0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Istorie
 3. Constituţiile României
Carte

Constituţiile României

Constituţiile României. Editura Cetatea de Scaun
Detalii carte

Studii

Autor(i): Gheorghe Sbârnă
Editura: Cetatea de Scaun
Anul apariţiei: 2012
Pagini: 350 (17x24 cm)
Preţ: 39,00 Lei
Disponibilitate: STOC EPUIZAT!
Nu ştim dacă şi când mai primim această carte.


Ca lege fundamentală a unui stat, Constituţia - conform unei sumare definiţii larg răspândite - reflectă stadiul de dezvoltare socială, economică şi politică a acestuia la un moment dat, stabilind forma de guvernământ şi organizarea statală, precum şi drepturile şi obligaţiile cetăţenilor[1].

Pornind de la aceste considerente, o istorie a Constituţiilor poate să ofere o analiză retrospectivă sui generis, asupra ansamblului evoluţiei societăţii şi a modului în care problemele existente, în fiecare epocă istorică, au fost soluţionate şi proiectate, ca fundament normativ al dezvoltării viitoare, în plan politic şi juridic.

Criteriul unei Constituţii nu poate fi unul absolut valabil pentru toate timpurile şi locurile, ci unul relativ, deoarece întotdeauna forma de organizare a statului este produsul unei anumite situaţii de existenţă a unei naţiuni, în care sunt cuprinse deopotrivă starea politică, juridică, economică, psihologia socială, precum şi dezideratele dreptăţii sociale şi aspiraţiile sale etice.

O istorie a Constituţiilor României din epoca modernă şi contemporană este în măsură să evidenţieze evoluţia constituţională a ţării, în raport de factorii politici şi de putere, de partidele şi grupările politice ce s-au constituit şi confruntat pe scena vieţii politice şi juridice şi care au reflectat raportul de forţe şi interese din societatea română, în contextul internaţional existent în fiecare ciclu constituţional al unui veac şi jumătate aproape, de când a fost adoptată prima Constituţie a României.

Cartea de faţă şi-a propus - prin studiile monografice consacrate celor şapte Constituţii ale României din perioada 1866-1991- să releve evoluţia vieţii constituţionale, cu valorile şi tradiţiile sale, ca şi a limitelor funcţionării acestora în procesul treptat şi adeseori sinuos al dezvoltării şi afirmării structurilor democratice ale societăţii româneşti.

Efortul intens de modernizare declanşat în prima jumătate a sec. al XIX-lea, ce viza integrarea politică, economică şi culturală a României într-o Europă a aspiraţiilor naţionale, trebuia să-şi găsească împlinirea pornind, mai întâi, de la crearea unor forme noi politico-juridice de organizare a structurii statului. În acest sens, legii şi îndeosebi Constituţiei îi revenea un rol esenţial şi românii au manifestat de la început un mare interes pentru elaborarea unor proiecte de Constituţie, care să le ofere temelia politico-juridică, stabilitate şi trăinicie, pentru instituţia statală şi, în acelaşi timp, să-i asigure dezvoltarea în concordanţă cu cerinţele vremii. Proiectele constituţionale care au precedat elaborarea şi adoptarea aşezământului fundamental din 1866, reflectă cu prisosinţă rădăcinile şi tradiţiile adânci ale unui sistem constituţional cu forme caracteristice regimurilor parlamentare europene, care au căpătat în mod treptat un conţinut propriu, specific realităţilor din societatea românească.

Adoptarea Constituţiei din 1866, marchează încheierea procesului de instituire a regimului parlamentar modern în România şi impunerea dinastiei ereditare a lui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen, iar principiul constituţionalităţii, cu specificul său, se adaugă de acum întreprinşi de societatea românească pe linia modernizării şi independenţei statului şi apoi pentru soluţionarea unor probleme de drepturi politice şi sociale şi a creării premiselor pentru realizarea Marii Uniri din 1918.

Preluând şi dezvoltând o serie de principii şi reguli din Constituţia de la 1866, noul aşezământ constituţional din 1923 s-a încadrat în spiritul democratic interbelic, având, cum s-a apreciat în acei ani, temelii juridice solide, izvorâte din realităţile social-politice şi economice ale ţării. Ea a contribuit în mod decisiv la consolidarea unităţii economice, teritoriale, politice şi spirituale a României întregite. În acelaşi timp, actul fundamental din 1923 a asigurat afirmarea unui regim democratic-parlamentar liberal, care a creat condiţii favorabile dezvoltării statului român în direcţia liberalismului şi progresului social, înscriind România în rândul statelor europene cu un sistem politic de îndelungată tradiţie democratică, în stare să reziste multă vreme tendinţelor autoritariste şi revizioniste apărute în Europa în deceniul al IV-lea al secolului trecut. Este perioada în care regimul parlamentar a intrat într-un proces de regres, generat între altele şi de slăbiciunea partidelor politice tot mai puţin capabile să protejeze şi să apere democraţia constituţională. Noul aşezământ statal din februarie 1938, înlăturând Constituţia din 1923, a reprezentat un sensibil regres faţă de democraţia liberală şi a devenit în scurt timp preambulul guvernării fără Constituţie a României în anii 1940-1944.

După o scurtă perioadă de repunere în vigoare a Constituţiei din 1923, în urma evenimentelor legate de actul de la 23 august 1944, împrejurările externe şi interne în care se afla România, ca de altfel şi celelalte ţări din această parte a Europei intrate în sfera de interese a puterii comuniste de la Moscova, au fost nefavorabile şi ele s-au concretizat sub forma unor presiuni tot mai puternice asupra sistemelor constituţionale democratice. La sfârşitul anului 1947, actul fundamental din 1923, continua să fie o bază teoretică, instituţională de apărare a drepturilor şi libertăţilor individuale.

Instaurarea regimului comunist totalitar a deschis calea adoptării unor noi constituţii, cum a fost cea din 1948 şi 1952, după modelul sovietic stalinist, care au întrerupt brusc şi total tradiţiile constituţionale de până în 1938, fiind utilizate aceste acte fundamentale, străine de realitatea românească, ca mijloace juridice de lichidare a valorilor liberalismului şi democraţiei şi de înlăturare brutală a tuturor libertăţilor ce contraveneau politicii ideologice a partidului comunist.

Constituţia din 1965, succesoarea celor două, deşi nu era produsul presiunilor sovietice, înscria, pe de o parte, numeroase prevederi ce încercau să dea o înfăţişare mai destinsă regimului, iar pe de altă parte păstra inflexibilitatea principiilor de bază, ceea ce punea sub semnul întrebării caracterul pretins reformator al acesteia. Reflectând fidel natura totalitară a regimului comunist din România, cele trei constituţii au reprezentat o ruptură profundă faţă de tradiţiile constituţiilor moderne şi de aspiraţiile naţiunii române, iar de aici eşecul lor.

Înlăturarea regimului politic totalitar şi schimbările constituţionale produse în Decembrie 1989, au declanşat un proces de reaşezare a sistemului parlamentar-democratic constituţional. Noul aşezământ adoptat în 1991 şi aprobat prin referendum a deschis calea reformelor care puteau asigura funcţionalitatea statului de drept în România. În suita importantelor sale prevederi s-au înscris şi cele care defineau cadrul legal pentru funcţionarea pluralismului politic, pluripartitismului şi a afirmării principiului democratic al alternanţei politice. Curând, necesitatea revizuirii şi perfecţionării Constituţiei din 1991 a fost resimţită, aşa cum se stăruie şi în zilele noastre, prin invocarea unor argumente variate.

Prin reunirea în prezentul volum a celor patru studii consacrate tuturor constituţiilor României, fără pretenţia de a fi exhaustive, dorim să punem la dispoziţia unor cercuri largi de cititori un instrument util de lucru şi de informare ce poate fi consultat cu uşurinţă. Aceştia pot cunoaşte modul cum au evoluat prevederile aşezămintelor fundamentale ale ţării, de la cele ale primei Constituţii din 1866 şi până la Constituţia aflată azi în vigoare, adoptată în 1991.

Am considerat oportun pentru buna şi riguroasa informare a cititorului cu sursa direct, care a stat la baza prezentelor studii să cuprindem în anexă şi textul integral al celor şapte constituţii ale României moderne şi contemporane.

Cuprinsul cărţii: „Constituţiile României“

 • Introducere
 • Ion BULEI, Constituţia din 1866
 • Gheorghe SBÂRNĂ, Constituţiile din perioada interbelică
 • Cezar STANCIU, Constituţiile din perioada comunistă
 • Teodora STĂNESCU-STANCIU, Constituţia din 1991
 • Constituţiunea din 1866
 • Constituţiunea din 1923
 • Constituţiunea din 1938
 • Constituţia Republicii Populare Române 1948
 • Constituţia Republicii Populare Române 1952
 • Constituţia Republicii Socialiste România 1965
 • Constituţia României 1991
 • Constituţia României 2003