0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Religie
 3. Cărţi: Creştinism
 4. Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 7
Carte

Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 7

Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 7. Editura Shambala
CumpărDetalii carte

Autor(i): Jakob Lorber
Editura: Shambala
Colecţia: Marea Evanghelie a lui Ioan
Anul apariţiei: 2012
Pagini: 287 (20x29 cm)
Preţ: 50,00 Lei
Disponibilitate: în stoc

Vol. 7 din „Marea Evanghelie a lui Ioan“, continuă revelaţiie detaliate despre aspecte din viaţa lui Iisus, în cei trei ani ai misiunii sale spirituale pe Pământ, când a desfăşurat o extraordinar de bogată activitate spirituală.

Cuprinsul cărţii: „Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 7“

 • Domnul nostru Iisus Cristos pe Muntele Măslinilor (continuare)
 • Un răsărit de soare şi semnificaţia a spirituală
 • Sosirea negustorilor
 • Superstiţia negustorilor de sclavi
 • Negustorul de sclavi este adus le calea cea bună
 • Eliberarea sclavilor
 • Diferenţa dintre negoţ şi camătă
 • Agricola interoghează un superior al Templului
 • Preceptele criminale ale Templului
 • Mărturisirea aşa-zisului răufăcător
 • Mărturia superiorului
 • Judecata lui Agricola
 • Ospăţul de la han
 • Agricola vorbeşte despre Iisus
 • Noi oaspeţi sosesc la han; cum sunt ei primiţi
 • O explicaţie cu privire la materializări
 • Cum contribuie spiritele naturii la constituirea metalelor. Secretul miracolelor
 • Elementele primordiale ale creaţiei
 • Cele şapte Atribute originare ale lui Dumnezeu. Despre mântuire
 • Aşa-zisele războaie ale lui Iehova
 • Dizarmonia pe care o produce în om absenţa celor şapte Atribute Dumnezeieşti
 • Minune peste minune
 • Tânăra evreică vrea să ştie totul despre Domnul nostru Iisus Cristos
 • Întrebarea romanului despre Mesia
 • Rafael îi îmbracă pe cei sărmani
 • Tânăra evreică intuieşte Cine este Domnul nostru Iisus Cristos
 • Subterfugiile evreicei
 • Explicaţiile lui Iisus cu privire la profeţiile mesianice
 • Explicarea primelor trei porunci
 • A patra poruncă
 • Critica lui Helias cu privire la cea de-a patra poruncă
 • Cea de-a cincea poruncă
 • Cea de-a şasea poruncă
 • Cea de-a şaptea poruncă
 • Cea de-a opta poruncă
 • Poruncile a noua şi a zecea
 • Importanţa controlării gândurilor
 • Sărăcie şi bogăţie
 • Despre critica omenească
 • Domnul nostru Iisus Cristos sfătuieşte ca toate îndoielile să fie exprimate. Relaţia interioară cu Domnul nostru Iisus Cristos
 • Părerile tinerilor sclavi Despre viitorul Rusiei
 • Lazăr şi Rafael îi servesc pe străini
 • Rafael şi grecii
 • O minune a lui Rafael
 • Întrebarea lui Agricola despre natura lui Rafael. Răbdarea este o binecuvântare
 • Apariţia în noapte a celor zece coloane luminoase de nori
 • Modificarea fenomenului ceresc şi încurcătura templierilor
 • Nicodim la Lazăr, pe Muntele Măslinilor
 • Nicodim discută cu Lazăr despre fenomenul cel luminos
 • Nicodim faţă în faţă cu Domnul nostru Iisus Cristos
 • Imaginea vechiului şi a noului Ierusalim
 • Domnul nostru Iisus Cristos explică fenomenele luminoase
 • Despre trecutul şi viitorul evreilor
 • Destin sau liber-arbitru?
 • Despre măsura binelui şi a răului
 • Explicaţia celui de-al treilea fenomen luminos
 • Renaşterea în Spirit conferă adevărata cunoaştere a lui Dumnezeu
 • Natura tainică a îngerilor. Iubire copleşitoare şi înţelepciune profundă, inimă trezită şi minte deschisă.
 • Scara lui Iacov. Despre natura viselor. Sufletele în lumea de dincolo
 • Sufletul şi timpul. Ce devine un suflet lumesc atunci când experimentează viaţa de apoi. Luna şi locuitorii ei
 • Adevărata adorare a lui Dumnezeu
 • Grecii aflaţi pe calea spre Unicul Dumnezeu Adevărat
 • Hrana îngerilor. Referire la Cărţile a şasea şi a şaptea ale lui Moise
 • Valoarea liberului-arbitru al oamenilor. Despre experienţele profeţilor în lumea de dincolo. Despre mântuire
 • Poporul şi templierii
 • Mulţumirile sclavilor eliberaţi
 • Viziunea sufletului după moarte
 • Despre natura sufletului şi a Spiritului. Sufletul în lumea de dincolo
 • Diferitele trepte ale beatitudinii în cazul sufletelor desăvârşite
 • Despre natura îngerilor
 • Puterea îngerilor. Relaţia dintre Spirit şi suflet. Renaşterea spirituală
 • Despre natura aerului
 • Despre natura Spiritului
 • Despre natura eterului
 • Spiritul cel Pur în cadrul materiei
 • Impactul Spiritului asupra materiei
 • Spiritul, forţa cea ascunsă
 • Eliberarea de materie
 • Procesul transformării interioare a omului
 • Hangiul din vale povesteşte despre evenimentele din Templu
 • Poporul dezvăluie atrocităţile comise de farisei
 • Locuitorul din Betleem îl ia la întrebări pe cărturar
 • Bătrânul rabin vorbeşte despre decăderea poporului evreu
 • Cuvintele liniştitoare ale lui Nicodim către popor
 • Consfătuirea fariseilor
 • Marele-consiliu este divizat
 • Despre adevăratul post şi adevărata rugăciune
 • Nişte servitori deghizaţi ai Templului vin la Lazăr
 • Mai-marii Templului vin la Nicodim
 • Nicodim le vorbeşte templierilor
 • Romanul povesteşte despre puterea nubianului
 • Romanul îi avertizează pe templieri despre puterea Domnului nostru Iisus Cristos
 • Cei care se supun Voii lui Dumnezeu sunt îndestulaţi. Potopul material şi cel spiritual
 • Despre binefacere. Providenţa Divină îi ghidează pe oameni
 • Răul şi judecata sa
 • Despre pedeapsa cu moartea
 • Cei trei magicieni din India şi minunile lor
 • Rafael îi demască pe magicieni
 • Pledoaria magicianului principal
 • Mărturisirea marelui magician
 • Cum L-au căutat indienii în zadar pe Dumnezeu
 • Calea cea adevărată care conduce la Dumnezeu
 • Despre învăţăturile religioase ale Indiei
 • Marea intuiţie a celor trei magicieni. Aducerea diamantului în mod miraculos
 • Calea spre desăvârşirea vieţii
 • Greşeala magicienilor
 • Întrebarea magicianului despre modul de transmitere a revelaţiilor
 • Destinul poporului indian
 • Revelaţia în India
 • Dorul magicienilor de Dumnezeul Cel Adevărat
 • Toate la timpul lor! Domnul nostru Iisus Cristos respectă ordinea pe care Dumnezeu a instaurat-o în lumea materială
 • Puternicul vânt de la miază-noapte şi rostul său. Marea Moartă
 • îndoielile magicianului indian
 • Despre diversitatea formelor tuturor creaturilor
 • Necesitatea diversităţii în toate cele create
 • Pământul ca organism
 • Rostul arborilor otrăvitori din India. Dezvoltarea Pământului. Migraţia mărilor
 • Întrebarea referitoare la Adevăr
 • Ce este Adevărul şi unde sălăşluieşte el. Cum au căutat cei trei magicieni Adevărul
 • Misiunea lui Mesia Consfătuirea magicienilor
 • Fenomenele vulcanice din zona Mării Moarte. Agricola îi vede pe sodomiţii de odinioară în împărăţia spiritelor. Diferitele niveluri de preafericire ale spiritelor
 • Întrebările lui Agricola privind destinul oamenilor
 • Despre ghidarea omenirii Cunoaştere, raţiune şi liber-arbitru
 • Cei trei magicieni îl recunosc pe Domnul nostru Iisus Cristos
 • Cum va fi primit Cuvântului Domnul nostru Iisus Cristos în India
 • Cei chemaţi şi cei aleşi
 • Critica magicianului la adresa Parabolei Talanţilor
 • Despre educarea corectă a copiilor, potrivit predispoziţiilor lor diferite. Importanţa formării spirituale.
 • Împărăţia lui Dumnezeu
 • Unde se află Cerul?
 • Sfera de acţiune a apostolilor şi a copiilor lui Dumnezeu în lumea de dincolo
 • Plecarea spre Emmaus
 • Pe drumul spre Emmaus
 • Domnul nostru Iisus Cristos şi cerşetoarea
 • Micii cerşetori din Emmaus
 • Domnul nostru Iisus Cristos la familia cea săracă
 • Agricola şi păstorii
 • Domnul nostru Iisus Cristos vorbeşte cu Nicodim despre săraci
 • Curiozitatea locuitorilor din Emmaus
 • Sosirea celor şapte egipteni. Cuvântul plin de recunoştinţă adresat Domnului
 • nostru Iisus Cristos de către egiptean. Despre hrana cea adecvată
 • Recunoaşterea Domnului nostru Iisus Cristos de către cei doi romani. Domnul nostru Iisus Cristos cere să nu fie dezvăluit lumii înainte de vreme
 • Menirea omului. Scopul întrupării Domnului nostru Iisus Cristos
 • De ce Dumnezeu consimte să-i iubească pe oameni. Ce este omul în faţa lui Dumnezeu. Adevărata smerenie. Adevărata adorare a lui Dumnezeu. Iertarea păcatelor
 • Fiinţele create de Dumnezeu: forma lor şi Spiritul care le animă
 • Pe colina de lângă Emmaus
 • Fariseii vin să îl vadă pe Nicodim
 • Egipteanul dezvăluie gândurile fariseilor
 • Pedepsirea bogatului Barabe
 • Promisiunea fariseilor
 • Rafael dezvăluie păcatele fariseilor
 • Minunea cea convingătoare a lui Rafael
 • Despre esenţa omului
 • Cum îi călăuzeşte Dumnezeu pe oameni
 • Diversitatea darurilor cu care este înzestrat Spiritul
 • Pocăinţa fariseilor
 • Domnul nostru Iisus Cristos şi fariseii
 • Cele trei trepte ale desăvârşirii interioare
 • Despre viaţa monahală şi despre sihaştri. Rostul ispitelor
 • Adevărata căinţă şi adevărata penitenţă
 • Despre adevărata înţelepciune şi adevărata precauţie
 • Viziunea spirituală a egiptenilor
 • Credinţă şi viziune spirituală. Evoluţia spirituală a egipteanului şi etapele ei
 • Revelaţia egipteanului
 • Avraam apare în faţa celor patru templieri
 • Moise şi Ilie le dau un nou e imbold fariseilor aduşi pe calea cea bună
 • O demonstraţie de viteză a lui Rafael
 • Domnul nostru Iisus Cristos îi trimite pe negustorii de sclavi în patria lor
 • Trimiterea celor şaptezeci de lucrători ca soli ai Mântuitorului (Evanghelia
 • după Luca, capitolul 10)
 • Misiunea celor şaptezeci de soli
 • Sfaturile Domnului nostru Iisus Cristos privind întoarcerea lui Agricola în patrie. Întărirea credinţei şi a încrederii prin practică. Darurile Graţiei Divine sunt oferite celor care sunt pregătiţi
 • Domnul nostru Iisus Cristos îi sfătuieşte pe tinerii nordici. Despre îngeri. Cerul şi iadul. Esenţa vederii spirituale interioare
 • Caravana de negustori din Damasc
 • Domnul nostru Iisus Cristos explică al doilea capitol din Isaia
 • Domnul nostru Iisus Cristos explică reprezentările asupra viitorului din Isaia (Isaia, 2/1-5)
 • Despre destinul aparent nedrept al oamenilor
 • Explicarea lui Isaia 2/6-22. Revelaţii despre graţia primită prin noua lumină
 • Explicarea capitolului al treilea din Isaia. Necesitatea ordinii într-o comunitate
 • Prăbuşirea edificiilor falselor religii, o interpretare după Isaia 3/6-27
 • Jalnica goană după ranguri îngâmfarea şi smerenia
 • Domnul nostru Iisus Cristos rezolvă conflictul dintre negustorii din Damasc şi hangiii din Emmaus
 • O mică Evanghelie pentru negustorii din Damasc
 • Domnul nostru Iisus Cristos învie o văduvă
 • Întoarcerea pe Muntele Măslinilor. Trândăvia este râul cel mai mare
 • Un răsărit de Soare neobişnuit
 • Cauza sorilor secundari
 • Domnul nostru Iisus Cristos explică apariţia falşilor sori şi semnificaţia lor în viitor [de fapt, în vremurile actuale pe care cu toţii le trăim - n.t.]
 • CÂTEVA CHEI ESENŢIALE CARE NE AJUTĂ SĂ ÎNŢELEGEM TÂLCUL ASCUNS AL ACESTUI CAPITOL CRIPTIC
 • Dispoziţiile Domnului nostru Iisus Cristos privind vizita în Templu
 • Vindecarea orbului din naştere în fâţa Templului (Evanghelia după Ioan 9/1-34)
 • Domnul nostru Iisus Cristos vorbeşte cu orbul care a fost vindecat şi cu fariseii (Evanghelia după Ioan 9/35-41)
 • Domnul nostru Iisus Cristos pune în evidenţă contradicţiile fariseilor
 • Un fariseu îşi expune concepţia sa de viaţă
 • Viaţa cea Veşnică a sufletelor
 • Templul îşi face noi planuri de a-L prinde pe Domnul nostru Iisus Cristos
 • Fariseii încearcă să-L prindă cu greşeala pe Domnul nostru Iisus Cristos
 • Parabola despre lucrătorii din vie
 • Întrebările fariseilor despre împărăţia lui Dumnezeu
 • Parabola despre împărat şi despre ospăţul său de nuntă
 • Despre tributul datorat Cezarului
 • Iisus şi saducheii. Nunta în Ceruri
 • Domnul nostru Iisus îi întreabă pe farisei ce cred ei despre Cristos
 • Cuvintele Domnului nostru Iisus Cristos despre cărturari
 • Domnul nostru Iisus Cristos îi mustră pe farisei
 • Domnul nostru Iisus Cristos linişteşte poporul
 • Libertatea voinţei omului. Nerăbdarea omenească şi îndurarea lui Dumnezeu
 • Viitorul Ierusalimului
 • Domnul nostru Iisus Cristos cu ai Săi pe Muntele Măslmilor. Un episod din anii de tinereţe ai Domnului nostru Iisus Cristos
 • Iosif refuză să îşi ofere serviciile unui grec
 • Atitudinea Domnului nostru Iisus Cristos în tinereţe faţă de farisei
 • Încă de tânăr Domnul nostru Iisus Cristos dă dovezi ale atotputerniciei Sale
 • Popasul la hangiul grec
 • Învăţăturile de pe vârful muntelui
 • Călătoria la Tir
 • Revederea cu Cyrenius
 • În palatul lui Cyrenius
 • Despre adevărata adorare a lui Dumnezeu. Iisus, ca model pentru oameni
 • Liberul-arbitru al omului
 • Educarea omenirii
 • Romanul critică situaţia din această lume
 • Intenţiile lui Dumnezeu cu oamenii
 • Duhurile vorbesc despre lumea de dincolo
 • Viaţa lui Iuliu Cezar în lumea de dincolo
 • Despre credinţă şi vedere
 • Adam şi Eva, primii oameni de pe pământ. Preadamiţii
 • Iluzia progresului exterior al civilizaţiei
 • Calea spre desăvârşirea spirituală
 • Sosirea la Nazaret
 • Moartea rabinului
 • Incendiul de la casa vecinilor
 • Milostenia câtorva cetăţeni
 • În pădurea vecinului
 • Ospăţul de bucurie la vecin
 • Index tematic
 • Index de persoane
 • Index de nume geografice