0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Spiritualitate
 3. Bushido - codul samurailor
Carte

Bushido - codul samurailor

Bushido - codul samurailor. Editura Herald
CumpărDetalii carte

Autor(i): Inazo Nitobe
Editura: Herald
Colecţia: Scrieri iniţiatice
Anul apariţiei: 2009
Pagini: 156 (13x22 cm)
Preţ: 27,00 Lei
Disponibilitate: în 7-14 zile

„Bushido, Codul samurailor“ este o încercare de a dezvălui una din minunatele feţe ale sufletului japonez.

Nu ştim de unde a venit acest popor în arhipelagul pe care îl populează în prezent. Să fi venit din insulele sudului ca o ramură a rasei malaeze sau din continentul asiatic ca un membru al marii familii mongole? Antropologia şi lingvistică n-au dat până în prezent un răspuns decisiv. Cert este ca strămoşii lui s-au înstăpânit peste cele peste patru mii de insule, din timpuri preistorice; şi-au durat cu „dârzenia de bronz“ a caracterului lor o lume în care şi-au plantat cireşii, templul şi căminul, pe un pământ bântuit de taifunuri, zguduit de cutremure, învăpăiat de vulcani, şi au dat lumii, prin urmaşii lor, o civilizaţie ce ne stârneşte admiraţia. Din rândul acestor fii ai soarelui s-au ivit samuraii.

Samuraii reprezintă o clasă sau o castă de războinici întemeiată pe la sfârşitul secolului al XII-lea, în plin feudalism medieval, într-o perioadă de început a shogunatului Kamakura. Selecţia samurailor se făcea pe criterii severe în privinţa calităţilor fizice şi sufleteşti ale luptătorului. Bushido, codul principiilor morale ale acestor cavaleri, încorpora în concept aceste „table ale legii“ care preexistau în inimile lor. Sursele acestui cod sunt profund religioase: shintoismul şi budismul Zen. Disciplinele fizice: scrima (ken-Jiu-tsu), tragerea cu arcul (kiu-Jiu-tsu), judo, Jiu-jitsu, mânuirea evantaiului de fier (tes-sen), aruncare suliţei (nagotana), au fost transformate de maeştrii de luptă, adepţi ai budismului zen, în discipline ale spiritului menite să dezvolte în discipol voinţa, puterea de concentrare şi stăpânirea de sine. Sabia, sufletul samuraiului, era un lucru spiritual.

Războinicii care dovedeau însuşiri superioare erau iniţiaţi în tehnicile ezoterice ale acestor discipline, tehnicile de luptă devenind totodată mijloacele de desăvârşire interioară şi căi ce duc la iluminare (satori). Samuraiul ducea o viaţă simplă şi sobră, ascetică, care semăna mult cu cea a călugărilor; unii luptători chiar îmbrăcau rasa de călugar peste armură şi îşi rădeau capul. Învăţăturile religioase şi preceptele înţelepţilor chinezi le-au substanţializat sufletul în care împăcarea cu soarta, detaşarea de cele lumeşti, seninătatea în faţa morţii, dragostea de glie, pietatea filială, devotamentul pentru Daimyo sau Shogun se invederează ca sublimul rod.

Raţiunea de a fi a samuraiului era de a suferi pentru binele altuia şi crezul lui se traducea, în ultimă analiza, în supremul gest: acela de a muri pentru altul, a fi credincios celui pe care îl slujeşti până la moarte, şi mai mult, a-l „urma în moarte“ (junshi).

Nu putem să nu simţim în aceasta măreţia „sufletului japonez“ (Yamato Damashi), suflet pe care îl pot exprima atât de fericit gingaşa floare de cireş şi teribila sabie de samurai.

Cuprinsul cărţii: „Bushido - codul samurailor“

 • Cuvânt înainte
 • Bushido ca sistem moral
 • Izvoarele Bushido-ului
 • Despre sentimentul dreptăţii şi al corectitudinii
 • Despre curaj şi vitejie
 • Bunătatea şi simţul compasiunii
 • Politeţea
 • Despre sinceritate sau dragoste de adevăr
 • Onoarea
 • Devotamentul
 • Educaţia şi pregătirea samuraiului
 • Stăpânirea de sine
 • Obiceiul sinuciderii şi al răzbunării
 • Sabia sau sufletul samuraiului
 • Educaţia şi situaţia socială a femeii
 • Influenţa Bushido-ului
 • Bushido trăieşte încă?
 • Viitorul Bushido-ului