0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Istorie
 3. Sedimentologie şi micromorfologie
Carte

Sedimentologie şi micromorfologie

Sedimentologie şi micromorfologie. Editura Cetatea de Scaun
CumpărDetalii carte

Aplicaţii în arheologie

Autor(i): Dr. Constantin Haită,
Editura: Cetatea de Scaun
Anul apariţiei: 2006
Pagini: 227 (17x24 cm)
Preţ: 22,00 Lei
Disponibilitate: în 7-14 zile

Cu prezentul volum, „Sedimentologie şi micromorfologie. Aplicaţii în arheologie“, autorul, pune la dispoziţia tuturor celor interesaţi, cercetători, studenţi, etc. rezultatele eforturilor sale dirijate către acest domeniu, ce până acum două decenii era practic necunoscut în arheologia românească.

Mult timp, chiar şi în prezent, încă mai întâlnim în diversele publicaţii din ţara noastră formulări de genul strat de cultură (ca să dăm doar un singur exemplu), care pe de o parte ilustrează forţa unei tradiţii bazate pe influenţe (iniţial) benefice, apărute acum aproape un secol în urmă, dar care, utilizate şi în prezent, dezvăluie carenţe semnificative ale pregătirii profesionale din domeniul arheologiei în România.

Ignorarea globală a proceselor ce au avut drept consecinţe formarea straturilor de cultură sau a celor postdepoziţionale produc consecinţe dintre cele mai importante la nivelul înţelegerii chiar a săpăturii arheologice şi deci, implicit, a concluziilor.

Iată deci, sintetic, numai câteva dintre motivele extrem de importante pentru care această a doua ediţie a manualului este mai mult decât necesară. În egală măsură remarcăm aici şi faptul că epuizarea primei ediţii suntem tentaţi să o interpretăm drept un semnificativ şi elocvent pas înainte.

Maniera de prezentare sintetică, dar în acelaşi timp ancorată – o putem afirma cu bucurie – în cercetări efectuate în România, constituie în egală măsură o demonstraţie dar şi o invitaţie adresată tuturor celor care înţeleg că cercetarea arheologică de astăzi şi de mâine trebuie să fie efectuată în anumite condiţii ce nu mai pot omite sau exclude astfel de direcţii de cercetare.

Sedimentele arheologice sunt rezultatul acţiunii conjugate a proceselor naturale şi antropice şi pot fi definite ca un ansamblu de particule minerale şi organice integrate în depozitele arheologice ce pot fi produse sau nu de către om şi pot fi transformate ulterior acumulării lor (Courty şi Miskovski, 1987). Astfel, unităţile sedimentare din cadrul depozitelor arheologice pot fi definite ca un ansamblu de constituenţi de origine naturală sau/şi antropică, acumulaţi sub acţiune naturală sau/şi antropică, transformaţi sub acţiune naturală sau/şi antropică. Introducerea conceptului de facies, în accepţiunea interpretativă a termenului, este deosebit de importantă pentru ierarhizarea efectelor tuturor acestor mecanisme şi procese care au acţionat izolat sau corelat în formarea fiecărei unităţi sedimentare. Altfel spus, o unitate sedimentară va purta întotdeauna amprenta a cel puţin două categorii de procese, din timpul depunerii sau sindepoziţionale şi ulterioare acumulării sau diagenetice, interpretarea fiind corelată cu contextul de teren al structurilor sau succesiunilor cercetate.

Având în vedere aceste consideraţii, am încercat o prezentare cât mai completă asupra caracteristicilor sedimentare şi semnificaţiilor interpretative ale acestora, elemente care contribuie la definirea faciesurilor sedimentare. Acolo unde a fost posibil şi am considerat necesar, am evidenţiat implicaţiile fiecărui tip de informaţie în cercetarea siturilor arheologice.

Prezentarea acestor elemente s-a dorit să fie făcută în strânsă legătură cu diferitele metode de analiză, în scopul evaluării domeniilor de aplicare şi a limitelor fiecăreia dintre acestea.

Deşi lucrarea este organizată în două părţi distincte, am încercat să susţinem şi să argumentăm faptul că sedimentologia şi micromorfologia sunt domenii de cercetare care se completează reciproc. Dacă sedimentologia accentuează modul de formare şi transformare a particulelor sedimentare, prin diferite metode de analiză, ce detaliază observaţiile asupra parametrilor fizici ai acestora (mărimea particulelor, forma, suprafaţa, natura mineralogică sau chimică a acestora etc.), micromorfologia solurilor abordează studiul unei unităţi sedimentare ca pe un ansamblu, fiind evidenţiate procesele post-depoziţionale care produc transformări importante, inclusiv până la formarea unor orizonturi de sol.

Adoptarea unor metode de analiză trebuie realizată, în opinia noastră, în funcţie de problematica cercetării, de contextul de teren şi de informaţiile şi rezultatele preliminare ce sunt disponibile. De fapt, cercetarea la diferite scări de detaliu trebuie sa urmărească aceleaşi concepte şi principii de interpretare, întregul demers având astfel un caracter unitar.

Cuprinsul cărţii: „Sedimentologie şi micromorfologie“

 • Cuvânt înainte
 • Introducere
 • CE ESTE SEDIMENTOLOGIA?
  • Scurt istoric
  • Concepte şi terminologie
  • Metode de analiză în sedimentologie
   • Analiza granulometrică
   • Analiza morfometrică
   • Analiza morfoscopică
   • Analiza mineralelor grele
   • Analiza mineralelor argiloase
   • Determinarea pH‐ului
   • Analize chimice
   • Analize de microscopie electronică
  • Aplicaţii ale sedimentologiei în arheologie
   • Granulometrie
   • Morfometrie
   • Alterare
   • Granulometrie
  • Exemple de analize sedimentologice
   • Diagrame granulometrice
   • Diagrama Passega
   • Distribuţia granulometrică
   • Analiza mineralelor grele
   • Analiza sedimentologică a unor profile stratigrafice
  • Limite ale analizelor sedimentologice
 • CE ESTE MICROMORFOLOGIA?
  • Scurt istoric
  • Aspecte metodologice
   • Strategii de eşantionare
   • Metode de eşantionare
   • Prepararea secţiunilor subţiri
  • Concepte şi terminologie
   • Elemente de pedologie
   • Analiza la microscop
   • Interpretarea observaţiilor la microscop
   • Tipologie de faciesuri sedimentare
  • Aplicaţii ale micromorfologiei în arheologie
  • Exemple de analize micromorfologice
   • Studiul succesiunii de locuire din interiorul unei locuinţe
   • Studiul micromorfologic al unui perete exterior
   • Studiul micromorfologic al unui perete interior
   • Studiul unei acumulări de ocru
   • Studiul amenajării unui mormânt
   • Studiul comparativ al succesiunilor sedimentare din interiorul unor locuinţe gumelniţene
   • Studiul succesiunilor sedimentare cercetate într‐un sit medieval (Hanul Constantin Vodă)
   • Studiul unui nivel de paleosol
  • Limite ale analizei micromorfologice
 • CONCLUZII
 • ABSTRACT
 • GLOSAR DE TERMENI
 • BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
 • INDEX DE TERMENI
 • PLANŞE