0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărți: Agricultură-Grădinărit
 3. Cărți: Apicultură
 4. Albinele, albinăritul și produsele stupului. Ghidul normativ al apicultorului de succes
Carte

Albinele, albinăritul și produsele stupului. Ghidul normativ al apicultorului de succes

Autor(i): Eduard Dragomir
Editura: Gramen
Colecţia: Afaceri agricole
Anul apariţiei: 2012
Pagini: 192 (14x20 cm)
Preţ: 29,00 Lei
Disponibilitate: în 7-14 zile

Cartea cuprinde:

 • Legea apiculturii nr. 89/ 1998, actualizată 2012;
 • Regulamentul privind organizarea stupăritului în România;
 • Programul Național Apicol 2011-2013;
 • Programul de ameliorare a albinelor din România;
 • Normele privind denumirea, descrierea, definirea, caracteristicile și compoziția mierii
și multe alte acte normative utile apicultorilor.

Cuprinsul cărţii: „Albinele, albinăritul și produsele stupului. Ghidul normativ al apicultorului de succes“

 • LEGEA APICULTURII NR. 89 din 28 aprilie 1998, republicată în 2010
  • Dispoziții generale
  • Conservarea, dezvoltarea și valorificarea fondului melifer
  • Cercetarea științifică și pregătirea personalului tehnic pentru apicultură
  • Stimularea producătorilor apicoli
  • Asociația Crescătorilor de Albine din România
  • Dispoziții finale
 • REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA STUPĂRITULUI ÎN ROMÂNIA din 28 aprilie 1998, publicat în M. Of. nr. 549 din 5 august 2010
  • Anexa nr. 1a) la regulament: AUTORIZAȚIA DE STUPĂRIT PASTORAL ȘI OBLIGAȚIILE POSESORILOR ACESTEIA
  • Anexa nr 1b) la regulament: TABEL PRIVIND PRINCIPALELE ACȚIUNI PREGĂTITOARE PENTRU CAMPANIA DE STUPĂRIT PASTORAL
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 245/2011 privind aprobarea Programului Național Apicol pentru perioada 2011-2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune practici pentru apicultură, precum și a valorii sprijinului financiar
  • Anexa nr 1: PROGRAMUL NAȚIONAL APICOL pentru perioada 2011-2013 din 16 martie 2011
   • Scopul Programului Național Apicol
   • Acțiunile Programului
   • Beneficiarii Programului
   • Modul de finanțare
   • Instituțiile publice responsabile
   • Detalierea acțiunilor aprobate în Program
    • Asistență tehnică pentru apicultori și grupuri de apicultori - Tipărirea și multiplicarea Ghidului de bune practici pentru apicultură și a materialelor informative, respectiv flyere, afișe, broșuri
    • Combaterea varoozei
    • Susținerea refacerii efectivului de familii de albine pe teritoriul național - Achiziționarea de mătci, roi la pachet, roi pe faguri și familii de albine din rase omologate în România
    • Raționalizarea stupăritului pastoral - Achiziționarea de stupi în vederea reformării stupilor uzați în urma deplasării acestora în pastoral
    • Asistență pentru laboratoarele de analiză a caracteristicilor fizico-chimice ale mierii – Efectuarea analizelor fizico-chimice care să ateste calitatea mierii
   • Dispoziții finale
  • Anexa 2: NORME DE APLICARE A PROGRAMULUI NAȚIONAL APICOL pentru perioada 2011-2013 din 16 martie 2011
  • Anexa nr 3: CUPRINSUL Ghidului de bune practici pentru apicultură
 • PROGRAMUL DE AMELIORARE A ALBINELOR DIN ROMÂNIA din 23 aprilie 2003, publicat în M. Of. nr. 516bis din 17 iulie 2003 (aprobat prin Ordinul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurior nr. 309 din 23 aprilie 2003)
  • INTRODUCERE
  • Sistemul de exploatare și tendințele evoluției efectivelor de albine și ale metodicii de exploatare
  • Sistemul de ameliorare
   • Factorii restrictivi ai progresului genetic la albine determinați de particularitățile genetice și condițiile de mediu
  • Obiectivele programului de ameliorare
  • Programul tehnic și tehnologia de ameliorare
   • Metodica selecției
    • Selecția masală este selecția făcută pe baza producției de miere a familiilor de albine, comparația făcându-se între contemporane (stupină, an, sezon)
    • Selecția pentru producerea de mătci și difuzarea lor
  • Conservarea resurselor genetice la albine (rezervații)
  • Cadrul instituțional
  • Cadrul legislativ
 • CRITERIILE DE AUTORIZARE A STUPINEI DE MULTIPLICARE (aprobate prin Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 413 din 20 iunie 2008, cu modificările și completările aduse prin Ordinul nr. 51/2011)
 • NORMELE PRIVIND DENUMIREA, DESCRIEREA, DEFINIREA, CARACTERISTICILE ȘI COMPOZIȚIA MIERII (aprobate prin Ordinul Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului nr. 522 din 11 august 2003)
 • LEGEA NR. 491 DIN 18 NOIEMBRIE 2003 privind plantele medicinale și aromatice, precum și produsele stupului
 • GHID DIN 11 IULIE 2011 DE BUNĂ PRACTICĂ pentru cultivarea și recoltarea plantelor medicinale și aromatice
  • Introducere
  • Aspecte generale privind cultivarea plantelor medicinale și aromatice
   • Generalități
   • Zonare
   • Condițiile de climă și sol
   • Tehnologia de cultivare
   • Rotația
   • Fertilizarea
   • Lucrările solului
   • Semănatul și plantatul
   • Lucrări de îngrijire
  • Elemente din tehnologia de cultivare a principalelor plante aromatice și medicinale cultivate în România
  • Recoltarea plantelor medicinale și aromatice
   • Recoltarea plantelor medicinale și aromatice obținute din culturi
   • Condiții de recoltare a plantelor medicinale și aromatice din flora spontană
  • Specii de plante medicinale și aromatice cultivate la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Agricultură Fundulea
 • NORME TEHNICE DIN 22 NOIEMBRIE 2005 PRIVIND COMERCIALIZAREA SUPLIMENTELOR ALIMENTARE predozate de origine animală și vegetală și/sau a amestecurilor acestora cu vitamine, minerale și alți nutrienți
 • DIRECTIVA 2001/110/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind mierea
  • Anexa I: DENUMIREA PRODUSELOR, CARACTERISTICI ȘI DEFINIȚII
  • Anexa II: CRITERIILE DE COMPOZIȚIE PENTRU MIERE
 • COMUNICAREA COMISIEI EUROPENE PRIVIND SĂNĂTATEA ALBINELOR, Bruxelles, 6 decembrie 2010
  • Introducere
  • Sectorul apicol din UE
  • Ce afectează sănătatea albinelor?
  • Cadrul privind sănătatea animală pentru albine în UE
   • Cerințele de sănătate animală în vigoare pentru protecția sănătății albinelor în UE
   • Protejarea sănătății albinelor împotriva bolilor exotice
   • Strategia m materie de sănătate animală și sănătate a albinelor
   • Necesitatea cunoștințelor științifice și tehnice adecvate privind sănătatea albinelor
   • Laboratorul de referință al UE (LRUE) pentru sănătatea albinelor
   • Îmbunătățirea cunoștințelor privind sănătatea albinelor - contribuția programului „O formare mai bună pentru o hrană mai sigură“
  • Disponibilitatea medicamentelor veterinare în albinărit
  • Aspecte privind siguranța alimentară (reziduuri în miere)
  • Pesticide
  • Organisme modificate genetic (OMG-uri)
  • Protejarea albinelor prin abordarea declinului biodiversității
  • Politica agricolă comună și sănătatea albinelor
  • Cercetări privind sănătatea albinelor
  • Comunicarea în legătură cu problemele de sănătate a albinelor
  • Legătura globală cu activitățile internaționale
  • Concluzii
 • PROPUNERE DE MODIFICARE A NORMELOR EUROPENE PRIVIND MIEREA, 21 Septembrie 2012