0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărți: Yoga
 3. Cărți: Tantra
 4. Tantra Yoga
Carte

Tantra Yoga

Tantra Yoga. Editura Shambala

Calea tradițională esoterică a Indiei ce face cu putință trezirea gradată în universul ființei umane pline de aspirație a extazului amoros

Autor(i): Premananda, Kameshiananda
Editura: Shambala
Anul apariţiei: 2017
Pagini: 375 (13x20 cm)
Preţ: 48,00 Lei
Disponibilitate: STOC EPUIZAT!
Nu ştim dacă şi când mai primim această carte.


Această lucrare este un suis generis ABC tantric, care vă poate fi de un real folos în măsura în care veți înțelege, dincolo de teorie, că este cu putință să descoperiți, din aproape în aproape, sistemul milenar Tantra Yoga prin intermediul gramului necesar de practică adecvată, sistematică și perseverentă.

Deloc întâmplător, în ultima vreme, din ce în ce mai multe ființe umane din Occident sunt tot mai interesante de sistemul milenar secret Tantra Yoga.

Exportat, ca să spunem așa, din India în lumea vestică sistemul milenar Tantra Yoga nu este chiar atât de ușor de înțeles, de pătruns și mai ales de pus în practică, așa cum se cuvine, de către occidentalii superficiali și pripiți.

Tocmai de aceea putem spune că Tantra Yoga este mai mult celebră decât cunoscută.

Sistemul milenar Tantra Yoga nu se adresează celor proști, căci abordarea sa implică un anumit grad de inteligență și, de asemenea, o oarecare trezire a intuiției spirituale.

În Occident diferențele culturale se adaugă uneori la lipsa unei reale deschideri de acest gen și îngreunează apariția unei înțelegeri corespunzătoare.

Este necesar să nu pierdem din vedere că în cazul sistemului milenar Tantra Yoga, cel mai adesea, transmiterea învățăturilor esoterice s-a realizat – în conformitate cu datele tradiției – timp de mii de ani, în taină, „de la gura maestrului, la urechea discipolului“, adică cel mai adesea într-un cadru spiritual clar stabilit ce apărea, ce apărea între rarii Ghizi spirituali ce au atins desăvârșirea și aspirantele și aspiranții plini de abnegație, sinceri și perseverenți, ce urmăreau să atingă, prin parcurgerea anumitor etape, starea de îndumnezeire.

Cu toate că au fost traduse și au devenit din ce în ce mai accesibile în majoritatea limbilor occidentale, învățăturile tantrice sunt chiar și acum parțial inteligibile pentru cititorul neavizat, fiind asimilabile mai ales pentru aceia care și-au însușit într-o mare măsură cheile tainice ale simbolismului spiritual și care au descoperit anumite semnificații tainice ce sunt codificate în formulările lor aparent obscure.

Tocmai de aceea, învățătura tantrică autentică este numită adeseori, în anumite tratate străvechi VIDYA GUPTA (cunoașterea esoterică rezervată celor puțini și aleși).

De multe ori, textele tantrismului elaborate într-o formă criptică oferă accesul teoretic la o anumită metodologie care, din nefericire, este prezentată actualmente într-un mod deformat în Occident, fie prin intermediul unor clișee senzaționaliste, vulgare, fie prin intermediul unor aspecte pe cât de „excitante“, pe atât de delirante.

Toate acestea îi fac pe cei în mod vulgar curioși și incompetenți să pună într-un mod pripit semnul egalității între învățăturile spirituale pline de înțelepciune ale tantrismului esoteric și sexualitatea abjectă, sordidă, deșănțată, vlăguitoare, ce este lipsită nu numai de iubire, ci și de orice cenzură morală.

Este semnificativ faptul că nici un cuvânt din limbajul nostru nu este atât de încărcat emoțional și nu a fost vreodată supus unei astfel de siluiri, din ce în ce mai accentuate, așa cum s-a petrecut cu termenul „sex“.

Tocmai de aceea, nu este de mirare că s-a ajuns ca acest termen să aibă o accepțiune și un înțeles atât de îngust și de limitat, atât de degradant și de pervers precum este acela pe care din nefericire îl are acum.

Spre deosebire de celelalte curente spirituale fundamentale ale umanității, calea plină de înțelepciune practică a sistemului Tantra Yoga nu se întemeiază pe o abordare dogmatică, religioasă și nu acceptă discriminarea ce există în India în funcție de castă.

Cel mai adesea, maeștrii spirituali ai căii tantrice abordează relația cu ființele umane fără a ține deloc seama de pătura socială din care acestea fac parte și dau fără încetare dovadă de o uimitoare și înțeleaptă toleranță, precum și de o exemplară iubire nesfârșită (atunci când ființele umane merită din plin aceasta).

În cadrul învățăturii tantrice, nu este deloc necesară renunțarea la lume sau retragerea într-o mănăstire ori într-un ASHRAM. Realitatea vie, trăită clipă de clipă, zi de zi, pe fundalul unei stări de frenezie lăuntrică și entuziasm, face cu putință o abordare practică, plină de înțelepciune a tainelor vieții de zi cu zi, constituind câmpul de acțiune predilect al feluritelor metode spirituale ale maeștrilor tantrici.

În cazul aspiranților acestei căi, viața în mod gradat îndumnezeită este trăită intens și plenar, într-o manieră eminamente benefică, cu toate provocările ei constructive ce apar.

O astfel de viață este îmbrățișată în mod frenetic și totodată conștient, fiind trăită pe baza principiilor milenare pline de înțelepciune ale căii tantrice.

De mii de ani, aspiranții ce abordează Tantra Yoga nu consideră niciodată trupul ca fiind o suis generis „temniță“ a spiritului. Ei îl privesc într-un mod transfigurator și chiar urmăresc să îl facă să devină cât mai armonios, mai frumos și să debordeze de o vitalitate radiantă.

Maeștrii tantrici consideră trupul ca fiind un prețios dar dumnezeiesc ce poate fi folosit întotdeauna cu înțelepciune, drept un instrument minunat în cadrul proceselor tantrice, unele dintre ele accelerate, ale transformării spirituale și ale cunoașterii de sine.

Tocmai de aceea, nu este cazul să ne surprindă faptul că niciun aspect benefic al realității exterioare sau al realității lăuntrice (și, prin urmare, nici erosul pur, ce se bazează întotdeauna pe iubire constantă, nesfârșită), nu este respins în cadrul căii spirituale yoghine sub pretextul că ar fi degradant. inutil, impur sau obscen.

Învățătura plină de înțelepciune a sistemului milenar Tantra Yoga pornește de la premisa că atât emoțiile erotice (stenice, euforice, eminamente benefice), cât și fanteziile și gândurile benefice, chiar și cele mai intime (care la prima vedere par a fi inavuabile, cu toate că, în fond, ele sunt constructive, armonizatoare, benefice) nu este necesar să fie negate doar de dragul unor convenții sterile și osificate, pe care încearcă să ni le impună cu îndârjire o societate ce este închistată și plină de prejudecăți prostești.

Dincolo de aparențe, practicile tantrice vizează o conștientizare plenară, benefică, înțeleaptă a trăirilor creatoare ce ne apar în viața de zi cu zi.

Un rol cu totul aparte îl are transmutarea biologică a potențialului creator substanțial (sexual) într-o energie benefică uriașă, ce este urmarea unei alchimizări gradate a dorințelor, care apoi implică sublimarea atentă și sistematică a energiilor imense rezultante. O astfel de sublimare vizează acumularea acestor energii imense mai ales în etajele superioare ale ființei. în final, este urmărită integrarea pe o treaptă net superioară a revelațiilor și a stărilor iluminatoare care apar aproape de fiecare dată, ceea ce face cu putință descoperirea unor experiențe spirituale sublime, transcendente.

Toate acestea fac posibilă acceptarea rodnică, profund integratoare, transfiguratoare, dumnezeiască, a feluritelor experiențe caracteristice existenței noastre de zi cu zi, iar apoi toate acestea conduc la regăsirea treptată a unei stări net superioare de echilibru lăuntric, inclusiv a stării de pace dumnezeiască profundă.

De asemenea, toate acestea permit, printre altele, în cele din urmă, atingerea și aprofundarea unei stări de puritate deplină și fac să se trezească în ființă o spontaneitate ce le este specifică mal ales copiilor puri și plini de candoare. Astfel, devine în mod gradat posibilă reintegrarea plenară a ființei ce este profund transformată în Totul supergigantic al Macrocosmosului, prin descoperirea și revelarea în mod gradat în universul lăuntric al ființei umane a Absolutului divin, care este Sinele Suprem Nemuritor (ATMAN).

Cuprinsul cărţii: „Tantra Yoga“

 • Introducere
  • Speranța împlinirii vorbelor de duh din basme: „Și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți“
  • Educație școlară și ore de studiu despre arta iubirii?
  • Ciudatul curent de atitudine așa-zis cool
  • Relația de cuplu împlinitoare și tainele ei
  • Revoluția erotică
  • Soluția tantrică la problemele sexualității moderne
  • Câte ceva despre liantul Creației, care este iubirea divină, și despre manifestările acesteia în relațiile amoroase de cuplu
  • Când iubirea apare și crește tot mai mult, egoul se diminuează și ulterior este integrat într-un mod superior
  • Simbolul spiritual fundamental al roții energiilor
  • Înțelepciunea populară
  • O revelație unică: analogia spirituală dintre cele patru forțe fundamentale ale Universului și tipurile de iubire umană
   • Legătura dintre elementele roții (spițele) și centrul roții
   • Legătura dintre elementele de pe circumferință (ce conferă roții soliditate, stabilizând-o în jurul centrului, independent de forțele ce se nasc în timpul mișcării-manifestării)
   • Legătura dintre spițe (elemente ce sunt legate de centru) și elementele de pe circumferință (ce sunt conectate între ele)
   • Legătura dintre spițe (elemente ce sunt legate de centru)
    • Forța gravitațională
    • Forța nucleară tare
    • Electromagnetismul
    • Forța nucleară slabă
  • Iubirea erotică ce poate apărea între femei datorită afinităților elective și atracției erotice
  • Trăsături esențiale ale manifestării misterioase a relațiilor erotice bazate pe iubire ce pot apărea în mod spontan între femei
  • Iubirea și chimia iubirii
  • Detașarea și contemplarea plină de încântare a experiențelor erotice: lecții oferite de relația dintre două femei ce sunt atrase erotic spontan una de cealaltă și se iubesc reciproc
  • Concluzii referitoare la relația de iubire spontană ce poate apărea între două femei
  • Câteva aspecte privitoare la iubirea intensă și profundă manifestată spontan între ființele umane de sex opus ce aparțin unui grup spiritual
  • Cum putem rezolva toate problemele (inclusiv problemele din relațiile romantice de cuplu) cu ajutorul misterios al iubirii intense?
  • Observație importantă
 • Extraordinara lume plină de taine a tantrismului
 • De ce ne este fiecăruia dintre noi necesară abordarea sistemului milenar Tantra Yoga
 • Cele șapte focare misterioase de forță ce există în Microcosmosul fiecărei ființe umane
  • Muladhara chakra
  • Svadhisthana chakra
  • Manipura chakra
  • Anahata chakra
  • Vishuddha chakra
  • Ajna Chakra
  • Sahasrara
 • Miracolele și minunile ce devin posibile prin transmutarea integrală a potențialului creator substanțial (sexual) și sublimarea energiilor rezultante în etajele superioare ale ființei
  • Transmutarea biologică la temperatura trupului a feluritelor fluide sexuale
  • Sublimarea atentă și sistematică a energiilor uriașe rezultante în urma procesului de transmutare biologică
 • Shakti - forța feminină creatoare esențială care face cu putință conectarea universului nostru lăuntric cu Dumnezeirea
 • Brahmacharya sau controlul perfect al energiei sexuale și al manifestărilor sale specifice
 • Personificarea adecvată a energiilor subtile în tradiția tantrică
  • Brahma și Dakini Shakti (muladhara chakra)
  • Vishnu și Rakini Shakti (svadhistana chakra)
  • Rudra Shiva și Lakini Shakti (manipura chakra)
  • Jsha (Ishvara) și Kakini Shakti (anahata chakra)
  • Panchavaktra Shiva și Shakini Shakti (vishuddha chakra)
  • Shiva Ardhanarishvara și Hakini Shakti (ajna chakra)
 • Tantra Yoga și sexologia
  • Curba plăcerii amoroase în cazul orgasmului cu descărcare și al orgasmului cu continență sexuală®
  • Principalele efectele benefice fizice, psiho-mentale și spirituale pe care le oferă fuziunea amoroasă realizată cu continență sexuală®
  • Cele treisprezece tipuri de orgasm despre care vorbește tradiția tantrică și care pot fi trăite plenar atunci când cei doi iubiți fuzionează amoros cu continență sexuală®
   • Orgasmul clitoridian
   • Orgasmul vaginal
   • Orgasmul punctului G (Graffenberg)
   • Orgasmul cervico-uterin
   • Orgasmul anal
   • Orgasmul oral
   • Orgasmul urinar
   • Orgasmul total
   • Orgasmul fuzional
   • Orgasmul psiho-mental
   • Orgasmul cosmic
   • Orgasm non-genital
   • Orgasm la nivelul centrilor de forță (chakra-ele)
  • Metode practice de antrenare și dinamizare a mușchilor sexuali (intimi)
   • Tehnici de antrenament al mușchilor intimi pentru femei
    • Gimnastica mușchilor sexuali
     • Mușchii intimi ai femeii
     • Gimnastica mușchilor interni
   • Tehnici de antrenament al mușchilor intimi pentru bărbați
 • Astrologia și ghidarea erotică
  • Principiul arhetipurilor planetare utilizate în astrologia relațională
  • Semnele zodiacale de pământ
   • ZODIA TAURULUI
   • ZODIA FECIOAREI
   • ZODIA CAPRICORNULUI
  • Semnele zodiacale de apă
   • ZODIA RACULUI
   • ZODIA SCORPIONULUI
   • ZODIA PEȘTILOR
  • Semnele zodiacale de foc
   • ZODIA BERBECULUI
   • ZODIA LEULUI
   • ZODIA SĂGETĂTORULUI
  • Semnele zodiacale de aer
   • ZODIA GEMENILOR
   • ZODIA BALANȚEI
   • ZODIA VĂRSĂTORULUI
 • Glosar de termeni
 • Bibliografie