0 titluri

Tel: 0722.940.581

  1. Acasă
  2. Cărţi: Călătorii
  3. Resurse şi destinaţii turistice interne şi internaţionale

PROMOȚIE

Până în 7 decembrie

Reduceri între 12% și 30% la peste 1700 de titluri

Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.

Carte

Resurse şi destinaţii turistice interne şi internaţionale

Resurse şi destinaţii turistice interne şi internaţionale. Editura Universitară
CumpărDetalii carte

Autor(i): Nicolae Neacşu, Monica Neacşu, Marcela Drăghilă, Andreea-Mihaela Băltăreţu,
Editura: Universitară
Anul apariţiei: 2011
Pagini: 682 (17x24 cm)
Preţ: 77,00 Lei
Disponibilitate: în 7-14 zile

Toate ţările lumii au fost înzestrate, de Bunul Dumnezeu, cu o mare diversitate de resurse naturale, iar popoarele acestor ţări au creat de-a lungul existenţei lor resursele antropice (cultural-istorice şi religioase, tehnico-economice şi socio-demografice).

Astfel, toate ţările lumii - mari sau mici - în anumite momente se înscriu pe „harta turistică mondială“ prin particularităţile naturale, economico-sociale, istorice, religioase, de limbă, cultură şi civilizaţie, care îşi pun amprenta asupra zestrei turistice.

Dezvoltarea turismului presupune existenţa unui potenţial turistic care, prin atractivitatea sa, are menirea să incite şi să asigure integrarea unei zone, regiuni, ţări cu vocaţie turistică în circuitele interne şi internaţionale şi care să permită accesul turiştilor prin amenajări corespunzătoare.

Printre componentele potenţialului turistic trebuie menţionate, în primul rând, resursele naturale (ex.: frumuseţile montane şi peisagistice, plajele de pe litoral, factorii de cură din staţiunile balneo-climaterice, climă, vegetaţia, fauna, alte atracţii de interes ştiinţific, cu caracter de unicat etc.).

Într-un sens determinant, valorile naturale (aşa-numita oferta primară) constituie baza ofertei turistice potenţiale a unei zone, considerate ca apte pentru a fi introduse în circuitele turistice.

Resursele (valorile) naturale sunt completate cu resursele (valorile) antropice, create de mintea şi mâna omului (aşa-numita oferta turistică secundară), menite să îmbogăţească şi să faciliteze valorificarea durabilă a potenţialului turistic natural, asigurând premisele transformării acestei oferte potenţiale într-o ofertă turistică efectivă.

Condiţiile naturale se impun prin atracţii de mare pitoresc, fiind prezente pretutindeni pe Terra, din munţii cei mai înalţi şi până în câmpiile şi deşerturile cele mai aride, de la parcurile naţionale americane, africane, australiene etc., până pe litoralurile marine şi oceanice sau marile întinderi cu gheţuri veşnice.

Istoria şi civilizaţia proprii fiecărui popor îmbogăţesc valorile naturale ale ţării respective şi impun totodată şi o anume „marcă cultural-turistică“, originală, inconfundabilă în lume.

Multe creaţii artistice, ştiinţifice, arhitectonice, tehnico-inginereşti etc., au revoluţionat lumea de atunci şi minunează şi înflăcărează minţile contemporanilor noştri.

Amintim în acest sens, ceea ce înseamnă pentru turism vestigiile civilizaţiilor elenistică, romană, aztecă, incaşă, ebraică, arabă, budistă sau africană etc., iar mai aproape de noi, în Europa, renaşterea, arta medievală, bizantină, otomană etc.

Punerea în valoare a resurselor naturale (a ofertei primare) şi a resurselor create (oferta secundară) într-o zonă, staţiune etc., de interes turistic depinde, în mare măsură, de dinamismul dezvoltării economiei naţionale a unei ţări, de politica de ansamblu pe care o promovează una sau alta dintre ţările primitoare de turişti în domeniul dezvoltării turismului, de facilităţile oferite pentru atragerea vizitatorilor.

Orice strategie de dezvoltare a turismului porneşte de la evaluarea şi ierarhizarea resurselor turistice care reprezintă „materia primă“ pentru toate activităţile turistice.

Există o strânsă legătură între localizarea resurselor turistice şi dezvoltarea turismului, între varietatea şi calitatea acestor resurse şi formele de turism practicate, între dimensiunile circulaţiei şi fenomenului turistic şi conturarea zonelor turistice, respectiv stabilitatea şi viabilitatea aşezărilor rurale şi urbane.

Condiţiile social-economice şi cu precădere cele financiare şi tehnologice sunt determinante în nivelul de valorificare a resurselor turistice. De aceste condiţii se leagă introducerea în circuit de noi arii turistice inclusiv a unora dintre cele mai neospitaliere, ca cele deşertice din America (cu vestitele centre turistice: Las Vegas, Santa Fe, Phoenix), Sahara (Tunisia, Egipt) şi Australia sau polare (Argentina, Canada, Finlanda, Federaţia Rusă).

Tehnologiile moderne se utilizează în amenajarea ariilor montane înalte (S.U.A., Austria, Elveţia), a litoralurilor marine sau oceanice (Australia, SUA, Europa mediteraneană, Republica Africa de Sud), a anumitor atracţii naturale (canioane, cascade - Niagara - S.U.A. şi Canada), fie în realizarea unor structuri turistice sau echipamente dintre cele mai sofisticate (hoteluri, cazinouri, nave de croazieră, dotări pentru agrement şi sport). De aceea, aceste regiuni se află printre destinaţiile cele mai solicitate de turişti.

Autorii salută cu satisfacţie deplină introducerea (începând cu anul universitar 2008/2009) în programa Facultăţii de Management Turistic şi Comercial a disciplinei „Resurse şi destinaţii turistice“ deoarece „înarmează“ viitorii specialişti - manageri - lucrători etc. din turismul românesc atât cu elementele necesare unor programe de dezvoltare a turismului în zone, staţiuni, regiuni, judeţe (cunoaşterea aprofundată a resurselor turistice), cât şi cu elementele necesare unei valorificări eficiente a ofertei turistice interne şi internaţionale (cunoaşterea destinaţiilor turistice).

Lucrarea abordează exhaustiv problematica resurselor şi destinaţiilor turistice pentru România şi parţial pentru străinătate.

Pentru regiunile şi ţările lumii, informaţiile şi pregătirea se vor completă prin realizarea şi editarea viitoarei lucrări „Resurse şi destinaţii turistice - studii de caz“ de către aceiaşi autori şi din lucrările altor autori, prin elaborarea unor proiecte vizând resursele şi destinaţiile turistice în ţara „x“, proiecte ce se prezintă la dezbaterile de la seminarii sau de la masterate.

Prin conţinutul şi structurarea sa, prin bogata documentare privind resursele şi destinaţiile turistice din România şi din lume, cartea, cu valoare de curs se adresează învăţământului universitar şi liceal de specialitate (geografie, economie şi servicii, turism, relaţii internaţionale etc.), masteranzilor în domeniul turistic, managerilor şi lucrătorilor din turism, precum şi tuturor acelora pasionaţi de fenomenul turistic, de cultură turistică.