0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Religie
 3. Cărţi: Creştinism
 4. Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 10
Carte

Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 10

Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 10. Editura Shambala
CumpărDetalii carte

Autor(i): Jakob Lorber
Editura: Shambala
Colecţia: Marea Evanghelie a lui Ioan
Anul apariţiei: 2017
Pagini: 240 (20x29 cm)
Preţ: 52,50 Lei
Disponibilitate: în stoc

Vol. 7 din „Marea Evanghelie a lui Ioan“, continuă revelaţiie detaliate despre aspecte din viaţa lui Iisus, în cei trei ani ai misiunii sale spirituale pe Pământ, când a desfăşurat o extraordinar de bogată activitate spirituală.

Cuprinsul cărţii: „Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 10“

 • Domnul nostru Iisus Cristos în împrejurimile Cezareei lui Filip (continuare)
  • Sfatul romanului de a fi răspândită cât mai repedeînvăţătura Domnului nostru Iisus Cristos
  • Dificultatea de a propovădui în mod legal împărăţia lui Dumnezeu
  • Judecătorul roman vindecat îi aduce pe prietenii săi la dreapta credinţă
  • Mai mulţi perşi şi indieni sunt salvaţi de Rafael
  • Călătoria Domnului nostru Iisus Cristos la Ghenizaret
  • Masa la Ebahl
  • Căpitanul roman şi soldaţii săi îi deranj pe meseni
  • O minune a Domnului nostru Iisus Cristos readuce pe romani la sentimente mai bune
  • Despre o presupusă reînviere a trupului
  • Întrebările filozofice ale căpitanului
  • Îndoielile căpitanului în legătură cu natura dumnezeiască a Domnului nostru Iisus Cristos
  • Eforturile constante şi adeseori nebănuite ale Domnului nostru Iisus Cristos pentru oameni
  • Căpitanul cere explicaţii despre natura Pământului
  • Rafael predă noţiuni de astronomie
  • Rafael explică relaţiile dintre planete şi Soare
  • Condiţiile care sunt necesare pentru a atinge starea de înţelepciune dumnezeiască
  • Rafael oferă explicaţii referitoare la puterile sale supranaturale
  • Întrebări ale căpitanului referitoare la moartea animalelor
  • Căpitanul întreabă de ce există luptă în natură
  • Principalele cauze tainice ale diversităţii vieţuitoarelor terestre
  • Despre substanţa sufletului şi eliberarea ei progresivă de materie
  • Despre structura sufletului omenesc
  • Despre declinul învăţăturii autentice care este plină de înţelepciune
  • O propunere a căpitanului pentru demascarea falşilor proroci
  • Condiţiile spirituale în secolele care au urmat după Cristos până în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Noua orientare spirituală pe care o va da răspândirea Luminii Dumnezeieşti
  • Despre piatra unghiulară care a fost aruncată (vremea sa a sosit deja) şi despre sfârşitul iminent al falşilor proroci
  • Despre imposibilitatea unor noi războaie religioase
  • Despre viitorul ceremoniilor bisericeşti
  • Despre viitorul statelor Europei şi Americii
  • Despre rânduiala evoluţiei a tot şi toate cele care există
 • Domnul nostru Iisus Cristos în împrejurimile Cezareei lui Filip (continuare)
  • Îndoielile ucenicilor Domnului nostru Iisus Cristos
  • Ruga Domnului nostru Iisus Cristos
 • Domnul nostru Iisus Cristos în oraşul Pella
  • Domnul nostru Iisus Cristos vine la hangiul din Pella
  • Domnul nostru Iisus Cristos în sinagoga din Pella
  • Masa de seară la han
  • Domnul nostru Iisus Cristos şi căpitanul roman
  • Veronica este vindecată şi îi mulţumeşte Domnului nostru Iisus Cristos
  • Domnul nostru Iisus Cristos îl mustră pe rabin
  • Domnul nostru Iisus Cristos şi ucenicii Săi îi instruiesc pe locuitorii din Pella
  • Domnul nostru Iisus Cristos contemplă răsăritul împreună cu căpitanul pe o colină
  • Ucenicii îl caută pe Domnul nostru Iisus Cristos
  • Căpitanul îi linişteşte pe ucenici
  • Prânzul pregătit de Veronica
  • Învăţătura Domnului nostru Iisus Cristos este chiar mult mai importantă decât faptele Sale
  • Obiecţiile unui ofiţer roman
  • Despre importanţa imensă a adevărului
  • Întrebarea căpitanului Pellagius despre posesiunea demoniacă
  • În faţa Domnului nostru Iisus Cristos sunt aduşi doi posedaţi
  • Pellagius îl vindecă pe unul dintre posedaţi
  • Domnul nostru Iisus Cristos alungă şaptesprezece spirite dintr-un posedat
  • Natura primelor cinci spirite diavoleşti care au fost alungate de Domnul nostru Iisus Cristos
  • Povestea celor şaptesprezece spirite diavoleşti
  • Domnul nostru Iisus Cristos îl ceartă pe conducătorul spiritelor diavoleşti care au fost expulzate din cei posedaţi
  • Despre pericolul adeseori nebănuit de a consuma o hrană impură
 • Domnul nostru Iisus Cristos la Abila
  • Călătoria spre Abila
  • Domnul nostru Iisus Cristos la familiile evreieşti
  • Bătrânul mărturiseşte despre Domnul nostru Iisus Cristos
  • Semnificaţia plurivalentă a reconstruirii cetăţii ruinate
  • Palatul lui Melchisedec
  • Despre vremurile cele de demult când domnea regele Salemului
  • Cina din vechea sală de mese
  • Tărăboi în faţa casei evreilor
  • Despre adevărata sărbătorire a sabatului
  • Cum este înţelept să fie învăţaţi păgânii cei superstiţioşi
  • Despre modalitatea cea înţeleaptă de a-i învăţa pe ceilalţi
  • Conducătorul locuitorilor din Abila
  • Căpitanul îi explică conducătorului oraşului cine este Domnul nostru Iisus Cristos
  • Iubirea şi răbdarea sunt considerate pe bună dreptate cele mai importante virtuţi dumnezeieşti le oamenilor
  • Masa de prânz şi plecarea Domnului nostru Iisus Cristos
 • Domnul nostru Iisus Cristos la Golan
  • Sosirea la Golan
  • Domnul nostru Iisus Cristos o vindecă pe soţia cea bolnavă a hangiului şi pe cele două fiice ale sale
  • Hangiul şi soţia sa sunt uimiţi de puterea supranaturală, miraculoasă a Domnului nostru Iisus Cristos
  • Ce este în realitate împărăţia lui Dumnezeu
  • Instruirea plină de înţelepciune dumnezeiască a hangiului şi a căpitanului
  • Domnul nostru Iisus Cristos anunţă apropierea unei furtuni
  • Furtuna din timpul nopţii
  • După furtună
  • Căpitanul vorbeşte despre adevărata căutare rodnică a lui Dumnezeu
  • Bunele hotărâri ale vecinilor
  • Urmările neplăcute ale furtunii şi ale cutremurului de pământ
  • Vecinii vorbesc despre puterea supranaturală a Galileeanului
  • Întoarcerea la han
  • Căpitanul întreabă cum este înţelept să se poarte cu preoţii
  • Despre importanţa imensă a iubirii
  • Preoţii păgâni îşi justifică purtarea din timpul furtunii
  • Căpitanul le demonstrează preoţilor inutilitatea cultului tâmp al zeilor
  • Preoţii sunt luaţi la întrebări de către tovarăşii lor
  • Hotărârea preoţilor
  • Mulţumirile preoţilor
  • Despre cum este necesar să se poarte adevăraţii ucenici ai Domnului
 • Domnul nostru Iisus Cristos la Afek
  • Plecarea la Afek
  • La hangiul roman din Afek
  • Reflecţiile hangiului în legătură cu Domnul nostru Iisus Cristos
  • Domnul nostru Iisus Cristos îi vindecă pe bolnavii de la han
  • Domnul nostru Iisus Cristos arată modul în care preotul şi-a dobândit educaţia
  • Învăţătura cea plină de înţelepciune dumnezeiască a Domnului nostru Iisus Cristos referitoare la decăderea omenirii
  • Adevărata căutare potrivită şi rodnică a lui Dumnezeu
  • Domnul nostru Iisus Cristos arată printr-o pildă ce înseamnă adevărata căutare potrivită şi rodnică a lui Dumnezeu
  • Preotul vrea să-şi justifice viaţa lumească
  • Cum i se revelase deja Dumnezeu preotului
  • Reflecţiile căpitanului referitoare la frumuseţea dumnezeiască a naturii
  • Cererea şi promisiunea preoţilor
  • Un miracol simbolic pentru preoţii care au fost aduşi pe calea cea bună
  • Discursul ucenicului Andrei în legătură cu lucrările şi cuvintele pline de înţelepciune dumnezeiască ale Domnului nostru Iisus Cristos
  • Miracolul din timpul gustării de dimineaţă
  • Despre sfârşitul păgânismului
  • Despre iubirea de semeni
  • Făgăduiala şi îndemnul Domnului nostru Iisus Cristos
  • Limite cel mai adesea nebănuite ale atotputerniciei lui Dumnezeu
  • O întrebare pertinentă a căpitanului referitoare la infern
  • Care este raţiunea dumnezeiască pentru distrugerea formelor exterioare
  • Despre scopul bolilor
  • Despre dificultatea foarte mare de a se îndrepta a sufletelor rătăcite care se află în lumea de dincolo
  • Zădărnicia vădită a oricărei încercări de a mai educa un tiran
  • O făgăduială uimitoare a Domnului nostru Iisus Cristos cu privire la vremurile din urmă
  • Despre spiritele care se află în jurul Domnului nostru Iisus Cristos
  • Locuitorii din Afek admiră noul ţinut roditor
  • Domnul nostru Iisus Cristos pleacă din Afek
 • Domnul nostru Iisus Cristos pe drumul Betsaidei
  • Întâlnirea cu o caravană din Damasc
  • Cuvintele adresate de Domnul nostru Iisus Cristos negustorilor caravanei
  • Domnul nostru Iisus Cristos ajunge într-un han lângă Betsaida
  • Domnul nostru Iisus Cristos îi dezvăluie hangiului motivul întârzierii fiilor săi
  • Credinţa şi încrederea hangiului
  • Întrebarea Domnului nostru Iisus Cristos referitoare la Mesia
  • Domnul nostru Iisus Cristos face o uimitoare confesiune despre El însuşi
  • Prânzul cu peşte
  • Despre neîncetata omniprezenţă spirituală a Domnului nostru Iisus Cristos şi despre căile pline de taine ale graţiei Sale
  • Despre răspândirea învăţăturii Domnului nostru Iisus Cristos şi despre binecuvântare
  • Domnul nostru Iisus Cristos explică natura universului, pentru a combate superstiţiile
  • Cum au profitat preoţii de astrologia egipteană şi alte greşeli ale acestora
  • Despre necesitatea prudenţei în răspândirea învăţăturii pline de înţelepciune dumnezeiască
  • Domnul nostru Iisus Cristos binecuvântează ţinutul
  • Cea de a doua misiune a ucenicilor
  • Domnul nostru Iisus Cristos îi organizează cu o dumnezeiască înţelepciune pe ucenici
  • Heleşteul hangiului
  • Hangiul le explică vizitatorilor cum s-a transformat ţinutul
  • Vizitatorii îşi mărturisesc credinţa
  • Bătrânul îşi mărturiseşte credinţa
  • O întrebare plină de miez despre cine este în realitate aproapele nostru
  • Parabola nobilului celui bogat
  • Domnul nostru Iisus Cristos anunţă moartea şi învierea Sa
 • Domnul nostru Iisus Cristos vizitează alte două oraşe
  • Continuarea călătoriei
  • Domnul nostru Iisus Cristos în hanul cel sărac din oraşul de bazalt
  • Miracolul apariţiei peştilor
  • Soţia hangiului şi servitorii
  • Despre iubirea egală faţă de cei care au o altă credinţă
  • De ce sunt permise nenorocirea şi decăderea printre oameni
  • Despre cauzele bolilor fiului hangiului
  • Cei doi străini din Ninive
  • Despre starea religiei în ţara celor doi străini
  • Despre pedepsele dumnezeieşti şi consecinţele acestora
  • Despre efectele propovăduirii Evangheliei
  • Despre a doua venire a Domnului nostru Iisus Cristos
  • Despre învierea credincioşilor la Judecata de Apoi
  • Domnul nostru Iisus Cristos explică pe ce se bazează Graţia Sa
  • Despre conceptul cel tainic de eternitate
  • Despre Judecata de Apoi
  • Domnul nostru Iisus Cristos le dă sfaturi lui Ioan şi lui Matei referitor la însemnările lor
  • Istoria oraşului de bazalt şi a împrejurimilor sale
  • Despre natura cea reală a Soarelui
  • Prezicerea Domnul nostru Iisus Cristos referitoare la modul în care străinii vor fi primiţi de regele lor
  • Despre răspândirea învăţăturii Domnului nostru Iisus Cristos în Babilon
  • Domnul nostru Iisus Cristos binecuvântează ţinutul deşertic al păstorilor tâlhari
 • Domnul nostru Iisus Cristos la Nebo
  • Domnul nostru Iisus Cristos şi fariseii în faţa porţilor oraşului
  • Miracolul vinului la hanul roman
  • Discuţia despre miracolul vinului
  • Fariseii care erau păziţi de lei la porţile oraşului sunt eliberaţi şi aduşi pe calea cea bună
  • Profeţia pe care i-o face Domnul nostru Iisus Cristos lui Barnabe
  • Mărturisirea de credinţă a judecătorului roman
  • O critică oarecum materialistă a judecătorului roman referitoare la evoluţia umană
  • Domnul nostru Iisus Cristos pune câteva întrebări pentru a- face pe judecătorul roman să înceapă să cugete
  • Despre modul în care acţionează forţele tainice ale naturii
  • Despre comunicarea cu lumea de dincolo. Viziunea interioară a sufletului
  • Apariţia unui spirit
  • Experienţe trăite în lumea de dincolo
  • Călăuzele din lumea de dincolo
  • Despre infern şi spiritele sale
  • Idolii din casa hangiului
  • Pe Muntele Nebo
  • Un răsărit de soare cu totul neobişnuit
  • Despre decăderea religiei iudaice
  • Distrugerea idolilor din han
  • Despre originea adeseori nebănuită a bolilor trupului
  • Despre lupta care există în natură
  • Despre scopul cel tainic al luptei în natură
  • Un exemplu de reunire a sufletelor animale
  • Păgânii sunt în aparenţă favorizaţi de către Domnul nostru Iisus Cristos
  • Despre iubirea Domnului nostru Iisus Cristos faţă de poporul evreu
  • Despre falşii Cristoşi, falşii profeţi şi despre falsele miracole. Sfaturi înţelepte către ucenici
  • Despre dificultatea propovăduirii
  • Preotul lui Apolo îl cercetează pe Domnul nostru Iisus Cristos
  • Despre adevărata venerare a lui Dumnezeu şi despre cultul idolilor
  • Despre naşterea idolatriei
  • Despre originea cultului lui Apolo
  • Domnul nostru Iisus Cristos îi îndeamnă la multă iubire şi la o imensă răbdare pe cei care vor răspândi învăţătura Sa dumnezeiască
  • Despre omniprezenţa şi omnipotenţa Domnul nostru Iisus Cristos. Despre natura cea reală a sufletului şi despre felul în care se produc viziunile
  • O imagine plastică a evoluţiei spirituale a omului
  • Cum urcă şi coboară îngerii între Cer şi Pământ
  • Apariţia uluitoare a îngerilor
  • Despre faptele uluitoare ale îngerilor
  • Un exemplu al puterii supranaturale a lui Rafael
  • Transformarea ţinutului de pe Muntele Nebo
  • Rafael oferă o dovadă evidentă a iuţelii sale
  • Piatra cea strălucitoare care a fost adusă de pe Soare
  • Rafael face să apară în mod miraculos şi unele animale
  • Slujitorii uluiţi prind şi îmblânzesc elefanţii
  • Cauza stării de preafericire a spiritelor care sunt desăvârşite
  • Despre caracterul inegalabil, incomparabil şi de neatins al Creaţiei Dumnezeieşti
  • Masa cea miraculoasă de la han
  • Cum se hrăneşte trupul uman
  • Unele alimente care sunt esenţiale pentru om
  • Domnul nostru Iisus Cristos, un Creator atotputernic
  • Mărturisirea de credinţă a lui Petru. Petru cere explicaţii cu privire la Parabola Semănătorului
  • Cum să le fie propovăduită Evanghelia tuturor creaturilor
  • Ce semnifică imaginea ochiului care este smuls şi a mâinii care este tăiată, dar şi aceea a trupului şi a sângelui Domnului nostru Iisus Cristos
  • Cum este necesar să fie înţeleasă porunca iubirii de semeni
  • Parabola administratorului celui necinstit
  • Explicaţia ezoterică, plină de înţelepciune, atât a parabolei administratorului celui necinstit, cât şi a parabolei ospăţului regal
  • Parabola buruienilor celor rele care cresc în mijlocul spicelor de grâu
  • Cum pot fi recunoscuţi cu uşurinţă falşii profeţi
  • Despre miracolele dumnezeieşti
  • Despre aducerea la dreapta credinţă prin miracole dumnezeieşti
  • Sufletele care sunt încă necoapte şi sufletele care sunt pe deplin mature spiritual
  • luda Iscarioteanul
  • O înţeleaptă avertizare a Domnul nostru Iisus Cristos împotriva lenei
  • Despre o înţeleaptă economisire
  • Salutul de dimineaţă al cocorilor. Despre sfera vitală cea exterioară (aura)
  • Despre apa pe care o beau păsările
  • Cum pot oamenii să zboare şi ei
 • Domnul nostru Iisus Cristos în valea Iordanului
  • Domnul nostru Iisus Cristos şi ai Săi în valea Iordanului
  • Hangiul cel prea puţin binevoitor
  • Domnul nostru Iisus Cristos îi anunţă hangiului sosirea unei caravane
  • Judecata hangiului referitoare la evrei
  • Alte păreri ale hangiului referitoare la evrei
  • Domnul nostru Iisus Cristos Se mărturiseşte pe Sine însuşi şi ne vorbeşte despre misiunea Sa dumnezeiască
  • Despre originea Mării Moarte
  • Despre originea Mării Caspice
  • Întrebarea hangiului cu privire la cauzele distrugerii Babilonului şi a cetăţii Ninive
  • Prejudiciile adeseori nebănuite ale lenei
  • O critică creatoare, înţeleaptă a regulilor alimentare mozaice
  • Sfaturi alimentare. Despre neajunsurile evidente ale legilor şi regulilor care au fost date de unii profeţi
  • Despre imperfecţiunea vădită a cunoaşterii umane
  • Despre toleranţa romanilor
  • Intenţiile cele rele ale fariseilor
  • Hangiul îi critică pe preoţii evrei
 • INDEX TEMATIC
 • INDEX DE PERSOANE
 • INDEXUL LOCALITĂŢILOR