0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Agricultură-Grădinărit
 3. Cărţi: Viticultură
 4. Viticultură
Carte

Viticultură

Viticultură. Editura
Detalii carte

Autor(i): Prof. dr. ing. Liviu Coriolan Dejeu
Editura: Ceres
Anul apariţiei: 2010
Pagini: 480 (17x24 cm)
Preţ: 43,05 Lei
Disponibilitate: STOC EPUIZAT!
Nu ştim dacă şi când mai primim această carte.


Viticultura reprezintă un sector important al agriculturii României, prin suprafaţa mare pe care o ocupă (192 334 ha la nivelul anului 2008) şi prin gradul mare de intensivitate.

Ea necesită un consum mare de forţă de muncă la hectar, cheltuieli sporite de înfiinţare şi întreţinere, un hectar de vie echivalând cu aproximativ 7 ha culturi agricole. De asemenea, valoarea producţiei la hectar este, în cazul viţei-de-vie, de 6-8 ori mai mare comparativ cu cea a principalelor culturi agricole.

Viţa-de-vie valorifică mai eficient terenuri slab productive pentru alte culturi, cum sunt cele în pantă, erodate, cu fertilitate scăzută, improprii culturilor cerealiere, precum şi nisipurile supuse eroziunii eoliene. Viţa-de-vie valorifică economic şi estetic terenurile din grădinile de lângă casă, unde, prin cultivarea unui sortiment adecvat de soiuri cu coacere eşalonată se poate asigura un conveier în gospodărie.

Suprafaţa însemnată a plantaţiilor viticole, cantitatea apreciabilă de struguri care se recoltează şi se prelucrează anual, absoarbe o parte a populaţiei care lucrează la aplicarea tehnologiilor în plantaţii, în industria vinicolă sau în activităţi conexe (transporturi, comerţ, construcţia de maşini, industria chimică, ambalaje etc). Se apreciază astăzi că un milion de oameni din ţara noastră au ca principală ocupaţie viticultura şi vinificaţia.

Strugurii şi vinul constituie importante produse de schimb în comerţul internaţional, aducând importante profituri.

Importanţa viticulturii rezultă şi din valoarea produselor vitivinicole în alimentaţie, ele având şi acţiune profilactică, terapeutică şi tonifiantă.

Valoarea alimentară a strugurilor se datorează componentelor chimice ale acestora şi formelor uşor accesibile organismului omenesc, la care se adaugă calităţile gustative care fac ca ei să fie savuraţi cu plăcere.

Cuprinsul cărţii: „Viticultură“

 • NOŢIUNI INTRODUCTIVE
  • Istoricul dezvoltării viticulturii
  • Însemnătatea economică a culturii viţei-de-vie
  • Situaţia viticulturii pe plan mondial
  • Patrimoniul viticol naţional
 • Sistematica genului Vitis
 • Morfologia şi anatomia viţei-de-vie
  • Rădăcina
  • Tulpina
  • Mugurii
  • Frunza
  • Cârceii
  • Inflorescenţele
  • Floarea
  • Strugurii
  • Sămânţa
 • Particularităţi fiziologice ale viţei-de-vie
  • Fotosinteza
  • Fotorespiraţia
  • Respiraţia
  • Transpiraţia
  • Rolul hormonilor endogeni în procesele de creştere şi rodire
  • Alimentarea cu apă
  • Nutriţia minerală
  • Rezistenţa la ger
  • Rezistenţa viţei-de-vie la factorii poluanţi din atmosferă
 • Ciclul biologic al viţei-de-vie
  • Ciclul ontogenetic (de viaţă)
  • Ciclul biologic anual
   • Fenofazele creşterii (ciclul vegetativ)
    • Plânsul
    • Dezmuguritul
    • Creşterea lăstarilor
    • Maturarea lăstarilor
    • Căderea frunzelor
    • Repausul mugurilor
   • Fenofazele fructificării (ciclul reproductiv)
    • Diferenţierea mugurilor şi formarea florilor
    • Înfloritul
    • Creşterea boabelor
    • Maturarea boabelor
 • Ecologia viţei-de-vie
  • Influenţa factorilor climatici
  • Influenţa factorilor edafici
  • Influenţa factorilor orografici
  • Influenţa factorilor secundari de biotop
  • Zonarea vitivinicolă
 • Producerea materialului săditor viticol
  • Biologia înmulţirii viţei-de-vie
   • Înmulţirea viţei-de-vie prin seminţe
   • Înmulţirea vegetativă a viţei-de-vie
    • Înmulţirea prin butaşi
    • Înmulţirea prin marcotaj
    • Înmulţirea prin altoire
    • Microînmulţirea „in vitro“
  • Pepiniera viticolă
  • Tehnologia producerii coardelor portaltoi
   • Înfiinţarea plantaţiilor de portaltoi
   • Lucrări de întreţinere aplicate viţelor portaltoi în primii ani
   • Lucrări aplicate în plantaţiile de portaltoi aflate în producţie
  • Tehnologia producerii coardelor altoi
  • Tehnologia producerii viţelor altoite
   • Obţinerea butaşilor altoiţi
   • Cultura viţelor altoite în şcoala de viţe
   • Cultura viţelor altoite în solarii, pe sol ameliorat
   • Producerea viţelor la ghivece nutritive
 • Înfiinţarea plantaţiilor de vii roditoare
  • Sisteme de cultură a viţei-de-vie
  • Tipuri de plantaţii viticole
  • Alegerea terenului pentru înfiinţarea plantaţiilor viticole
  • Proiectarea şi executarea lucrărilor hidroameliorative
  • Organizarea terenului
  • Amenajarea terenului
  • Pregătirea terenului în vederea plantării
   • Alegerea şi amplasarea portaltoilor şi a soiurilor de viţă roditoare
   • Alegerea portaltoilor
  • Alegerea şi amplasarea soiurilor roditoare
  • Stabilirea distanţelor de plantare
  • Plantarea viţei-de-vie
 • Lucrări agrofitotehnice aplicate în plantaţiile tinere de viţă roditoare
  • Lucrările de întreţinere din anul I de la plantare
  • Lucrările de întreţinere din anul al II-lea
  • Lucrările de întreţinere din anul al III-lea de la plantare
  • Folosirea culturilor intercalate de legume în plantaţiile tinere de vii
 • Agrotehnica aplicată în plantaţiile de viţă-de-vie intrate pe rod
  • Tăierea viţei-de-vie
   • Scopul tăierilor în uscat
   • Principiile teoretice care stau la baza tăierilor
   • Sistemele de tăiere, formele de conducere şi tipurile de tăiere practicate în viticultură
   • Clasificarea tăierilor în uscat
   • Tăierea de formare
   • Stabilirea încărcăturii de ochi lăsate la tăiere
   • Tăierea de rodire
   • Tăierea mecanizată a viţei-de-vie
   • Tăierea de regenerare
   • Tăierea hibrizilor direct producători şi a soiurilor „rezistente“
   • Tăierile aplicate în plantaţiile afectate de accidente climatice
   • Tăieri tradiţionale practicate în podgoriile României
   • Forme artistice de cultură a viţei-de-vie
   • Reguli de care se ţine seama la tăiere
   • Unelte folosite la tăiere
   • Scoaterea lemnului căzut la tăiere
  • Copcitul
  • Dirijarea coardelor de rod, palisarea tulpinilor şi a cordoanelor
  • Lucrări şi operaţii în verde
  • Lucrările solului în vii
  • Folosirea erbicidelor în plantaţiile viticole
  • Aplicarea îngrăşămintelor în plantaţiile viticole
  • Sisteme de întreţinere a solului în plantaţiile viticole
  • Irigarea plantaţiilor viticole
  • Combaterea bolilor şi dăunătorilor la viţa-de-vie
 • Recoltarea strugurilor.
 • Anexe
  • Lista soiurilor roditoare admise pentru producerea vinurilor cu denumire de origine controlată (DOC) în România
  • Erbicidele folosite în viticultură
  • Simptomele carenţelor de nutriţie la viţa-de-vie
 • Bibliografie