0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Yoga
 3. Marea enciclopedie a roadelor spirituale
Carte

Marea enciclopedie a roadelor spirituale

Marea enciclopedie a roadelor spirituale. Editura Shambala
CumpărDetalii carte

Volumul 1, Litera A, partea 1

Autor(i): * * *
Editura: Shambala
Anul apariţiei: 2017
Pagini: 384 (20x26 cm)
Preţ: 50,00 Lei
Disponibilitate: în stoc

Motto: „Întotdeauna, fără nicio excepţie, după roadele sale spirituale minunate; după starea sa înfloritoare de sănătate; după stările copleşitoare de beatitudine (ANANDA) pe care le trăieşte; după continenţa sexuală amoroasă deplină pe care deja a atins-o şi după echilibrul lăuntric exemplar se recunoaşte cu uşurinţă yoghinul care a reuşit să se transforme într-un mod considerabil“.

profesor yoga Gregorian Bivolaru

Roadele bogate şi savuroase sunt pentru pomii cei minunaţi din grădină încununarea unui anotimp splendid, în care Soarele i-a încălzit într-un mod generos cu razele sale dătătoare de viaţă, iar ploaia i-a udat din belşug.

Pentru căutătorul sincer, pur, entuziast şi plin de năzuinţă, roadele spirituale (multe sau puţine, de la caz la caz) reprezintă încununarea unei practici adecvate, atente, sistematice şi perseverente, pe parcursul căreia el s-a călit la focul unei constante aspiraţii şi a unei ardori spirituale năvalnice, care l-a făcut să se îmbăieze în apa cea vie a Adevărului Dumnezeiesc.

În vreme ce roadele arborilor fructiferi pot fi merele, perele, smochinele, portocalele etc, roadele spirituale ale fiinţei umane aflate în căutarea lui DUMNEZEU sunt, aşa cum atât de frumos ne spune Apostolul Pavel: „Dragostea, bucuria, pacea profundă dumnezeiască, îndelunga-răbdare, bunătatea, facerea neîncetată de bine, credinţa în Dumnezeu, blândeţea, înfrânarea, curăţia“.

Hrănind mai mereu astfel de trăiri spirituale înalte, căutătorul spiritual râvneşte să redobândească, printre altele, starea androginală glorioasă ce îl catapultează în Paradisul originar. În felul acesta, el descoperă experienţa beatifică ce a fost pierdută prin legendara Cădere de la începuturi.

Astfel, fructele ispititoare, însă otrăvitoare din micul Pom al cunoaşterii Binelui şi Răului nu îl mai pot tenta şi apoi, în veşnicie, el se va hrăni doar cu savuroasele roade ale nemuririi din Pomul Vieţii Dumnezeieşti.

Toate roadele spirituale ce apar, rând pe rând - la momentul potrivit - în universul lăuntric al aspiranţilor ce parcurg cu răbdare, cu însufleţire şi perseverenţă calea spirituală culminează, apoi, cu descoperirea extatică, profundă şi înălţătoare a lui DUMNEZEU în propria lor fiinţă expansionată euforic în imensitatea MACROCOSMOSULUI.

Vasta lucrare, al cărei început îl ţineţi în mâini, este o dovadă vie a acestor reuşite; ea a adunat în paginile ei mărturii absolut autentice, inedite ale unor aspiranţi ai Şcolii de Yoga MISA®, ce au fost culese cu migală şi tezaurizate de ani de zile în arhivele de care dispunem.

Relatările profund semnificative, adeseori uimitoare din cuprinsul ei se referă la stări spirituale cu totul deosebite, unele chiar excepţionale, şi se adresează deopotrivă opozanţilor înverşunaţi (ce susţin la nesfârşit, în mod tâmp, că în această şcoală nimeni nu are niciodată realizări spirituale), cursanţilor simpli şi aspiranţilor sinceri ai Şcolii noastre de Yoga ezoterică integrală.

Toate aceste mărturii, adeseori emoţionante, constituie o sui generis oglindă vie, ce reflectă fie începutul, fie mijlocul unei maturizări spirituale, care este caracterizată de atingerea de către unii aspiranţi a feluritelor realizări lăuntrice, spirituale ce au apărut prin fructificarea atentă şi perseverentă a practicii Yoga.

Toate acestea reprezintă, totodată, un revelator barometru al evoluţiei ce deja există în cadrul acestei comunităţi spirituale. Cu ajutorul unui asemenea barometru, fiecare dintre noi va putea să îşi stabilească anumite repere şi astfel va reuşi să-şi fixeze unele direcţii demne de urmat, în demersul cel rodnic al desăvârşirii spirituale şi al apropierii, într-un ritm susţinut, de DUMNEZEU.

După cum veţi putea observa cu uşurinţă, în urma unui studiu atent, relatările pe care vi le prezentăm aparţin unor aspiranţi şi aspirante din toate categoriile sociale, astfel că exprimarea acestora prezintă nuanţele ei în fiecare caz în parte, nota comună fiind însă învăţătura spirituală a acestei Şcoli de Yoga, în care în mod inevitabil anumite cuvinte-cheie au un loc privilegiat.

Dincolo de întinderea mai mare sau mai mică a acestor relatări şi de exprimarea ceva mai elaborată şi mai plastică sau mai directă şi concisă, fiecare dintre aceste mărturii constituie, totodată, o clipă de graţie în felul ei unică, un sui generis instantaneu - care la prima vedere pare a fi irepetabil - o deschidere lăuntrică specifică faţă de tainicele şi elevatele influenţe perfecte de natură spirituală.

Toate acestea canalizează şi transmit adeseori, prin suflul lor, o intimă comuniune cu un anumit aspect dumnezeiesc, şi fac să transpară un fir diafan din urzeala nevăzută a unui suflet aflat într-o căutare rodnică a lui DUMNEZEU.

Suntem siguri că mai ales atunci când lectura acestor mărturii va fi realizată într-o stare de optimă deschidere şi de receptivitate elevată corespunzătoare, captarea energiei lor specifice va face să apară tainica atingere evocatoare a rostirilor şi ne va ajuta pe fiecare dintre noi, cititorii, să ne îmbogăţim lăuntric într-un anumit fel şi, de ce nu, chiar să participăm, în mod empatic, dincolo de aceste cuvinte, prin puterea cea tainică a evocării, la darurile dumnezeieşti care au fost revărsate, la un moment dat, din anumite sfere enigmatice de forţă ce există în Macrocosmos, asupra colegilor noştri care apoi ne-au împărtăşit cu sinceritate câte un sui genens diamant din experienţa lor interioară, spre a fi oferit în paginile acestei enciclopedii.

Încheiem această prezentare cu un alt aforism al profesorului yoga Gregorian Bivolaru: „Un yoghin avansat se recunoaşte inclusiv prin faptul că experimentează stări spirituale înalte, profunde şi covârşitoare.“

Cuprinsul cărţii: „Marea enciclopedie a roadelor spirituale“

 • INTRODUCERE
 • ABANDONARE NECONDIŢIONATĂ (ABANDONAREA NECONDIŢIONATĂ ÎN FAŢA VOINŢEI LUI DUMNEZEU)
  • Prin creştet mă inunda un flux luminos şi diafan
  • Eram iubirea însăşi care se dăruia Universului întreg
  • Momentul dăruirii totale mi-a trezit o stare intensă de fericire
  • M-am abandonat total şi sufletul meu s-a deschis ca o floare către lumină
  • Abandonându-mă, am simţit o energie şi o iubire care m-a „reînviat“
  • Simţeam cum o lumină începe să strălucească deasupra capului meu
  • Tu gândeşte-te numai la Mine, Eu cunosc toate nevoile tale, abandonează-Mi-te Mie şi totul va fi bine
  • Îmi percepeam propria respiraţie ca pe o pulsaţie cosmică, extatică
  • Deşi plouase, în jurul meu pământul era uscat
  • Inima mi s-a umplut de iubire şi întreaga fiinţă mi s-a detensionat
  • Fiecare celulă a mea trăia o fericire cosmică
  • Am trăit o stare intensă de dăruire totală faţă de Dumnezeu
  • Prin abandonul complet, am experimentat „moartea“ egoului
  • Conştiinţa mi-a fost „catapultată“ într-o lumină alb-strălucitoare
  • Totul era ca o rugăciune fără cuvinte
  • Simţeam că în această stare mi se poate îndeplini orice dorinţă
  • În timp ce fac dragoste, trăiesc starea de abandon total
  • Trăiam o stare de Vid care îmi dădea senzaţia de plenitudine
  • Mi-am simţit fiinţa dilatându-se la infinit şi cuprinzând în ea totul
  • Dăruindu-mă, am simţit o stare de libertate interioară deosebită
  • Cea mai mare fericire este să percep şi să urmez Voia Tatălui Ceresc
  • Am realizat o stare perfectă de pratyahara
  • Pur şi simplu m-am abandonat cu totul în mâinile lui Dumnezeu
  • Mă umpleam de o energie vastă, necuprinsă, calmă şi extrem de intensă
  • Iubirea mă făcea să pot să-mi deschid inima tot mai mult
  • Simţeam dorul de Dumnezeu
  • Când mă abandonez lui Dumnezeu, răspunsul vine foarte repede
  • Am devenit brusc conştientă cât este de simplu şi de misterios să te abandonezi lui Dumnezeu
  • Totul se regăseşte „în Sânul lui Dumnezeu“
  • În timp ce mă abandonam, deveneam atomi
  • Cu cât sufletul meu se deschide tot mai mult, se abandonează înţelepciunii şi se trezeşte, scăldându-se în profunzimile Vastităţii dumnezeieşti
 • ABSOLUT (ABSOLUTUL DUMNEZEIESC)
  • Eram absorbită în mine însămi plonjând într-un „gol“ plin de energie
  • Recunoştinţa pentru Grieg devenise acum recunoştinţă plină de dragoste faţă de Dumnezeu
  • Am simţit că sunt o „picătură“ care devine una cu Oceanul
  • Am pătruns într-o linişte totală
  • O fericire nesfârşită mă copleşea, eram vie, plină de pace şi linişte
  • Sufletul meu a început să plângă, cuprins de o nesfârşită bucurie
  • Simţeam că mă descompun în miliarde de particule alb-strălucitoare care apoi se recompuneau
  • Mă simţeam ca şi cum aş fi fost prezent pretutindeni
  • În tăcerea fără de sunet, trăiam o fericire misterioasă şi o pace desăvârşită
  • Trăiam o stare de sacralitate şi înălţare lăuntrică
  • Am simţit ce înseamnă dăruirea, starea de abandon şi de releu dumnezeiesc
  • Dăruiam iubire, iar acesta era un mod de a exista
  • Starea mea adevărată este cea de linişte
 • ADEVĂR (ADEVĂRUL ULTIM DUMNEZEIESC)
  • Simţeam totul ca şi cum eu eram în fiecare fiinţă, fenomen, obiect
  • M-am topit cu totul în iubirea dumnezeiască
  • „Absurdul este o altă formă a adevărului“
  • În sfârşit, mă regăseam acolo de unde nu plecasem niciodată
  • Trăiam o stare de beatitudine şi de împlinire perfectă, totală
  • Fiinţa mea se înălţa, simţind o stare de libertate şi putere dumnezeiască
  • Sufletul meu cerea, scris cu litere mari: ADEVĂRUL!
  • „Adevărul este adorabil“
  • Trăiri excepţionale pe care le-au avut aspiranţii cu ocazia revelării Adevărului Ultim Dumnezeiesc
   • Am simţit o stare de fericire care mă împlinea profund
   • Trupul meu era ca un fulg, iar fiinţa mea, ca un „vas“ pregătit pentru a fi umplut
   • Fiind în armonie cu Voinţa Dumnezeiască, simţeam că totul este cu putinţă
   • Zona inimii se încălzea foarte intens şi simţeam că acolo există o iubire oceanică
   • L-am rugat aşa de fierbinte pe Dumnezeu, încât mi-a venit să plâng
   • Am trăit o stare de beatitudine, de fericire şi iubire copleşitoare
   • Savuram o stare de pace şi de centrare în inimă
   • Simţeam o energie vie, nevăzută şi irezistibilă, despre care ştiam sigur că este Sursa Vieţii
   • Trăiam o stare beatifică de Bine, fiind perfect împlinită
   • La nivelul lui anahata chakra era un fel de miez incandescent
   • „Nu putem pune vinul nou în burduf vechi“
   • Când realizezi că, de fapt, nu cunoşti nimic, apare o stare de Vid
   • Vibraţia extrem de fină, „invizibilă“ s-a infiltrat în eşafodajul vieţii mele
   • Eram precum o sferă cu centrul pretutindeni şi cu circumferinţa nicăieri
   • Din afară venea o energie luminoasă care îmi modela întreaga fiinţă
   • În zona lui anahata chakra s-a deschis un culoar care ducea către nemărginire
   • Dumnezeu s-a manifestat sub forma unui punct alb-strălucitor, care m-a făcut să trăiesc starea de centru aici şi circumferinţa nicăieri
   • La nivelul pieptului meu se trezea percepţia Oceanului infinit al Conştiinţei dumnezeieşti
   • M-am „scufundat“ într-o tăcere imensă
 • ADORAŢIE (ADORAREA LUI DUMNEZEU)
  • Trăiam o stare de contopire perfectă, senzuală şi sufletească
  • Dăruindu-mă plină de iubire, eram fericită că exist şi că sunt femeie
  • Simţeam că fiinţa mea este un templu sacru
  • Îl adoram cu dragostea unui suflet pur de copil
  • Privind lumea exterioară, trăiesc o stare de admiraţie şi de îndrăgostit
  • M-am deschis afectiv foarte mult faţă de toţi oamenii, faţă de tot ceea ce mă înconjoară
  • Percepeam o frumuseţe extraordinară în tot ceea ce mă înconjura şi o iubire intensă, plină de recunoştinţă
  • Inima îmi vibra plină de o emoţie fascinantă
  • Iubitul meu adora plin de iubire locul sacru prin care el însuşi se născuse
  • Simţeam că toată bucuria din viaţa mea venea de la Soare
  • Adoraţia guru-lui
  • Lumina din fiecare particulă a fiinţei mele se reîntorcea la Sursa Dumnezeiască
  • Simţeam cu toată fiinţa că eu însămi eram o ofrandă ce se dăruia lui Dumnezeu
  • Eram în acelaşi timp eu însămi, El şi jocul nostru
  • Ofranda inimii
  • Eram ca un însetat care a străbătut deşertul şi a ajuns la izvor
 • AJNA CHAKRA (CEL DE-AL TREILEA OCHI)
  • Trăiam stări de luciditate şi de atenţie conştientă pe durata mai multor zile
  • Eram copleşită de o stare de fericire foarte amplă, calmă şi stabilă
  • În mijlocul frunţii ardea un jăratec de forma unei frunze
  • Mi-am fixat conştiinţa total în bija mantra lui ajna chakra, ca şi cum aceea ar fi fost ultima clipă a vieţii mele
  • Am simţit multă forţă interioară, încredere în sine şi starea de sacru
  • Am devenit mai inteligent decât eram înainte
  • Blândeţea acelei indescriptibile Lumini aducea căldura unui Soare de dincolo de timp şi spaţiu
  • Lacrimi de fericire picurau în sufletul meu
  • Am înţeles că în această lume e important să fii bun, blând şi iubitor
  • Trăiam o fericire extatică mereu nouă, dar simultan eternă şi neschimbată
  • Am simţit în mijlocul frunţii un fel de „baston“
  • Cunoaşterea propriei fiinţe mi-a transformat viziunea despre lume
  • Inima mea era ca un izvor de iubire
  • Simţeam liniştea şi pacea ce aveau ecou în sufletul meu
  • Cel de-al treilea ochi era plin de iubire şi compasiune, ca şi cum Dumnezeu privea prin el
  • Fiinţele din jurul meu au devenit mai energice şi mai luminoase
  • Timpul se oprise, iar eu savuram totul cu inima plină de fericire
  • Sufletul meu era în comuniune cu Natura şi cu „Sufletul Lumii“
  • Lumină alb-strălucitoare pătrundea în mine prin brahmarandhra
  • O fericire copleşitoare îmbrăţişa totul şi eu eram acea fericire
  • Am trăit o stare de fericire diafană, extatică
  • Mintea mi s-a oprit şi am fost cuprins de o stare de pace sufletească
  • Am perceput straturile cele mai profunde şi mai rafinate ale aurei mele
  • Îmi simţeam fiinţa alchimizată, plină de bucurie şi împlinire
  • În mijlocul frunţii s-a deschis un ochi de aur strălucitor, care mă privea cu o iubire infinită
  • Trăiam o stare foarte plăcută de încredere în sine şi de forţă interioară
  • Trăiam o stare tainică de transcendere a timpului
  • Am contemplat Oul Cosmic într-o stare de fericire, linişte şi încântare
  • „De fiecare dată când îţi va fi greu, gândeşte-te plin de credinţă la Mine“
  • Prima experienţă care m-a uluit a fost că puteam să-mi opresc la voinţă fluctuaţiile mentale, fără prea mare efort
 • AJUTOR DUMNEZEIESC (AJUTORUL CEL TAINIC CE ESTE ACORDAT ÎN PERMANENŢĂ DE DUMNEZEU TUTUROR ACELORA CARE ÎL IMPLORĂ CU MULTĂ CREDINŢĂ ŞI UMILINŢĂ)
  • „Ce îmi descrii tu sunt centri de forţă. Ar fi bine să vii la cursul de Yoga“
  • Trei raze de lumină au ţâşnit din inimile noastre, unindu-le într-un triunghi
  • Am simţit că ruga mea era ascultată
  • Am avut certitudinea că Dumnezeu a oprit pentru mine timpul
  • Eram doar eu, cu copilul în braţe, într-un spaţiu plin de linişte, calm şi pace
  • Nu voi uita niciodată ziua în care Dumnezeu mi-a dat de mâncare
  • Cineva din mine a rostit plin de forţă acele vorbe
  • Realizând consacrarea, am fost scăldată într-o lumină alb-strălucitoare
  • Stările spirituale copleşitor de intense ne-au fost dăruite tocmai pentru a ne feri de pericol
  • Nepătrunse sunt căile Domnului
  • Inima mea se deschisese şi-I mulţumea lui Dumnezeu
  • Am închis ochii şi foarte profund l-am rugat pe Grieg din tot sufletul să mă ajute
  • O curea care-mi strângea fiinţa a plesnit, ceea ce m-a descătuşat
  • A doua zi, eram „sănătos tun“
  • Am văzut în faţa mea o lumină alb-strălucitoare, care mă veghea
  • „Te-rog, lasă-mă să-ţi duc eu bagajul“
  • Câinele misterios m-a păzit până la întoarcerea prietenilor mei
  • O lumină albă, strălucitoare a coborât asupra mea
  • Entităţile angelice mi-au construit aura de protecţie
  • „Am auzit“ o voce în inima mea care mi-a spus să mă opresc
  • Dumnezeu răspunde atunci când îl rogi cu fervoare
  • „Ghidul spiritual niciodată nu ne abandonează, esenţial este ca noi să nu uităm că el este mereu cu noi“
  • Totul s-a petrecut în jurul meu fără să mă afecteze
  • Am dobândit încrederea că pot să comunic telepatic cu Grieg
  • După şapte zile de rugăciune, s-a produs un miracol
  • „Tu ştii bine că l-am ajutat de multe ori, dar este necesar să vrea şi el!“
  • Am înţeles că Ghidul spiritual abia aşteaptă să îi cerem ajutorul, atunci când ne este necesar
  • Grieg m-a ajutat să mă obiectivez şi să am din nou încredere în forţa mea interioară
  • Nu am întâlnit niciodată pe cineva care să fie atât de îndrăgostit de mine precum este Dumnezeu
  • Starea mea de bucurie şi efervescenţă creşteau pe măsură ce aflam câte o veste „tristă“ în legătură cu plecarea mea
  • Deodată, am simţit că mă pătrunde prin creştetul capului o energie plăcută şi toată durerea a dispărut
  • Am trăit o mare bucurie în citirea aforismelor şi totodată o vie recunoştinţă faţă de Ghidul nostru spiritual pentru tot ceea ce ne învaţă
  • Am fost ajutată de către Ghidul meu spiritual şi de către Dumnezeu să fac faţă unui atac demoniac şi să-l depăşesc cu bine
  • Datorită ajutorului pe care i l-am solicitat Ghidului meu spiritual, problema pe care o aveam la o ureche s-a rezolvat până la urmă într-un mod miraculos
  • Mi-am dat seama că, Dumnezeu, prin Grieg, m-a ajutat să nu părăsesc Planul Fizic şi să mă bucur de viaţă
  • „Grieg a vindecat-o pe fetiţa mea de febră foarte mare şi de frică“
  • L-am implorat pe Dumnezeu să-şi reverse asupra mea graţia Sa, prin intermediul Ghidului meu spiritual
 • AKASHA (MISTERELE CLIŞEELOR AKASHA-ICE)
  • Pătrunderea în akasha mi-a confirmat realitatea Fiinţei dumnezeieşti a lui Iisus
  • Am participat în akasha la răstignirea lui Iisus, în modul cel mai clar, mai viu mai aievea cu putinţă
  • Trupul Său a început să se lumineze, până când a devenit Lumina pură
  • Vizitarea, în dimensiunea subtilă, a Betleemului
  • Fecioara Maria căuta un loc în care să nască
  • M-am proiectat în viitor în momentul venirii, în slavă a lui Iisus
  • Ştiam că este ziua venirii lui Iisus în Bucureşti
  • Ne-am proiectat, în trecut, la Sfinxul din Bucegi
  • „Mi-e atât de dor de tine. Te aştept de sute de ani“
  • Bătrâni cu bărbi şi plete albe ţineau mâinile în sus, ca într-o invocare a Sfinxului
  • Semăna cu vizionarea unui spectacol de teatru
  • Am înţeles problemele existenţiale cu care mă confruntam
  • Am fost martor al trăirilor importante ale neamului
  • M-am „văzut“ în trecut participând la un spectacol spiritual
  • „Cum de nu-şi ridică oamenii privirile, ca să vadă miracolele din lumea spirituală?“
  • România va fi ţara sfântă, centrul spiritual al planetei
  • M-am văzut pe mine însămi în viitor
  • Am fost atât de aproape de El când s-a întrupat în Planul Fizic
  • Am trăit senzaţia că îi spun „La mulţi ani!“ Eternităţii
  • Un peisaj de vis, ţesut cu nişte culori ireale, a apărut într-o stare de firesc şi de naturaleţe care m-a surprins şi m-a urmărit multă vreme
  • Evocare în akasha a momentului solicitării lui Dumnezeu a ghidării de către înţelepţii ayurveda-ici pentru a-i ajuta pe oameni să depăşească stările de suferinţă generate de bolile de tot felul
  • Din dreptul gâtului se proiectau cu foarte mare intensitate nişte raze energetice
 • ALCHIMIZARE (ALCHIMIZAREA INEFABILĂ A ANUMITOR TRĂIRI LĂUNTRICE)
  • Misterele alchimiei tantrice
   • Obţinerea în propriul trup a „pietrei filozofale“ înseamnă revelarea Sinelui Suprem Nemuritor (Atman)
   • Mi-am văzut corpul energetic
   • Folosind tehnica diluţiilor, procesele de transmutare şi sublimare se amplifică
   • În mima mea înflorea o lumină albă, plină de iubire
   • Cheia sublimării oricărui rău este transfigurarea şi înnobilarea prin iubire
  • Mărturii referitoare la metoda diluţiilor alchimice
   • Mama Dumnezeiască îşi iubeşte copiii indiferent de calităţile sau defectele lor
   • Plângeam, dar de data aceasta de fericire
   • Din momentul în care cuvintele lui Grieg mi-au străfulgerat fiinţa, eu nu am mai putut să fiu geloasă!
   • M-am simţit asemenea unei zeiţe
  • Alchimizarea creatoare benefică a trăirilor inferioare
   • Singurul care poate transforma un om este el însuşi, prin Graţia lui Dumnezeu
   • Fiecare alege modul în care să fie fericit
   • Mă rugam aşa cum nu o mai făcusem niciodată până atunci
   • Nu mai eram „eu“, ci însăşi Femeia cosmică
   • Când deschideam ochii, aveam impresia că trăiesc într-o altă realitate
   • Am trăit separarea spontană de aspectele inferioare, prin recunoaşterea faptului că acestea sunt diferite de natura mea esenţială
   • Iubirea cu care mă îmbrăţişa era nepreţuită şi îmi alina rănile sufletului
   • O stare de calm a urcat ca un val, de la picioare până in creştetul capului
   • „Viaţa este o joacă în luptă sau o luptă în joacă“
   • Am adormit pentru a mă „trezi sufleteşte“
   • Am transformat durerea fizică în iubire faţă de Dumnezeu
   • Tatăl meu din Ceruri mi-a „luat“ iubitul, pentru ca eu să petrec câteva clipe numai cu El
   • Eram pregătit să accept orice, fără crispări egoiste
   • Mi-a amintit cine este obiectul real al adoraţiei mele
   • El nu era proprietatea mea, el era liber
   • Adevărata natură a acelei energii era Lumina dumnezeiască a Sinelui
   • Am devenit o femeie care trăieşte liber şi responsabil
   • Am simţit iubirea lui Shiva în întreaga mea fiinţă, care era dilatată, expansionată în nemărginire
 • ALIMENTAŢIE (REGIMUL YOGHIN OVO-LACTO-VEGETARIAN)
  • Puterea exemplului
  • Prin Yoga am câştigat enorm: sănătate, vitalitate, dragoste de viaţă
  • Yoga m-a ajutat să transform acţiunea de hrănire într-un act sacru, plin de bucurie, de abundenţă şi de sănătate
  • Mă simt mai plin de forţă, de vitalitate şi am scăpat de stările de depresie cu care mă confruntam uneori
  • Am devenit mai liberi, mai dinamici, ne lăsăm ghidaţi de entităţile angelice
  • Am observat că alimentele pure îmi ofereau o sănătate bună
  • Sunt atentă la ce, cum şi cât mănânc
  • După un regim Ohsawa am simţit echilibrarea polară a fiinţei mele
  • Am perceput reglarea metabolismului, sporirea farmecului personal, reconsiderarea sistemului de valori
  • Am trăit în toată plenitudinea starea de orgasm gustativ
  • Simt că sunt plină de energie şi de lumină
  • Alimentaţia vegetariană te ajută să devii mult mai calm, mult mai lucid şi mai conştient
  • Există o strânsă legătură între alimentele pe care le mâncăm şi minte
  • Organismul refuză să mai fie intoxicat
  • Sentimentele benefice s-au amplificat foarte mult
  • În timp ce mâncam orezul, am fost copleşit de lacrimi de fericire şi împlinire până la extaz
  • Pe calea spirituală, puritatea este esenţială
  • Simt ce fel de energii circulă prin mine şi le pot controla într-o măsură tot mai mare
  • Starea era aceea de nou-născut
  • Totul se concentra în fiinţa mea
  • Graţia Dumnezeiască m-a condus la acest regim şi acum sunt vindecată
  • Mintea era atât de liniştită, încât intram foarte uşor în stare de meditaţie
  • Îmi spuneam: „Azi mănânc grâu şi orez“ şi în fiecare zi era azi
  • Trupul meu nu mai exista, de parcă se dilatase şi se dizolvase în nemărginirea cosmică
  • Efectele pregnante au fost creşterea flexibilităţii articulaţiilor şi amplificarea vitalităţii
 • AMAROLI (TERAPIA CU ELIXIRUL AURIU SAU APA VIEŢII)
  • Amorsată de practica lui amaroli, experienţa continenţei sexuale® se deschidea pentru mine într-o perspectivă cu adevărat spirituală
  • Nu am depus eforturi pentru a mă vitaliza şi tot ceea ce făceam era să-mi savurez urina o dată pe zi
  • Am simţit cât de minunată şi gâdilitoare este empatia
  • Singura modalitate de a-i convinge de justeţea acestei practici a fost să continui
  • După numai câteva zile, am observat transformări benefice pe toate planurile
  • Găsisem „apa vieţii“ la care aspiram încă din copilărie
  • Analizele medicale nu evidenţiau cauza bolii
  • Se difuzează în tot trupul şi îmi purifică toate nadi-urile
  • Am practicat amaroli în timpul sarcinii
  • Prin amaroli m-am vindecat foarte repede de o sinuzită veche de ani
  • De câte ori mă uit în oglindă îi mulţumesc lui Dumnezeu
  • La început m-a criticat, apoi s-a vindecat de diabet
  • Prin intermediul purificării generate de amaroli au început să mi se deschidă centrii de forţă
  • Cel mai vizibil beneficiu este dispariţia acneei de pe faţă
  • Este cea mai eficientă metodă de tratament fără medicamente
  • M-am vindecat de răceală prin amaroli
  • Urinoterapia este o metodă de autotratament cu efecte sigure
  • Am avut curajul să experimentez
  • Mi-am îndrăgit mai mult trupul
  • Urinoterapia şi postul sunt „armele“ mele cele mai puternice împotriva bolilor
  • A avut loc o purificare globală a întregii mele fiinţe, reuşind apoi să mă vitalizez cu 10-15 kg
  • Niciodată nu mai băusem ceva atât de dulce şi parfumat
  • După o lună de realizare a procedeului amaroli leziunile s-au vindecat complet
  • Am integrat practica lui amaroli în cuplu simultan cu orgasmele urinare
  • Amaroli este pentru mine o modalitate naturală de tratament şi de protecţie subtilă
  • Apare o anumită „plăcere a ceea ce te împlineşte“ şi dorinţa de a continua
  • M-am simţit întreagă, într-un circuit închis al propriilor mele fluide, având o siguranţă debordantă şi o forţă interioară foarte mare
  • Ingerarea de urină îmi conferă o senzaţie de puritate interioară, strălucire subtilă şi vitalitate
  • Practica lui amaroli în cuplu este o metodă eficientă de a ne rafina simţurile şi de a ne contopi cu fiinţa iubită
  • Simt cum mă purific, cum sublimez şi uneori chiar intru într-un fel de transă
  • Terapia cu urină m-a ajutat să mă purific la nivel fizic şi subtil, să am o sănătate foarte bună, un tonus optimist şi stenic
  • Realizând amaroli, am sesizat apariţia unei stări de bine, de plenitudine, de vitalitate
  • Dacă mă trezesc puţin răcită, elixirul auriu de dimineaţă mă vindecă, mă face sănătoasă în aceeaşi zi
  • Parcă eram pusă faţă în faţă cu propria mea fiinţă şi puteam percepe foarte multe aspecte intime şi profunde
  • Simt cum energiile se sublimează, iar aspiraţia către Dumnezeu creşte
  • Am trăit stări intense de trezire a sufletului, stări de transcendere a egoului
  • Simpla ingerare a elixirului auriu îmi activa foarte puternic ajna chakra
  • Am perceput că mintea îmi devenise mai clară, eram mai focalizat, mai atent
  • Bunica mea se spăla dimineaţa cu elixir auriu şi nu a avut niciodată coşuri, iar acum, la 89 de ani, are un ten curat şi luminos
  • „Ei, ţi-ai mai conştientizat şi tu starea androginală?“
  • Am simţit o stare de expansiune amoroasă, o stare de empatie foarte fină legată de iubitul meu şi de toate fiinţele cu care intram în contact în Planul Fizic
  • Am simţit că beam cu adevărat o apă sfântă ce izvora din trupul meu
  • Ofeream plină de adoraţie şi umilinţă din acest izvor de iubire iubitului meu
  • Am simţit o expansionare a aurei mele şi contopirea cu cea a iubitului meu
  • Mă simt mult mai feminină şi mai senzuală şi am o mai mare încredere în mine
  • Acel nectar, care acum era în mine, se transformase parcă într-un Soare care strălucea şi mă făcea să radiez
  • Mă simt mult mai bogată lăuntric, iar trăirile mele sunt mai pure, mai intense
  • După prima săptămână, deja mă simţeam de parcă nu aş fi avut niciodată probleme de sănătate
  • Fiinţa mea devenea mai sensibilă, mă iubeam mai mult şi conştientizam conectarea la esenţa mea feminină
  • Durerile de la nivelul gâtului mi-au dispărut foarte repede
  • A apărut o stare de transfigurare a tot ceea ce există şi a întregii Manifestări
  • Herpesul începuse să bată în retragere, iar peste foarte puţină vreme a dispărut de tot
  • Fuziunile amoroase cu continenţă sexuală® au devenit din ce în ce mai delicioase şi mai savuroase, energia mea erotică a crescut şi am devenit mult mai senzuală
  • Sânii mei au devenit mai plini şi mai fermi
  • Stările de frenezie amoroasă erau tot mai intense, urmate de empatie, telepatie şi nenumărate sincronicităţi care „sclipeau“ în jurul nostru
  • Imediat după ingerarea urinei, resimţeam în aura mea prezenţa unui curent subtil auriu care mă dinamiza la toate nivelurile fiinţei
  • Eram într-o stare de non-minte, de repaus care producea în fiinţa mea o stare beatifică
  • Simţeam că întregul Univers mi se deschide, arătându-mi frumuseţea absolută, candoarea deplină şi magia mirifică şi copleşitoare a iubirii
  • Trăiam o stare de fericire, împlinire şi mi se amplifica din ce în ce mai mult starea de iubire
  • Prin amaroli, am reuşit să mă vindec de psoriazis
  • Pielea mi-a devenit fină, strălucitoare, radiantă, caldă şi hrănită
 • AMOR (FUZIUNEA AMOROASĂ BAZATĂ PE IUBIRE RECIPROCĂ, TRANSFIGURARE, CONSACRARE ŞI CONTINENŢĂ SEXUALĂ® DEPLINĂ)
  • Eram şi acolo, eram şi aici
  • Simt că parcă mă luminez interior
  • Energiile amoroase ne pot vindeca într-un mod foarte plăcut
  • Am văzut „drumul spre lumină“
  • În jurul nostru au apărut foarte mulţi îngeri
  • L-am simţit pe Shiva ca iubit al inimii mele
  • Am plâns de fericire şi am căzut în genunchi la picioarele iubitei
  • Tot ce simţeam îmi spunea că sunt uriaşă
  • Cel mai sublim gust pe care l-am simţit vreodată
  • Un val de plenitudine m-a transformat într-o Shakti fermecătoare
  • Trăiam momente foarte lungi de „scufundare“ în mine însămi
  • Simţeam o fericire foarte mare
  • De fiecare dată când ni se întâlneau privirile, valuri de plăcere ne străbăteau întreaga fiinţă
  • Nu mai era necesar să gândesc, să respir, să mă mişc
  • Sunt un copil al lui Iisus trimis în lume pentru a învăţa
  • Mică precum un fir de nisip şi, în acelaşi timp, imensă cât un munte
  • Eram ca o sferă de energie, vibram şi tremuram cu tot trupul
  • Am simţit în zona inimii o lumină şi un val de iubire profundă
  • Totul este este necesar să fie trăit plenar, din toată inima
  • Două suflete care se iubesc nu se despart niciodată
  • Aşezaţi în postura Yab-Yum, am simţit că ne topim total în iubire
  • Iubeam tot ceea ce mă înconjura
  • Pătrunderea într-un tărâm paradiziac
  • Ne-am contopit, devenind o singură fiinţă
  • Două suflete îndrăgostite în braţele iubitoare ale lui Dumnezeu
  • Îngerii noştri păzitori erau prezenţi alături de noi
  • Simţeam toţi bărbaţii ca fiind Unul – Shiva
  • „Pentru prima dată, Dumnezeu m-a lăsat să-L ating“
  • Simţeam că în iubitul meu sunt toţi bărbaţii pe care i-am cunoscut
  • Am plutit împreună cu îngerul meu păzitor
  • În starea de orgasm, îmi apar flash-uri din vieţile anterioare
  • Iubirea s-a întrupat în noi şi ne-a unit într-o singură lumină
  • Trăiam o mare linişte interioară şi un sentiment de „acasă“
  • Îl iubeam pe Shiva, care se manifesta prin iubitul meu
  • Am trăit orgasme multiple pe mai mulţi centri de forţă
  • Un fascicul de lumină m-a străbătut din creştet până în picioare
  • Am trăit acea clipă ca fiind unică şi fără sfârşit
  • Am realizat un salt prin creştetul capului, într-un spaţiu plin de lumină şi libertate nesfârşită
  • Simţeam că sunt în locul iubitului meu, simt cum simte e şi văd ce vede el
  • Trăiam stări de orgasm şi de iubire frenetică
  • M-am topit în nemărginire, printre miliardele de stele
  • Fericirea pe care o trăiam era infinită
  • Vibram la unison cu cele mai pure energii ale iubirii
  • Ne-am contopit unul în sufletul celuilalt
  • Simţeam că prin unirea celor două eterne jumătăţi, cerurile se deschid, iar lumile înfloresc
  • Simt că fericirea celuilalt contează cel mai mult
  • Bobocii s-au deschis în toată splendoarea lor
  • Am trăit starea de a fi îndrăgostit de femeia mea interioară
  • Amorul transfigurator cu continenţă sexuală® îmi amplifică starea de iubire pură
  • Dansul erotic m-a ajutat să-mi accept frumuseţea pe care mi-a dăruit-o Dumnezeu
  • Atingerile şi mângâierile îmi provoacă vibraţii interioare de o mare intensitate
  • Făceam dragoste simultan în planul eteric şi mental-emoţional
  • Trăiesc spontan o mare libertate şi forţă interioară
  • Învăluită într-o stare de iubire copleşitoare, m-am dizolvat ca individualitate
  • Trăiam o stare de bucurie, o fericire imensă, care se manifesta prin accese puternice de râs
  • Trăiam stări de orgasm continuu şi după ce fuziunea amoroasă nu mai continua
  • Trăiesc senzaţii extrem de intense la nivelul centrilor de forţă
  • După fuziunea amoroasă, menstruaţia mea este total sublimată
  • Trăiesc starea de bine, de plăcere şi de orgasm
  • Am resimţit efectele minunate ale comuniunii profund spirituale
  • Simţeam că dau naştere unui univers, iar conştiinţa mea era sursa
  • Adorarea lingam-ului îmi creează o stare de efervescenţă interioară
  • Am trăit la unison cu iubita mea starea ei de orgasm clitoridian
  • În starea de orgasm, simt cum iubirea creşte până mă dizolv în ea
  • Simpla atingere a iubitului trezeşte în fiinţa mea fericirea şi extazul
  • Am descoperit şi trăit puterea sacralizatoare a fuziunii amoroase
  • Pătrundem împreună în lumi subtile mirifice
  • Trăiesc o stare de fericire şi de iubire foarte intensă
  • Adorând lingam-ul creştea în mine o stare de frenezie extraordinară, de abandon
  • Îl atingeam pe el şi simţeam ca şi cum mă atingeam pe mine
  • Inima mea s-a cutremurat de o imensă dragoste şi de o compasiune copleşitoare
  • Totul în jurul meu era doar lumină alb-strălucitoare, libertate şi iubire
  • Simţeam că sunt infinită şi că pot crea orice este minunat doar printr-un gând
  • S-a instalat în fiinţa mea o stare de umilinţă
  • Mi-am perceput iubita ca fiind de dimensiuni cosmice
  • Savuram plini de uimire cum corpurile noastre subtile fuzionau amoros
  • M-am trezit, dintr-odată, într-un ocean de iubire
  • Când iubitul meu m-a atins, a explodat în mine o iubire infinită
  • Am văzut cum din yantra lui Shiva ţâşnea o lumină şi se îndrepta spre mine
  • L-am rugat pe Dumnezeu să mă iubească prin el
  • Iubitul meu devenise un ax infinit, plin de fermitate şi forţă strălucitoare
  • Respiraţia iubitului îmi amplifică starea de orgasm
  • Experienţe ale trezirii energiei colosale Kundalini Shakti în cadrul fuziunilor amoroase
   • O experienţă - ce a fost pentru noi extraordinară - de trezire şi de ascensiune iluminatoare a energiei colosale Kundalini Shakti, ce a apărut în timpul unei fuziuni amoroase tantrice
   • Experienţele trezirii lui Kundalini Shakti prin fuziunea amoroasă cu iubire, adoraţie, transfigurare şi continenţă sexuală® perfectă
   • „Aceasta sunt eu!“
   • Am fost absorbit într-un spaţiu misterios, în care era în plină desfăşurare şi expansiune „ceva“ asemănător unei galaxii
   • Simţeam o formă de iubire pe care nu o mai cunoscusem până atunci, era iubire pură, infinită, dumnezeiască
   • Am urcat spre o lume în care totul vibra de iubire şi fericire
   • M-a cuprins o stare imensă de iubire
   • Prin ridicarea energiei Kundalini Shakti în ajna chakra, am simţit întregul Univers ca fiind Shiva
   • Iubitul meu a trăit o stare minunată de trezire a lui Kundalini Shakti
   • Când facem loc iubirii în suflet, de fapt, îi facem loc lui Dumnezeu
   • Trăiam împreună o stare de linişte şi de nemişcare interioară, care contrasta cu frenezia şi efervescenţa noastră amoroasă
   • Mă percepeam ca fiind o sferă dilatată şi nimic din ceea ce există este nu este separat de mine sau în afara mea
   • Am văzut proiectat pe tavan imaginea unei fiinţe aflate în postura lotusului, care era, de fapt, Ghidul meu spiritual
   • Am simţit că trupul meu explodează în întregul Univers şi că sunt pretutindeni
   • La nivelul pielii şi în fiecare atom al fiinţei mele am început să o simt pe Tripura Sundari
   • Mă simţeam ca un om „nebun“, dar nebun de fericire şi iubire
   • Am simţit cum energia imensă Kundalini Shakti urca în simultaneitate prin toţi centri subtili de forţă
   • Energia imensă Kundalini Shakti s-a trezit şi mi-a alimentat acea trăire extatică, ce se manifesta în fiinţa mea ca un val de Graţie dumnezeiască
   • Am simţit cum de la baza coloanei, din centrul subtil de forţă muladhara chakra, urcă în fiinţa mea o energie colosală
   • Mi-am transcens egoul care parcă a „murit“, instalându-se o stare de abandon total în faţa prezenţei şi a realităţii tainice a lui Dumnezeu
   • Am simţit trezirea imensei energii Kundalini Shakti, care ascensiona în fiinţa mea în valuri şi îmi inunda universul lăuntric
   • Îmi simţeam capul ca o uriaşă centrală atomică în care materia însăşi se acumulase în zona creştetului şi era supusă unei uluitoare alchimizări
   • Atunci când se trezea şi apoi ascensiona energia imensă Kundalini Shakti, am descoperit că atât curgerea timpului, cât şi spaţiul, dobândeau alte nuanţe, mirifice
   • A apărut o stare complexă, de perfectă integrare în armonia dumnezeiască, de oglindire transfiguratoare a tot ceea ce mă înconjura
   • Energia uriaşă Kundalini Shakti a ascensionat pe coloană în valuri din ce în ce mai mari
  • Exemplificări amoroase
   • M-am autotransfigurat şi am trăit o stare de forţă triumfătoare
   • Prin activarea lui manipura chakra, am trăit o stare de extaz şi de fericire copleşitoare
   • Simţeam o energizare şi o lumină inefabilă în zona capului
   • Toate fiinţele umane sunt manifestări luminoase, vibrante, ale lui Dumnezeu Tatăl
   • Trăiam starea de orgasm la nivelul lui anahata chakra fără a mai fi nevoie de atingeri sau de fuziune amoroasă fizică
   • Percepeam foarte intens graţia Marii Puteri Cosmice Bagalamukhi
   • Trăiam ceva grandios, iar emoţia era atât de mare, încât plângeam continuu
   • Eram golită de minte şi proiectată într-un Vid beatific, protector ce îmi conferea o stare de plenitudine
   • Era ca şi cum toţi atomii fiinţei mele se înălţau către Dumnezeu
 • AMOR ASTRAL (FUZIUNI AMOROASE PARANORMALE REALIZATE CU CONTINENŢĂ SEXUALĂ PERFECTĂ®, CARE AU FOST TRĂITE ÎN ANUMITE TĂRÂMURI TAINICE CE EXISTĂ ÎN UNIVERSUL ASTRAL)
  • Eram copleşită de frumuseţea dumnezeiască ce se revela ca fiind în mine însămi
  • L-am vizualizat pe Krishna ţinându-mă de mâini şi I-am simţit prezenţa
  • Erosul plin de dragoste şi de tandreţe a deschis porţile feminităţii mele
  • O întâlnire astrală mi-a luminat sufletul şi mi-a deschis inima
  • Mă simţeam mai viu ca oricând, trăind cu totul în momentul prezent
  • Deşi fizic se afla la 4000 de km distanţă, trăiam senzaţia că se afla în cameră cu mine
  • Devenisem Unul, dilataţi în nemărginire, într-o îmbrăţişare continuă
  • Un lingam cu o energie copleşitoare a pătruns în mine
  • Scrisoare de iubire către iubitul din Planul Fizic cu care am nenumărate întâlniri amoroase astrale
  • Eram o energie jucăuşă, minunată şi plină de beatitudine în jocul manifestării
  • Privirea îmi strălucea de fericire şi iubire, mă simţeam transfigurată şi plină de frumuseţe
  • Mă simţeam ca un zeu plin de forţă masculină, puritate şi iubire
  • Simt nevoia imperioasă de a mă dărui
  • În piept îmi crescuse un lingam, cu care făceam dragoste cu iubita mea
  • Am perceput o multitudine de sunete angelice şi de culori armonioase
  • Efervescenţa amoroasă şi starea de iubire mi-au deschis sufletul
  • Am simţit cum pătrundem unul în celălalt devenind Unul într-o iubire fără de sfârşit
  • Fiecare părticică din mine se dizolva într-un ocean de fericire fără margini
  • Mă simţeam iubită şi îi iubeam pe toţi în acelaşi timp
  • Simt că suntem un singur suflet, într-o continuă bucurie a regăsirii şi a beatitudinii
  • Îmi venea să plâng de uimire că poţi fi atât de fericită doar cu Shiva
  • Ne iubeam ca doi copii, cu drăgălăşenie şi tandreţe
  • Mă făcea să mă simt femeia perfectă, frumoasă şi mai ales spirituală
  • Tot sufletul îmi era inundat de Dumnezeu şi de iubitul meu
  • M-am contopit cu tot ceea ce mă înconjura, ca într-o fuziune amoroasă cosmică
  • Ne iubeam fără măsură, făceam dragoste în infinite moduri sublime, fără limite, fără bariere
  • Am simţit cum din nou mă topesc în starea de extaz delicios, în Lumina şi Iubirea dumnezeiască
  • Doar Dumnezeu, sub forma iubirii eterne, mă umple de fericire
 • ANAHATA CHAKRA (CENTRUL SUBTIL DE FORŢĂ AL AFECTIVITĂŢII)
  • Barierele create de „al meu“ şi „al celorlalţi“ au dispărut
  • Am simţit o iubire fără obiect atât de puternică, încât aproape nu o pot suporta
  • Am simţit efluvii de iubire ce ţâşneau din mijlocul pieptului meu
  • Creştea în mine o stare de beatitudine, pe care o resimţeam în zonă pieptului
  • Simţeam o iubire copleşitoare fără obiect
  • Am început să plâng de fericire
  • Am simţit dorinţa de a transmite iubire către tot ceea ce există în Univers
  • Aveam ochii plini de lacrimi, dar erau lacrimi de fericire!
  • Am simţit că timpul nu mai exista, că totul s-a oprit
  • Am văzut o bobiţă de lumină albă, strălucitoare venind spre mine
  • Am simţit o undă de iubire care m-a învăluit total
  • Starea de orgasm la nivelul lui anahata chakra a ţinut trei săptămâni
  • Privind o ţărancă bătrână, am avut revelaţia frumuseţii interioare
  • Îmi simţea mâinile ca pe nişte aripi din care izvora iubire
  • Era ca şi când totul respira iubire dumnezeiască, desăvârşită şi totală
  • Eram doar eu şi o „mare“ de lumină alb-strălucitoare, izvorâtă din infinit
  • Un flux de energie mi-a „explodat“ în mimă
  • Aveam în mimă un vulcan în plină activitate
  • Energia erotică s-a sublimat la nivelul lui anahata chakra
  • M-a cuprins o stare de bucurie, de fericire nemărginită
  • Am început să trăiesc o stare de iubire continuă şi pentru tot ceea ce există
  • Am simţit că centrul fiinţei mele este în inimă
  • Am simţit compasiune, înţelegere, acceptare şi iubire pentru tot ceea ce există
  • Simţeam cum raze emanau din pieptul meu şi iradiau înjur
  • Mi-am perceput sufletul şi mi-am dat seama de frumuseţea şi nemărginirea lui
  • Lacrimile au început să-mi curgă nestăvilite şi o întreagă gamă de stări m-au copleşit
  • Simţeam că respir prin inimă şi am trăit o stare de iubire extraordinar de intensă
  • L-am simţit pe Dumnezeu viu şi omniprezent
  • Trăiam o stare de fericire şi de pace
  • M-am văzut înconjurată de o lumină strălucitoare în care ştiam că timpul nu există
  • Din zona lui anahata chakra s-a „aprins“ o lumină alb-strălucitoare foarte puternică care s-a expansionat la nesfârşit
  • Simţeam simultan o suferinţă acută şi în acelaşi timp o stare de beatitudine
  • Am simţit ca şi cum s-ar deschide o poartă în anahata chakra, iar eu am pătruns prin acea poartă
  • Zona inimii mi s-a expansionat tot mai mult, instalându-se o stare copleşitoare de iubire dumnezeiască
  • Am simţit cum sufletul mi se umple de iubire pură, lipsită de obiect sau de posesivitate
  • Îmi simţeam inima ca pe un izvor de aur cald
 • ANANDA (BEATITUDINEA DUMNEZEIASCĂ COPLEŞITOARE PROFUNDĂ)
  • O stare de iubire îmbătătoare îmi crea un sentiment al unităţii cu acel ocean nesfârşit, luminos, care se afla într-un freamăt continuu
  • Sufletul meu trăia cea mai sublimă fericire
  • Trăiam fericirea de a exista pur şi simplu, nu mai era nimic de căutat, totul era „aici şi acum“
  • Mă simţeam atât de liber, încât aproape că mă cuprindea ameţeala, mă „dizolvam“ în lumină
  • Am trăit o stare de fericire copleşitoare
  • Starea de frenezie şi de expansiune sufletească se sublima într-o trăire beatifică aproape permanentă
  • Am simţit la acel nivel o „explozie“ de beatitudine
  • Această bucurie foarte rafinată, intensă, venea din străfundurile fiinţei mele
  • Am simţit că prin creştetul capului mă inundă o stare copleşitoare de fericire
  • Ceea ce noi creăm cu mintea şi cu sufletul, aceea trăim
  • „A fost o formă de extaz dumnezeiesc, o formă de samadhi“
  • Simţeam că plutesc în lumină şi toată fiinţa mea este alcătuită din lumină
  • Mă simţeam apărată de o pavăză luminoasă ce îmi alimenta fericirea
  • Am senzaţia de dizolvare într-o stare de beatitudine
  • Eram în toată acea lumină, în acel spaţiu, dar un spaţiu fără limite
  • Conştientizez o prezenţă inefabilă, şi această certitudine explozivă mă umple de extaz
  • Am trăit în meditaţie o stare de bucurie nesfârşită, copleşitoare
  • Ce fericire neasemuită este să ieşi din trupul tău, în Lumină
  • Am simţit clar că esenţa noastră este iubire şi beatitudine
  • O fericire inefabilă pe care o simţeam infuzând întreaga Manifestare
  • Simţeam o imensă bucurie, fericire şi profundă recunoştinţă
  • Fericirea, uluirea în faţa frumuseţii şi a ordinii perfecte mi-au umplut spontan ochii de lacrimi
  • A apărut o stare de beatitudine, ca o beţie dulce
  • Am realizat atunci că fericirea nu depinde de ceva exterior
  • Aveam destule motive să fiu supărată, dar eu eram bucuroasă, fericită, exaltată, simţindu-mă în al nouălea cer
  • Am trăit timp de zile o continuă stare de beatitudine
  • Am intrat pur şi simplu într-o stare de beatitudine care mi-a revoluţionat existenţa
  • Savurând o îngheţată, am fost cuprinsă de o stare de fericire şi uimire
  • Am savurat chiar cu ochii deschişi starea deosebită de beatitudine, bucurie liniştită şi extaz
  • O bucurie imensă în substanţa ei, nemaitrăită până atunci, mă cuprindea
  • În mine s-a instalat o stare de profundă beatitudine şi de calm
  • Exista doar o stare atotcuprinzătoare de fericire, care se răspândea pretutindeni
  • M-a inundat o stare de fericire şi împlinire interioară oceanică, copleşitoare, cum niciodată în viaţa mea nu am trăit
  • S-a revărsat asupra mea o stare de pace dulce, de preaplin, de acasă, de fericire fără obiect
  • Timp de trei zile după aceea, am trăit o stare de beatitudine copleşitoare (ananda)
  • Trăiam o stare de freamăt extatic şi eram extraordinar de conştientă de fiecare celulă din trupul meu care acum vibra intens
 • ANDROGIN (REVELAŢII ŞI CONFESIUNI REFERITOARE LA STAREA ANDROGINALĂ GLORIOASĂ)
  • O viziune profund transfiguratoare asupra sânilor femeii care indică trezirea stării androginale
  • Am remarcat că mă simţeam, într-un mod inedit, ca fiind bărbat în interior şi femeie în exterior
  • Experimentam savoarea beatifică de la nivelul lui sahasrara unde dualitatea dispare
  • Îmi simţeam conştiinţa ca pe o sferă şi parcă eram simultan în orice punct al ei
  • Trăiam în acelaşi timp multiple stări de orgasm feminin şi masculin
  • Am realizat că esenţa mea ultimă este identică cu Shiva
  • Am înţeles foarte clar că sunt şi bărbat şi femeie în acelaşi timp
  • M-a cuprins o pace lăuntrică, adâncă
  • Meditaţie pe sahasrara consacrată Marii Puteri Cosmice Dhumavati
  • Fiinţa mea era în centrul unui cerc ce se extindea în valuri
  • Spirala yin-yang
  • Şi în el mă percepeam tot pe mine
  • M-am simţit femeie şi mi-a plăcut foarte mult
  • Îmi crescuse un lingam considerabil de culoare alb argintie
  • Întreaga fiinţă mi-a fost inundată de o stare orgasmică uriaşă, resimţită în toţi centrii de forţă
  • Am translatat într-o altă lume şi am perceput chiar şi pragul despărţitor
  • Trăiam orgasmul masculin, simţind la nivel energetic ca şi cum aş fi avut un lingam
  • Se amplifica în fiinţa mea, o stare de abandon, de dăruire totală, de adoraţie
  • În momentul culminant al stării de fericire, am simţit că sunt atât femeie, cât şi bărbat
  • Aveam sentimentul că sunt bărbat şi, în plus, iubitul meu se simţea femeie
  • Eu eram şi femeia şi bărbatul
  • Admiram în el o femeie foarte frumoasă şi în mine manifestarea unui bărbat puternic
  • Mă simţeam completă, iar pe iubitul meu îl percepeam ca fiind tot eu însămi
  • Mă percepeam ca şi cum aş fi fost femeie şi simţeam că fac dragoste cu mine însumi
  • Am simţit că sunt extazul amoros al naturii şi totul în jurul meu îmi părea ca un gigantic joc amoros
  • Lingam-ul lui parcă devenise al meu şi stimulându-l pe el parcă mă stimulam pe mine
  • Această fiinţă întruchipa perfect pentru mine starea androginală
 • ANIMA-ANIMUS (CONFESIUNI REFERITOARE LA TREZIREA FEMEII INTERIOARE ŞI, RESPECTIV, REFERITOARE LA TREZIREA BĂRBATULUI INTERIOR)
  • Am simţit unificarea aspectelor feminine şi masculine din fiinţa mea în inimă, la nivelul Sinelui
  • Am descoperit că ceea ce trăieşte o femeie atunci când face dragoste este extraordinar
  • M-a luat de mâini şi a manifestat pentru mine femeia arhetipală
  • Inima mea şi mintea mea le simţeam ca şi cum ar fi fost acum ale unei femei
  • Zburam, mă înălţam, iubeam, mă iubeam, eram una cu fericirea!
  • Era o prezenţă subtilă care mă învăluia
  • L-am întrezărit pe El - prezenţă luminoasă, dumnezeiască, perfectă în mine
  • M-am simţit completă, de parcă nimic nu-mi lipsea
  • Prezenţa bărbatului interior a devenit vie, trezind în mine starea de îndrăgostită
  • Era exact aşa cum îmi doream să fiu eu, dacă aş fi fost bărbat
  • Şarpele gigantic s-a transformat într-un bărbat îmbrăcat în haine albe, care iradia lumină
  • Iubirea lui pentru mine este chiar eternitatea
  • Întreaga sa fiinţă era, parcă, anume făcută pentru mine
  • Ceva din mine ştia foarte clar cum arată bărbatul meu interior
  • A fost ca o recunoaştere instantanee, o străfulgerare plină de forţă
  • Totul în interiorul meu era nemişcat
  • Eram două aspecte polare, Yin şi Yang, care se contopesc şi eliberează din uniunea lor acea stare de fericire eternă
  • Am retrăit stările, la aceeaşi oră zilnic, mai mult de două săptămâni
  • L-am iubit, l-am admirat, l-am contemplat într-o stare de fericire
  • Am simţit cum întreaga mea fiinţă era inundată de o energie colosală
  • Polarizarea mea lăuntrică a generat o stare de împlinire sufletească
  • Am simt foarte viril, trezit şi dinamic Bărbatul Interior
  • Maha Shakti manifestă atât masculinul, adică pe bărbaţi, cât şi femininul sau, altfel spus, pe femei
 • ARTĂ (ARTA INIŢIATICĂ - ARTA SACRĂ)
  • Aveai senzaţia că Dumnezeu însuşi a făcut regia perfectă a acelui moment
  • O idee minunată cunoaşte, în final, o anumită împlinire, un deznodământ absolut luminos şi pur, ca o afirmare a unui mare adevăr
  • Această stare de bucurie, de revelaţie a durat întreaga zi
  • Energia aplauzelor forma un val gigantic ce se ridica şi mă descătuşa
  • Am descoperit, treptat, răspunsul prin practica spirituală
  • Momentele de extaz au fost acelea în care îl lăsam pe El să se manifeste în şi prin mine
  • Se născuse, în sfârşit, un fior tainic între noi, între Creator şi Creaţie
  • Porumbelul devenise interpret principal pe scena Graţiei şi a spontaneităţii
  • Totul s-a transformat într-un joc încântător, în care asimilam învăţătura primită
  • Eram un alt om total transformat, debordând de Paradisul din mine
  • Am perceput o stare de extaz în continuă expansiune care conduce la intuirea Sinelui
  • O mână invizibilă mă ghida în dezvoltarea temelor muzicale
  • Lăuntric îi simţeam prezenţa şi asistenţa
  • Sufletul meu îl simt trezit, ca un copil care priveşte cu ochii mari
  • Vizionarea mi-a creat o stare de catharsis
  • Imaginile mi-au inspirat stările de mister, pace, încântare şi simplitate sacră
  • Starea de teamă resimţită iniţial s-a transformat în admiraţie
  • Am simţit o stare de fericire deplină, bucurie, calm, pace, linişte, echilibru
  • În timp ce dansam, am simţit în zona inimii o căldură şi o bucurie imensă
  • Am simţit toate unitatea profundă de grup, deveniserăm o singură fiinţă
 • ASANA (POSTURĂ TRUPEASCĂ SPECIFICĂ ÎN CADRUL SISTEMULUI HATHA-YOGA)
  • Ce binecuvântare să simt că Dumnezeu, Tatăl meu, mă iubeşte!
  • Nu-mi închipuiam că o astfel de stare poate să-mi provoace atâta fericire
  • Îmi simt sufletul trezit la o nouă viaţă, copleşit de o iubire fără limite
  • Orizontul fiinţei mele s-a lărgit şi bucuria iubirii a năvălit în sufletul meu
  • M-am simţit propulsată într-un plan în care percepeam doar lumină
  • Mă topisem într-un infinit sărut al tăcerii
  • Simţeam că aceste două energii se unesc
  • Mintea îmi era tot mai clară, iar senzaţia era că craniul meu devine „transparent“
  • În timpul zilei eram foarte vesel şi puternic energizat
  • L-am simţit pe Dumnezeu prezent în cameră, dar mai ales în inima mea
  • Toate senzaţiile de arsură şi neplăcerile au dispărut, fiind înlocuite de trăiri minunate
  • Mă simţeam foarte bine şi atinsesem o stare de sănătate înfloritoare
  • Prin Yoga, m-am vindecat de hernie inghinală
  • Am început să fac salturi, aproape din metru în metru
  • Mirosul îmi devenise atât de rafinat, încât percepeam prin intermediul lui viaţa oamenilor pe lângă care treceam
  • Circuitele energetice erau atunci perfect vizibile pentru mine
  • Am început să am viziuni şi vise cu îngeraşi
  • Simt că plutesc în nemărginire
  • Simţeam din ce în ce mai plenar o stare de fericire paradiziacă
  • După execuţia posturii, m-am simţit împlinită şi foarte fericită
  • Starea mea de spirit devine euforică
  • Am sesizat o creştere a receptivităţii faţă de energiile elevate
  • Rezultatele au fost uimitoare, atât pentru mine, cat şi pentru colegii mei
  • Am simţit că am „explodat“ în Univers
  • Mergeam pe stradă, plângând de uimire şi bucurie
  • Aveam un discernământ şi o luciditate exemplară
  • A treia zi, m-am trezit complet vindecată
  • Fiind resorbit, la nivelul inimii, într-o stare profundă de vid, am simţit că exist pur şi simplu
  • Am intrat ca într-un fel de „culoar“ al timpului
  • O stare de fericire imensă, copleşitoare, îmi cuprinsese sufletul
  • L-am rugat cum nu o mai făcusem niciodată în viaţa mea
  • Manifestările paranormale au apărut în urma sadhana-ei şi a trezirii lui Kundalini
  • Un ocean de bucurie inunda parcă întregul Univers, iar eu eram una cu acel ocean
  • În jurul meu şi în mine a început să pulseze o lumina galben-aurie
  • Focalizarea la nivelul lui ajna chakra îmi declanşa o fierbinţeală la baza coloanei
  • Simţeam trezirea intensă a lui Kundalini Shakti
  • Mâinile mele au ajuns până la podea şi mi-am prins degetele de la picioare
  • Muşchii abdominali îmi „alunecau“ cu uşurinţă din stânga în dreapta şi invers
  • Am fost inundată de o pace sufletească ce nu poate fi descrisă în cuvinte
  • Am simţit că cineva mă iubeşte
 • ASPECTE SPIRITUALE ŞI PARANORMALE CARE APAR ÎN CADRUL RELAŢIEI GHID SPIRITUAL - ASPIRANT
  • „Am să-ţi răspund la întrebările inimii“
  • Bucuria mi-a cuprins întreaga fiinţă
  • Aspiraţia nemărginită către desăvârşire a luat locul disperării
  • Am simţit că s-a contopit sufleteşte cu mine
  • Ş-o iubeşti pe sora ta
  • Îl simţeam ca pe un „abis“ misterios, care pulsează de iubire, grijă şi tandreţe
  • Mi-am revenit brusc şi am constatat că în jurul meu s-a făcut o răcoare plăcută, înviorătoare
  • Era pentru prima dată când simţeam iubirea într-un mod atât de plenar
  • Am avut sentimentul foarte clar că datorită acelei rugăciuni s-a evitat un accident
  • Am simţit că sunt infinită, nemărginită
  • Am perceput o încălzire foarte mare a trupului, după care acea durere a dispărut definitiv
  • În mod neaşteptat, am primit nişte bani
  • O voce blândă, pe care n-o mai auzisem niciodată, mi-a spus că viaţa este minunată
  • M-am simţit absorbită într-un misterios tunel de energie orientat spre cer
  • O lumină albă care îi ieşea din braţe a început să mă învăluie, cuprinzându-mă
  • M-am liniştit brusc şi toate ideile distructive au dispărut din mintea mea
  • „Trezeşte-te că nu mai aveţi oxigen! Aeriseşte!“
  • Am constatat uimită că nu mă mai doare nimic, că nu mai am niciun pic de febră
  • Coloana vertebrală nu m-a durut deloc, astfel încât am putut realiza corect bhujangasana
  • Am simţit ca un„aer curat“ care mi-a cuprins brusc zona abdominală
  • „Nu sunt un înger, te aştept!“
  • Trăiam în miracol, iar prezenţa lui Iisus era pentru noi aproape palpabilă
  • Am simţit o tresărire în inimă şi o stare copleşitoare de mister mi-a inundat fiinţa
  • Zâmbind, mi-a spus că o să-mi trimită un cadou, pentru că şi eu îi fac lui cadouri
  • Am realizat că nimic nu se clintise din camera mea
  • A fost aici, era în faţa mea, l-am văzut
  • „Oare dacă l-aş întreba, ar şti unde a fost făcută fotografia asta?“
  • Chiar dacă distanţa era foarte mare, el era cu mine
  • Deci fără doar şi poate, Grieg fusese în două locuri în acelaşi timp
  • Am rămas uimită atât de vastitatea cunoştinţelor sale, cât mai ales de faptul că parcă mă „citise“ şi parcă mă aşteptase
  • „Oare aşa o vedea şi Grieg?“
  • „Ai văzut, dacă doreşti, se îndeplineşte imediat. E suficient să-ţi doreşti ceva!“
  • Spre surprinderea mea, calculatorul a funcţionat fără probleme
  • O persoană tânără, cu ochelari, mă proteja
  • Din acel moment, eu nu am mai avut absolut nicio migrenă
  • O fericire fără obiect m-a însoţit multe zile
  • Lada de fructe era chiar uşoară
  • Indicatorul cântarului s-a oprit la 180 kg, deşi bagajul avea o greutate mult mai mare
  • „Vrei să mergi în străinătate, la iubitul meu?“
  • Zarul s-a rostogolit prin aer cu încetinitorul şi apoi a căzut cu numărul unu în sus
  • O lumină alb-aurie strălucitoare ne-a inundat
  • „Vezi că o,să-ţi crape curând pantalonii“
  • Am început să-i simt şi să-i văd pe ceilalţi ca pe nişte lumini
  • Să nu conteze nimic altceva pentru tine în viaţă, decât să fii una cu Dumnezeu
  • „Grieg, se usucă grădina, n-a mai plouat de multă vreme“
  • „Poftim, ai energia aspiraţiei către Dumnezeu“
  • Efluvii subtile emanau din fiinţa sa, învăluindu-mă într-o dulce îmbrăţişare
  • Când am revenit din meditaţie, caseta nu se terminase, deşi trecuseră aproape două ore
  • Am simţit cum un val de energie îmi inundă tot trupul
  • Privindu-l pe Grieg, am văzut cum trupul lui dispare treptat
  • Spre surprinderea mea, dimineaţa degetul era complet vindecat
  • Am introdus din nou cheia în contact şi maşina a pornit
  • Cu un gest de o fermitate supraumana, a chemat cu degetul delfinul la mal
  • Două raze albe ca nişte fulgere i-au ţâşnit din ochi şi au pătruns în aura mea
  • „Eu aud, fetelor! Eu aud!“
  • Mistuit de dorul pentru copil, nu am respectat sfatul Ghidului meu spiritual
  • Medicii au fost uimiţi: copilul a trăit fără pic de lichid amniotic
  • Grieg a precizat exact intervalul de timp care cuprindea ora la care eu m-am născut
  • „Dar eu nu mai am nicio întindere musculară la spate, nu mă mai doare nimic!“
  • După câteva minute de meditaţie, a deschis ochii şi mi-a spus tot ce mi se petrece
  • „El te poate ajuta chiar şi la distanţă!“
  • Am văzut deasupra capului său o „pâlnie“ fluidă imensă
  • Ne-am dat seama că Grieg era la conferinţă şi totodată era şi în faţa noastră!
  • Mă simţeam imensă, cât sala de curs, şi dacă voiam puteam să mă dilat la infinit
  • Ghidul meu spiritual mi-a spus să nu mă tem
  • „Fiţi liniştite! Vă veţi pomeni cu el la uşă, exact când nu vă aşteptaţi!“
  • Simţeam cum trupul meu avea tendinţa să se mişte spre partea dreapta, ca şi cum cineva trăgea sistematic de el
  • „Nu bea, uită-te în sticlă!“
  • Cu tine am tot vorbit zilele astea!
  • Mi-am dat seama că viaţa mea se va transforma!
  • „Săptămâna asta poţi să faci o emisiune cu tema «Yoga şi P.D.S.R.-ul»“
  • Mi-a zis că mă voi simţi bine şi m-a sfătuit să merg la peştera Sf. Andrei
  • El doar a zâmbit, mulţumindu-se să mă mângâie uşor
  • Ghidul nostru spiritual este alături de noi tot timpul
  • Am văzut o lumină alb-strălucitoare care creştea şi venea spre mine
  • Când am ajuns în faţa sa, mintea mi s-a limpezit
  • Rana a supurat puternic, iar după 2-3 săptămâni nu se mai vedea decât o mică pată, care a dispărut şi ea
  • Tumoarea uriaşă din zona bolnavă a dispărut ca prin farmec
  • Am simţit cum mă inundă o stare de bine şi bucurie, orice urmă a suferinţei a dispărut
  • „Nu-mi mulţumi mie, ci lui Dumnezeu“
  • „Opriţi-l, că o să cadă!“
  • L-am apelat atât de puternic, încât l-am avut tot timpul alături
  • M-a oprit în faţa lui şi m-a privit intens în zona din mijlocul frunţii
  • Când a deschis palmele, pasărea şi-a luat zborul
  • „Eşti prima femeie cu care aş putea avea o relaţie de durată“
  • Cerându-i ajutorul m-am deschis total, m-am abandonat
  • De atunci am reuşit să fac toate meditaţiile
  • Am intrat într-o stare de linişte profundă
  • Am simţit o unire la nivel de suflet cu Ghidul meu spiritual, Grieg
  • L-am strigat din toate puterile
  • „Foarte bine, du-mă!“
  • La sfârşitul meditaţiei, sufletul îmi era curat şi liniştit
  • Mă simţeam ca şi cum eram „dezbrăcată“ de boală
  • Durerea a dispărut instantaneu, parcă luată „cu mâna“
  • Ambele subiecte erau din cursurile pe care eu apucasem să le studiez
  • În momentul în care luam borcanele în mână, tot trupul mi se umplea de foarte multă energie
  • După două zile au lăsat-o toate durerile
  • Am un înger păzitor
  • Am parcurs cu ochiul minţii acel tunel ce părea că se topeşte în culorile apusului şi am văzut că la capătul lui era Grieg
  • Am fost martor al manifestării, de către Grieg, a unor capacităţi paranormale uluitoare
  • Prin faţa ochilor mi s-au perindat cu repeziciune multe episoade din viaţa mea în care Grieg, acţionând asemenea unei mâini providenţiale, mă proteja, mă ajuta, ma îndruma
  • Îl priveam pe Grieg în ochi, şi el mă privea la fel, îl vedeam pe el în mine şi pe mine în el. Timpul s-a oprit atunci în loc
  • Mama mi-a mărturisit că, doar cu puţin timp înainte de a o suna, o entitate spirituală a venit la ea şi că această entitate fusese trimisă de către Ghidul meu spiritual, Grieg
  • În urma tratamentului cu plante şi a regimului Oshawa, încurajată şi susţinută de Grieg, m-am vindecat complet
  • Astfel mi s-a exemplificat cu anticipaţie - prin graţia şi compasiunea nemărginită a Ghidului meu spiritual - ceea ce urma să mi se petreacă luând această decizie greşita de a părăsi calea spirituală, care mă putea costa vieţi întregi de suferinţă şi de experienţe infernale
  • Fiinţa lui Grieg era copleşitoare, uriaşă, dar în acelaşi timp suavă şi plină de gingăşie
  • Nu puteam să adorm şi atunci l-am rugat în gând pe Grieg să mă protejeze
  • Simţeam că în locul unde-mi era capul, se afla un vid imens
  • Într-o zi l-am invocat cu hotărâre pe Grieg şi i-am spus în minte că vreau să îmi revin, să mă întorc la cursul de Yoga
  • Am simţit spontan o stare de recunoştinţă profundă faţă de Ghidul meu spiritual, Grieg, care a făcut ca pentru mine să fie posibilă o astfel de întâlnire cu marele yoghin Babaji
  • M-am întors privirea către Soare şi atunci am înţeles că acela era locul care îmi dădea sentimentul de „acasă“
  • „În esenţă eşti la fel ca mine, dar când vei simţi şi tu să sacrifici totul pentru ca şi ceilalţi să atingă Eliberarea spirituală supremă şi vei fi plin de această dragoste şi compasiune dumnezeiască pentru ei, vei fi cu adevărat la fel ca mine!“
  • Mi-am dat seama că, în mod uluitor Grieg a fost lângă mine în toată această perioadă, m-a susţinut şi nu „mi-a dat nicio clipă drumul“
  • Am avut un dialog scurt cu acel halou de lumină prin care se manifesta atunci Grieg
  • „Dumnezeu este teribil! Acest aspect nu se poate explica, veţi vedea atunci când îl veţi simţi în mod direct!“
  • Am fost ajutată de către Ghidul meu spiritual şi de către Dumnezeu să fac faţă unui atac demoniac şi să-l depăşesc cu bine
  • Singurul aspect care îmi mai aducea aminte de mine era doar trăirea de genul „eu sunt“, „eu exist“,asistată şi susţinută magnific de Sinele lui Grieg, în rest eu dispărusem ca ego
  • Fiind inspirat de Shiva, am realizat o contracţie fermă, îndelungată, aspirând cu toată fiinţa să ridic energia în sahasrara şi, cu toate că am trăit starea de orgasm, nu s-a produs absolut deloc ejacularea
  • Mi-am rezolvat mai multe probleme de sănătate urmând sfaturile şi îndrumările lui Grieg, precum şi în urma participării la diferite acţiuni spirituale de grup
  • Am fost conştientă că, datorită ajutorului pe care i l-am solicitat Ghidului meu spiritual problema pe care o aveam la ureche s-a rezolvat pană la urmă într-un mod miraculos
  • Dorind foarte mult să mă întâlnesc cu Grieg, acesta a apărut deodată în faţa mea
  • Pentru câteva secunde, am fost una cu Grieg şi am avut o percepţie foarte complexă a ceea ce înseamnă să ai conştiinţa unui eliberat spiritual
  • În cadrul întâlnirii astrale conştiente cu Ghidul meu spiritual, ce mi-a fost facilitată chiar de el, Grieg mi-a oferit anumite repere şi informaţii foarte importante în acel moment, pentru evoluţia mea spirituală
  • Relatări despre trăirile din meditaţia realizată cu ocazia momentului naşterii Ghidului spiritual din martie Grieg mi s-a adresat şi m-a întrebat: „Ce faci, nu vii?“
  • Grieg mi-a demonstrat, în mai multe rânduri, capacităţile sale paranormale care îl ajută să cunoască cu exactitate anumite aspecte din viitor sau din trecut
  • Exprima o combinaţie fascinantă de forţă dumnezeiască teribilă, dar în acelaşi timp emana o iubire copleşitoare şi o inexprimabilă fineţe
  • În inima mea nu mai era niciun fel de resentiment
  • Pentru mine, calea vieţii este un dans mai mereu acordat pe lungimea indescriptibilă de undă a Ghidului spiritual
  • Ghidul spiritual a pus o vorbă bună „acolo sus, sus de tot“, pentru a mă ajuta să văd Lumina dumnezeiască şi Binele!
  • Am realizat atunci că Grieg este cu adevărat un Ghid spiritual autentic, ce mă poate conduce la desăvârşire
  • L-am rugat pe Dumnezeu să mă înveţe să iubesc, iar El mi -a trimis pe Grieg
  • Întreaga fiinţă îmi devenise incandescentă şi raze de lumină ţâşneau din ea în toate părţile
  • „Gata, acum poţi vorbi!“
  • Am conştientizat că Ghidul meu spiritual îmi asculta de fiecare dată chiar şi cea mai profundă coardă a sufletului meu
  • „Noi nu ne vedem prima dată. Este o regăsire, o reîntâlnire, şi tu ştii asta.“
  • Simţeam că în orice clipă m-aş putea topi în nemărginire de atâta fericire
  • Vieţuiam fericită în Inima Universului
  • După fiecare întâlnire în care el mă „reconstruia“, eram atât de transformat, încât puteam spune că în felul acesta îl cunoşteam din nou
  • Mă simţeam din ce în ce mai luminos şi din ce în ce mai pur şi mai cristalin
  • Acest moment a marcat pentru mine un nou început
  • Grieg este mereu alături de noi, chiar şi atunci când nu este în Planul Fizic
  • Am fost foarte surprinsă să constat că Grieg a reuşit să ajungă până în pragul camerei mele
  • Am simţit efectiv o prezenţă caldă şi blândă care mă învăluia şi care mă ţinea totodată de mână
  • „Mi-am transformat ca prin minune veninul în nectar!“
  • Lumea fascinantă a cursurilor scrise m-a deschis sufleteşte faţă de Grieg
  • Medicul a rămas uimit când a văzut că degetul era roz, nu era deloc umflat şi, culmea culmilor, simţeam atingerea degetului său pe vârful falangei ce fusese retezată
  • Ca prin minune, criza de bilă a încetat!
  • Tehnica tibetană de invocare a Graţiei Ghidului spiritual pentru vindecare
  • Am simţit mai întâi prezenţa vie a lui Grieg, iar apoi am simţit că sunt din ce în ce mai bine şi, după mai puţin de cinci minute, toată starea de rău a dispărut
  • Grieg a arătat cu degetul său spre mijlocul pieptului meu şi apoi, brusc, a intrat acolo
  • Durerea de cap, senzaţia de vomă, greţurile, frisoanele, toate acestea dispăruseră într-un mod miraculos
  • La sfârşitul tapas-ului pe care mi l-a dat Grieg, am trăit o stare în care am simţit că fiinţa pe care o iubeam în acea perioadă a devenit vie în inima mea
  • După această vindecare miraculoasă, o lungă perioadă de timp nu am mai răcit
  • Medicul care mă programase la operaţie nu înţelegea cum se putea ca tot ceea ce văzuse la analize acum să dispară cu desăvârşire
  • Am trecut de acel an cu bine şi, chiar dacă au existat foarte multe momente dificile, totuşi, nu s-a petrecut nimic grav, violent sau de natură să îmi fie pusă viaţa în pericol
  • Imediat ce am citit scrisoarea, durerile puternice de stomac au dispărut ca prin farmec
  • La câteva zile de la întoarcerea acasă, mi-am dat seama brusc că acum auzeam foarte bine
  • Seara i-am trimis biletul şi, spre marea mea surpriză, până dimineaţă s-a petrecut deja miracolul: dispăruseră simptomele
  • După ce am terminat conversaţia cu Grieg, hemoragia critică pe care o aveam s-a oprit brusc şi complet, într-un mod miraculos
  • Medicii au refăcut complet toate analizele şi, spre şocul şi uimirea lor, toate organele aveau funcţiile în parametri normali şi aveau mărimea normală
  • Atunci l-am strigat aşa, fără voce, abia şoptit: „Grieg!“, iar el s-a întors şi a răspuns cu voce tare: „Da!“
  • După tratament mi-am refăcut analizele şi rezultatul a fost uimitor: mă vindecasem de cancer uterin!
  • Atunci când m-am ridicat din postură, nu mă mai durea absolut nimic
  • M-au sunat de la spital şi mi-au spus că s-a petrecut ceva ce pentru mine era mai mult decât semnificativ: după patru zile, fiinţa dragă mie a ieşit din comă de gradul 6
  • Am fost salvat şi apoi m-am vindecat într-un mod miraculos prin graţia Ghidului meu spiritual Grieg
  • Niciodată nu mai percepusem atât de uşor şi de luminos energia lui Dumnezeu care curgea prin mine
  • „Ghidul tău spiritual Grieg, este un canal dumnezeiesc perfect!“
  • Prin Tehnica Dumnezeiască a Paratrăsnetului, revelată de Ghidul meu spiritual, m-am vindecat
  • Susţinut de Ghidul meu spiritual şi, cu ajutorul lui Dumnezeu, am reuşit să opresc hemoragia aproape continuă a femeii
  • Practica Yoga şi ajutorul Ghidului meu spiritual m-au ajutat să mă vindec de lombosciatică
  • Miopia nu numai că nu i s-a mai înrăutăţit, ci chiar i se ameliorează pe zice trece
  • „Urmăreşte ca în relaţiile tale de iubire să ai parte de reciprocitate“
  • Grieg era ca o sferă de foc imensă, de o culoare galben-aurie intensă, strălucitoare, exact ca un Soare
  • Am ferma convingere că în acea perioadă am petrecut foarte mult timp în compania lui Grieg, deşi în aparenţă acest fapt era imposibil
 • GLOSAR: ROADE SPIRITUALE