0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Educaţie
 3. Instruirea interactivă
Carte

Instruirea interactivă

Instruirea interactivă. Editura Polirom
CumpărDetalii carte

Ghidul profesorului

Autor(i): Prof. univ. dr. Muşata-Dacia Bocoş,
Editura: Polirom
Colecţia: Profesorul de succes
Anul apariţiei: 2013
Pagini: 472 (16x23 cm)
Preţ: 39,95 Lei
Disponibilitate: în 7-14 zile

Practicile educative moderne pun din ce în ce mai mult accent pe activizare, considerată premisa unei instruiri şi formări eficiente.

Cartea oferă repere teoretice şi aplicative uşor de preluat, de adaptat şi de utilizat în practicile participative, prezentând elemente operaţionale de pedagogie activ şi interactivă, designuri curriculare activizante, comentarii şi sugestii didactice.

Informaţiile de ultimă oră, ilustrate cu numeroase exemple practice concepute de colaboratori care predau la toate nivelurile de învăţământ, vin în sprijinul studenţilor, formatorilor, teoreticienilor din domeniul ştiinţelor educaţiei şi cadrelor didactice care urmăresc realizarea unei instruiri interactive eficiente.

Pe scurt din cuprinsul cărţii:

 • Instruirea pedagogică – o provocare actuală
 • Caracterizarea generală a pedagogiei interactive
 • Profilul practicilor didactice activizante
 • Mecanisme de conexiune inversă
 • Mecanismul de feedforward
 • Metode de dezvoltare a spiritului activ
 • Reflecţia personală
 • Învăţarea bazată pe experiment
 • Învăţarea cooperativă
 • Învăţarea bazată pe jocuri didactice
 • Învăţarea electronică
 • Metode şi tehnici de dezvoltare a spiritului critic

Cuprinsul cărţii: „Instruirea interactivă“

 • Instruirea interactivă - o provocare actuală
  • Instruirea interactivă - abordare diacronică
   • De la Socrate la perioada antebelică
   • Perioada interbelică
   • Perioada postbelică
   • Instruirea interactivă la sfârşitul secolului XX şi începutul secolului XXI
  • Instruirea interactivă în teoria şi practica pedagogică românească
 • Pedagogia interactivă - repere teoretice şi acţionale
  • Cunoaşterea şi progresul cunoaşterii în învăţământ
   • Concepţiile elevilor şi rolul lor în progresul cunoaşterii
   • Câteva tipologii ale cunoaşterii
    • Cunoaştere teoretică şi cunoaştere practică
    • Cunoaştere directă şi cunoaştere mediată
    • Cunoaştere empirică şi cunoaştere ştiinţifică
    • Clasificarea cunoaşterii după natura competenţelor implicate
    • O taxonomie a cunoaşterii funcţionale
  • Paradigma constructivistă în pedagogia interactivă - un răspuns pertinent
   • Constructivism şi cunoaştere şcolară. Caracteristicile designului constructivist
   • Constructivism individual şi constructivism social
   • Dinamici socio-cognitive în procesul cunoaşterii şcolare
  • Caracterizarea generală a pedagogiei interactive
   • Modelul educaţional promovat de pedagogia interactivă
   • Ce condiţii trebuie să îndeplinească o pedagogie eficientă?
  • Activizarea în cunoaşterea şcolară
   • Conceptul de activizare. Interpretare operaţională
   • Abordarea pedagogică a activizării
   • Abordarea biopsihologică a activizării
    • Activizare, motivaţie şi gândire
    • Activizare şi transfer
    • Activizare şi memorare
  • Profilul practicilor didactice activizante
   • Învăţarea(inter)activă
    • Ce este învăţarea interactivă?
    • Când învăţarea are şanse să fie interactivă?
    • Un elev este autonom atunci când…
    • Ce stil de învăţare pot adopta elevii?
   • Predarea activizantă
    • Profilul practicilor de predare activizantă
    • Rolurile şi comportamentele didactice dezirabile în instruirea interactivă
    • Medierea pedagogică rămâne o necesitate
    • Profesorul reflexiv
    • Profesorul autonom
    • Elemente de formare a profesorilor prin prisma instruirii interactive
   • Evaluarea interactivă
    • Evaluarea interactivă este formativă şi formatoare
    • O evaluare devine interactivă atunci când…
  • Mecanisme de conexiune inversă
   • Feedbackull
    • Buclele feedback-ului
    • Tipuri de feedback
    • Modalitaţi de obţinere a feedbackului la nivel micro
  • Feedforward-ul
 • Repere metodologice pentru o pedagogie interactivă operaţională
  • Valorificarea Teoriei Inteligenţelor Multiple
   • Teoria Inteligenţelor Multiple - explicitare generală
   • Implicaţii educaţionale ale inteligenţelor multiple
   • Teoria Inteligenţelor Multiple şi designul educaţional
   • Pedagogie interactivă, diferenţiată şi individualizată bazată pe Teoria Inteligenţelor Multiple
  • Mecanismul de feedforward
  • Metode de dezvoltare a spiritului activ
   • Reflecţia personală
    • Ce implică reflecţia personală?
    • Reflecţia personală este o metodă didactică activă pentru că…
    • Pedagogia reflecţiei personale
   • Metodele de activitate independentă
    • Ce sunt metodele de activitate independentă?
    • Metodele de activitate independentă sunt active pentru că…
    • Pedagogia activităţii independente
    • Câţiva categorii de metode de activitate independentă şi exemple
   • Conversaţia
    • Ce este conversaţia?
    • Conversaţia (euristică) este o metodă didactică activă pentru că…
    • Pedagogia dialogului
   • Explicaţii
    • Ce este explicaţia?
    • Explicaţia este o metodă didactică activă pentru că…
    • Tipuri de explicaţii
    • Procedee şi modele explicative
   • Demonstraţia
    • Ce este demonstraţia?
    • Demonstraţia este o metodă didactică activă pentru că…
    • Formele didactice ale metodei demonstraţiei
    • Cerinţe didactice şi metodice în utilizarea demonstraţiei
   • Exerciţiul şi rezolvările de probleme
    • Ce este metoda exerciţiilor şi a rezolvărilor de probleme?
    • Metoda exerciţiilor şi a rezolvărilor de probleme este o metodă didactică activă pentru că…
    • Taxonomii ale exerciţiilor şi problemelor
    • Cerinţe didactice şi metodice în utilizarea metodei exerciţiilor şi rezolvărilor de probleme
   • Învăţarea bazată pe experiment
    • Ce este învăţarea bazată pe experiment?
    • Învăţarea bazată pe experiment este o metodă didactică activă pentru că…
    • Pedagogia experimentului
   • Învăţarea prin intermediul lucrărilor experimentale şi al lucrărilor practice
    • În ce constă învăţarea prin intermediul lucrărilor experimentale şi a lucrărilor practice?
    • Învăţarea prin intermediul lucrărilor experimentale/lucrărilor practice este o metodă didactică activă pentru că…
    • Pedagogia lucrărilor experimentale şi a lucrărilor practice
   • Învăţarea prin cercetarea documentelor şi vestigiilor istorice
    • Ce este învăţarea prin cercetarea documentelor şi vestigiilor istorice?
    • Învăţarea prin cercetarea documentelor şi vestigiilor istorice este o metodă activă pentru că…
    • Cerinţe didactice şi metodice în utilizarea documentelor şi vestigiilor istorice
   • Învăţarea prin problematizare
    • Ce este învăţarea prin problematizare?
    • Învăţarea prin problematizare este o metodă didactică activă pentru că…
    • Pedagogia mirării şi interogării/pedagogia problematizării
   • Învăţarea prin descoperire
    • Ce este învăţarea prin descoperire?
    • Învăţarea prin descoperire este o metodă didactică activă pentru că…
    • Pedagogia descoperirii
   • Învăţarea cooperativă / prin cooperare
    • Ce este învăţarea cooperativă / prin cooperare?
    • Învăţarea cooperativă / prin cooperare este o metodă didactică activă pentru că…
    • Pedagogia grupului
    • Pedagogia schimbului intelectual
   • Învăţarea cu ajutorul modelelor
    • Ce este învăţarea cu ajutorul modelelor?
     • Învăţarea cu ajutorul modelelor este o metodă didactică activă pentru că…
     • Pedagogia modelării didactice
    • Învăţarea bazată pe probleme
     • Ce este învăţarea bazată pe probleme?
     • Învăţarea bazată pe probleme este o metodă didactică activă pentru că…
     • Etapele învăţării bazate pe probleme
     • Sugestii pentru asigurarea unei învăţări eficiente bazate pe probleme
    • Învăţarea-aventură
     • Ce este învăţarea-aventură?
     • Învăţarea-aventură este o metodă didactică activă pentru că…
     • Etapele învăţării-aventură
    • Învăţarea bazată pe studiu de caz
     • Ce presupune învăţarea bazată pe studiu de caz?
     • Învăţarea bazată pe studiu de caz este o metodă didactică activă pentru că…
     • Pedagogia studiului de caz
    • Învăţarea bazată pe jocuri didactice
     • Ce presupune învăţarea bazată pe jocuri didactice?
    • Învăţarea bazată pe jocuri didactice este o metodă didactică activă pentru că…
     • Pedagogia jocului didactic
    • Învăţarea bazată pe joc de rol
     • Ce este învăţarea bazată pe joc de rol?
     • Ce este învăţarea prin dramatizare?
     • Învăţarea bazată pe joc de rol este o metodă didactică activă pentru că…
     • Pedagogia jocului de rol
    • Învăţarea electronică
     • Ce este învăţarea electronică?
     • Învăţarea electronică este o metodă didactică activă pentru că…
     • Pedagogia audiovizualului. Designul educaţional bazat pe învăţare electronică
   • Metode şi tehnici de dezvoltare a spiritului critic
    • Spiritul critic - punct de plecare în sprijinul demersului cognitiv
    • Practici pedagogice longitudinale pentru dezvoltarea spiritului critic
    • Exemple de metode şi tehnici de dezvoltare a spiritului critic
     • Metoda cubului
     • Tehnica cvintetului
     • Tehnica „Ştiu - Vreau să ştiu - Am învăţat“
     • Metoda predării reciproce
     • Metoda mozaicului
     • Tehnica Lotus (Floare de nufăr)
     • Tehnica ciorchinelui
     • Tehnica turul galeriei
    • Algoritmul proiectării unei lecţii pentru dezvoltarea spiritului critic @Metode de dezvoltare a spiritului creativ
    • Spiritul creativ - punct de plecare în sprijinul demersului cognitiv
    • Practici pedagogice longitudinale pentru dezvoltarea spiritului creativ
    • Exemple de metode de dezvoltare a spiritului creativ
     • Metoda brainstorming / a asaltului de idei
     • Ingineria ideilor
     • Sinectica
     • Metoda brainstorming cu schimbări de roluri
     • Metoda Frisco
     • Metoda brainwriting
     • Metoda Philips 6-6
     • Controversa creativă
     • Vizualizarea creativă
  • Bibliografie