0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărți: Istorie
 3. Istoria Transilvaniei
Carte

Istoria Transilvaniei

Autor(i): Acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel POP, Ioan Bolovan,
Editura: Școala Ardeleană
Colecţia: Universitas
Anul apariţiei: 2013
Pagini: 384 (14x20 cm)
Preţ: 69,90 Lei
Disponibilitate: în stoc

Transilvania prezentă, a secolului XXI, poarta urmele unui trecut frământat și destul de diferit de ceea ce s-a petrecut în alte regiuni ale Europei.

Călătorul venit de departe este frapat, deopotrivă în peisajul urban și în cel rural, de alăturarea unor lăcașuri de cult variate, de la cupolele bizantine și neobizantine ale bisericilor ortodoxe la turnurile gotice care străpung cerul și de la arcurile rotunde ale bisericilor romanice până la fațadele baroce ale altor locuri de închinăciune.

Toate aceste modele au fost, pentru perioade mai lungi sau mai scurte de timp, în pericol, s-au aflat în rivalitate și în dispută, și-au periclitat reciproc existența, dar au funcționat până la urmă concomitent și s-au influențat reciproc, conferind unicitate lumii transilvane, cunoscute, de aceea, în anumite cercuri, drept o lume a toleranței.

„Toleranța“ transilvană a însemnat, în funcție de realitate, dar și de interpretarea fiecăruia, acceptare și respingere în același timp, primire și excludere, egalizare și segregare, dând societății o formă și o funcționare sui generis.

Cartea aceasta își propune să arate cum s-a putut produce acest lucru de-a lungul timpului, care au fost prioritățile și cum au evoluat lucrurile deopotrivă în context local, regional, național și european.

Cuprinsul cărţii: „Istoria Transilvaniei“

 • Câteva considerații generale
 • LUMEA ANTICĂ TRACO-DACICĂ
  • Geto-dacii - „cei mai viteji și mai drepți dintre traci“: originea, denumirea, limba
  • Cum trăiau daco-geții
  • Credințele religioase: „Ei cred că nu mor“
  • Știința, scrisul, arta
  • De la triburi la stat: regele Burebista
  • Decebal
  • SIGILIUL ROMEI
  • Cucerirea, organizarea și romanizarea Daciei
  • Raporturile dintre daco-romani (străromâni) și migratori. Continuarea romanizării. Românii și limba lor
 • LUMEA EVULUI MEDIU
  • Cum se numeau locuitorii Transilvaniei pe sine și cum erau numiți de alții
  • Primele formațiuni politice medievale pe teritoriul Transilvaniei
  • Formarea Transilvaniei în cadrele Ungariei medievale - de la „Țara lui Gelou“ la „Țara de peste pădure“ sau „Țara celor șapte cetăți“
  • „Oaspeți“ străini: coloni, călugări și militari
  • Voievodatul Maramureșului și Moldova
  • Instituțiile medievale transilvane
  • Voievodul și adunările de stări
  • Unități teritoriale locale
  • Biserica și cultura
  • Justiția
  • Armata și sistemul de apărare
  • Structuri economice și sociale
  • Cruciada Târzie: efortul antiotoman
  • Iancu (Ioan) de Hunedoara
  • Vlad al III-lea Drăgulea alias Dracula
  • Secolul al XVI-lea: noul statut al Transilvaniei sub egida Porții
 • DOMNIA LUI MIHAI VITEAZUL ÎN TRANSILVANIA
 • SECOLUL AL XVII-LEA: ASPECTE GENERALE
 • SPIRITUALITATEA MODERNĂ TIMPURIE A STĂRILOR
 • CULTURA ȘI EDUCAȚIA ROMÂNILOR LA CUMPĂNA DINTRE MEDIEVAL ȘI MODERN - ÎNTRE ORIZONTURILE BIZANTIN, LATIN ȘI PROTESTANT
 • CULTURA MODERNĂ A SECOLULUI AL XVII-LEA
 • NOI ORIZONTURI POLITICE: REGIMUL HABSBURGIC
  • Instituțiile Transilvaniei habsburgice
  • Structura socială și socioprofesională a Transilvaniei în secolul al XVIII-lea
  • Populație și habitat în Transilvania în veacul Luminilor
  • Unirea românilor transilvăneni cu biserica Romei
  • Reformismul
  • Conflictele din jurul „chestiunii orientale“
  • Lupta de emancipare națională a românilor
 • TRANSILVANIA ÎN JURUL ANULUI 1800: LA CUMPĂNA DINTRE SECOLE, LA CUMPĂNA DINTRE LUMI
  • Considerații generale
  • Evoluții social-economice, politice și culturale în deceniile premergătoare revoluției pașoptiste
 • REVOLUȚIA DE LA 1848-1849 DIN TRANSILVANIA
  • Cadrul general
  • Liniștea dinaintea furtunii
  • Adunările naționale românești de la Blaj (aprilie, mai, septembrie)
  • Războiul civil din Transilvania (septembrie 1848-august 1849)
  • Bilanțul revoluției
 • STRUCTURI ADMINISTRATIVE ȘI REALITĂȚI SOCIOECONOMICE ÎN TRANSILVANIA ÎNTRE 1849 ȘI 1914
  • Evoluția structurilor administrative și a instituțiilor locale ale Transilvaniei între 1848 și 1914
  • Situația în primul deceniu de după revoluție
  • Situația administrativă în perioada liberală și la începutul dualismului
  • Reorganizarea teritorial-administrativă din anul 1876
  • Populație, economie și societate în Transilvania între 1850 și 1914
  • Habitat și evoluții demografice
  • Emigrarea populației transilvănene în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și la începutul secolului al XX-lea
  • Compoziția etnică a Transilvaniei între 1850 și 1910
  • Structura confesională a Transilvaniei între 1850 și 1910
  • Familie și comportament matrimonial în Transilvania între 1850 și 1914
 • REGIMUL NEOABSOLUTIST
  • Cadrul general
  • Activitatea elitelor, lupta maselor și statul austriac
  • Noi evoluții la nivelul conducerii provincie
  • Realizări românești în plan spiritual
 • EPOCA LIBERALĂ
  • Cadrul general
  • Evoluții politice locale
  • Zorii unei noi epoci pentru români
  • Dieta de la Sibiu (1863-1864)
 • DUALISMUL AUSTRO-UNGAR (1867-1914)
  • Considerații generale
  • Lupta românilor împotriva dualismului. Constituirea partidelor politice
  • Mișcarea memorandistă
  • Mișcarea națională românească la începutul secolului al XX-lea
  • Sașii, șvabii și evreii din Transilvania în timpul dualismului
 • CULTURA TRANSILVĂNEANĂ ÎNTRE REVOLUȚIA PAȘOPTISTĂ ȘI UNIREA DIN 1918
  • Asociațiile culturale regionale maghiare și săsești din Transilvania în epoca modernă
  • Asociațiile culturale regionale românești din Transilvania în epoca modernă
  • Învățământul
  • Creația culturală
 • TRANSILVANIA ÎN ANII PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL
  • Cadrul general
  • Mișcarea naturală a populației în anii 1914-1918
  • Moralitate și roluri de gen: războiul și familia în Transilvania în anii 1914-1918
  • Unirea Transilvaniei cu România
  • Preliminarii ale Unirii
  • Adunarea de la Alba Iulia și urmările ei
 • TRANSILVANIA DUPĂ 1920
 • BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
 • INDICI