0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Ştiinţă
 3. Lumea fascinantă a vibraţiilor. Vol. 4
Carte

Lumea fascinantă a vibraţiilor. Vol. 4

Lumea fascinantă a vibraţiilor. Vol. 4. Editura Ganesha
CumpărDetalii carte

prin intermediul cărora se manifestă în cadrul Creaţiei Dumnezeieşti feluritele energii mai mult sau mai puţin tainice

Autor(i): Henri Chretien
Editura: Ganesha
Anul apariţiei: 2018
Pagini: 416 (14x20 cm)
Preţ: 40,00 Lei
Disponibilitate: în stoc

Acesta este volum 4 al cărţii „Lumea fascinantă a vibraţiilor“.

Cuprinsul cărţii: „Lumea fascinantă a vibraţiilor. Vol. 4“

 • Introducere
  • Undele sonore
  • Ultrasunetele
  • Infrasunetele
  • Atingerea
 • Undele sonore
  • Ce este sunetul? Poziţia sunetului pe scara undelor
   • Compunerea undelor sonore
   • Senzaţia fiziologică a undelor sonore
   • Raportul dintre vibraţii, perioade, lungimi de undă şi viteza sunetului
   • Sunet şi zgomot
   • Caracteristicile sunetului
   • Intensitatea
   • Timbrul
   • Vibraţiile longitudinale ale corpurilor emiţătoare de sunete
   • Limita sunetului
   • Privire de ansamblu asupra cauzei şi efectelor fizice şi fiziologice ale sunetului
   • Influenţa magnetizării şi a răcirii, asupra undelor sonore
   • Viteza undelor sonore în funcţie de compoziţia corpurilor şi de temperatură
   • Viteza electrică a sunetului
   • Propagarea şi posibilitatea de transmisie a undelor multiple în eter sau lumea transmisiilor
   • Sunetul fundamental
   • Scara vibraţiilor sau numărul de cicluri pe secundă pentru diverse instrumente armonici şi timbruri
   • Scara vibraţiilor pe secundă ale gamei pentru piane şi orgi
   • Variaţiile gamei
   • Notaţiile sunetelor
   • Seriile armonice acordurile dintre undele sonore la intervale regulate şi în raporturi simple
   • Compunerea şi descompunerea undelor sonore. Raportul dintre sunete şi sunetul sau unda fundamentală
   • Observaţii
   • Consonanţă şi disonanţă
   • Unde interferente. Bătăi. Efecte generale de amplificare, de opoziţie, de distrugere, de modificare a undelor şi a corpurilor
   • Sunetele şi regula lui trei
   • Diferenţa de senzaţie între undele cromatice şi undele sonore
   • Lungimea undelor sonore
   • Observaţii
   • Modificările generale ale undelor
   • Influenţe generale ale formelor asupra sunetelor şi ale sunetelor asupra imaginilor
   • Alte influenţe ale formelor asupra sunetelor
   • Privire de ansamblu asupra influenţei sunetelor şi undelor în general asupra formei corpurilor. Influenţa aştrilor
   • Influenţa sunetului asupra undelor luminoase
   • Influenţe generale ale mişcării asupra undelor sonore, cauzele sunetului. Intervale
   • Influenţele sensului de mişcare asupra undelor sonore şi sarcinii corpurilor. Raportul cu Pământul şi Soarele
   • Diversele influenţe ale sunetelor asupra corpurilor şi ale corpurilor asupra sunetelor
   • Influenţa anotimpurilor asupra sunetelor şi efectele acestora
   • Zona de linişte
   • Influenţele undelor asupra lichidelor şi influenţele generale ale undelor mai scurte
   • Influenţa undelor sonore asupra undelor flăcărilor cântătoare şi a diverse gaze
   • Alte perspective asupra înregistrării sunetelor în materie
   • Fotografia sunetelor şi acordul dintre sunete şi culori
   • Undele sonore sunt unde electrice
  • Influenţele generale ale undelor sonore asupra organizării materiei şi starea fizică şi fiziologică a corpurilor
   • Influenţa corpurilor la distanţă
   • Influenţa dimensiunilor
   • Influenţa deschizăturilor
   • Organizarea materiei cu ajutorul undelor sonore
   • Influenţa inductorilor de unde în raport cu diversele lor stări
   • Influenţa undelor asupra dezorganizării corpurilor
   • Influenţa neutralizării cu ajutorul undelor
   • Control şi observaţii fizice şi fiziologice prin intermediul undelor
   • Alte influenţe ale undelor sonore asupra dimensiunii gazelor şi lichidelor
   • Sunetele fac legătura dintre corpuri şi influenţele universale
   • Senzaţiile în raport cu sunetele consonante sau disonante
   • Influenţa undelor sonore asupra condrioamelor şi cromozomilor celulelor şi asupra tipurilor de celule
   • Influenţele scurtării sau alungirii undelor asupra corpului uman. Modalităţi de control radiestezic
   • Variaţia la infinit a unei aceleiaşi emisii şi recepţii sonore pentru un acelaşi individ
   • Influenţele ritmului asupra trupului, sufletului, asupra Franţei, societăţilor, naţiunilor
   • Influenţa undelor sonore, a ritmului şi a măsurii asupra stării trupului şi asupra spiritului
   • Influenţa timbrului
   • Corespondenţa dintre numere şi efectele undelor sonore
   • Influenţele exercitate asupra animalelor şi florilor
   • Influenţele generale ale corpurilor din natură (păduri, mări etc.)
   • Influenţele fizice ale aştrilor asupra undelor sonore şi asupra corpurilor
   • Acordul dintre undele sonore şi undele cromatice
   • Organizarea generală a materiei cu ajutorul undelor
   • Ce este muzica?
  • Muzica şi medicina
   • Generalităţi
   • Muzicoterapie
   • Cum acţionează sunetele?
   • Cum să acordăm undele specifice ale corpurilor sonore cu o persoană sau cu un grup de persoane din perspectiva muzicoterapiei?
  • Influenţele undelor sonore asupra trupurilor şi asupra spiritului fiinţelor umane, societăţilor şi popoarelor
   • Generalităţi
   • Efecte particulare asupra spiritului
   • Influenţa spiritului asupra sunetelor
   • Contrastul dintre materie şi spirit rolul social al marilor inspiraţi
   • Inspiraţia muzicală, artistică şi regulile
   • Limbajul muzicii
   • Viziuni „cromatice“ ale undelor sonore
   • Melodia
   • Armonia, simfonia
   • Preludiul în muzică
   • Influenţe diverse asupra limbajului muzical sau emisia şi receptarea undelor sonore
   • Arta şi ştiinţa limbajului muzical
   • Influenţa creştinismului în muzică
   • Variaţiile muzicii în funcţie de sufletul popoarelor, de civilizaţii, de regiunile de pe Pământ
   • Alte roluri, rolurile social şi spiritual, ale muzicii şi importanţa lor
   • Influenţele specifice ale undelor radiofonice asupra inteligenţei, asupra inimii oamenilor şi asupra durerii acestora
   • Geniile muzicale şi alte genii
   • Secretul oamenilor de geniu
   • Particularităţile geniilor muzicale
   • Rolul orchestrei şi al dirijorului
   • Misiunea şi rolul oamenilor de stat sau acţiunea „dirijorului naţional“
   • Concluzie şi scopul muzicii
 • Ultrasunetele
  • Generalităţi
   • Producerea, emisia şi recepţia undelor ultrasonore
   • Influenţa mediului, a compoziţiei corpurilor, a lungimilor de undă ale corpurilor transmiţătoare, asupra propagării ultrasunetelor
   • Efecte mecanice sau de presiune ale ultrasunetelor
   • Efecte termice ale ultrasunetelor
   • Efecte electrochimice, electronice ale ultrasunetelor
   • Influenţele radiosunetelor asupra descompunerii chimice, asupra corpurilor şi culorilor acestora
   • Influenţele undelor ultrasonore asupra gazelor
  • Influenţele ultrasunetelor asupra detonării anumitor corpuri
   • Influenţele ultrasunetelor asupra compoziţiei chimice a plăcilor fotografice
   • Influenţele ultrasunetelor asupra celulelor fotoelectrice
   • Efectele electrice ale ultrasunetelor
   • Efectele biologice ale ultrasunetelor
   • Importanţa controlului radiestezic
   • Influenţa orientării
   • Folosirea ultrasunetelor pentru sondări submarine
   • Modul de folosire a ultrasunetelor pentru orientare. Far ultrasonor
   • Folosirea ultrasunetelor pentru controlul pieselor metalice
   • Folosirea ultrasunetelor în chimie
   • Modul de folosire a undelor ultrasonore pentru dezvoltarea fenomenelor electrolitice
   • Alte moduri de folosire a undelor ultrasonore
   • Influenţele undelor sonore şi ultrasonore asupra fumului şi ceţii
   • Rezumat
  • Infrasunetele
   • Influenţele infrasunetelor asupra seismografului
   • Influenţele tuturor vibraţiilor sonore, ultrasonore, infrasonore asupra pieselor unei maşini
   • Influenţele undelor asupra formării norilor
   • Concluzii
 • Atingerea de aproape şi la distanţă
  • Simţul atingerii
  • Variaţiile de senzaţie la contactul cu diverse părţi ale trupului
  • Sensibilitatea celulelor şi vârsta
  • Influenţele somniferelor, anestezicelor, narcoticelor asupra celulelor care acţionează asupra sensibilităţii
  • Influenţa electricităţii, a semnului sarcinii asupra sensibilităţii
  • Radioactivitate şi senzaţie
  • Influenţa dimensiunii corpurilor
  • Influenţa amplasării corpurilor asupra sensibilităţii
  • Influenţa frecării
  • Influenţa compoziţiei corpurilor asupra atingerii
  • Urmele sau remanenţele provocate de atingere
  • Hipersensibilitatea
  • Sensibilitatea terapeutică şi patologică. Efectele medicamentelor prin contact cu fiinţele umane
  • Privire de ansamblu asupra polarizării şi curenţilor electrici din trupul uman
  • Curenţii electrici cutanaţi şi curenţii glandular
  • Influenţa contracţiei şi decontracţiei muşchilor inimii asupra variaţiei curenţilor electrici ai pielii
  • Alte acţiuni electrice ale corpurilor şi medicamentelor prin contact şi modalităţi de acordare
  • Relaţia dintre anumite zone ale pielii, coloana vertebrală şi diverse organe ale trupului uman
  • Modalităţi de stimulare a suprafeţei epidermice pentru a produce reflexe viscerale - modalităţi de control. Influenţa orientării polare asupra sensibilităţii
  • Alte influenţe ale orientării polare asupra sensibilităţii
  • Influenţa stimulării suprafeţelor cutanate asupra creierului, emisiei, receptării imaginilor, gândurilor, emoţiilor, prin metoda lui Calligaris
  • Exemplu
  • Influenţele anumitor medicamente asupra efectelor polarităţii, iritabilităţi, contracţiei sau dilatării organelor, asupra reflexelor
  • Acupunctură
  • Alte influenţe terapeutice ale atingerii
  • Influenţele preparatorului asupra alimentelor sau medicamentelor
  • Modalităţi de detectare a polarităţii corpului, a tulburărilor organice şi cutanate
  • Influenţele diluţiilor asupra tensiunii electrice
  • Influenţele încălzirii sau răcirii asupra diverselor părţi ale trupului
  • Influenţa luminii, a umbrei şi a culorilor asupra diverselor părţi ale trupului
  • Electromagnetizarea corpurilor atingerea sau contactul cu trupul uman
  • Există atingerea psihică?
  • Ce este sensibilitatea?
  • Ce sunt plăcerea şi durerea?
  • Concluzie
  • Diferenţa de sens a atingerii
  • Anestezie şi analgezie
  • Influenţele mijloacelor folosite şi a duratei asupra atingerii
  • Plăcerea pozitivă şi plăcerea negativă
  • Influenţele profesiei asupra atingerii şi sensibilităţii
  • Influenţele călătoriilor, locurilor asupra atingerii
  • Influenţa atingerii asupra râsului
  • Influenţele cantităţii asupra atingerii. Sensibilitatea şi frumosul
  • Influenţele calităţii asupra atingerii. Diferenţele dintre calitatea materiei şi calitatea spiritului
  • Influenţa corpurilor asupra atingerii. Relaţia dintre corpurile exterioare şi trupul uman, dintre spirit şi corpurile exterioare
  • Sistemul nervos este un intermediar, un sistem de transmisie între obiect şi subiect. Raportul dintre obiect, senzaţie şi cunoaştere
  • Influenţa creierului asupra percepţiei imaginilor
  • Rolul corpului în general
  • Ce este senzaţia?
  • La ce servesc senzaţiile?
  • Raportul dintre senzaţii şi individ
  • Imaginile corpurilor care ne ating se află de asemenea în spaţiu. Influenţele imaginilor asupra corpurilor. Relaţia cu radiestezia
  • Trecutul, prezentul, viitorul în relaţie cu lumea imaginilor examinând efectele lucrurilor, ne dăm seama că…
  • Memoria amintirea relaţia dintre subiect şi obiect. Diferenţa dintre creier şi spirit
  • Teoria materialistă. Distrugerea experimentală. Alte dovezi împotriva transformismului şi evoluţionismului
  • Atenţia şi rolul său în percepţie. Ce este atenţia?
  • Alte perspective asupra influenţei spiritului, atingerii spiritului asupra trupului. Bolile imaginare
  • Alte diferenţe dintre spirit şi materie. Superioritatea spiritului asupra materiei
  • Alte perspective şi consideraţii asupra spiritului
  • Concluzie
 • Bibliografie
 • Figuri: Această lucrare cuprinde figuri ce indică organizarea materiei sub influenţa sunetelor şi a vibraţiilor transmise în ambianţă, la distanţă, cu ajutorul a diverse maşini industriale