0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Yoga
 3. Cărţi: Tantra
 4. Tantra Yoga
Carte

Tantra Yoga

Tantra Yoga. Editura Shambala
CumpărDetalii carte

Calea tradiţională esoterică a Indiei ce face cu putinţă trezirea gradată în universul fiinţei umane pline de aspiraţie a extazului amoros

Autor(i): Premananda, Kameshiananda
Editura: Shambala
Anul apariţiei: 2017
Pagini: 375 (13x20 cm)
Preţ: 35,00 Lei
Disponibilitate: în stoc

Această lucrare este un suis generis ABC tantric, care vă poate fi de un real folos în măsura în care veţi înţelege, dincolo de teorie, că este cu putinţă să descoperiţi, din aproape în aproape, sistemul milenar Tantra Yoga prin intermediul gramului necesar de practică adecvată, sistematică şi perseverentă.

Deloc întâmplător, în ultima vreme, din ce în ce mai multe fiinţe umane din Occident sunt tot mai interesante de sistemul milenar secret Tantra Yoga.

Exportat, ca să spunem aşa, din India în lumea vestică sistemul milenar Tantra Yoga nu este chiar atât de uşor de înţeles, de pătruns şi mai ales de pus în practică, aşa cum se cuvine, de către occidentalii superficiali şi pripiţi.

Tocmai de aceea putem spune că Tantra Yoga este mai mult celebră decât cunoscută.

Sistemul milenar Tantra Yoga nu se adresează celor proşti, căci abordarea sa implică un anumit grad de inteligenţă şi, de asemenea, o oarecare trezire a intuiţiei spirituale.

În Occident diferenţele culturale se adaugă uneori la lipsa unei reale deschideri de acest gen şi îngreunează apariţia unei înţelegeri corespunzătoare.

Este necesar să nu pierdem din vedere că în cazul sistemului milenar Tantra Yoga, cel mai adesea, transmiterea învăţăturilor esoterice s-a realizat – în conformitate cu datele tradiţiei – timp de mii de ani, în taină, „de la gura maestrului, la urechea discipolului“, adică cel mai adesea într-un cadru spiritual clar stabilit ce apărea, ce apărea între rarii Ghizi spirituali ce au atins desăvârşirea şi aspirantele şi aspiranţii plini de abnegaţie, sinceri şi perseverenţi, ce urmăreau să atingă, prin parcurgerea anumitor etape, starea de îndumnezeire.

Cu toate că au fost traduse şi au devenit din ce în ce mai accesibile în majoritatea limbilor occidentale, învăţăturile tantrice sunt chiar şi acum parţial inteligibile pentru cititorul neavizat, fiind asimilabile mai ales pentru aceia care şi-au însuşit într-o mare măsură cheile tainice ale simbolismului spiritual şi care au descoperit anumite semnificaţii tainice ce sunt codificate în formulările lor aparent obscure.

Tocmai de aceea, învăţătura tantrică autentică este numită adeseori, în anumite tratate străvechi VIDYA GUPTA (cunoaşterea esoterică rezervată celor puţini şi aleşi).

De multe ori, textele tantrismului elaborate într-o formă criptică oferă accesul teoretic la o anumită metodologie care, din nefericire, este prezentată actualmente într-un mod deformat în Occident, fie prin intermediul unor clişee senzaţionaliste, vulgare, fie prin intermediul unor aspecte pe cât de „excitante“, pe atât de delirante.

Toate acestea îi fac pe cei în mod vulgar curioşi şi incompetenţi să pună într-un mod pripit semnul egalităţii între învăţăturile spirituale pline de înţelepciune ale tantrismului esoteric şi sexualitatea abjectă, sordidă, deşănţată, vlăguitoare, ce este lipsită nu numai de iubire, ci şi de orice cenzură morală.

Este semnificativ faptul că nici un cuvânt din limbajul nostru nu este atât de încărcat emoţional şi nu a fost vreodată supus unei astfel de siluiri, din ce în ce mai accentuate, aşa cum s-a petrecut cu termenul „sex“.

Tocmai de aceea, nu este de mirare că s-a ajuns ca acest termen să aibă o accepţiune şi un înţeles atât de îngust şi de limitat, atât de degradant şi de pervers precum este acela pe care din nefericire îl are acum.

Spre deosebire de celelalte curente spirituale fundamentale ale umanităţii, calea plină de înţelepciune practică a sistemului Tantra Yoga nu se întemeiază pe o abordare dogmatică, religioasă şi nu acceptă discriminarea ce există în India în funcţie de castă.

Cel mai adesea, maeştrii spirituali ai căii tantrice abordează relaţia cu fiinţele umane fără a ţine deloc seama de pătura socială din care acestea fac parte şi dau fără încetare dovadă de o uimitoare şi înţeleaptă toleranţă, precum şi de o exemplară iubire nesfârşită (atunci când fiinţele umane merită din plin aceasta).

În cadrul învăţăturii tantrice, nu este deloc necesară renunţarea la lume sau retragerea într-o mănăstire ori într-un ASHRAM. Realitatea vie, trăită clipă de clipă, zi de zi, pe fundalul unei stări de frenezie lăuntrică şi entuziasm, face cu putinţă o abordare practică, plină de înţelepciune a tainelor vieţii de zi cu zi, constituind câmpul de acţiune predilect al feluritelor metode spirituale ale maeştrilor tantrici.

În cazul aspiranţilor acestei căi, viaţa în mod gradat îndumnezeită este trăită intens şi plenar, într-o manieră eminamente benefică, cu toate provocările ei constructive ce apar.

O astfel de viaţă este îmbrăţişată în mod frenetic şi totodată conştient, fiind trăită pe baza principiilor milenare pline de înţelepciune ale căii tantrice.

De mii de ani, aspiranţii ce abordează Tantra Yoga nu consideră niciodată trupul ca fiind o suis generis „temniţă“ a spiritului. Ei îl privesc într-un mod transfigurator şi chiar urmăresc să îl facă să devină cât mai armonios, mai frumos şi să debordeze de o vitalitate radiantă.

Maeştrii tantrici consideră trupul ca fiind un preţios dar dumnezeiesc ce poate fi folosit întotdeauna cu înţelepciune, drept un instrument minunat în cadrul proceselor tantrice, unele dintre ele accelerate, ale transformării spirituale şi ale cunoaşterii de sine.

Tocmai de aceea, nu este cazul să ne surprindă faptul că niciun aspect benefic al realităţii exterioare sau al realităţii lăuntrice (şi, prin urmare, nici erosul pur, ce se bazează întotdeauna pe iubire constantă, nesfârşită), nu este respins în cadrul căii spirituale yoghine sub pretextul că ar fi degradant. inutil, impur sau obscen.

Învăţătura plină de înţelepciune a sistemului milenar Tantra Yoga porneşte de la premisa că atât emoţiile erotice (stenice, euforice, eminamente benefice), cât şi fanteziile şi gândurile benefice, chiar şi cele mai intime (care la prima vedere par a fi inavuabile, cu toate că, în fond, ele sunt constructive, armonizatoare, benefice) nu este necesar să fie negate doar de dragul unor convenţii sterile şi osificate, pe care încearcă să ni le impună cu îndârjire o societate ce este închistată şi plină de prejudecăţi prosteşti.

Dincolo de aparenţe, practicile tantrice vizează o conştientizare plenară, benefică, înţeleaptă a trăirilor creatoare ce ne apar în viaţa de zi cu zi.

Un rol cu totul aparte îl are transmutarea biologică a potenţialului creator substanţial (sexual) într-o energie benefică uriaşă, ce este urmarea unei alchimizări gradate a dorinţelor, care apoi implică sublimarea atentă şi sistematică a energiilor imense rezultante. O astfel de sublimare vizează acumularea acestor energii imense mai ales în etajele superioare ale fiinţei. în final, este urmărită integrarea pe o treaptă net superioară a revelaţiilor şi a stărilor iluminatoare care apar aproape de fiecare dată, ceea ce face cu putinţă descoperirea unor experienţe spirituale sublime, transcendente.

Toate acestea fac posibilă acceptarea rodnică, profund integratoare, transfiguratoare, dumnezeiască, a feluritelor experienţe caracteristice existenţei noastre de zi cu zi, iar apoi toate acestea conduc la regăsirea treptată a unei stări net superioare de echilibru lăuntric, inclusiv a stării de pace dumnezeiască profundă.

De asemenea, toate acestea permit, printre altele, în cele din urmă, atingerea şi aprofundarea unei stări de puritate deplină şi fac să se trezească în fiinţă o spontaneitate ce le este specifică mal ales copiilor puri şi plini de candoare. Astfel, devine în mod gradat posibilă reintegrarea plenară a fiinţei ce este profund transformată în Totul supergigantic al Macrocosmosului, prin descoperirea şi revelarea în mod gradat în universul lăuntric al fiinţei umane a Absolutului divin, care este Sinele Suprem Nemuritor (ATMAN).

Cuprinsul cărţii: „Tantra Yoga“

 • Introducere
  • Speranţa împlinirii vorbelor de duh din basme: „Şi au trăit fericiţi până la adânci bătrâneţi“
  • Educaţie şcolară şi ore de studiu despre arta iubirii?
  • Ciudatul curent de atitudine aşa-zis cool
  • Relaţia de cuplu împlinitoare şi tainele ei
  • Revoluţia erotică
  • Soluţia tantrică la problemele sexualităţii moderne
  • Câte ceva despre liantul Creaţiei, care este iubirea divină, şi despre manifestările acesteia în relaţiile amoroase de cuplu
  • Când iubirea apare şi creşte tot mai mult, egoul se diminuează şi ulterior este integrat într-un mod superior
  • Simbolul spiritual fundamental al roţii energiilor
  • Înţelepciunea populară
  • O revelaţie unică: analogia spirituală dintre cele patru forţe fundamentale ale Universului şi tipurile de iubire umană
   • Legătura dintre elementele roţii (spiţele) şi centrul roţii
   • Legătura dintre elementele de pe circumferinţă (ce conferă roţii soliditate, stabilizând-o în jurul centrului, independent de forţele ce se nasc în timpul mişcării-manifestării)
   • Legătura dintre spiţe (elemente ce sunt legate de centru) şi elementele de pe circumferinţă (ce sunt conectate între ele)
   • Legătura dintre spiţe (elemente ce sunt legate de centru)
    • Forţa gravitaţională
    • Forţa nucleară tare
    • Electromagnetismul
    • Forţa nucleară slabă
  • Iubirea erotică ce poate apărea între femei datorită afinităţilor elective şi atracţiei erotice
  • Trăsături esenţiale ale manifestării misterioase a relaţiilor erotice bazate pe iubire ce pot apărea în mod spontan între femei
  • Iubirea şi chimia iubirii
  • Detaşarea şi contemplarea plină de încântare a experienţelor erotice: lecţii oferite de relaţia dintre două femei ce sunt atrase erotic spontan una de cealaltă şi se iubesc reciproc
  • Concluzii referitoare la relaţia de iubire spontană ce poate apărea între două femei
  • Câteva aspecte privitoare la iubirea intensă şi profundă manifestată spontan între fiinţele umane de sex opus ce aparţin unui grup spiritual
  • Cum putem rezolva toate problemele (inclusiv problemele din relaţiile romantice de cuplu) cu ajutorul misterios al iubirii intense?
  • Observaţie importantă
 • Extraordinara lume plină de taine a tantrismului
 • De ce ne este fiecăruia dintre noi necesară abordarea sistemului milenar Tantra Yoga
 • Cele şapte focare misterioase de forţă ce există în Microcosmosul fiecărei fiinţe umane
  • Muladhara chakra
  • Svadhisthana chakra
  • Manipura chakra
  • Anahata chakra
  • Vishuddha chakra
  • Ajna Chakra
  • Sahasrara
 • Miracolele şi minunile ce devin posibile prin transmutarea integrală a potenţialului creator substanţial (sexual) şi sublimarea energiilor rezultante în etajele superioare ale fiinţei
  • Transmutarea biologică la temperatura trupului a feluritelor fluide sexuale
  • Sublimarea atentă şi sistematică a energiilor uriaşe rezultante în urma procesului de transmutare biologică
 • Shakti - forţa feminină creatoare esenţială care face cu putinţă conectarea universului nostru lăuntric cu Dumnezeirea
 • Brahmacharya sau controlul perfect al energiei sexuale şi al manifestărilor sale specifice
 • Personificarea adecvată a energiilor subtile în tradiţia tantrică
  • Brahma şi Dakini Shakti (muladhara chakra)
  • Vishnu şi Rakini Shakti (svadhistana chakra)
  • Rudra Shiva şi Lakini Shakti (manipura chakra)
  • Jsha (Ishvara) şi Kakini Shakti (anahata chakra)
  • Panchavaktra Shiva şi Shakini Shakti (vishuddha chakra)
  • Shiva Ardhanarishvara şi Hakini Shakti (ajna chakra)
 • Tantra Yoga şi sexologia
  • Curba plăcerii amoroase în cazul orgasmului cu descărcare şi al orgasmului cu continenţă sexuală®
  • Principalele efectele benefice fizice, psiho-mentale şi spirituale pe care le oferă fuziunea amoroasă realizată cu continenţă sexuală®
  • Cele treisprezece tipuri de orgasm despre care vorbeşte tradiţia tantrică şi care pot fi trăite plenar atunci când cei doi iubiţi fuzionează amoros cu continenţă sexuală®
   • Orgasmul clitoridian
   • Orgasmul vaginal
   • Orgasmul punctului G (Graffenberg)
   • Orgasmul cervico-uterin
   • Orgasmul anal
   • Orgasmul oral
   • Orgasmul urinar
   • Orgasmul total
   • Orgasmul fuzional
   • Orgasmul psiho-mental
   • Orgasmul cosmic
   • Orgasm non-genital
   • Orgasm la nivelul centrilor de forţă (chakra-ele)
  • Metode practice de antrenare şi dinamizare a muşchilor sexuali (intimi)
   • Tehnici de antrenament al muşchilor intimi pentru femei
    • Gimnastica muşchilor sexuali
     • Muşchii intimi ai femeii
     • Gimnastica muşchilor interni
   • Tehnici de antrenament al muşchilor intimi pentru bărbaţi
 • Astrologia şi ghidarea erotică
  • Principiul arhetipurilor planetare utilizate în astrologia relaţională
  • Semnele zodiacale de pământ
   • ZODIA TAURULUI
   • ZODIA FECIOAREI
   • ZODIA CAPRICORNULUI
  • Semnele zodiacale de apă
   • ZODIA RACULUI
   • ZODIA SCORPIONULUI
   • ZODIA PEŞTILOR
  • Semnele zodiacale de foc
   • ZODIA BERBECULUI
   • ZODIA LEULUI
   • ZODIA SĂGETĂTORULUI
  • Semnele zodiacale de aer
   • ZODIA GEMENILOR
   • ZODIA BALANŢEI
   • ZODIA VĂRSĂTORULUI
 • Glosar de termeni
 • Bibliografie