0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Spiritualitate
 3. Cartea lui Mirdad
Carte

Cartea lui Mirdad

Cartea lui Mirdad. Editura Ram
CumpărDetalii carte

O povestire divin inspirată

Autor(i): Mikhail Naîmy,
Editura: Ram
Pagini: 190 (13x20 cm)
Preţ: 27,00 Lei
Disponibilitate: în stoc

Mikhail Naîmy este prieten şi biograf al lui Khalil Gibran. Împreună au întemeiat o mişcare activă pentru revitalizarea literaturii arabe.

Cartea lui Mirdad şi-a aflat un loc călduros şi trainic în inimile cititorilor. Legenda, misticismul şi poezia au fost îngemănate cu o magică măiestrie, în această inedită povestire, inspirată de înţelepciunea lui Dumnezeu.

„Iubirea nu este o virtute. Iubirea este o trebuinţă; mai mare decât pâinea şi apa; mai mare decât lumina şi aerul. Iubirea este destulă răsplată pentru Iubire, după cum ura este destulă osândă pentru ură.“

„Biruitorul despre care vă vorbesc este Omul deplin întregit şi stăpân pe sine însuşi. Pentru cel mai simplu om, Biruitorul apare ca fiind cel mai simplu dintre oameni. Celui evoluat îi apare ca fiind evoluat. Dar mereu rămân laturi ale sale pe care nici un om, în afara unui Biruitor, nu le poate simţi sau înţelege. De aici singurătatea lui şi simţământul său de a fi în lume şi totuşi nu al ei.“

Cuprinsul cărţii: „Cartea lui Mirdad“

 • MIKHAIL NAÎMY
 • POVESTEA CĂRŢII
 • STAREŢUL VRĂJIT
 • VALEA DE CREMENE
 • PĂZITORUL CĂRŢII
 • CARTEA LUI MIRDAD
 • Mirdad se dezvăluie pe sine şi vorbeşte despre văluri şi peceţi
 • Despre Cuvântul Creator EU - este obârşia şi miezul tuturor lucrurilor
 • Sfânta Treime şi Echilibrul Desăvârşit
 • Omul este un Dumnezeu în faşă!
 • Despre retorte şi ciururi. Cuvântul lui Dumnezeu şi cel al omului
 • Despre stăpân şi slujitor. Însoţitorii îşi spun părerea despre Mirdad
 • Micayon şi Naronda ţin sfat de noapte cu Mirdad, care le vesteşte potopul ce va veni şi le porunceşte să fie pregătiţi
 • Cei şapte îl caută pe Mirdad în Cuibul de Vultur, unde el îi sfătuieşte să se ferească de a face fapte în ascuns
 • Calea către viaţa fără de durere. Însoţitorii ar vrea să afle dacă Mirdad este Călătorul Tainic.
 • Despre judecată şi despre ziua Judecăţii de Apoi
 • Iubirea este Legea lui Dumnezeu!
 • Despre tăcerea creatoare. Vorbirea este în cel mai bun caz o minciună sinceră
 • Despre Rugăciune
 • Sfatul dintre doi arhangheli şi sfatul dintre doi arhidemoni, la naşterea Omului de la începutul vremurilor
 • Shamadam se sileşte să-l izgonească pe Mirdad din Arcă. Învăţătorul vorbeşte despre a înjosi şi a fi înjosit şi despre a cuprinde lumea în Sfânta Înţelegere
 • Despre creditori şi datornici. Ce este Banul? Rustidion scutit de datoria sa către Arcă
 • Shamadam se foloseşte de mită în lupta lui împotriva lui Mirdad
 • Mirdad ghiceşte moartea tatălui lui Himbal şi împrejurările ei. El vorbeşte despre Moarte. Timpul este cel mai mare scamator. Roata Timpului, osia şi obada ei.
 • Logica şi Credinţa. Negarea de sine este afirmare de Sine. Cum să oprim roata Timpului. A plânge şi a râde.
 • Unde ne ducem după ce murim? Despre Căinţă.
 • Sfânta Omni-Voinţă. De ce se petrec lucrurile aşa cum se petrec şi când se petrec
 • Mirdad îl despovărează pe Zamora de taina sa şi vorbeşte despre Bărbat şi Femeie, despre Căsătorie, despre Celibat şi despre Biruitor.
 • Mirdad o lecuieşte pe Sim-Sim şi vorbeşte despre bătrâneţe
 • Este îngăduit să ucizi pentru a mânca?
 • Sărbătoarea Vinului şi pregătirile ei. Mirdad dispare în ajunul ei
 • Mirdad le cuvântează pelerinilor la Ziua Vinului şi uşurează Arca de o parte din încărcătura ei moartă
 • Adevărul trebuie împărtăşit tuturor sau numai celor puţini şi aleşi? Mirdad dezvăluie taina dispariţiei sale din Ajunul Zilei Vinului şi vorbeşte despre Falsa Autoritate
 • Prinţul din Bethar apare în Cuibul de Vultur împreună cu Shamadam. Discuţia despre Război şi Pace. Mirdad este prins în capcană de Shamadam.
 • Shamadam încearcă zadarnic să-i câştige de partea sa pe însoţitori. Mirdad se întoarce în mod miraculos şi le dăruie tuturor însoţitorilor, în afară de Shamadam, îmbraţişarea Credinţei.
 • Visul lui Micayon dezvăluit de către Învăţător
 • Marea Aspiraţie
 • Despre păcat şi despre lepădarea acoperirii cu frunza de viţă
 • Despre Noapte - Cântăreţul fără seamăn
 • Despre Oul Cosmic
 • Licăriri asupra Căii către Dumnezeu
 • Ziua Arcei şi ritualurile ei. Cuvântul Prinţului din Bethar despre Făclia Vie
 • Învăţătorul vesteşte mulţimilor potopul de foc şi de sânge, arată calea de scăpare şi porneşte la drum Arca sa.