0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărți: Psihologie
 3. Introducere în psihologia copilului
Carte

Introducere în psihologia copilului

Introducere în psihologia copilului. Editura ASCR
Cumpăr
Autor(i): H. Rudolph Schaffer
Editura: ASCR
Colecţia: Psihologul expert
Anul apariţiei: 2010
Pagini: 391 (17x24 cm)
Preţ: 52,00 Lei
Disponibilitate: în 7-14 zile

Cartea profesorului englez Rudolph Schaffer este scrisă într-un stil accesibil tuturor celor interesați de îngrijirea și educarea copiilor.

Pentru specialiștii în psihologie, psihiatrie, învățământ și asistență socială, dar și pentru cei care nu au studii de specialitate, autorul descrie succint și evaluează conceptele, perspectivele și rezultatele cercetărilor din domeniul psihologiei copilului.

Cele 10 capitole ale cărții sunt îmbogățite cu numeroase imagini, desene, scheme, tabele, figuri.

De mare ajutor pentru orice cititor este sistemul de explicații care se practică în această carte:

 • termenii tehnici sunt utilizați foarte ponderat și sunt definiți pe marginea paginii în care apar pentru prima dată;
 • există casete informative care dezvoltă anumite teme din text;
 • rezumatul de la sfârșitul fiecărui capitol sintetizează și fixează ideile cele mai importante ale capitolului respectiv;
 • lista de cărți de la sfârșitul fiecărui capitol este utilă pentru toți aceia care doresc să continue investigarea tematicii discutate.

Cuprinsul cărţii: „Introducere în psihologia copilului“

 • Prefață
 • Despre autor
 • Descoperind copiii
  • Ce este Psihologia copilului?
   • Caracteristici și scopuri
   • Metode
   • Abordări transversale și longitudinale
  • De ce avem nevoie de Psihologia copilului?
   • Răspunzând întrebărilor calea subiectivă
   • Răspunzând întrebărilor calea obiectivă
   • Rolul teoriei
  • Rezumat
  • Bibliografie recomandată
 • Caracteristicile copilăriei
  • Ce este un copil?
  • Perspectiva istorică
   • Copilul - adult în miniatură
   • Copilul ca victimă
   • Copilul în ziua de azi
  • Perspectiva culturală
   • Diversitatea practicilor de creștere a copiilor
   • Orientări individualiste și colectiviste
   • Dezvoltarea personalității văzută intercultural
  • Credințele părinților despre copii
   • Caracteristicile sistemelor de credințe
   • Influențe asupra dezvoltării copilului
  • Rezumat
  • Bibliografie recomandată
 • Începutul vieții
  • Ce moștenim?
   • Transmiterea genetică
   • Tulburări genetice
   • Înnăscut și dobândit
   • Realitate și mit despre gene
  • De la concepție la naștere
   • Stadii ale dezvoltării prenatale
   • Influențele mediului asupra dezvoltării prenatale
  • Adaptarea nou-născutului la lumea înconjurătoare
   • Nașterea fi consecințele ei psihologice
   • Copiii născuți prematur
   • Cum arată lumea pentru nou-născuți
   • Paternuri de acțiune și creierul
   • Adaptare parentală
  • Rezumat
  • Bibliografie recomandată
 • Formarea relațiilor
  • Caracteristicile relațiilor
  • Familia
   • Familia ca sistem
   • Varietatea familială și dezvoltarea copilului
   • Divorțul și consecințele sale
  • Dezvoltarea atașamentului
   • Caracteristicile și funcțiile atașamentului
   • Cursul ontogenetic
   • Securitate-insecuritate
   • Modele interne de lucru
  • Relațiile cu copii de aceeași vârstă
   • Relații orizontale și verticale
   • Contribuțiile relațiilor cu alți copii la dezvoltare
   • Statut în grupul de copii
  • Rezumat
  • Bibliografie recomandată
 • Dezvoltare emoțională
  • Ce sunt emoțiile?
   • Caracteristici și funcții
   • Baza biologică
   • Cursul ontogenetic
  • Concepțiile copiilor despre emoții
   • Emergența limbajului emoțiilor
   • Conversații despre emoții
   • Reflecția asupra emoțiilor
  • Socializarea emoțiilor
   • Dobândirea regulilor de exprimare
   • Influențe parentale
  • Competența emoțională
   • Ce este competența emoțională?
   • De la controlul din partea celorlați la autocontrol
   • De ce există diferențe între copii la nivelul competenței emoționale?
  • Rezumat
  • Bibliografie recomandată
 • Copilul ca om de știință: teoria lui Piaget despre dezvoltarea cognitivă
  • Caracterizare generală
   • Scopuri și metode
   • Trăsături de bază ale teoriei
  • Stadiile dezvoltării cognitive
   • Stadiul senzoriomotor
   • Stadiul preoperațional
   • Stadiul operațiilor concrete
   • Stadiul operațiilor formale
  • Pro și contra teoriei lui Piaget
   • Contribuții
   • Limite
  • Rezumat
  • Bibliografie recomandată
 • Copilul ca ucenic: teoria lai Vîgotsky despre dezvoltarea socio-cognitivă
  • Caracterizare generală
   • Omul
   • Teoria
  • De la ajutorul acordat de alții la autoreglare
   • Ce se întâmplă în zona proximei dezvoltări?
   • Cum susțin adulții performanța copiilor în sarcină?
   • Ce înseamnă ajutor eficient?
   • Pot alți copii să fie tutori?
   • Ce rol joacă factorul cultural în relația adult–copil în învățare?
   • Este rezolvarea de probleme prin colaborare superioară celei individuale?
  • Evaluare
   • Contribuții
   • Limite
  • Rezumat
  • Bibliografie recomandată
 • Copii ca procesori de informație
  • Modelarea activității mentale
   • Este mintea un calculator?
  • Natura gândirii
   • Problema accesului
   • Reprezentarea simbolică: limbaj, joc, desen
  • Organizarea mentală
   • Formarea conceptelor
   • Construirea scenariilor
  • Memoria
   • Natura memoriei
   • Dezvoltarea memoriei
   • Memoria autobiografică
   • Copiii ca martori oculari
  • Gândind despre ceilalți oameni
   • Descriindu-i pe ceilalți
   • Explicându-i pe ceilalți
  • Rezumat
  • Bibliografie recomandată
 • Utilizând limbajul
  • Ce este limbajul?
   • Caracteristicile și funcțiile limbajului
   • O abilitate exclusiv umană?
  • Cursul ontogeneric al limbajului
   • Primele cuvinte
   • Formarea propozițiilor și a frazelor
   • Există perioade critice în achiziția limbajului?
   • Competența de comunicare
   • Despre alfabetizare
  • Explicarea achiziției limbajului
   • Abordări behavioriste
   • Abordări nativiste
   • Abordările interacțiunii sodale
  • Rezumat
  • Bibliografie recomandată
 • Către vârsta adultă
  • A deveni o persoană
   • Corelatele biologice ale individualității
   • Construirea sinelui
   • Stima de sine: caracteristici și dezvoltare
   • Sinele în adolescență
   • Influențe asupra dezvoltării sinelui
   • Dobândirea identității de gen
  • Continuitate și schimbare
   • Investigarea continuității
   • Predicții pe baza comportamentului timpuriu
   • Predicții pe baza experiențelor timpurii
   • Creionarea traseelor de dezvoltare
 • Rezumat
 • Bibliografie recomandată
 • Glosar
 • Bibliografie
 • Index de autori
 • Index tematic