0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Istorie ascunsă
 3. Genomul uman
Carte

Genomul uman

Genomul uman. Editura Teocora
Detalii carte

Cercetări de paleogenetică moleculară la populaţiile vechi din Epoca Bronzului şi a Fierului de pe teritoriul României

Autor(i): Dr. Georgeta Cardoş, Prof. Dr. Alexander Rodewald,
Editura: Teocora
Anul apariţiei: 2013
Pagini: 156 (17x24 cm)
Preţ: 35,00 Lei
Disponibilitate: STOC EPUIZAT!
Nu ştim dacă şi când mai primim această carte.


Genomul uman este o lucrare de excepţie în lumea ştiinţifică, aşteptată de mulţi ani de istoricii care doresc adevărul istoric.

Lucrarea d-nei dr. Cardos şi a d-lui prof. Dr. dr. Rodewald înglobează o muncă titanică de cercetare pe parcursul a 20 de ani, cu rezultate excepţionale ce nu mai pot fi contestate de acei „ştiinţifici“ care au falsificat istoria în general şi istoria noastră în special.

Mulţumim celor doi cercetători pentru aportul inestimabil în aflarea adevărului istoric al neamului nostru.

Cuprinsul cărţii: „Genomul uman“

 • Prefaţă de dl. dr. Napoleon Săvescu
 • Prefaţă din partea autorilor
 • GENOMUL UMAN
  • ADN - „molecula vieţii“
  • Genomul nuclear
  • Polimorfisme ADN
   • Polimorfisme ADN RFLP
   • Polimorfisme ADN VNTR
   • Polimorfisme ADN SNP
   • Polimorfisme ADN STR
    • Rata de mutaţie a microsateliţilor
    • Polimorfisme STR în studiile de ADN vechi
    • Markerul ADN HuVWA31A
   • Polimorfisme STR pe cromozomul Y
    • Rata de mutaţie a polimorfismelor STR de pe cromozomul Y
    • Polimorfismul STR DYS 392
    • Polimorfismul STR DYS393
  • Identificarea sexului genetic cu ajutorul genei amelogeninei
  • Genomul mitocondrial
   • Structura şi organizarea genomului mitocondrial
   • Genomul mitocondrial uman
    • Generalităţi
    • Moştenirea genomului mitocondrial şi heteroplasmia
    • Absenţa recombinării moleculelor de ADNmt la om
    • Rata mutaţiei în ADNmt
    • Inserţii nucleare de secvente de ADNmt
    • Homoplazia
   • Nomenclatura haplogrupurilor mitocondriale
   • Situri nucleotidice hipervariabile în regiunea de control din ADNmt
   • Variaţia ADNmt în populaţia umană
    • Variaţia ADNmt în Europa
    • Variaţia ADNmt în Africa
    • Variaţia ADNmt în Asia
    • Variaţia ADNmt în Australia şi Oceania
    • Variaţia ADNmt în Lumea Nouă
  • Originea, evoluţia şi răspândirea omului modern
  • Originea fondului genetic European actual
 • PALEOGENETICA-DOMENIUL CERCETĂRII MOLECULELOR DE ADN VECHI
  • Introducere
  • Degradarea moleculelor de ADN vechi
  • Extracţia de ADN vechi
  • Autentificarea rezultatelor
  • Contaminarea probelor biologice vechi cu ADN modem
   • Contaminarea la nivelul sitului arheologic
   • Contaminarea în cadrul laboratorului
 • SCOPURILE STUDIULUI NOSTRU DE PALEOGENETICĂ #MATERIALE ŞI METODE
  • Introducere
  • Materiale
   • Probele umane vechi
    • Probele umane vechi datate din Epoca Bronzului
    • Probele osoase umane vechi din Epoca Fierului
   • Probele biologice de la indivizi din populaţia romanească actuală
  • Metode
   • Precauţii necesare pentru prevenirea contaminării probelor cu ADN exogen
    • Spatii de lucru special destinate cercetării de ADN vechi
    • Prevenirea contaminării externe
    • Tratarea tuburilor PCR
    • Autentificarea rezultatelor
   • Pretratamentul probelor osoase
   • Extracţia de ADN
    • Extracţia de ADN vechi
    • Extracţia de ADN din sânge
   • Reacţia PCR
    • Principiul reacţiei PCR
    • Amplificarea ADN prin PCR în studiul de faţă
     • Markeri de ADN mitocondrial amplificaţi prin PCR
      • Regiunea de ADNmt HVR I
      • Regiunea de ADNmt HVR II
      • Regiunea de Control V
     • Markeri de ADN nuclear
      • Gena amelogeninei
      • Markerul ADNn von Willebrand (VWA31A)
    • Testul PCR pentru inhibitori
    • Purificarea extractelor de ADN vechi
   • Electroforeza ADN
    • Principiul electroforezei
    • Electroforeza în gel de agaroză
    • Electroforeza în gel de poliacrilamidă
     • Prepararea plăcilor de sticlă
     • Prepararea gelului de poliacrilamidă
     • Prepararea probelor de ADN
     • Migrarea în gel de poliacrilamidă
     • Colorarea gelurilor de PAA cu argint
   • Secvenţierea ADN
    • Principiul secvenţierii ADN
    • Purificarea produşilor de PCR pentru secvenţiere ADN
    • Secvenţierea ADN în acest studiu
   • Alinierea secventelor de ADN
   • Analiza statistică
    • Baza de date ADN
    • Metode de analiză la nivel intra-populaţional
    • Atribuirea haplogrupurilor
    • Diversitatea (genică) haplotipică
     • Numărul de situri polimorfice (S)
     • Indicatori moleculari
     • Numărul mediu de diferenţe dintre perechile de haplotipuri
     • Diversitatea nucleotidică
     • Reţele filogenetice ale haplotipurilor de ADNmt
     • Testul Tajima de neutralitate selectivă
     • Echilibrul Hardy-Wemberg
     • Testul Chi pătrat(χ2)
   • Metode de analiză la nivel inter-populaţional
    • Testul exact de diferenţiere a populaţiilor
    • Analiza varianţei moleculare AMOVA
    • Distanţele genetice dintre populaţii
     • Analiza distanţei FST
     • Distanta genetică Nei
     • Distanţa genetică Cavalli-Sforza
   • Arbori filogenetici
   • Analiza componentului principal PCA
 • REZULTATE ŞI DISCUŢII
  • ANALIZA LA NIVEL INTRA-POPULAŢIONAL
   • Analiza genetică a eşantionului de indivizi din populaţia umană veche
    • Consideraţii generale
    • Autenticitatea moleculelor de ADN vechi
    • Alegerea protocolului de tratare a tuburilor PCR
    • Analiza ADN mitocondrial vechi
     • Analiza Regiunii de Control V din ADNmt
     • Analiza regiunilor mitocondriale HVR I şi HVR II
    • Analiza de ADN nuclear
     • Analiza markerului microsatelit VWA31A
     • Analiza genei amelogeninei
     • Markeri pe cromozomul Y
   • Analiza ADNmt în populaţia actuală din România
  • ANALIZA LA NIVEL INTER-POPULAŢIONAL
   • Analiza de ADN mitocondrial
    • Testul exact de diferenţiere a populaţiilor
    • Analiza diversităţii genetice
    • Testul Tajima de neutralitate selectivă
    • Analiza varianţei moleculare AMOVA
    • Distanţe genetice şi arbori filogenetici construiţi pe baza datelor de ADNmt
   • Analiza ADN nuclear
    • Testele Chi pătrat((χ2))
    • Echilibrul Hardy-Weinberg
    • Distanţe genetice şi arbori filogenetici realizaţi pe baza datelor de ADNn
    • Analiza Componentului Principal
  • DISCUŢII
   • Discuţii asupra rezultatelor de ADNmt
   • Discuţii asupra rezultatelor de ADNn
    • Markerul microsatelit VWA31A
    • Discuţii asupra datelor de amelogenină
    • Discuţii asupra markerilor de pe cromozomul Y
 • CONCLUZII FINALE
 • Bibliografie
 • Abstract