0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărți: Știință
 3. Geologie generală – vol. 2
Carte

Geologie generală – vol. 2

Geologie generală – vol. 2. Editura Cetatea de Scaun

Geodinamica externă

Autor(i): Alexandru Istrate
Editura: Cetatea de Scaun
Anul apariţiei: 2015
Pagini: 280 (17x24 cm)
Preţ: 40,00 Lei
Disponibilitate: STOC EPUIZAT!
Nu ştim dacă şi când mai primim această carte.


În noțiunea de Geodinamică externă sunt incluse totalitatea fenomene-lor și proceselor care au loc la suprafața scoarței terestre, sub acțiunea geosferelor externe ale Pământului. Geosferele externe ale Pământului sunt atmosfera, hidrosfera și biosfera, care acționează simultan, dar cu ponderi diferite, asupra scoarței terestre.

Dacă Geodinamica internă creează un relief a cărui curbă hipsometrică are aspect neregulat, Geodinamica externă tinde să aplatizeze diferențele de nivel, astfel încât curba hipsometrică este mai mult sau mai puțin uniformă.

Energia curbei hipsometrice, rezultată din procesele și fenomenele ce aparțin Geodinamicii interne, este dată de formele de relief pozitive, cum sunt munții vulcanici, orogenici, și de formele negative, așa cum sunt bazinele marine, fosele oceanice, sistemele lacustre etc.

Astfel, se creează o diferență de nivel de cca. 20.000 metri, dacă o să comparăm înălțimea Everestului din munții Himalaya, de 8848 metri și adâncimea fosei Marianelor, din Oceanul Pacific, de peste 11.000 metri.

În contradicție cu rezultatele Geodinamicii interne, Geodinamica externă tinde să niveleze neregularitățile reliefului, astfel încât, curba hipsometrică are un aspect din ce în ce mai uniform, cu cât structurile de relief sunt mai vechi. Nivelarea reliefului se produce prin dezagregarea și eroziunea forme-lor pozitive de relief (gliptogeneză), transportul produselor rezultate și acumularea lor (sedimentarea) în forme de relief depresionare, cum sunt bazinele marine sau lacustre, sistemele fluviatile și deltaice etc.

Cuprinsul cărţii: „Geologie generală – vol. 2“

 • Introducere
 • Procese fizice de fragmentare și alterare a scoarței terestre
  • Geosferele externe ale Pământului
   • Hidrosfera
   • Atmosfera
   • Biosfera
  • Factorii energetici
  • Dezagregarea
  • Alterarea
  • Procese de eroziune
   • Eroziunea eoliană
   • Eroziunea fluviatilă
   • Eroziunea torențială
   • Eroziunea râurilor
   • Eroziunea glaciară și periglaciară
   • Eroziunea marină
   • Eroziunea biologică
   • Solubilitatea rocilor
 • Transportul sedimentelor
  • Sursele sedimentelor
  • Transportul eolian
  • Transportul fluviatil
  • Transportul în domeniul glaciar
  • Transportul apelor marine
  • Transportul în soluție
  • Transportul biologic
 • Depunerea gravitațională a sedimentelor
  • Dimensiunea și forma particulelor sedimentare
  • Sedimentarea eoliană
  • Sedimentarea fluviatilă
  • Sedimentarea lacustră
  • Sedimentarea glaciară
  • Sedimentarea deltaică
  • Sedimentarea lagunar-evaporitică
  • Sedimentarea marină
   • Sedimentarea litorală
   • Sedimentarea șelfului
   • Sedimentarea batială
  • Diageneza sedimentelor mobile și transformarea în roci consolidate
 • Depunerea chimică a sedimentelor
  • Natura soluțiilor
  • Factorii precipitării chimice
  • Precipitarea carbonatitelor
  • Precipitarea evaporitelor
  • Precipitarea fosfaților
 • Procese de poziționale biotice
 • Acțiunea geologică a apelor subterane
  • Noțiuni introductive în hidrogeologie
  • Delimitarea hidrostructurilor subterane
  • Tipuri de hidrostructuri
   • Hidrostructuri în roci neconsolidate
   • Hidrostructuri în roci consolidate
   • Hidrostructuri carstice
 • Mișcarea actuală a masivelor de roci
  • Cauzele deplasărilor de teren
   • Factorii potențiali
   • Factori pregătitori sau precursori
   • Factorii declanșatori
  • Clasificarea deplasărilor de teren
   • Prăbușirile
   • Alunecările de teren
  • Structura unei alunecări de teren
  • Elementele spațiale ale unei alunecări
  • Clasificarea alunecărilor de teren
   • Alunecările de teren după tipul de roci
   • Alunecări după direcția de dezvoltare a fenomenului de instabilitate
   • După distanța de deplasare
  • Modelarea alunecărilor de teren
  • Alte tipuri de mișcare actuală a maselor de roci
   • Loessurile - roci sensibile la umezire colapsabile
   • Roci cu fenomene de contracție-umflare
   • Nisipurile lichefiabile
  • Provocări și perspective
 • Bibliografie