0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Psihologie
 3. Tulburările severe de ataşament în copilărie
Carte

Tulburările severe de ataşament în copilărie

Tulburările severe de ataşament în copilărie. Editura Polirom
Detalii carte

Ghid de terapie practică

Autor(i): Niels Peter Rygaard
Editura: Polirom
Colecţia: Psihologie clinică şi psihoterapie
Anul apariţiei: 2011
Pagini: 288 (13x20 cm)
Preţ: 29,95 Lei
Disponibilitate: STOC EPUIZAT!
Nu ştim dacă şi când mai primim această carte.


Tulburările severe de ataşament apărute la vârste mici pot afecta grav evoluţia psihologică a copilului şi, implicit, relaţiile acestuia cu cei din jur.

Cu o experienţă de peste 25 de ani în tratarea copiilor şi adolescenţilor cu astfel de probleme, Niels P. Rygaard prezintă tulburările care pot apărea în fiecare etapă de dezvoltare şi metodele de tratament specifice.

Prin îmbinarea secţiunilor teoretice, conţinând descrierea tulburărilor de ataşament şi a cauzelor acestora, cu cele practice, axate pe terapie şi organizarea mediului terapeutic, volumul constituie o sursă de informaţii fundamentale atât pentru psihologi, psihoterapeuţi, pedopsihiatri şi asistenţi sociali, cât şi pentru părinţi şi educatori.

Cuprinsul cărţii: „Tulburările severe de ataşament în copilărie“

 • Prefaţă
 • Cuvânt înainte
 • Bun venit!
 • Introducere
  • Ce sunt tulburările de ataşament?
   • Comportamentul antisocial de-a lungul întregii copilării (inclusiv la vârsta preşcolară)
   • Comportamentul de ataşament necritic
  • Ataşamentul la vârstă mică: o provocare mondială
  • Ce se întâmplă când aceşti copii cresc?
  • Nu este numai problema voastră, este şi a noastră
  • Concepţiile noastre inconştiente despre copii şi copilărie
  • Concepţia mea
  • Realitatea: un handicap ca oricare altul
  • Despre terminologie
  • Ce vă poate oferi această carte?
 • Apariţia tulburărilor de ataşament: de la concepţie până la vârsta adultă
  • Cauze şi simptome
   • Două cauze generale ale comportamentului social dezorganizat
    • Ce se întâmplă dacă fazele incipiente ale dezvoltării nu s-au desfăşurat cum trebuie?
   • Contactul normal la o vârstă mică, autoorganizarea şi constanţa
   • Funcţia contactului în dezvoltarea copilului
   • Autoorganizarea
   • Dezvoltarea constanţei
  • Etapele autoorganizării
   • Etapa I: Autoorganizarea fizică
   • Etapa a II-a: Organizarea senzorială
   • Etapa a III-a: Organizarea senzorio-motorie / organizarea mişcării
   • Etapa a IV-a: Organizarea personalităţii
   • Etapa a V-a: Organizarea socială
   • Dezvoltarea etapelor şi diagnosticarea
  • Întreruperea contactului înaintea vârstei de doi ani. Simptome de instabilitate fizică
   • Întreruperea contactului şi nereuşita de a atinge stabilitatea
   • Întreruperea contactului şi copiii cu TA
   • Contactul anormal dintre mamă şi copil - rezultatele studiilor
   • Fondul genetic
   • Perioada sarcinii
   • Naşterea
  • Întreruperea contactului şi dezvoltarea sistemului nervos central
   • Dezvoltarea sistemului nervos central (SNC)
   • O ipoteză referitoare la disfuncţiile neurologice
   • Creierul reptilian: reglarea nivelului principal al activităţii
   • Creierul emoţional şi social (sistemul limbic): legătura dintre senzaţii şi răspunsul emoţional
   • Cortexul: controlul şi atenţia
   • Listă cu simptome ale deprivării la bebeluşi
    • Comportament de ataşament insuficient şi lipsa răspunsului
    • Depresia - hipotonie musculară
    • Ritmuri corporale primare instabile
    • Funcţia imunitară scăzută sau solicitată permanent
  • Dezvoltarea senzorio-motorie anormală la copilul mic
   • Senzaţia, atenţia, emoţia, formarea gestalt-ului: bazele abilităţii de a învăţa
   • Mişcarea şi dezvoltarea motorie
   • Etapele dezvoltării motorii
    • Etapa mişcărilor reflexe (0-4 luni, codificarea informaţiilor senzoriale)
    • Etapa procesării informaţiei (5--12 luni, inhibarea reflexelor, intenţia)
    • Etapa mişcărilor rudimentare (12-24 luni, precontrol, automatizarea obiceiurilor)
    • Etapa mişcărilor fundamentale (12-24 luni, dobândirea echilibrului dinamic)
    • Etapa mişcărilor fundamentale (2-7 ani, activităţi simple)
    • Etapa de tranziţie (7-10 ani)
    • Etapa de specializare (11-13 ani)
   • Concluzii referitoare la dezvoltarea motorie
   • Listă cu simptome de TA la copilul de vârstă preşcolară
  • Oprirea dezvoltării personalităţii emoţionale
   • Dezvoltarea personalităţii: relaţia cu obiectul (mama) e cheia către lume. Descoperirea permanenţei obiectului
   • Primele etape în descoperirea permanenţei obiectului
   • Etapele şi a II-a: ataşamentul de bază şi gestionarea primară a anxietăţii
    • Constanţa evocativă (0-6 luni). Ataşamentul de bază
    • Constanţa limitelor (6-12 luni). Gestionarea anxietăţii
   • Ataşamentul de bază necorespunzător
   • Ataşamentul paradoxal şi gestionarea necorespunzătoare a anxietăţii
   • Etapele a III-a şi a IV-a: interiorizarea de bază a părintelui şi constanţa socială de bază
    • Interiorizarea constanţei şi a identităţii (12-36 luni)
    • Constanţa rolului social (36 luni – 6 ani)
   • Constanţa eului şi experienţele traumatice de separare
   • Deficite emoţionale şi cognitive în cazul blocării în etapele sau a II-a
    • Lista simptomelor unei personalităţi cu TA din perioada preşcolară până la adolescenţă (Probleme normale ale copilăriei ce persistă la copilul cu TA)
   • Mediul social al copiilor cu TA
   • Concluzii referitoare la mediu: listă generală a riscurilor tulburărilor de ataşament
    • Itemi familiali
    • Itemi ai disfuncţiei organice
    • Itemi emoţionali
    • Comportamentele şi profilul la testări
 • Terapia
  • Cum puteţi aplica terapia ambientală?
   • Principii generale ale terapiei ambientale
   • Diferenţe între psihoterapie şi terapia ambientală
   • Constanţa externă înlocuieşte lipsa de constanţă internă
    • Reducerea numărului de evenimente care întrerup contactul
    • „Îndepărtaţi foile de ceapă“: dacă nu reuşiţi să stabiliţi contactul, treceţi cu un nivel mai jos
    • Prelungiţi treptat şi extindeţi contactul tot timpul
    • Amânaţi toate pragurile normale de dezvoltare
    • Găsiţi sprijin pentru dumneavoastră - păstraţi-vă punctele proprii de referinţă
    • Alegeţi itemi clari cu care să lucraţi
  • Terapia ambientală în timpul sarcinii, după naştere şi până la vârsta de 3 ani
   • Terapia înainte de concepţie
   • Măsuri eugenice (genetice)
   • Terapia în timpul sarcinii şi după naştere
   • Tratamentul după naştere şi până la vârsta de 3 ani: terapia prin regresie
  • Probleme tranzitorii legate de relaţiile afective şi tulburările de ataşament la copiii adoptaţi
   • Prima întâlnire cu un copil adoptat
   • Probleme generate de tranziţia la părinţii noi
    • Diferite modele de reacţie în diverse stadii de dezvoltare
    • Apărarea psihologică şi mecanismele de supravieţuire în diferite stadii de dezvoltare
    • Simptomele de stres fizic în perioada de tranziţie
    • Regresia este necesară
    • Criza părinţilor adoptivi
   • Copii cu tulburări de ataşament permanente
  • Terapia ambientală pentru preşcolari
   • Observaţiile unui profesionist
   • Comportamentul în grupurile de copii
   • Comportamentul în timpul învăţării sau la exerciţii
   • Obiective
   • Metode: lucrul la un nivel relevant de dezvoltare
    • Când vă planificaţi comportamentul faţă de copil, împărţiţi vârsta lui biologică la 2, 3 sau 4
    • Învăţaţi-i cum să facă bine „câte un lucru pe rând“: fiţi o oglindă pentru ei
    • Seriile de comportamente. Crearea unei serii de secvenţe care să formeze împreună un tot unitar (o succesiune de comportamente)
    • Conştientizarea relaţiei şi a exerciţiului
    • Fiţi conştient de „relaţia mentală“ şi „relaţia funcţională“
    • Fiţi prezent - nu lucraţi decât la timpul prezent sau viitor apropiat
    • Demonstraţi o delimitare clară a autorităţii şi a graniţelor
  • Terapia ambientală pentru copiii de vârstă şcolară (7-12 ani)
   • Obiective
   • Metode
   • Înţelegerea relaţiei dintre profesor şi elev
    • Cum şi în ce condiţii învăţăm cum să învăţăm?
    • Cum să găsim subiectul într-o propoziţie
   • Profesorul ca organizator al relaţiei
    • Nu-i mai daţi motociclete, construiţi un leagăn
   • Profesorul ca obiect clar pentru copil
   • Asumarea întregii responsabilităţi
   • Etapa I a învăţării: stabilirea obiectului şi a contextului
   • Utilizarea impactului multisenzorial pentru conceptualizare
   • O metodă pentru dezvoltarea conştiinţei sociale la copil
    • Faza I: cartografierea modelelor de comportament anormale
    • Faza a II-a: atragerea atenţiei către diferite modele
    • Faza a III-a: recunoaşterea modelelor de comportament
    • Faza a IV-a: folosirea variaţiei de comportament
    • Faza a V-a: „laboratorul pentru comportament alternativ“
    • Faza a VI-a: transferarea lucrului din laborator în clasă
    • Faza a VII-a: cum să îi înveţi pe ceilalţi ce se face la ore
   • Probleme de etică
   • Cum începem?
   • Criterii importante de succes
   • Organizarea necesară
   • Rezultate
  • Viaţa cotidiană în familia biologică, adoptivă sau într-o instituţie
   • Obiective
   • Metode
   • Îndepărtaţi dificultăţile
    • Dificultatea nr. 1: necesitatea de a decide, a alege, a argumenta, a fi de acord şi a vă simţi motivat
    • Dificultatea nr. 2: schimbări ale mediului
    • Dificultatea nr. 3: relaţii şi interacţiuni sociale complexe
    • Dificultatea nr. 4: a învinui sau mustra atunci când se întâmplă ceva
    • Dificultatea nr. 5: părinţii care apasă pedala de acceleraţie
   • Şase etape pentru a dobândi abilităţi noi
    • Prima etapă: imitarea comportamentului aici şi acum
    • Etapa a doua: vocea dumneavoastră ca organizator al comportamentului
    • Etapa a treia: vocea copilului ca organizator
    • Etapa a patra: lucrul în paralel
    • Etapa a cincea: rămâneţi ascuns
    • Etapa a şasea: pot să fac totul de unul singur!
   • Copiii cu tulburări de ataşament şi ceilalţi copii din familie
  • Terapia ambientală pentru adolescenţi (13-17 ani)
   • Copilul pleacă de acasă cu un bagaj redus de cunoştinţe
    • Scopuri
    • Metode
    • Un caz moderat de probleme la pubertate
    • Un caz grav de probleme la pubertate
   • Consideraţii asupra terapiei cu adolescenţii cu tulburări de ataşament şi cu părinţii
  • Tulburările de ataşament, problemele de comportament sexual şi abuzul sexual
   • Cum să faceţi faţă problemelor comportamentale generate de întârzierea dezvoltării psihosexuale
   • Teorii evoluţioniste şi biologice ale supravieţuirii: preferinţele sexuale văzute ca „imprimări afective“
   • Teorii neurologice
   • Teoria relaţiilor cu obiectul: mecanisme de apărare imature la abuzator şi abuzat
    • Trei grade de obstrucţionare a dezvoltării personalităţii
   • Teorii ale psihologiei sociale: frecvenţa abuzului ca rezultat al accesibilităţii
   • Definiţii ale abuzului sexual
   • Probleme legate de metodă atunci când studiem prevalenţa
   • Observaţii clinice asupra schimbărilor comportamentale şi stărilor fizice modificate la copiii abuzaţi
   • Efectele la maturitate ale abuzului sexual din copilărie
   • Prevenţia: sprijinul acordat copilului cu tulburări de ataşament abuzat pentru a nu deveni abuzator
    • Prevenirea posibilităţilor de abuz
    • Cum să ajutăm echipa să facă faţă problemelor legate de abuz
    • Elementul de ataşament: în ochii copilului fiţi mai puternic decât abuzatorul
    • Stabilirea unor limite comportamentale: ce poţi face şi unde?
    • Terapia integrării senzoriale şi atingerea controlată
    • Bio-feedbackul: o posibilitate
    • Cum să ajutăm copilul să recunoască abuzul
   • Concluzii
 • Indicaţii referitoare la organizarea mediului terapeutic. Cadrul afectiv, fizic şi social
  • Dezvoltarea personală a celor care au grijă de un copil cu tulburări de ataşament
   • Faze de dezvoltare a celor ce lucrează în domeniul tulburărilor de ataşament şi obiectivele procesului de supervizare
    • Stadiul de „baghetă magică“
    • Starea de deprimare cauzată de realitate
    • Dobândirea autorităţii şi reorganizarea internă
  • Etapele dezvoltării echipei profesioniste de lucru şi ale orientării ei
   • Includerea: crearea unei baze şi a unei identităţi comune sigure
   • Controlul: realizarea faptului că suntem diferiţi unii de alţii
   • Deschidere/afecţiune: schimburi reciproce
  • Metode de lucru în echipă
   • Câteva instrumente pentru dezvoltarea echipei
    • Cartografierea „cunoştinţelor despre ataşament“ din echipă
    • „Ascultarea atentă“
    • Interviul „supervizării reciproce“
    • Învăţarea acţiunii - un instrument pentru analiză şi găsirea de soluţii alternative
   • Concluzii referitoare la organizarea mediului terapeutic
 • Post-scriptum şi mulţumiri
 • Glosar
 • Bibliografie