0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Dezvoltare personală
 3. Cărţi: Comunicare
 4. Arta de a vorbi în public
Carte

Arta de a vorbi în public

Arta de a vorbi în public. Editura Polirom
CumpărDetalii carte

Autor(i): Stephen E. Lucas
Editura: Polirom
Colecţia: Comunicare, relaţii publice
Anul apariţiei: 2014
Pagini: 408 (16x23 cm)
Preţ: 39,95 Lei
Disponibilitate: în stoc

Carte de referinţă, publicată în numeroase ediţii, „Arta de a vorbi în public“ oferă celor interesaţi toate informaţiile necesare pregătirii şi susţinerii unui discurs.

Stephen E. Lucas îşi fundamentează demersul pe teoriile clasice şi contemporane ale retoricii, pe care le valorifica într-o manieră practică, propunând diferite activităţi pentru exersarea abilitaţilor oratorice.

De la alegerea subiectului şi documentare, până la organizarea materialului şi maniera de prezentare, expunerile teoretice sunt sintetizate în casete şi ilustrate cu povestiri sau exemple de discursuri comentate.

Atât începătorii, cât şi oratorii cu experienţa găsesc în această carte explicaţii clare, resurse şi aplicaţii variate pe care le pot folosi pentru a-şi însuşi principiile discursurilor publice şi a deveni buni vorbitori.

Pe scurt din cuprinsul cărţii:

 • Etica discursului public
 • Ascultarea şi gândirea critică
 • Analizarea publicului
 • Colectarea materialelor
 • Argumentarea ideilor
 • Organizarea cuprinsului unui discurs
 • Introducerea şi încheierea discursului
 • Schiţa discursului
 • Limbajul discursului
 • Prezentarea discursului
 • Folosirea materialelor vizuale auxiliare
 • Discursurile informative
 • Discursurile persuasive
 • Discursuri susţinute la ocazii speciale

Cuprinsul cărţii: „Arta de a vorbi în public“

 • Cuvânt înainte al autorului
 • Mulţumiri
 • Revizori, participanţi la simpozioane şi la focus-grupuri şi colaboratori
 • VORBIREA ŞI ASCULTAREA
  • Discursul public
   • Impactul discursului public
   • Tradiţia discursului public
   • Asemănări între discursul public şi conversaţie
   • Diferenţe între discursul public şi conversaţie
   • Dezvoltarea încrederii: cursul de retorică
    • Emoţiile sunt normale
    • Gestionarea emoţiilor
   • Discursul public şi gândirea critică
   • Procesul comunicării orale
    • Vorbitorul
    • Mesajul
    • Canalul
    • Ascultătorul
    • Feedbackul
    • Zgomotul
    • Situaţia
    • Procesul comunicării orale: exemplu comentat
   • Discursul public într-o lume multiculturală
    • Diversitatea culturală în lumea modernă
    • Diversitatea culturală şi discursul public
    • Evitarea etnocentrismului
  • Etica discursului public
   • Importanţa eticii
    • Recomandări pentru un discurs etic
    • Asiguraţi-vă că obiectivele dumneavoastră sunt corecte din punct de vedere etic
    • Pregătiţi-vă foarte bine pentru fiecare discurs
    • Fiţi onest
    • Evitaţi jignirile şi alte tipuri de limbaj abuziv
    • Aplicaţi principiile etice
   • Plagiatul
    • Plagiatul integral
    • Plagiatul din mai multe surse
    • Omiterea surselor
    • Plagiatul şi internetul
   • Recomandări pentru a asculta respectând principiile etice
    • Fiţi respectuos şi atent
    • Renunţaţi la prejudecăţile legate de vorbitor
    • Sprijiniţi exprimarea liberă şi deschisă a ideilor
  • Ascultarea
   • Ascultarea este importantă
   • Ascultarea şi gândirea critică
   • Patru cauze ale ascultării defectuoase
    • Lipsa concentrării
    • Concentrarea excesivă
    • Concluziile pripite
    • Concentrarea asupra modului de prezentare şi a aspectului fizic al vorbitorului
   • Cum să deveniţi un ascultător mai bun
    • Luaţi în serios procesul ascultării
    • Fiţi un ascultător activ
    • Fiţi atent
    • Nu vă lăsaţi distras de înfăţişarea vorbitorului sau de modul cum vorbeşte
    • Evitaţi judecăţile de valoare
    • Concentraţi-vă când ascultaţi
    • Învăţaţi să luaţi notiţe
  • Primul discurs
   • Pregătirea discursului
    • Elaborarea discursului
    • Organizarea discursului
   • Susţinerea discursului
    • Prezentarea liberă
    • Repetarea discursului
    • Prezentarea discursului
   • Modele de discursuri comentate
 • PREGĂTIREA DISCURSULUI: PRELIMINARII
  • Alegerea temei şi a scopului
   • Alegerea unei teme
    • Teme despre care ştiţi foarte multe
    • Teme despre care doriţi să aflaţi mai multe
    • Căutarea temelor prin metoda brainstormingului
   • Stabilirea scopului general
   • Stabilirea scopului specific
    • Recomandări pentru formularea scopului specific
    • Întrebări referitoare la scopul specific
   • Formularea ideii centrale
    • Ce este ideea centrală?
    • Recomandări privind ideea centrală
  • Analizarea publicului
   • Concentrarea asupra publicului
   • Publicul format din colegii de la curs
   • Psihologia publicurilor
   • Analiza demografică a publicului
    • Vârsta
    • Sexul
    • Religia
    • Orientarea sexuală
    • Specificul rasial, etnic şi cultural
    • Apartenenţa la grupuri
   • Analiza situaţională a publicului
    • Mărimea
    • Cadrul fizic
    • Atitudinea faţă de temă
    • Atitudinea faţă de vorbitor
    • Atitudinea faţă de ocazie
   • Obţinerea informaţiilor despre public
   • Adaptarea la public
    • Adaptarea la public înainte de susţinerea discursului
    • Adaptarea la public în timpul susţinerii discursului
  • Colectarea materialelor
   • Folosirea propriilor cunoştinţe şi experienţe
   • Documentarea la bibliotecă
    • Bibliotecarii
    • Catalogul
    • Lucrările de referinţă
    • Bazele de date cu ziare şi periodice
    • Bazele de date academice
   • Documentarea pe internet
    • Motoarele de căutare
    • Resursele specializate
    • Evaluarea documentelor de pe internet
   • Interviurile
    • Înaintea interviului
    • În timpul interviului
    • După interviu
   • Sfaturi pentru documentare
    • Începeţi din timp
    • Alcătuiţi o bibliografie preliminară
    • Luaţi notiţe în mod eficient
    • Reflectaţi asupra materialelor pe măsură ce vă documentaţi
  • Argumentarea ideilor
   • Exemplele
    • Exemplele scurte
    • Exemplele detaliate
    • Exemplele ipotetice
    • Sfaturi pentru folosirea exemplelor
   • Statistica
    • Înţelegerea statisticilor
    • Sfaturi pentru folosirea statisticilor
   • Mărturiile
    • Mărturiile unor experţi
    • Mărturiile unor semeni
    • Citare versus parafrazare
    • Sfaturi pentru folosirea mărturiilor
   • Citarea orală a surselor
 • PREGĂTIREA DISCURSULUI: ORGANIZAREA ŞI PLANUL
  • Organizarea cuprinsului unui discurs
   • Organizarea este importantă
   • Ideile principale
    • Numărul ideilor principale
    • Organizarea strategică a ideilor principale
    • Sfaturi pentru pregătirea ideilor principale
   • Materialele auxiliare
   • Elementele de legătură
    • Elementele de tranziţie
    • Anticipările
    • Rezumatele
    • Indicatoarele
  • Introducerea şi încheierea discursului
   • Introducerea
    • Captarea atenţiei şi suscitarea interesului
    • Precizaţi tema discursului
    • Daţi dovadă de credibilitate şi bunăvoinţă
    • Anticipaţi cuprinsul discursului
    • Model de introducere comentat
    • Sfaturi pentru introducere
   • Concluzia
    • Semnalaţi finalul discursului
    • Subliniaţi ideea centrală
    • Model de încheiere comentat
    • Sfaturi privind concluzia
  • Schiţa discursului
   • Planul
    • Recomandări pentru schiţarea planului
    • Model de plan comentat
   • Planul prezentării
    • Recomandări pentru planul prezentării
    • Model de plan al prezentării comentat
 • SUSŢINEREA DISCURSULUI
  • Limbajul discursului
   • Sensurile cuvintelor
   • Folosirea cuvintelor potrivite
   • Folosirea unui limbaj clar
    • Folosiţi cuvinte familiare
    • Alegeţi cuvinte concrete
    • Eliminaţi cuvintele de umplutură
   • Folosirea unui limbaj sugestiv
    • Crearea imaginilor prin cuvinte
    • Ritmul
   • Folosirea unui limbaj adecvat
    • Adecvarea la ocazie
    • Adecvarea la public
    • Adecvarea la temă
    • Adecvarea la vorbitor
   • Evitaţi generalizările
  • Prezentarea discursului
   • Ce înseamnă o bună prezentare?
   • Metode de prezentare
    • Cititul de pe un manuscris
    • Rostirea unui text memorat
    • Discursul improvizat
    • Discursul liber
   • Vocea vorbitorului
    • Volumul
    • Tonul
    • Ritmul
    • Pauzele
    • Varietatea vocală
    • Pronunţia
    • Articularea
    • Dialectul
   • Corpul vorbitorului
    • Înfăţişarea
    • Mişcările
    • Gesturile
    • Contactul vizual
   • Exersarea prezentării
   • Cum răspundeţi la întrebările publicului
    • Pregătirea pentru sesiunea de întrebări şi răspunsuri
    • Gestionarea sesiunii de întrebări şi răspunsuri
  • Folosirea materialelor vizuale auxiliare
   • Tipuri de materiale vizuale auxiliare
    • Obiectele şi modelele
    • Fotografiile şi desenele
    • Graficele
    • Tabelele
    • Materialele video
    • Vorbitorul
    • Programul PowerPoint
   • Recomandări pentru pregătirea materialelor vizuale auxiliare
    • Pregătiţi materialele vizuale auxiliare cu mult timp înaintea prezentării
    • Materialele vizuale auxiliare trebuie să fie simple
    • Materialele vizuale auxiliare trebuie să fie suficient de vizibile
    • Nu folosiţi texte lungi
    • Folosiţi fonturile într-un mod eficient
    • Folosiţi culorile într-un mod eficient
    • Folosiţi imaginile într-un mod strategic
   • Recomandări pentru prezentarea materialelor vizuale auxiliare
    • Aşezaţi materialele vizuale auxiliare astfel încât publicul să le poată vedea
    • Nu folosiţi materiale vizuale care să treacă din mână în mână
    • Prezentaţi materialele vizuale doar în momentul în care vorbiţi despre ele
    • Explicaţi clar şi concis materialele vizuale auxiliare
    • Adresaţi-vă publicului, şi nu materialelor vizuale auxiliare
    • Exersaţi prezentarea discursului incluzând materialele vizuale auxiliare
    • Verificaţi sala şi echipamentul
 • TIPURI DE DISCURS PUBLIC
  • Discursurile informative
   • Tipuri de discursuri informative: analiză şi organizare
    • Discursurile despre obiecte
    • Discursurile despre procese
    • Discursurile despre evenimente
    • Discursurile despre concepte
  • Recomandări pentru discursurile informative
   • Nu supraestimaţi cunoştinţele publicului
   • Evidenţiaţi legătura directă dintre temă şi ascultători
   • Nu vă exprimaţi în termeni prea tehnici
   • Evitaţi ideile abstracte
   • Personalizaţi ideile
   • Fiţi creativ
  • Model de discurs comentat
 • Discursurile persuasive
  • Importanţa persuasiunii
  • Etică şi persuasiune
  • Psihologia persuasiunii
   • Dificultăţile discursurilor persuasive
   • Cum procesează ascultătorii mesajele persuasive
   • Publicul-ţintă
  • Discursurile persuasive vizând chestiuni de fapt
   • Ce sunt chestiunile de fapt?
   • Analiza chestiunilor de fapt
   • Organizarea discursurilor vizând chestiuni de fapt
  • Discursurile persuasive vizând chestiuni de valoare
   • Ce sunt chestiunile de valoare?
   • Analiza chestiunilor de valoare
   • Organizarea discursurilor vizând chestiuni de valoare
  • Discursurile persuasive vizând chestiuni de politică
   • Ce sunt chestiunile de politică?
   • Tipuri de discursuri vizând chestiuni de politică
   • Analiza chestiunilor de politică
   • Organizarea discursurilor vizând chestiuni de politică
  • Model de discurs comentat
 • Metode de persuasiune
  • Construirea credibilităţii
   • Factorii credibilităţii
   • Tipuri de credibilitate
   • Creşterea credibilităţii
  • Folosirea dovezilor
   • Cum funcţionează dovezile: studiu de caz
   • Recomandări privind folosirea dovezilor
  • Raţionamentele
   • Raţionamentele pornind de la cazuri particulare
   • Raţionamentele pornind de la principiu
   • Raţionamentele cauzale
   • Raţionamentele analogice
   • Sofismele
  • Apelul la emoţii
   • Ce este apelul la emoţii?
   • Modalităţi de a face apel la emoţii
   • Etica şi apelul la emoţii
  • Model de discurs comentat
 • Discursuri susţinute la ocazii speciale
  • Discursurile introductive
  • Discursurile de acordare a unei distincţii
  • Discursurile de acceptare a unei distincţii
  • Discursurile de elogiere
 • Discursul în cadrul grupurilor mici
  • Ce este un grup mic?
  • Liderii grupurilor mici
   • Tipuri de leadership
   • Funcţiile leadership-ului
  • Responsabilităţi într-un grup mic
   • Dedicaţi-vă obiectivelor grupului
   • Îndepliniţi-vă îndatoririle individuale
   • Evitaţi conflictele interpersonale
   • Încurajaţi implicarea totală
   • Nu vă îndepărtaţi de la subiect
  • Metoda gândirii reflexive
   • Definiţi problema
   • Analizaţi problema
   • Stabiliţi criterii pentru soluţii
   • Găsiţi soluţii potenţiale
   • Alegeţi cea mai bună soluţie
  • Prezentarea recomandărilor grupului
   • Raportul verbal
   • Simpozionul
   • Masa rotundă
 • Anexă: DISCURSURI PENTRU ANALIZĂ ŞI DISCUŢII
  • Ramadanul
  • Ororile din crescătoriile de câini
  • Spargeţi balonul de săpun antibacterian
  • Sue, mătuşa mea ţicnită
 • Note
 • Index