0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Ştiinţă
 3. Geologie generală – vol. 2

PROMOȚIE

Până în 7 decembrie

Reduceri între 12% și 30% la peste 1700 de titluri

Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.

Carte

Geologie generală – vol. 2

Geologie generală – vol. 2. Editura Cetatea de Scaun
CumpărDetalii carte

Geodinamica externă

Autor(i): Alexandru Istrate
Editura: Cetatea de Scaun
Anul apariţiei: 2015
Pagini: 280 (17x24 cm)
Preţ: 40,00 Lei
Disponibilitate: în stoc

În noţiunea de Geodinamică externă sunt incluse totalitatea fenomene-lor şi proceselor care au loc la suprafaţa scoarţei terestre, sub acţiunea geosferelor externe ale Pământului. Geosferele externe ale Pământului sunt atmosfera, hidrosfera şi biosfera, care acţionează simultan, dar cu ponderi diferite, asupra scoarţei terestre.

Dacă Geodinamica internă creează un relief a cărui curbă hipsometrică are aspect neregulat, Geodinamica externă tinde să aplatizeze diferenţele de nivel, astfel încât curba hipsometrică este mai mult sau mai puţin uniformă.

Energia curbei hipsometrice, rezultată din procesele şi fenomenele ce aparţin Geodinamicii interne, este dată de formele de relief pozitive, cum sunt munţii vulcanici, orogenici, şi de formele negative, aşa cum sunt bazinele marine, fosele oceanice, sistemele lacustre etc.

Astfel, se creează o diferenţă de nivel de cca. 20.000 metri, dacă o să comparăm înălţimea Everestului din munţii Himalaya, de 8848 metri şi adâncimea fosei Marianelor, din Oceanul Pacific, de peste 11.000 metri.

În contradicţie cu rezultatele Geodinamicii interne, Geodinamica externă tinde să niveleze neregularităţile reliefului, astfel încât, curba hipsometrică are un aspect din ce în ce mai uniform, cu cât structurile de relief sunt mai vechi. Nivelarea reliefului se produce prin dezagregarea şi eroziunea forme-lor pozitive de relief (gliptogeneză), transportul produselor rezultate şi acumularea lor (sedimentarea) în forme de relief depresionare, cum sunt bazinele marine sau lacustre, sistemele fluviatile şi deltaice etc.

Cuprinsul cărţii: „Geologie generală – vol. 2“

 • Introducere
 • Procese fizice de fragmentare şi alterare a scoarţei terestre
  • Geosferele externe ale Pământului
   • Hidrosfera
   • Atmosfera
   • Biosfera
  • Factorii energetici
  • Dezagregarea
  • Alterarea
  • Procese de eroziune
   • Eroziunea eoliană
   • Eroziunea fluviatilă
   • Eroziunea torenţială
   • Eroziunea râurilor
   • Eroziunea glaciară şi periglaciară
   • Eroziunea marină
   • Eroziunea biologică
   • Solubilitatea rocilor
 • Transportul sedimentelor
  • Sursele sedimentelor
  • Transportul eolian
  • Transportul fluviatil
  • Transportul în domeniul glaciar
  • Transportul apelor marine
  • Transportul în soluţie
  • Transportul biologic
 • Depunerea gravitaţională a sedimentelor
  • Dimensiunea şi forma particulelor sedimentare
  • Sedimentarea eoliană
  • Sedimentarea fluviatilă
  • Sedimentarea lacustră
  • Sedimentarea glaciară
  • Sedimentarea deltaică
  • Sedimentarea lagunar-evaporitică
  • Sedimentarea marină
   • Sedimentarea litorală
   • Sedimentarea şelfului
   • Sedimentarea batială
  • Diageneza sedimentelor mobile şi transformarea în roci consolidate
 • Depunerea chimică a sedimentelor
  • Natura soluţiilor
  • Factorii precipitării chimice
  • Precipitarea carbonatitelor
  • Precipitarea evaporitelor
  • Precipitarea fosfaţilor
 • Procese de poziţionale biotice
 • Acţiunea geologică a apelor subterane
  • Noţiuni introductive în hidrogeologie
  • Delimitarea hidrostructurilor subterane
  • Tipuri de hidrostructuri
   • Hidrostructuri în roci neconsolidate
   • Hidrostructuri în roci consolidate
   • Hidrostructuri carstice
 • Mişcarea actuală a masivelor de roci
  • Cauzele deplasărilor de teren
   • Factorii potenţiali
   • Factori pregătitori sau precursori
   • Factorii declanşatori
  • Clasificarea deplasărilor de teren
   • Prăbuşirile
   • Alunecările de teren
  • Structura unei alunecări de teren
  • Elementele spaţiale ale unei alunecări
  • Clasificarea alunecărilor de teren
   • Alunecările de teren după tipul de roci
   • Alunecări după direcţia de dezvoltare a fenomenului de instabilitate
   • După distanţa de deplasare
  • Modelarea alunecărilor de teren
  • Alte tipuri de mişcare actuală a maselor de roci
   • Loessurile - roci sensibile la umezire colapsabile
   • Roci cu fenomene de contracţie-umflare
   • Nisipurile lichefiabile
  • Provocări şi perspective
 • Bibliografie