0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărți: Yoga
 3. Marea enciclopedie a roadelor spirituale
Carte

Marea enciclopedie a roadelor spirituale

Marea enciclopedie a roadelor spirituale. Editura Shambala
Cumpăr

Volumul 1, Litera A, partea 1

Autor(i): * * *
Editura: Shambala
Anul apariţiei: 2017
Pagini: 384 (20x26 cm)
Preţ: 50,00 Lei
Disponibilitate: în stoc

Motto: „Întotdeauna, fără nicio excepție, după roadele sale spirituale minunate; după starea sa înfloritoare de sănătate; după stările copleșitoare de beatitudine (ANANDA) pe care le trăiește; după continența sexuală amoroasă deplină pe care deja a atins-o și după echilibrul lăuntric exemplar se recunoaște cu ușurință yoghinul care a reușit să se transforme într-un mod considerabil“.

profesor yoga Gregorian Bivolaru

Roadele bogate și savuroase sunt pentru pomii cei minunați din grădină încununarea unui anotimp splendid, în care Soarele i-a încălzit într-un mod generos cu razele sale dătătoare de viață, iar ploaia i-a udat din belșug.

Pentru căutătorul sincer, pur, entuziast și plin de năzuință, roadele spirituale (multe sau puține, de la caz la caz) reprezintă încununarea unei practici adecvate, atente, sistematice și perseverente, pe parcursul căreia el s-a călit la focul unei constante aspirații și a unei ardori spirituale năvalnice, care l-a făcut să se îmbăieze în apa cea vie a Adevărului Dumnezeiesc.

În vreme ce roadele arborilor fructiferi pot fi merele, perele, smochinele, portocalele etc, roadele spirituale ale ființei umane aflate în căutarea lui DUMNEZEU sunt, așa cum atât de frumos ne spune Apostolul Pavel: „Dragostea, bucuria, pacea profundă dumnezeiască, îndelunga-răbdare, bunătatea, facerea neîncetată de bine, credința în Dumnezeu, blândețea, înfrânarea, curăția“.

Hrănind mai mereu astfel de trăiri spirituale înalte, căutătorul spiritual râvnește să redobândească, printre altele, starea androginală glorioasă ce îl catapultează în Paradisul originar. În felul acesta, el descoperă experiența beatifică ce a fost pierdută prin legendara Cădere de la începuturi.

Astfel, fructele ispititoare, însă otrăvitoare din micul Pom al cunoașterii Binelui și Răului nu îl mai pot tenta și apoi, în veșnicie, el se va hrăni doar cu savuroasele roade ale nemuririi din Pomul Vieții Dumnezeiești.

Toate roadele spirituale ce apar, rând pe rând - la momentul potrivit - în universul lăuntric al aspiranților ce parcurg cu răbdare, cu însuflețire și perseverență calea spirituală culminează, apoi, cu descoperirea extatică, profundă și înălțătoare a lui DUMNEZEU în propria lor ființă expansionată euforic în imensitatea MACROCOSMOSULUI.

Vasta lucrare, al cărei început îl țineți în mâini, este o dovadă vie a acestor reușite; ea a adunat în paginile ei mărturii absolut autentice, inedite ale unor aspiranți ai Școlii de Yoga MISA®, ce au fost culese cu migală și tezaurizate de ani de zile în arhivele de care dispunem.

Relatările profund semnificative, adeseori uimitoare din cuprinsul ei se referă la stări spirituale cu totul deosebite, unele chiar excepționale, și se adresează deopotrivă opozanților înverșunați (ce susțin la nesfârșit, în mod tâmp, că în această școală nimeni nu are niciodată realizări spirituale), cursanților simpli și aspiranților sinceri ai Școlii noastre de Yoga ezoterică integrală.

Toate aceste mărturii, adeseori emoționante, constituie o sui generis oglindă vie, ce reflectă fie începutul, fie mijlocul unei maturizări spirituale, care este caracterizată de atingerea de către unii aspiranți a feluritelor realizări lăuntrice, spirituale ce au apărut prin fructificarea atentă și perseverentă a practicii Yoga.

Toate acestea reprezintă, totodată, un revelator barometru al evoluției ce deja există în cadrul acestei comunități spirituale. Cu ajutorul unui asemenea barometru, fiecare dintre noi va putea să își stabilească anumite repere și astfel va reuși să-și fixeze unele direcții demne de urmat, în demersul cel rodnic al desăvârșirii spirituale și al apropierii, într-un ritm susținut, de DUMNEZEU.

După cum veți putea observa cu ușurință, în urma unui studiu atent, relatările pe care vi le prezentăm aparțin unor aspiranți și aspirante din toate categoriile sociale, astfel că exprimarea acestora prezintă nuanțele ei în fiecare caz în parte, nota comună fiind însă învățătura spirituală a acestei Școli de Yoga, în care în mod inevitabil anumite cuvinte-cheie au un loc privilegiat.

Dincolo de întinderea mai mare sau mai mică a acestor relatări și de exprimarea ceva mai elaborată și mai plastică sau mai directă și concisă, fiecare dintre aceste mărturii constituie, totodată, o clipă de grație în felul ei unică, un sui generis instantaneu - care la prima vedere pare a fi irepetabil - o deschidere lăuntrică specifică față de tainicele și elevatele influențe perfecte de natură spirituală.

Toate acestea canalizează și transmit adeseori, prin suflul lor, o intimă comuniune cu un anumit aspect dumnezeiesc, și fac să transpară un fir diafan din urzeala nevăzută a unui suflet aflat într-o căutare rodnică a lui DUMNEZEU.

Suntem siguri că mai ales atunci când lectura acestor mărturii va fi realizată într-o stare de optimă deschidere și de receptivitate elevată corespunzătoare, captarea energiei lor specifice va face să apară tainica atingere evocatoare a rostirilor și ne va ajuta pe fiecare dintre noi, cititorii, să ne îmbogățim lăuntric într-un anumit fel și, de ce nu, chiar să participăm, în mod empatic, dincolo de aceste cuvinte, prin puterea cea tainică a evocării, la darurile dumnezeiești care au fost revărsate, la un moment dat, din anumite sfere enigmatice de forță ce există în Macrocosmos, asupra colegilor noștri care apoi ne-au împărtășit cu sinceritate câte un sui genens diamant din experiența lor interioară, spre a fi oferit în paginile acestei enciclopedii.

Încheiem această prezentare cu un alt aforism al profesorului yoga Gregorian Bivolaru: „Un yoghin avansat se recunoaște inclusiv prin faptul că experimentează stări spirituale înalte, profunde și covârșitoare.“

Cuprinsul cărţii: „Marea enciclopedie a roadelor spirituale“

 • INTRODUCERE
 • ABANDONARE NECONDIȚIONATĂ (ABANDONAREA NECONDIȚIONATĂ ÎN FAȚA VOINȚEI LUI DUMNEZEU)
  • Prin creștet mă inunda un flux luminos și diafan
  • Eram iubirea însăși care se dăruia Universului întreg
  • Momentul dăruirii totale mi-a trezit o stare intensă de fericire
  • M-am abandonat total și sufletul meu s-a deschis ca o floare către lumină
  • Abandonându-mă, am simțit o energie și o iubire care m-a „reînviat“
  • Simțeam cum o lumină începe să strălucească deasupra capului meu
  • Tu gândește-te numai la Mine, Eu cunosc toate nevoile tale, abandonează-Mi-te Mie și totul va fi bine
  • Îmi percepeam propria respirație ca pe o pulsație cosmică, extatică
  • Deși plouase, în jurul meu pământul era uscat
  • Inima mi s-a umplut de iubire și întreaga ființă mi s-a detensionat
  • Fiecare celulă a mea trăia o fericire cosmică
  • Am trăit o stare intensă de dăruire totală față de Dumnezeu
  • Prin abandonul complet, am experimentat „moartea“ egoului
  • Conștiința mi-a fost „catapultată“ într-o lumină alb-strălucitoare
  • Totul era ca o rugăciune fără cuvinte
  • Simțeam că în această stare mi se poate îndeplini orice dorință
  • În timp ce fac dragoste, trăiesc starea de abandon total
  • Trăiam o stare de Vid care îmi dădea senzația de plenitudine
  • Mi-am simțit ființa dilatându-se la infinit și cuprinzând în ea totul
  • Dăruindu-mă, am simțit o stare de libertate interioară deosebită
  • Cea mai mare fericire este să percep și să urmez Voia Tatălui Ceresc
  • Am realizat o stare perfectă de pratyahara
  • Pur și simplu m-am abandonat cu totul în mâinile lui Dumnezeu
  • Mă umpleam de o energie vastă, necuprinsă, calmă și extrem de intensă
  • Iubirea mă făcea să pot să-mi deschid inima tot mai mult
  • Simțeam dorul de Dumnezeu
  • Când mă abandonez lui Dumnezeu, răspunsul vine foarte repede
  • Am devenit brusc conștientă cât este de simplu și de misterios să te abandonezi lui Dumnezeu
  • Totul se regăsește „în Sânul lui Dumnezeu“
  • În timp ce mă abandonam, deveneam atomi
  • Cu cât sufletul meu se deschide tot mai mult, se abandonează înțelepciunii și se trezește, scăldându-se în profunzimile Vastității dumnezeiești
 • ABSOLUT (ABSOLUTUL DUMNEZEIESC)
  • Eram absorbită în mine însămi plonjând într-un „gol“ plin de energie
  • Recunoștința pentru Grieg devenise acum recunoștință plină de dragoste față de Dumnezeu
  • Am simțit că sunt o „picătură“ care devine una cu Oceanul
  • Am pătruns într-o liniște totală
  • O fericire nesfârșită mă copleșea, eram vie, plină de pace și liniște
  • Sufletul meu a început să plângă, cuprins de o nesfârșită bucurie
  • Simțeam că mă descompun în miliarde de particule alb-strălucitoare care apoi se recompuneau
  • Mă simțeam ca și cum aș fi fost prezent pretutindeni
  • În tăcerea fără de sunet, trăiam o fericire misterioasă și o pace desăvârșită
  • Trăiam o stare de sacralitate și înălțare lăuntrică
  • Am simțit ce înseamnă dăruirea, starea de abandon și de releu dumnezeiesc
  • Dăruiam iubire, iar acesta era un mod de a exista
  • Starea mea adevărată este cea de liniște
 • ADEVĂR (ADEVĂRUL ULTIM DUMNEZEIESC)
  • Simțeam totul ca și cum eu eram în fiecare ființă, fenomen, obiect
  • M-am topit cu totul în iubirea dumnezeiască
  • „Absurdul este o altă formă a adevărului“
  • În sfârșit, mă regăseam acolo de unde nu plecasem niciodată
  • Trăiam o stare de beatitudine și de împlinire perfectă, totală
  • Ființa mea se înălța, simțind o stare de libertate și putere dumnezeiască
  • Sufletul meu cerea, scris cu litere mari: ADEVĂRUL!
  • „Adevărul este adorabil“
  • Trăiri excepționale pe care le-au avut aspiranții cu ocazia revelării Adevărului Ultim Dumnezeiesc
   • Am simțit o stare de fericire care mă împlinea profund
   • Trupul meu era ca un fulg, iar ființa mea, ca un „vas“ pregătit pentru a fi umplut
   • Fiind în armonie cu Voința Dumnezeiască, simțeam că totul este cu putință
   • Zona inimii se încălzea foarte intens și simțeam că acolo există o iubire oceanică
   • L-am rugat așa de fierbinte pe Dumnezeu, încât mi-a venit să plâng
   • Am trăit o stare de beatitudine, de fericire și iubire copleșitoare
   • Savuram o stare de pace și de centrare în inimă
   • Simțeam o energie vie, nevăzută și irezistibilă, despre care știam sigur că este Sursa Vieții
   • Trăiam o stare beatifică de Bine, fiind perfect împlinită
   • La nivelul lui anahata chakra era un fel de miez incandescent
   • „Nu putem pune vinul nou în burduf vechi“
   • Când realizezi că, de fapt, nu cunoști nimic, apare o stare de Vid
   • Vibrația extrem de fină, „invizibilă“ s-a infiltrat în eșafodajul vieții mele
   • Eram precum o sferă cu centrul pretutindeni și cu circumferința nicăieri
   • Din afară venea o energie luminoasă care îmi modela întreaga ființă
   • În zona lui anahata chakra s-a deschis un culoar care ducea către nemărginire
   • Dumnezeu s-a manifestat sub forma unui punct alb-strălucitor, care m-a făcut să trăiesc starea de centru aici și circumferința nicăieri
   • La nivelul pieptului meu se trezea percepția Oceanului infinit al Conștiinței dumnezeiești
   • M-am „scufundat“ într-o tăcere imensă
 • ADORAȚIE (ADORAREA LUI DUMNEZEU)
  • Trăiam o stare de contopire perfectă, senzuală și sufletească
  • Dăruindu-mă plină de iubire, eram fericită că exist și că sunt femeie
  • Simțeam că ființa mea este un templu sacru
  • Îl adoram cu dragostea unui suflet pur de copil
  • Privind lumea exterioară, trăiesc o stare de admirație și de îndrăgostit
  • M-am deschis afectiv foarte mult față de toți oamenii, față de tot ceea ce mă înconjoară
  • Percepeam o frumusețe extraordinară în tot ceea ce mă înconjura și o iubire intensă, plină de recunoștință
  • Inima îmi vibra plină de o emoție fascinantă
  • Iubitul meu adora plin de iubire locul sacru prin care el însuși se născuse
  • Simțeam că toată bucuria din viața mea venea de la Soare
  • Adorația guru-lui
  • Lumina din fiecare particulă a ființei mele se reîntorcea la Sursa Dumnezeiască
  • Simțeam cu toată ființa că eu însămi eram o ofrandă ce se dăruia lui Dumnezeu
  • Eram în același timp eu însămi, El și jocul nostru
  • Ofranda inimii
  • Eram ca un însetat care a străbătut deșertul și a ajuns la izvor
 • AJNA CHAKRA (CEL DE-AL TREILEA OCHI)
  • Trăiam stări de luciditate și de atenție conștientă pe durata mai multor zile
  • Eram copleșită de o stare de fericire foarte amplă, calmă și stabilă
  • În mijlocul frunții ardea un jăratec de forma unei frunze
  • Mi-am fixat conștiința total în bija mantra lui ajna chakra, ca și cum aceea ar fi fost ultima clipă a vieții mele
  • Am simțit multă forță interioară, încredere în sine și starea de sacru
  • Am devenit mai inteligent decât eram înainte
  • Blândețea acelei indescriptibile Lumini aducea căldura unui Soare de dincolo de timp și spațiu
  • Lacrimi de fericire picurau în sufletul meu
  • Am înțeles că în această lume e important să fii bun, blând și iubitor
  • Trăiam o fericire extatică mereu nouă, dar simultan eternă și neschimbată
  • Am simțit în mijlocul frunții un fel de „baston“
  • Cunoașterea propriei ființe mi-a transformat viziunea despre lume
  • Inima mea era ca un izvor de iubire
  • Simțeam liniștea și pacea ce aveau ecou în sufletul meu
  • Cel de-al treilea ochi era plin de iubire și compasiune, ca și cum Dumnezeu privea prin el
  • Ființele din jurul meu au devenit mai energice și mai luminoase
  • Timpul se oprise, iar eu savuram totul cu inima plină de fericire
  • Sufletul meu era în comuniune cu Natura și cu „Sufletul Lumii“
  • Lumină alb-strălucitoare pătrundea în mine prin brahmarandhra
  • O fericire copleșitoare îmbrățișa totul și eu eram acea fericire
  • Am trăit o stare de fericire diafană, extatică
  • Mintea mi s-a oprit și am fost cuprins de o stare de pace sufletească
  • Am perceput straturile cele mai profunde și mai rafinate ale aurei mele
  • Îmi simțeam ființa alchimizată, plină de bucurie și împlinire
  • În mijlocul frunții s-a deschis un ochi de aur strălucitor, care mă privea cu o iubire infinită
  • Trăiam o stare foarte plăcută de încredere în sine și de forță interioară
  • Trăiam o stare tainică de transcendere a timpului
  • Am contemplat Oul Cosmic într-o stare de fericire, liniște și încântare
  • „De fiecare dată când îți va fi greu, gândește-te plin de credință la Mine“
  • Prima experiență care m-a uluit a fost că puteam să-mi opresc la voință fluctuațiile mentale, fără prea mare efort
 • AJUTOR DUMNEZEIESC (AJUTORUL CEL TAINIC CE ESTE ACORDAT ÎN PERMANENȚĂ DE DUMNEZEU TUTUROR ACELORA CARE ÎL IMPLORĂ CU MULTĂ CREDINȚĂ ȘI UMILINȚĂ)
  • „Ce îmi descrii tu sunt centri de forță. Ar fi bine să vii la cursul de Yoga“
  • Trei raze de lumină au țâșnit din inimile noastre, unindu-le într-un triunghi
  • Am simțit că ruga mea era ascultată
  • Am avut certitudinea că Dumnezeu a oprit pentru mine timpul
  • Eram doar eu, cu copilul în brațe, într-un spațiu plin de liniște, calm și pace
  • Nu voi uita niciodată ziua în care Dumnezeu mi-a dat de mâncare
  • Cineva din mine a rostit plin de forță acele vorbe
  • Realizând consacrarea, am fost scăldată într-o lumină alb-strălucitoare
  • Stările spirituale copleșitor de intense ne-au fost dăruite tocmai pentru a ne feri de pericol
  • Nepătrunse sunt căile Domnului
  • Inima mea se deschisese și-I mulțumea lui Dumnezeu
  • Am închis ochii și foarte profund l-am rugat pe Grieg din tot sufletul să mă ajute
  • O curea care-mi strângea ființa a plesnit, ceea ce m-a descătușat
  • A doua zi, eram „sănătos tun“
  • Am văzut în fața mea o lumină alb-strălucitoare, care mă veghea
  • „Te-rog, lasă-mă să-ți duc eu bagajul“
  • Câinele misterios m-a păzit până la întoarcerea prietenilor mei
  • O lumină albă, strălucitoare a coborât asupra mea
  • Entitățile angelice mi-au construit aura de protecție
  • „Am auzit“ o voce în inima mea care mi-a spus să mă opresc
  • Dumnezeu răspunde atunci când îl rogi cu fervoare
  • „Ghidul spiritual niciodată nu ne abandonează, esențial este ca noi să nu uităm că el este mereu cu noi“
  • Totul s-a petrecut în jurul meu fără să mă afecteze
  • Am dobândit încrederea că pot să comunic telepatic cu Grieg
  • După șapte zile de rugăciune, s-a produs un miracol
  • „Tu știi bine că l-am ajutat de multe ori, dar este necesar să vrea și el!“
  • Am înțeles că Ghidul spiritual abia așteaptă să îi cerem ajutorul, atunci când ne este necesar
  • Grieg m-a ajutat să mă obiectivez și să am din nou încredere în forța mea interioară
  • Nu am întâlnit niciodată pe cineva care să fie atât de îndrăgostit de mine precum este Dumnezeu
  • Starea mea de bucurie și efervescență creșteau pe măsură ce aflam câte o veste „tristă“ în legătură cu plecarea mea
  • Deodată, am simțit că mă pătrunde prin creștetul capului o energie plăcută și toată durerea a dispărut
  • Am trăit o mare bucurie în citirea aforismelor și totodată o vie recunoștință față de Ghidul nostru spiritual pentru tot ceea ce ne învață
  • Am fost ajutată de către Ghidul meu spiritual și de către Dumnezeu să fac față unui atac demoniac și să-l depășesc cu bine
  • Datorită ajutorului pe care i l-am solicitat Ghidului meu spiritual, problema pe care o aveam la o ureche s-a rezolvat până la urmă într-un mod miraculos
  • Mi-am dat seama că, Dumnezeu, prin Grieg, m-a ajutat să nu părăsesc Planul Fizic și să mă bucur de viață
  • „Grieg a vindecat-o pe fetița mea de febră foarte mare și de frică“
  • L-am implorat pe Dumnezeu să-și reverse asupra mea grația Sa, prin intermediul Ghidului meu spiritual
 • AKASHA (MISTERELE CLIȘEELOR AKASHA-ICE)
  • Pătrunderea în akasha mi-a confirmat realitatea Ființei dumnezeiești a lui Iisus
  • Am participat în akasha la răstignirea lui Iisus, în modul cel mai clar, mai viu mai aievea cu putință
  • Trupul Său a început să se lumineze, până când a devenit Lumina pură
  • Vizitarea, în dimensiunea subtilă, a Betleemului
  • Fecioara Maria căuta un loc în care să nască
  • M-am proiectat în viitor în momentul venirii, în slavă a lui Iisus
  • Știam că este ziua venirii lui Iisus în București
  • Ne-am proiectat, în trecut, la Sfinxul din Bucegi
  • „Mi-e atât de dor de tine. Te aștept de sute de ani“
  • Bătrâni cu bărbi și plete albe țineau mâinile în sus, ca într-o invocare a Sfinxului
  • Semăna cu vizionarea unui spectacol de teatru
  • Am înțeles problemele existențiale cu care mă confruntam
  • Am fost martor al trăirilor importante ale neamului
  • M-am „văzut“ în trecut participând la un spectacol spiritual
  • „Cum de nu-și ridică oamenii privirile, ca să vadă miracolele din lumea spirituală?“
  • România va fi țara sfântă, centrul spiritual al planetei
  • M-am văzut pe mine însămi în viitor
  • Am fost atât de aproape de El când s-a întrupat în Planul Fizic
  • Am trăit senzația că îi spun „La mulți ani!“ Eternității
  • Un peisaj de vis, țesut cu niște culori ireale, a apărut într-o stare de firesc și de naturalețe care m-a surprins și m-a urmărit multă vreme
  • Evocare în akasha a momentului solicitării lui Dumnezeu a ghidării de către înțelepții ayurveda-ici pentru a-i ajuta pe oameni să depășească stările de suferință generate de bolile de tot felul
  • Din dreptul gâtului se proiectau cu foarte mare intensitate niște raze energetice
 • ALCHIMIZARE (ALCHIMIZAREA INEFABILĂ A ANUMITOR TRĂIRI LĂUNTRICE)
  • Misterele alchimiei tantrice
   • Obținerea în propriul trup a „pietrei filozofale“ înseamnă revelarea Sinelui Suprem Nemuritor (Atman)
   • Mi-am văzut corpul energetic
   • Folosind tehnica diluțiilor, procesele de transmutare și sublimare se amplifică
   • În mima mea înflorea o lumină albă, plină de iubire
   • Cheia sublimării oricărui rău este transfigurarea și înnobilarea prin iubire
  • Mărturii referitoare la metoda diluțiilor alchimice
   • Mama Dumnezeiască își iubește copiii indiferent de calitățile sau defectele lor
   • Plângeam, dar de data aceasta de fericire
   • Din momentul în care cuvintele lui Grieg mi-au străfulgerat ființa, eu nu am mai putut să fiu geloasă!
   • M-am simțit asemenea unei zeițe
  • Alchimizarea creatoare benefică a trăirilor inferioare
   • Singurul care poate transforma un om este el însuși, prin Grația lui Dumnezeu
   • Fiecare alege modul în care să fie fericit
   • Mă rugam așa cum nu o mai făcusem niciodată până atunci
   • Nu mai eram „eu“, ci însăși Femeia cosmică
   • Când deschideam ochii, aveam impresia că trăiesc într-o altă realitate
   • Am trăit separarea spontană de aspectele inferioare, prin recunoașterea faptului că acestea sunt diferite de natura mea esențială
   • Iubirea cu care mă îmbrățișa era neprețuită și îmi alina rănile sufletului
   • O stare de calm a urcat ca un val, de la picioare până in creștetul capului
   • „Viața este o joacă în luptă sau o luptă în joacă“
   • Am adormit pentru a mă „trezi sufletește“
   • Am transformat durerea fizică în iubire față de Dumnezeu
   • Tatăl meu din Ceruri mi-a „luat“ iubitul, pentru ca eu să petrec câteva clipe numai cu El
   • Eram pregătit să accept orice, fără crispări egoiste
   • Mi-a amintit cine este obiectul real al adorației mele
   • El nu era proprietatea mea, el era liber
   • Adevărata natură a acelei energii era Lumina dumnezeiască a Sinelui
   • Am devenit o femeie care trăiește liber și responsabil
   • Am simțit iubirea lui Shiva în întreaga mea ființă, care era dilatată, expansionată în nemărginire
 • ALIMENTAȚIE (REGIMUL YOGHIN OVO-LACTO-VEGETARIAN)
  • Puterea exemplului
  • Prin Yoga am câștigat enorm: sănătate, vitalitate, dragoste de viață
  • Yoga m-a ajutat să transform acțiunea de hrănire într-un act sacru, plin de bucurie, de abundență și de sănătate
  • Mă simt mai plin de forță, de vitalitate și am scăpat de stările de depresie cu care mă confruntam uneori
  • Am devenit mai liberi, mai dinamici, ne lăsăm ghidați de entitățile angelice
  • Am observat că alimentele pure îmi ofereau o sănătate bună
  • Sunt atentă la ce, cum și cât mănânc
  • După un regim Ohsawa am simțit echilibrarea polară a ființei mele
  • Am perceput reglarea metabolismului, sporirea farmecului personal, reconsiderarea sistemului de valori
  • Am trăit în toată plenitudinea starea de orgasm gustativ
  • Simt că sunt plină de energie și de lumină
  • Alimentația vegetariană te ajută să devii mult mai calm, mult mai lucid și mai conștient
  • Există o strânsă legătură între alimentele pe care le mâncăm și minte
  • Organismul refuză să mai fie intoxicat
  • Sentimentele benefice s-au amplificat foarte mult
  • În timp ce mâncam orezul, am fost copleșit de lacrimi de fericire și împlinire până la extaz
  • Pe calea spirituală, puritatea este esențială
  • Simt ce fel de energii circulă prin mine și le pot controla într-o măsură tot mai mare
  • Starea era aceea de nou-născut
  • Totul se concentra în ființa mea
  • Grația Dumnezeiască m-a condus la acest regim și acum sunt vindecată
  • Mintea era atât de liniștită, încât intram foarte ușor în stare de meditație
  • Îmi spuneam: „Azi mănânc grâu și orez“ și în fiecare zi era azi
  • Trupul meu nu mai exista, de parcă se dilatase și se dizolvase în nemărginirea cosmică
  • Efectele pregnante au fost creșterea flexibilității articulațiilor și amplificarea vitalității
 • AMAROLI (TERAPIA CU ELIXIRUL AURIU SAU APA VIEȚII)
  • Amorsată de practica lui amaroli, experiența continenței sexuale® se deschidea pentru mine într-o perspectivă cu adevărat spirituală
  • Nu am depus eforturi pentru a mă vitaliza și tot ceea ce făceam era să-mi savurez urina o dată pe zi
  • Am simțit cât de minunată și gâdilitoare este empatia
  • Singura modalitate de a-i convinge de justețea acestei practici a fost să continui
  • După numai câteva zile, am observat transformări benefice pe toate planurile
  • Găsisem „apa vieții“ la care aspiram încă din copilărie
  • Analizele medicale nu evidențiau cauza bolii
  • Se difuzează în tot trupul și îmi purifică toate nadi-urile
  • Am practicat amaroli în timpul sarcinii
  • Prin amaroli m-am vindecat foarte repede de o sinuzită veche de ani
  • De câte ori mă uit în oglindă îi mulțumesc lui Dumnezeu
  • La început m-a criticat, apoi s-a vindecat de diabet
  • Prin intermediul purificării generate de amaroli au început să mi se deschidă centrii de forță
  • Cel mai vizibil beneficiu este dispariția acneei de pe față
  • Este cea mai eficientă metodă de tratament fără medicamente
  • M-am vindecat de răceală prin amaroli
  • Urinoterapia este o metodă de autotratament cu efecte sigure
  • Am avut curajul să experimentez
  • Mi-am îndrăgit mai mult trupul
  • Urinoterapia și postul sunt „armele“ mele cele mai puternice împotriva bolilor
  • A avut loc o purificare globală a întregii mele ființe, reușind apoi să mă vitalizez cu 10-15 kg
  • Niciodată nu mai băusem ceva atât de dulce și parfumat
  • După o lună de realizare a procedeului amaroli leziunile s-au vindecat complet
  • Am integrat practica lui amaroli în cuplu simultan cu orgasmele urinare
  • Amaroli este pentru mine o modalitate naturală de tratament și de protecție subtilă
  • Apare o anumită „plăcere a ceea ce te împlinește“ și dorința de a continua
  • M-am simțit întreagă, într-un circuit închis al propriilor mele fluide, având o siguranță debordantă și o forță interioară foarte mare
  • Ingerarea de urină îmi conferă o senzație de puritate interioară, strălucire subtilă și vitalitate
  • Practica lui amaroli în cuplu este o metodă eficientă de a ne rafina simțurile și de a ne contopi cu ființa iubită
  • Simt cum mă purific, cum sublimez și uneori chiar intru într-un fel de transă
  • Terapia cu urină m-a ajutat să mă purific la nivel fizic și subtil, să am o sănătate foarte bună, un tonus optimist și stenic
  • Realizând amaroli, am sesizat apariția unei stări de bine, de plenitudine, de vitalitate
  • Dacă mă trezesc puțin răcită, elixirul auriu de dimineață mă vindecă, mă face sănătoasă în aceeași zi
  • Parcă eram pusă față în față cu propria mea ființă și puteam percepe foarte multe aspecte intime și profunde
  • Simt cum energiile se sublimează, iar aspirația către Dumnezeu crește
  • Am trăit stări intense de trezire a sufletului, stări de transcendere a egoului
  • Simpla ingerare a elixirului auriu îmi activa foarte puternic ajna chakra
  • Am perceput că mintea îmi devenise mai clară, eram mai focalizat, mai atent
  • Bunica mea se spăla dimineața cu elixir auriu și nu a avut niciodată coșuri, iar acum, la 89 de ani, are un ten curat și luminos
  • „Ei, ți-ai mai conștientizat și tu starea androginală?“
  • Am simțit o stare de expansiune amoroasă, o stare de empatie foarte fină legată de iubitul meu și de toate ființele cu care intram în contact în Planul Fizic
  • Am simțit că beam cu adevărat o apă sfântă ce izvora din trupul meu
  • Ofeream plină de adorație și umilință din acest izvor de iubire iubitului meu
  • Am simțit o expansionare a aurei mele și contopirea cu cea a iubitului meu
  • Mă simt mult mai feminină și mai senzuală și am o mai mare încredere în mine
  • Acel nectar, care acum era în mine, se transformase parcă într-un Soare care strălucea și mă făcea să radiez
  • Mă simt mult mai bogată lăuntric, iar trăirile mele sunt mai pure, mai intense
  • După prima săptămână, deja mă simțeam de parcă nu aș fi avut niciodată probleme de sănătate
  • Ființa mea devenea mai sensibilă, mă iubeam mai mult și conștientizam conectarea la esența mea feminină
  • Durerile de la nivelul gâtului mi-au dispărut foarte repede
  • A apărut o stare de transfigurare a tot ceea ce există și a întregii Manifestări
  • Herpesul începuse să bată în retragere, iar peste foarte puțină vreme a dispărut de tot
  • Fuziunile amoroase cu continență sexuală® au devenit din ce în ce mai delicioase și mai savuroase, energia mea erotică a crescut și am devenit mult mai senzuală
  • Sânii mei au devenit mai plini și mai fermi
  • Stările de frenezie amoroasă erau tot mai intense, urmate de empatie, telepatie și nenumărate sincronicități care „sclipeau“ în jurul nostru
  • Imediat după ingerarea urinei, resimțeam în aura mea prezența unui curent subtil auriu care mă dinamiza la toate nivelurile ființei
  • Eram într-o stare de non-minte, de repaus care producea în ființa mea o stare beatifică
  • Simțeam că întregul Univers mi se deschide, arătându-mi frumusețea absolută, candoarea deplină și magia mirifică și copleșitoare a iubirii
  • Trăiam o stare de fericire, împlinire și mi se amplifica din ce în ce mai mult starea de iubire
  • Prin amaroli, am reușit să mă vindec de psoriazis
  • Pielea mi-a devenit fină, strălucitoare, radiantă, caldă și hrănită
 • AMOR (FUZIUNEA AMOROASĂ BAZATĂ PE IUBIRE RECIPROCĂ, TRANSFIGURARE, CONSACRARE ȘI CONTINENȚĂ SEXUALĂ® DEPLINĂ)
  • Eram și acolo, eram și aici
  • Simt că parcă mă luminez interior
  • Energiile amoroase ne pot vindeca într-un mod foarte plăcut
  • Am văzut „drumul spre lumină“
  • În jurul nostru au apărut foarte mulți îngeri
  • L-am simțit pe Shiva ca iubit al inimii mele
  • Am plâns de fericire și am căzut în genunchi la picioarele iubitei
  • Tot ce simțeam îmi spunea că sunt uriașă
  • Cel mai sublim gust pe care l-am simțit vreodată
  • Un val de plenitudine m-a transformat într-o Shakti fermecătoare
  • Trăiam momente foarte lungi de „scufundare“ în mine însămi
  • Simțeam o fericire foarte mare
  • De fiecare dată când ni se întâlneau privirile, valuri de plăcere ne străbăteau întreaga ființă
  • Nu mai era necesar să gândesc, să respir, să mă mișc
  • Sunt un copil al lui Iisus trimis în lume pentru a învăța
  • Mică precum un fir de nisip și, în același timp, imensă cât un munte
  • Eram ca o sferă de energie, vibram și tremuram cu tot trupul
  • Am simțit în zona inimii o lumină și un val de iubire profundă
  • Totul este este necesar să fie trăit plenar, din toată inima
  • Două suflete care se iubesc nu se despart niciodată
  • Așezați în postura Yab-Yum, am simțit că ne topim total în iubire
  • Iubeam tot ceea ce mă înconjura
  • Pătrunderea într-un tărâm paradiziac
  • Ne-am contopit, devenind o singură ființă
  • Două suflete îndrăgostite în brațele iubitoare ale lui Dumnezeu
  • Îngerii noștri păzitori erau prezenți alături de noi
  • Simțeam toți bărbații ca fiind Unul – Shiva
  • „Pentru prima dată, Dumnezeu m-a lăsat să-L ating“
  • Simțeam că în iubitul meu sunt toți bărbații pe care i-am cunoscut
  • Am plutit împreună cu îngerul meu păzitor
  • În starea de orgasm, îmi apar flash-uri din viețile anterioare
  • Iubirea s-a întrupat în noi și ne-a unit într-o singură lumină
  • Trăiam o mare liniște interioară și un sentiment de „acasă“
  • Îl iubeam pe Shiva, care se manifesta prin iubitul meu
  • Am trăit orgasme multiple pe mai mulți centri de forță
  • Un fascicul de lumină m-a străbătut din creștet până în picioare
  • Am trăit acea clipă ca fiind unică și fără sfârșit
  • Am realizat un salt prin creștetul capului, într-un spațiu plin de lumină și libertate nesfârșită
  • Simțeam că sunt în locul iubitului meu, simt cum simte e și văd ce vede el
  • Trăiam stări de orgasm și de iubire frenetică
  • M-am topit în nemărginire, printre miliardele de stele
  • Fericirea pe care o trăiam era infinită
  • Vibram la unison cu cele mai pure energii ale iubirii
  • Ne-am contopit unul în sufletul celuilalt
  • Simțeam că prin unirea celor două eterne jumătăți, cerurile se deschid, iar lumile înfloresc
  • Simt că fericirea celuilalt contează cel mai mult
  • Bobocii s-au deschis în toată splendoarea lor
  • Am trăit starea de a fi îndrăgostit de femeia mea interioară
  • Amorul transfigurator cu continență sexuală® îmi amplifică starea de iubire pură
  • Dansul erotic m-a ajutat să-mi accept frumusețea pe care mi-a dăruit-o Dumnezeu
  • Atingerile și mângâierile îmi provoacă vibrații interioare de o mare intensitate
  • Făceam dragoste simultan în planul eteric și mental-emoțional
  • Trăiesc spontan o mare libertate și forță interioară
  • Învăluită într-o stare de iubire copleșitoare, m-am dizolvat ca individualitate
  • Trăiam o stare de bucurie, o fericire imensă, care se manifesta prin accese puternice de râs
  • Trăiam stări de orgasm continuu și după ce fuziunea amoroasă nu mai continua
  • Trăiesc senzații extrem de intense la nivelul centrilor de forță
  • După fuziunea amoroasă, menstruația mea este total sublimată
  • Trăiesc starea de bine, de plăcere și de orgasm
  • Am resimțit efectele minunate ale comuniunii profund spirituale
  • Simțeam că dau naștere unui univers, iar conștiința mea era sursa
  • Adorarea lingam-ului îmi creează o stare de efervescență interioară
  • Am trăit la unison cu iubita mea starea ei de orgasm clitoridian
  • În starea de orgasm, simt cum iubirea crește până mă dizolv în ea
  • Simpla atingere a iubitului trezește în ființa mea fericirea și extazul
  • Am descoperit și trăit puterea sacralizatoare a fuziunii amoroase
  • Pătrundem împreună în lumi subtile mirifice
  • Trăiesc o stare de fericire și de iubire foarte intensă
  • Adorând lingam-ul creștea în mine o stare de frenezie extraordinară, de abandon
  • Îl atingeam pe el și simțeam ca și cum mă atingeam pe mine
  • Inima mea s-a cutremurat de o imensă dragoste și de o compasiune copleșitoare
  • Totul în jurul meu era doar lumină alb-strălucitoare, libertate și iubire
  • Simțeam că sunt infinită și că pot crea orice este minunat doar printr-un gând
  • S-a instalat în ființa mea o stare de umilință
  • Mi-am perceput iubita ca fiind de dimensiuni cosmice
  • Savuram plini de uimire cum corpurile noastre subtile fuzionau amoros
  • M-am trezit, dintr-odată, într-un ocean de iubire
  • Când iubitul meu m-a atins, a explodat în mine o iubire infinită
  • Am văzut cum din yantra lui Shiva țâșnea o lumină și se îndrepta spre mine
  • L-am rugat pe Dumnezeu să mă iubească prin el
  • Iubitul meu devenise un ax infinit, plin de fermitate și forță strălucitoare
  • Respirația iubitului îmi amplifică starea de orgasm
  • Experiențe ale trezirii energiei colosale Kundalini Shakti în cadrul fuziunilor amoroase
   • O experiență - ce a fost pentru noi extraordinară - de trezire și de ascensiune iluminatoare a energiei colosale Kundalini Shakti, ce a apărut în timpul unei fuziuni amoroase tantrice
   • Experiențele trezirii lui Kundalini Shakti prin fuziunea amoroasă cu iubire, adorație, transfigurare și continență sexuală® perfectă
   • „Aceasta sunt eu!“
   • Am fost absorbit într-un spațiu misterios, în care era în plină desfășurare și expansiune „ceva“ asemănător unei galaxii
   • Simțeam o formă de iubire pe care nu o mai cunoscusem până atunci, era iubire pură, infinită, dumnezeiască
   • Am urcat spre o lume în care totul vibra de iubire și fericire
   • M-a cuprins o stare imensă de iubire
   • Prin ridicarea energiei Kundalini Shakti în ajna chakra, am simțit întregul Univers ca fiind Shiva
   • Iubitul meu a trăit o stare minunată de trezire a lui Kundalini Shakti
   • Când facem loc iubirii în suflet, de fapt, îi facem loc lui Dumnezeu
   • Trăiam împreună o stare de liniște și de nemișcare interioară, care contrasta cu frenezia și efervescența noastră amoroasă
   • Mă percepeam ca fiind o sferă dilatată și nimic din ceea ce există este nu este separat de mine sau în afara mea
   • Am văzut proiectat pe tavan imaginea unei ființe aflate în postura lotusului, care era, de fapt, Ghidul meu spiritual
   • Am simțit că trupul meu explodează în întregul Univers și că sunt pretutindeni
   • La nivelul pielii și în fiecare atom al ființei mele am început să o simt pe Tripura Sundari
   • Mă simțeam ca un om „nebun“, dar nebun de fericire și iubire
   • Am simțit cum energia imensă Kundalini Shakti urca în simultaneitate prin toți centri subtili de forță
   • Energia imensă Kundalini Shakti s-a trezit și mi-a alimentat acea trăire extatică, ce se manifesta în ființa mea ca un val de Grație dumnezeiască
   • Am simțit cum de la baza coloanei, din centrul subtil de forță muladhara chakra, urcă în ființa mea o energie colosală
   • Mi-am transcens egoul care parcă a „murit“, instalându-se o stare de abandon total în fața prezenței și a realității tainice a lui Dumnezeu
   • Am simțit trezirea imensei energii Kundalini Shakti, care ascensiona în ființa mea în valuri și îmi inunda universul lăuntric
   • Îmi simțeam capul ca o uriașă centrală atomică în care materia însăși se acumulase în zona creștetului și era supusă unei uluitoare alchimizări
   • Atunci când se trezea și apoi ascensiona energia imensă Kundalini Shakti, am descoperit că atât curgerea timpului, cât și spațiul, dobândeau alte nuanțe, mirifice
   • A apărut o stare complexă, de perfectă integrare în armonia dumnezeiască, de oglindire transfiguratoare a tot ceea ce mă înconjura
   • Energia uriașă Kundalini Shakti a ascensionat pe coloană în valuri din ce în ce mai mari
  • Exemplificări amoroase
   • M-am autotransfigurat și am trăit o stare de forță triumfătoare
   • Prin activarea lui manipura chakra, am trăit o stare de extaz și de fericire copleșitoare
   • Simțeam o energizare și o lumină inefabilă în zona capului
   • Toate ființele umane sunt manifestări luminoase, vibrante, ale lui Dumnezeu Tatăl
   • Trăiam starea de orgasm la nivelul lui anahata chakra fără a mai fi nevoie de atingeri sau de fuziune amoroasă fizică
   • Percepeam foarte intens grația Marii Puteri Cosmice Bagalamukhi
   • Trăiam ceva grandios, iar emoția era atât de mare, încât plângeam continuu
   • Eram golită de minte și proiectată într-un Vid beatific, protector ce îmi conferea o stare de plenitudine
   • Era ca și cum toți atomii ființei mele se înălțau către Dumnezeu
 • AMOR ASTRAL (FUZIUNI AMOROASE PARANORMALE REALIZATE CU CONTINENȚĂ SEXUALĂ PERFECTĂ®, CARE AU FOST TRĂITE ÎN ANUMITE TĂRÂMURI TAINICE CE EXISTĂ ÎN UNIVERSUL ASTRAL)
  • Eram copleșită de frumusețea dumnezeiască ce se revela ca fiind în mine însămi
  • L-am vizualizat pe Krishna ținându-mă de mâini și I-am simțit prezența
  • Erosul plin de dragoste și de tandrețe a deschis porțile feminității mele
  • O întâlnire astrală mi-a luminat sufletul și mi-a deschis inima
  • Mă simțeam mai viu ca oricând, trăind cu totul în momentul prezent
  • Deși fizic se afla la 4000 de km distanță, trăiam senzația că se afla în cameră cu mine
  • Devenisem Unul, dilatați în nemărginire, într-o îmbrățișare continuă
  • Un lingam cu o energie copleșitoare a pătruns în mine
  • Scrisoare de iubire către iubitul din Planul Fizic cu care am nenumărate întâlniri amoroase astrale
  • Eram o energie jucăușă, minunată și plină de beatitudine în jocul manifestării
  • Privirea îmi strălucea de fericire și iubire, mă simțeam transfigurată și plină de frumusețe
  • Mă simțeam ca un zeu plin de forță masculină, puritate și iubire
  • Simt nevoia imperioasă de a mă dărui
  • În piept îmi crescuse un lingam, cu care făceam dragoste cu iubita mea
  • Am perceput o multitudine de sunete angelice și de culori armonioase
  • Efervescența amoroasă și starea de iubire mi-au deschis sufletul
  • Am simțit cum pătrundem unul în celălalt devenind Unul într-o iubire fără de sfârșit
  • Fiecare părticică din mine se dizolva într-un ocean de fericire fără margini
  • Mă simțeam iubită și îi iubeam pe toți în același timp
  • Simt că suntem un singur suflet, într-o continuă bucurie a regăsirii și a beatitudinii
  • Îmi venea să plâng de uimire că poți fi atât de fericită doar cu Shiva
  • Ne iubeam ca doi copii, cu drăgălășenie și tandrețe
  • Mă făcea să mă simt femeia perfectă, frumoasă și mai ales spirituală
  • Tot sufletul îmi era inundat de Dumnezeu și de iubitul meu
  • M-am contopit cu tot ceea ce mă înconjura, ca într-o fuziune amoroasă cosmică
  • Ne iubeam fără măsură, făceam dragoste în infinite moduri sublime, fără limite, fără bariere
  • Am simțit cum din nou mă topesc în starea de extaz delicios, în Lumina și Iubirea dumnezeiască
  • Doar Dumnezeu, sub forma iubirii eterne, mă umple de fericire
 • ANAHATA CHAKRA (CENTRUL SUBTIL DE FORȚĂ AL AFECTIVITĂȚII)
  • Barierele create de „al meu“ și „al celorlalți“ au dispărut
  • Am simțit o iubire fără obiect atât de puternică, încât aproape nu o pot suporta
  • Am simțit efluvii de iubire ce țâșneau din mijlocul pieptului meu
  • Creștea în mine o stare de beatitudine, pe care o resimțeam în zonă pieptului
  • Simțeam o iubire copleșitoare fără obiect
  • Am început să plâng de fericire
  • Am simțit dorința de a transmite iubire către tot ceea ce există în Univers
  • Aveam ochii plini de lacrimi, dar erau lacrimi de fericire!
  • Am simțit că timpul nu mai exista, că totul s-a oprit
  • Am văzut o bobiță de lumină albă, strălucitoare venind spre mine
  • Am simțit o undă de iubire care m-a învăluit total
  • Starea de orgasm la nivelul lui anahata chakra a ținut trei săptămâni
  • Privind o țărancă bătrână, am avut revelația frumuseții interioare
  • Îmi simțea mâinile ca pe niște aripi din care izvora iubire
  • Era ca și când totul respira iubire dumnezeiască, desăvârșită și totală
  • Eram doar eu și o „mare“ de lumină alb-strălucitoare, izvorâtă din infinit
  • Un flux de energie mi-a „explodat“ în mimă
  • Aveam în mimă un vulcan în plină activitate
  • Energia erotică s-a sublimat la nivelul lui anahata chakra
  • M-a cuprins o stare de bucurie, de fericire nemărginită
  • Am început să trăiesc o stare de iubire continuă și pentru tot ceea ce există
  • Am simțit că centrul ființei mele este în inimă
  • Am simțit compasiune, înțelegere, acceptare și iubire pentru tot ceea ce există
  • Simțeam cum raze emanau din pieptul meu și iradiau înjur
  • Mi-am perceput sufletul și mi-am dat seama de frumusețea și nemărginirea lui
  • Lacrimile au început să-mi curgă nestăvilite și o întreagă gamă de stări m-au copleșit
  • Simțeam că respir prin inimă și am trăit o stare de iubire extraordinar de intensă
  • L-am simțit pe Dumnezeu viu și omniprezent
  • Trăiam o stare de fericire și de pace
  • M-am văzut înconjurată de o lumină strălucitoare în care știam că timpul nu există
  • Din zona lui anahata chakra s-a „aprins“ o lumină alb-strălucitoare foarte puternică care s-a expansionat la nesfârșit
  • Simțeam simultan o suferință acută și în același timp o stare de beatitudine
  • Am simțit ca și cum s-ar deschide o poartă în anahata chakra, iar eu am pătruns prin acea poartă
  • Zona inimii mi s-a expansionat tot mai mult, instalându-se o stare copleșitoare de iubire dumnezeiască
  • Am simțit cum sufletul mi se umple de iubire pură, lipsită de obiect sau de posesivitate
  • Îmi simțeam inima ca pe un izvor de aur cald
 • ANANDA (BEATITUDINEA DUMNEZEIASCĂ COPLEȘITOARE PROFUNDĂ)
  • O stare de iubire îmbătătoare îmi crea un sentiment al unității cu acel ocean nesfârșit, luminos, care se afla într-un freamăt continuu
  • Sufletul meu trăia cea mai sublimă fericire
  • Trăiam fericirea de a exista pur și simplu, nu mai era nimic de căutat, totul era „aici și acum“
  • Mă simțeam atât de liber, încât aproape că mă cuprindea amețeala, mă „dizolvam“ în lumină
  • Am trăit o stare de fericire copleșitoare
  • Starea de frenezie și de expansiune sufletească se sublima într-o trăire beatifică aproape permanentă
  • Am simțit la acel nivel o „explozie“ de beatitudine
  • Această bucurie foarte rafinată, intensă, venea din străfundurile ființei mele
  • Am simțit că prin creștetul capului mă inundă o stare copleșitoare de fericire
  • Ceea ce noi creăm cu mintea și cu sufletul, aceea trăim
  • „A fost o formă de extaz dumnezeiesc, o formă de samadhi“
  • Simțeam că plutesc în lumină și toată ființa mea este alcătuită din lumină
  • Mă simțeam apărată de o pavăză luminoasă ce îmi alimenta fericirea
  • Am senzația de dizolvare într-o stare de beatitudine
  • Eram în toată acea lumină, în acel spațiu, dar un spațiu fără limite
  • Conștientizez o prezență inefabilă, și această certitudine explozivă mă umple de extaz
  • Am trăit în meditație o stare de bucurie nesfârșită, copleșitoare
  • Ce fericire neasemuită este să ieși din trupul tău, în Lumină
  • Am simțit clar că esența noastră este iubire și beatitudine
  • O fericire inefabilă pe care o simțeam infuzând întreaga Manifestare
  • Simțeam o imensă bucurie, fericire și profundă recunoștință
  • Fericirea, uluirea în fața frumuseții și a ordinii perfecte mi-au umplut spontan ochii de lacrimi
  • A apărut o stare de beatitudine, ca o beție dulce
  • Am realizat atunci că fericirea nu depinde de ceva exterior
  • Aveam destule motive să fiu supărată, dar eu eram bucuroasă, fericită, exaltată, simțindu-mă în al nouălea cer
  • Am trăit timp de zile o continuă stare de beatitudine
  • Am intrat pur și simplu într-o stare de beatitudine care mi-a revoluționat existența
  • Savurând o înghețată, am fost cuprinsă de o stare de fericire și uimire
  • Am savurat chiar cu ochii deschiși starea deosebită de beatitudine, bucurie liniștită și extaz
  • O bucurie imensă în substanța ei, nemaitrăită până atunci, mă cuprindea
  • În mine s-a instalat o stare de profundă beatitudine și de calm
  • Exista doar o stare atotcuprinzătoare de fericire, care se răspândea pretutindeni
  • M-a inundat o stare de fericire și împlinire interioară oceanică, copleșitoare, cum niciodată în viața mea nu am trăit
  • S-a revărsat asupra mea o stare de pace dulce, de preaplin, de acasă, de fericire fără obiect
  • Timp de trei zile după aceea, am trăit o stare de beatitudine copleșitoare (ananda)
  • Trăiam o stare de freamăt extatic și eram extraordinar de conștientă de fiecare celulă din trupul meu care acum vibra intens
 • ANDROGIN (REVELAȚII ȘI CONFESIUNI REFERITOARE LA STAREA ANDROGINALĂ GLORIOASĂ)
  • O viziune profund transfiguratoare asupra sânilor femeii care indică trezirea stării androginale
  • Am remarcat că mă simțeam, într-un mod inedit, ca fiind bărbat în interior și femeie în exterior
  • Experimentam savoarea beatifică de la nivelul lui sahasrara unde dualitatea dispare
  • Îmi simțeam conștiința ca pe o sferă și parcă eram simultan în orice punct al ei
  • Trăiam în același timp multiple stări de orgasm feminin și masculin
  • Am realizat că esența mea ultimă este identică cu Shiva
  • Am înțeles foarte clar că sunt și bărbat și femeie în același timp
  • M-a cuprins o pace lăuntrică, adâncă
  • Meditație pe sahasrara consacrată Marii Puteri Cosmice Dhumavati
  • Ființa mea era în centrul unui cerc ce se extindea în valuri
  • Spirala yin-yang
  • Și în el mă percepeam tot pe mine
  • M-am simțit femeie și mi-a plăcut foarte mult
  • Îmi crescuse un lingam considerabil de culoare alb argintie
  • Întreaga ființă mi-a fost inundată de o stare orgasmică uriașă, resimțită în toți centrii de forță
  • Am translatat într-o altă lume și am perceput chiar și pragul despărțitor
  • Trăiam orgasmul masculin, simțind la nivel energetic ca și cum aș fi avut un lingam
  • Se amplifica în ființa mea, o stare de abandon, de dăruire totală, de adorație
  • În momentul culminant al stării de fericire, am simțit că sunt atât femeie, cât și bărbat
  • Aveam sentimentul că sunt bărbat și, în plus, iubitul meu se simțea femeie
  • Eu eram și femeia și bărbatul
  • Admiram în el o femeie foarte frumoasă și în mine manifestarea unui bărbat puternic
  • Mă simțeam completă, iar pe iubitul meu îl percepeam ca fiind tot eu însămi
  • Mă percepeam ca și cum aș fi fost femeie și simțeam că fac dragoste cu mine însumi
  • Am simțit că sunt extazul amoros al naturii și totul în jurul meu îmi părea ca un gigantic joc amoros
  • Lingam-ul lui parcă devenise al meu și stimulându-l pe el parcă mă stimulam pe mine
  • Această ființă întruchipa perfect pentru mine starea androginală
 • ANIMA-ANIMUS (CONFESIUNI REFERITOARE LA TREZIREA FEMEII INTERIOARE ȘI, RESPECTIV, REFERITOARE LA TREZIREA BĂRBATULUI INTERIOR)
  • Am simțit unificarea aspectelor feminine și masculine din ființa mea în inimă, la nivelul Sinelui
  • Am descoperit că ceea ce trăiește o femeie atunci când face dragoste este extraordinar
  • M-a luat de mâini și a manifestat pentru mine femeia arhetipală
  • Inima mea și mintea mea le simțeam ca și cum ar fi fost acum ale unei femei
  • Zburam, mă înălțam, iubeam, mă iubeam, eram una cu fericirea!
  • Era o prezență subtilă care mă învăluia
  • L-am întrezărit pe El - prezență luminoasă, dumnezeiască, perfectă în mine
  • M-am simțit completă, de parcă nimic nu-mi lipsea
  • Prezența bărbatului interior a devenit vie, trezind în mine starea de îndrăgostită
  • Era exact așa cum îmi doream să fiu eu, dacă aș fi fost bărbat
  • Șarpele gigantic s-a transformat într-un bărbat îmbrăcat în haine albe, care iradia lumină
  • Iubirea lui pentru mine este chiar eternitatea
  • Întreaga sa ființă era, parcă, anume făcută pentru mine
  • Ceva din mine știa foarte clar cum arată bărbatul meu interior
  • A fost ca o recunoaștere instantanee, o străfulgerare plină de forță
  • Totul în interiorul meu era nemișcat
  • Eram două aspecte polare, Yin și Yang, care se contopesc și eliberează din uniunea lor acea stare de fericire eternă
  • Am retrăit stările, la aceeași oră zilnic, mai mult de două săptămâni
  • L-am iubit, l-am admirat, l-am contemplat într-o stare de fericire
  • Am simțit cum întreaga mea ființă era inundată de o energie colosală
  • Polarizarea mea lăuntrică a generat o stare de împlinire sufletească
  • Am simt foarte viril, trezit și dinamic Bărbatul Interior
  • Maha Shakti manifestă atât masculinul, adică pe bărbați, cât și femininul sau, altfel spus, pe femei
 • ARTĂ (ARTA INIȚIATICĂ - ARTA SACRĂ)
  • Aveai senzația că Dumnezeu însuși a făcut regia perfectă a acelui moment
  • O idee minunată cunoaște, în final, o anumită împlinire, un deznodământ absolut luminos și pur, ca o afirmare a unui mare adevăr
  • Această stare de bucurie, de revelație a durat întreaga zi
  • Energia aplauzelor forma un val gigantic ce se ridica și mă descătușa
  • Am descoperit, treptat, răspunsul prin practica spirituală
  • Momentele de extaz au fost acelea în care îl lăsam pe El să se manifeste în și prin mine
  • Se născuse, în sfârșit, un fior tainic între noi, între Creator și Creație
  • Porumbelul devenise interpret principal pe scena Grației și a spontaneității
  • Totul s-a transformat într-un joc încântător, în care asimilam învățătura primită
  • Eram un alt om total transformat, debordând de Paradisul din mine
  • Am perceput o stare de extaz în continuă expansiune care conduce la intuirea Sinelui
  • O mână invizibilă mă ghida în dezvoltarea temelor muzicale
  • Lăuntric îi simțeam prezența și asistența
  • Sufletul meu îl simt trezit, ca un copil care privește cu ochii mari
  • Vizionarea mi-a creat o stare de catharsis
  • Imaginile mi-au inspirat stările de mister, pace, încântare și simplitate sacră
  • Starea de teamă resimțită inițial s-a transformat în admirație
  • Am simțit o stare de fericire deplină, bucurie, calm, pace, liniște, echilibru
  • În timp ce dansam, am simțit în zona inimii o căldură și o bucurie imensă
  • Am simțit toate unitatea profundă de grup, deveniserăm o singură ființă
 • ASANA (POSTURĂ TRUPEASCĂ SPECIFICĂ ÎN CADRUL SISTEMULUI HATHA-YOGA)
  • Ce binecuvântare să simt că Dumnezeu, Tatăl meu, mă iubește!
  • Nu-mi închipuiam că o astfel de stare poate să-mi provoace atâta fericire
  • Îmi simt sufletul trezit la o nouă viață, copleșit de o iubire fără limite
  • Orizontul ființei mele s-a lărgit și bucuria iubirii a năvălit în sufletul meu
  • M-am simțit propulsată într-un plan în care percepeam doar lumină
  • Mă topisem într-un infinit sărut al tăcerii
  • Simțeam că aceste două energii se unesc
  • Mintea îmi era tot mai clară, iar senzația era că craniul meu devine „transparent“
  • În timpul zilei eram foarte vesel și puternic energizat
  • L-am simțit pe Dumnezeu prezent în cameră, dar mai ales în inima mea
  • Toate senzațiile de arsură și neplăcerile au dispărut, fiind înlocuite de trăiri minunate
  • Mă simțeam foarte bine și atinsesem o stare de sănătate înfloritoare
  • Prin Yoga, m-am vindecat de hernie inghinală
  • Am început să fac salturi, aproape din metru în metru
  • Mirosul îmi devenise atât de rafinat, încât percepeam prin intermediul lui viața oamenilor pe lângă care treceam
  • Circuitele energetice erau atunci perfect vizibile pentru mine
  • Am început să am viziuni și vise cu îngerași
  • Simt că plutesc în nemărginire
  • Simțeam din ce în ce mai plenar o stare de fericire paradiziacă
  • După execuția posturii, m-am simțit împlinită și foarte fericită
  • Starea mea de spirit devine euforică
  • Am sesizat o creștere a receptivității față de energiile elevate
  • Rezultatele au fost uimitoare, atât pentru mine, cat și pentru colegii mei
  • Am simțit că am „explodat“ în Univers
  • Mergeam pe stradă, plângând de uimire și bucurie
  • Aveam un discernământ și o luciditate exemplară
  • A treia zi, m-am trezit complet vindecată
  • Fiind resorbit, la nivelul inimii, într-o stare profundă de vid, am simțit că exist pur și simplu
  • Am intrat ca într-un fel de „culoar“ al timpului
  • O stare de fericire imensă, copleșitoare, îmi cuprinsese sufletul
  • L-am rugat cum nu o mai făcusem niciodată în viața mea
  • Manifestările paranormale au apărut în urma sadhana-ei și a trezirii lui Kundalini
  • Un ocean de bucurie inunda parcă întregul Univers, iar eu eram una cu acel ocean
  • În jurul meu și în mine a început să pulseze o lumina galben-aurie
  • Focalizarea la nivelul lui ajna chakra îmi declanșa o fierbințeală la baza coloanei
  • Simțeam trezirea intensă a lui Kundalini Shakti
  • Mâinile mele au ajuns până la podea și mi-am prins degetele de la picioare
  • Mușchii abdominali îmi „alunecau“ cu ușurință din stânga în dreapta și invers
  • Am fost inundată de o pace sufletească ce nu poate fi descrisă în cuvinte
  • Am simțit că cineva mă iubește
 • ASPECTE SPIRITUALE ȘI PARANORMALE CARE APAR ÎN CADRUL RELAȚIEI GHID SPIRITUAL - ASPIRANT
  • „Am să-ți răspund la întrebările inimii“
  • Bucuria mi-a cuprins întreaga ființă
  • Aspirația nemărginită către desăvârșire a luat locul disperării
  • Am simțit că s-a contopit sufletește cu mine
  • Ș-o iubești pe sora ta
  • Îl simțeam ca pe un „abis“ misterios, care pulsează de iubire, grijă și tandrețe
  • Mi-am revenit brusc și am constatat că în jurul meu s-a făcut o răcoare plăcută, înviorătoare
  • Era pentru prima dată când simțeam iubirea într-un mod atât de plenar
  • Am avut sentimentul foarte clar că datorită acelei rugăciuni s-a evitat un accident
  • Am simțit că sunt infinită, nemărginită
  • Am perceput o încălzire foarte mare a trupului, după care acea durere a dispărut definitiv
  • În mod neașteptat, am primit niște bani
  • O voce blândă, pe care n-o mai auzisem niciodată, mi-a spus că viața este minunată
  • M-am simțit absorbită într-un misterios tunel de energie orientat spre cer
  • O lumină albă care îi ieșea din brațe a început să mă învăluie, cuprinzându-mă
  • M-am liniștit brusc și toate ideile distructive au dispărut din mintea mea
  • „Trezește-te că nu mai aveți oxigen! Aerisește!“
  • Am constatat uimită că nu mă mai doare nimic, că nu mai am niciun pic de febră
  • Coloana vertebrală nu m-a durut deloc, astfel încât am putut realiza corect bhujangasana
  • Am simțit ca un„aer curat“ care mi-a cuprins brusc zona abdominală
  • „Nu sunt un înger, te aștept!“
  • Trăiam în miracol, iar prezența lui Iisus era pentru noi aproape palpabilă
  • Am simțit o tresărire în inimă și o stare copleșitoare de mister mi-a inundat ființa
  • Zâmbind, mi-a spus că o să-mi trimită un cadou, pentru că și eu îi fac lui cadouri
  • Am realizat că nimic nu se clintise din camera mea
  • A fost aici, era în fața mea, l-am văzut
  • „Oare dacă l-aș întreba, ar ști unde a fost făcută fotografia asta?“
  • Chiar dacă distanța era foarte mare, el era cu mine
  • Deci fără doar și poate, Grieg fusese în două locuri în același timp
  • Am rămas uimită atât de vastitatea cunoștințelor sale, cât mai ales de faptul că parcă mă „citise“ și parcă mă așteptase
  • „Oare așa o vedea și Grieg?“
  • „Ai văzut, dacă dorești, se îndeplinește imediat. E suficient să-ți dorești ceva!“
  • Spre surprinderea mea, calculatorul a funcționat fără probleme
  • O persoană tânără, cu ochelari, mă proteja
  • Din acel moment, eu nu am mai avut absolut nicio migrenă
  • O fericire fără obiect m-a însoțit multe zile
  • Lada de fructe era chiar ușoară
  • Indicatorul cântarului s-a oprit la 180 kg, deși bagajul avea o greutate mult mai mare
  • „Vrei să mergi în străinătate, la iubitul meu?“
  • Zarul s-a rostogolit prin aer cu încetinitorul și apoi a căzut cu numărul unu în sus
  • O lumină alb-aurie strălucitoare ne-a inundat
  • „Vezi că o,să-ți crape curând pantalonii“
  • Am început să-i simt și să-i văd pe ceilalți ca pe niște lumini
  • Să nu conteze nimic altceva pentru tine în viață, decât să fii una cu Dumnezeu
  • „Grieg, se usucă grădina, n-a mai plouat de multă vreme“
  • „Poftim, ai energia aspirației către Dumnezeu“
  • Efluvii subtile emanau din ființa sa, învăluindu-mă într-o dulce îmbrățișare
  • Când am revenit din meditație, caseta nu se terminase, deși trecuseră aproape două ore
  • Am simțit cum un val de energie îmi inundă tot trupul
  • Privindu-l pe Grieg, am văzut cum trupul lui dispare treptat
  • Spre surprinderea mea, dimineața degetul era complet vindecat
  • Am introdus din nou cheia în contact și mașina a pornit
  • Cu un gest de o fermitate supraumana, a chemat cu degetul delfinul la mal
  • Două raze albe ca niște fulgere i-au țâșnit din ochi și au pătruns în aura mea
  • „Eu aud, fetelor! Eu aud!“
  • Mistuit de dorul pentru copil, nu am respectat sfatul Ghidului meu spiritual
  • Medicii au fost uimiți: copilul a trăit fără pic de lichid amniotic
  • Grieg a precizat exact intervalul de timp care cuprindea ora la care eu m-am născut
  • „Dar eu nu mai am nicio întindere musculară la spate, nu mă mai doare nimic!“
  • După câteva minute de meditație, a deschis ochii și mi-a spus tot ce mi se petrece
  • „El te poate ajuta chiar și la distanță!“
  • Am văzut deasupra capului său o „pâlnie“ fluidă imensă
  • Ne-am dat seama că Grieg era la conferință și totodată era și în fața noastră!
  • Mă simțeam imensă, cât sala de curs, și dacă voiam puteam să mă dilat la infinit
  • Ghidul meu spiritual mi-a spus să nu mă tem
  • „Fiți liniștite! Vă veți pomeni cu el la ușă, exact când nu vă așteptați!“
  • Simțeam cum trupul meu avea tendința să se miște spre partea dreapta, ca și cum cineva trăgea sistematic de el
  • „Nu bea, uită-te în sticlă!“
  • Cu tine am tot vorbit zilele astea!
  • Mi-am dat seama că viața mea se va transforma!
  • „Săptămâna asta poți să faci o emisiune cu tema «Yoga și P.D.S.R.-ul»“
  • Mi-a zis că mă voi simți bine și m-a sfătuit să merg la peștera Sf. Andrei
  • El doar a zâmbit, mulțumindu-se să mă mângâie ușor
  • Ghidul nostru spiritual este alături de noi tot timpul
  • Am văzut o lumină alb-strălucitoare care creștea și venea spre mine
  • Când am ajuns în fața sa, mintea mi s-a limpezit
  • Rana a supurat puternic, iar după 2-3 săptămâni nu se mai vedea decât o mică pată, care a dispărut și ea
  • Tumoarea uriașă din zona bolnavă a dispărut ca prin farmec
  • Am simțit cum mă inundă o stare de bine și bucurie, orice urmă a suferinței a dispărut
  • „Nu-mi mulțumi mie, ci lui Dumnezeu“
  • „Opriți-l, că o să cadă!“
  • L-am apelat atât de puternic, încât l-am avut tot timpul alături
  • M-a oprit în fața lui și m-a privit intens în zona din mijlocul frunții
  • Când a deschis palmele, pasărea și-a luat zborul
  • „Ești prima femeie cu care aș putea avea o relație de durată“
  • Cerându-i ajutorul m-am deschis total, m-am abandonat
  • De atunci am reușit să fac toate meditațiile
  • Am intrat într-o stare de liniște profundă
  • Am simțit o unire la nivel de suflet cu Ghidul meu spiritual, Grieg
  • L-am strigat din toate puterile
  • „Foarte bine, du-mă!“
  • La sfârșitul meditației, sufletul îmi era curat și liniștit
  • Mă simțeam ca și cum eram „dezbrăcată“ de boală
  • Durerea a dispărut instantaneu, parcă luată „cu mâna“
  • Ambele subiecte erau din cursurile pe care eu apucasem să le studiez
  • În momentul în care luam borcanele în mână, tot trupul mi se umplea de foarte multă energie
  • După două zile au lăsat-o toate durerile
  • Am un înger păzitor
  • Am parcurs cu ochiul minții acel tunel ce părea că se topește în culorile apusului și am văzut că la capătul lui era Grieg
  • Am fost martor al manifestării, de către Grieg, a unor capacități paranormale uluitoare
  • Prin fața ochilor mi s-au perindat cu repeziciune multe episoade din viața mea în care Grieg, acționând asemenea unei mâini providențiale, mă proteja, mă ajuta, ma îndruma
  • Îl priveam pe Grieg în ochi, și el mă privea la fel, îl vedeam pe el în mine și pe mine în el. Timpul s-a oprit atunci în loc
  • Mama mi-a mărturisit că, doar cu puțin timp înainte de a o suna, o entitate spirituală a venit la ea și că această entitate fusese trimisă de către Ghidul meu spiritual, Grieg
  • În urma tratamentului cu plante și a regimului Oshawa, încurajată și susținută de Grieg, m-am vindecat complet
  • Astfel mi s-a exemplificat cu anticipație - prin grația și compasiunea nemărginită a Ghidului meu spiritual - ceea ce urma să mi se petreacă luând această decizie greșita de a părăsi calea spirituală, care mă putea costa vieți întregi de suferință și de experiențe infernale
  • Ființa lui Grieg era copleșitoare, uriașă, dar în același timp suavă și plină de gingășie
  • Nu puteam să adorm și atunci l-am rugat în gând pe Grieg să mă protejeze
  • Simțeam că în locul unde-mi era capul, se afla un vid imens
  • Într-o zi l-am invocat cu hotărâre pe Grieg și i-am spus în minte că vreau să îmi revin, să mă întorc la cursul de Yoga
  • Am simțit spontan o stare de recunoștință profundă față de Ghidul meu spiritual, Grieg, care a făcut ca pentru mine să fie posibilă o astfel de întâlnire cu marele yoghin Babaji
  • M-am întors privirea către Soare și atunci am înțeles că acela era locul care îmi dădea sentimentul de „acasă“
  • „În esență ești la fel ca mine, dar când vei simți și tu să sacrifici totul pentru ca și ceilalți să atingă Eliberarea spirituală supremă și vei fi plin de această dragoste și compasiune dumnezeiască pentru ei, vei fi cu adevărat la fel ca mine!“
  • Mi-am dat seama că, în mod uluitor Grieg a fost lângă mine în toată această perioadă, m-a susținut și nu „mi-a dat nicio clipă drumul“
  • Am avut un dialog scurt cu acel halou de lumină prin care se manifesta atunci Grieg
  • „Dumnezeu este teribil! Acest aspect nu se poate explica, veți vedea atunci când îl veți simți în mod direct!“
  • Am fost ajutată de către Ghidul meu spiritual și de către Dumnezeu să fac față unui atac demoniac și să-l depășesc cu bine
  • Singurul aspect care îmi mai aducea aminte de mine era doar trăirea de genul „eu sunt“, „eu exist“,asistată și susținută magnific de Sinele lui Grieg, în rest eu dispărusem ca ego
  • Fiind inspirat de Shiva, am realizat o contracție fermă, îndelungată, aspirând cu toată ființa să ridic energia în sahasrara și, cu toate că am trăit starea de orgasm, nu s-a produs absolut deloc ejacularea
  • Mi-am rezolvat mai multe probleme de sănătate urmând sfaturile și îndrumările lui Grieg, precum și în urma participării la diferite acțiuni spirituale de grup
  • Am fost conștientă că, datorită ajutorului pe care i l-am solicitat Ghidului meu spiritual problema pe care o aveam la ureche s-a rezolvat pană la urmă într-un mod miraculos
  • Dorind foarte mult să mă întâlnesc cu Grieg, acesta a apărut deodată în fața mea
  • Pentru câteva secunde, am fost una cu Grieg și am avut o percepție foarte complexă a ceea ce înseamnă să ai conștiința unui eliberat spiritual
  • În cadrul întâlnirii astrale conștiente cu Ghidul meu spiritual, ce mi-a fost facilitată chiar de el, Grieg mi-a oferit anumite repere și informații foarte importante în acel moment, pentru evoluția mea spirituală
  • Relatări despre trăirile din meditația realizată cu ocazia momentului nașterii Ghidului spiritual din martie Grieg mi s-a adresat și m-a întrebat: „Ce faci, nu vii?“
  • Grieg mi-a demonstrat, în mai multe rânduri, capacitățile sale paranormale care îl ajută să cunoască cu exactitate anumite aspecte din viitor sau din trecut
  • Exprima o combinație fascinantă de forță dumnezeiască teribilă, dar în același timp emana o iubire copleșitoare și o inexprimabilă finețe
  • În inima mea nu mai era niciun fel de resentiment
  • Pentru mine, calea vieții este un dans mai mereu acordat pe lungimea indescriptibilă de undă a Ghidului spiritual
  • Ghidul spiritual a pus o vorbă bună „acolo sus, sus de tot“, pentru a mă ajuta să văd Lumina dumnezeiască și Binele!
  • Am realizat atunci că Grieg este cu adevărat un Ghid spiritual autentic, ce mă poate conduce la desăvârșire
  • L-am rugat pe Dumnezeu să mă învețe să iubesc, iar El mi -a trimis pe Grieg
  • Întreaga ființă îmi devenise incandescentă și raze de lumină țâșneau din ea în toate părțile
  • „Gata, acum poți vorbi!“
  • Am conștientizat că Ghidul meu spiritual îmi asculta de fiecare dată chiar și cea mai profundă coardă a sufletului meu
  • „Noi nu ne vedem prima dată. Este o regăsire, o reîntâlnire, și tu știi asta.“
  • Simțeam că în orice clipă m-aș putea topi în nemărginire de atâta fericire
  • Viețuiam fericită în Inima Universului
  • După fiecare întâlnire în care el mă „reconstruia“, eram atât de transformat, încât puteam spune că în felul acesta îl cunoșteam din nou
  • Mă simțeam din ce în ce mai luminos și din ce în ce mai pur și mai cristalin
  • Acest moment a marcat pentru mine un nou început
  • Grieg este mereu alături de noi, chiar și atunci când nu este în Planul Fizic
  • Am fost foarte surprinsă să constat că Grieg a reușit să ajungă până în pragul camerei mele
  • Am simțit efectiv o prezență caldă și blândă care mă învăluia și care mă ținea totodată de mână
  • „Mi-am transformat ca prin minune veninul în nectar!“
  • Lumea fascinantă a cursurilor scrise m-a deschis sufletește față de Grieg
  • Medicul a rămas uimit când a văzut că degetul era roz, nu era deloc umflat și, culmea culmilor, simțeam atingerea degetului său pe vârful falangei ce fusese retezată
  • Ca prin minune, criza de bilă a încetat!
  • Tehnica tibetană de invocare a Grației Ghidului spiritual pentru vindecare
  • Am simțit mai întâi prezența vie a lui Grieg, iar apoi am simțit că sunt din ce în ce mai bine și, după mai puțin de cinci minute, toată starea de rău a dispărut
  • Grieg a arătat cu degetul său spre mijlocul pieptului meu și apoi, brusc, a intrat acolo
  • Durerea de cap, senzația de vomă, grețurile, frisoanele, toate acestea dispăruseră într-un mod miraculos
  • La sfârșitul tapas-ului pe care mi l-a dat Grieg, am trăit o stare în care am simțit că ființa pe care o iubeam în acea perioadă a devenit vie în inima mea
  • După această vindecare miraculoasă, o lungă perioadă de timp nu am mai răcit
  • Medicul care mă programase la operație nu înțelegea cum se putea ca tot ceea ce văzuse la analize acum să dispară cu desăvârșire
  • Am trecut de acel an cu bine și, chiar dacă au existat foarte multe momente dificile, totuși, nu s-a petrecut nimic grav, violent sau de natură să îmi fie pusă viața în pericol
  • Imediat ce am citit scrisoarea, durerile puternice de stomac au dispărut ca prin farmec
  • La câteva zile de la întoarcerea acasă, mi-am dat seama brusc că acum auzeam foarte bine
  • Seara i-am trimis biletul și, spre marea mea surpriză, până dimineață s-a petrecut deja miracolul: dispăruseră simptomele
  • După ce am terminat conversația cu Grieg, hemoragia critică pe care o aveam s-a oprit brusc și complet, într-un mod miraculos
  • Medicii au refăcut complet toate analizele și, spre șocul și uimirea lor, toate organele aveau funcțiile în parametri normali și aveau mărimea normală
  • Atunci l-am strigat așa, fără voce, abia șoptit: „Grieg!“, iar el s-a întors și a răspuns cu voce tare: „Da!“
  • După tratament mi-am refăcut analizele și rezultatul a fost uimitor: mă vindecasem de cancer uterin!
  • Atunci când m-am ridicat din postură, nu mă mai durea absolut nimic
  • M-au sunat de la spital și mi-au spus că s-a petrecut ceva ce pentru mine era mai mult decât semnificativ: după patru zile, ființa dragă mie a ieșit din comă de gradul 6
  • Am fost salvat și apoi m-am vindecat într-un mod miraculos prin grația Ghidului meu spiritual Grieg
  • Niciodată nu mai percepusem atât de ușor și de luminos energia lui Dumnezeu care curgea prin mine
  • „Ghidul tău spiritual Grieg, este un canal dumnezeiesc perfect!“
  • Prin Tehnica Dumnezeiască a Paratrăsnetului, revelată de Ghidul meu spiritual, m-am vindecat
  • Susținut de Ghidul meu spiritual și, cu ajutorul lui Dumnezeu, am reușit să opresc hemoragia aproape continuă a femeii
  • Practica Yoga și ajutorul Ghidului meu spiritual m-au ajutat să mă vindec de lombosciatică
  • Miopia nu numai că nu i s-a mai înrăutățit, ci chiar i se ameliorează pe zice trece
  • „Urmărește ca în relațiile tale de iubire să ai parte de reciprocitate“
  • Grieg era ca o sferă de foc imensă, de o culoare galben-aurie intensă, strălucitoare, exact ca un Soare
  • Am ferma convingere că în acea perioadă am petrecut foarte mult timp în compania lui Grieg, deși în aparență acest fapt era imposibil
 • GLOSAR: ROADE SPIRITUALE