0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărți: Astrologie
 3. Aurora - Fundamentele filozofiei, astrologiei și teologiei
Carte

Aurora - Fundamentele filozofiei, astrologiei și teologiei

Coperta cărții: Aurora - Fundamentele filozofiei, astrologiei și teologiei de la editura Firul Ariadnei.
Cartea: Aurora - Fundamentele filozofiei, astrologiei și teologiei
Autor: Jakob Böhme,
Editura: Firul Ariadnei
Cumpăr
Autor(i): Jakob Böhme,
Editura: Firul Ariadnei
Anul apariţiei: 2016
Pagini: 336 (13x20 cm)
ISBN:9786068594064
Preţ: 40,00 Lei
Disponibilitate: în stoc

Află, dragă cititorule, că eu asemăn întreaga filozofie, astrologie și teologie împreună cu muma lor, unui arbore falnic, care crește într-o mândră grădină înfloritoare. Pământul în care e bine înfipt îi dăruiește din plin seva necesară pentru ca arborele să aibă necontenit calitatea sa vie; el crește din sucul pământului și își întinde ramurile de jur-împrejur. Așa cum pământul, cu puterea lui, lucrează asupra arborelui pentru ca acesta să crească și să se înalțe, tot astfel lucrează arborele cu ramurile sale din întreaga sa rațiune, pentru ca să aducă mereu fructe multe și din cele mai bune.

Trebuie să vezi dincolo de natură și în afara ei, în curata și biruitoarea forță divină, în pururea neschimbătoarea și Sfântă Treime, ființa biruitoare, izvorâtoare și dinamică, în care se află toate puterile ca în natură. Căci ea este veșnică mumă a naturii, cu Cerul, Pământul, astrele, elementele, îngerii, diavolii, oamenii și toate cele ce s-au făcut și există în ea.

Dacă numim Cerul și Pământul, astrele și elementele și tot ce există în ele, precum și tot ce există dincolo de toate Cerurile, numim pe Dumnezeul întreg, care, în puterea Sa, ce de la El purcede, s-a preschimbat în aceste făpturi mai sus enumerate, făcându-Se, așadar, pe Sine creatură.

Așa cum în natură binele și răul izvorăsc și stăpânesc necontenit, tot astfel și în om. Dar omul e pruncul lui Dumnezeu, pe care l-a făcut din cel mai bun miez al naturii, pentru a stăpâni în bine și a birui răul.

Chiar dacă răul există în ființa omului, așa cum în natură e împletit cu binele, omul îl poate totuși învinge; de aceea își înalță omul spiritul spre Dumnezeu, pentru ca Duhul Sfânt să pătrundă în el și să-l ajute a birui.

Cuprinsul cărţii: „Aurora - Fundamentele filozofiei, astrologiei și teologiei“

 • Cuvânt înainte
 • Despre cercetarea ființei divine în natură și despre cele două calități
 • Îndreptare asupra modului cum trebuie privite ființa divină și cea naturală
 • Despre înalt binecuvântata, triumfătoarea, Sfânta, Sfânta, Sfânta Treime, Dumnezeu Tatăl, Fiul, Sfântul Duh, Unul Dumnezeu
 • Despre crearea sfinților, îndrumare sau poartă deschisă spre cer
 • Despre substanța corporală, despre ființa și însușirea îngerilor
 • Cum îngerul și omul sunt după chipul și asemănarea lui Dumnezeu
 • Despre ținutul, sălașul și orânduirea îngerilor, așa cum au fost la început după crearea lor și cum au devenit mai târziu
 • Despre întregul trup al unui Regat Îngeresc - marele mister
 • Despre încântătoarea, dulcea și milostiva dragoste a lui Dumnezeu, marea taină cerească și divină
 • Despre al șaselea spirit originar din puterea divină
 • Despre cel de-al șaptelea spirit originar în puterea divină
 • Despre nașterea și venirea sfinților îngeri, precum și despre domnia, rânduiala și bucuria lor cerească
 • Despre groaznica, jalnica și ticăloasa cădere a regatului lui Lucifer
 • Cum a devenit Lucifer din îngerul cel mai frumos al cerului, cel mai fioros dintre diavoli
 • Despre cea de-a treia specie sau figură a începutului păcatelor lui Lucifer
 • Despre a șaptea specie sau formă a începutului păcatului în Lucifer și în îngerii săi
 • Despre starea mizerabilă și de plâns a naturii pervertite și despre originea celor patru elemente, în loc de Sfânta Cârmuire a lui Dumnezeu
 • Despre crearea cerului, a Pământului și a zilei dintâi
 • Despre cerul creat și despre înfățișarea Pământului și a apei, despre lumină și întuneric
 • Despre ziua a doua
 • Despre ziua a treia
 • Despre nașterea astrelor și despre crearea celei de-a patra zi
 • Despre adâncul de deasupra Pământului
 • Despre încorporarea astrelor
 • Despre întregul trup al nașterii astrale, adică despre întreaga astrologie sau întregul trup al acestei lumi
 • Despre planeta Saturn