0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. : Ghiduri
 3. Ghiduri: Bune practici
 4. Ghid de bune practici în turism și hotelărie
Carte

Ghid de bune practici în turism și hotelărie

Autor(i): Gianina Buruiană,
Editura: Uranus
Anul apariţiei: 2000
Pagini: 285 (17x24 cm)
Preţ: 32,00 Lei
Disponibilitate: în stoc

Turismul este astăzi o forță economică majoră la nivel mondial, a cărei dezvoltare poate aduce cu sine numeroase efecte, atât negative, cât și pozitive. El nu poate fi privit ca o simplă tranzacție economică sau ca un set de activități izolate de mediul înconjurător și de populațiile gazdă. Practica demonstrează din plin acest lucru, iar literatura de specialitate acordă o din ce în ce mai multă atenție acestor efecte: fie că se mulțumește să constate, fie încearcă să găsească soluții pentru o armonizare a intereselor economice, socio-culturale și ecologice ale tuturor stakeholderilor; aceasta este de fapt esența dezvoltării durabile în turism.

Numeroase ghiduri, coduri de conduită, strategii, recomandări sau reglementări sunt oferite guvernelor, administrațiilor locale, companiilor, micilor întreprinzători din turism și turiștilor înșiși, cu scopul de a educa, forma, promova un comportament responsabil față de mediul înconjurător și comunitatea locală, din efortul organismelor internaționale sau chiar al organizațiilor non-profit care luptă pentru acest deziderat. Termeni precum „dezvoltare durabilă“, „etică“, „responsabilitate socială“, „bune practici“ sau chiar unele sintagme consacrate internațional cum ar fi „nature based tourism“ ori „community based tourism“ sunt tot mai des vehiculați de specialiști.

A vorbi astăzi despre „bune practici“ în turism este o provocare pe care o acceptă mulți autori. În acest context se situează și cartea de față, a doamnei Gianina Buruiană, doctor în economie. Mai mult decât atât, a lega experiența internațională de cea a țării noastre, pe tema durabilității și a bunelor practici în turism, reprezintă o încercare grea și, în acest caz, reușită.

Cuprinsul cărţii: „Ghid de bune practici în turism și hotelărie“

 • Prefață
 • Aspecte privind dezvoltarea durabilă a turismului în viziunea organismelor internaționale de turism
 • Millenium Development Goals (MDG) – Scopurile de Dezvoltare ale Mileniului
  • Poziția asumată de Organizația Mondială a Turismului în legătură cu dezvoltarea durabilă a turismului
  • Linii directoare pentru planificare și politici în domeniul dezvoltării durabile a turismului
  • Criterii pentru dezvoltarea unui turism durabil
  • Etica în turism
   • Comportamentul etic în turism
   • Codul Global de Etică pentru Turism (OMT)
 • Bune practici în cadrul marilor lanțuri hoteliere
  • Etapele aplicării politicilor corporatiste
   • Stabilirea obiectivelor strategice
   • Analiza strategică
   • Alegerea strategiei
   • Implementarea strategiilor
  • Lanțul hotelier Accor
   • Prezentare generală
   • Cultura organizațională Accor
   • Viziunea strategică Accor
   • Politici globale aplicate de corporația Accor
    • Politica Accor de dezvoltare durabilă
    • Politica de expansiune Accor
    • Politica de resurse umane
    • Politica de marketing
    • Politica față de acționari
  • Lanțul hotelier Marriott
   • Prezentare generală
   • Cultura organizațională Marriott
   • Politici globale ale companiei Marriott
    • Politica Marriott în afaceri
    • Politici de dezvoltare durabilă
    • Strategia de expansiune Marriott
 • Planul de marketing pentru dezvoltarea turismului în județul Neamț în perioada 2009-2012
  • Introducere
  • Viziune, obiective, ipoteze strategice
  • Potențialul turistic al județului Neamț
   • Potențialul natural
   • Potențialul antropic
   • Evaluarea potențialului turistic pentru o dezvoltare durabilă a turismului
  • Analiza pieței județului Neamț
   • Oferta turistică
   • Cererea turistică
   • Concurența
  • Analiza SWOT a destinației turistice Neamț
  • Factori care influențează dezvoltarea turismului internațional în județul Neamț
  • Strategia de marketing
  • Planul de acțiune
 • Planificarea macroeconomică în turism
  • Conceptul de planificare macroeconomică în turism
  • Consecințe ale lipsei de planificare
  • Planificarea turistică - abordări, niveluri, scopuri, obstacole
  • Modele de planificare macroeconomică în turism
  • Prognoza în turism - componentă importantă a procesului de planificare
   • Metodologia prognozării în turism
   • Prognoze ale activității turistice
  • Planificarea turismului durabil
   • Ariile protejate
   • Zonarea
   • Analiza capacității de primire
   • Limitele schimbărilor acceptabile
   • Analiza impactului turismului asupra mediului
   • Coordonarea guvernamentală a măsurilor de planificare a turismului durabil
 • Bibliografie