0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărți: Religie
 3. Cărți: Creștinism
 4. Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 7
Carte

Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 7

Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 7. Editura Shambala
Autor(i): Jakob Lorber
Editura: Shambala
Colecţia: Marea Evanghelie a lui Ioan
Anul apariţiei: 2012
Pagini: 287 (20x29 cm)
Preţ: 53,00 Lei
Disponibilitate: STOC EPUIZAT!
Nu ştim dacă şi când mai primim această carte.


Vol. 7 din „Marea Evanghelie a lui Ioan“, continuă revelațiie detaliate despre aspecte din viața lui Iisus, în cei trei ani ai misiunii sale spirituale pe Pământ, când a desfășurat o extraordinar de bogată activitate spirituală.

Cuprinsul cărţii: „Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 7“

 • Domnul nostru Iisus Cristos pe Muntele Măslinilor (continuare)
 • Un răsărit de soare și semnificația a spirituală
 • Sosirea negustorilor
 • Superstiția negustorilor de sclavi
 • Negustorul de sclavi este adus le calea cea bună
 • Eliberarea sclavilor
 • Diferența dintre negoț și camătă
 • Agricola interoghează un superior al Templului
 • Preceptele criminale ale Templului
 • Mărturisirea așa-zisului răufăcător
 • Mărturia superiorului
 • Judecata lui Agricola
 • Ospățul de la han
 • Agricola vorbește despre Iisus
 • Noi oaspeți sosesc la han; cum sunt ei primiți
 • O explicație cu privire la materializări
 • Cum contribuie spiritele naturii la constituirea metalelor. Secretul miracolelor
 • Elementele primordiale ale creației
 • Cele șapte Atribute originare ale lui Dumnezeu. Despre mântuire
 • Așa-zisele războaie ale lui Iehova
 • Dizarmonia pe care o produce în om absența celor șapte Atribute Dumnezeiești
 • Minune peste minune
 • Tânăra evreică vrea să știe totul despre Domnul nostru Iisus Cristos
 • Întrebarea romanului despre Mesia
 • Rafael îi îmbracă pe cei sărmani
 • Tânăra evreică intuiește Cine este Domnul nostru Iisus Cristos
 • Subterfugiile evreicei
 • Explicațiile lui Iisus cu privire la profețiile mesianice
 • Explicarea primelor trei porunci
 • A patra poruncă
 • Critica lui Helias cu privire la cea de-a patra poruncă
 • Cea de-a cincea poruncă
 • Cea de-a șasea poruncă
 • Cea de-a șaptea poruncă
 • Cea de-a opta poruncă
 • Poruncile a noua și a zecea
 • Importanța controlării gândurilor
 • Sărăcie și bogăție
 • Despre critica omenească
 • Domnul nostru Iisus Cristos sfătuiește ca toate îndoielile să fie exprimate. Relația interioară cu Domnul nostru Iisus Cristos
 • Părerile tinerilor sclavi Despre viitorul Rusiei
 • Lazăr și Rafael îi servesc pe străini
 • Rafael și grecii
 • O minune a lui Rafael
 • Întrebarea lui Agricola despre natura lui Rafael. Răbdarea este o binecuvântare
 • Apariția în noapte a celor zece coloane luminoase de nori
 • Modificarea fenomenului ceresc și încurcătura templierilor
 • Nicodim la Lazăr, pe Muntele Măslinilor
 • Nicodim discută cu Lazăr despre fenomenul cel luminos
 • Nicodim față în față cu Domnul nostru Iisus Cristos
 • Imaginea vechiului și a noului Ierusalim
 • Domnul nostru Iisus Cristos explică fenomenele luminoase
 • Despre trecutul și viitorul evreilor
 • Destin sau liber-arbitru?
 • Despre măsura binelui și a răului
 • Explicația celui de-al treilea fenomen luminos
 • Renașterea în Spirit conferă adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu
 • Natura tainică a îngerilor. Iubire copleșitoare și înțelepciune profundă, inimă trezită și minte deschisă.
 • Scara lui Iacov. Despre natura viselor. Sufletele în lumea de dincolo
 • Sufletul și timpul. Ce devine un suflet lumesc atunci când experimentează viața de apoi. Luna și locuitorii ei
 • Adevărata adorare a lui Dumnezeu
 • Grecii aflați pe calea spre Unicul Dumnezeu Adevărat
 • Hrana îngerilor. Referire la Cărțile a șasea și a șaptea ale lui Moise
 • Valoarea liberului-arbitru al oamenilor. Despre experiențele profeților în lumea de dincolo. Despre mântuire
 • Poporul și templierii
 • Mulțumirile sclavilor eliberați
 • Viziunea sufletului după moarte
 • Despre natura sufletului și a Spiritului. Sufletul în lumea de dincolo
 • Diferitele trepte ale beatitudinii în cazul sufletelor desăvârșite
 • Despre natura îngerilor
 • Puterea îngerilor. Relația dintre Spirit și suflet. Renașterea spirituală
 • Despre natura aerului
 • Despre natura Spiritului
 • Despre natura eterului
 • Spiritul cel Pur în cadrul materiei
 • Impactul Spiritului asupra materiei
 • Spiritul, forța cea ascunsă
 • Eliberarea de materie
 • Procesul transformării interioare a omului
 • Hangiul din vale povestește despre evenimentele din Templu
 • Poporul dezvăluie atrocitățile comise de farisei
 • Locuitorul din Betleem îl ia la întrebări pe cărturar
 • Bătrânul rabin vorbește despre decăderea poporului evreu
 • Cuvintele liniștitoare ale lui Nicodim către popor
 • Consfătuirea fariseilor
 • Marele-consiliu este divizat
 • Despre adevăratul post și adevărata rugăciune
 • Niște servitori deghizați ai Templului vin la Lazăr
 • Mai-marii Templului vin la Nicodim
 • Nicodim le vorbește templierilor
 • Romanul povestește despre puterea nubianului
 • Romanul îi avertizează pe templieri despre puterea Domnului nostru Iisus Cristos
 • Cei care se supun Voii lui Dumnezeu sunt îndestulați. Potopul material și cel spiritual
 • Despre binefacere. Providența Divină îi ghidează pe oameni
 • Răul și judecata sa
 • Despre pedeapsa cu moartea
 • Cei trei magicieni din India și minunile lor
 • Rafael îi demască pe magicieni
 • Pledoaria magicianului principal
 • Mărturisirea marelui magician
 • Cum L-au căutat indienii în zadar pe Dumnezeu
 • Calea cea adevărată care conduce la Dumnezeu
 • Despre învățăturile religioase ale Indiei
 • Marea intuiție a celor trei magicieni. Aducerea diamantului în mod miraculos
 • Calea spre desăvârșirea vieții
 • Greșeala magicienilor
 • Întrebarea magicianului despre modul de transmitere a revelațiilor
 • Destinul poporului indian
 • Revelația în India
 • Dorul magicienilor de Dumnezeul Cel Adevărat
 • Toate la timpul lor! Domnul nostru Iisus Cristos respectă ordinea pe care Dumnezeu a instaurat-o în lumea materială
 • Puternicul vânt de la miază-noapte și rostul său. Marea Moartă
 • îndoielile magicianului indian
 • Despre diversitatea formelor tuturor creaturilor
 • Necesitatea diversității în toate cele create
 • Pământul ca organism
 • Rostul arborilor otrăvitori din India. Dezvoltarea Pământului. Migrația mărilor
 • Întrebarea referitoare la Adevăr
 • Ce este Adevărul și unde sălășluiește el. Cum au căutat cei trei magicieni Adevărul
 • Misiunea lui Mesia Consfătuirea magicienilor
 • Fenomenele vulcanice din zona Mării Moarte. Agricola îi vede pe sodomiții de odinioară în împărăția spiritelor. Diferitele niveluri de preafericire ale spiritelor
 • Întrebările lui Agricola privind destinul oamenilor
 • Despre ghidarea omenirii Cunoaștere, rațiune și liber-arbitru
 • Cei trei magicieni îl recunosc pe Domnul nostru Iisus Cristos
 • Cum va fi primit Cuvântului Domnul nostru Iisus Cristos în India
 • Cei chemați și cei aleși
 • Critica magicianului la adresa Parabolei Talanților
 • Despre educarea corectă a copiilor, potrivit predispozițiilor lor diferite. Importanța formării spirituale.
 • Împărăția lui Dumnezeu
 • Unde se află Cerul?
 • Sfera de acțiune a apostolilor și a copiilor lui Dumnezeu în lumea de dincolo
 • Plecarea spre Emmaus
 • Pe drumul spre Emmaus
 • Domnul nostru Iisus Cristos și cerșetoarea
 • Micii cerșetori din Emmaus
 • Domnul nostru Iisus Cristos la familia cea săracă
 • Agricola și păstorii
 • Domnul nostru Iisus Cristos vorbește cu Nicodim despre săraci
 • Curiozitatea locuitorilor din Emmaus
 • Sosirea celor șapte egipteni. Cuvântul plin de recunoștință adresat Domnului
 • nostru Iisus Cristos de către egiptean. Despre hrana cea adecvată
 • Recunoașterea Domnului nostru Iisus Cristos de către cei doi romani. Domnul nostru Iisus Cristos cere să nu fie dezvăluit lumii înainte de vreme
 • Menirea omului. Scopul întrupării Domnului nostru Iisus Cristos
 • De ce Dumnezeu consimte să-i iubească pe oameni. Ce este omul în fața lui Dumnezeu. Adevărata smerenie. Adevărata adorare a lui Dumnezeu. Iertarea păcatelor
 • Ființele create de Dumnezeu: forma lor și Spiritul care le animă
 • Pe colina de lângă Emmaus
 • Fariseii vin să îl vadă pe Nicodim
 • Egipteanul dezvăluie gândurile fariseilor
 • Pedepsirea bogatului Barabe
 • Promisiunea fariseilor
 • Rafael dezvăluie păcatele fariseilor
 • Minunea cea convingătoare a lui Rafael
 • Despre esența omului
 • Cum îi călăuzește Dumnezeu pe oameni
 • Diversitatea darurilor cu care este înzestrat Spiritul
 • Pocăința fariseilor
 • Domnul nostru Iisus Cristos și fariseii
 • Cele trei trepte ale desăvârșirii interioare
 • Despre viața monahală și despre sihaștri. Rostul ispitelor
 • Adevărata căință și adevărata penitență
 • Despre adevărata înțelepciune și adevărata precauție
 • Viziunea spirituală a egiptenilor
 • Credință și viziune spirituală. Evoluția spirituală a egipteanului și etapele ei
 • Revelația egipteanului
 • Avraam apare în fața celor patru templieri
 • Moise și Ilie le dau un nou e imbold fariseilor aduși pe calea cea bună
 • O demonstrație de viteză a lui Rafael
 • Domnul nostru Iisus Cristos îi trimite pe negustorii de sclavi în patria lor
 • Trimiterea celor șaptezeci de lucrători ca soli ai Mântuitorului (Evanghelia
 • după Luca, capitolul 10)
 • Misiunea celor șaptezeci de soli
 • Sfaturile Domnului nostru Iisus Cristos privind întoarcerea lui Agricola în patrie. Întărirea credinței și a încrederii prin practică. Darurile Grației Divine sunt oferite celor care sunt pregătiți
 • Domnul nostru Iisus Cristos îi sfătuiește pe tinerii nordici. Despre îngeri. Cerul și iadul. Esența vederii spirituale interioare
 • Caravana de negustori din Damasc
 • Domnul nostru Iisus Cristos explică al doilea capitol din Isaia
 • Domnul nostru Iisus Cristos explică reprezentările asupra viitorului din Isaia (Isaia, 2/1-5)
 • Despre destinul aparent nedrept al oamenilor
 • Explicarea lui Isaia 2/6-22. Revelații despre grația primită prin noua lumină
 • Explicarea capitolului al treilea din Isaia. Necesitatea ordinii într-o comunitate
 • Prăbușirea edificiilor falselor religii, o interpretare după Isaia 3/6-27
 • Jalnica goană după ranguri îngâmfarea și smerenia
 • Domnul nostru Iisus Cristos rezolvă conflictul dintre negustorii din Damasc și hangiii din Emmaus
 • O mică Evanghelie pentru negustorii din Damasc
 • Domnul nostru Iisus Cristos învie o văduvă
 • Întoarcerea pe Muntele Măslinilor. Trândăvia este râul cel mai mare
 • Un răsărit de Soare neobișnuit
 • Cauza sorilor secundari
 • Domnul nostru Iisus Cristos explică apariția falșilor sori și semnificația lor în viitor [de fapt, în vremurile actuale pe care cu toții le trăim - n.t.]
 • CÂTEVA CHEI ESENȚIALE CARE NE AJUTĂ SĂ ÎNȚELEGEM TÂLCUL ASCUNS AL ACESTUI CAPITOL CRIPTIC
 • Dispozițiile Domnului nostru Iisus Cristos privind vizita în Templu
 • Vindecarea orbului din naștere în fâța Templului (Evanghelia după Ioan 9/1-34)
 • Domnul nostru Iisus Cristos vorbește cu orbul care a fost vindecat și cu fariseii (Evanghelia după Ioan 9/35-41)
 • Domnul nostru Iisus Cristos pune în evidență contradicțiile fariseilor
 • Un fariseu își expune concepția sa de viață
 • Viața cea Veșnică a sufletelor
 • Templul își face noi planuri de a-L prinde pe Domnul nostru Iisus Cristos
 • Fariseii încearcă să-L prindă cu greșeala pe Domnul nostru Iisus Cristos
 • Parabola despre lucrătorii din vie
 • Întrebările fariseilor despre împărăția lui Dumnezeu
 • Parabola despre împărat și despre ospățul său de nuntă
 • Despre tributul datorat Cezarului
 • Iisus și saducheii. Nunta în Ceruri
 • Domnul nostru Iisus îi întreabă pe farisei ce cred ei despre Cristos
 • Cuvintele Domnului nostru Iisus Cristos despre cărturari
 • Domnul nostru Iisus Cristos îi mustră pe farisei
 • Domnul nostru Iisus Cristos liniștește poporul
 • Libertatea voinței omului. Nerăbdarea omenească și îndurarea lui Dumnezeu
 • Viitorul Ierusalimului
 • Domnul nostru Iisus Cristos cu ai Săi pe Muntele Măslmilor. Un episod din anii de tinerețe ai Domnului nostru Iisus Cristos
 • Iosif refuză să își ofere serviciile unui grec
 • Atitudinea Domnului nostru Iisus Cristos în tinerețe față de farisei
 • Încă de tânăr Domnul nostru Iisus Cristos dă dovezi ale atotputerniciei Sale
 • Popasul la hangiul grec
 • Învățăturile de pe vârful muntelui
 • Călătoria la Tir
 • Revederea cu Cyrenius
 • În palatul lui Cyrenius
 • Despre adevărata adorare a lui Dumnezeu. Iisus, ca model pentru oameni
 • Liberul-arbitru al omului
 • Educarea omenirii
 • Romanul critică situația din această lume
 • Intențiile lui Dumnezeu cu oamenii
 • Duhurile vorbesc despre lumea de dincolo
 • Viața lui Iuliu Cezar în lumea de dincolo
 • Despre credință și vedere
 • Adam și Eva, primii oameni de pe pământ. Preadamiții
 • Iluzia progresului exterior al civilizației
 • Calea spre desăvârșirea spirituală
 • Sosirea la Nazaret
 • Moartea rabinului
 • Incendiul de la casa vecinilor
 • Milostenia câtorva cetățeni
 • În pădurea vecinului
 • Ospățul de bucurie la vecin
 • Index tematic
 • Index de persoane
 • Index de nume geografice