0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărți: Dezvoltare personală
 3. Cărți: Autoeducare
 4. Metode și tehnici de învățare eficientă
Carte

Metode și tehnici de învățare eficientă

Metode și tehnici de învățare eficientă. Editura Polirom
Cumpăr

Fundamente și practici de succes

Autor(i): Ioan Neacșu,
Editura: Polirom
Colecţia: Profesorul de succes
Anul apariţiei: 2015
Pagini: 320 (16x24 cm)
Preţ: 36,95 Lei
Disponibilitate: în 7-14 zile

Conform cercetărilor recente, învățarea poate fi facilitată de însușirea unor seturi de tehnici adecvate.

Cartea prezintă cele mai eficiente strategii care pot fi aplicate în vederea unei acumulări rapide și pe termen lung a cunoștințelor științifice: metode de documentare și prelucrare a informațiilor, soluții de memorare, modalități de creștere a randamentului, de planificare și organizare a timpului, de optimizare a stilului de lucru și de concentrare a atenției.

Secțiuni speciale sunt dedicate diferitelor forme de comunicare, proceselor de argumentare, contraargumentare și persuasiune, precum și regulilor de elaborare a lucrărilor didactico-științifice sau de organizare și conducere a reuniunilor și dezbaterilor.

Elementele teoretice sunt ilustrate cu studii de caz, aplicații practice și metodologice care contribuie la o mai bună înțelegere a conceptelor expuse.

Sinteză a mai multor perspective metodologice, cartea „Metode și tehnici de învățare eficientă“ este un ghid de creștere a performanței și dezvoltare a competențelor, util atât studenților, cât și profesorilor.

Cuprinsul cărţii: „Metode și tehnici de învățare eficientă“

 • Argument
 • Invățarea umană
  • Concept și semnificații
   • Structuri de conținut ale învățării
   • Competența „a învăța să înveți“ - categorie emergentă și identitară în Uniunea Europeană
  • Principii și legități ale învățării
   • Legea conștienței
   • Legea motivației
   • Legea conexiunii inverse
   • Legea repetiției inteligente
   • Legea transferului
  • Mecanisme neurodinamice
   • Psiho-logica asimetriilor funcționale ale creierului uman care învață
   • Valori pentru educație
   • Procese și mecanisme explicative în neurofiziologia creierului uman
   • Funcțiile asimetrice și conexiunile dintre emisferele cerebrale - tablou sinoptic
   • Abordări focalizate ale funcționalității fiecărei emisfere cerebrale în planurile personalității și educației
   • Abordări ipotetice cu temei investigativ-experimental
  • Structură și procesualitate
  • Principii și legități derivate din teorii și modele procesuale ale învățării
  • Referințe bibliografice
 • Principii și metode de optimizare a condițiilor învățării
  • Model operațional de analiză a condițiilor necesare asimilării cunoștințelor și formării abilităților
   • Cum trebuie analizate condițiile învățării?
  • Principii explicative pentru relația condiții - progrese
   • Principiul normalității și compensării somato-fiziologice
   • Principiul potențializării capacității de învățare
   • Principiul solicitării echilibrate a componentelor aptitudinii școlare
  • Stimularea proceselor psihice de mobilizare-pregătire pentru învățare
   • Conceptul integrator „stare de pregătire pentru învățare“
   • Atenția. Controlul și autocontrolul, focalizare și antrenare
   • Motivația învățării. Stimulare, dirijare, autodirijare
  • Principii, metode și tehnici de memorare eficientă în procesul instruirii
   • Valori și semnificații generale
   • Simetria și asimetria raporturilor dintre subiectul învățării și conținutul învățării
   • Timpul - variabilă corelativă în orizontul învățării
   • Unitate și diversitate în relația subiect-metodă de învățare
   • Regimul și natura repetițiilor, între legitate și experiența personală
   • Statutul relației subiect - regăsirea și integrarea celor învățate
   • Ghid destinat memorării eficiente
  • Principii și metode de activare a modelului operațional-formativ al gândirii
   • Unitatea dintre logic, psihologic și pedagogic
   • Elemente de metodologia formării gândiri reflexiv-productive
  • Incidența factorilor psihosociali asupra învățării școlare. Criterii de analiză, control și dirijare
   • Grupul și colectivul școlar - factori stimulatori și frenatori
   • Relații educaționale profesor-elevi
   • Climatul psihosocial al clasei
   • Organizațiile de copii și tineret
   • Mediul și climatul familial
  • Ergonomia, biopsihoritmologia și igiena învățării
   • Spațiul ergonomic și ecologic
   • Biopsihoritmologia și creșterea randamentului învățării
   • Elemente de planificare, normare și organizare a timpului
   • Convergența soluțiilor alternative de refacere a potențialului psihofizic
  • Referințe bibliografice
 • Strategii Metode și tehnici de învățare
  • Concepte integratoare și semnificații majore
   • Indicatori și valori adăugate
  • Repertoriu de strategii, metode și tehnici de învățare/studiu
   • Strategia lecturii active contextuale (SLAC)
   • Metoda lecturii performante (MLP)
   • Tehnica lecturii prin modelul RICAR
   • Tehnica lecturii bazate pe exerciții SPIR
   • Tehnica lecturii bazate pe modelul PQRST
   • Tehnica lecturii sintetice bazate pe modelul SQ3R
   • Tehnica lecturii analitice bazate pe modelul APASE
   • Tehnica lecturii focalizate bazate pe modelul MURDER
   • Învățarea anticipativ-mentală și operațională prin metoda ARMS
   • Învățarea personalizată prin strategia ERRQ
   • Învățarea predictiv-evaluativă prin strategia PORPE
   • Metoda învățării epistemologic-reflective prin comentariul de text (MIERCT)
   • Tehnica lecturii cu redactare de text (LRT)
   • Metoda învățării prin analiza de conținut (MIAC)
   • Metoda învățării cu ajutorul hărții mentale (MIHM)
   • Metoda cognitiv-afirmativă de învățare (MCAI)
   • Metoda învățării prin observare științifica (MIOȘ)
   • Metoda învățării prin experiment (MIE)
   • Metoda învățări prin interogație cognitiv-operațională (MIICO)
   • Metoda învățări prin demonstrație (MID)
   • Tehnica învățării prin operații de definire (TIOD)
   • Strategia învățării bazate pe gândire critică (SIGC)
   • Strategii metacognitive de învățare (SMCI)
   • Metoda învățării asistate metacognitiv, cu monitorizarea eficacității înțelegerii (MIAMC-MEI)
   • Metoda învățării prin tehnici mnemotehnice (MITM)
   • Strategia învățării prin rezolvarea de probleme (SIRP)
   • Metoda învățării bazate pe analiza de sarcini (MIAS)
   • Metoda învățării prin simulare (MISim)
   • Metoda învățării active în grup (MIAG)
  • Referințe bibliografice
 • Managementul și metodologia activității științifice și intelectuale independente
  • Pedagogia muncii intelectuale. Linii de convergență
   • Definiție și prezentare a experiențelor domeniului
   • Pentru o taxonomie-cadru a competenței informațional-metodologice
  • Metodologia infodocumentării, prelucrării, organizării și stocării informațiilor științifice
   • Documentarea informativ-cognitivă și transmiterea informațiilor
   • Sistematizarea, clasificarea și regăsirea informațiilor
   • Prelucrarea, condensarea și organizarea informațiilor
  • Metodologia luării notițelor: modele, experiențe, repere
   • Lectura și studiul intensiv eficient. Condiții și instanțe optimizatoare
   • Strategia lecturii științifice
   • Tehnici de lectură rapidă și eficientă
  • Metodologii ale muncii intelectuale eficiente
   • Elaborarea lucrărilor didactico-științifice
   • Ghid minimal destinat publicării
   • Consultarea, utilizarea și realizarea bibliografiei lucrărilor
   • Organizarea și conducerea reuniunilor și dezbaterilor
  • Referințe bibliografice
 • Învățarea prin comunicare. Strategii, metode și tehnici de comunicare eficientă
  • Fundamentele comunicării. Educația pentru comunicare
  • Comunicarea orală. Elemente de psihopedagogia oralității
   • Determinanți funcționali
   • Forme și structuri compoziționale orale
   • Condiții și particularități ale comunicării orale
   • Soluții normative pentru creșterea eficienței comunicării orale
  • Comunicarea scrisă
   • Text și competența comunicativă textuală
   • Principii acționale în formarea și dezvoltarea competenței de comunicare scrisă
  • Comunicarea vizuală
   • Învățare și informație vizuală
   • Vizualizarea - note comune și valențe creative ale limbajului. Context, valori, funcții
   • Limbajul iconic-simbolic și învățarea
   • Indicatori și reguli normativ-acționale în învățarea perceptiv-vizuală
  • Practica învățării bazate pe comunicare eficientă
   • Învățarea prin conversație
   • Învățarea prin interogație reflexivă și problematizatoare
   • Învățarea cu ajutorul limbajului grafic
  • Referințe bibliografice
 • Metode și tehnici de argumentare, contraargumentare și convingere
  • Pentru o propedeutică a argumentării și convingerii
   • Învățarea - proces interactiv de influențare pozitivă a conduitelor
   • Variabile și principii acționale în procesul de argumentare și convingere
  • Elemente de praxiologia argumentării și convingerii
   • Argumentul - concept-pivot în procesul învățării persuasive. Pentru o taxonomie a argumentelor
   • Cum se organizează argumentele într-o comunicare persuasivă?
   • Norme, reguli și strategii minimale în argumentare și convingere
  • Pragmatica procesului de contraargumentare
   • Spre ce se îndreaptă contraargumentarea?
   • Organizarea procesului de contraargumentare
   • Soluții alternative în contraargumentare
  • Metode și tehnici de formare, dezvoltare și schimbare a conduitelor atitudinale
   • Procesualitatea zonelor atitudinale în structura personalității
   • Pluralitatea modelelor: opțiuni metodologice
   • Principii cu influență semnificativă în sfera atitudinilor, convingerilor și valorilor de grup
  • Evaluarea eficienței argumentării și contraargumentării în învățare și comunicare
  • Referințe bibliografice
 • Index de autori
 • Index de termeni