0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Dezvoltare personală
 3. Cărţi: Autoeducare
 4. Metode şi tehnici de învăţare eficientă
Carte

Metode şi tehnici de învăţare eficientă

Metode şi tehnici de învăţare eficientă. Editura Polirom
CumpărDetalii carte

Fundamente şi practici de succes

Autor(i): Ioan Neacşu,
Editura: Polirom
Colecţia: Profesorul de succes
Anul apariţiei: 2015
Pagini: 320 (16x24 cm)
Preţ: 36,95 Lei
Disponibilitate: în 7-14 zile

Conform cercetărilor recente, învăţarea poate fi facilitată de însuşirea unor seturi de tehnici adecvate.

Cartea prezintă cele mai eficiente strategii care pot fi aplicate în vederea unei acumulări rapide şi pe termen lung a cunoştinţelor ştiinţifice: metode de documentare şi prelucrare a informaţiilor, soluţii de memorare, modalităţi de creştere a randamentului, de planificare şi organizare a timpului, de optimizare a stilului de lucru şi de concentrare a atenţiei.

Secţiuni speciale sunt dedicate diferitelor forme de comunicare, proceselor de argumentare, contraargumentare şi persuasiune, precum şi regulilor de elaborare a lucrărilor didactico-ştiinţifice sau de organizare şi conducere a reuniunilor şi dezbaterilor.

Elementele teoretice sunt ilustrate cu studii de caz, aplicaţii practice şi metodologice care contribuie la o mai bună înţelegere a conceptelor expuse.

Sinteză a mai multor perspective metodologice, cartea „Metode şi tehnici de învăţare eficientă“ este un ghid de creştere a performanţei şi dezvoltare a competenţelor, util atât studenţilor, cât şi profesorilor.

Cuprinsul cărţii: „Metode şi tehnici de învăţare eficientă“

 • Argument
 • Invăţarea umană
  • Concept şi semnificaţii
   • Structuri de conţinut ale învăţării
   • Competenţa „a învăţa să înveţi“ - categorie emergentă şi identitară în Uniunea Europeană
  • Principii şi legităţi ale învăţării
   • Legea conştienţei
   • Legea motivaţiei
   • Legea conexiunii inverse
   • Legea repetiţiei inteligente
   • Legea transferului
  • Mecanisme neurodinamice
   • Psiho-logica asimetriilor funcţionale ale creierului uman care învaţă
   • Valori pentru educaţie
   • Procese şi mecanisme explicative în neurofiziologia creierului uman
   • Funcţiile asimetrice şi conexiunile dintre emisferele cerebrale - tablou sinoptic
   • Abordări focalizate ale funcţionalităţii fiecărei emisfere cerebrale în planurile personalităţii şi educaţiei
   • Abordări ipotetice cu temei investigativ-experimental
  • Structură şi procesualitate
  • Principii şi legităţi derivate din teorii şi modele procesuale ale învăţării
  • Referinţe bibliografice
 • Principii şi metode de optimizare a condiţiilor învăţării
  • Model operaţional de analiză a condiţiilor necesare asimilării cunoştinţelor şi formării abilităţilor
   • Cum trebuie analizate condiţiile învăţării?
  • Principii explicative pentru relaţia condiţii - progrese
   • Principiul normalităţii şi compensării somato-fiziologice
   • Principiul potenţializării capacităţii de învăţare
   • Principiul solicitării echilibrate a componentelor aptitudinii şcolare
  • Stimularea proceselor psihice de mobilizare-pregătire pentru învăţare
   • Conceptul integrator „stare de pregătire pentru învăţare“
   • Atenţia. Controlul şi autocontrolul, focalizare şi antrenare
   • Motivaţia învăţării. Stimulare, dirijare, autodirijare
  • Principii, metode şi tehnici de memorare eficientă în procesul instruirii
   • Valori şi semnificaţii generale
   • Simetria şi asimetria raporturilor dintre subiectul învăţării şi conţinutul învăţării
   • Timpul - variabilă corelativă în orizontul învăţării
   • Unitate şi diversitate în relaţia subiect-metodă de învăţare
   • Regimul şi natura repetiţiilor, între legitate şi experienţa personală
   • Statutul relaţiei subiect - regăsirea şi integrarea celor învăţate
   • Ghid destinat memorării eficiente
  • Principii şi metode de activare a modelului operaţional-formativ al gândirii
   • Unitatea dintre logic, psihologic şi pedagogic
   • Elemente de metodologia formării gândiri reflexiv-productive
  • Incidenţa factorilor psihosociali asupra învăţării şcolare. Criterii de analiză, control şi dirijare
   • Grupul şi colectivul şcolar - factori stimulatori şi frenatori
   • Relaţii educaţionale profesor-elevi
   • Climatul psihosocial al clasei
   • Organizaţiile de copii şi tineret
   • Mediul şi climatul familial
  • Ergonomia, biopsihoritmologia şi igiena învăţării
   • Spaţiul ergonomic şi ecologic
   • Biopsihoritmologia şi creşterea randamentului învăţării
   • Elemente de planificare, normare şi organizare a timpului
   • Convergenţa soluţiilor alternative de refacere a potenţialului psihofizic
  • Referinţe bibliografice
 • Strategii Metode şi tehnici de învăţare
  • Concepte integratoare şi semnificaţii majore
   • Indicatori şi valori adăugate
  • Repertoriu de strategii, metode şi tehnici de învăţare/studiu
   • Strategia lecturii active contextuale (SLAC)
   • Metoda lecturii performante (MLP)
   • Tehnica lecturii prin modelul RICAR
   • Tehnica lecturii bazate pe exerciţii SPIR
   • Tehnica lecturii bazate pe modelul PQRST
   • Tehnica lecturii sintetice bazate pe modelul SQ3R
   • Tehnica lecturii analitice bazate pe modelul APASE
   • Tehnica lecturii focalizate bazate pe modelul MURDER
   • Învăţarea anticipativ-mentală şi operaţională prin metoda ARMS
   • Învăţarea personalizată prin strategia ERRQ
   • Învăţarea predictiv-evaluativă prin strategia PORPE
   • Metoda învăţării epistemologic-reflective prin comentariul de text (MIERCT)
   • Tehnica lecturii cu redactare de text (LRT)
   • Metoda învăţării prin analiza de conţinut (MIAC)
   • Metoda învăţării cu ajutorul hărţii mentale (MIHM)
   • Metoda cognitiv-afirmativă de învăţare (MCAI)
   • Metoda învăţării prin observare ştiinţifica (MIOŞ)
   • Metoda învăţării prin experiment (MIE)
   • Metoda învăţări prin interogaţie cognitiv-operaţională (MIICO)
   • Metoda învăţări prin demonstraţie (MID)
   • Tehnica învăţării prin operaţii de definire (TIOD)
   • Strategia învăţării bazate pe gândire critică (SIGC)
   • Strategii metacognitive de învăţare (SMCI)
   • Metoda învăţării asistate metacognitiv, cu monitorizarea eficacităţii înţelegerii (MIAMC-MEI)
   • Metoda învăţării prin tehnici mnemotehnice (MITM)
   • Strategia învăţării prin rezolvarea de probleme (SIRP)
   • Metoda învăţării bazate pe analiza de sarcini (MIAS)
   • Metoda învăţării prin simulare (MISim)
   • Metoda învăţării active în grup (MIAG)
  • Referinţe bibliografice
 • Managementul şi metodologia activităţii ştiinţifice şi intelectuale independente
  • Pedagogia muncii intelectuale. Linii de convergenţă
   • Definiţie şi prezentare a experienţelor domeniului
   • Pentru o taxonomie-cadru a competenţei informaţional-metodologice
  • Metodologia infodocumentării, prelucrării, organizării şi stocării informaţiilor ştiinţifice
   • Documentarea informativ-cognitivă şi transmiterea informaţiilor
   • Sistematizarea, clasificarea şi regăsirea informaţiilor
   • Prelucrarea, condensarea şi organizarea informaţiilor
  • Metodologia luării notiţelor: modele, experienţe, repere
   • Lectura şi studiul intensiv eficient. Condiţii şi instanţe optimizatoare
   • Strategia lecturii ştiinţifice
   • Tehnici de lectură rapidă şi eficientă
  • Metodologii ale muncii intelectuale eficiente
   • Elaborarea lucrărilor didactico-ştiinţifice
   • Ghid minimal destinat publicării
   • Consultarea, utilizarea şi realizarea bibliografiei lucrărilor
   • Organizarea şi conducerea reuniunilor şi dezbaterilor
  • Referinţe bibliografice
 • Învăţarea prin comunicare. Strategii, metode şi tehnici de comunicare eficientă
  • Fundamentele comunicării. Educaţia pentru comunicare
  • Comunicarea orală. Elemente de psihopedagogia oralităţii
   • Determinanţi funcţionali
   • Forme şi structuri compoziţionale orale
   • Condiţii şi particularităţi ale comunicării orale
   • Soluţii normative pentru creşterea eficienţei comunicării orale
  • Comunicarea scrisă
   • Text şi competenţa comunicativă textuală
   • Principii acţionale în formarea şi dezvoltarea competenţei de comunicare scrisă
  • Comunicarea vizuală
   • Învăţare şi informaţie vizuală
   • Vizualizarea - note comune şi valenţe creative ale limbajului. Context, valori, funcţii
   • Limbajul iconic-simbolic şi învăţarea
   • Indicatori şi reguli normativ-acţionale în învăţarea perceptiv-vizuală
  • Practica învăţării bazate pe comunicare eficientă
   • Învăţarea prin conversaţie
   • Învăţarea prin interogaţie reflexivă şi problematizatoare
   • Învăţarea cu ajutorul limbajului grafic
  • Referinţe bibliografice
 • Metode şi tehnici de argumentare, contraargumentare şi convingere
  • Pentru o propedeutică a argumentării şi convingerii
   • Învăţarea - proces interactiv de influenţare pozitivă a conduitelor
   • Variabile şi principii acţionale în procesul de argumentare şi convingere
  • Elemente de praxiologia argumentării şi convingerii
   • Argumentul - concept-pivot în procesul învăţării persuasive. Pentru o taxonomie a argumentelor
   • Cum se organizează argumentele într-o comunicare persuasivă?
   • Norme, reguli şi strategii minimale în argumentare şi convingere
  • Pragmatica procesului de contraargumentare
   • Spre ce se îndreaptă contraargumentarea?
   • Organizarea procesului de contraargumentare
   • Soluţii alternative în contraargumentare
  • Metode şi tehnici de formare, dezvoltare şi schimbare a conduitelor atitudinale
   • Procesualitatea zonelor atitudinale în structura personalităţii
   • Pluralitatea modelelor: opţiuni metodologice
   • Principii cu influenţă semnificativă în sfera atitudinilor, convingerilor şi valorilor de grup
  • Evaluarea eficienţei argumentării şi contraargumentării în învăţare şi comunicare
  • Referinţe bibliografice
 • Index de autori
 • Index de termeni