0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Ştiinţă
 3. Meteorologie
Carte

Meteorologie

Meteorologie. Editura Cetatea de Scaun
CumpărDetalii carte

Autor(i): Ovidiu-Marcel Murărescu
Editura: Cetatea de Scaun
Anul apariţiei: 2013
Pagini: 344 (17x24 cm)
Preţ: 50,00 Lei
Disponibilitate: în stoc

Acesta este un nou manual de meteorologie, de nivel universitar, scris de un geograf. Dintr-un început, ne exprimăm speranţa că va sta cu onoare alături de celelalte prestigioase lucrări de acest tip. Aceasta pentru că, Domnul lector dr. Ovidiu-Marcel Murărescu este deja un nume în climatologia românească. Maturitatea ştiinţifică a autorului este deja probată prin această carte.

Cartea de faţă tinde să dea unele răspunsuri privind majoritatea cerinţelor ce ţin de rigoarea unei cercetări ştiinţifice de calitate sporită în domeniul amintit şi în cele adiacente, în măsura în care s-a şi dorit o expunere cât mai flexibilă a tematicii supuse analizei ştiinţifice. De aceea s-a apelat şi la metode de tip explicativ-descriptiv, în ideea de a facilita o mai bună înţelegere a conexiunilor domeniului abordat cu cele ale fizicii, matematicii sau chimiei. Nu a fost un demers facil. În acest scop, autorul a consultat o bibliografie diversă, autohtonă şi internaţională (cu precădere anglo-saxonă şi franceză), cu numeroase referiri la abordări pertinente mai recente, bazate pe studii şi observaţii satelitare. Ştiind că scopul principal al meteorologiei este sinoptica, s-a insistat mai ales pe procesele dinamice şi sinoptică, în fond acestea sunt şi de interes major pentru societate şi publicul larg.

Problematica practică de specialitate, cuprinzând aparatura aferentă observaţiilor meteorologice, metodologiile de măsurare şi prelucrare primară şi statistică a datelor meteorologice, nu sunt incluse în prezentul tratat (pentru că putem să-i spunem astfel), întrucât acestea fac obiectul de studiu al unui caiet de lucrări practice al disciplinei.

Această carte este destinată studenţilor geografi din ciclurile de licenţă şi master, dar şi celor de la alte specializări, cum ar fi ecologia, biologia, ştiinţele agricole, silvice etc.

Cartea „Meteorologia“ este utilă şi specialiştilor din diferite domenii de geoştinţe, dar de interes şi pentru publicul larg, interesat în domeniu, cu precădere în perioada aceasta în care meteorologia a redevenit un subiect de maximă importanţă.

Cuprinsul cărţii: „Meteorologie“

 • CUVÂNT ÎNAINTE
 • NOŢIUNI INTRODUCTIVE
 • ATMOSFERA
  • ORIGINEA, LIMITELE ŞI FORMA ATMOSFEREI
   • Originea atmosferei
   • Limitele atmosferei
   • Forma atmosferei
  • MASA ŞI DENSITATEA ATMOSFEREI
   • Masa atmosferei
   • Densitatea atmosferei
  • COMPOZIŢIA ATMOSFEREI
   • Principalele componente constante ale atmosferei
   • Principalele componente variabile ale atmosferei
   • Componentele atmosferei înalte
   • Suspensiile din atmosferă
   • Poluarea aerului
  • STRUCTURA VERTICALĂ A ATMOSFEREI
   • Troposfera
   • Stratosfera
   • Mezosfera
   • Termosfera
   • Exosfera
   • Centurile de radiaţii
 • SOARELE ŞI ACTIVITATEA SOLARĂ
  • SISTEMUL SOLAR
  • SOARELE
   • Geneza energiei solare
   • Structura Soarelui
   • Activitatea solară
 • RADIAŢIA SOLARĂ, TERESTRĂ ŞI A ATMOSFEREI
  • SURSELE DE ENERGIE ALE PROCESELOR ATMOSFERICE
  • PRINCIPALELE LEGI ALE RADIAŢIEI
  • RADIAŢIA SOLARĂ
   • Spectrul radiaţiei solare
   • Factorii care influenţează cantitatea de radiaţie solară primită de atmosferă şi de suprafaţa terestră
   • Radiaţia solară directă
   • Radiaţia difuză
   • Radiaţia globală
   • Radiaţia reflectată de suprafaţa terestră Albedoul
  • RADIAŢIA TERESTRĂ ŞI RADIAŢIA ATMOSFEREI
   • Radiaţia terestră
   • Radiaţia atmosferei
   • Radiaţia efectivă
  • BILANŢUL RADIATIV - CALORIC AL SUPRAFEŢEI TERESTRE ŞI AL ATMOSFEREI
   • Bilanţul radiativ al suprafeţei terestre
   • Bilanţul radiativ al sistemului „Pământ - atmosferă“
   • Bilanţul caloric
 • PROCESE TERMICE PE SUPRAFAŢA ACTIVĂ
  • ÎNCĂLZIREA SUPRAFEŢEI TERESTRE
   • Proprietăţi calorice
   • Transmiterea căldurii în sol
  • TEMPERATURA SUPRAFEŢELOR ACVATICE
   • Transferul termic spre interior
 • TEMPERATURA AERULUI
  • PROCESELE DE ÎNCĂLZIRE ŞI RĂCIRE A AERULUI
  • DISTRIBUŢIA VERTICALĂ A TEMPERATURII ÎN TROPOSFERĂ
   • Inversiunile termice
   • Regimul zilnic şi anual al temperaturii aerului
   • Bilanţul caloric al suprafeţei terestre
 • APA ÎN ATMOSFERĂ
  • SISTEMUL DE FAZE ALE APEI
  • EVAPORAREA ŞI EVAPOTRANSPIRAŢIA
  • UMEZEALA AERULUI
   • Mărimile care definesc umezeala aerului
   • Distribuţia în spaţiu a umezelii aerului
   • Distribuţia în timp a umezelii aerului
  • CONDENSAREA ŞI SUBLIMAREA VAPORILOR DE APĂ
   • Condensarea la nivelul suprafeţei terestre
   • Condensarea în păturile inferioare ale troposferei
   • Condensarea vaporilor de apă în atmosfera liberă Norii
   • Clasificarea norilor
   • Nebulozitatea
  • PRECIPITAŢIILE ATMOSFERICE
   • Geneza precipitaţiilor atmosferice
   • Clasificarea precipitaţiilor
   • Regimul precipitaţiilor
   • Regimul anual şi diurn al precipitaţiilor
 • PROCESELE DINAMICE DIN ATMOSFERĂ
  • MIŞCAREA ÎN ATMOSFERĂ
   • Presiunea atmosferică Unităţi de măsură
   • Repartiţia spaţio-temporală a presiunii atmosferice
   • Vântul
   • Circulaţia aerului în diferite forme barice şi vremea pe care o generează
   • Influenţa suprafeţelor subiacente asupra vântului
   • Variaţiile vântului în timp
   • Dinamica atmosferei în troposfera superioară
   • Dinamica atmosferei în troposfera inferioară
   • Circulaţia musonică
   • Vânturile locale
 • ELEMENTE DE BAZĂ ALE METEOROLOGIEI SINOPTICE
  • MASELE DE AER
   • Formarea maselor de aer
   • Clasificarea maselor de aer
  • FRONTURILE ATMOSFERICE
  • ACTIVITATEA CICLONILOR ŞI A ANTICICLONILOR
   • Ciclonii
   • Structura ciclonului mobil şi vremea
   • Clasificarea ciclonilor
   • Anticiclonii
   • Structura anticiclonului mobil şi vremea
  • PROGNOZA METEOROLOGICĂ
   • Analiza hărţii sinoptice
   • Prognoza vremii cu ajutorul radarului
   • Prognoza vremii cu ajutorul sateliţilor
   • Prognoza deplasării şi evoluţiei centrelor barice
   • Prognoza deplasării şi evoluţiei fronturilor atmosferice
   • Prognoza elementelor meteorologice
   • Prognoza vântului
   • Prognoza fenomenelor meteorologice de risc
  • PROGNOZA CEŢII
  • PROGNOZA VISCOLULUI
  • PROGNOZA ORAJELOR
  • PROGNOZA GRINDINII
  • PROGNOZA VIJELIILOR
  • PROGNOZA FURTUNILOR DE PRAF SAU DE NISIP
  • PROGNOZA GIVRAJULUI
  • PROGNOZA POLEIULUI
  • LOCALIZAREA ŞI PROGNOZA UNOR PROCESE ATMOSFERICE CU AJUTORUL CÂMPULUI NEBULOZITĂŢII
   • Localizarea curenţilor-jet
   • Localizarea dorsalelor şi talvegurilor din altitudine
   • Talvegurile din altitudine
  • DIAGNOZA ŞI PROGNOZA CICLOGENEZEI
  • PROGNOZA INTEGRATĂ (NUMERICĂ) A VREMII
   • Modele atmosferice utilizate pentru prognoza numerică a vremii
   • Interpretarea în termeni de vreme a rezultatelor NWP
 • FENOMENE METEOROLOGICE
  • FENOMENE ELECTRICE ŞI ELECTRO-LUMINOASE
  • FENOMENE OPTICE
 • BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ