0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărți: Religie
 3. Cărți: Creștinism
 4. Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 10
Carte

Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 10

Coperta cărții: Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 10 de la editura Shambala.
Cartea: Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 10
Autor: Jakob Lorber
Editura: Shambala
Cumpăr
Autor(i): Jakob Lorber
Editura: Shambala
Anul apariţiei: 2017
Pagini: 240 (20x29 cm)
ISBN:9786069180044
Preţ: 65,00 Lei
Disponibilitate: în 7-14 zile

Vol. 7 din „Marea Evanghelie a lui Ioan“, continuă revelațiie detaliate despre aspecte din viața lui Iisus, în cei trei ani ai misiunii sale spirituale pe Pământ, când a desfășurat o extraordinar de bogată activitate spirituală.

Cuprinsul cărţii: „Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 10“

 • Domnul nostru Iisus Cristos în împrejurimile Cezareei lui Filip (continuare)
  • Sfatul romanului de a fi răspândită cât mai repedeînvățătura Domnului nostru Iisus Cristos
  • Dificultatea de a propovădui în mod legal împărăția lui Dumnezeu
  • Judecătorul roman vindecat îi aduce pe prietenii săi la dreapta credință
  • Mai mulți perși și indieni sunt salvați de Rafael
  • Călătoria Domnului nostru Iisus Cristos la Ghenizaret
  • Masa la Ebahl
  • Căpitanul roman și soldații săi îi deranj pe meseni
  • O minune a Domnului nostru Iisus Cristos readuce pe romani la sentimente mai bune
  • Despre o presupusă reînviere a trupului
  • Întrebările filozofice ale căpitanului
  • Îndoielile căpitanului în legătură cu natura dumnezeiască a Domnului nostru Iisus Cristos
  • Eforturile constante și adeseori nebănuite ale Domnului nostru Iisus Cristos pentru oameni
  • Căpitanul cere explicații despre natura Pământului
  • Rafael predă noțiuni de astronomie
  • Rafael explică relațiile dintre planete și Soare
  • Condițiile care sunt necesare pentru a atinge starea de înțelepciune dumnezeiască
  • Rafael oferă explicații referitoare la puterile sale supranaturale
  • Întrebări ale căpitanului referitoare la moartea animalelor
  • Căpitanul întreabă de ce există luptă în natură
  • Principalele cauze tainice ale diversității viețuitoarelor terestre
  • Despre substanța sufletului și eliberarea ei progresivă de materie
  • Despre structura sufletului omenesc
  • Despre declinul învățăturii autentice care este plină de înțelepciune
  • O propunere a căpitanului pentru demascarea falșilor proroci
  • Condițiile spirituale în secolele care au urmat după Cristos până în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Noua orientare spirituală pe care o va da răspândirea Luminii Dumnezeiești
  • Despre piatra unghiulară care a fost aruncată (vremea sa a sosit deja) și despre sfârșitul iminent al falșilor proroci
  • Despre imposibilitatea unor noi războaie religioase
  • Despre viitorul ceremoniilor bisericești
  • Despre viitorul statelor Europei și Americii
  • Despre rânduiala evoluției a tot și toate cele care există
 • Domnul nostru Iisus Cristos în împrejurimile Cezareei lui Filip (continuare)
  • Îndoielile ucenicilor Domnului nostru Iisus Cristos
  • Ruga Domnului nostru Iisus Cristos
 • Domnul nostru Iisus Cristos în orașul Pella
  • Domnul nostru Iisus Cristos vine la hangiul din Pella
  • Domnul nostru Iisus Cristos în sinagoga din Pella
  • Masa de seară la han
  • Domnul nostru Iisus Cristos și căpitanul roman
  • Veronica este vindecată și îi mulțumește Domnului nostru Iisus Cristos
  • Domnul nostru Iisus Cristos îl mustră pe rabin
  • Domnul nostru Iisus Cristos și ucenicii Săi îi instruiesc pe locuitorii din Pella
  • Domnul nostru Iisus Cristos contemplă răsăritul împreună cu căpitanul pe o colină
  • Ucenicii îl caută pe Domnul nostru Iisus Cristos
  • Căpitanul îi liniștește pe ucenici
  • Prânzul pregătit de Veronica
  • Învățătura Domnului nostru Iisus Cristos este chiar mult mai importantă decât faptele Sale
  • Obiecțiile unui ofițer roman
  • Despre importanța imensă a adevărului
  • Întrebarea căpitanului Pellagius despre posesiunea demoniacă
  • În fața Domnului nostru Iisus Cristos sunt aduși doi posedați
  • Pellagius îl vindecă pe unul dintre posedați
  • Domnul nostru Iisus Cristos alungă șaptesprezece spirite dintr-un posedat
  • Natura primelor cinci spirite diavolești care au fost alungate de Domnul nostru Iisus Cristos
  • Povestea celor șaptesprezece spirite diavolești
  • Domnul nostru Iisus Cristos îl ceartă pe conducătorul spiritelor diavolești care au fost expulzate din cei posedați
  • Despre pericolul adeseori nebănuit de a consuma o hrană impură
 • Domnul nostru Iisus Cristos la Abila
  • Călătoria spre Abila
  • Domnul nostru Iisus Cristos la familiile evreiești
  • Bătrânul mărturisește despre Domnul nostru Iisus Cristos
  • Semnificația plurivalentă a reconstruirii cetății ruinate
  • Palatul lui Melchisedec
  • Despre vremurile cele de demult când domnea regele Salemului
  • Cina din vechea sală de mese
  • Tărăboi în fața casei evreilor
  • Despre adevărata sărbătorire a sabatului
  • Cum este înțelept să fie învățați păgânii cei superstițioși
  • Despre modalitatea cea înțeleaptă de a-i învăța pe ceilalți
  • Conducătorul locuitorilor din Abila
  • Căpitanul îi explică conducătorului orașului cine este Domnul nostru Iisus Cristos
  • Iubirea și răbdarea sunt considerate pe bună dreptate cele mai importante virtuți dumnezeiești le oamenilor
  • Masa de prânz și plecarea Domnului nostru Iisus Cristos
 • Domnul nostru Iisus Cristos la Golan
  • Sosirea la Golan
  • Domnul nostru Iisus Cristos o vindecă pe soția cea bolnavă a hangiului și pe cele două fiice ale sale
  • Hangiul și soția sa sunt uimiți de puterea supranaturală, miraculoasă a Domnului nostru Iisus Cristos
  • Ce este în realitate împărăția lui Dumnezeu
  • Instruirea plină de înțelepciune dumnezeiască a hangiului și a căpitanului
  • Domnul nostru Iisus Cristos anunță apropierea unei furtuni
  • Furtuna din timpul nopții
  • După furtună
  • Căpitanul vorbește despre adevărata căutare rodnică a lui Dumnezeu
  • Bunele hotărâri ale vecinilor
  • Urmările neplăcute ale furtunii și ale cutremurului de pământ
  • Vecinii vorbesc despre puterea supranaturală a Galileeanului
  • Întoarcerea la han
  • Căpitanul întreabă cum este înțelept să se poarte cu preoții
  • Despre importanța imensă a iubirii
  • Preoții păgâni își justifică purtarea din timpul furtunii
  • Căpitanul le demonstrează preoților inutilitatea cultului tâmp al zeilor
  • Preoții sunt luați la întrebări de către tovarășii lor
  • Hotărârea preoților
  • Mulțumirile preoților
  • Despre cum este necesar să se poarte adevărații ucenici ai Domnului
 • Domnul nostru Iisus Cristos la Afek
  • Plecarea la Afek
  • La hangiul roman din Afek
  • Reflecțiile hangiului în legătură cu Domnul nostru Iisus Cristos
  • Domnul nostru Iisus Cristos îi vindecă pe bolnavii de la han
  • Domnul nostru Iisus Cristos arată modul în care preotul și-a dobândit educația
  • Învățătura cea plină de înțelepciune dumnezeiască a Domnului nostru Iisus Cristos referitoare la decăderea omenirii
  • Adevărata căutare potrivită și rodnică a lui Dumnezeu
  • Domnul nostru Iisus Cristos arată printr-o pildă ce înseamnă adevărata căutare potrivită și rodnică a lui Dumnezeu
  • Preotul vrea să-și justifice viața lumească
  • Cum i se revelase deja Dumnezeu preotului
  • Reflecțiile căpitanului referitoare la frumusețea dumnezeiască a naturii
  • Cererea și promisiunea preoților
  • Un miracol simbolic pentru preoții care au fost aduși pe calea cea bună
  • Discursul ucenicului Andrei în legătură cu lucrările și cuvintele pline de înțelepciune dumnezeiască ale Domnului nostru Iisus Cristos
  • Miracolul din timpul gustării de dimineață
  • Despre sfârșitul păgânismului
  • Despre iubirea de semeni
  • Făgăduiala și îndemnul Domnului nostru Iisus Cristos
  • Limite cel mai adesea nebănuite ale atotputerniciei lui Dumnezeu
  • O întrebare pertinentă a căpitanului referitoare la infern
  • Care este rațiunea dumnezeiască pentru distrugerea formelor exterioare
  • Despre scopul bolilor
  • Despre dificultatea foarte mare de a se îndrepta a sufletelor rătăcite care se află în lumea de dincolo
  • Zădărnicia vădită a oricărei încercări de a mai educa un tiran
  • O făgăduială uimitoare a Domnului nostru Iisus Cristos cu privire la vremurile din urmă
  • Despre spiritele care se află în jurul Domnului nostru Iisus Cristos
  • Locuitorii din Afek admiră noul ținut roditor
  • Domnul nostru Iisus Cristos pleacă din Afek
 • Domnul nostru Iisus Cristos pe drumul Betsaidei
  • Întâlnirea cu o caravană din Damasc
  • Cuvintele adresate de Domnul nostru Iisus Cristos negustorilor caravanei
  • Domnul nostru Iisus Cristos ajunge într-un han lângă Betsaida
  • Domnul nostru Iisus Cristos îi dezvăluie hangiului motivul întârzierii fiilor săi
  • Credința și încrederea hangiului
  • Întrebarea Domnului nostru Iisus Cristos referitoare la Mesia
  • Domnul nostru Iisus Cristos face o uimitoare confesiune despre El însuși
  • Prânzul cu pește
  • Despre neîncetata omniprezență spirituală a Domnului nostru Iisus Cristos și despre căile pline de taine ale grației Sale
  • Despre răspândirea învățăturii Domnului nostru Iisus Cristos și despre binecuvântare
  • Domnul nostru Iisus Cristos explică natura universului, pentru a combate superstițiile
  • Cum au profitat preoții de astrologia egipteană și alte greșeli ale acestora
  • Despre necesitatea prudenței în răspândirea învățăturii pline de înțelepciune dumnezeiască
  • Domnul nostru Iisus Cristos binecuvântează ținutul
  • Cea de a doua misiune a ucenicilor
  • Domnul nostru Iisus Cristos îi organizează cu o dumnezeiască înțelepciune pe ucenici
  • Heleșteul hangiului
  • Hangiul le explică vizitatorilor cum s-a transformat ținutul
  • Vizitatorii își mărturisesc credința
  • Bătrânul își mărturisește credința
  • O întrebare plină de miez despre cine este în realitate aproapele nostru
  • Parabola nobilului celui bogat
  • Domnul nostru Iisus Cristos anunță moartea și învierea Sa
 • Domnul nostru Iisus Cristos vizitează alte două orașe
  • Continuarea călătoriei
  • Domnul nostru Iisus Cristos în hanul cel sărac din orașul de bazalt
  • Miracolul apariției peștilor
  • Soția hangiului și servitorii
  • Despre iubirea egală față de cei care au o altă credință
  • De ce sunt permise nenorocirea și decăderea printre oameni
  • Despre cauzele bolilor fiului hangiului
  • Cei doi străini din Ninive
  • Despre starea religiei în țara celor doi străini
  • Despre pedepsele dumnezeiești și consecințele acestora
  • Despre efectele propovăduirii Evangheliei
  • Despre a doua venire a Domnului nostru Iisus Cristos
  • Despre învierea credincioșilor la Judecata de Apoi
  • Domnul nostru Iisus Cristos explică pe ce se bazează Grația Sa
  • Despre conceptul cel tainic de eternitate
  • Despre Judecata de Apoi
  • Domnul nostru Iisus Cristos le dă sfaturi lui Ioan și lui Matei referitor la însemnările lor
  • Istoria orașului de bazalt și a împrejurimilor sale
  • Despre natura cea reală a Soarelui
  • Prezicerea Domnul nostru Iisus Cristos referitoare la modul în care străinii vor fi primiți de regele lor
  • Despre răspândirea învățăturii Domnului nostru Iisus Cristos în Babilon
  • Domnul nostru Iisus Cristos binecuvântează ținutul deșertic al păstorilor tâlhari
 • Domnul nostru Iisus Cristos la Nebo
  • Domnul nostru Iisus Cristos și fariseii în fața porților orașului
  • Miracolul vinului la hanul roman
  • Discuția despre miracolul vinului
  • Fariseii care erau păziți de lei la porțile orașului sunt eliberați și aduși pe calea cea bună
  • Profeția pe care i-o face Domnul nostru Iisus Cristos lui Barnabe
  • Mărturisirea de credință a judecătorului roman
  • O critică oarecum materialistă a judecătorului roman referitoare la evoluția umană
  • Domnul nostru Iisus Cristos pune câteva întrebări pentru a- face pe judecătorul roman să înceapă să cugete
  • Despre modul în care acționează forțele tainice ale naturii
  • Despre comunicarea cu lumea de dincolo. Viziunea interioară a sufletului
  • Apariția unui spirit
  • Experiențe trăite în lumea de dincolo
  • Călăuzele din lumea de dincolo
  • Despre infern și spiritele sale
  • Idolii din casa hangiului
  • Pe Muntele Nebo
  • Un răsărit de soare cu totul neobișnuit
  • Despre decăderea religiei iudaice
  • Distrugerea idolilor din han
  • Despre originea adeseori nebănuită a bolilor trupului
  • Despre lupta care există în natură
  • Despre scopul cel tainic al luptei în natură
  • Un exemplu de reunire a sufletelor animale
  • Păgânii sunt în aparență favorizați de către Domnul nostru Iisus Cristos
  • Despre iubirea Domnului nostru Iisus Cristos față de poporul evreu
  • Despre falșii Cristoși, falșii profeți și despre falsele miracole. Sfaturi înțelepte către ucenici
  • Despre dificultatea propovăduirii
  • Preotul lui Apolo îl cercetează pe Domnul nostru Iisus Cristos
  • Despre adevărata venerare a lui Dumnezeu și despre cultul idolilor
  • Despre nașterea idolatriei
  • Despre originea cultului lui Apolo
  • Domnul nostru Iisus Cristos îi îndeamnă la multă iubire și la o imensă răbdare pe cei care vor răspândi învățătura Sa dumnezeiască
  • Despre omniprezența și omnipotența Domnul nostru Iisus Cristos. Despre natura cea reală a sufletului și despre felul în care se produc viziunile
  • O imagine plastică a evoluției spirituale a omului
  • Cum urcă și coboară îngerii între Cer și Pământ
  • Apariția uluitoare a îngerilor
  • Despre faptele uluitoare ale îngerilor
  • Un exemplu al puterii supranaturale a lui Rafael
  • Transformarea ținutului de pe Muntele Nebo
  • Rafael oferă o dovadă evidentă a iuțelii sale
  • Piatra cea strălucitoare care a fost adusă de pe Soare
  • Rafael face să apară în mod miraculos și unele animale
  • Slujitorii uluiți prind și îmblânzesc elefanții
  • Cauza stării de preafericire a spiritelor care sunt desăvârșite
  • Despre caracterul inegalabil, incomparabil și de neatins al Creației Dumnezeiești
  • Masa cea miraculoasă de la han
  • Cum se hrănește trupul uman
  • Unele alimente care sunt esențiale pentru om
  • Domnul nostru Iisus Cristos, un Creator atotputernic
  • Mărturisirea de credință a lui Petru. Petru cere explicații cu privire la Parabola Semănătorului
  • Cum să le fie propovăduită Evanghelia tuturor creaturilor
  • Ce semnifică imaginea ochiului care este smuls și a mâinii care este tăiată, dar și aceea a trupului și a sângelui Domnului nostru Iisus Cristos
  • Cum este necesar să fie înțeleasă porunca iubirii de semeni
  • Parabola administratorului celui necinstit
  • Explicația ezoterică, plină de înțelepciune, atât a parabolei administratorului celui necinstit, cât și a parabolei ospățului regal
  • Parabola buruienilor celor rele care cresc în mijlocul spicelor de grâu
  • Cum pot fi recunoscuți cu ușurință falșii profeți
  • Despre miracolele dumnezeiești
  • Despre aducerea la dreapta credință prin miracole dumnezeiești
  • Sufletele care sunt încă necoapte și sufletele care sunt pe deplin mature spiritual
  • luda Iscarioteanul
  • O înțeleaptă avertizare a Domnul nostru Iisus Cristos împotriva lenei
  • Despre o înțeleaptă economisire
  • Salutul de dimineață al cocorilor. Despre sfera vitală cea exterioară (aura)
  • Despre apa pe care o beau păsările
  • Cum pot oamenii să zboare și ei
 • Domnul nostru Iisus Cristos în valea Iordanului
  • Domnul nostru Iisus Cristos și ai Săi în valea Iordanului
  • Hangiul cel prea puțin binevoitor
  • Domnul nostru Iisus Cristos îi anunță hangiului sosirea unei caravane
  • Judecata hangiului referitoare la evrei
  • Alte păreri ale hangiului referitoare la evrei
  • Domnul nostru Iisus Cristos Se mărturisește pe Sine însuși și ne vorbește despre misiunea Sa dumnezeiască
  • Despre originea Mării Moarte
  • Despre originea Mării Caspice
  • Întrebarea hangiului cu privire la cauzele distrugerii Babilonului și a cetății Ninive
  • Prejudiciile adeseori nebănuite ale lenei
  • O critică creatoare, înțeleaptă a regulilor alimentare mozaice
  • Sfaturi alimentare. Despre neajunsurile evidente ale legilor și regulilor care au fost date de unii profeți
  • Despre imperfecțiunea vădită a cunoașterii umane
  • Despre toleranța romanilor
  • Intențiile cele rele ale fariseilor
  • Hangiul îi critică pe preoții evrei
 • INDEX TEMATIC
 • INDEX DE PERSOANE
 • INDEXUL LOCALITĂȚILOR