0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Agricultură-Grădinărit
 3. Cărţi: Zootehnie
 4. Tehnologii ecologice în creşterea animalelor
Carte

Tehnologii ecologice în creşterea animalelor

Tehnologii ecologice în creşterea animalelor. Editura
Detalii carte

Autor(i): Mariana Gherman
Editura: Risoprint
Anul apariţiei: 2012
Pagini: 261 (17x24 cm)
Preţ: 29,55 Lei
Disponibilitate: STOC EPUIZAT!
Nu ştim dacă şi când mai primim această carte.


Scopul principal al creşterii animalelor îl constituie obţinerea de produse alimentare cu mare valoare biologică şi nutritivă cum sunt: laptele, ouăle şi mierea de albine, produse ce se consumă ca atare sau reprezintă materii prime pentru industria alimentară.

În acelaşi timp o atenţie deosebită trebuie acordată menţinerii biodiversităţii prin evitarea distrugerii habitatului prin orice mijloace. Cartea se adresează studenţilor din domeniu precum şi fermierilor care doresc să producă şi să valorifice produse sănătoase cu o înaltă valoare biologică şi economică.

Cuprinsul cărţii: „Tehnologii ecologice în creşterea animalelor“

 • NOŢIUNI INTRODUCTIVE
  • Noţiuni introductive
   • Protecţia mediului înconjurător, principalul obiect al omenirii în secolul al xxi-lea
   • Obiectul şi importanţa disciplinei
   • Importanţa economică şi socială a creşterii animalelor
   • Evoluţia şi tendinţele actuale în creşterea animalelor pe plan mondial şi naţional
   • Creşterea animalelor în ţara noastră
   • Importanţa economică şi socială a creşterii animalelor
    • Evoluţia şi tendinţele actuale în creşterea animalelor pe plan mondial şi naţional
    • Evoluţia producţiilor animaliere în România
  • Ferma ca ecosistem
   • Locul şi rolul fermei în ecosistem
   • Structura fermei, lanţuri, reţele, piramidă trofică
   • Lanţuri trofice în ferme
    • Lanţul trofic al erbivorelor
    • Lanţul trofic al omnivorelor şi granivorelor
    • Lanţuri trofice concurente
    • Lanţuri trofice cu paraziţi
    • Lanţuri trofice detritice
    • Lanţuri trofice complementare
   • Evoluţia structurii şi tipului fermelor
   • Animalele în structura ecosistemelor agricole, forestiere, urbane
    • Animalele în structura ecosistemelor agricole
    • Animalele domestice în structura ecosistemelor forestiere
    • Animalele domestice în structura ecosistemelor urbane
   • Ferma ca sistem tehnologic
    • Amplasarea judicioasă a fermelor zootehnice
  • Factorii poluanţi generaţi de fermele şi complexele zootehnice
   • Efectele mărimii exploataţiei şi încărcăturii de animale asupra acestora
    • Mărimea fermei
    • Factorii care influenţează mărimea fermelor
   • Impactul poluanţilor din unităţile zootehnice asupra aerului, apei şi solului
    • Poluarea mediului ambiant produsă de complexele de taurine
    • Surse majore de poluare a mediului cu origine în fermele de taurine
  • Impactul tehnologiilor de exploatare a taurinelor asupra mediului
   • Importanţa creşterii bovinelor
   • Evoluţia efectivelor de bovine
   • Orientări şi perspective în creşterea bovinelor
  • Impactul tehnologiilor de exploatare a suinelor asupra mediului
  • Impactul tehnologiilor avicole de exploatare asupra mediului
   • Importanţa economică a creşterii păsărilor
   • Sisteme de creştere
    • Tehnologiile semiintensive de exploatare
    • Tehnologiile intensiv-industriale de exploatare
    • Creşterea intensivă a păsărilor
    • Echipamente avicole folosite în sistemul de creştere în baterii
    • Sistemul de întreţinere pe aşternut permanent
    • Sistemul de întreţinere a păsărilor pe pardoseală
    • Creşterea semiintensivă a găinilor cu acces în padocuri (solarii, voliere) sau pe păşune
   • Echipamente avicole
    • Echipamente avicole folosite în sistemul de creştere la sol
   • Pregătirea adăpostului pentru populare
   • Preluarea şi transportul puilor
   • Popularea
   • Creşterea propriu-zisă a puicuţelor
   • Transferul puicuţelor în halele de ouat
  • Exploatarea găinilor adulte pentru producţia de ouă consum
   • Pregătirea halelor pentru populare cu puicuţe
   • Îngrijirea puicuţelor în primele săptămâni după transfer
   • Îngrijirea găinilor adulte în perioada de ouat
   • Recoltarea, sortarea şi valorificarea superioară a producţiei de ouă
   • Caracterizare generală
   • Materialul biologic şi performanţele acestuia
   • Particularităţile adăposturilor destinate puilor de carne
   • Pregătirea adăpostului pentru populare
   • Popularea cu pui de o zi
   • Tehnologia trifazială de creştere a puilor de carne
  • Nutriţia şi alimentaţia găinilor
   • Particularităţi privind nutriţia şi alimentaţia păsărilor
   • Consumul de furaje la păsări
   • Nutriţia şi alimentaţia puilor şi tineretului aviar de înlocuire
    • Cerinţele nutriţionale ale puilor şi tineretului aviar de înlocuire
    • Alimentaţia puilor şi tineretului aviar de înlocuire
   • Nutriţia şi alimentaţia găinilor în perioada de ouat
    • Cerinţele nutriţionale ale găinilor
    • Alimentaţia găinilor ouătoare
    • Influenţa alimentaţiei asupra calităţii oului
   • Nutriţia şi alimentaţia puilor de carne
    • Cerinţele nutriţionale ale puiului de carne
    • Alimentaţia puilor de carne
    • Legislaţia europeană privind zootehnia ecologică
    • Surse de poluare pentru ape şi poluanţii specifici activităţii avicole
   • Impactul activităţii avicole asupra calităţii aerului
    • Surse de poluare a aerului şi poluanţii specifici activităţii avicole
    • Efectele elementelor poluante evacuate în atmosferă
    • Factorii care favorizează dispersia poluanţilor specifici activităţii avicole
   • Impactul activităţii avicole asupra solului
   • Evaluarea impactului general al poluanţilor specifici activităţii avicole asupra mediului
  • Impactul tehnologiilor de exploatare a ovinelor şi caprinelor
   • Tehnologiile practicate în exploatarea pentru lapte
   • Tehnologiile de îngrăşare a ovinelor
   • Impactul creşterii caprelor asupra vegetaţiei arboricole
  • Impactul păşunatului asupra solului şi vegetaţiei
   • Interacţiunea animal-iarbă-sistem de exploatare
   • Rata de încărcare şi tasarea terenului
    • Presiunea de păşunat şi eficienţa păşunatului
    • Defecarea, reciclarea nutrienţilor, târlit
    • Acţiunea diferitelor specii asupra păşunii
  • Impactul reziduurilor zootehnice asupra mediului
   • Evacuarea şi gospodărirea dejecţiilor
   • Sisteme de evacuare a dejecţiilor
    • Evacuarea dejecţiilor din adăposturile cu pardoseală continuă şi aşternut permanent
    • Evacuarea dejecţiilor din adăposturile cu pardoseală discontinuă (grătar)
   • Stabilizarea şi valorificarea dejecţiilor
    • Stabilizarea dejecţiilor
    • Valorificarea dejecţiilor
  • Evacuarea prelucrarea şi valorificarea dejecţiilor din fermele zootehnice
   • Sisteme de evacuare a dejecţiilor
    • Evacuarea dejecţiilor din adăposturile cu pardoseală continuă şi aşternut permanent
    • Evacuarea dejecţiilor din adăposturile cu pardoseală discontinuă (grătar)
   • Stabilizarea şi valorificarea dejecţiilor
    • Stabilizarea dejecţiilor
    • Valorificarea dejecţiilor
 • AGRICULTURA ECOLOGICĂ
  • Introducere
   • Evoluţia agriculturii ecologice pe plan mondial şi naţional
   • Motivaţia agriculturii ecologice
    • Motivaţia ecologică
    • Motivaţia etică
    • Motivaţia economică
   • Evoluţia agriculturii ecologice pe plan mondial
   • Evoluţia agriculturii ecologice în România
  • Creşterea animalelor în sistem ecologic
   • Motivaţie şi reglementări
   • Provenienţa animalelor
   • Conversia la tehnologia ecologică
    • Conversia terenului pentru producţia zootehnică
    • Conversia animalelor şi a produselor animaliere
    • Conversia simultană a terenului şi a animalelor
    • Mărimea fermei
    • Densitatea animalelor pe hectar
    • Alimentaţia taurinelor
     • Importanţa animalelor în agricultura ecologică
     • Reglementări de bază în alimentaţia ecologică
     • Obiectivele alimentaţiei în agricultura ecologică
     • Prevederile legislaţiei UE, privitoare la alimentaţia animalelor
     • Provenienţa furajelor
     • Aditivi alimentari
    • Condiţiile de adăpostire a animalelor
    • Factorii chimici
    • Factorii biologici
    • Igiena alimentaţiei
    • Igiena adăpării
    • Igiena corporală