0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărți: Știință
 3. Lumea fascinantă a vibrațiilor. Vol. 3
Carte

Lumea fascinantă a vibrațiilor. Vol. 3

Coperta cărții: Lumea fascinantă a vibrațiilor. Vol. 3 – prin intermediul cărora se manifestă în cadrul Creației Dumnezeiești feluritele energii mai mult sau mai puțin tainice de la editura Ganesha.
Cartea: Lumea fascinantă a vibrațiilor. Vol. 3 – prin intermediul cărora se manifestă în cadrul Creației Dumnezeiești feluritele energii mai mult sau mai puțin tainice
Autor: Henri Chretien
Editura: Ganesha
Cumpăr

prin intermediul cărora se manifestă în cadrul Creației Dumnezeiești feluritele energii mai mult sau mai puțin tainice

Autor(i): Henri Chretien
Editura: Ganesha
Anul apariţiei: 2018
Pagini: 536 (14x20 cm)
ISBN:9786068742137
Preţ: 50,00 Lei
Disponibilitate: în stoc

Acesta este volum 3 al cărții „Lumea fascinantă a vibrațiilor“.

Cuprinsul cărţii: „Lumea fascinantă a vibrațiilor. Vol. 3“

 • Introducere
  • Lumina
  • Culorile
  • Pietrele prețioase
  • Mirosurile și parfumurile
  • Gusturile
 • Lumina
  • Generalități
   • Influența compoziției corpurilor și a formei, asupra spectrului, radiația luminoasă, imaginea electromagnetică a corpurilor și rezonanță
   • Influența cristalelor asupra refracției razelor luminoase, imagini depărtate sau apropiate
   • Influența cristalelor asupra depolarizării luminii
   • Ce este lumina polarizată?
   • Indicele de refracție și capacitatea de rotație a unor corpuri
   • Difracție – Interferență – Rețea
   • Influența grosimii și a volumului corpurilor asupra culorilor și asupra încărcăturii electrice a corpurilor
   • Influența lamelelor asupra razelor luminoase
   • Alte influențe ale formei, volumului, conținătorului asupra calității conținutului
   • Influența poziției, sensului, ritmului corpurilor în generarea sarcinii „+“sau „–“, radiația specifică a undelor, formarea sau deformarea corpurilor
  • Fizica modernă și lumina
   • Generalități despre cuante
   • Acțiunile electrice ale luminii
   • Unde luminoase și corpusculare – Studii – Efecte fotoelectrice
   • Efectele fotoelectrice ale corpurilor aduse la roșu sau la albastru
   • Efectul Raman
   • Efectele fotoelectrice ale apei și ale soluțiilor saline
   • Teoria lui Sommerfeld despre lumină
   • Analiza spectrală a luminii la spectroscop – Lumina conține undele elementelor înainte de a trece prin prismă – Există fotoni colorați?
   • Fotonii sunt complementari electric?
   • Lumina solară, electricitatea și teoria cuantică
   • Influența corpusculilor electrizați, a luminii și a corpurilor asupra vitezei luminii – Dozarea energiei luminoase și importanța sa
   • Viziune generală despre cauzele radiației și viteza luminii
   • Influența astrelor asupra compoziției luminii – Influența rezistenței electrice și a spațiilor interstelare asupra vitezei luminii – Variația continuă a luminii și efectele sale generale
   • Influența compoziției luminii asupra curburii razelor luminoase
   • Diminuarea luminii în funcție de altitudine
   • Refracția – Difracția undelor luminoase în atmosfera joasă și efectele sale naturale
   • Lumina și electromagnetismul
   • Exista lumină neagră?
   • Influența electrică a luminii negre și a luminii albe
   • Undele de lumină albă și undele de lumină neagră sunt complementare – Legătura cu teoria cuantică și mecanica ondulatorie – Eseu complementar
   • Influența luminii negre și a luminii albe, a curbei pozitive și a curbei negative a zilei și a nopții asupra corpurilor
   • Lumina și umbra sunt cauză a curenților universali – Viziune generală
   • Influența obscurității, a negrului asupra deplasării energiei între corpuri și absorbția energiei
   • Lumina albă și lumina neagră și sensul lor de sarcină
   • Influența zilei și a nopții asupra corpurilor în general – Efectul repausului noaptea și a somnului într-o noapte neagră
   • Ce este un corp sau un spațiu negru?
   • Cauzele inversării optice a imaginilor
   • Studiu comparativ între undele lumii atomice și undele lumii cosmice
   • Aportul anual de lumină solară către corpurile de pe Pământ și Pământ
   • Prezentare de ansamblu asupra sursei luminii care radiază către sistemul nostru planetar
   • Prezentare generală despre variațiile luminii solare
   • Condensatori și transformatori de unde luminoase
   • Transportul grupelor de unde asociate unei unde așa-numită simplă sau monocromatică
   • Spectrul undelor
   • Starea posterioară și anterioară a undelor de lumină
   • Există unde sau deformarea eterului reprezintă undă?
   • Obiecții – Experiența lui Michelson – Teoria corpusculară și ondulatorie a cuantelor și eterul – Pot fi ele conciliabile?
   • O nouă contribuție la teoria relativității bazată pe experimentele lui Michelson – Noile experiențe ale lui Miller
   • Transmisia undelor luminoase – Relația cu materia – Altă perspectivă despre formarea luminii – Sinteza luminoasă
   • Importanța și utilitatea fizicii undelor și viziune de ansamblu asupra descompunerii materiei la infinit
   • Un alt aspect despre sensibilitatea corpurilor la unde și la diferiți corpusculi
   • Undele lungi absorb undele scurte – Compunerea și descompunerea universală – Acordurile sunetelor și culorilor
   • Compunerea succesivă a undelor – Importanța undelor compuse prin rezonanță, a armoniei și a dizarmoniei – Influența asupra ambianței și a corpurilor din ambianță
   • Viziune generală asupra modificării de ritm, favorabilă sau nefavorabilă, produsă de ființele vulgare sau de genii
  • Particularitățile și influențele diverse ale luminii
   • Legătura dintre lumină și umbră sau influența complementară – Viteza luminii și cauza
   • Influența obscurității, a negrului asupra radiațiilor generale ale corpurilor
   • Influența cerului nocturn
   • Influența spectrului luminii de-a lungul epocilor, anilor, anotimpurilor
   • Influența deplasării polilor asupra radiațiilor luminii solare
   • Indicii de radiații și de aporturi cosmice, prin intermediul formelor cristalizate
   • Condensarea și reconstituirea undelor luminoase solare și cosmice
   • Influența luminii asupra corpurilor transparente și opace și reciproc, influența corpurilor transparente și opace asupra luminii și culorilor
   • Influența compoziției corpurilor asupra absorbției luminii și culorilor și influența luminii și culorilor asupra compoziției
   • Influența luminii solare asupra corpurilor – Influența calorifică și electrică – Posibilități de întrebuințare
   • Influența variației luminii asupra electricității sau variația luminii solare
   • Influența Lunii în transmisiile de unde radioelectrice
   • Descompunerea luminii în atmosfera inferioară și efectele sale asupra corpurilor
   • Influența absorbției asupra imaginii și spectrului electromagnetic al corpurilor – Alte efecte fotoelectrice – Revelație
   • Imaginile corpurilor și reîncarnarea
   • Efecte de descărcare a corpurilor sub influența luminii
   • Descompunerea luminii de formele corpurilor naturale – Rolul particular al fiecărui tip de plantă
   • Influența luminii asupra formării taninurilor
   • Influența solului și a îngrășămintelor asupra culorii și a culorii asupra calității vegetației
   • Influențele arborilor asupra altor plante
   • Influența luminii asupra descompunerii corpurilor și culorilor
   • Radiația și intensitatea undelor monocromatice ale luminii în cursul rotației Soarelui
   • Influența undelor luminoase în diferite locuri de pe Pământ
   • Influența corpurilor asupra selecției, absorbției undelor monocromatice și cuantice de lumină
   • Radiația tuturor corpurilor către lumină
   • Variația luminii Soarelui și a corpurilor incandescente
   • Efectele fotochimice ale luminii
   • Influența luminii și a culorilor asupra coagulării soluțiilor coloidale
   • Alte influențe fotoelectrice și fotochimice ale diferitelor tipuri de lumină – Șoc rezultant
   • Influența luminii și a obscurității asupra stabilizării uleiurilor
   • Influența stării de dezagregare a corpurilor și a temperaturii asupra luminii, culorilor și intensității lor – Raze spectrale ale diferitelor corpuri
   • Influența diferitelor unde ale spectrului și ale luminii asupra fosforescenței
   • Apa luminoasă
   • Lumina caldă și lumina rece în apropiere de sol în atmosferă – Influența razelor violete și roșii
   • Influența generală a luminii asupra corpurilor și asupra vieții
   • Influența luminii asupra dezvoltării celulelor ochiului
   • Influența luminii asupra creșterii anumitor animale
   • Influența luminii asupra sufletului
   • Influența luminii asupra funcției clorofiliene a plantelor – Dozarea îngrășămintelor – Sintonizarea cu solul
   • Nevoia de împământare a plantelor, animalelor, ființelor umane
   • Influența luminii asupra creșterii germenilor de plante în vase închise ermetic
   • Cuplul Pământ-atmosferă
   • Importanța luminii solare în comparație cu cea a stelelor
   • Influența radiației astrelor asupra corpurilor – Analiza spectrală – Legătura cu astrologia
   • Influențele luminii asupra radiațiilor principale ale corpurilor într-o direcție, asupra greutății și formei
   • Unde luminoase și unde purtătoare
   • Oboseala generală a corpurilor datorată intensității razelor luminoase
   • Influența pigmentării și a culorilor raselor asupra absorbției razelor și reîncărcării corpurilor
   • Scintilația luminii
   • Influența luminii asupra corpurilor alimentare și asupra corpurilor vii
   • Influența luminii asupra alcaloizilor din plante
   • Influența luminii artificiale asupra creșterii plantelor
   • Influența luminii asupra creșterii păsărilor de curte
   • Alte influențe ale luminii zilei și nopții asupra păsărilor de curte
 • Culorile
  • Generalități
   • Ce sunt culorile?
   • Selecția și modificarea culorii albe și a undelor colorate
   • Culorile principale și descompunerea luminii albe – Razele principale sau bazele-reper ale lui Fraunhofer
   • Ordinea, armonia universală în relația cu razele și ordinea culorilor
   • Spectrul cosmic
   • Spectrul electric și ordinea culorilor – Rozeta culorilor – Sensul radiației – Legătura cu metalele
   • Istorie și credințe chinezești despre corespondențele dintre culori, sunete etc.
   • Acorduri fizice și radiestezice ale culorilor cu sunetele
   • Alte acorduri experimentale ale culorilor cu sunetele – Noi procedee de înregistrare și redare
   • Tonuri – Game – Nuanțele culorilor – Numărul culorilor
   • Lungimile de undă și frecvențele culorilor principale conform experimentelor lui Foucault
   • Lungimile undelor armonice ale culorilor conform radiesteziei
   • Vizibilitatea undelor
   • Relația dintre lungimile de undă, culori și fotoni
   • Intensitatea luminoasă a culorilor principale ale spectrului solar al lui Fraunhofer – Strălucirea culorilor
   • Influența principală a galbenului
   • Influențele culorilor și ale galbenului asupra ochiului
   • Culorile perceptibile sau undele reflectate
   • Influențele culorilor asupra radiației, vederii, percepției și efectelor culorilor
   • Culorile complementare
   • Alte efecte ale culorilor complementare – Fenomene de inducție, de polarizare ale culorilor și efecte de contrast
   • Mișcarea complementară universală – Influențele culorilor asupra formelor și ale formelor asupra culorilor
   • Efecte de contrast obținute prin cuplarea a două culori
   • Culori simple – Culori compuse – Trecere în revistă a mecanismului de producere a efectelor lor
   • Tabelul culorilor mixate și rezultantele lor, după Helmholtz, prezentat de Charles Guignet
   • Mod de folosire
   • Culorile umbrite – Formarea griurilor
   • Efectele rezultante ale amestecurilor de raze de culori diferite
   • Diferențe între amestecurile radiației luminoase a culorilor și culorile materiale – Viziune asupra efectelor de suprafață și de profunzime ale culorilor
   • Tabel de utilizare practică a culorilor în funcție de lumina primită, conform lui Rood
   • Efectul rezultant al nuanțelor multiple din natură și al corpurilor asupra celulelor optice
   • Compoziția generală și particulară a corpurilor
   • Senzația de alb
   • Tabel pentru cantitățile de lumină și unde colorate din 1000 de părți de lumină solară albă
   • Influența albului asupra refracției culorilor
   • Ce este negrul absolut?
   • Negru și alb din punct de vedere electric
   • Raportul culorilor și sarcinilor electrice și formarea curenților electrici – Efecte generale
   • Legea similitudinii – Legea polarității și aplicarea lor la culori – Diferența de potențial
   • Influența separării undelor culorilor spectrului asupra curenților și corpurilor
   • Culori calde și culori reci
   • Influența culorilor și a semnului sarcinii lor electrice asupra temperaturii
   • Influența temperaturii asupra culorilor
   • Influența undelor calorifice și în mod special a diferențelor dintre ele asupra stării electromagnetice și a formei corpurilor
   • Influența presiunii asupra temperaturii și asupra undelor calorifice
   • Daltonismul – Cauze
   • Influența formelor asupra undelor cromatice
   • Influența deformării corpurilor asupra culorilor sau efectele piezoelectrice
   • Influențele undelor cromatice asupra formelor – Legătura dintre culori și distanță și invers
   • Influența mediului asupra radiației culorilor și modificarea câmpului lor – Contribuția adusă mecanicii ondulatorii
   • Influența corpurilor asupra formei și temperaturii
   • Influența formelor, a opticii în general, asupra chimiei anorganice și organice și asupra electrochimiei
   • Influența compoziției chimice a corpurilor și a alimentației asupra receptivității și radiației undelor culorilor – Despre percepția vizuală a culorilor
   • Prezentare generală a influențelor biologice și terapeutice ale culorilor
   • Alte influențe fiziologice ale culorilor folosite într-un caz de constipație
   • Tratarea incontinenței urinare cu ajutorul luminii colorate
   • Influența electrochimică sau a corpurilor colorate asupra mișcării browniene
   • Viziune asupra influențelor corpurilor cristalizate care compun materia și asupra culorilor
   • Optometria culorilor
   • Rolul ecranelor colorate sau al filtrelor colorate și importanța corpurilor colorate asupra absorbției sau refracției undelor
   • Influența ecranelor colorate asupra plantelor și florilor
   • Influența sexului florilor asupra modificării culorii lor
   • Colorația sticlei – Emailuri – Pietre geme – Proporția cu compoziția și temperatura
   • Diferența de refracție a corpurilor solide, lichide, gazoase în funcție de compoziția lor
   • Influența culorii conținătorului asupra conținutului
   • Influența luminii și a culorilor asupra corpurilor metalice, asupra corpurilor în general și influența corpurilor metalice asupra culorilor
   • Influența negrului asupra absorbției generale a undelor și a culorilor – Viziune generală asupra formarii huilei
   • Corpuri și produse generale extrase din huilă
   • Din produsele volatile se extrage…
   • Din produsele volatile se mai extrage și…
   • Alte influențe ale negrului asupra absorbției culorilor
   • Influențele anumitor cărbuni activi
   • Influența culorilor, a pietrelor prețioase, a mineralelor și a materiei asupra condensării corpusculare a undelor cosmice – Inversarea seriei lui Mendeleev
   • Acțiunea și efectele generale ale undelor culorilor asupra corpurilor
   • Influența și alegerea culorilor la diverse latitudini și în cursul diferitelor anotimpuri
   • Efecte electrice amplificatoare sau reductoare ale culorilor – Utilizare practică în radiestezie și în cromoterapie
   • Influența culorilor asupra radiației corpurilor și utilizarea lor
   • Influența intensității luminii albe asupra culorilor – Influențe fiziologice și psihologice asupra indivizilor și maselor
   • Harta culorilor concepută de Rood
   • Influența generală a luminii și a culorilor asupra corpurilor
   • Obiecții și consecințe – Legături cu fizica, fiziologia, filosofia și religia
   • Legătura culorilor cu metalele, solurile, îngrășămintele, plantele
   • Influența culorilor asupra călirii metalelor, întăririi sau înmuierii corpurilor
   • Influența culorilor uniforme asupra stării generale și electrice a corpurilor – Un alt efect de contrast și de inducție
   • Rezistența anumitor „specii“ de culori la acțiunea prelungită a luminii și gazelor dezagregatoare
   • Influența vitezei undelor și a corpurilor asupra vizibilității, asupra compunerii și descompunerii undelor colorate și efectelor lor – Privire de ansamblu asupra efectelor rezultante obținute prin variația compoziției luminii albe și a culorilor
   • Influența culorilor la distanță
   • Influența timpului asupra culorilor
   • Influența acizilor, sărurilor, bazelor asupra culorilor
   • Amestecul și echilibrul culorilor
   • Raza verde și aurorele polare
   • Tabelul analizelor sau acordurilor corpurilor simple cu culorile prin sintonizare
   • Culorile sunt unde specifice? Au calități proprii sau sunt unde întreținute? Prezentare generală asupra efectelor faste sau nefaste
   • Influența generală și electrică a corpurilor
   • Influența culorilor asupra atmosferei
   • Culorile și liturghia
   • Culorile naturale și simțul armoniei culorilor
   • Importanta sintonizării culorilor
   • Rolul detectorilor colorați
   • Spectrul artificial sau efectul de constituire de ordin general și particular
   • Viziune de ansamblu asupra analizelor spectrale ale corpurilor simple
   • Prezentare generală a influențelor fiziologice ale culorilor
   • Observații
   • Influența culorilor asupra corpului și spiritului – Unde ne situăm noi?
   • Culorile, drapelele și stindardele
  • Afinitățile dintre culori și celulele plantelor, țesuturilor, corpurilor vii sau moarte și microbi
   • Generalități
   • Colorarea vitală
   • Colorarea celulelor moarte – Clasificarea coloranților
   • Colorarea microbiană
   • Colorarea țesuturilor vegetale
   • Decolorarea și depigmentarea celulelor
  • Influențele și diversele efecte ale undelor roșu și infraroșu
   • Roșul și razele calorifice
   • Spațiul ocupat de roșu
   • Roșul și lumina
   • Roșul în atmosfera joasă
   • Microbii și roșul
   • Roșul și temperatura
   • Absorbția roșului de către corpuri
   • Razele roșii și infraroșii și creșterea plantelor
   • Roșul și diastazele
   • Descărcarea, demagnetizarea corpurilor prin intermediul roșului
   • Oxigenul și roșul
   • Cum să decelăm razele infraroșii?
   • Razele infraroșii și utilizarea lor
   • Ecranul sau sticla pentru utilizarea infraroșiilor
   • Infraroșiile și fotografia
   • Lumina și fosforescența obținute prin iradierea unui corp obscur cu radiații obscure sau infraroșii
   • Influențele razelor infraroșii corelat cu compoziția corpurilor
   • Razele infraroșii și plantele
   • Influențele terapeutice ale infraroșiilor
  • Influențele și efectele diverse ale undelor violete și ultraviolete
   • Influența razelor ultraviolete asupra electrozilor artificiali sau naturali
   • Influența razelor ultraviolete asupra încărcării și descărcării corpurilor
   • Influența razelor ultraviolete asupra disocierii corpurilor
   • Influența razelor ultraviolete asupra temperaturii și fosforescenței
   • Scurtă prezentare a influențelor fizice și chimice ale razelor ultraviolete
   • Razele ultraviolete sunt raze chimice?
   • Razele ultraviolete și penetrabilitatea
   • Acțiunea razelor albastre, violete și ultraviolete asupra corpurilor
   • Influența razelor violete și ultraviolete asupra magnetizării corpurilor
   • Influențele biologice ale razelor ultraviolete
   • Influențe generale terapeutice ale razelor ultraviolete
   • Influența anumitor raze ultraviolete asupra reîncărcării corpurilor
   • Influența razelor ultraviolete asupra animalelor
   • Influența razelor ultraviolete asupra plantelor
   • Aplicație generală practică a ultravioletelor
  • Concluzii asupra culorilor
 • Pietrele prețioase
  • Originea și formarea pietrelor prețioase
  • Influența luminii culorilor, căldurii și electricității asupra pietrelor prețioase
  • Influența formelor pietrelor prețioase
  • Pietrele prețioase și particularitățile lor
  • Modalități de recunoaștere a pietrele prețioase din aceeași familie
  • Prezentare istorică a pietrelor prețioase, a corespondențelor și simbolurilor lor
  • Lungimile de undă ale pietrelor prețioase în vederea producerii de efecte corespondente
  • Modul de folosire a pietrelor prețioase în terapie
  • Caracteristicile generale ale pietrelor prețioase
  • Cum erau utilizate pietrele prețioase pe post de medicament în antichitate?
  • Cum acționează pietrele prețioase?
  • Efectele favorabile sau nefavorabile ale pietrelor prețioase
  • Modalități de sintonizare a pietrelor prețioase cu un anumit corp
  • Influența pietrelor prețioase asupra spiritului
  • Concluzii
 • Mirosurile și parfumurile
  • Mirosurile, parfumurile și fizica
   • Ce sunt mirosurile?
   • Fizica și fiziologia mirosurilor
   • Spectrul mirosurilor
   • Compoziția corpusculară și ondulatorie a mirosurilor
   • Compoziția chimică a parfumurilor
   • Calitățile particulare ale parfumurilor
   • Întreaga natură este parfumată
   • Mirosul sfințeniei
   • Undele mirosurilor și undele culorilor
   • Acordul universal, fizică în ajutorul medicinii
   • Undele mirosurilor, undele sonore și undele culorilor
   • Gama muzicală și corespondența mirosurilor, conform lui Piesse
   • Parfumuri calde și parfumuri reci
   • Mirosurile și gusturile
   • Lumina și parfumurile
   • Mirosurile și undele electrice
   • Influențele culorilor asupra condensării mirosurilor
   • Conține materia, în general undele tuturor parfumurilor?
   • Diferențe de efect între esențele artificiale și esențele naturale
  • Mirosurile și parfumurile și fiziologia vegetală în general
   • Condensarea parfumurilor în celulele plantelor
   • Influența altoirii asupra calității parfumurilor
   • Influențele îngrășămintelor și sărurilor minerale asupra solului și parfumurilor plantelor
   • Variația mirosurilor în cursul zilei și al nopții
   • Simpatie și antipatie – Acord sau dezacord electromagnetic între plantele aromatice
   • Acordul sau dezacordul dintre undele corpurilor, plantelor și animalelor
   • Emiterea și receptarea mirosurilor
   • Procedee de extracție a parfumurilor din flori
  • Mirosurile și parfumurile și influențele lor fiziologice
   • Prezentare generală a efectelor organice ale mirosurilor și parfumurilor
   • Mirosul specific al fiecărui corp
   • Proprietățile cristalelor esențelor aromatice
   • Efectele mirosurilor de la distanță asupra animalelor
   • Alegerea parfumurilor – Arta și știința parfumurilor
   • Câteva efecte specifice ale mirosurilor
   • Mirosurile ne informează despre calitatea corpurilor și alimentelor
   • Diferența de percepție la bărbați și femei și în funcție de vârstă
   • Efectele polare ale mirosurilor
   • Efectele de saturație – Excesul de parfum miroase urât
   • Efectele generale ale mirosurilor artificiale comparate cu cele ale altor corpuri – Importanța rolului medicului
   • Efectele fiziologice prin injectare de mirosuri sau parfumuri
  • Parfumurile și medicina
   • Prezentare istorică
   • Farmacopeea antică
   • Clasificarea mirosurilor
  • Acțiunea anumitor esențe aromate asupra microbilor
   • Acțiunile esenței de lămâie și ale altor esențe în stare gazoasă asupra culturilor microbiene
   • Acțiunile anumitor vapori de esențe asupra pneumococului
   • Acțiunea anumitor vapori de esențe asupra streptococului hemolitic
   • Acțiunea vaporilor de esențe asupra stafilococului auriu
   • Acțiunea vaporilor de esență asupra bacilului lui Eberth (tifoid)
   • Acțiunea vaporilor de esență asupra bacilului paratific A
   • Acțiunea vaporilor de esență asupra bacilului paratific B
   • Acțiunea vaporilor de esențe asupra colibacilului
   • Acțiunea vaporilor de esențe asupra bacilului difteric
   • Acțiunea vaporilor de esențe asupra bacilului tuberculozei
   • Acțiunile esenței de pin asupra a diferiți bacili
   • Acțiunea esențelor de mentă și mentol asupra bacilului tuberculozei umane
   • Acțiunea esenței de terebentină și a altor antiseptice
   • Acțiunea vaporilor de lavandă și lavandin asupra a diferiți microbi
   • Pansament antiseptic cu esențe parfumate
   • Pansament antiseptic și igiena gurii cu ajutorul esențelor
   • Acțiunea esențelor de parfumuri asupra bacteriilor din mediu – Dezinfecție sau apărare organică prin acțiune asupra mediului
   • Vehicule sau modalități de acțiune ale parfumurilor
   • Acțiunea esențelor și parfumurilor prin intermediul lichiorurilor și băuturilor aromatice
   • Fitoterapie
   • Alte efecte produse de plantele aromatice
   • Îmbălsămarea corpurilor cu ajutorul parfumurilor
   • Influența tulburările patologice asupra mirosurilor
   • Toxicitatea parfumurilor
   • Influența speciilor, formelor, dozelor
   • Influențele psihice ale parfumurilor
   • Influențe ale undelor mirosurilor și gusturilor corelat cu planetele
   • Verificarea efectelor de obținut și radiestezia
   • Influențe datorate folosirii exagerate a parfumurilor
   • Influența spiritului asupra efectului parfumurilor sau literatura și parfumurile
   • Concluzie
 • Gusturile
  • Generalități
  • Diverse influențe ale corpurilor naturale, măcinate sau distilate, asupra gustului
  • Influența recipientului, formei și culorii sale, asupra undelor gustative
  • Influențele combustibilului, lemnului, pivniței asupra calității coniacului
  • Influențe ale fermenților naturali și ale fermenților artificiali asupra alimentației
  • Influențele câmpului corpurilor asupra gustului și asupra calității corpurilor consumate
  • Influențele astronomice și cosmice asupra undelor gustative – Aplicarea Legii lui Newton
  • Influențele compoziției corpurilor asupra gusturilor
  • Influențele compoziției solului asupra gusturilor plantelor
  • Influențele orientării solului și a formei terenului asupra gusturilor
  • Influențele lichidelor și solidelor între ele
  • Legături și influențe ale alimentelor artificiale și ale alimentelor naturale
  • Influența transformării electrochimice a corpurilor asupra gusturilor
  • Relația culorilor cu gusturile
  • Alte clasificări ale gusturilor și efectelor lor fiziologice
  • Influențele părților plantelor asupra gusturilor
  • Relația undelor culorilor cu undele gusturilor
  • Concluzie
 • Concluzii la acest volum