Neutralizarea
   • Schimbul electric al corpurilor aflate la modul general în contact – Efectul asupra trupului uman – Efectul terapeutic – Importanța sintonizării
   • Influența electrică a corpurilor la distanță – Constatările radiestezice – Protecția – Remediile la distanță
   • Influența electrică la distanță dintre corpuri – Raportul cu radiestezia
   • Influența depresiunii și presiunii asupra radiației electrice
   • Este oare electricitatea formă de materie aflată în stare de imponderabilitate sau mai degrabă electricitatea transportă materia – Utilitatea radiofizicii și a radiesteziei
   • Instrumente de măsură și de detecție a undelor electrice – Efectul curenților lui Oersted asupra corpurilor în general și asupra corpurilor vii
   • Influențele electrice generale ale corpurilor colorate
   • Neutralizarea câmpurilor corpurilor
   • Cantitatea de electricitate conținută într-un corp
   • Descărcarea – Schimbul electric în serie între condensatori – Fulgerele – Relațiile dintre corpurile aflate la distanță
   • Rezonanță și radiestezie
   • Influența electricității asupra corpurilor sau substanțelor coloidale, și reciproc
   • Relația dintre electricitate și fluide, lichide și gaze
   • Electricitatea pozitivă (+) și negativă (–) și efectele lor fizice și fiziologice
   • Influența fizică și fiziologică a curenților alternativi și a curenților continui
   • Vidul relativ și curenții de înaltă tensiune
   • Electricitatea și viața
   • Electricitatea și radioactivitatea
   • Electricitatea transportă radiațiile specifice ale corpurilor
   • Există oare electricitate și transporturi de unde interplanetare și cosmice? Sunt ele decelabile?
   • Relațiile electrice dintre corpurile de materie neorganizată și de materie organizată – Rezonanța
   • Descoperirea radiației undelor – Undele hertziene – Telegrafia fără fir
   • Propagarea undelor electrice hertziene – Influențele diverse asupra materiei lipsite de viață și asupra metalelor
   • Efectul încărcării și descărcării undelor hertziene și, în general, al undelor la distanță
   • Unda purtătoare a undelor scurte și ultrascurte – Distanța de emisie și de recepție posibilă
   • Observații
   • Efectele dozelor și a undelor scurte asupra trupului omenesc
   • Importanța radiesteziei și a trupului omenesc pentru detecția undelor
   • Influența undelor electrice asupra materiei organizate – Efectele fiziologice – Intuiția
   • Transmiterea gândurilor
  • Electromagnetismul
   • Cauza curenților electromagnetici ce sunt atrași de materie
   • Câmpul magnetic, câmpul electric
   • Curentul magnetoelectric de inducție și forța electromotoare
   • Curentul lui Oersted – Solenoidul lui Ampère – Magnetul
   • Sensibilitatea electromagnetică a materiei
   • Mișcarea universală, perpetuă și electromagnetismul
   • Undele universale, curenții universali, efectele pilelor universale
   • Privire generală asupra utilității undelor electromagnetice – Transportul energiei corpurilor cerești asupra electronilor
   • Influența electricității asupra alimentației, magnetismului corpurilor, și reciproc
   • Studiu comparativ asupra magnetismului și a electricității – Are electricitatea sarcină proprie? Sau este ea un mijloc de transmisie corpusculară specifică tuturor corpurilor?
   • Curentul electromagnetic în raport cu frecarea și mișcarea
   • Radiația electromagnetică a două corpuri de sarcină sau de sens contrar
   • Radiația electromagnetică a corpurilor la distanță și în toate direcțiile
   • Radiația electromagnetică a acizilor, bazelor, a diverselor corpuri spre polii Nord sau Sud – Schimburile electromagnetice cu Pământul și corpurile cerești – Reîncărcarea – Descărcarea
   • Influența corpurilor cerești în electromagnetism
   • Observații cu privire la influența corpurilor cerești
   • Influența electromagnetică asupra corpurilor, atomilor, moleculelor corpurilor și asupra sensului lor de deplasare – Efectul asupra plantelor, animalelor și oamenilor
   • Electromagnetismul și undele radiestezice – Există oare electricitate minerala, animală? – Radiestezia și științele
   • Influența radiațiilor corpurilor vii asupra sarcinii electromagnetice a corpurilor
   • Diferiți amplificatori electromagnetici și trupul uman
   • Efecte rezultante ale radiației electromagnetice – Energia electromagnetică atomică
   • Curenții electromagnetici și eterul – Viziunea eterului – Sunt oare formele corpurilor păstrate în eter după moarte?
  • Teoria relativității
   • Electromagnetismul și lumina
   • Inerția, electromagnetismul, autoinducția și relativitatea
   • Energia de masă electromagnetică a corpurilor crește odată cu viteza și influențează forma – Raportul cu atracția, gravitația și relativitatea
   • Intervalul dintre două acțiuni, două fapte, doi curenți – Teoria lui Newton – Teoria lui Einstein
   • Influența vitezei asupra duratei spațiului dimensiunilor – Timpul fizic – Timpul fiziologic – Timpul psihologic
   • Raportul dintre durata, timpul, spațiul și nemurirea sufletului – Consecințe filosofice, religioase, sociale, naționale, internaționale
   • Influența electromagnetică a mișcării asupra corpurilor, cu aplicații în fizică și în fiziologie – Efecte rezultante
   • Influența intensității câmpului gravitațional asupra timpului
   • Atracția – Gravitația electromagnetică – Forma generală necurbată a corpurilor în mișcare
   • Atracția – Gravitația electromagnetică – Forma generală curbată a corpurilor aflate în mișcare
   • Lumina nu se propagă în linie dreaptă decât în vid – Curbarea traiectoriei luminii
   • Altă lege a gravitației și critica relativității conform lui Painlevé
   • Influența forței de atracție, a gravitației și a inerției asupra formei circulare a corpurilor – Diferitele regiuni ale spațiului au anumite proprietăți – Schimbarea de stare între momentul plecării și cel al sosirii razelor – Raportul cu Relativitatea – Unitatea Universului
   • Geometria euclidiană sau legea formelor, a dimensiunilor și a volumelor în raporturile lor cu mișcarea și cu legea relativității
   • Prezentare generală a teoriei lui Fitzgerald-Lorentz și a Teoriei lui Einstein asupra contracției corpurilor – Comparație între cele două teorii
   • Contracția, așa cum a fost ea afirmată de Fitzgerald și Lorentz, este ea reală sau este iluzie cauzată de întârzierea propagării așa cum susține Einstein? – Ipoteza personală
   • Relativitatea restrânsă la stare psiho-fiziologică
   • Consecințe fizice și fiziologice ale teoriei lui Einstein și ale curbării razelor luminoase – Tentative de a măsura Universul – Are Universul un sfârșit?
   • Obiecții și dizertații cu privire la dimensiunea și limita Universului
   • Am putea oare înțelege infinitul?
   • Concluzie
 • Radioactivitatea
  • Generalități
  • Ce este radioactivitatea?
  • Radioactivitatea generală și universală a tuturor corpurilor
  • Cauza radioactivității
  • Diverse cazuri de radioactivitate
  • Efecte generale ale corpurilor și ale substanțelor foarte radioactive
  • Variațiile radioactivității în funcție de straturile geologice ale Pământului
  • Intensitatea acestor curenți radioactivi și cutremurele de pământ – Observații
  • Observații
  • Efectele lunii și ale radiațiilor cosmice asupra fenomenului de dezagregare a corpurilor
  • Efectele luminii și ale căldurii asupra radioactivității corpurilor și a substanțelor, variația lor în funcție de compoziție
  • Diferitele influențe asupra radioactivității
  • Influența radiației radioactive în studiul corpurilor descompunerea în serii regresive a particulelor radioactive
  • Mirosurile și radioactivitatea
  • Influența undelor lungi și a undelor scurte asupra radioactivității
  • Corpurile radioactive, electricitatea și energia
  • Radioactivitatea și energia intra-atomică a corpurilor – Dimensiunile particulelor
  • Radioactivitatea și energia, la modul general
  • Radioactivitatea și energia atomică radioactivă, în raport cu viteza și masa particulelor
  • Pierderile sau câștigurile prin radioactivitate și influențele asupra masei gravitației, atracției, inerției
  • Modalitățile de acțiune ale radioactivității, razele sau radiațiile
  • Razele catodice
  • Razele sau radiațiile
  • Radiațiile Alfa
  • Radiațiile Beta
  • Radiațiile Gamma
  • Radiațiile cosmice
  • Concluzii
 • Noua fizică și teoria cuantelor
  • Undele corpusculare și formele ondulatorii
  • Există oare stare de repaus corpuscular? – Oare corpurile și substanțele aflate în stare de repaus radiază?
  • Undele electronice, atomice, corpusculare
  • Undele monocromatice și undele suprapuse sau sinteza ondulatorie
  • Sunt oare corpurile finite sau infinite? – Au ele individualitate? – Au ele oare imagine în spațiu?
  • Imaginea electromagnetică a corpurilor și sufletul
  • Studiul corpurilor în spațiu – Teoria lui Einstein și mecanica ondulatorie
  • Raportul dintre undele corpurilor, finalitatea, determinismul – Consecințe filosofice și religioase
  • Consecințele teologice și filosofice ale acestei diferențe de stare specifică a corpurilor
  • Teoria cuantelor a lui Planck sau viziune asupra efectelor particulelor electrizate microscopice – Efectele fotoelectrice, conform teoriei lui Einstein – Fotonii
  • Teoria lui Bohr și a cuantelor – Teoria cuantei și a nucleelor speciei
  • Teoria lui Wilson și a lui Sommerfeld
  • Teoriile succesive ale lui Uhlenbeck și Goudsmit, Pauli-Dirac
  • Teoria cuantelor – Nucleele speciei – Consecințele filosofice
  • Observație