0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărți: Religie
 3. Cărți: Creștinism
 4. Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 8
Carte

Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 8

Coperta cărții: Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 8 de la editura Shambala.
Cartea: Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 8
Autor: Jakob Lorber
Editura: Shambala
Cumpăr
Autor(i): Jakob Lorber
Editura: Shambala
Anul apariţiei: 2012
Pagini: 272 (20x29 cm)
ISBN:9786068408149
Preţ: 65,00 Lei
Disponibilitate: în stoc

Această carte este, fără îndoială, cea mai remarcabilă scriere divin inspirată a faimosului mistic austriac Jakob Lorber.

În data de 15 martie 1840, Lorber a primit misiunea sa divină printr-o chemare de-a dreptul profetică.

Iisus Cristos a spus prin gura mesagerului său Jakob Lorber: „Așa vorbește acum Domnul DUMNEZEU pentru fiecare, și aceasta este perfect adevărat, exact și clar: cine vrea cu ardoare să vorbească cu Mine, acela să vină cu multă dragoste către Mine și, când va fi pregătit, Eu îi voi sădi răspunsul Meu chiar în inima sa.“

În ediția originală în limba germană lucrarea cuprinde peste 10 volume, în care ni se revelează, în detaliu, diferite momente din viața lui Iisus, în cei trei de ani ai misiunii sale spirituale pe Pământ, timp în care El a desfășurat o intensă, extraordinar de bogată și uluitoare activitate spirituală.

„Marea Evanghelie a lui Ioan“ ne oferă o nouă imagine asupra lumii, integrată într-o perfectă armonie macrocosmică. Sunt prezentate aici informații clare și inedite despre Creație, despre îngeri, despre cosmogonie, lumea astrală, religiile asiatice, materie, suflet și spirit și, nu în ultimul rând, despre reîncarnare.

Această nouă revelație nu este deloc în contradicție cu revelația tradițională a celor patru Evanghelii ci, dimpotrivă, ele au la bază același fundament divin. Monumentala și inspirata lucrare este străbătută, de la un capăt la celălalt, de înalta înțelepciune divină care luminează întreaga Creație. Ea arată oamenilor o cale simplă spre desăvârșirea spirituală, cale ușor accesibilă oricui urmează cu seriozitate și plin de entuziasm și perseverență învățăturile lui Iisus.

Cuprinsul cărţii: „Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 8“

 • Domnul nostru Iisus Cristos și dușmanii Săi
 • Niște farisei deghizați sosesc la Lazăr
 • Rugămintea fariseilor
 • Un fariseu își expune convingerile
 • Unul dintre cărturari vorbește despre Ordinea Divină
 • Fariseii discută despre moartea prematură a copiilor și despre Mesia
 • Lazăr povestește despre Domnul nostru Iisus Cristos
 • Lazăr critică „răceala“ fariseilor
 • Îndoiala fariseilor referitoare la Domnul nostru Iisus Cristos
 • Mărturia lui Lazăr despre Domnul nostru Iisus Cristos
 • Rafael se face cunoscut
 • Domnul nostru Iisus Cristos îl laudă pe Lazăr
 • Despre materie și pericolele sale
 • Părerea lui Agricola despre viitorul învățăturii Domnului nostru Iisus Cristos
 • Cuvintele Domnului nostru Iisus Cristos despre viitorul învățăturii Sale
 • Despre densitatea populației terestre din viitor. Despre necazurile bătrâneții
 • Despre încarnarea locuitorilor de pe stele
 • Cum sunt tratați oamenii în această lume și în cea de dincolo
 • Porțile Cerului și împărăția lui Dumnezeu
 • Despre neputința omului
 • Despre legile divine
 • Agricola cere îndrumări pentru educarea tinerilor
 • Despre legile evoluției spirituale
 • Cum să fie îndepărtată preoțimea păgână
 • Trinitatea dumnezeiască și manifestarea acesteia în om
 • Activitățile celor trei corpuri ale omului
 • Realitatea cea misterioasă și veșnică a lui Dumnezeu
 • Domnul nostru Iisus Cristos ca Fiu
 • Despre infinit și eternitate
 • Despre raportul dintre ființe și inteligența universală
 • Despre cunoașterea viitorului
 • Agripa povestește pățania lui cu ilirul posedat
 • Domnul nostru Iisus Cristos explică natura posesiei
 • Unde se află lumea spiritelor
 • Cine este Satana?
 • Despre persoana lui Satana
 • Unde se găsesc diavolii
 • O scurtă expunere despre cauzele Creației primordiale
 • Despre rugăciunea pentru cei morți
 • Despre minele bântuite de fantome
 • Semnificația spirituală a pâinii și vinului. Despre ceremonii
 • Despre poligamia bazată pe iubire reciprocă și despre unele taine ale ei
 • Despre adevărata căință și penitență
 • Despre iertarea păcatelor
 • Despre spiritele naturale ale aerului
 • Agricola amintește de Maria din Magdala
 • Judecata care va veni asupra păgânilor
 • Viitorul Romei și al Anticristului
 • Despre împărăția de O Mie de Ani
 • Despre misiunea copiilor lui Dumnezeu în lumea de dincolo. Despre durata existenței Pământului.
 • Recunoștința romanilor față de Maria din Magdala
 • Despre judecățile care ne așteaptă. Ambiția și orgoliul - cauze ale necazurilor, revoluțiilor, războaielor și ale altor judecăți
 • Maria din Magdala și Domnul nostru Iisus Cristos
 • Călătoria spre Betania
 • Vameșul cel lacom și Domnul nostru Iisus Cristos. Despre credința plină de iubire. Despre îndreptarea greșelilor.
 • Pe ogoarele lui Lazăr (Luca 10/38)
 • Despre poziția privilegiată a Pământului, în raport cu Marele Om al Creației
 • Despre corespondența dintre microcosmos și macrocosmos. Despre cauzele întrupării Domnului nostru Iisus Cristos
 • Cum a înțeles romanul explicația Domnului nostru Iisus Cristos
 • Despre raportul dintre pământul nostru și celelalte lumi
 • Despre semnificația Pământului nostru
 • Despre menirea fundamentală a omului
 • Reîntoarcerea celor șaptezeci de ucenici ai Domnului nostru Iisus Cristos
 • Un cărturar îl pune la încercare pe Domnul nostru Iisus Cristos
 • Nemulțumirea cărturarilor
 • Ipocrizia cărturarilor
 • Despre iertarea păcatelor
 • Domnul nostru Iisus Cristos redă viața unui servitor
 • Despre educația copiilor
 • Întrebarea lui Marcu referitoare la istoria Pământului
 • Despre conținutul științific al cărții a șasea și a șaptea a lui Moise. Despre vârsta Pământului
 • Primele două perioade de formare a Pământului
 • Evoluția Pământului până la pre-adamiți
 • Ultimele două perioade de evoluție a Pământului
 • Despre evoluția morală a pre-adamiților
 • Despre vin. Informații despre planeta distrusă
 • Despre locuitorii planetei distruse
 • Parabole despre împărăția lui Dumnezeu
 • Despre importanța propriului exemplu
 • Cuvântul rostit și acțiunea valorează mai mult decât cuvântul scris. Despre adevăratele și falsele evanghelii
 • Ungerea cu nard din Betania
 • Despre moartea omului
 • Despre cauzele suferințelor care preced moartea
 • Motivul lentei descompuneri a cadavrelor
 • Despre incinerare și despre îmbălsămare
 • Domnul nostru Iisus Cristos și fariseii recent aduși pe calea cea bună
 • Marcu îl mărturisește pe Domnul nostru Iisus Cristos
 • Motivele atitudinii templierilor față de Domnul nostru Iisus Cristos
 • Despre cult și despre casta preoților
 • Despre sabat și preoțime
 • Despre adevărata sărbătorire a sabatului
 • Cărturarul îl invocă pe Moise
 • Despre instituirea sabatului
 • Ce mâncăruri preferă Domnul nostru Iisus Cristos
 • Contemplarea cerului înstelat
 • Despre puterea celui mic
 • Cum ia naștere vântul
 • Despre cercetarea naturii în manieră materialistă
 • Despre starea de vigilență a sufletului
 • Despre profețiile care s-au împlinit și despre cele care nu s-au împlinit Despre liberul-arbitru al omului și despre omnisciența lui Dumnezeu
 • Despre obiceiuri și obișnuințe
 • Zborul cocorilor
 • Explicația spirituală a zborului cocorilor
 • Sosirea romanilor la Domnul nostru Iisus Cristos
 • Parabola călătorului înfometat
 • Ce înseamnă «să iei cu asalt împărăția lui Dumnezeu»
 • Despre lumea de dincolo
 • Despre utilitatea munților
 • Despre importanța învățăturii Domnului nostru Iisus Cristos
 • Domnul nostru Iisus Cristos părăsește Betania
 • Domnul nostru Iisus Cristos salvează din mâinile soldaților romani niște copii prizonieri
 • Sosirea la han
 • Vindecări la han
 • Hangiul povestește despre farisei
 • Plângeri la adresa lui Irod
 • Poporul evreu este ghidat de Dumnezeu
 • Căpitanul și hangiul îl recunosc pe Domnul nostru Iisus Cristos
 • Hangiul povestește despre prima vizită a Domnului nostru Iisus Cristos
 • Hangiul povestește despre casa lui
 • Despre binefacere
 • Despre iubirea de semeni
 • Vizitarea fostei case regale
 • Domnul nostru Iisus Cristos explică Psalmul 92
 • Unele remarci istorice asupra casei lui David
 • Supărarea ucenicilor lui Ioan Botezătorul
 • Rugămintea ucenicilor lui Ioan
 • Căpitanul din Betleem vine la Domnul nostru Iisus Cristos
 • Îndoielile căpitanului în ceea ce privește ghidarea oamenilor
 • Despre relația dintre Dumnezeu și oameni
 • Despre nemurirea sufletului omenesc
 • Întoarcerea Domnului nostru Iisus Cristos și a însoțitorilor Săi în Betania
 • Întrebarea despre personalitatea lui Rafael
 • Despre invocarea spiritelor
 • Căpitanul povestește ce a observat prin clarviziune
 • Un vis al căpitanului
 • Explicația lui Rafael despre natura viselor
 • Nivelurile superioare de clarviziune
 • Rafael mărturisește că este un spirit
 • Despre natura Domnului nostru Iisus Cristos
 • O furtună și folosul ei
 • Despre scopul Creației
 • O vijelie
 • Despre originea și efectele furtunii
 • Despre natura electricității
 • Despre originea fenomenelor meteorologice
 • Despre fenomenele electrice
 • O întrebare despre natura lui Rafael
 • Despre zăpadă și gheață
 • Agricola le reamintește romanilor că momentul plecării lor se apropie
 • Domnul nostru Iisus Cristos revelează viitorul Său pe Pământ
 • Calea unirii cu Spiritul și a renașterii în Spirit
 • Modul în care Domnul nostru Iisus Cristos îi ajută pe oameni pe calea lor către desăvârșire
 • Despre Ordinea Divină pe calea spirituală
 • Învățătura Domnului nostru Iisus Cristos pentru romani
 • Despre utilizarea puterii de vindecare
 • Esenienii se plâng Domnului nostru Iisus Cristos de necazurile lor
 • Sfatul dat de Domnul nostru Iisus Cristos esenienilor
 • Caravana negustorilor din Damasc
 • Domnul nostru Iisus Cristos părăsește casa lui Lazăr
 • Pe drumul spre han
 • Despre slujba religioasă și despre rugăciunea eficientă
 • Parabola judecătorului și a văduvei (Luca 18/1-8)
 • Despre ordinea Casei lui Dumnezeu
 • Despre întoarcerea Domnului nostru Iisus Cristos
 • În fața hanului unui vameș. Parabola fariseului și a vameșului (Luca 18/9-14)
 • O vindecare la hanul vameșului. Iisus îi lasă pe copilași să vină la El (Luca 18/15-17)
 • Domnul nostru Iisus Cristos și omul de vază (Luca 18/18-27)
 • Petru întreabă care va fi răsplata ucenicilor (Luca 18/28-30)
 • A treia vestire de către Iisus a morții și învierii Sale. Tămăduirea unui cerșetor orb (Luca 18/31-43)
 • Domnul nostru Iisus Cristos la hanul din apropierea Ierihonului
 • Întrebarea hangiului despre Domnul nostru Iisus Cristos
 • Întrebarea hangiului despre fiul său dispărut
 • Sosirea lui Kado, fiul hangiului
 • Dorințele lui Abgar, regele din Edessa
 • Ospățul la han
 • Despre scopul și semnificația ceremoniilor
 • Despre esența Adevărului
 • Un fenomen remarcabil pe insula Patmos
 • Cea de-a doua apariție a norișorului
 • Visul preotului din sat
 • Cea de-a treia apariție a norului celui luminos
 • Despre filozofia naturalistă
 • Despre ce se va petrece în viitor
 • Despre eliberarea din lanțurile materiei
 • Raportul dintre epicurieni și cinici, din punct de vedere spiritual
 • Primele două feluri de purificare prin foc
 • Cel de-al treilea și cel de-al patrulea foc purificator
 • Condițiile întoarcerii Domnului nostru Iisus Cristos
 • Domnul nostru Iisus Cristos împreună cu ai Săi pe colina Aralot
 • Despre fostul Ierihon
 • Despre scopul ordinii în natură
 • Un grec experimentează zborul păsărilor
 • La hanul din Eseea
 • Despre seriozitatea Domnului nostru Iisus Cristos
 • Despre adevărata iertare a păcatelor
 • Cererea arabului
 • Despre revelațiile divine făcute popoarelor
 • Despre respectarea zilelor de sărbătoare. Întrebările și îndoielile ucenicilor în privința esenienilor
 • Domnul nostru Iisus Cristos și tâlharii arabi
 • Despre scopul și utilitatea călătoriilor
 • Instruirea celor care urmau să răspândească învățătura
 • Conducătorul esenienilor vindecă bolnavii
 • Vindecarea celor sărmani
 • Strădania celor bogați
 • Roclus îi trimite pe bogătași la Domnul nostru Iisus Cristos
 • Despre adevărata slăvire a Domnului nostru Iisus Cristos
 • Ce dorește Domnul nostru Iisus Cristos de la ai Săi
 • Doi farisei trufași din Ierusalim sosesc la Eseea
 • Roclus și cei doi templieri
 • Roclus dezvăluie intențiile fariseilor
 • Roclus îi vindecă pe bolnavi
 • Roclus și tâlharii
 • Domnul nostru Iisus Cristos face să apară un prânz miraculos
 • Soția hangiului
 • Cel mai mare miracol al Domnului nostru Iisus Cristos este Cuvântul Său
 • Domnul nostru Iisus Cristos și hangiul cel superstițios
 • Azilul pentru săraci al esenienilor
 • Miracole la hanul din afara zidurilor cetății
 • Domnul îi învață pe esenieni ce să facă cu fostele lor ajutoare
 • O vizită la tinerii crescuți de esenieni
 • Domnul nostru Iisus Cristos îi lasă pe esenieni să plece
 • Index tematic
 • Index de persoane
 • Index de nume geografice