0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărți: Psihologie
 3. Tulburări grave ale personalității
Carte

Tulburări grave ale personalității

Tulburări grave ale personalității. Editura Trei
Cumpăr
Autor(i): Otto F. Kernberg
Editura: Trei
Colecţia: Psihologie-Psihoterapie
Anul apariţiei: 2014
Pagini: 624 (13x20 cm)
Preţ: 69,00 Lei
Disponibilitate: în stoc

Tratat de referință pentru psihiatria și psihanaliza internațională, prezenta carte descrie o serie de instrumente de diagnostic și de tratament a tulburărilor grave de personalitate, în special a structurilor borderline și narcisică.

Pe lângă faptul că prezintă tehnicile terapeutice specifice patologiei severe într-un mod nuanțat și cu multiple ilustrări clinice, Kernberg propune noi sinteze teoretice și noi organizări nosologice ale tulburărilor mentale aflate la granița dintre nevroză și psihoză.

Scris dintr-o perspectivă psihodinamică (cu un accent pe teoria relațiilor de obiect), volumul este un ghid util atât pentru cercetare, cât și pentru psihiatrii, psihoterapeuții și psihologii clinicieni care se confruntă cu pacienți dificili din spectrul tulburărilor de personalitate.

„O carte splendidă, extrem de importantă pentru orice terapeut care se confruntă cu pacienți afectați de tulburări de personalitate, dar și pentru oricine predă sau cercetează în acest domeniu.“ (Harold S. Searles)

Cuprinsul cărţii: „Tulburări grave ale personalității“

 • Prefață
 • Mulțumiri
 • Considerații privind diagnosticul
  • Diagnosticul structural
   • Structurile psihice și organizarea personalității
   • Interviul structural ca metodă de diagnoză
   • Caracteristicile structurale ale organizării borderline a personalității
   • Simptomele descriptive ca probe „prezumtive“
   • Lipsa integrării identității: sindromul difuziei identității
   • Mecanismele de apărare primitivă
   • Testarea realității
   • Manifestări nespecifice ale slăbiciunii Eului
   • Lipsa integrării Supraeului
   • Caracteristicile genetice și dinamice ale conflictelor pulsionale
   • Concluzii
  • Interviul structural
   • Faza inițială a interviului structural
   • Etapa de mijloc a interviului structural
   • Organizarea nevrotică a personalității
   • Organizarea borderline a personalității
   • Organizarea psihotică a personalității
   • Sindroamele organice cerebrale acute și cronice
   • Faza finală a interviului structural
   • Câteva considerații suplimentare privind atitudinea intervievatorului
  • Diagnosticul diferențial la adolescenți
   • Considerații generale privind diagnosticul
   • Vignete
   • Patologia narcisică în adolescență
  • Tulburări de personalitate ale vârstnicilor
  • Dificultăți în clasificarea tulburărilor de personalitate
 • Terapia personalităților borderline
  • Psihoterapia expresivă
   • Fundamente teoretice
   • Tehnica psihoterapiei expresive
   • Interpretarea
   • Menținerea neutralității tehnice
   • Analiza de transfer
   • Îndrumări în gestionarea transferului
   • Considerații privind prognosticul
   • Un studiu de caz
  • Gestionarea transferului în psihoterapia expresivă
   • Ilustrări clinice
  • Psihoterapia expresivă cu adolescenții
   • Psihoterapia expresivă și structurile familiale
   • Patologia borderline și obiectivele de dezvoltare în adolescență
   • Tipuri de gestionare a acting out‑ului
   • Exemple clinice
   • Transformarea în cadrul transferului a unei relații de obiect parțial în acțiune
   • Acting out‑ul ca acumulare de sensuri
   • Izolarea comunicării cu sens în cadrul unui acting out cronicizat în transfer
   • Funcția centrală a terapeutului ca polaritate diadică și pericolele acting out‑ului din contratransfer
  • Psihoterapia suportivă
   • Obiectivele terapiei și responsabilitățile pacienților
   • Concepții greșite
   • Tehnicile de bază
   • Stadiile inițiale ale terapiei
   • Gestionarea transferului
   • Mecanismele schimbării
  • Indicații și contraindicații pentru utilizarea terapiilor de orientare psihanalitică
   • Psihanaliza
   • Psihoterapia expresivă
   • Psihoterapia suportivă
   • Contraindicații generale pentru tratamentul de orientare psihanalitică
   • Revizuirea tipurilor de tratament
   • Recomandări pentru spitalizare
 • Personalitățile narcisice: teorie și terapie clinice
  • Abordările narcisismului din perspectiva psihanalizei contemporane
   • O abordare kleiniană
   • Kohut și psihologia sinelui
   • Abordarea relațiilor de obiect din perspectiva psihologiei Eului
   • Aspecte clinice
  • Strategiile tehnice în terapia personalităților narcisice
   • Apărări caracteriologice secundare
   • Rezistențele caracterului „ca‑și‑cum“
   • Episoadele micropsihotice paranoide
   • Problema beneficiului secundar și primar
   • Sadismul caracterologic
   • Regresia severă ca apărare caracterologică: personalitatea „ternă“
   • Stadiile avansate ale terapiei
   • Psihoterapia suportivă cu personalitățile narcisice
  • Analiza de caracter
   • Vignetă clinică
   • Strategii în analiza de caracter
   • Considerații metapsihologice
  • Sinele, Eul, afectele și pulsiunile
   • Eul și sinele
   • Probleme privind terminologia
   • Probleme la nivelul dezvoltării
   • Forțe motivaționale: pulsiuni, afecte și relații de obiect
 • Regresiile grave: Diagnostic și terapie
  • Impedimentele tratamentului
   • Nerăbdarea din „aici-și-acum“
   • Focalizarea asupra obiectivelor legate de durată și tratament
   • Focalizarea pe distrugerea realității externe
   • Interpretările iubirii disociate și ale grijii disociate
   • Beneficiul secundar al terapiei
   • Toleranța terapeutului la agresivitate
   • Funcția de susținere a terapeutului
  • Diagnosticarea și managementul clinic în cazul pacienților cu potențial de suicid
   • Diagnosticarea
   • Severitatea clinică a depresiei
   • Tulburări afective majore suprapuse organizării borderline a personalității
   • Automutilarea cronică și suicidul ca „mod de viață“
   • Managementul clinic
  • Contratransferul, regresia tranferențială și incapacitatea de a depinde de analist
   • Dimensiuni ale contratransferului
   • „Domeniul“ contratransferului
   • Dimensiunea temporală
   • Contratransferul și severitatea patologiei pacientului
   • Contratransferul și regresia transferențială
   • Contratransferul și incapacitatea de a depinde de analist
   • Trăsături clinice
   • Impactul asupra analistului
   • Abordarea terapeutică
  • Aspectele clinice ale patologiei severe a Supraeului
   • Considerații teoretice
   • Considerații clinice
   • Nivelurile patologiei Supraeului
   • Personalitatea antisocială
   • Personalitatea narcisică cu un comportament antisocial egosintonic
   • Nesinceritatea în transfer
   • Negarea responsabilității morale
   • Trăsături contradictorii ale Eului și Supraeului, ca parte a patologiei borderline
   • Comportamentul antisocial care exprimă sentimentul inconștient de vinovăție
  • Regresia paranoidă și narcisismul malign
   • Descrieri clinice
   • Regresia paranoidă
   • Autodistructivitatea ca triumf asupra analistului
   • Lipsa onestității din transfer
   • Exprimarea directă a triumfului sadic asupra analistului
   • Considerații teoretice
   • Considerații tehnice
 • Tratamentul în condiții de spitalizare
  • Concepții divergente privitoare la tratamentul prin spitalizare al psihopatologiilor severe
   • Contribuțiile psihanalitice la tratamentul spitalizat
   • Punctul de vedere al lui Sullivan
   • Abordarea psihologiei Eului
   • Abordarea relațiilor de obiect din perspectiva psihologiei Eului
   • Abordări sociologice
   • Psihiatrie comunitară, dezinstituționalizare și transinstituționalizare
   • O privire de ansamblu contemporană asupra tratamentului psihiatric din spital
  • Comunitatea terapeutică: model de tratament spitalicesc pentru psihopatologiile severe
   • Presupoziții fundamentale
   • Comunitatea terapeutică și structura care o înglobează
   • Activarea proceselor regresive de grup
   • Factori intrapsihici versus factori interpersonali
  • Tratamentul spitalizat pe termen lung al patologiilor severe borderline și narcisice
   • Procedee, obiective și tehnici ale tratamentelor în grup
   • Grupurile centrate pe sarcină
   • Ședințele echipei
   • Întâlnirile axate pe experiențele de viață
   • Psihoterapia de grup
   • Întâlnirile comunității
   • Cerințele administrative
 • Bibliografie