0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Astrologie
 3. Aurora - Fundamentele filozofiei, astrologiei şi teologiei
Carte

Aurora - Fundamentele filozofiei, astrologiei şi teologiei

Aurora - Fundamentele filozofiei, astrologiei şi teologiei. Editura Firul Ariadnei
CumpărDetalii carte

Autor(i): Jakob Böhme,
Editura: Firul Ariadnei
Anul apariţiei: 2016
Pagini: 336 (13x20 cm)
Preţ normal: 25,00 Lei
Preţ redus: 22,00 Lei
Reducere: 12,00%

Disponibilitate: în stoc

Află, dragă cititorule, că eu asemăn întreaga filozofie, astrologie şi teologie împreună cu muma lor, unui arbore falnic, care creşte într-o mândră grădină înfloritoare. Pământul în care e bine înfipt îi dăruieşte din plin seva necesară pentru ca arborele să aibă necontenit calitatea sa vie; el creşte din sucul pământului şi îşi întinde ramurile de jur-împrejur. Aşa cum pământul, cu puterea lui, lucrează asupra arborelui pentru ca acesta să crească şi să se înalţe, tot astfel lucrează arborele cu ramurile sale din întreaga sa raţiune, pentru ca să aducă mereu fructe multe şi din cele mai bune.

Trebuie să vezi dincolo de natură şi în afara ei, în curata şi biruitoarea forţă divină, în pururea neschimbătoarea şi Sfântă Treime, fiinţa biruitoare, izvorâtoare şi dinamică, în care se află toate puterile ca în natură. Căci ea este veşnică mumă a naturii, cu Cerul, Pământul, astrele, elementele, îngerii, diavolii, oamenii şi toate cele ce s-au făcut şi există în ea.

Dacă numim Cerul şi Pământul, astrele şi elementele şi tot ce există în ele, precum şi tot ce există dincolo de toate Cerurile, numim pe Dumnezeul întreg, care, în puterea Sa, ce de la El purcede, s-a preschimbat în aceste făpturi mai sus enumerate, făcându-Se, aşadar, pe Sine creatură.

Aşa cum în natură binele şi răul izvorăsc şi stăpânesc necontenit, tot astfel şi în om. Dar omul e pruncul lui Dumnezeu, pe care l-a făcut din cel mai bun miez al naturii, pentru a stăpâni în bine şi a birui răul.

Chiar dacă răul există în fiinţa omului, aşa cum în natură e împletit cu binele, omul îl poate totuşi învinge; de aceea îşi înalţă omul spiritul spre Dumnezeu, pentru ca Duhul Sfânt să pătrundă în el şi să-l ajute a birui.

Cuprinsul cărţii: „Aurora - Fundamentele filozofiei, astrologiei şi teologiei“

 • Cuvânt înainte
 • Despre cercetarea fiinţei divine în natură şi despre cele două calităţi
 • Îndreptare asupra modului cum trebuie privite fiinţa divină şi cea naturală
 • Despre înalt binecuvântata, triumfătoarea, Sfânta, Sfânta, Sfânta Treime, Dumnezeu Tatăl, Fiul, Sfântul Duh, Unul Dumnezeu
 • Despre crearea sfinţilor, îndrumare sau poartă deschisă spre cer
 • Despre substanţa corporală, despre fiinţa şi însuşirea îngerilor
 • Cum îngerul şi omul sunt după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu
 • Despre ţinutul, sălaşul şi orânduirea îngerilor, aşa cum au fost la început după crearea lor şi cum au devenit mai târziu
 • Despre întregul trup al unui Regat Îngeresc - marele mister
 • Despre încântătoarea, dulcea şi milostiva dragoste a lui Dumnezeu, marea taină cerească şi divină
 • Despre al şaselea spirit originar din puterea divină
 • Despre cel de-al şaptelea spirit originar în puterea divină
 • Despre naşterea şi venirea sfinţilor îngeri, precum şi despre domnia, rânduiala şi bucuria lor cerească
 • Despre groaznica, jalnica şi ticăloasa cădere a regatului lui Lucifer
 • Cum a devenit Lucifer din îngerul cel mai frumos al cerului, cel mai fioros dintre diavoli
 • Despre cea de-a treia specie sau figură a începutului păcatelor lui Lucifer
 • Despre a şaptea specie sau formă a începutului păcatului în Lucifer şi în îngerii săi
 • Despre starea mizerabilă şi de plâns a naturii pervertite şi despre originea celor patru elemente, în loc de Sfânta Cârmuire a lui Dumnezeu
 • Despre crearea cerului, a Pământului şi a zilei dintâi
 • Despre cerul creat şi despre înfăţişarea Pământului şi a apei, despre lumină şi întuneric
 • Despre ziua a doua
 • Despre ziua a treia
 • Despre naşterea astrelor şi despre crearea celei de-a patra zi
 • Despre adâncul de deasupra Pământului
 • Despre încorporarea astrelor
 • Despre întregul trup al naşterii astrale, adică despre întreaga astrologie sau întregul trup al acestei lumi
 • Despre planeta Saturn