0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Istorie
 3. Istoria Transilvaniei
Carte

Istoria Transilvaniei

Istoria Transilvaniei. Editura Şcoala Ardeleană
CumpărDetalii carte

Autor(i): Ioan-Aurel POP, Ioan Bolovan
Editura: Şcoala Ardeleană
Colecţia: Universitas
Anul apariţiei: 2013
Pagini: 384 (14x20 cm)
Preţ: 69,90 Lei
Disponibilitate: în 7-14 zile

Transilvania prezentă, a secolului XXI, poarta urmele unui trecut frământat şi destul de diferit de ceea ce s-a petrecut în alte regiuni ale Europei.

Călătorul venit de departe este frapat, deopotrivă în peisajul urban şi în cel rural, de alăturarea unor lăcaşuri de cult variate, de la cupolele bizantine şi neobizantine ale bisericilor ortodoxe la turnurile gotice care străpung cerul şi de la arcurile rotunde ale bisericilor romanice până la faţadele baroce ale altor locuri de închinăciune.

Toate aceste modele au fost, pentru perioade mai lungi sau mai scurte de timp, în pericol, s-au aflat în rivalitate şi în dispută, şi-au periclitat reciproc existenţa, dar au funcţionat până la urmă concomitent şi s-au influenţat reciproc, conferind unicitate lumii transilvane, cunoscute, de aceea, în anumite cercuri, drept o lume a toleranţei.

„Toleranţa“ transilvană a însemnat, în funcţie de realitate, dar şi de interpretarea fiecăruia, acceptare şi respingere în acelaşi timp, primire şi excludere, egalizare şi segregare, dând societăţii o formă şi o funcţionare sui generis.

Cartea aceasta îşi propune să arate cum s-a putut produce acest lucru de-a lungul timpului, care au fost priorităţile şi cum au evoluat lucrurile deopotrivă în context local, regional, naţional şi european.

Cuprinsul cărţii: „Istoria Transilvaniei“

 • Câteva consideraţii generale
 • LUMEA ANTICĂ TRACO-DACICĂ
  • Geto-dacii - „cei mai viteji şi mai drepţi dintre traci“: originea, denumirea, limba
  • Cum trăiau daco-geţii
  • Credinţele religioase: „Ei cred că nu mor“
  • Ştiinţa, scrisul, arta
  • De la triburi la stat: regele Burebista
  • Decebal
  • SIGILIUL ROMEI
  • Cucerirea, organizarea şi romanizarea Daciei
  • Raporturile dintre daco-romani (străromâni) şi migratori. Continuarea romanizării. Românii şi limba lor
 • LUMEA EVULUI MEDIU
  • Cum se numeau locuitorii Transilvaniei pe sine şi cum erau numiţi de alţii
  • Primele formaţiuni politice medievale pe teritoriul Transilvaniei
  • Formarea Transilvaniei în cadrele Ungariei medievale - de la „Ţara lui Gelou“ la „Ţara de peste pădure“ sau „Ţara celor şapte cetăţi“
  • „Oaspeţi“ străini: coloni, călugări şi militari
  • Voievodatul Maramureşului şi Moldova
  • Instituţiile medievale transilvane
  • Voievodul şi adunările de stări
  • Unităţi teritoriale locale
  • Biserica şi cultura
  • Justiţia
  • Armata şi sistemul de apărare
  • Structuri economice şi sociale
  • Cruciada Târzie: efortul antiotoman
  • Iancu (Ioan) de Hunedoara
  • Vlad al III-lea Drăgulea alias Dracula
  • Secolul al XVI-lea: noul statut al Transilvaniei sub egida Porţii
 • DOMNIA LUI MIHAI VITEAZUL ÎN TRANSILVANIA
 • SECOLUL AL XVII-LEA: ASPECTE GENERALE
 • SPIRITUALITATEA MODERNĂ TIMPURIE A STĂRILOR
 • CULTURA ŞI EDUCAŢIA ROMÂNILOR LA CUMPĂNA DINTRE MEDIEVAL ŞI MODERN - ÎNTRE ORIZONTURILE BIZANTIN, LATIN ŞI PROTESTANT
 • CULTURA MODERNĂ A SECOLULUI AL XVII-LEA
 • NOI ORIZONTURI POLITICE: REGIMUL HABSBURGIC
  • Instituţiile Transilvaniei habsburgice
  • Structura socială şi socioprofesională a Transilvaniei în secolul al XVIII-lea
  • Populaţie şi habitat în Transilvania în veacul Luminilor
  • Unirea românilor transilvăneni cu biserica Romei
  • Reformismul
  • Conflictele din jurul „chestiunii orientale“
  • Lupta de emancipare naţională a românilor
 • TRANSILVANIA ÎN JURUL ANULUI 1800: LA CUMPĂNA DINTRE SECOLE, LA CUMPĂNA DINTRE LUMI
  • Consideraţii generale
  • Evoluţii social-economice, politice şi culturale în deceniile premergătoare revoluţiei paşoptiste
 • REVOLUŢIA DE LA 1848-1849 DIN TRANSILVANIA
  • Cadrul general
  • Liniştea dinaintea furtunii
  • Adunările naţionale româneşti de la Blaj (aprilie, mai, septembrie)
  • Războiul civil din Transilvania (septembrie 1848-august 1849)
  • Bilanţul revoluţiei
 • STRUCTURI ADMINISTRATIVE ŞI REALITĂŢI SOCIOECONOMICE ÎN TRANSILVANIA ÎNTRE 1849 ŞI 1914
  • Evoluţia structurilor administrative şi a instituţiilor locale ale Transilvaniei între 1848 şi 1914
  • Situaţia în primul deceniu de după revoluţie
  • Situaţia administrativă în perioada liberală şi la începutul dualismului
  • Reorganizarea teritorial-administrativă din anul 1876
  • Populaţie, economie şi societate în Transilvania între 1850 şi 1914
  • Habitat şi evoluţii demografice
  • Emigrarea populaţiei transilvănene în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi la începutul secolului al XX-lea
  • Compoziţia etnică a Transilvaniei între 1850 şi 1910
  • Structura confesională a Transilvaniei între 1850 şi 1910
  • Familie şi comportament matrimonial în Transilvania între 1850 şi 1914
 • REGIMUL NEOABSOLUTIST
  • Cadrul general
  • Activitatea elitelor, lupta maselor şi statul austriac
  • Noi evoluţii la nivelul conducerii provincie
  • Realizări româneşti în plan spiritual
 • EPOCA LIBERALĂ
  • Cadrul general
  • Evoluţii politice locale
  • Zorii unei noi epoci pentru români
  • Dieta de la Sibiu (1863-1864)
 • DUALISMUL AUSTRO-UNGAR (1867-1914)
  • Consideraţii generale
  • Lupta românilor împotriva dualismului. Constituirea partidelor politice
  • Mişcarea memorandistă
  • Mişcarea naţională românească la începutul secolului al XX-lea
  • Saşii, şvabii şi evreii din Transilvania în timpul dualismului
 • CULTURA TRANSILVĂNEANĂ ÎNTRE REVOLUŢIA PAŞOPTISTĂ ŞI UNIREA DIN 1918
  • Asociaţiile culturale regionale maghiare şi săseşti din Transilvania în epoca modernă
  • Asociaţiile culturale regionale româneşti din Transilvania în epoca modernă
  • Învăţământul
  • Creaţia culturală
 • TRANSILVANIA ÎN ANII PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL
  • Cadrul general
  • Mişcarea naturală a populaţiei în anii 1914-1918
  • Moralitate şi roluri de gen: războiul şi familia în Transilvania în anii 1914-1918
  • Unirea Transilvaniei cu România
  • Preliminarii ale Unirii
  • Adunarea de la Alba Iulia şi urmările ei
 • TRANSILVANIA DUPĂ 1920
 • BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
 • INDICI