0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărți: Religie
 3. Cărți: Creștinism
 4. Mărturisirea unui pelerin
Carte

Mărturisirea unui pelerin

Mărturisirea unui pelerin. Editura Herald
Cumpăr

Despre lucrarea plină de har a Rugăciunii lui Iisus

Autor(i): * * *
Editura: Herald
Colecţia: Spiritualitate creștină
Anul apariţiei: 2014
Pagini: 208 (13x20 cm)
Preţ: 26,00 Lei
Disponibilitate: în stoc

„Mărturisirea unui pelerin despre lucrarea plină de har a Rugăciunii lui Iisus“, cunoscută mai ales sub numele de „Mărturisirea unui pelerin“ sau „Pelerinul rus“ a văzut lumina tiparului în Rusia, către anul 1870.

O altă ediție, de data aceasta mai îngrijită și conținând adăugirile unei persoane avizate, a fost publicată în 1881 la Kazan.

Cartea a fost degrabă reeditată, după care a circulat pe întreg teritoriul imperiului țarist, până la Revoluția din 1917.

În privința spiritualității răsăritene sunt de notat două tendințe: mai întâi, accentul pus pe ceea ce Ioan Scărarul (sec. al VII-lea) numea „lucrarea liniștii“, isihia, singurătatea și pacea sufletului, detașarea de cele lumești; apoi rugăciunea neîncetată, însuflețită de trezvia inimii.

Încă de la începuturile monahismului se va face simțită tendința de a înlătura din rugăciune mulțimea cuvintelor, căci, spun Părinții pustiei, acestea nu fac decât să te împrăștie.

Astfel că odată cu Marcu Ascetul (sec. al IV-lea) asistăm la o mișcare progresivă spre „rugăciunea de un singur cuvânt“ (monologhia), „rugăciunea lui Iisus“, repetată continuu, prin care se realizează pomenirea neîncetată a lui Dumnezeu.

„Intelectualismul“ lui Evagrie Ponticul și accentul său platonician - în care intelectul purificat, întors la starea sa originară, devine „locul lui Dumnezeu“ - se estompează treptat în fața „prezenței inimii“.

În decursul timpului, isihasmul athonit se va orienta din ce în ce mai hotărât spre rostirea continuă a „rugăciunii lui Iisus“. Această tradiție spirituală care, sub influența marilor contemplativi (Diadoh al Foticeei, Nichifor Singuraticul, Grigorie Sinaitul, Grigorie Palama etc. - Ca să amintim doar câteva nume) se constituie începând cu secolul al V-lea în mănăstirile din Răsărit, va acorda inimii un rol central.

Considerată lăcaș al inteligenței și înțelepciunii, inima trebuie înturnată doar către Dumnezeu. De aceea ea va fi hrănită necontenit cu rugăciunea amintită încă din sec. al VI-lea de Sf. Ioan Scărarul: „Doamne Iisuse Hristoase, fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul!“ Această importantă schimbare de accent va marca și începutul perioadei de înflorire a monahismului rus din secolul al XIV-lea (vezi Serghei din Radonej, spre exemplu.)

Să mai amintim că monahul nu se limitează doar la rostirea rugăciunii, ci aceasta este întotdeauna asociată cu practica tuturor virtuților și luminată de dragostea pentru Dumnezeu.

Tocmai aceasta este experiența pe care încearcă să ne-o transmită pelerinul prin Mărturisirea sa. El poartă în traistă, drept hrană bună la toată vremea, două cărți: Sfânta Scriptură și Filocalia. Prima îl întărește în credință, cealaltă îi este îndrumar spiritual. Acolo află el o sursă inepuizabilă de inspirație evanghelică, puterea de a duce o viață plină de renunțări, de detașare de cele lumești; cărțile acestea îi nutresc dorința fierbinte de unire cu Dumnezeu prin harul lui Iisus Hristos.

El ne spune că viața se cere trăită în respectul poruncilor divine, că învățăturile Sfinților Părinți nu sunt hărăzite unor sterile dispute teologice, ci pentru sporirea fiecăruia în lucrarea cea bună, că faptele pe care le săvârșim trebuie subsumate dorinței de desăvârșire spirituală.

Însă exemplaritatea vieții sale rezidă mai ales în aceea că el ajunge să întruchipeze cuvântul Tradiției, și astfel Mărturisirea sa nu rămâne doar o simplă scriere în vasta literatura rusă de inspirație religioasă, ci mărturia vie a unui întreg curent de înnoire spirituală, un manual de „trăire în duh“ o „artă de a trăi“.

Cuprinsul cărţii: „Mărturisirea unui pelerin“

 • Notiță introductivă
 • Prima povestire
 • A doua povestire
 • A treia povestire
 • A patra povestire
 • A cincea povestire
 • A șasea povestire
 • A șaptea povestire