0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Religie
 3. Cărţi: Creştinism
 4. Mărturisirea unui pelerin
Carte

Mărturisirea unui pelerin

Mărturisirea unui pelerin. Editura Herald
CumpărDetalii carte

Despre lucrarea plină de har a Rugăciunii lui Iisus

Autor(i): * * *
Editura: Herald
Colecţia: Spiritualitate creştină
Anul apariţiei: 2014
Pagini: 208 (13x20 cm)
Preţ: 26,00 Lei
Disponibilitate: în 7-14 zile

„Mărturisirea unui pelerin despre lucrarea plină de har a Rugăciunii lui Iisus“, cunoscută mai ales sub numele de „Mărturisirea unui pelerin“ sau „Pelerinul rus“ a văzut lumina tiparului în Rusia, către anul 1870.

O altă ediţie, de data aceasta mai îngrijită şi conţinând adăugirile unei persoane avizate, a fost publicată în 1881 la Kazan.

Cartea a fost degrabă reeditată, după care a circulat pe întreg teritoriul imperiului ţarist, până la Revoluţia din 1917.

În privinţa spiritualităţii răsăritene sunt de notat două tendinţe: mai întâi, accentul pus pe ceea ce Ioan Scărarul (sec. al VII-lea) numea „lucrarea liniştii“, isihia, singurătatea şi pacea sufletului, detaşarea de cele lumeşti; apoi rugăciunea neîncetată, însufleţită de trezvia inimii.

Încă de la începuturile monahismului se va face simţită tendinţa de a înlătura din rugăciune mulţimea cuvintelor, căci, spun Părinţii pustiei, acestea nu fac decât să te împrăştie.

Astfel că odată cu Marcu Ascetul (sec. al IV-lea) asistăm la o mişcare progresivă spre „rugăciunea de un singur cuvânt“ (monologhia), „rugăciunea lui Iisus“, repetată continuu, prin care se realizează pomenirea neîncetată a lui Dumnezeu.

„Intelectualismul“ lui Evagrie Ponticul şi accentul său platonician - în care intelectul purificat, întors la starea sa originară, devine „locul lui Dumnezeu“ - se estompează treptat în faţa „prezenţei inimii“.

În decursul timpului, isihasmul athonit se va orienta din ce în ce mai hotărât spre rostirea continuă a „rugăciunii lui Iisus“. Această tradiţie spirituală care, sub influenţa marilor contemplativi (Diadoh al Foticeei, Nichifor Singuraticul, Grigorie Sinaitul, Grigorie Palama etc. - Ca să amintim doar câteva nume) se constituie începând cu secolul al V-lea în mănăstirile din Răsărit, va acorda inimii un rol central.

Considerată lăcaş al inteligenţei şi înţelepciunii, inima trebuie înturnată doar către Dumnezeu. De aceea ea va fi hrănită necontenit cu rugăciunea amintită încă din sec. al VI-lea de Sf. Ioan Scărarul: „Doamne Iisuse Hristoase, fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!“ Această importantă schimbare de accent va marca şi începutul perioadei de înflorire a monahismului rus din secolul al XIV-lea (vezi Serghei din Radonej, spre exemplu.)

Să mai amintim că monahul nu se limitează doar la rostirea rugăciunii, ci aceasta este întotdeauna asociată cu practica tuturor virtuţilor şi luminată de dragostea pentru Dumnezeu.

Tocmai aceasta este experienţa pe care încearcă să ne-o transmită pelerinul prin Mărturisirea sa. El poartă în traistă, drept hrană bună la toată vremea, două cărţi: Sfânta Scriptură şi Filocalia. Prima îl întăreşte în credinţă, cealaltă îi este îndrumar spiritual. Acolo află el o sursă inepuizabilă de inspiraţie evanghelică, puterea de a duce o viaţă plină de renunţări, de detaşare de cele lumeşti; cărţile acestea îi nutresc dorinţa fierbinte de unire cu Dumnezeu prin harul lui Iisus Hristos.

El ne spune că viaţa se cere trăită în respectul poruncilor divine, că învăţăturile Sfinţilor Părinţi nu sunt hărăzite unor sterile dispute teologice, ci pentru sporirea fiecăruia în lucrarea cea bună, că faptele pe care le săvârşim trebuie subsumate dorinţei de desăvârşire spirituală.

Însă exemplaritatea vieţii sale rezidă mai ales în aceea că el ajunge să întruchipeze cuvântul Tradiţiei, şi astfel Mărturisirea sa nu rămâne doar o simplă scriere în vasta literatura rusă de inspiraţie religioasă, ci mărturia vie a unui întreg curent de înnoire spirituală, un manual de „trăire în duh“ o „artă de a trăi“.

Cuprinsul cărţii: „Mărturisirea unui pelerin“

 • Notiţă introductivă
 • Prima povestire
 • A doua povestire
 • A treia povestire
 • A patra povestire
 • A cincea povestire
 • A şasea povestire
 • A şaptea povestire