0 titluri

Tel: 0722.940.581

  1. Acasă
  2. Cărți: Religie
  3. Cărți: Creștinism
  4. Izvorul cel veșnic viu
Carte

Izvorul cel veșnic viu

Izvorul cel veșnic viu. Editura Ganesha
Cumpăr
Autor(i): Chico Xavier
Editura: Ganesha
Anul apariţiei: 2020
Pagini: 304 (13x20 cm)
Preţ: 40,00 Lei
Disponibilitate: în stoc

În paginile sale, această remarcabilă carte pune bazele Spiritismului creștin și tratează, printre multe alte subiecte importante, legile adorării, munca în societate, progresul, egalitatea, libertatea, justiția, iubirea, caritatea și perfecțiunea morală, precum și speranța și consolarea.

Comunicarea dintre lumea spiritului și lumea fizică este în firea lucrurilor, și nu implică nimic supranatural; de aceea, găsim indicii cu privire la aceasta la toate popoarele și în toate epocile; în prezent, este un fenomen generalizat și evident pentru toată lumea.

Știm că educația cu bățul nu elevează caracterul și că discuția filosofică nu are nimic de-a face cu caritatea și justiția. Cu tot respectul pentru filosofia care pune întrebări și pentru știința care aduce răspunsuri, vom recunoaște întotdeauna în Spiritismul creștin Evanghelia Domnului, reînviată și activă, venită spre a instaura cu ajutorul lui Iisus religia cosmică a Iubirii universale și a Înțelepciunii dumnezeiești pe Pământ.

Fenomenul Spiritismului a fost dintotdeauna prezent în lume, în toate evenimentele care au determinat evoluția omenirii.

De la începutul a fost marcat cu pecetea religiei, de care nu putea face abstracție, deoarece Spiritismul este întemeiat pe fundamentul religiei: Dumnezeu, suflet, legea dumnezeiască a cauzei și a efectului corespondent în ce privește faptele, gândurile și intențiile ființelor umane.

Acceptăm pe de‑a‑ntregul bazele științifice și filosofice pe care se sprijină doctrina spiritistă, care ne oferă ocazia de a atinge o „credință chibzuită, capabilă să se măsoare cu rațiunea“; cu toate acestea, bazându‑ne pe aceste principii, nădăjduim să restabilim doctrina noastră la condiția ei de creștinism autentic, care conduce la desăvârșirea sufletelor și reînnoiește viața pe Pământ, aducând victoria Binelui infinit sub egida lui Hristos, Învățătorul și Domnul nostru Ceresc.

Apostolul Codificării nu era străin de caracterul elevat al principiilor pe care le‑a compilat. De la bun început a fost preocupat de imperativele morale ascunse în Vestea cea Bună și a evidențiat faptul că efectele Spiritismului creștin se rezumă la îmbunătățirea condiției omului și, prin urmare, la a‑i diminua nefericirea prin practica moralei evanghelice în forma cea mai pură.

Știm că educația cu bățul nu elevează caracterul și că discuția filosofică nu are nimic de‑a face cu caritatea și justiția. Cu tot respectul pentru filosofia care pune întrebări și pentru știința care aduce răspunsuri, vom recunoaște întotdeauna în Spiritismul creștin Evanghelia Domnului Dumnezeu, reînviată și activă, venită spre a instaura cu ajutorul Domnului nostru Iisus Hristos religia cosmică a Iubirii universale și a Înțelepciunii dumnezeiești pe Pământ.

Milioane de spirite dezîncarnate, cu niveluri de inteligență foarte diversificate, populează lumile și solicită, la fel ca cei încarnați, concursul educației.

Nu îi putem urma pe cei care fac din doctrina noastră mântuitoare o simplă tribună sau un teren de vânătoare pentru a demonstra supraviețuirea spiritului cu unicul scop de a realiza turniruri literare sau îndelungi conversații triviale și anecdote de salon, fără vreo consecință spirituală pentru calea ce le‑a fost trasată.

Prin urmare, să studiem lecțiile Învățătorului Ceresc și să învățăm să le punem în practică în viața de zi cu zi.

Moartea ne va reuni pentru a ne ajuta să înțelegem viața adevărată… Știind că justiția ne va judeca după lucrarea îndeplinită, să îmbrățișăm Codificarea lui Allan Kardec, mergând înainte cu Domnul nostru Iisus Hristos și întru Domnul nostru Iisus Hristos.

EMMANUEL, Pedro Leopoldo, 11 februarie 1956

„Înțelege cele ce‑ți grăiesc, căci Domnul Dumnezeu îți va da pricepere în toate.“

Pavel (2 Timotei 2:7)

Când sosește ora adevărului nu ezita să meditezi asupra luminii pe care o primești.

Cel ce‑ș i întoarce privirea spre cer fără a‑l contempla nu vede stelele, iar cel care aude o simfonie fără a‑ș i deschide sufletul nu percepe notele dumnezeiești.

În van vei asculta cuvântul inspirat al predicatorilor înfocați, dacă nu‑ți deschizi inima pentru ca simțirea ta să se cufunde în binecuvântatul său înțeles.

Numeroși adepți ai Evangheliei se plâng de neputința de a ține minte învățăturile Veștii celei Bune. Pentru că nu acordă o mai mare atenție lecției pe care o ascultă și se lasă mereu distrași ei spun că nu sunt în măsură să înțeleagă noile revelații.

Dacă o încăpere se află în întuneric, va trebui să deschidem obloanele pentru ca soarele să o poată vizita.

Prin urmare, să ne sporim strădaniile în fața frumuseții lecției, iar lecția ne va răspunde prin harurile sale.

Comentariul apostolului gentililor* este limpede:

„Înțelege cele ce‑ți grăiesc, căci Domnul Dumnezeu îți va da pricepere în toate.“

A înțelege înseamnă: a examina, a considera, a reflecta și a aprecia.

Să fim convinși de faptul că, respectând regulile codului vieții eterne, Dumnezeu ne va acorda înțelegerea Sa spre a ne răsplăti bunăvoința.

___

* În acest context, termenul gentilii se referă la denumirea dată de creștini popoarelor necreștine; în acest sens Pavel (care este numit Apostolul gentililor) include toate popoarele și neamurile cărora le poate aduce învățătura vie a lui Hristos.

„Să aveți în voi gândul acesta care era și în Domnul nostru Iisus Hristos.“

Pavel (Filipeni 2:5)

Toată lumea face ceva în viață, dar puțini sunt cei care nu se reîntorc în trup pentru a desface ceea ce au făcut.

Chiar și creatura cea mai leneșă, care și‑a risipit viața în inutilitate și trândăveală, este constrânsă să revină la luptă pentru a desface inerția țesută în jurul său.

Doar cel inspirat de modelul Domnului nostru Iisus Hristos pentru a crea binele acționează fără a mai fi nevoie să repare sau să îndrepte ceva.

A face ceva după modelul lui Hristos înseamnă a face întotdeauna ceea ce este cel mai bine pentru noi toți:

Fără a aștepta ceva în schimb.

Fără pretenții.

Fără a ne făli.

Fără a ne arăta superioritatea.

Fără a spera vreun semn de recunoaștere.

Fără a ne neliniști.

La fiecare pas al Său Îl vedem pe Învățător acționând mereu pentru binele celuilalt și al colectivității, fără vreo constrângere.

De la tâmplăria din Nazaret până la crucea din Ierusalim, El a făcut binele, fără vreo altă bucurie în afară de împlinirea Voii Tatălui.

A apreciat pomana văduvei și a lăudat averea lui Zaheu cu aceeași seninătate.

Plin de iubire, a stat de vorbă cu copiii și a înmulțit pâinea pentru mii de oameni, fără a șovăi.

L‑a înviat pe Lazăr din mormânt și a mers spre închisoare, atenția fiindu‑I îndreptată spre semnele cerești.

De‑a lungul orele și zilelor tale pe Pământ nu uita să acționezi fără încetare pentru fericirea tuturor. Totuși, pentru ca iluzia să nu te împingă la a fi cuprins de dezamăgire sau de singurătate, ajută‑i pe toți fără deosebire, cultivând mai presus de toate gloria de a fi de folos, astfel încât „să avem în noi gândul acesta care era și în Domnul nostru Iisus Hristos“.