0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărți: Educație
 3. Gramatica explicativă a limbii române. Vol. 1
Carte

Gramatica explicativă a limbii române. Vol. 1

Gramatica explicativă a limbii române. Vol. 1. Editura Școala Ardeleană

Vocabular, ortografie, ortoepie, punctuație

Autor(i): Mircea Bertea
Editura: Școala Ardeleană
Anul apariţiei: 2015
Pagini: 182 (14x20 cm)
Preţ: 17,34 Lei
Disponibilitate: STOC EPUIZAT!
Nu ştim dacă şi când mai primim această carte.


A se vedea și volumul 2 al acestei cărți „Gramatica explicativă a limbii române - Morfosintaxa“.

În 1982, prezentând Gramatica de bază a limbii române, academicianul Ion Coteanu invoca gramatica din mintea fiecărui om.

O gramatică mentală ce devenea operațională prin declanșarea unui complex proces de conștientizare și recunoaștere a capacității funcționale a comunicării de orice tip.

În același context, definirea regulii gramaticale se consuma logic, în structura unei formule de tipul dacă… atunci.

O asemenea formulă, din sfera logicii matematice, poate constitui principiul fundamental al elaborării unei gramatici didactice a limbii române. În fapt, ce este o gramatică didactică, dacă nu o gramatică de bază cu finalități didactice? Am putea spune astfel că obiectivul major al unei gramatici didactice este acela de a te învăța cum să faci cu ce știi să faci.

Am parcurs tot acest excurs pentru a încerca o prezentare esențială a lucrării de față, elaborată pe principii și din rațiuni didactice de profesorul dr. Mircea Bertea de la Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr“ din Cluj-Napoca.

Deși, după apariția noii „Gramatici“ a Academiei (2005) și, în 2010, a „Gramaticii de bază a limbii române“ (cu un Caiet de exerciții), spațiul funcțional al gramaticilor clasice a devenit, prin consecință, ușor recesiv, apariția acestei gramatici este nu numai de apreciat, ci și realmente necesară unui demers didactic adecvat.

Destinată în principal elevilor și profesorilor din liceele pedagogice, „Gramatica explicativă a limbii române“ este un document-resursă pentru oricine este interesat de studiul limbii române, fie din perspectiva predării, fie din perspectiva învățării.

Prezentul volum este parte integrantă a unei noi ediții a lucrării „Gramatica explicativă a limbii române“, aflată acum la a cincea ediție.

Este vorba de o ediție îmbunătățită și revizuită, structurată de această dată în două volume ce integrează gramatica propriu-zisă (morfosintaxa), vocabularul, fonetica, ortografia, ortoepia, punctuația, adăugând și sarcini de muncă independentă prin exercițiile rezolvate și prin exercițiile propuse spre rezolvare la sfârșit de fiecare volum.

Nu intenționăm să analizăm starea limbii române în școală și în societatea românească, dar ținem să subliniem convingerea fermă că, în ciuda integrării europene și a globalizării accentuate a lumii contemporane, limba va continua să rămână o coordonată fundamentală a ființei naționale, reamintind că noi avem două patrii coincidente: „o dată este patria de pământ și de piatră și încă o dată este numele patriei de pământ și de piatră. Numele patriei este tot patrie. O patrie fără de nume nu este o patrie. Limba română este patria mea“ [1].

Adăugăm convingerea că toate acestea trebuie învățate. Fără Școală, fără Profesori și Elevi, fără Părinți-Parteneri ai Școlii, fără asumarea Datoriei[2] teribile ce vine de la cei care au întemeiat această Patrie a Limbii Române, cuvintele și‑ar rătăci potecile și s‑ar pierde în uitare.

De aceea, la ceasul care ne este dat să stăm de veghe ca lumina limbii noastre să nu poată fi stinsă „cu toate apele mării“, punem la dispoziția elevilor și a profesorilor din învățământul preuniversitar o gramatică practică, explicativă și explicată a limbii române, în care noțiunile de morfologie și sintaxă sunt permanent corelate cu noțiunile de vocabular, de ortografie, de ortoepie și de punctuație.

Nu este vorba însă de o gramatică practică a limbii, de genul celei publicate în 2010 de către cercetătorii Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan-Al. Rosetti“ al Academiei Române, sub coordonarea Gabrielei Pană Dindelegan[3], din cel puțin două motive fundamentale:

Limba română se predă încă și se evaluează în totalitate în învățământul preuniversitar pe baza noțiunilor și algoritmilor din Gramatica Academiei[4], publicată în a doua jumătate a secolului trecut sub coordonarea academicianului Alexandru Graur, a Mioarei Avram și a Laurei Vasiliu.

Așa cum se prezintă gramatica limbii române în noua sa abordare din 2005 și 2008[5] a Academiei Române, ea este total inaccesibilă elevilor ciclului primar și gimnazial și încă insuficient studiată și cunoscută și, prin urmare, neaplicată de către profesorii din preuniversitar și de către cea mai mare parte a profesorilor de la facultățile de profil din țară.

Dificultatea receptării și aplicării didactice a inovațiilor din noua Gramatică a Academiei nu constă, în principal, în renunțarea la clasele lexico-gramaticale de tip articol sau numeral, ci, mai ales în terminologia dificilă și greoaie a gramaticalizării sintetice a claselor de flexiune și în conceptele sintactice de bază utilizate, precum cuvântul ca unitate de bază a sintaxei, valența, grupul sintactic ca proiecție a unui cap lexical/centru de grup, realizată pe baza actuali-zării disponibilităților combinatorii ale centrului.

Se adaugă noțiunile/terminologia funcțională de: beneficiar, temă, pacient, experimentator, complementizator, complemente și adjuncți, fiind inclus în rândul complementelor și subiectul, ca tip de complement „privilegiat“ și „special“ al verbului.

S-a renunțat la funcția de atribut, cu extinderea funcțiilor specifice grupurilor nominale prototipice: determinant, modificator, cuantificator, posesor, aducându-i-se și predicatului modificări im-portante de interpretare, astfel că o propoziție simplă (în sensul și în interpretarea gramaticii tradiționale) precum:

Calul fuge. (Sb + Pv) devine [GV[GN Calul]S fuge centru]

Este evident că va trebui să mai fugă bietul cal mult și bine până ce tipul acesta de gramatică va deveni familiar elevului român din preuniversitar!

Tocmai de aceea, vă propunem acum o gramatică explicată și explicativă a limbii române, o didactică a gramaticii tradiționale, care, pe lângă avantajul de‑a avea adunate și sistematizate în două volume de dimensiuni accesibile cele mai importante cunoștințe de limbă, vă va ajuta să înțelegeți mai bine categoriile gramaticale ale substantivelor, declinarea formelor multiple ale pronumelui și adjectivelor pronominale, conjugarea verbului, sintaxa propoziției și a frazei etc., vă va învăța să folosiți în cunoștință de cauză și în mod corect semnele de ortografie sau de punctuație, să înțelegeți gramatica și, înțelegând-o, să o îndrăgiți.

Ne exprimăm speranța că elevii, utilizând cu seriozitate și consecvență acest breviar normativ de limbă română, vor obține rezultate mai bune la învățătură, la examenele naționale, la olimpiadele școlare și la admiterea în învățământul superior.

Pentru profesori, pe lângă sesizarea și comentarea unor greșeli care persistă încă în manualele aflate în uzul școlar, propunem câteva criterii și forme de valorificare metodologică a predării‑învățării active și durabile a vocabularului, a morfologiei și a sintaxei, a problemelor de fonetică, ortografie, ortoepie și de punctuație, adăugând și suficiente exerciții pentru munca în clasă și de acasă a elevilor.

Note:

[1] N. Stănescu, Respirări, Editura Sport-Turism, București, 1982, p. 7.

[2] Majusculele sunt folosite intenționat și, sperăm, semnificativ!

[3] Pană Dindelegan, Gabriela (coord.), Gramatica de bază a limbii române, Editura Univers Enciclopedic Gold, București, 2010.

[4] Graur, A., M. Avram, L. Vasiliu (coord.), Gramatica limbii române, I-II, ediția a doua revăzută și adăugită, Editura Academiei, București, 1966.

[5] Guțu, Romalo, Valeria (coord.), Gramatica limbii române, I-II, Editura Academiei Române, București, 2005 (tiraj nou, revizuit, 2008).

Prof. dr. Mircea BERTEA

Cuprinsul cărţii: „Gramatica explicativă a limbii române. Vol. 1“

 • Un document-resursă
 • Cuvânt-înainte
 • Lista abrevierilor
 • Vocabularul
  • Vocabularul (lexicul)
   • Cuvântul
   • Structura cuvintelor
   • Familii de cuvinte
  • Structura etimologică a vocabularului limbii române
   • Împrumuturi lexicale vechi
   • Împrumuturi lexicale neologice
   • Vocabularul fundamental. Masa vocabularului
   • Mijloace de îmbogățire a vocabularului
   • Sensurile cuvintelor (Semantica)
   • Clasificarea cuvintelor după raportul formă-înțeles
   • Povestea vorbelor (Etimoane, semnificații inițiale, dispariții de cuvinte, schimbări de sens, explicații pentru nume comune și proprii)
  • Ortografie, ortoepie, punctuație
  • Din istoria ortografiei românești
  • Principiile ortografiei românești
  • Semnele ortografice
  • Semnele de punctuație
  • Despărțirea cuvintelor în silabe
  • Exerciții de muncă independentă (vocabular, ortografie, ortoepie, punctuație)
   • Vocabularul limbii române
   • Ortografie, ortoepie, punctuație
 • Bibliografie selectivă