0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărți: Dezvoltare personală
 3. Cărți: Autoeducare
 4. Judecata critică, acuzatoare, superficială și răuvoitoare
Carte

Judecata critică, acuzatoare, superficială și răuvoitoare

Judecata critică, acuzatoare, superficială și răuvoitoare. Editura Shambala
Cumpăr
Autor(i): Gregorian Bivolaru
Editura: Shambala
Anul apariţiei: 2012
Pagini: 111 (15x21 cm)
Preţ: 15,00 Lei
Disponibilitate: în stoc

Judecata critică, acuzatoare, superficială și răuvoitoare definește modul în care se manifestă mintea unei ființe umane lipsite de discernământ și care se află deocamdată în întunericul ignoranței.

Studiind cu atenție această broșură, vom fi puși în gardă cu privire la feluritele aspecte ale acestei judecăți critice, acuzatoare, superficiale și răuvoitoare, devenind mai conștienți de aceste manifestări în lumea înconjurătoare, dar mai ales ne vom putea auto-obiectiva și lua mai apoi măsurile necesare, în cazul în care sesizăm că și în noi există astfel de tendințe.

Pentru a critica în mod gratuit pe cineva nu este nevoie să avem calități sau înzestrări deosebite și nici să facem vreun efort ieșit din comun. Tocmai de aceea, diferența dintre a critica fără temei și a judeca în mod corect este foarte mare, acestea fiind practic două acțiuni diametral opuse.

Ceea ce le tulbură pe multe ființe umane nu sunt cel mai adesea situațiile, evenimentele sau alți oameni, ci judecățile critice, acuzatoare, superficiale și răuvoitoare pe care le manifestă ele însele cu privire la acele situații sau acei oameni.

Cel mai bine este că urmărim să vedem întotdeauna în semenii noștri partea lor cea bună, să-i privim întotdeauna, fără nicio excepție, pe ceilalți oameni cu bunătate, compasiune, înțelepciune și dreptate, după exemplul oferit de Dumnezeu. Temeiul unei judecăți obiective trebuie să fie modul și măsura în care ființele umane respective împlinesc Voia lui Dumnezeu.

Unul dintre aspectele caracteristice ale celor care-l judecă în mod critic, acuzator, superficial și răuvoitor pe ceilalți este acela că, în realitate, ei manifestă și față de ei înșiși astfel de judecăți critice, pedepsindu-se astfel singuri.

Înțelepții i-au sfătuit întotdeauna pe semenii lor să nu se pripească niciodată să judece, mai ales atunci când se simt tentați să condamne diferite situații dintr-o perspectivă moralistă.

Adevărul este că noi percepem întotdeauna realitatea întocmai așa cum suntem noi înșine.

Acuzațiile gratuite implică și răutatea, ele fiind incluse întocmai ca niște suis generis ingrediente malefice în rețeta indigestă a judecății critice, acuzatoare, superficiale și răuvoitoare și generând apoi instantaneu în ființa celor care te

Cuprinsul cărţii: „Judecata critică, acuzatoare, superficială și răuvoitoare“

 • INTRODUCERE
 • ASPECTE OCULTE ESENȚIALE REFERITOARE LA JUDECATA CRITICĂ ACUZATOARE, SUPERFICIALĂ ȘI RĂUVOITOARE
  • „Acela care seamănă vânt va culege apoi furtună“
  • Judecata critică, acuzatoare, superficială și răuvoitoare deschide într-un mod perfid „poarta“ către felurite procese de rezonanță ocultă cu tărâmurile infernale
  • Este întotdeauna foarte ușor să critici, dar este dificil să oglindești în mod fidel și să înțelegi corect
  • Cel mai adesea cei care judecă într-un mod critic, acuzator, superficial și răuvoitor îi învinuiesc pe ceilalți de defectele și viciile ce se află în ei (în cei care judecă în felul acesta)
  • Nu este nevoie să fii înzestrat nici măcar cu o minimă inteligență ca să ajungi să critici într-un mod răutăcios și acuzator pe cineva!
  • Pentru a evita această ispită (a judecăților critice, acuzatoare, superficiale și răuvoitoare) urmăriți să vedeți întotdeauna în ființele umane care vă înconjoară atât calitățile, cât și partea lor cea bună!
  • În fiecare judecată pe care sunt tentate să o facă, ființele umane ar trebui înainte de toate să-L imite pe bunul Dumnezeu
  • După fapta și răsplată
  • Judecata înțeleaptă pune întotdeauna accentul pe împlinirea deplină și exemplară a voinței Divine
  • Luați aminte: nu judecați, pentru a nu fi judecați!
  • „Aceluia căruia i s-a dăruit mult, apoi mult i se va cere“
  • Nu vă grăbiți niciodată să judecați!
  • Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelile greșiților noștri
  • Adeseori, într-un mod insidios, prin intermediul judecăților critice,
  • acuzatoare, superficiale și răuvoitoare se manifestă de fapt, fie influențele demoniace, fie Satana
  • Alte exemple semnificative ce provin din Vechiul Testament și din Noul Testament
  • Între forțele binelui și cele ale răului există un permanent conflict ce este întotdeauna declanșat, susținut și alimentat de forțele răului
  • Modalități esențiale și simple de a triumfa în conflictul cu forțele răului
  • Exemplul cutremurător al confruntării lui Iisus cu Satana
  • Atunci când diavolul vrea să distrugă pe cineva speculează întotdeauna slăbiciunile pe care le are și apoi, prin anumite influențe oculte insidioase, îi ia mințile
  • Puterea lui Satana este limitată și insigniflantă în comparație cu puterea nesfârșită și eternă a lui Dumnezeu
  • Satana este turbat de furie, deoarece el știe deja că a fost înfrânt!
  • Opriți-vă chiar acum și nu mai săvârșiți răul de a-i judeca pe ceilalți într-un mod critic, acuzator, superficial și răuvoitor!
  • O binecunoscută povestire cu tâlc: „Oglinda blestemată a diavolului“
  • Din nefericire, la ora actuală, marea majoritate a ființelor umane sunt și se complac să rămână contaminate de „plaga“ judecăților critice, acuzatoare, superficiale și răuvoitoare
  • Cel mai adesea, ființele umane creatoare, în mod benefic orientate și originale devin ținta criticilor răuvoitoare
  • Treziți-vă neîntârziat înțelepciunea inimii!
  • Luați aminte că vocile interioare, în mod evident critice, nu reprezintă „vocea inimii“
  • Judecățile critice în lumina tradițiilor spirituale
   • Revelațiile lui Iisus în raport cu tradiția iudaică
   • Taoismul recomandă de asemenea o perspectivă benefică creatoare și transfiguratoare
   • Clemența și răbdarea în tradiția islamică
   • Chiar și budismul recomandă adepților săi să-și formeze cel mai adesea o viziune justă, cât mai obiectivă și mai profundă
  • Întrebați-vă, spre a vă cunoaște, și în felul acesta vă veți descoperi
 • AFORISME ȘI CUGETĂRI DESPRE JUDECATĂ
 • GLOSAR