0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărți: Religie
 3. Cărți: Creștinism
 4. Înțelepciunea angelică despre divina iubire și despre divina înțelepciune
Carte

Înțelepciunea angelică despre divina iubire și despre divina înțelepciune

Coperta cărții: Înțelepciunea angelică despre divina iubire și despre divina înțelepciune de la editura Firul Ariadnei.
Cartea: Înțelepciunea angelică despre divina iubire și despre divina înțelepciune
Autor: Emanuel Swedenborg
Editura: Firul Ariadnei
Cumpăr
Autor(i): Emanuel Swedenborg
Editura: Firul Ariadnei
Anul apariţiei: 2014
Pagini: 264 (14x20 cm)
ISBN:9786068594019
Preţ: 30,00 Lei
Disponibilitate: în stoc

Domnul, întrucât El este iubirea în însăși esența Sa, adică Divina Iubire, apare în fața îngerilor din Cer ca Soare. Căldura care izvorăște din acest Soare este, în esența sa, iubirea, iar Lumina care izvorăște din el este, în esența sa, înțelepciunea.

Mai trebuie să știm că îngerii sunt deopotrivă atât niște recipiente ale acestei călduri spirituale și ale acestei lumini spirituale, cât și niște iubiri și niște înțelepciuni - nu prin ei înșiși, ci prin grația Domnului.

Această căldură spirituală și această lumină spirituală îi influențează și îi afectează nu numai pe îngeri, ci și pe oameni, în funcție strict de capacitatea acestora de a se deschide și de a deveni niște recipiente ale lor. Ori, oamenii devin niște vase ale manifestării căldurii și luminii spirituale în strânsă legătură cu iubirea lor față de Domnul și cu iubirea lor față de aproapele.

Cuprinsul cărţii: „Înțelepciunea angelică despre divina iubire și despre divina înțelepciune“

 • Partea întâi
  • Iubirea este Viața omului
  • Dumnezeu singur, așadar Domnul, este Iubirea însăși, pentru că El este viața însăși; iar îngerii și oamenii sunt recipientele vieții
  • Divinul nu este în spațiu
  • Dumnezeu este Omul însuși
  • În Dumnezeu-Omul, Ființa și Existența sunt, în mod distinct, una
  • În Dumnezeu-Omul, Infiniturile sunt în mod distinct unul
  • Există un singur Dumnezeu-Om din Care provin toate lucrurile
  • Divina Esență însăși este Iubirea și Înțelepciunea
  • Divina Iubire aparține Divinei Înțelepciuni, iar Divina Înțelepciune aparține Divinei Iubirii
  • Divina Iubire și Divina Înțelepciune sunt o Substanță și o Formă
  • Divina Iubire și Divina Înțelepciune sunt Substanța în sine și Forma în sine, așadar ele sunt Sinele și Unitatea primordială
  • Divina Iubire și Divina Înțelepciune nu pot decât să fie și să existe în alte lucruri, create de ele
  • Toate câte sunt în Univers au fost create de Divina Iubire și de Divina Înțelepciune a lui Dumnezeu-Omul
  • Toate lucrurile din Universul creat sunt niște recipiente ale Divinei Iubirii și ale Divinei Înțelepciuni ale lui Dumnezeu-Omul
  • Toate lucrurile care au fost create reprezintă omul într-un fel de imagine
  • Rosturile sau foloasele tuturor lucrurilor care au fost create se înalță treptat de la nivelurile cele mai de jos până la nivelul omului, iar de la nivelul omului până la Dumnezeu Creatorul, A QUO (din Care provine totul)
  • Divinul umple toate spațiile Universului fără spațiu
  • Divinul este în orice timp fără timp
  • Divinul este Același atât în cele foarte mari cât și în cele foarte mici
 • PARTEA A DOUA
  • Divina Iubire și Divina Înțelepciune apar în Lumea spirituală ca Soare
  • Din Soare, care există prin Divina Iubire și Divina Înțelepciune, izvorăsc o Căldură și o Lumină
  • Acest Soare nu este Dumnezeu, dar el este creat de Divina Iubire și de Divina Înțelepciune a lui Dumnezeu-Omul: la fel stau lucrurile și în privința Căldurii și a Luminii izvorâte din acest Soare
  • Căldura Spirituală și Lumina Spirituală, izvorând din Domnul ca Soare, fac una, așa cum Divina Sa Iubire și Divina Sa Înțelepciune fac una
  • Soarele Lumii spirituale pare a fi, la o înălțime potrivită, la o anumită distanță de îngeri, după cum și Soarele Lumii naturale pare a fi la o anumită distanță de oameni
  • Distanța dintre Soare și îngeri în Lumea spirituală este o aparență care depinde de gradul de receptare a Divinei Iubirii și a Divinei Înțelepciuni de către aceștia
  • Îngerii sunt în Domnul, iar Domnul este în ei; și întrucât îngerii sunt niște recipiente, Domnul Singur este Cerul
  • În Lumea spirituală Răsăritul este acolo unde apare Domnul ca Soare, și de acesta depind celelalte Tărâmuri
  • Tărâmurile din Lumea spirituală provin nu de la Domnul, ca Soare, ci de la îngeri, în funcție de gradul lor de deschidere
  • Îngerii își întorc continuu fața către Domnul ca Soare, și au astfel sudul la dreapta, nordul la stânga și vestul în spatele lor
  • Toate aspectele interioare, atât ale mentalului cât și ale corpului îngerilor au fost întoarse către Domnul ca Soare
  • Fiecare Spirit, oricare ar fi el, se întoarce mereu spre Iubirea sa predominantă
  • Divina Iubire și Divina Înțelepciune, care izvorăsc din Domnul ca Soare și care generează căldura și lumina din Cer, sunt o emanație Divină, și anume Duhul Sfânt
  • Domnul a creat Universul și toate lucrurile din Univers prin intermediul Soarelui, care este prima emanație a Divinei Iubirii și a Divinei Înțelepciuni
  • Soarele Lumii naturale este pur Foc, și prin urmare este mort; întrucât Natura își trage obârșia din acest Soare, ea este moartă
  • Fără cei doi Sori, unul viu și celălalt mort, nu există creație
  • Chiar și în lucrurile cele mai umile există prezent rostul Creației, care este acela ca toate lucrurile să se întoarcă la Creator
 • PARTEA A TREIA
  • În Lumea spirituală există Atmosfere, Ape și Pământuri, la fel ca în Lumea naturală; dar ele sunt spirituale, în timp ce cele din Lumea naturală sunt naturale
  • Există anumite Trepte ale iubirii și înțelepciunii, și prin urmare există anumite Trepte ale căldurii și ale luminii, apoi anumite Trepte ale atmosferelor
  • Există două feluri de Trepte, Trepte de înălțime și Trepte de lățime
  • Treptele de înălțime sunt omogene și derivă una din alta, în serie, întocmai precum scopul, cauza și efectul
  • Prima Treaptă este totul în toate părțile componente ale Treptelor următoare
  • Toate perfecțiunile cresc și se înalță o dată cu Treptele și potrivit Treptelor
  • În Ordinea succesivă, prima Treaptă joacă rolul suprem, iar cea de-a treia rolul cel mai neînsemnat; dar în Ordinea simultană, prima Treaptă rolul cel mai neînsemnat și cea de-a treia joacă rolul suprem
  • Ultima Treaptă este complexul, conținătorul și baza treptelor anterioare
  • Treptele de înălțime sunt; la nivelul lor Ultim, în toată plenitudinea și puterea lor
  • Treptele ambelor genuri se află atât în lucrurile cele mai mari, cât și în lucrurile cele mai mici care au fost create
  • Cele trei Trepte de înălțime sunt infinite și necreate în Domnul, și aceste trei Trepte sunt finite și create în ființa umană
  • Aceste trei Trepte de înălțime sunt prezente în fiecare om încă de la naștere; ele pot fi succesiv deschise și, în măsura în care sunt deschise, omul este în Domnul, iar Domnul este în om
  • Lumina spirituală se revarsă prin mijlocirea celor trei Trepte în ființa umană, dar nu și Căldura Spirituală, decât în măsura în care omul respinge răul ca păcat și se întoarce spre Domnul
  • Omul devine natural și senzual dacă Treapta superioară, care este cea spirituală, nu este deschisă deloc în ființa lui
  • Treapta naturală a Mentalului omenesc, considerată în sine, este continuă; dar din punct de vedere al corespondenței cu cele două Trepte superioare, atunci când este înălțată, ea se arată a fi discretă
  • Mentalul natural, fiind înfășurătorul și conținătorul treptelor superioare ale Mentalului omenesc, este reactiv: dacă treptele superioare nu sunt deschise, el acționează împotriva lor, dar dacă sunt deschise, el acționează la unison cu ele
  • Originea răului provine din abuzul de acele facultăți care-i sunt proprii omului, și care sunt numite Raționalitate și Libertate
  • Răul și minciuna din orice aspecte opuse sunt contrare binelui și adevărului, pentru că răul și minciuna sunt diabolice și infernale, iar binele și adevărul sunt Divine și Celeste
  • Toate aspectele care țin de cele trei trepte ale Mentalului natural au fost închise în fapte, care se realizează prin intermediul acțiunilor trupului
 • PARTEA A PATRA
  • Domnul întregii veșnicii, care este Iehova, a creat din El însuși, și nu din neant, Universul și toate lucrurile din Univers
  • Domnul întregii veșnicii, sau Iehova, n-ar fi putut crea Universul și toate lucrurile din Univers, dacă El n-ar fi fost Om
  • Domnul întregii veșnicii, sau Iehova, a produs din El însuși Soarele Lumii spirituale și apoi, pornind de la acest Soare, El a creat Universul și toate lucrurile din Univers
  • În Domnul există trei lucruri care sunt Domnul: aspectul Divin al Iubirii, aspectul Divin al înțelepciunii și aspectul Divin al Foloaselor, acestea trei prezentându-se, în aparență, în afara Soarelui Lumii spirituale: aspectul Divin al Iubirii prin Căldură, aspectul Divin al înțelepciunii prin Lumină și aspectul Divin al Foloaselor prin Atmosferă, care este conținătorul
  • Atmosferele, care sunt în număr de trei, atât în Lumea aceasta cât și în cealaltă Lume, deci în Lumea Spirituală și în Lumea Naturală, se termină în anumite substanțe și materii, așa cum sunt ele în pământ
  • În substanțele și în materiile din care provin pământurile nu există nimic propriu Divinului în sine, dar cu toate acestea ele provin din Divinul Însuși
  • Toate rosturile sau foloasele, care sunt scopurile creației, se găsesc în forme; iar ele își capătă formele din substanțe și din materii, așa cum se găsesc acestea în pământuri
  • Toate lucrurile din universul creat, considerate în funcție de foloase reprezintă în mod simbolic omul; iar aceasta atestă că Dumnezeu este om
  • Toate lucrurile care au fost create de către Domnul sunt niște foloase; ele sunt niște foloase din punct de vedere al ordinii, al treptelor și al raporturilor referitoare la ființa umană, și prin ființa umană la Domnul a quo (din care provin)
  • Foloasele rele nu au fost create de Domnul, ci au luat naștere o dată cu infernul
  • Lucrurile vizibile din Universul creat atestă faptul că Natura nu a produs nimic și nu produce nimic, ci Divinul a produs și produce toate lucrurile din El însuși, și El face aceasta prin intermediul Lumii spirituale
 • PARTEA A CINCEA
  • Domnul a creat și a format în ființa umană două receptacule și sălașuri ale Lui însuși, numite Voința și Înțelegerea - Voința pentru Divina Sa Iubire, iar înțelegerea pentru Divina Sa Înțelepciune
  • Voința și Înțelegerea, care sunt receptaculele Iubirii și Înțelepciunii, se află în Creiere, atât în ansamblu cât și în fiecare dintre părțile lor, și prin urmare în timp - atât în ansamblu cât și în fiecare dintre părțile sale
  • Există o corespondență între Voință și Inimă, și între înțelegere și Plămâni
  • În funcție de Corespondența dintre Inimă și Voință și dintre Plămâni și Înțelegere, putem cunoaște toate lucrurile care pot fi cunoscute cu privire la Voință și la Înțelegere, sau la Iubire și la Înțelepciune – așadar, referitoare la Sufletul omului
  • Care este începutul ființei umane pornind de la concepția sa