0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Agricultură-Grădinărit
 3. Cărţi: Apicultură
 4. Monitorizarea şi supervizarea proceselor apicole
Carte

Monitorizarea şi supervizarea proceselor apicole

Monitorizarea şi supervizarea proceselor apicole. Editura Alfa
CumpărDetalii carte

Autor(i): Ing. drd. Costel Octavian Vornicu
Editura: Alfa
Pagini: 264 (17x24 cm)
Preţ: 39,00 Lei
Disponibilitate: în 7-14 zile

Apicultura modernă necesită realizarea unor activităţi continue şi eficiente pentru păstrarea sănătăţii şi asigurarea dezvoltării armonioase a familiilor de albine.

În condiţiile unor exigenţe crescute ale pieţei, obţinerea unei producţii de calitate şi în cantităţi dorite face tot mai necesară desfăşurarea de studii sistematice menite să elucideze multitudinea de aspecte care influenţează microclimatul din stupii cu albine, în special pe parcursul perioadei de iernare.

Pe plan mondial există un interes crescut al unor centre de cercetare, referitor la multitudinea de aspecte ce trebuie avute în vedere pentru a asigura sănătatea şi dezvoltarea coloniilor de albine.

Astfel, influenta mediului exterior şi a materialelor din care sunt confecţionaţi stupii, forma şi dimensiunile stupului, amplasarea şi orientarea stupilor în cadrul stupinei, izolaţia stupilor şi influenţa acesteia asupra microclimatului din stupii cu albine, în special pe parcursul perioadei de iernare a coloniilor de albine, au făcut obiectul unor cercetări minuţioase.

Este binecunoscut faptul că în perioada friguroasă este posibilă apariţia umezelii şi chiar a mucegaiului pe pereţii interiori ai stupilor, iar în iernile geroase şi umede chiar apariţia condensului pe coaja ghemului de albine care prin îngheţare produce o mortalitatea crescută a albinelor.

Posibilităţile apicultorului de a interveni prompt şi cu eficienţă atunci când apare umiditate excesivă în stupi sunt indirecte şi prin urmare limitate. Informarea apicultorului asupra calităţii microclimatului din stupul cu albine necesită existenţa posibilităţilor tehnice de monitorizare de la distanţă.

Pe plan mondial culegerea datelor se realizează cu ajutorul echipamentelor de uz general pentru achiziţia datelor, exceptând echipamentul destinat apiculturii realizat în colaborare de firmele Apitronix™ şi GoNet Media Inc.

Această carte prezintă conceperea, realizarea şi testarea unui echipament automat simplu precum şi a unui echipament automat complex de monitorizare non-stop a unui stup sau a mai multor stupi cu albine, cu ajutorul căruia se realizează culegere de date referitoare la parametrii principali din stupii cu albine care caracterizează starea coloniilor de albine în fiecare moment şi transmitere acestor date la distanţă, scurtă sau lungă.

De asemenea, se prezintă o metodă directă, simplă, neinvazivă şi eficientă de diminuare a umidităţii excesive din stupul cu albine.

Cuprinsul cărţii: „Monitorizarea şi supervizarea proceselor apicole“

 • PREFAŢĂ
 • INTRODUCERE
 • INTRODUCTION
 • SITUAŢIA APICULTURII PE GLOB ŞI PE PLAN NAŢIONAL
  • Situaţia actuală a apiculturii pe glob
  • Situaţia apiculturii în Africa
  • Situaţia apiculturii în America
  • Situaţia apiculturii în Asia
  • Situaţia apiculturii în Europa
  • Situaţia apiculturii în Oceania
  • Situaţia actuală a apiculturii româneşti
  • Bibliografie
 • SISTEME DE SUPERVIZARE A PROCESELOR APICOLE - CONTRIBUŢIA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE LA DEZVOLTAREA ECHIPAMENTELOR AUTOMATE DE MONITORIZARE A FAMILIILOR DE ALBINE PE PLAN MONDIAL
  • Studiul bibliografic asupra cercetărilor privind influenţa condiţiilor de mediu asupra microclimatului din stupii cu albine
  • Echipamente automate de monitorizare a familiilor de albine realizate pe plan mondial
  • Conduzii
  • Bibliografie
 • REALIZAREA DE ECHIPAMENTE AUTOMATE PENTRU MONITORIZAREA FAMILIILOR DE ALBINE
  • Materiale
   • Stupul orizontal (STAS 4170/1976)
   • Sistemul de achiziţii şi prelucrări de date
    • Senzori şi traductoare
    • Achiziţia de date (subsistemul intrare/ieşire - I/E)
    • Subsistemul de calcul
   • Adsorbanţi de umiditate
    • Zeoliţii ca adsorbanţi de umiditate
    • Silicagelul ca adsorbant de umiditate
  • Metode
   • Metoda de dezvoltare pentru un sistem de achiziţii de date în vederea monitorizării familiilor de albine
   • Metodă directă de modificare a calităţii microclimatului din stupul cu albine
   • Bibliografie
 • CONCEPEREA, REALIZAREA ŞI TESTAREA UNUI ECHSPAMENT AUTOMAT SIMPLU DE MONITORIZARE
  • Conceperea şi realizarea unui echipament simplu de monitorizare a microclimatului din stupul cu albine
   • Conceperea şi realizarea structurii hardware a echipamentului
   • Conceperea şi realizarea structurii software a echipamentului
  • Realizarea experimentelor
   • Rezultate experimentale
  • Interpretarea rezultatelor experimentale
  • Concluzii
  • Bibliografie
 • CONCEPEREA, REALIZAREA ŞI TESTAREA UNUI ECHIPAMENT AUTOMAT COMPLEX DE MONITORIZARE CONCOMITENTĂ A MAI MULTOR STUPI CU ALBINE
  • Conceperea şi realizarea unui echipament de monitorizare concomitentă a microclimatului din trei stupi cu albine
   • Conceperea şi realizarea hardware a echipamentului
   • Conceperea şi realizarea structurii software a echjpamentului
  • Realizarea experimentelor
  • Rezultate experimentale
  • Interpretarea rezultatelor experimentale
  • Concluzii
  • Bibliografie
 • METODĂ PENTRU MODIFICAREA PARAMETRILOR PROCESELOR APICOLE PE BAZA INFORMAŢIILOR REZULTATE ÎN URMA MONITORIZĂRII
  • Constatări şi ipoteze
   • Metoda de îmbunătăţire a microclimatului din stupul cu albine
  • Realizarea experimentărilor pe un singur stup (stupul 52)
   • Monitorizarea influenţei adsorbantului zeolitic
   • Monitorizarea influenţei adsorbantului silicagel
  • Realizarea experimentelor pe patru stupi
   • Monitorizarea stupilor în prezenţa adsorbantului zeolitic
   • Monitorizarea stupilor în prezenţa adsorbantului silicagel
  • Bibliografie
 • INTERPRETAREA STATISTICĂ A DATELOR ACHIZIŢIONATE DE LA CEI PATRU STUPI MONITORIZAŢI
  • Noţiuni generale de prelucrări statistice
  • Programul de analiză statistică OriginPro
  • Modul de utilizare al programului OriginPro pentru analiza statistică a datelor achiziţionate
  • Rezultate şi discuţii
  • Concluzii
  • Bibliografie
 • CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
  • Recomandări
 • BIBLIOGRAFIE PERSONALĂ