0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Educaţie
 3. România. Atlas geografic şcolar
Carte

România. Atlas geografic şcolar

România. Atlas geografic şcolar. Editura Corint
CumpărDetalii carte

Autor(i): Octavian Mândruţ,
Editura: Corint
Anul apariţiei: 2008
Pagini: 80 (21x27 cm)
Preţ: 34,90 Lei
Disponibilitate: în stoc

Acest atlas geografic şcolar încearcă să realizeze o sinteză cartografică actuală asupra geografiei României, cu o preponderentă destinaţie şcolară.

Cuprinsul cărţii: „România. Atlas geografic şcolar“

 • ROMÂNIA - POZIŢIE GEOGRAFICĂ
  • Poziţia geografică a României pe glob
  • Poziţia geografică a României în Europa
  • Bazinul Dunării
 • ROMÂNIA - GEOGRAFIE FIZICĂ
  • Harta hipsometrică
  • Harta geologică
  • Plăcile tectonice
  • Harta morfostructurală
  • Unităţile de relief (unităţi majore şi subdiviziuni ale acestora)
  • Tipurile genetice de relief
  • Temperatura aerului (valori medii multianuale)
  • Precipitaţii atmosferice (valori medii multianuale)
  • Temperatura medie a lunii ianuarie
  • Temperatura medie a lunii iulie
  • Regionarea climatică (etaje şi nuanţe de climă)
  • Reţeaua hidrografică
  • Lacurile
  • Marea Neagră
  • Vegetaţia
  • Solurile
  • Tipuri de peisaje
  • Areale naturale protejate
 • ROMÂNIA – GEOGRAFIE UMANĂ
  • Harta administrativă
  • Evoluţia bilanţului natural în perioada 1979-2015
  • Oraşele României
  • Utilizarea terenurilor
  • Resursele naturale
  • Resursele energetice şi prelucrarea lor
  • Industria energiei electrice
  • Metalurgia feroasă
  • Metalurgia neferoasă
  • Industria construcţiilor de maşini
  • Industria chimică
  • Roci de construcţie (localizare)
  • Industria materialelor de construcţie
  • Industria uşoară
  • Industria alimentară
  • Concentrări teritoriale ale industriei
  • Căile ferate şi porturile
  • Căile rutiere şi aeroporturile
  • Harta turistică
 • ROMÂNIA – GEOGRAFIE REGIONALĂ
  • Regiunile geografice
  • Carpaţii Maramureşului şi Bucovinei
  • Carpaţii Moldo-Transilvani
  • Carpaţii Curburii
  • Depresiunea Braşovului
  • Harta geologică a curburii Carpaţilor
  • Carpaţii Meridionali
  • Grupa Munţilor Bucegi-Leaota-Piatra Craiului
  • Carpaţii (Munţii) Banatului
  • Carpaţii (Munţii) Apuseni
  • Depresiunea colinară a Transilvaniei
  • Câmpia de Vest şi Dealurile de Vest
  • Subcarpaţii
  • Câmpia Română şi unităţile de relief din nordul acesteia
  • Bucureşti - zone funcţionale urbane
  • Piemontul Getic (Podişul Getic), Podişul Mehedinţi şi arealele învecinate
  • Câmpia Română – Tipuri genetice de relief
  • Podişul Moldovei şi Subcarpaţii Moldovei
  • Delta Dunării
  • Podişul Dobrogei
 • ROMÂNIA – DEZVOLTARE DURABILĂ
  • Probleme geografice ale dezvoltării durabile
  • Potenţialul natural
  • Densitatea populaţiei
  • Tipurile de mediu
  • Ierarhia urbană
  • Sursele de poluare
  • România - elemente ale tranziţiei
  • Elemente geografice ale integrării europene
  • Nord-estul României
  • Sud-estul României
  • Nord-vestul României
  • Sud-vestul României
 • ROMÂNIA, EUROPA ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ
  • Europa - trepte şi unităţi majore de relief
  • Europa - harta politică
  • Statele Uniunii Europene
  • Organizarea economică a spaţiului geografic în Uniunea Europeană
 • ROMÂNIA- UNITĂŢI TERITORIALE
  • Regiunile de dezvoltare
  • Regiunile de dezvoltare şi judeţele
 • ROMÂNIA - DATE GEOGRAFICE