0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Dezvoltare personală
 3. Cărţi: Autoeducare
 4. Judecata critică, acuzatoare, superficială şi răuvoitoare
Carte

Judecata critică, acuzatoare, superficială şi răuvoitoare

Judecata critică, acuzatoare, superficială şi răuvoitoare. Editura Shambala
CumpărDetalii carte

Autor(i): Gregorian Bivolaru
Editura: Shambala
Anul apariţiei: 2012
Pagini: 111 (15x21 cm)
Preţ: 15,00 Lei
Disponibilitate: în stoc

Judecata critică, acuzatoare, superficială şi răuvoitoare defineşte modul în care se manifestă mintea unei fiinţe umane lipsite de discernământ şi care se află deocamdată în întunericul ignoranţei.

Studiind cu atenţie această broşură, vom fi puşi în gardă cu privire la feluritele aspecte ale acestei judecăţi critice, acuzatoare, superficiale şi răuvoitoare, devenind mai conştienţi de aceste manifestări în lumea înconjurătoare, dar mai ales ne vom putea auto-obiectiva şi lua mai apoi măsurile necesare, în cazul în care sesizăm că şi în noi există astfel de tendinţe.

Pentru a critica în mod gratuit pe cineva nu este nevoie să avem calităţi sau înzestrări deosebite şi nici să facem vreun efort ieşit din comun. Tocmai de aceea, diferenţa dintre a critica fără temei şi a judeca în mod corect este foarte mare, acestea fiind practic două acţiuni diametral opuse.

Ceea ce le tulbură pe multe fiinţe umane nu sunt cel mai adesea situaţiile, evenimentele sau alţi oameni, ci judecăţile critice, acuzatoare, superficiale şi răuvoitoare pe care le manifestă ele însele cu privire la acele situaţii sau acei oameni.

Cel mai bine este că urmărim să vedem întotdeauna în semenii noştri partea lor cea bună, să-i privim întotdeauna, fără nicio excepţie, pe ceilalţi oameni cu bunătate, compasiune, înţelepciune şi dreptate, după exemplul oferit de Dumnezeu. Temeiul unei judecăţi obiective trebuie să fie modul şi măsura în care fiinţele umane respective împlinesc Voia lui Dumnezeu.

Unul dintre aspectele caracteristice ale celor care-l judecă în mod critic, acuzator, superficial şi răuvoitor pe ceilalţi este acela că, în realitate, ei manifestă şi faţă de ei înşişi astfel de judecăţi critice, pedepsindu-se astfel singuri.

Înţelepţii i-au sfătuit întotdeauna pe semenii lor să nu se pripească niciodată să judece, mai ales atunci când se simt tentaţi să condamne diferite situaţii dintr-o perspectivă moralistă.

Adevărul este că noi percepem întotdeauna realitatea întocmai aşa cum suntem noi înşine.

Acuzaţiile gratuite implică şi răutatea, ele fiind incluse întocmai ca nişte suis generis ingrediente malefice în reţeta indigestă a judecăţii critice, acuzatoare, superficiale şi răuvoitoare şi generând apoi instantaneu în fiinţa celor care te

Cuprinsul cărţii: „Judecata critică, acuzatoare, superficială şi răuvoitoare“

 • INTRODUCERE
 • ASPECTE OCULTE ESENŢIALE REFERITOARE LA JUDECATA CRITICĂ ACUZATOARE, SUPERFICIALĂ ŞI RĂUVOITOARE
  • „Acela care seamănă vânt va culege apoi furtună“
  • Judecata critică, acuzatoare, superficială şi răuvoitoare deschide într-un mod perfid „poarta“ către felurite procese de rezonanţă ocultă cu tărâmurile infernale
  • Este întotdeauna foarte uşor să critici, dar este dificil să oglindeşti în mod fidel şi să înţelegi corect
  • Cel mai adesea cei care judecă într-un mod critic, acuzator, superficial şi răuvoitor îi învinuiesc pe ceilalţi de defectele şi viciile ce se află în ei (în cei care judecă în felul acesta)
  • Nu este nevoie să fii înzestrat nici măcar cu o minimă inteligenţă ca să ajungi să critici într-un mod răutăcios şi acuzator pe cineva!
  • Pentru a evita această ispită (a judecăţilor critice, acuzatoare, superficiale şi răuvoitoare) urmăriţi să vedeţi întotdeauna în fiinţele umane care vă înconjoară atât calităţile, cât şi partea lor cea bună!
  • În fiecare judecată pe care sunt tentate să o facă, fiinţele umane ar trebui înainte de toate să-L imite pe bunul Dumnezeu
  • După fapta şi răsplată
  • Judecata înţeleaptă pune întotdeauna accentul pe împlinirea deplină şi exemplară a voinţei Divine
  • Luaţi aminte: nu judecaţi, pentru a nu fi judecaţi!
  • „Aceluia căruia i s-a dăruit mult, apoi mult i se va cere“
  • Nu vă grăbiţi niciodată să judecaţi!
  • Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşelile greşiţilor noştri
  • Adeseori, într-un mod insidios, prin intermediul judecăţilor critice,
  • acuzatoare, superficiale şi răuvoitoare se manifestă de fapt, fie influenţele demoniace, fie Satana
  • Alte exemple semnificative ce provin din Vechiul Testament şi din Noul Testament
  • Între forţele binelui şi cele ale răului există un permanent conflict ce este întotdeauna declanşat, susţinut şi alimentat de forţele răului
  • Modalităţi esenţiale şi simple de a triumfa în conflictul cu forţele răului
  • Exemplul cutremurător al confruntării lui Iisus cu Satana
  • Atunci când diavolul vrea să distrugă pe cineva speculează întotdeauna slăbiciunile pe care le are şi apoi, prin anumite influenţe oculte insidioase, îi ia minţile
  • Puterea lui Satana este limitată şi insigniflantă în comparaţie cu puterea nesfârşită şi eternă a lui Dumnezeu
  • Satana este turbat de furie, deoarece el ştie deja că a fost înfrânt!
  • Opriţi-vă chiar acum şi nu mai săvârşiţi răul de a-i judeca pe ceilalţi într-un mod critic, acuzator, superficial şi răuvoitor!
  • O binecunoscută povestire cu tâlc: „Oglinda blestemată a diavolului“
  • Din nefericire, la ora actuală, marea majoritate a fiinţelor umane sunt şi se complac să rămână contaminate de „plaga“ judecăţilor critice, acuzatoare, superficiale şi răuvoitoare
  • Cel mai adesea, fiinţele umane creatoare, în mod benefic orientate şi originale devin ţinta criticilor răuvoitoare
  • Treziţi-vă neîntârziat înţelepciunea inimii!
  • Luaţi aminte că vocile interioare, în mod evident critice, nu reprezintă „vocea inimii“
  • Judecăţile critice în lumina tradiţiilor spirituale
   • Revelaţiile lui Iisus în raport cu tradiţia iudaică
   • Taoismul recomandă de asemenea o perspectivă benefică creatoare şi transfiguratoare
   • Clemenţa şi răbdarea în tradiţia islamică
   • Chiar şi budismul recomandă adepţilor săi să-şi formeze cel mai adesea o viziune justă, cât mai obiectivă şi mai profundă
  • Întrebaţi-vă, spre a vă cunoaşte, şi în felul acesta vă veţi descoperi
 • AFORISME ŞI CUGETĂRI DESPRE JUDECATĂ
 • GLOSAR