0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărți: Dezvoltare personală
 3. Cărți: Comunicare
 4. Comunicarea eficientă
Carte

Comunicarea eficientă

Autor(i): Prof. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară,
Editura: Polirom
Colecţia: Științele educației
Anul apariţiei: 2008
Pagini: 432 (16x23 cm)
Preţ: 59,95 Lei
Disponibilitate: în stoc

Prin comunicare, omul modern se analizează pe sine și analizează pe cei cu care se află în interacțiune și – în ultimă instanță – poate găsi un mod propriu de investigare a lumii care îl înconjoară. Cartea „Comunicarea eficientă“ vine în sprijinul unui spectru larg de utilizatori: studenți, cadre didactice, manageri, formatori, traineri din organizații etc. Însă, dincolo de această sferă a profesioniștilor din aria comunicării, cartea de față urmărește integrarea fiecărui cititor într-un demers de profesionalizare a comunicării, proces cerut de către societatea contemporană.

Ion-Ovidiu Panisoara

Pe scurt din cuprinsul cărții:

 • Definiții, modele și teorii ale comunicării
 • Formele comunicării
 • Bariere în comunicare și aspecte privind eficienta comunicării
 • Prezentarea și ascultarea eficiente
 • Conflictul – dimensiune esențială a comunicării
 • Tactici folosite în conflict. Negocierea și medierea
 • Comunicarea în cadrul grupului
 • Procese de grup. Analize educaționale
 • Conducerea (leadership-ul) și rolurile în cadrul grupului
 • Tehnologia comunicării educaționale. Comunicarea în grup prin metodele de interacțiune

Cuprinsul cărţii: „Comunicarea eficientă“

 • Prefață la ediția a III-a
 • Definiții, modele și teorii ale comunicării
  • Preliminarii
  • De la definiții la modele ale comunicării
  • Teorii ale comunicării
  • Principii și funcții ale comunicării. Competența de comunicare.
  • Rezumat
  • Exerciții și teme de reflecție
  • Scenariu: Probleme de comunicare
  • Întrebări
 • Elemente componente ale comunicării
  • Emițătorul și receptorul – o perspectivă interacțională
  • Mesajul – element cheie al comunicării
  • Feedback, canal și context în comunicare
  • Rezumat
  • Exerciții și teme de reflecție
  • Scenariu: Managerul străin
  • Întrebări
 • Formele comunicării
  • Tipologie
  • Comunicarea verticală și orizontală – o perspectivă comunicațională
  • Comunicarea intrapersonală
  • Comunicarea verbală și nonverbală
   • Comunicarea verbală
   • Paralimbajul
   • Comunicarea nonverbală
  • Metacomunicarea
  • Rezumat
  • Exerciții și teme de reflecție
  • Scenariu: Conferința
  • Întrebări
  • Scenariu: Gatekeeper-ul
  • Întrebări
  • Scenariu: Sala de clasă
  • Întrebări
 • Bariere în comunicare și aspecte privind eficiența comunicării
  • Rezumat
  • Exerciții și teme de reflecție
  • Scenariu: Directorul general și angajații
  • Întrebări
 • Prezentarea și ascultarea eficiente
  • Prezentarea eficientă
   • Prezentarea informativă
   • Prezentarea persuasivă
   • Proiectarea unei prezentări și teoria haosului
  • Ascultarea eficientă
   • Ameliorarea ascultării și metoda socratică
  • Rezumat
  • Exerciții și teme de reflecție
  • Scenariu: Prezentarea ineficientă
  • Întrebări
 • Conflictul – dimensiune esențială a comunicării
  • Conflictul. Perspective de analiză.
  • Conflictul. Caracterizare generală.
  • Tipologia conflictului
  • Argumente pentru un model al procesului conflictului
  • Rezumat
  • Exerciții și teme de reflecție
  • Scenariu: Departamentul de vânzări
  • Întrebări
 • Provocarea și rezolvarea conflictelor
  • Strategii de provocare / stimulare a conflictului
  • Strategii de prevenire a conflictului
  • Strategii de reducere a conflictului
  • Strategii de rezolvare a conflictului
  • Rezumat
  • Exerciții și teme de reflecție
  • Scenariu: Moderatorul
  • Întrebări
 • Tactici folosite în conflict. Negocierea și medierea.
  • Tactici folosite în conflict
  • Negocierea
  • Medierea
  • Rezumat
  • Exerciții și teme de reflecție
  • Scenariu: Negociere eșuată: șmecherii și tocilarii
  • Întrebări
  • Scenariu: Mediere eșuată: încălcarea teritoriului
  • Întrebări
 • Comunicarea în cadrul grupului
  • Ce este grupul? Apariția și dizolvarea grupului.
  • Caracteristicile grupului
  • Rezumat
  • Exerciții și teme de reflecție
  • Scenariu: Eterogen sau omogen?
  • Întrebări
 • Procese de grup. Analize educaționale.
  • Coeziune și devianță în cadrul grupului. Repere metodologice.
  • Presiunea spre uniformitate în grup – noi valențe în câmpul comunicării
  • Normele de grup și conformarea membrilor
  • Cooperare și competiție în grup
  • Rezumat
  • Exerciții și teme de reflecție
  • Scenariu: Testează regula
  • Întrebări
  • Scenariu: Cooperare și competiție
  • Întrebări
 • Conducerea (leadership-ul) și rolurile în cadrul grupului
  • Leadership și comunicare
   • Teorii privitoare la conducere (leadership)
   • Stiluri de conducere
  • Rolurile și jucarea acestora de către membrii grupului
  • Rezumat
  • Exerciții și teme de reflecție
  • Scenariu: Identificați rolurile!
  • Întrebări
 • Dezvoltarea grupului în direcția construirii echipei
  • Metoda construirii de echipă (team building)
  • Câteva elemente privind predarea în echipă (team teaching)
  • Gândirea de grup (groupthinking)
  • Rezumat
  • Exerciții și teme de reflecție
  • Scenariu: Gândirea de grup – școala cea mai bună
  • Întrebări
 • Tehnologia comunicării educaționale. Comunicarea în grup prin metodele de interacțiune.
  • Metode centrate pe analiza fenomenului, producerea ideilor și rezolvarea de probleme
   • Metode de analiză
    • Tehnici de prioritizare
    • Analiza SWOT
    • Restructurarea valorică
    • Tehnica CATWOE
    • Tehnica fishboning
    • Analiza cauzelor și consecințelor
    • Metoda copacului cu eroori
    • Analizele segmentelor de decizie interactivă (AIDA)
    • Cardurile cu sarcini (task cards)
    • Analiza câmpurilor de forță
    • Diagrama Venn
    • Harta kinestezică
    • Recensământul problemelor
    • Tehnica grupului nominal
    • Metoda imunizării
    • Tehnica analizei sistemice
    • Tehnica „sus și jos“
    • Tehnicile de exagerare
   • Metode centrate pe producerea ideilor
    • Învățarea prin categorisire
    • Metoda concasării
    • Cubul
    • Tehnica bisocierii
    • Ingineria valorii
    • Metoda mănunchiului de banane (Bounces of bannanans)
    • Brainstorming-ul
    • Tehnica galaxiilor
    • Tehnica nucleului
    • Brainwriting-ul
    • Listarea atributelor
    • Metoda divizării
    • Examinarea granițelor
    • Tehnica votării anonime
   • Metode centrate pe rezolvarea problemelor
    • Problematizarea
    • Metoda rezolvării creative de probleme
    • Tehnica PIPS (Phase of Integrated Prblem Solving)
    • Tehnică: Oferta de 100 de Lire
  • Metode centrate pe reflecție, observare și acțiune
   • Metode centrate pe reflecție
    • Reflecția personală
    • Învățarea folosind principiul lui Premak
    • Matricea obținerii de date
    • Jurnalul cu dublă intrare
    • Tehnici de prospectivă
    • Tehnica „Harta obstacolelor“
    • Fișa personală
    • Învățarea pe baza inteligenței emoționale. Dezvoltarea de sentimente în mediul de învățare.
    • Analogiile
    • Tehnica imaginării
    • Metoda SINELG (Sistemul Interactiv de Notare pentru Eficientizarea Lecturii și a Gândirii)
   • Metode centrate pe observație
    • Observarea sistematică și independentă
    • Metoda anchetei
    • Tehnica Delphi
    • Tehnica IIO (Intervievator - Intervievat - Observator)
    • Metoda interacțiunii observate (fishbowl)
    • Alte tehnici de fishbowl
    • Grupul de aprofundare profesională
    • Discuția panel
    • Metoda reversului
   • Metode centrate pe acțiune (reală sau simulată)
    • Experimentul
    • Tehnica IEI (Ipoteză - Experiment - Instruire)
    • Autodirecționarea învățării
    • Tehnica teatrului
    • Jocul de rol
    • Metoda jocului de rol
    • Jocul strategiilor de gândire
    • De la jocul de rol la dramatizarea creativă
    • Tehnica scenariilor
    • Rolestorming
    • Metoda studiului de caz
    • Tehnica minicazurilor
    • Incidentul critic
    • Simulările
    • Instruirea programată
  • Metode bazate pe utilizarea și dezvoltarea relaționărilor în cadrul grupului
   • Metode bazate pe cooperare
    • Învățarea cu ajutorul celuilalt
    • Învățarea prin cooperare
    • Metoda învățării cooperative
    • Baza de date
    • Tehnicile TGT și STAD
    • Seminarul socratic
    • Tehnica plusurilor și minusurilor
    • Microgrupurile de mentorat
    • Metoda mozaicului
    • Predarea reflexivă
    • Grupurile de discuție tutoriale
    • Reuniunea Phillips 66
   • Utilizarea conflictului în învățare
    • Tehnici de competiție
    • Controversa creativă
    • Tehnica controversei decizionale
    • Controversa rotativă
    • Tehnica „dezbaterilor“
    • Tehnica focus-group
    • Turul galeriei
    • Tehnica taberelor
   • Metode privind dezvoltarea relaționărilor în cadrul grupului
    • Exercițiile / jocurile de spargere a gheții
    • Cercul „complimentelor“
    • Definirea personală
    • Tehnica „Obiecte găsite“
    • Tehnica „Adevărat și fals“
 • Bibliografie
 • Index