0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. : Ghiduri
 3. Ghiduri: Bune practici
 4. Ghid de bune practici în turism şi hotelărie
Carte

Ghid de bune practici în turism şi hotelărie

Ghid de bune practici în turism şi hotelărie. Editura Uranus
CumpărDetalii carte

Autor(i): Gianina Buruiană,
Editura: Uranus
Anul apariţiei: 201
Pagini: 285 (17x24 cm)
Preţ: 30,00 Lei
Disponibilitate: în 7-14 zile

Turismul este astăzi o forţă economică majoră la nivel mondial, a cărei dezvoltare poate aduce cu sine numeroase efecte, atât negative, cât şi pozitive. El nu poate fi privit ca o simplă tranzacţie economică sau ca un set de activităţi izolate de mediul înconjurător şi de populaţiile gazdă. Practica demonstrează din plin acest lucru, iar literatura de specialitate acordă o din ce în ce mai multă atenţie acestor efecte: fie că se mulţumeşte să constate, fie încearcă să găsească soluţii pentru o armonizare a intereselor economice, socio-culturale şi ecologice ale tuturor stakeholderilor; aceasta este de fapt esenţa dezvoltării durabile în turism.

Numeroase ghiduri, coduri de conduită, strategii, recomandări sau reglementări sunt oferite guvernelor, administraţiilor locale, companiilor, micilor întreprinzători din turism şi turiştilor înşişi, cu scopul de a educa, forma, promova un comportament responsabil faţă de mediul înconjurător şi comunitatea locală, din efortul organismelor internaţionale sau chiar al organizaţiilor non-profit care luptă pentru acest deziderat. Termeni precum „dezvoltare durabilă“, „etică“, „responsabilitate socială“, „bune practici“ sau chiar unele sintagme consacrate internaţional cum ar fi „nature based tourism“ ori „community based tourism“ sunt tot mai des vehiculaţi de specialişti.

A vorbi astăzi despre „bune practici“ în turism este o provocare pe care o acceptă mulţi autori. În acest context se situează şi cartea de faţă, a doamnei Gianina Buruiană, doctor în economie. Mai mult decât atât, a lega experienţa internaţională de cea a ţării noastre, pe tema durabilităţii şi a bunelor practici în turism, reprezintă o încercare grea şi, în acest caz, reuşită.

Cuprinsul cărţii: „Ghid de bune practici în turism şi hotelărie“

 • Prefaţă
 • Aspecte privind dezvoltarea durabilă a turismului în viziunea organismelor internaţionale de turism
 • Millenium Development Goals (MDG) – Scopurile de Dezvoltare ale Mileniului
  • Poziţia asumată de Organizaţia Mondială a Turismului în legătură cu dezvoltarea durabilă a turismului
  • Linii directoare pentru planificare şi politici în domeniul dezvoltării durabile a turismului
  • Criterii pentru dezvoltarea unui turism durabil
  • Etica în turism
   • Comportamentul etic în turism
   • Codul Global de Etică pentru Turism (OMT)
 • Bune practici în cadrul marilor lanţuri hoteliere
  • Etapele aplicării politicilor corporatiste
   • Stabilirea obiectivelor strategice
   • Analiza strategică
   • Alegerea strategiei
   • Implementarea strategiilor
  • Lanţul hotelier Accor
   • Prezentare generală
   • Cultura organizaţională Accor
   • Viziunea strategică Accor
   • Politici globale aplicate de corporaţia Accor
    • Politica Accor de dezvoltare durabilă
    • Politica de expansiune Accor
    • Politica de resurse umane
    • Politica de marketing
    • Politica faţă de acţionari
  • Lanţul hotelier Marriott
   • Prezentare generală
   • Cultura organizaţională Marriott
   • Politici globale ale companiei Marriott
    • Politica Marriott în afaceri
    • Politici de dezvoltare durabilă
    • Strategia de expansiune Marriott
 • Planul de marketing pentru dezvoltarea turismului în judeţul Neamţ în perioada 2009-2012
  • Introducere
  • Viziune, obiective, ipoteze strategice
  • Potenţialul turistic al judeţului Neamţ
   • Potenţialul natural
   • Potenţialul antropic
   • Evaluarea potenţialului turistic pentru o dezvoltare durabilă a turismului
  • Analiza pieţei judeţului Neamţ
   • Oferta turistică
   • Cererea turistică
   • Concurenţa
  • Analiza SWOT a destinaţiei turistice Neamţ
  • Factori care influenţează dezvoltarea turismului internaţional în judeţul Neamţ
  • Strategia de marketing
  • Planul de acţiune
 • Planificarea macroeconomică în turism
  • Conceptul de planificare macroeconomică în turism
  • Consecinţe ale lipsei de planificare
  • Planificarea turistică - abordări, niveluri, scopuri, obstacole
  • Modele de planificare macroeconomică în turism
  • Prognoza în turism - componentă importantă a procesului de planificare
   • Metodologia prognozării în turism
   • Prognoze ale activităţii turistice
  • Planificarea turismului durabil
   • Ariile protejate
   • Zonarea
   • Analiza capacităţii de primire
   • Limitele schimbărilor acceptabile
   • Analiza impactului turismului asupra mediului
   • Coordonarea guvernamentală a măsurilor de planificare a turismului durabil
 • Bibliografie