0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Religie
 3. Cărţi: Creştinism
 4. Înţelepciunea angelică despre divina iubire şi despre divina înţelepciune
Carte

Înţelepciunea angelică despre divina iubire şi despre divina înţelepciune

Înţelepciunea angelică despre divina iubire şi despre divina înţelepciune. Editura Firul Ariadnei
CumpărDetalii carte

Autor(i): Emanuel Swedenborg
Editura: Firul Ariadnei
Anul apariţiei: 2014
Pagini: 264 (14x20 cm)
Preţ: 20,00 Lei
Disponibilitate: în stoc

Domnul, întrucât El este iubirea în însăşi esenţa Sa, adică Divina Iubire, apare în faţa îngerilor din Cer ca Soare. Căldura care izvorăşte din acest Soare este, în esenţa sa, iubirea, iar Lumina care izvorăşte din el este, în esenţa sa, înţelepciunea.

Mai trebuie să ştim că îngerii sunt deopotrivă atât nişte recipiente ale acestei călduri spirituale şi ale acestei lumini spirituale, cât şi nişte iubiri şi nişte înţelepciuni - nu prin ei înşişi, ci prin graţia Domnului.

Această căldură spirituală şi această lumină spirituală îi influenţează şi îi afectează nu numai pe îngeri, ci şi pe oameni, în funcţie strict de capacitatea acestora de a se deschide şi de a deveni nişte recipiente ale lor. Ori, oamenii devin nişte vase ale manifestării căldurii şi luminii spirituale în strânsă legătură cu iubirea lor faţă de Domnul şi cu iubirea lor faţă de aproapele.

Cuprinsul cărţii: „Înţelepciunea angelică despre divina iubire şi despre divina înţelepciune“

 • Partea întâi
  • Iubirea este Viaţa omului
  • Dumnezeu singur, aşadar Domnul, este Iubirea însăşi, pentru că El este viaţa însăşi; iar îngerii şi oamenii sunt recipientele vieţii
  • Divinul nu este în spaţiu
  • Dumnezeu este Omul însuşi
  • În Dumnezeu-Omul, Fiinţa şi Existenţa sunt, în mod distinct, una
  • În Dumnezeu-Omul, Infiniturile sunt în mod distinct unul
  • Există un singur Dumnezeu-Om din Care provin toate lucrurile
  • Divina Esenţă însăşi este Iubirea şi Înţelepciunea
  • Divina Iubire aparţine Divinei Înţelepciuni, iar Divina Înţelepciune aparţine Divinei Iubirii
  • Divina Iubire şi Divina Înţelepciune sunt o Substanţă şi o Formă
  • Divina Iubire şi Divina Înţelepciune sunt Substanţa în sine şi Forma în sine, aşadar ele sunt Sinele şi Unitatea primordială
  • Divina Iubire şi Divina Înţelepciune nu pot decât să fie şi să existe în alte lucruri, create de ele
  • Toate câte sunt în Univers au fost create de Divina Iubire şi de Divina Înţelepciune a lui Dumnezeu-Omul
  • Toate lucrurile din Universul creat sunt nişte recipiente ale Divinei Iubirii şi ale Divinei Înţelepciuni ale lui Dumnezeu-Omul
  • Toate lucrurile care au fost create reprezintă omul într-un fel de imagine
  • Rosturile sau foloasele tuturor lucrurilor care au fost create se înalţă treptat de la nivelurile cele mai de jos până la nivelul omului, iar de la nivelul omului până la Dumnezeu Creatorul, A QUO (din Care provine totul)
  • Divinul umple toate spaţiile Universului fără spaţiu
  • Divinul este în orice timp fără timp
  • Divinul este Acelaşi atât în cele foarte mari cât şi în cele foarte mici
 • PARTEA A DOUA
  • Divina Iubire şi Divina Înţelepciune apar în Lumea spirituală ca Soare
  • Din Soare, care există prin Divina Iubire şi Divina Înţelepciune, izvorăsc o Căldură şi o Lumină
  • Acest Soare nu este Dumnezeu, dar el este creat de Divina Iubire şi de Divina Înţelepciune a lui Dumnezeu-Omul: la fel stau lucrurile şi în privinţa Căldurii şi a Luminii izvorâte din acest Soare
  • Căldura Spirituală şi Lumina Spirituală, izvorând din Domnul ca Soare, fac una, aşa cum Divina Sa Iubire şi Divina Sa Înţelepciune fac una
  • Soarele Lumii spirituale pare a fi, la o înălţime potrivită, la o anumită distanţă de îngeri, după cum şi Soarele Lumii naturale pare a fi la o anumită distanţă de oameni
  • Distanţa dintre Soare şi îngeri în Lumea spirituală este o aparenţă care depinde de gradul de receptare a Divinei Iubirii şi a Divinei Înţelepciuni de către aceştia
  • Îngerii sunt în Domnul, iar Domnul este în ei; şi întrucât îngerii sunt nişte recipiente, Domnul Singur este Cerul
  • În Lumea spirituală Răsăritul este acolo unde apare Domnul ca Soare, şi de acesta depind celelalte Tărâmuri
  • Tărâmurile din Lumea spirituală provin nu de la Domnul, ca Soare, ci de la îngeri, în funcţie de gradul lor de deschidere
  • Îngerii îşi întorc continuu faţa către Domnul ca Soare, şi au astfel sudul la dreapta, nordul la stânga şi vestul în spatele lor
  • Toate aspectele interioare, atât ale mentalului cât şi ale corpului îngerilor au fost întoarse către Domnul ca Soare
  • Fiecare Spirit, oricare ar fi el, se întoarce mereu spre Iubirea sa predominantă
  • Divina Iubire şi Divina Înţelepciune, care izvorăsc din Domnul ca Soare şi care generează căldura şi lumina din Cer, sunt o emanaţie Divină, şi anume Duhul Sfânt
  • Domnul a creat Universul şi toate lucrurile din Univers prin intermediul Soarelui, care este prima emanaţie a Divinei Iubirii şi a Divinei Înţelepciuni
  • Soarele Lumii naturale este pur Foc, şi prin urmare este mort; întrucât Natura îşi trage obârşia din acest Soare, ea este moartă
  • Fără cei doi Sori, unul viu şi celălalt mort, nu există creaţie
  • Chiar şi în lucrurile cele mai umile există prezent rostul Creaţiei, care este acela ca toate lucrurile să se întoarcă la Creator
 • PARTEA A TREIA
  • În Lumea spirituală există Atmosfere, Ape şi Pământuri, la fel ca în Lumea naturală; dar ele sunt spirituale, în timp ce cele din Lumea naturală sunt naturale
  • Există anumite Trepte ale iubirii şi înţelepciunii, şi prin urmare există anumite Trepte ale căldurii şi ale luminii, apoi anumite Trepte ale atmosferelor
  • Există două feluri de Trepte, Trepte de înălţime şi Trepte de lăţime
  • Treptele de înălţime sunt omogene şi derivă una din alta, în serie, întocmai precum scopul, cauza şi efectul
  • Prima Treaptă este totul în toate părţile componente ale Treptelor următoare
  • Toate perfecţiunile cresc şi se înalţă o dată cu Treptele şi potrivit Treptelor
  • În Ordinea succesivă, prima Treaptă joacă rolul suprem, iar cea de-a treia rolul cel mai neînsemnat; dar în Ordinea simultană, prima Treaptă rolul cel mai neînsemnat şi cea de-a treia joacă rolul suprem
  • Ultima Treaptă este complexul, conţinătorul şi baza treptelor anterioare
  • Treptele de înălţime sunt; la nivelul lor Ultim, în toată plenitudinea şi puterea lor
  • Treptele ambelor genuri se află atât în lucrurile cele mai mari, cât şi în lucrurile cele mai mici care au fost create
  • Cele trei Trepte de înălţime sunt infinite şi necreate în Domnul, şi aceste trei Trepte sunt finite şi create în fiinţa umană
  • Aceste trei Trepte de înălţime sunt prezente în fiecare om încă de la naştere; ele pot fi succesiv deschise şi, în măsura în care sunt deschise, omul este în Domnul, iar Domnul este în om
  • Lumina spirituală se revarsă prin mijlocirea celor trei Trepte în fiinţa umană, dar nu şi Căldura Spirituală, decât în măsura în care omul respinge răul ca păcat şi se întoarce spre Domnul
  • Omul devine natural şi senzual dacă Treapta superioară, care este cea spirituală, nu este deschisă deloc în fiinţa lui
  • Treapta naturală a Mentalului omenesc, considerată în sine, este continuă; dar din punct de vedere al corespondenţei cu cele două Trepte superioare, atunci când este înălţată, ea se arată a fi discretă
  • Mentalul natural, fiind înfăşurătorul şi conţinătorul treptelor superioare ale Mentalului omenesc, este reactiv: dacă treptele superioare nu sunt deschise, el acţionează împotriva lor, dar dacă sunt deschise, el acţionează la unison cu ele
  • Originea răului provine din abuzul de acele facultăţi care-i sunt proprii omului, şi care sunt numite Raţionalitate şi Libertate
  • Răul şi minciuna din orice aspecte opuse sunt contrare binelui şi adevărului, pentru că răul şi minciuna sunt diabolice şi infernale, iar binele şi adevărul sunt Divine şi Celeste
  • Toate aspectele care ţin de cele trei trepte ale Mentalului natural au fost închise în fapte, care se realizează prin intermediul acţiunilor trupului
 • PARTEA A PATRA
  • Domnul întregii veşnicii, care este Iehova, a creat din El însuşi, şi nu din neant, Universul şi toate lucrurile din Univers
  • Domnul întregii veşnicii, sau Iehova, n-ar fi putut crea Universul şi toate lucrurile din Univers, dacă El n-ar fi fost Om
  • Domnul întregii veşnicii, sau Iehova, a produs din El însuşi Soarele Lumii spirituale şi apoi, pornind de la acest Soare, El a creat Universul şi toate lucrurile din Univers
  • În Domnul există trei lucruri care sunt Domnul: aspectul Divin al Iubirii, aspectul Divin al înţelepciunii şi aspectul Divin al Foloaselor, acestea trei prezentându-se, în aparenţă, în afara Soarelui Lumii spirituale: aspectul Divin al Iubirii prin Căldură, aspectul Divin al înţelepciunii prin Lumină şi aspectul Divin al Foloaselor prin Atmosferă, care este conţinătorul
  • Atmosferele, care sunt în număr de trei, atât în Lumea aceasta cât şi în cealaltă Lume, deci în Lumea Spirituală şi în Lumea Naturală, se termină în anumite substanţe şi materii, aşa cum sunt ele în pământ
  • În substanţele şi în materiile din care provin pământurile nu există nimic propriu Divinului în sine, dar cu toate acestea ele provin din Divinul Însuşi
  • Toate rosturile sau foloasele, care sunt scopurile creaţiei, se găsesc în forme; iar ele îşi capătă formele din substanţe şi din materii, aşa cum se găsesc acestea în pământuri
  • Toate lucrurile din universul creat, considerate în funcţie de foloase reprezintă în mod simbolic omul; iar aceasta atestă că Dumnezeu este om
  • Toate lucrurile care au fost create de către Domnul sunt nişte foloase; ele sunt nişte foloase din punct de vedere al ordinii, al treptelor şi al raporturilor referitoare la fiinţa umană, şi prin fiinţa umană la Domnul a quo (din care provin)
  • Foloasele rele nu au fost create de Domnul, ci au luat naştere o dată cu infernul
  • Lucrurile vizibile din Universul creat atestă faptul că Natura nu a produs nimic şi nu produce nimic, ci Divinul a produs şi produce toate lucrurile din El însuşi, şi El face aceasta prin intermediul Lumii spirituale
 • PARTEA A CINCEA
  • Domnul a creat şi a format în fiinţa umană două receptacule şi sălaşuri ale Lui însuşi, numite Voinţa şi Înţelegerea - Voinţa pentru Divina Sa Iubire, iar înţelegerea pentru Divina Sa Înţelepciune
  • Voinţa şi Înţelegerea, care sunt receptaculele Iubirii şi Înţelepciunii, se află în Creiere, atât în ansamblu cât şi în fiecare dintre părţile lor, şi prin urmare în timp - atât în ansamblu cât şi în fiecare dintre părţile sale
  • Există o corespondenţă între Voinţă şi Inimă, şi între înţelegere şi Plămâni
  • În funcţie de Corespondenţa dintre Inimă şi Voinţă şi dintre Plămâni şi Înţelegere, putem cunoaşte toate lucrurile care pot fi cunoscute cu privire la Voinţă şi la Înţelegere, sau la Iubire şi la Înţelepciune – aşadar, referitoare la Sufletul omului
  • Care este începutul fiinţei umane pornind de la concepţia sa