0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Ştiinţă
 3. Lumea fascinantă a vibraţiilor. Vol. 2
Carte

Lumea fascinantă a vibraţiilor. Vol. 2

Lumea fascinantă a vibraţiilor. Vol. 2. Editura Ganesha
CumpărDetalii carte

prin intermediul cărora se manifestă în cadrul Creaţiei Dumnezeieşti feluritele energii mai mult sau mai puţin tainice

Autor(i): Henri Chretien
Editura: Ganesha
Anul apariţiei: 2018
Pagini: 384 (14x20 cm)
Preţ: 30,00 Lei
Disponibilitate: în stoc

Acesta este volum 2 al cărţii „Lumea fascinantă a vibraţiilor“.

Undele sunt multiple şi nenumărate, fiecare corp având o lungime de undă specifică, ce poate produce efecte specifice, după cum s-a constatat, printre altele, în cazul undelor luminoase specifice culorilor, al undelor calorice, al undelor aşa-numite electrice, căci, în fapt, toate aceste unde sunt de natură electrică.

Prin prisma noii fizici, undele au o natură atât corpusculară, cât şi ondulatorie, însă nicio undă nu este simplă sau monocromatică, toate se întrepătrund, se compun şi se descompun, având o sursă comună ce este universală.

Dimensiunile particulelor lor, de sarcină pozitivă (+) sau negativă (-), variază, acestea fiind la baza formării undelor, a curenţilor electromagnetici împreună cu diferitele efecte ale acestora. Vom examina în special aceste efecte, comparate între ele, între curenţii aşa-zişi electrici: lumina, căldura, electricitatea, culorile, sunetele, mirosurile, gusturile, radiaţiile (sau undele aşa-zis radioactive) în legătură cu electronii, cu particulele alfa, beta, gamma şi cosmice.

Cuprinsul cărţii: „Lumea fascinantă a vibraţiilor. Vol. 2“

 • Introducere
 • Magnetismul şi electricitatea
  • Magnetismul
   • Generalităţi – Polii corpurilor – Ecuatorul – Influenţa asupra formei corpurilor
   • Corpurile diamagnetice şi paramagnetice
   • Magnetismul şi electricitatea
   • Cauza magnetismului
   • Magnetismul permanent – Magnetismul indus – Inducţia
   • De ce este Pământul magnetizat?
   • Inducţia asupra corpurilor apropiate şi îndepărtate – Efecte – Inducţia Pământ – Corp ceresc
   • Echilibrul universal sau magnetic al corpurilor – Inseparabilitatea polilor magnetici
   • Magnetizarea anumitor corpuri
   • Impregnarea magnetică sau parazită a corpurilor
   • Efectele magnetismului asupra greutăţii corpurilor
   • Magnetul şi liniile de forţă
   • Variaţia liniilor de forţă ale Pământului (liniile izomagnetice sau izogone şi liniile izocline)
   • Magnetizarea este proprietate generală a materiei
   • Influenţa compoziţiei asupra magnetizării corpurilor
   • Influenţa deformării corpurilor asupra magnetizării
   • Influenţa reciprocă a corpurilor magnetice în circuit deschis sau închis
   • Magnetizarea şi efectele de la distanţă
   • Efectul temperaturii asupra magnetismului şi al magnetismului asupra temperaturii
   • Alte influenţe ale temperaturii asupra magnetizării
   • Intensitatea necesară a unui corp magnetizat – Efecte fizice, fiziologice, psihologice, sociale, naţionale
   • Coeficientul de magnetizare asupra materiei lipsite de viaţă şi a materiei organizate
   • Permeabilitatea magnetică – Efecte generale fizice şi fiziologice
   • Influenţa magnetizării moleculare asupra magnetizării corpurilor în general
   • Influenţa corpurilor cristalizate asupra magnetizării
   • Influenţa compuşilor, a aliajelor asupra magnetizării
   • Percepţia sonoră a magnetizării magnetice a corpurilor
   • Clasificarea corpurilor magnetice
   • Importanţa corpurilor magnetice asupra stării electromagnetice a corpurilor – Efecte rezultante – Verificarea – Distribuţia radiestezică
   • Observaţii generale asupra folosirii corpurilor simple
   • Magnetismul – Magnetizarea moleculelor şi atomilor – Efectele încărcării şi descărcării – Raportul cu agregarea şi dezagregarea corpurilor şi cu radiestezia
   • Efectele magnetice ale polilor – Variaţiile ce există de-a lungul latitudinii
   • Influenţa relativă a polilor pozitiv şi negativ ai corpurilor
   • Influenţa magnetismului asupra radiaţiei corpurilor
   • Corpurile magnetice – Solenoizii – Condensatorii – Alte analogii ale magnetismului şi electricităţii
   • Condensatorii – Antene şi corpuri martori
   • Câmpurile magnetice care înconjoară corpurile
   • Câmpul magnetic al Pământului – Cauza
   • Efectele polilor, ale câmpului magnetic al Pământului şi ale sarcinii sale
   • Influenţa câmpului magnetic al Pământului asupra radiaţiilor electrice
   • Efectul câmpului magnetic al Pământului în funcţie de altitudine
   • Influenţa generală a curenţilor electrici asupra câmpului magnetic al corpurilor
   • Câmpul magnetic al corpurilor în raport cu alte corpuri – Modificarea parţială – Atavismul – Transformismul – Importanţa fiziologică
   • Câmpul magnetic şi liniile de forţă ale Pământului – Raportul cu forma continentelor
   • Întrepătrunderea câmpurilor şi a curenţilor magnetici – Lumea transmisiilor sau eterul
   • Conservarea magnetică a radiaţiei corpurilor şi retransmiterea undelor înregistrate sau condensate – Influenţa universală – Semnificaţia în radiestezie
   • Modificările câmpurilor magnetice ale corpurilor de-a lungul măsurătorilor – Efectele descărcării radiestezice
   • Efectele câmpului magnetic asupra radiaţiei corpurilor, remanenţa şi imaginile corpurilor
   • Perturbarea câmpului magnetic al corpurilor – Raportul cu furtuna, vijelia, cutremurele de pământ
   • Ecranul magnetic
   • Radiaţia câmpurilor magnetice şi a imaginilor lor care traversează corpurile opace, în raport cu forma lor – Fotografia realizată prin corpurile opace, la distanţă
   • Izolarea magnetică a corpurilor – Cercetări asupra corpurilor izolate cu ajutorul corpurilor magnetice şi al câmpurilor lor magnetice
   • Imaginile magnetice noţiuni generale
   • Imaginile magnetice ale corpurilor în raport cu forma
   • Deformarea imaginilor magnetice şi deformarea corpurilor – Efecte rezultante
   • Imaginile magnetice ale corpurilor şi radiaţia verticală – Constatări şi rezultate practice
   • Imaginile magnetice ale corpurilor şi prezenţa reală
   • Imaginile magnetice ale corpurilor radiante în spaţiu şi cercetările la distanţă sau teleradiestezia – Obiecţii
   • Este posibilă existenţa apariţiilor? – Apariţiile şi ştiinţa
   • Importanţa metafizică, metapsihică, filosofică, religioasă a acestor experienţe
  • Electricitatea
   • Generalităţi
   • Câmpul pozitiv, câmpul negativ, câmpul neutru – Efectele radiestezice
   • Compoziţia curenţilor electrici pozitivi şi negativi
   • Influenţa unui câmp asupra unui alt câmp – Modificarea electrică
   • Câmpul electrostatic – Câmpul electrodinamic – Efecte
   • Intensitatea câmpurilor în cazul solenoizilor
   • Curenţii şi câmpul electric atmosferic
   • Câmpul şi curentul electric şi teluric al Pământului şi al corpurilor – Cauze – Influenţe
   • Câmpul negativ şi pozitiv al Pământului
   • Curenţii atmosferici şi curenţii tereştri conjugaţi
   • Întrepătrunderea undelor electrice ale corpurilor
   • Diferenţa de sarcină electrică a corpurilor în cazul stărilor de agregare solidă, lichidă, gazoasă
   • Electricitatea este mediul universal al fenomenelor de propagare – Importanţa măsurătorilor radiestezice
   • Starea electrică particulară a corpurilor
   • Diferenţa de potenţial dintre corpurile electrizate – Tendinţe – Observaţii din punct de vedere fiziologic şi patologic – Efecte radiestezice
   • Şocul în retur
   • Noţiuni generale privind condensarea electrică a materiei
   • Electricitatea, energia materiei nu este identică cu viaţa – Gândul nu este de natură electrică
   • Mişcarea corpurilor generează electricitate, lumină – Cauze – Raportul cu aştrii şi, mai ales, cu Soarele
   • Energia electrică a corpurilor aflate în stare de repaus şi a corpurilor aflate în stare de mişcare – Frecarea – Cauze
   • Raportul dintre frecarea corpurilor, intensitatea curenţilor lor electrici, lumină şi unde
   • Influenţa mişcării asupra stării electromagnetice a corpurilor aflate în mişcare – Automobilele – Dirijabilele – Avioanele – Diferitele corpuri
   • Sistemele turbionare – Solenoizii – Raportul cu lungimile de undă
   • Producerea electricităţii şi semnul sarcinii electrice – Influenţele electrice generale
   • Producerea de electricitate asupra corpurilor şi în interiorul corpurilor – Sursa de electricitate a corpurilor
   • Ce este o undă electrică – Particularităţi – Definiţie – Utilizare
   • Lungimea de undă a corpurilor şi efectele specifice – Raportul cu procesul de evoluţie
   • Compunerea corpurilor şi a lungimilor de undă – Puterea de emisie şi de recepţie a undelor multiple ale trupului uman – Raportul cu radiestezia
   • Modificarea undelor şi a amplitudinii lor – Fenomenul de fading
   • Intensitatea curenţilor care trec printr-un condensator – Tensiunea – Frecvenţa – Corpurile – Pământul – Corpurile cereşti
   • Forme de unde – Cauze
   • Efectele undelor la distanţă sau cauza apariţiei radiaţiei
   • Materializarea undelor în natură – Influenţa formelor asupra curenţilor intramoleculari şi interatomici
   • Unde naturale solidificate şi vizibile în cazul constituenţilor organismelor vegetale – Organe-antene
   • Emisia şi recepţia universală a undelor de către toate corpurile, în raport cu forma antenelor -- Trupurile umane primesc toate undele
   • Antenele umane
   • Sarcina de suprafaţă a corpurilor cavitare şi a corpurilor pline şi efectele asupra emisiei şi recepţiei undelor
   • Experienţele lui Gustave le Bon şi ale lui Edouard Branly asupra opacităţii sau etanşeităţii unei cuşti metalice în cazul interacţiunii cu undele electrice
   • Raportul sarcinilor exterioare dintre corpurile artificiale şi corpurile naturale – Necesitatea existenţei unei cunoaşteri asupra efectelor sarcinii şi lipsei de sarcină a undelor
   • Influenţa capacităţii electrice
   • Conductanţa electrică – Rezistenţa – Influenţa asupra corpurilor
   • Observaţii
   • Folosirea în fiziologie şi terapie a corpurilor care sunt bune conducătoare de electricitate şi a celor care nu sunt bune conducătoare de electricitate – Aplicaţie
   • Efectele lungimilor de undă asupra disocierii materiei şi a corpurilor
   • Cum se transportă electricitatea – Conductivitatea metalică şi electrolitică
   • Pierderea şi degradarea energiei electrice a corpurilor – Electrizarea
   • Influenţa formei corpurilor asupra conductibilităţii şi radiaţiei electrice
   • Influenţele corpurilor discontinue asupra rezistenţei electrice – Efectele asupra materiei lipsite de viaţă şi asupra materiei organizate în celule – Rezistenţa la tulburările patologice
   • Influenţa sarcinii corpurilor asupra energiei transmise
   • Deviaţia radiaţiei corpurilor – Amortizarea – Ecranul – Izolatorul
   • Izolarea electrică a unui corp sau a unui spaţiu – Neutralizarea unui câmp – Cuşca lui Faraday
   • Influenţa variaţiei de volum – Deformarea corpurilor – Comprimarea – Dilatarea – Şocurile – Efectele piezoelectrice – Efectele asupra greutăţii – Fizică şi fiziologie
   • Fenomenele de topire şi de solidificare ale corpurilor – Alte efecte piezoelectrice
   • Alcătuirea curenţilor electrici şi cauza propagării lor cu anumită polaritate
   • Efectul electrolitic general – Efectul general de pilă electrică al corpurilor – Cauza – Schimburile osmotice – Efectele fiziologice ale variaţiei de sarcină – Sărurile – Bazele
   • Electroliza corpurilor – Descompunerea electrolitică a corpurilor – Electrotermia – Alte cauze ale producerii electricităţii – Fenomene chimice şi fenomene electrice
   • Fenomenele electrolitice, curenţii de apă, corpurile în general, radiofizica şi radiestezia – Efectele asupra electroscoapelor şi electrometrelor – Efectele fiziologice
   • Curenţii electrici dintre apele de suprafaţă şi apele aflate în subteran – Cauza mişcărilor în plan vertical ale apei mărilor şi oceanelor
   • Curentul electric între două ţărmuri maritime şi pe coastele maritime
   • Radiaţiile galvanoplasmatice ale corpurilor şi transportul electric la distanţă – Radiaţia cosmică
   • Radiaţia galvanoplastică universală şi transportul interplanetar – Fenomenele interastrale ale nucleelor speciilor
   • Curenţii electrici solari, lunari, planetari
   • Curentul electric dintre straturile geologice – Efectul de pilă electrică naturală – Cutremurele de pământ
   • Ionizarea sau electronizarea pozitivă (+) şi negativă (–) a solidelor, lichidelor şi a gazelor – Efectul electrolitic şi de condensare – Efectele fiziologice – Efectele meteorologice – Fenomenele electrolitice ce au loc în cadrul reacţiilor chimice, în lichide şi gaze
   • Alte influenţe ale electrizării pozitive (+) sau negative (–) asupra atmosferei, asupra vremii, asupra undelor corpurilor, asupra undelor microbiene
   • Ionizarea – Conductibilitatea – Descărcările electroscoapelor, ale corpurilor – Efectele climei – Terapeutica
   • Influenţa vitezei electronilor asupra emisiei undelor corpurilor – Raportul dintre viteză, potenţial şi lungimile de undă – Influenţa asupra radiaţiei corpurilor în serie, a mirosurilor, sunetelor, culorilor
   • Electricitatea – Lumina – Căldura – Aportul universal de unde
   • Electricitatea – Lumina – Căldura – Electrochimia – Termochimia – Electromecanica
   • Efectul amplificator sau reductor al magnetismului, al electricităţii, al căldurii asupra radiaţiei corpurilor
   • Electricitatea şi flăcările
   • Legea inducţiei – Legea contrariilor – Curentul de tur şi curentul de retur – Termodinamica – Excesul de răcire prin absorbţie – Sudarea sau curentul de retur
   • Influenţa radiaţiei intense a vaporizării unui corp asupra temperaturii
   • Influenţa relativă a vitezei asupra temperaturii şi a semnului sarcinii
   • Influenţa unei modificări bruşte a undelor calorice
   • Particularitatea curentului dintre corpurile calde şi reci, generat de diferenţa de temperatură şi de volum – Cauza mişcării în sens unic
   • Curenţii electrici interastrali şi temperatura radiaţia corpurilor cereşti faţă de corpuri, în raport cu compoziţia lor
   • Flăcările descărcate electric ale corpurilor încărcate cu sarcină pozitivă – Efectele descărcărilor electrice asupra corpurilor, în general, şi asupra trupului omenesc, în particular
   • Alte efecte ale descărcării electrice ale flăcărilor şi ale undelor calorice
   • Corpurile încălzite electronizează sau ionizează aerul
   • Corpurile încălzite prezintă creştere a sarcinii electrice negative
   • Corpurile pot să absoarbă undele pozitive (+) şi undele negative (–) – Efectul undelor pozitive (+) – Efectele undelor calorice
   • Influenţa formelor asupra radiaţiilor şi asupra absorbţiei radiaţiilor calorice
   • Influenţa temperaturii sau a undelor calorice asupra formelor
   • Ce este căldura?
   • Influenţa undelor calorice asupra greutăţii unui corp
   • Influenţa căldurii şi a frigului asupra energiei, sarcinii electrice a corpurilor şi a durităţii lor
   • Influenţa căldurii şi a frigului asupra evaporării, polarizării lichefierii corpurilor
   • Influenţa temperaturii asupra rezistenţei electrice şi a conductibilităţii corpurilor şi a metalelor asupra magnetismului
   • Influenţa temperaturii sau a undelor calorice asupra reacţiilor chimice, asupra fermenţilor
   • Influenţa electricităţii şi a căldurii asupra fosforescenţei şi asupra luminii diverselor corpuri, asupra radiaţiei pietrelor preţioase etc.
   • Sensul radiaţiei undelor calorice
   • Efectul particular al undelor şi al undelor calorice asupra unui corp şi asupra scrisului
   • Variaţia efectelor calorice în funcţie de corpuri – Invar – Utilizarea radiesteziei în cazul aliajelor
   • Electricitatea şi sterilizarea corpurilor – Neutralizarea
   • Schimbul electric al corpurilor aflate la modul general în contact – Efectul asupra trupului uman – Efectul terapeutic – Importanţa sintonizării
   • Influenţa electrică a corpurilor la distanţă – Constatările radiestezice – Protecţia – Remediile la distanţă
   • Influenţa electrică la distanţă dintre corpuri – Raportul cu radiestezia
   • Influenţa depresiunii şi presiunii asupra radiaţiei electrice
   • Este oare electricitatea formă de materie aflată în stare de imponderabilitate sau mai degrabă electricitatea transportă materia – Utilitatea radiofizicii şi a radiesteziei
   • Instrumente de măsură şi de detecţie a undelor electrice – Efectul curenţilor lui Oersted asupra corpurilor în general şi asupra corpurilor vii
   • Influenţele electrice generale ale corpurilor colorate
   • Neutralizarea câmpurilor corpurilor
   • Cantitatea de electricitate conţinută într-un corp
   • Descărcarea – Schimbul electric în serie între condensatori – Fulgerele – Relaţiile dintre corpurile aflate la distanţă
   • Rezonanţă şi radiestezie
   • Influenţa electricităţii asupra corpurilor sau substanţelor coloidale, şi reciproc
   • Relaţia dintre electricitate şi fluide, lichide şi gaze
   • Electricitatea pozitivă (+) şi negativă (–) şi efectele lor fizice şi fiziologice
   • Influenţa fizică şi fiziologică a curenţilor alternativi şi a curenţilor continui
   • Vidul relativ şi curenţii de înaltă tensiune
   • Electricitatea şi viaţa
   • Electricitatea şi radioactivitatea
   • Electricitatea transportă radiaţiile specifice ale corpurilor
   • Există oare electricitate şi transporturi de unde interplanetare şi cosmice? Sunt ele decelabile?
   • Relaţiile electrice dintre corpurile de materie neorganizată şi de materie organizată – Rezonanţa
   • Descoperirea radiaţiei undelor – Undele hertziene – Telegrafia fără fir
   • Propagarea undelor electrice hertziene – Influenţele diverse asupra materiei lipsite de viaţă şi asupra metalelor
   • Efectul încărcării şi descărcării undelor hertziene şi, în general, al undelor la distanţă
   • Unda purtătoare a undelor scurte şi ultrascurte – Distanţa de emisie şi de recepţie posibilă
   • Observaţii
   • Efectele dozelor şi a undelor scurte asupra trupului omenesc
   • Importanţa radiesteziei şi a trupului omenesc pentru detecţia undelor
   • Influenţa undelor electrice asupra materiei organizate – Efectele fiziologice – Intuiţia
   • Transmiterea gândurilor
  • Electromagnetismul
   • Cauza curenţilor electromagnetici ce sunt atraşi de materie
   • Câmpul magnetic, câmpul electric
   • Curentul magnetoelectric de inducţie şi forţa electromotoare
   • Curentul lui Oersted – Solenoidul lui Ampère – Magnetul
   • Sensibilitatea electromagnetică a materiei
   • Mişcarea universală, perpetuă şi electromagnetismul
   • Undele universale, curenţii universali, efectele pilelor universale
   • Privire generală asupra utilităţii undelor electromagnetice – Transportul energiei corpurilor cereşti asupra electronilor
   • Influenţa electricităţii asupra alimentaţiei, magnetismului corpurilor, şi reciproc
   • Studiu comparativ asupra magnetismului şi a electricităţii – Are electricitatea sarcină proprie? Sau este ea un mijloc de transmisie corpusculară specifică tuturor corpurilor?
   • Curentul electromagnetic în raport cu frecarea şi mişcarea
   • Radiaţia electromagnetică a două corpuri de sarcină sau de sens contrar
   • Radiaţia electromagnetică a corpurilor la distanţă şi în toate direcţiile
   • Radiaţia electromagnetică a acizilor, bazelor, a diverselor corpuri spre polii Nord sau Sud – Schimburile electromagnetice cu Pământul şi corpurile cereşti – Reîncărcarea – Descărcarea
   • Influenţa corpurilor cereşti în electromagnetism
   • Observaţii cu privire la influenţa corpurilor cereşti
   • Influenţa electromagnetică asupra corpurilor, atomilor, moleculelor corpurilor şi asupra sensului lor de deplasare – Efectul asupra plantelor, animalelor şi oamenilor
   • Electromagnetismul şi undele radiestezice – Există oare electricitate minerala, animală? – Radiestezia şi ştiinţele
   • Influenţa radiaţiilor corpurilor vii asupra sarcinii electromagnetice a corpurilor
   • Diferiţi amplificatori electromagnetici şi trupul uman
   • Efecte rezultante ale radiaţiei electromagnetice – Energia electromagnetică atomică
   • Curenţii electromagnetici şi eterul – Viziunea eterului – Sunt oare formele corpurilor păstrate în eter după moarte?
  • Teoria relativităţii
   • Electromagnetismul şi lumina
   • Inerţia, electromagnetismul, autoinducţia şi relativitatea
   • Energia de masă electromagnetică a corpurilor creşte odată cu viteza şi influenţează forma – Raportul cu atracţia, gravitaţia şi relativitatea
   • Intervalul dintre două acţiuni, două fapte, doi curenţi – Teoria lui Newton – Teoria lui Einstein
   • Influenţa vitezei asupra duratei spaţiului dimensiunilor – Timpul fizic – Timpul fiziologic – Timpul psihologic
   • Raportul dintre durata, timpul, spaţiul şi nemurirea sufletului – Consecinţe filosofice, religioase, sociale, naţionale, internaţionale
   • Influenţa electromagnetică a mişcării asupra corpurilor, cu aplicaţii în fizică şi în fiziologie – Efecte rezultante
   • Influenţa intensităţii câmpului gravitaţional asupra timpului
   • Atracţia – Gravitaţia electromagnetică – Forma generală necurbată a corpurilor în mişcare
   • Atracţia – Gravitaţia electromagnetică – Forma generală curbată a corpurilor aflate în mişcare
   • Lumina nu se propagă în linie dreaptă decât în vid – Curbarea traiectoriei luminii
   • Altă lege a gravitaţiei şi critica relativităţii conform lui Painlevé
   • Influenţa forţei de atracţie, a gravitaţiei şi a inerţiei asupra formei circulare a corpurilor – Diferitele regiuni ale spaţiului au anumite proprietăţi – Schimbarea de stare între momentul plecării şi cel al sosirii razelor – Raportul cu Relativitatea – Unitatea Universului
   • Geometria euclidiană sau legea formelor, a dimensiunilor şi a volumelor în raporturile lor cu mişcarea şi cu legea relativităţii
   • Prezentare generală a teoriei lui Fitzgerald-Lorentz şi a Teoriei lui Einstein asupra contracţiei corpurilor – Comparaţie între cele două teorii
   • Contracţia, aşa cum a fost ea afirmată de Fitzgerald şi Lorentz, este ea reală sau este iluzie cauzată de întârzierea propagării aşa cum susţine Einstein? – Ipoteza personală
   • Relativitatea restrânsă la stare psiho-fiziologică
   • Consecinţe fizice şi fiziologice ale teoriei lui Einstein şi ale curbării razelor luminoase – Tentative de a măsura Universul – Are Universul un sfârşit?
   • Obiecţii şi dizertaţii cu privire la dimensiunea şi limita Universului
   • Am putea oare înţelege infinitul?
   • Concluzie
 • Radioactivitatea
  • Generalităţi
  • Ce este radioactivitatea?
  • Radioactivitatea generală şi universală a tuturor corpurilor
  • Cauza radioactivităţii
  • Diverse cazuri de radioactivitate
  • Efecte generale ale corpurilor şi ale substanţelor foarte radioactive
  • Variaţiile radioactivităţii în funcţie de straturile geologice ale Pământului
  • Intensitatea acestor curenţi radioactivi şi cutremurele de pământ – Observaţii
  • Observaţii
  • Efectele lunii şi ale radiaţiilor cosmice asupra fenomenului de dezagregare a corpurilor
  • Efectele luminii şi ale căldurii asupra radioactivităţii corpurilor şi a substanţelor, variaţia lor în funcţie de compoziţie
  • Diferitele influenţe asupra radioactivităţii
  • Influenţa radiaţiei radioactive în studiul corpurilor descompunerea în serii regresive a particulelor radioactive
  • Mirosurile şi radioactivitatea
  • Influenţa undelor lungi şi a undelor scurte asupra radioactivităţii
  • Corpurile radioactive, electricitatea şi energia
  • Radioactivitatea şi energia intra-atomică a corpurilor – Dimensiunile particulelor
  • Radioactivitatea şi energia, la modul general
  • Radioactivitatea şi energia atomică radioactivă, în raport cu viteza şi masa particulelor
  • Pierderile sau câştigurile prin radioactivitate şi influenţele asupra masei gravitaţiei, atracţiei, inerţiei
  • Modalităţile de acţiune ale radioactivităţii, razele sau radiaţiile
  • Razele catodice
  • Razele sau radiaţiile
  • Radiaţiile Alfa
  • Radiaţiile Beta
  • Radiaţiile Gamma
  • Radiaţiile cosmice
  • Concluzii
 • Noua fizică şi teoria cuantelor
  • Undele corpusculare şi formele ondulatorii
  • Există oare stare de repaus corpuscular? – Oare corpurile şi substanţele aflate în stare de repaus radiază?
  • Undele electronice, atomice, corpusculare
  • Undele monocromatice şi undele suprapuse sau sinteza ondulatorie
  • Sunt oare corpurile finite sau infinite? – Au ele individualitate? – Au ele oare imagine în spaţiu?
  • Imaginea electromagnetică a corpurilor şi sufletul
  • Studiul corpurilor în spaţiu – Teoria lui Einstein şi mecanica ondulatorie
  • Raportul dintre undele corpurilor, finalitatea, determinismul – Consecinţe filosofice şi religioase
  • Consecinţele teologice şi filosofice ale acestei diferenţe de stare specifică a corpurilor
  • Teoria cuantelor a lui Planck sau viziune asupra efectelor particulelor electrizate microscopice – Efectele fotoelectrice, conform teoriei lui Einstein – Fotonii
  • Teoria lui Bohr şi a cuantelor – Teoria cuantei şi a nucleelor speciei
  • Teoria lui Wilson şi a lui Sommerfeld
  • Teoriile succesive ale lui Uhlenbeck şi Goudsmit, Pauli-Dirac
  • Teoria cuantelor – Nucleele speciei – Consecinţele filosofice
  • Observaţie