0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărți: Istorie ascunsă
 3. Genomul uman
Carte

Genomul uman

Genomul uman. Editura Teocora

Cercetări de paleogenetică moleculară la populațiile vechi din Epoca Bronzului și a Fierului de pe teritoriul României

Autor(i): Dr. Georgeta Cardoș, Prof. Dr. Alexander Rodewald,
Editura: Teocora
Anul apariţiei: 2013
Pagini: 156 (17x24 cm)
Preţ: 35,00 Lei
Disponibilitate: STOC EPUIZAT!
Nu ştim dacă şi când mai primim această carte.


Genomul uman este o lucrare de excepție în lumea științifică, așteptată de mulți ani de istoricii care doresc adevărul istoric.

Lucrarea d-nei dr. Cardos și a d-lui prof. Dr. dr. Rodewald înglobează o muncă titanică de cercetare pe parcursul a 20 de ani, cu rezultate excepționale ce nu mai pot fi contestate de acei „științifici“ care au falsificat istoria în general și istoria noastră în special.

Mulțumim celor doi cercetători pentru aportul inestimabil în aflarea adevărului istoric al neamului nostru.

Cuprinsul cărţii: „Genomul uman“

 • Prefață de dl. dr. Napoleon Săvescu
 • Prefață din partea autorilor
 • GENOMUL UMAN
  • ADN - „molecula vieții“
  • Genomul nuclear
  • Polimorfisme ADN
   • Polimorfisme ADN RFLP
   • Polimorfisme ADN VNTR
   • Polimorfisme ADN SNP
   • Polimorfisme ADN STR
    • Rata de mutație a microsateliților
    • Polimorfisme STR în studiile de ADN vechi
    • Markerul ADN HuVWA31A
   • Polimorfisme STR pe cromozomul Y
    • Rata de mutație a polimorfismelor STR de pe cromozomul Y
    • Polimorfismul STR DYS 392
    • Polimorfismul STR DYS393
  • Identificarea sexului genetic cu ajutorul genei amelogeninei
  • Genomul mitocondrial
   • Structura și organizarea genomului mitocondrial
   • Genomul mitocondrial uman
    • Generalități
    • Moștenirea genomului mitocondrial și heteroplasmia
    • Absența recombinării moleculelor de ADNmt la om
    • Rata mutației în ADNmt
    • Inserții nucleare de secvente de ADNmt
    • Homoplazia
   • Nomenclatura haplogrupurilor mitocondriale
   • Situri nucleotidice hipervariabile în regiunea de control din ADNmt
   • Variația ADNmt în populația umană
    • Variația ADNmt în Europa
    • Variația ADNmt în Africa
    • Variația ADNmt în Asia
    • Variația ADNmt în Australia și Oceania
    • Variația ADNmt în Lumea Nouă
  • Originea, evoluția și răspândirea omului modern
  • Originea fondului genetic European actual
 • PALEOGENETICA-DOMENIUL CERCETĂRII MOLECULELOR DE ADN VECHI
  • Introducere
  • Degradarea moleculelor de ADN vechi
  • Extracția de ADN vechi
  • Autentificarea rezultatelor
  • Contaminarea probelor biologice vechi cu ADN modem
   • Contaminarea la nivelul sitului arheologic
   • Contaminarea în cadrul laboratorului
 • SCOPURILE STUDIULUI NOSTRU DE PALEOGENETICĂ #MATERIALE ȘI METODE
  • Introducere
  • Materiale
   • Probele umane vechi
    • Probele umane vechi datate din Epoca Bronzului
    • Probele osoase umane vechi din Epoca Fierului
   • Probele biologice de la indivizi din populația romanească actuală
  • Metode
   • Precauții necesare pentru prevenirea contaminării probelor cu ADN exogen
    • Spatii de lucru special destinate cercetării de ADN vechi
    • Prevenirea contaminării externe
    • Tratarea tuburilor PCR
    • Autentificarea rezultatelor
   • Pretratamentul probelor osoase
   • Extracția de ADN
    • Extracția de ADN vechi
    • Extracția de ADN din sânge
   • Reacția PCR
    • Principiul reacției PCR
    • Amplificarea ADN prin PCR în studiul de față
     • Markeri de ADN mitocondrial amplificați prin PCR
      • Regiunea de ADNmt HVR I
      • Regiunea de ADNmt HVR II
      • Regiunea de Control V
     • Markeri de ADN nuclear
      • Gena amelogeninei
      • Markerul ADNn von Willebrand (VWA31A)
    • Testul PCR pentru inhibitori
    • Purificarea extractelor de ADN vechi
   • Electroforeza ADN
    • Principiul electroforezei
    • Electroforeza în gel de agaroză
    • Electroforeza în gel de poliacrilamidă
     • Prepararea plăcilor de sticlă
     • Prepararea gelului de poliacrilamidă
     • Prepararea probelor de ADN
     • Migrarea în gel de poliacrilamidă
     • Colorarea gelurilor de PAA cu argint
   • Secvențierea ADN
    • Principiul secvențierii ADN
    • Purificarea produșilor de PCR pentru secvențiere ADN
    • Secvențierea ADN în acest studiu
   • Alinierea secventelor de ADN
   • Analiza statistică
    • Baza de date ADN
    • Metode de analiză la nivel intra-populațional
    • Atribuirea haplogrupurilor
    • Diversitatea (genică) haplotipică
     • Numărul de situri polimorfice (S)
     • Indicatori moleculari
     • Numărul mediu de diferențe dintre perechile de haplotipuri
     • Diversitatea nucleotidică
     • Rețele filogenetice ale haplotipurilor de ADNmt
     • Testul Tajima de neutralitate selectivă
     • Echilibrul Hardy-Wemberg
     • Testul Chi pătrat(χ2)
   • Metode de analiză la nivel inter-populațional
    • Testul exact de diferențiere a populațiilor
    • Analiza varianței moleculare AMOVA
    • Distanțele genetice dintre populații
     • Analiza distanței FST
     • Distanta genetică Nei
     • Distanța genetică Cavalli-Sforza
   • Arbori filogenetici
   • Analiza componentului principal PCA
 • REZULTATE ȘI DISCUȚII
  • ANALIZA LA NIVEL INTRA-POPULAȚIONAL
   • Analiza genetică a eșantionului de indivizi din populația umană veche
    • Considerații generale
    • Autenticitatea moleculelor de ADN vechi
    • Alegerea protocolului de tratare a tuburilor PCR
    • Analiza ADN mitocondrial vechi
     • Analiza Regiunii de Control V din ADNmt
     • Analiza regiunilor mitocondriale HVR I și HVR II
    • Analiza de ADN nuclear
     • Analiza markerului microsatelit VWA31A
     • Analiza genei amelogeninei
     • Markeri pe cromozomul Y
   • Analiza ADNmt în populația actuală din România
  • ANALIZA LA NIVEL INTER-POPULAȚIONAL
   • Analiza de ADN mitocondrial
    • Testul exact de diferențiere a populațiilor
    • Analiza diversității genetice
    • Testul Tajima de neutralitate selectivă
    • Analiza varianței moleculare AMOVA
    • Distanțe genetice și arbori filogenetici construiți pe baza datelor de ADNmt
   • Analiza ADN nuclear
    • Testele Chi pătrat((χ2))
    • Echilibrul Hardy-Weinberg
    • Distanțe genetice și arbori filogenetici realizați pe baza datelor de ADNn
    • Analiza Componentului Principal
  • DISCUȚII
   • Discuții asupra rezultatelor de ADNmt
   • Discuții asupra rezultatelor de ADNn
    • Markerul microsatelit VWA31A
    • Discuții asupra datelor de amelogenină
    • Discuții asupra markerilor de pe cromozomul Y
 • CONCLUZII FINALE
 • Bibliografie
 • Abstract