0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărți: Educație
 3. Instruirea interactivă
Carte

Instruirea interactivă

Ghidul profesorului

Autor(i): Prof. univ. dr. Mușata-Dacia Bocoș,
Editura: Polirom
Colecţia: Profesorul de succes
Anul apariţiei: 2013
Pagini: 472 (16x23 cm)
Preţ: 44,95 Lei
Disponibilitate: în 7-14 zile

Practicile educative moderne pun din ce în ce mai mult accent pe activizare, considerată premisa unei instruiri și formări eficiente.

Cartea oferă repere teoretice și aplicative ușor de preluat, de adaptat și de utilizat în practicile participative, prezentând elemente operaționale de pedagogie activ și interactivă, designuri curriculare activizante, comentarii și sugestii didactice.

Informațiile de ultimă oră, ilustrate cu numeroase exemple practice concepute de colaboratori care predau la toate nivelurile de învățământ, vin în sprijinul studenților, formatorilor, teoreticienilor din domeniul științelor educației și cadrelor didactice care urmăresc realizarea unei instruiri interactive eficiente.

Pe scurt din cuprinsul cărții:

 • Instruirea pedagogică – o provocare actuală
 • Caracterizarea generală a pedagogiei interactive
 • Profilul practicilor didactice activizante
 • Mecanisme de conexiune inversă
 • Mecanismul de feedforward
 • Metode de dezvoltare a spiritului activ
 • Reflecția personală
 • Învățarea bazată pe experiment
 • Învățarea cooperativă
 • Învățarea bazată pe jocuri didactice
 • Învățarea electronică
 • Metode și tehnici de dezvoltare a spiritului critic

Cuprinsul cărţii: „Instruirea interactivă“

 • Instruirea interactivă - o provocare actuală
  • Instruirea interactivă - abordare diacronică
   • De la Socrate la perioada antebelică
   • Perioada interbelică
   • Perioada postbelică
   • Instruirea interactivă la sfârșitul secolului XX și începutul secolului XXI
  • Instruirea interactivă în teoria și practica pedagogică românească
 • Pedagogia interactivă - repere teoretice și acționale
  • Cunoașterea și progresul cunoașterii în învățământ
   • Concepțiile elevilor și rolul lor în progresul cunoașterii
   • Câteva tipologii ale cunoașterii
    • Cunoaștere teoretică și cunoaștere practică
    • Cunoaștere directă și cunoaștere mediată
    • Cunoaștere empirică și cunoaștere științifică
    • Clasificarea cunoașterii după natura competențelor implicate
    • O taxonomie a cunoașterii funcționale
  • Paradigma constructivistă în pedagogia interactivă - un răspuns pertinent
   • Constructivism și cunoaștere școlară. Caracteristicile designului constructivist
   • Constructivism individual și constructivism social
   • Dinamici socio-cognitive în procesul cunoașterii școlare
  • Caracterizarea generală a pedagogiei interactive
   • Modelul educațional promovat de pedagogia interactivă
   • Ce condiții trebuie să îndeplinească o pedagogie eficientă?
  • Activizarea în cunoașterea școlară
   • Conceptul de activizare. Interpretare operațională
   • Abordarea pedagogică a activizării
   • Abordarea biopsihologică a activizării
    • Activizare, motivație și gândire
    • Activizare și transfer
    • Activizare și memorare
  • Profilul practicilor didactice activizante
   • Învățarea(inter)activă
    • Ce este învățarea interactivă?
    • Când învățarea are șanse să fie interactivă?
    • Un elev este autonom atunci când…
    • Ce stil de învățare pot adopta elevii?
  • Predarea activizantă
   • Profilul practicilor de predare activizantă
   • Rolurile și comportamentele didactice dezirabile în instruirea interactivă
   • Medierea pedagogică rămâne o necesitate
   • Profesorul reflexiv
   • Profesorul autonom
   • Elemente de formare a profesorilor prin prisma instruirii interactive
  • Evaluarea interactivă
   • Evaluarea interactivă este formativă și formatoare
   • O evaluare devine interactivă atunci când…
  • Mecanisme de conexiune inversă
   • Feedbackull
    • Buclele feedback-ului
    • Tipuri de feedback
    • Modalități de obținere a feedbackului la nivel micro
   • Feedforward-ul
 • Repere metodologice pentru o pedagogie interactivă operațională
  • Valorificarea Teoriei Inteligențelor Multiple
   • Teoria Inteligențelor Multiple - explicitare generală
   • Implicații educaționale ale inteligențelor multiple
   • Teoria Inteligențelor Multiple și designul educațional
   • Pedagogie interactivă, diferențiată și individualizată bazată pe Teoria Inteligențelor Multiple
  • Mecanismul de feedforward
  • Metode de dezvoltare a spiritului activ
   • Reflecția personală
    • Ce implică reflecția personală?
    • Reflecția personală este o metodă didactică activă pentru că…
    • Pedagogia reflecției personale
   • Metodele de activitate independentă
    • Ce sunt metodele de activitate independentă?
    • Metodele de activitate independentă sunt active pentru că…
    • Pedagogia activității independente
    • Câțiva categorii de metode de activitate independentă și exemple
   • Conversația
    • Ce este conversația?
    • Conversația (euristică) este o metodă didactică activă pentru că…
    • Pedagogia dialogului
   • Explicații
    • Ce este explicația?
    • Explicația este o metodă didactică activă pentru că…
    • Tipuri de explicații
    • Procedee și modele explicative
   • Demonstrația
    • Ce este demonstrația?
    • Demonstrația este o metodă didactică activă pentru că…
    • Formele didactice ale metodei demonstrației
    • Cerințe didactice și metodice în utilizarea demonstrației
   • Exercițiul și rezolvările de probleme
    • Ce este metoda exercițiilor și a rezolvărilor de probleme?
    • Metoda exercițiilor și a rezolvărilor de probleme este o metodă didactică activă pentru că…
    • Taxonomii ale exercițiilor și problemelor
    • Cerințe didactice și metodice în utilizarea metodei exercițiilor și rezolvărilor de probleme
   • Învățarea bazată pe experiment
    • Ce este învățarea bazată pe experiment?
    • Învățarea bazată pe experiment este o metodă didactică activă pentru că…
    • Pedagogia experimentului
   • Învățarea prin intermediul lucrărilor experimentale și al lucrărilor practice
    • În ce constă învățarea prin intermediul lucrărilor experimentale și a lucrărilor practice?
    • Învățarea prin intermediul lucrărilor experimentale/lucrărilor practice este o metodă didactică activă pentru că…
    • Pedagogia lucrărilor experimentale și a lucrărilor practice
   • Învățarea prin cercetarea documentelor și vestigiilor istorice
    • Ce este învățarea prin cercetarea documentelor și vestigiilor istorice?
    • Învățarea prin cercetarea documentelor și vestigiilor istorice este o metodă activă pentru că…
    • Cerințe didactice și metodice în utilizarea documentelor și vestigiilor istorice
   • Învățarea prin problematizare
    • Ce este învățarea prin problematizare?
    • Învățarea prin problematizare este o metodă didactică activă pentru că…
    • Pedagogia mirării și interogării/pedagogia problematizării
   • Învățarea prin descoperire
    • Ce este învățarea prin descoperire?
    • Învățarea prin descoperire este o metodă didactică activă pentru că…
    • Pedagogia descoperirii
   • Învățarea cooperativă / prin cooperare
    • Ce este învățarea cooperativă / prin cooperare?
    • Învățarea cooperativă / prin cooperare este o metodă didactică activă pentru că…
    • Pedagogia grupului
    • Pedagogia schimbului intelectual
   • Învățarea cu ajutorul modelelor
    • Ce este învățarea cu ajutorul modelelor?
    • Învățarea cu ajutorul modelelor este o metodă didactică activă pentru că…
    • Pedagogia modelării didactice
   • Învățarea bazată pe probleme
    • Ce este învățarea bazată pe probleme?
    • Învățarea bazată pe probleme este o metodă didactică activă pentru că…
    • Etapele învățării bazate pe probleme
    • Sugestii pentru asigurarea unei învățări eficiente bazate pe probleme
   • Învățarea-aventură
    • Ce este învățarea-aventură?
    • Învățarea-aventură este o metodă didactică activă pentru că…
    • Etapele învățării-aventură
   • Învățarea bazată pe studiu de caz
    • Ce presupune învățarea bazată pe studiu de caz?
    • Învățarea bazată pe studiu de caz este o metodă didactică activă pentru că…
    • Pedagogia studiului de caz
   • Învățarea bazată pe jocuri didactice
    • Ce presupune învățarea bazată pe jocuri didactice?
    • Învățarea bazată pe jocuri didactice este o metodă didactică activă pentru că…
    • Pedagogia jocului didactic
   • Învățarea bazată pe joc de rol
    • Ce este învățarea bazată pe joc de rol?
    • Ce este învățarea prin dramatizare?
    • Învățarea bazată pe joc de rol este o metodă didactică activă pentru că…
    • Pedagogia jocului de rol
   • Învățarea electronică
    • Ce este învățarea electronică?
    • Învățarea electronică este o metodă didactică activă pentru că…
    • Pedagogia audiovizualului. Designul educațional bazat pe învățare electronică
  • Metode și tehnici de dezvoltare a spiritului critic
   • Spiritul critic - punct de plecare în sprijinul demersului cognitiv
   • Practici pedagogice longitudinale pentru dezvoltarea spiritului critic
   • Exemple de metode și tehnici de dezvoltare a spiritului critic
    • Metoda cubului
    • Tehnica cvintetului
    • Tehnica „Știu - Vreau să știu - Am învățat“
    • Metoda predării reciproce
    • Metoda mozaicului
    • Tehnica Lotus (Floare de nufăr)
    • Tehnica ciorchinelui
    • Tehnica turul galeriei
   • Algoritmul proiectării unei lecții pentru dezvoltarea spiritului critic
 • Metode de dezvoltare a spiritului creativ
  • Spiritul creativ - punct de plecare în sprijinul demersului cognitiv
  • Practici pedagogice longitudinale pentru dezvoltarea spiritului creativ
  • Exemple de metode de dezvoltare a spiritului creativ
   • Metoda brainstorming / a asaltului de idei
   • Ingineria ideilor
   • Sinectica
   • Metoda brainstorming cu schimbări de roluri
   • Metoda Frisco
   • Metoda brainwriting
   • Metoda Philips 6-6
   • Controversa creativă
   • Vizualizarea creativă
 • Bibliografie