0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Agricultură-Grădinărit
 3. Exploataţia agricolă familială
Carte

Exploataţia agricolă familială

Exploataţia agricolă familială. Editura Cetatea de Scaun
CumpărDetalii carte

Solidaritate de interes

Autor(i): Gheorghe Stanciu, Gheorghe Predilă
Editura: Cetatea de Scaun
Anul apariţiei: 2007
Pagini: 222 (15x21 cm)
Preţ: 22,00 Lei
Disponibilitate: în stoc

Din punctul de vedere al producţiei agricole, România este înzestrată fericit. Se dispune de favorabilităţi naturale, de tradiţie şi de pricepere a oamenilor, pentru realizarea unei game largi de produse agricole - cereale, plante tehnice, furaje, legume, fructe, flori, struguri, cartofi, etc. Sunt puţine ţări în lume unde clima, solul şi diversitatea plantelor oferă, pentru toţi locuitorii, produse alimentare naturale atât de plăcute, de calitate şi cu valoare nutriţională ridicată, aşa cum se petrece, din fericire, la noi în ţară.

Sunt pe deplin justificate în acest sens preocupările autorităţilor publice ale statului, inclusiv componenta financiară (bănci, aşezări, etc), şi, mai cu seamă, eforturile şi iniţiativele marei mase de operatori privaţi (producători, industriaşi, comercianţi) pentru aşezarea lor pe baze moderne. În perioada de faţă se află în actualitate măsurile de organizare structurală bazate pe unirea forţelor, de conlucrarea de grup şi pe un spirit real de solidaritate, care să asigure protecţie şi performanţă tuturor celor interesaţi înainte de toate, în producţia agricolă. Cooperaţia agricolă, în diversitatea ei de forme, de modalităţi şi de domenii, îşi are aici deplina justificare şi menire.

Pe de altă parte, proiectele investiţionale, de structură, din cuprinsul spaţiului rural, urmăresc implicit obiectivele producţiei agricole, cerinţele procesării şi comercializării acesteia, dar mai ales dezvoltarea serviciilor specifice, instrucţia şi pregătirea comunităţilor, atragerea şi încurajarea tineretului satelor şi multe astfel de obiective de interes general.

Toate aceste teme majore, mai actuale ca oricare dacă ţinem seama de implicaţiile ce ţin de integrarea României în Uniunea Europeană, şi mai ales de starea precară a majorităţii exploataţiilor agricole familiale din ţara noastră, care trebuie să devină surse de bunăstare, de interes şi de satisfacţii atât pentru familiile de mici producători şi, implicit, pentru întreaga comunitate, îşi găsesc rezolvarea, în contribuţia modestă a autorilor cărţii „Exloataţia agricolă familială – solidaritate de interes“.

Cuprinsul cărţii: „Exploataţia agricolă familială“

 • Introducere
 • Producţia agricolă, piaţa agricolă
  • Agricultura româniei şi integrarea europeană
  • Piaţa agricolă, factorul principal al redresării şi al performantelor în agricultură
  • Fără organizare structurală, nu pot fi succese pe măsură
 • Solidaritatea de interese
  • Cooperarea agricolă
   • Unele aspecte ale cooperaţiei agricole din ţările Uniunii Europene
   • Cooperativele, veriga lipsă a sistemului agriculturii României
  • Ghidul practic european al cooperaţiei agrare
   • Cooperaţia, funcţia ei de solidaritate, democraţie şi educativă
   • Cum ia naştere o cooperativă
   • Bazele juridice ale cooperaţiei
   • Experienţa europeană privind fiscalitatea în cooperaţie
   • Cooperaţia agricolă. Obiectivele sale, tipuri de cooperare
   • Cooperativa pentru creditul agricol
   • Cooperativele agricole pentru aprovizionare
   • Cooperativele agricole pentru servicii şi pentru mecanizarea agriculturii
   • Cooperative pentru recoltarea, conservarea, procesarea şi vânzarea produselor agricole
   • Cooperativele agricole pentru arendarea terenurilor şi pentru gestionarea acestora în sistem asociativ
   • Împrumuturile băneşti asociative, asistenţa mutuală în agricultură
   • Cooperative pentru îmbunătăţirea activităţilor agricole
 • Politica comunitară a dezvoltării rurale, idei şi orientări ale politicii româneşti în domeniu
  • Obiective ale strategiei europene în domeniul agrar şi al spaţiului rural
  • Condiţiile dezvoltării echilibrate, agricultură durabilă, prosperitate rurală
  • Este neapărat nevoie să ne afirmăm
  • Repere ale revigorare satului românesc
  • Necesitatea intervenţiilor pubuce de substanţă, în poltica agrară a României
  • Încheiere
  • Bibliografie selectivă
  • Anexe
   • Legea cooperaţiei agricole
   • Statutul tip al cooperativelor agricole
   • Extras din legislaţia europeană în materie. Prevederi ale Codului Civil italian cu referire la societăţile cooperatiste - idei pentru legislaţia cooperatistă românească