0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărți: Psihologie
 3. Complex, arhetip, simbol în psihologia lui C.G. Jung
Carte

Complex, arhetip, simbol în psihologia lui C.G. Jung

Autor(i): Jolande Jacobi
Editura: Trei
Colecţia: Psihologie
Anul apariţiei: 2018
Pagini: 224 (14x21 cm)
Preţ: 29,00 Lei
Disponibilitate: în 7-14 zile

Trei dintre termenii esențiali ai psihologiei analitice – complex, arhetip, simbol – abordați de Jung în diferite studii și articole, sunt reluați într-o manieră sistematică în cartea de față.

Fenomenologia complexului, deosebirea dintre concepția lui Jung și Freud, precum și modul în care complexul se manifestă diferit în nevroză și psihoză fac obiectul primului capitol.

Natura arhetipului, legătura arhetipului cu instinctul și structura cerebrală sunt tratate în cel de-al doilea capitol.

Distincția dintre simbol și semn, diferența dintre Freud și Jung în tratarea lor, simbolurile individuale și cele arhetipale sunt aprofundate în capitolul dedicat simbolului.

Dezvoltările teoretice sunt aplicate în partea a doua a cărții la „visul despre animalul rău“ al unei fetițe de opt ani, cu sublinierea implicațiilor lor pentru practica psihoterapeutică.

Problema cu care se ocupă această scriere m-a preocupat timp îndelungat. Chiar acum se împlinesc 50 de ani de când am realizat, datorită experimentului asociativ, care este rolul jucat de complexe în viața conștientă.

Cel mai mult m-a impresionat autonomia specială de care se bucură complexele față de celelalte conținuturi ale conștiinței. Spre deosebire de acestea din urmă, care se află sub controlul voinței, cele dintâi fie se impun conștiinței, frângând influența ei inhibitoare, fie se sustrag pe cât de brusc, pe atât de îndârjit intenției ei de a le constrânge să se reproducă.

Complexele nu au doar un caracter obsesiv, ci adesea unul de-a dreptul posesiv și se comportă de aceea aidoma cobolzilor, dând naștere la tot felul de acte ratate, de iluzii mnezice și de amăgiri ale judecății – supărătoare, ridicole și perfide. Ele zădărnicesc încercarea de adaptare a conștiinței.

Cuprinsul cărţii: „Complex, arhetip, simbol în psihologia lui C.G. Jung“

 • Prefață
 • Complex, arhetip, simbol
  • Introducere
  • Complex
  • Grupurile de reprezentări accentuate afectiv din inconștient
  • Autonomia complexelor
  • Despre fenomenologia complexului
  • Deosebirea dintre concepția lui Jung și cea a lui Freud
  • Despre cele două tipuri de complexe
  • Complexele fac parte din structura de bază a psihicului
  • Nevroză și psihoză
  • Arhetip
  • Despre natura arhetipului
  • Dezvoltarea istorică a conceptului de arhetip la Jung
  • Arhetip, instinct și structura cerebrală
  • Aspectul biologic al arhetipului
  • Înțelegerea realistă și cea simbolică
  • Arhetip și ideea platoniciană
  • Arhetipurile nu sunt imagini moștenite
  • Arhetip și „gestalt“
  • Ierarhia arhetipurilor
  • Despre inconștientul colectiv
  • Arhetip și sincronicitate
  • Arhetip și conștiință
  • Un exemplu de vis
  • Simbol
  • Arhetip și simbol
  • Ce este un simbol?
  • Simbol și semn
  • Simbolul la Freud și Jung
  • Simbolul ca mijlocitor
  • Simbolul ca transformator de energie
  • Simboluri individuale și colective
  • Eul între conștiința colectivă și inconștientul colectiv
  • Simbolurile procesului de individuație
  • Capacitatea psihicului de a transforma simbolurile
  • Rezumat
 • Arhetip și vis
  • În introducere
  • Visul despre animalul cel rău
  • Aspectul dublu al animalului
  • Dragon și șarpe
  • Cornul
  • Șarpele cornut
  • Străpungere și devorare
  • Dublul aspect psihologic
  • Animalele mici
  • Aburul albastru
  • Patrul
  • Unul și patrul
  • Renașterea
  • Călătoria noaptea pe mare
 • Considerente finale