0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărți: Știință
 3. Meteorologie
Carte

Meteorologie

Meteorologie. Editura Cetatea de Scaun
Autor(i): Ovidiu-Marcel Murărescu,
Editura: Cetatea de Scaun
Anul apariţiei: 2013
Pagini: 344 (17x24 cm)
Preţ: 50,00 Lei
Disponibilitate: STOC EPUIZAT!
Nu ştim dacă şi când mai primim această carte.


Acesta este un nou manual de meteorologie, de nivel universitar, scris de un geograf. Dintr-un început, ne exprimăm speranța că va sta cu onoare alături de celelalte prestigioase lucrări de acest tip. Aceasta pentru că, Domnul lector dr. Ovidiu-Marcel Murărescu este deja un nume în climatologia românească. Maturitatea științifică a autorului este deja probată prin această carte.

Cartea de față tinde să dea unele răspunsuri privind majoritatea cerințelor ce țin de rigoarea unei cercetări științifice de calitate sporită în domeniul amintit și în cele adiacente, în măsura în care s-a și dorit o expunere cât mai flexibilă a tematicii supuse analizei științifice. De aceea s-a apelat și la metode de tip explicativ-descriptiv, în ideea de a facilita o mai bună înțelegere a conexiunilor domeniului abordat cu cele ale fizicii, matematicii sau chimiei. Nu a fost un demers facil. În acest scop, autorul a consultat o bibliografie diversă, autohtonă și internațională (cu precădere anglo-saxonă și franceză), cu numeroase referiri la abordări pertinente mai recente, bazate pe studii și observații satelitare. Știind că scopul principal al meteorologiei este sinoptica, s-a insistat mai ales pe procesele dinamice și sinoptică, în fond acestea sunt și de interes major pentru societate și publicul larg.

Problematica practică de specialitate, cuprinzând aparatura aferentă observațiilor meteorologice, metodologiile de măsurare și prelucrare primară și statistică a datelor meteorologice, nu sunt incluse în prezentul tratat (pentru că putem să-i spunem astfel), întrucât acestea fac obiectul de studiu al unui caiet de lucrări practice al disciplinei.

Această carte este destinată studenților geografi din ciclurile de licență și master, dar și celor de la alte specializări, cum ar fi ecologia, biologia, științele agricole, silvice etc.

Cartea „Meteorologia“ este utilă și specialiștilor din diferite domenii de geoștințe, dar de interes și pentru publicul larg, interesat în domeniu, cu precădere în perioada aceasta în care meteorologia a redevenit un subiect de maximă importanță.

Cuprinsul cărţii: „Meteorologie“

 • CUVÂNT ÎNAINTE
 • NOȚIUNI INTRODUCTIVE
 • ATMOSFERA
  • ORIGINEA, LIMITELE ȘI FORMA ATMOSFEREI
   • Originea atmosferei
   • Limitele atmosferei
   • Forma atmosferei
  • MASA ȘI DENSITATEA ATMOSFEREI
   • Masa atmosferei
   • Densitatea atmosferei
  • COMPOZIȚIA ATMOSFEREI
   • Principalele componente constante ale atmosferei
   • Principalele componente variabile ale atmosferei
   • Componentele atmosferei înalte
   • Suspensiile din atmosferă
   • Poluarea aerului
  • STRUCTURA VERTICALĂ A ATMOSFEREI
   • Troposfera
   • Stratosfera
   • Mezosfera
   • Termosfera
   • Exosfera
   • Centurile de radiații
 • SOARELE ȘI ACTIVITATEA SOLARĂ
  • SISTEMUL SOLAR
  • SOARELE
   • Geneza energiei solare
   • Structura Soarelui
   • Activitatea solară
 • RADIAȚIA SOLARĂ, TERESTRĂ ȘI A ATMOSFEREI
  • SURSELE DE ENERGIE ALE PROCESELOR ATMOSFERICE
  • PRINCIPALELE LEGI ALE RADIAȚIEI
  • RADIAȚIA SOLARĂ
   • Spectrul radiației solare
   • Factorii care influențează cantitatea de radiație solară primită de atmosferă și de suprafața terestră
   • Radiația solară directă
   • Radiația difuză
   • Radiația globală
   • Radiația reflectată de suprafața terestră Albedoul
  • RADIAȚIA TERESTRĂ ȘI RADIAȚIA ATMOSFEREI
   • Radiația terestră
   • Radiația atmosferei
   • Radiația efectivă
  • BILANȚUL RADIATIV - CALORIC AL SUPRAFEȚEI TERESTRE ȘI AL ATMOSFEREI
   • Bilanțul radiativ al suprafeței terestre
   • Bilanțul radiativ al sistemului „Pământ - atmosferă“
   • Bilanțul caloric
 • PROCESE TERMICE PE SUPRAFAȚA ACTIVĂ
  • ÎNCĂLZIREA SUPRAFEȚEI TERESTRE
   • Proprietăți calorice
   • Transmiterea căldurii în sol
  • TEMPERATURA SUPRAFEȚELOR ACVATICE
   • Transferul termic spre interior
 • TEMPERATURA AERULUI
  • PROCESELE DE ÎNCĂLZIRE ȘI RĂCIRE A AERULUI
  • DISTRIBUȚIA VERTICALĂ A TEMPERATURII ÎN TROPOSFERĂ
   • Inversiunile termice
   • Regimul zilnic și anual al temperaturii aerului
   • Bilanțul caloric al suprafeței terestre
 • APA ÎN ATMOSFERĂ
  • SISTEMUL DE FAZE ALE APEI
  • EVAPORAREA ȘI EVAPOTRANSPIRAȚIA
  • UMEZEALA AERULUI
   • Mărimile care definesc umezeala aerului
   • Distribuția în spațiu a umezelii aerului
   • Distribuția în timp a umezelii aerului
  • CONDENSAREA ȘI SUBLIMAREA VAPORILOR DE APĂ
   • Condensarea la nivelul suprafeței terestre
   • Condensarea în păturile inferioare ale troposferei
   • Condensarea vaporilor de apă în atmosfera liberă Norii
   • Clasificarea norilor
   • Nebulozitatea
  • PRECIPITAȚIILE ATMOSFERICE
   • Geneza precipitațiilor atmosferice
   • Clasificarea precipitațiilor
   • Regimul precipitațiilor
   • Regimul anual și diurn al precipitațiilor
 • PROCESELE DINAMICE DIN ATMOSFERĂ
  • MIȘCAREA ÎN ATMOSFERĂ
   • Presiunea atmosferică Unități de măsură
   • Repartiția spațio-temporală a presiunii atmosferice
   • Vântul
   • Circulația aerului în diferite forme barice și vremea pe care o generează
   • Influența suprafețelor subiacente asupra vântului
   • Variațiile vântului în timp
   • Dinamica atmosferei în troposfera superioară
   • Dinamica atmosferei în troposfera inferioară
   • Circulația musonică
   • Vânturile locale
 • ELEMENTE DE BAZĂ ALE METEOROLOGIEI SINOPTICE
  • MASELE DE AER
   • Formarea maselor de aer
   • Clasificarea maselor de aer
  • FRONTURILE ATMOSFERICE
  • ACTIVITATEA CICLONILOR ȘI A ANTICICLONILOR
   • Ciclonii
   • Structura ciclonului mobil și vremea
   • Clasificarea ciclonilor
   • Anticiclonii
   • Structura anticiclonului mobil și vremea
  • PROGNOZA METEOROLOGICĂ
   • Analiza hărții sinoptice
   • Prognoza vremii cu ajutorul radarului
   • Prognoza vremii cu ajutorul sateliților
   • Prognoza deplasării și evoluției centrelor barice
   • Prognoza deplasării și evoluției fronturilor atmosferice
   • Prognoza elementelor meteorologice
   • Prognoza vântului
   • Prognoza fenomenelor meteorologice de risc
  • PROGNOZA CEȚII
  • PROGNOZA VISCOLULUI
  • PROGNOZA ORAJELOR
  • PROGNOZA GRINDINII
  • PROGNOZA VIJELIILOR
  • PROGNOZA FURTUNILOR DE PRAF SAU DE NISIP
  • PROGNOZA GIVRAJULUI
  • PROGNOZA POLEIULUI
  • LOCALIZAREA ȘI PROGNOZA UNOR PROCESE ATMOSFERICE CU AJUTORUL CÂMPULUI NEBULOZITĂȚII
   • Localizarea curenților-jet
   • Localizarea dorsalelor și talvegurilor din altitudine
   • Talvegurile din altitudine
  • DIAGNOZA ȘI PROGNOZA CICLOGENEZEI
  • PROGNOZA INTEGRATĂ (NUMERICĂ) A VREMII
   • Modele atmosferice utilizate pentru prognoza numerică a vremii
   • Interpretarea în termeni de vreme a rezultatelor NWP
 • FENOMENE METEOROLOGICE
  • FENOMENE ELECTRICE ȘI ELECTRO-LUMINOASE
  • FENOMENE OPTICE
 • BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ