0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Agricultură-Grădinărit
 3. Cărţi: Apicultură
 4. Albinele, albinăritul şi produsele stupului. Ghidul normativ al apicultorului de succes
Carte

Albinele, albinăritul şi produsele stupului. Ghidul normativ al apicultorului de succes

Albinele, albinăritul şi produsele stupului. Ghidul normativ al apicultorului de succes. Editura Gramen
CumpărDetalii carte

Autor(i): Eduard Dragomir
Editura: Gramen
Anul apariţiei: 2012
Pagini: 192 (14x20 cm)
Preţ: 29,00 Lei
Disponibilitate: în stoc

Cartea cuprinde:

 • Legea apiculturii nr. 89/ 1998, actualizată 2012;
 • Regulamentul privind organizarea stupăritului în România;
 • Programul Naţional Apicol 2011-2013;
 • Programul de ameliorare a albinelor din România;
 • Normele privind denumirea, descrierea, definirea, caracteristicile şi compoziţia mierii
şi multe alte acte normative utile apicultorilor.

Cuprinsul cărţii: „Albinele, albinăritul şi produsele stupului. Ghidul normativ al apicultorului de succes“

 • LEGEA APICULTURII NR. 89 din 28 aprilie 1998, republicată în 2010
  • Dispoziţii generale
  • Conservarea, dezvoltarea şi valorificarea fondului melifer
  • Cercetarea ştiinţifică şi pregătirea personalului tehnic pentru apicultură
  • Stimularea producătorilor apicoli
  • Asociaţia Crescătorilor de Albine din România
  • Dispoziţii finale
 • REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA STUPĂRITULUI ÎN ROMÂNIA din 28 aprilie 1998, publicat în M. Of. nr. 549 din 5 august 2010
  • Anexa nr. 1a) la regulament: AUTORIZAŢIA DE STUPĂRIT PASTORAL ŞI OBLIGAŢIILE POSESORILOR ACESTEIA
  • Anexa nr 1b) la regulament: TABEL PRIVIND PRINCIPALELE ACŢIUNI PREGĂTITOARE PENTRU CAMPANIA DE STUPĂRIT PASTORAL
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 245/2011 privind aprobarea Programului Naţional Apicol pentru perioada 2011-2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune practici pentru apicultură, precum şi a valorii sprijinului financiar
  • Anexa nr 1: PROGRAMUL NAŢIONAL APICOL pentru perioada 2011-2013 din 16 martie 2011
   • Scopul Programului Naţional Apicol
   • Acţiunile Programului
   • Beneficiarii Programului
   • Modul de finanţare
   • Instituţiile publice responsabile
   • Detalierea acţiunilor aprobate în Program
    • Asistenţă tehnică pentru apicultori şi grupuri de apicultori - Tipărirea şi multiplicarea Ghidului de bune practici pentru apicultură şi a materialelor informative, respectiv flyere, afişe, broşuri
    • Combaterea varoozei
    • Susţinerea refacerii efectivului de familii de albine pe teritoriul naţional - Achiziţionarea de mătci, roi la pachet, roi pe faguri şi familii de albine din rase omologate în România
    • Raţionalizarea stupăritului pastoral - Achiziţionarea de stupi în vederea reformării stupilor uzaţi în urma deplasării acestora în pastoral
    • Asistenţă pentru laboratoarele de analiză a caracteristicilor fizico-chimice ale mierii – Efectuarea analizelor fizico-chimice care să ateste calitatea mierii
   • Dispoziţii finale
  • Anexa 2: NORME DE APLICARE A PROGRAMULUI NAŢIONAL APICOL pentru perioada 2011-2013 din 16 martie 2011
  • Anexa nr 3: CUPRINSUL Ghidului de bune practici pentru apicultură
 • PROGRAMUL DE AMELIORARE A ALBINELOR DIN ROMÂNIA din 23 aprilie 2003, publicat în M. Of. nr. 516bis din 17 iulie 2003 (aprobat prin Ordinul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurior nr. 309 din 23 aprilie 2003)
  • INTRODUCERE
  • Sistemul de exploatare şi tendinţele evoluţiei efectivelor de albine şi ale metodicii de exploatare
  • Sistemul de ameliorare
   • Factorii restrictivi ai progresului genetic la albine determinaţi de particularităţile genetice şi condiţiile de mediu
  • Obiectivele programului de ameliorare
  • Programul tehnic şi tehnologia de ameliorare
   • Metodica selecţiei
    • Selecţia masală este selecţia făcută pe baza producţiei de miere a familiilor de albine, comparaţia făcându-se între contemporane (stupină, an, sezon)
    • Selecţia pentru producerea de mătci şi difuzarea lor
  • Conservarea resurselor genetice la albine (rezervaţii)
  • Cadrul instituţional
  • Cadrul legislativ
 • CRITERIILE DE AUTORIZARE A STUPINEI DE MULTIPLICARE (aprobate prin Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 413 din 20 iunie 2008, cu modificările şi completările aduse prin Ordinul nr. 51/2011)
 • NORMELE PRIVIND DENUMIREA, DESCRIEREA, DEFINIREA, CARACTERISTICILE ŞI COMPOZIŢIA MIERII (aprobate prin Ordinul Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului nr. 522 din 11 august 2003)
 • LEGEA NR. 491 DIN 18 NOIEMBRIE 2003 privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului
 • GHID DIN 11 IULIE 2011 DE BUNĂ PRACTICĂ pentru cultivarea şi recoltarea plantelor medicinale şi aromatice
  • Introducere
  • Aspecte generale privind cultivarea plantelor medicinale şi aromatice
   • Generalităţi
   • Zonare
   • Condiţiile de climă şi sol
   • Tehnologia de cultivare
   • Rotaţia
   • Fertilizarea
   • Lucrările solului
   • Semănatul şi plantatul
   • Lucrări de îngrijire
  • Elemente din tehnologia de cultivare a principalelor plante aromatice şi medicinale cultivate în România
  • Recoltarea plantelor medicinale şi aromatice
   • Recoltarea plantelor medicinale şi aromatice obţinute din culturi
   • Condiţii de recoltare a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană
  • Specii de plante medicinale şi aromatice cultivate la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Agricultură Fundulea
 • NORME TEHNICE DIN 22 NOIEMBRIE 2005 PRIVIND COMERCIALIZAREA SUPLIMENTELOR ALIMENTARE predozate de origine animală şi vegetală şi/sau a amestecurilor acestora cu vitamine, minerale şi alţi nutrienţi
 • DIRECTIVA 2001/110/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind mierea
  • Anexa I: DENUMIREA PRODUSELOR, CARACTERISTICI ŞI DEFINIŢII
  • Anexa II: CRITERIILE DE COMPOZIŢIE PENTRU MIERE
 • COMUNICAREA COMISIEI EUROPENE PRIVIND SĂNĂTATEA ALBINELOR, Bruxelles, 6 decembrie 2010
  • Introducere
  • Sectorul apicol din UE
  • Ce afectează sănătatea albinelor?
  • Cadrul privind sănătatea animală pentru albine în UE
   • Cerinţele de sănătate animală în vigoare pentru protecţia sănătăţii albinelor în UE
   • Protejarea sănătăţii albinelor împotriva bolilor exotice
   • Strategia m materie de sănătate animală şi sănătate a albinelor
   • Necesitatea cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice adecvate privind sănătatea albinelor
   • Laboratorul de referinţă al UE (LRUE) pentru sănătatea albinelor
   • Îmbunătăţirea cunoştinţelor privind sănătatea albinelor - contribuţia programului „O formare mai bună pentru o hrană mai sigură“
  • Disponibilitatea medicamentelor veterinare în albinărit
  • Aspecte privind siguranţa alimentară (reziduuri în miere)
  • Pesticide
  • Organisme modificate genetic (OMG-uri)
  • Protejarea albinelor prin abordarea declinului biodiversităţii
  • Politica agricolă comună şi sănătatea albinelor
  • Cercetări privind sănătatea albinelor
  • Comunicarea în legătură cu problemele de sănătate a albinelor
  • Legătura globală cu activităţile internaţionale
  • Concluzii
 • PROPUNERE DE MODIFICARE A NORMELOR EUROPENE PRIVIND MIEREA, 21 Septembrie 2012