0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărți: Religie
 3. Cărți: Creștinism
 4. Cartea lui Enoh
Carte

Cartea lui Enoh

Coperta cărții: Cartea lui Enoh de la editura Herald.
Cartea: Cartea lui Enoh
Autor: * * *
Editura: Herald
Cumpăr
Autor(i): * * *
Editura: Herald
Colecţia: Manuscris
Anul apariţiei: 2022
Pagini: 240 (13x22 cm)
ISBN:9789731119373
Preţ: 48,00 Lei
Disponibilitate: în stoc

„Cartea lui Enoh“, scrisă probabil în sec. II sau I î. H. și descoperită în Etiopia în 1773, este una dintre cele mai vechi mărturii mistice existente și cel mai important text al corpusului pseudoepigrafic biblic.

Pomenită în Zohar și în Epistola Sf. Iuda, „Cartea lui Enoh“ a exercitat o puternică influență asupra gânditorilor evrei și creștini, inclusiv asupra autorilor Noului Testament. Câteva teme familiare precum: introducerea răului în lume de către „îngerii căzuți“, epoca mesianică, Noul Ierusalim, învierea și Judecata de Apoi sunt numai câteva dintre ele.

Bogăția de detalii și simbolismul folosit de patriarhul Enoh în descrierea viziunilor sale legate de îngeri și demoni, de cerurile și iadurile din lumea de dincolo sunt egalate doar de Revelația Sf. Ioan. În ciuda caracterului său fragmentar, Cartea lui Enoh poate fi considerată expresia clară a trăirii și cunoașterii mistice din timpul Vechiului Testament cu consecințe de netăgăduit și în vremea celui Nou.

Cuprinsul cărţii: „Cartea lui Enoh“

 • CUVÂNT ÎNAINTE: Literatura apocaliptică
  • Cartea lui Enoh: părțile sale componente
  • Paternitatea cărții
  • Limba
  • Cuprinsul general
  • Importanța acestei cărți în studierea originilor creștinismului.
  • Notă
 • Cartea lui Enoh
  • Pilda lui Enoh despre soarta viitoare a păcătoșilor și a celor drepți
  • Căderea îngerilor; coruperea omenirii; intervenția îngerilor pentru omenire. Judecățile hotărâte de Dumnezeu pentru îngeri; împărăția mesianică (un fragment noahic)
  • Călătoriile lui Enoh pe Pământ și prin Sheol
  • Prima călătorie
  • Numele și însărcinările celor șapte arhangheli
  • Locul premergător și final al pedepsirii îngerilor căzuți (al stelelor căzute)
  • Focul ce se ocupă de luminătorii cerului
  • Cei șapte munți dinspre nord-vest și pomul vieții
  • Ierusalimul și munții, văile și apele curgătoare
  • Continuarea călătoriei spre răsărit
  • Călătoria lui Enoh spre miazănoapte
  • Călătoria spre miazăzi
 • Pildele
  • Prima pildă
   • Judecata viitoare a păcătoșilor
   • Sălașul celor drepți și al celui ales
   • Cei patru arhangheli
   • Taine astronomice
   • Lăcașul înțelepciunii și cel al nedreptății
   • Taine astronomice
  • Pilda a doua
   • Soarta apostaților; cerul nou și pământul nou
   • Stăpânul zilelor și Fiul Omului
   • Rugăciunea celor drepți pentru răzbunare
   • Izvorul dreptății; Fiul Omului; sălașul celor drepți; judecata regilor și a celor puternici
   • Puterea și înțelepciunea alesului
   • Slăvirea și izbânda celor drepți; căința neamurilor
   • Învierea morților și despărțirea prin judecată a drepților de păcătoși
   • Cei șapte munți de metal și Alesul
   • Câmpia judecății; îngerii pedepsirii; adunarea Alesului
   • Fragment noahic despre prima judecată a lumii
   • Judecata finală a lui Azazel, a veghetorilor și a odraslelor lor
   • U ltima luptă a puterilor păgâne împotriva lui Israel
   • Întoarcerea din exil.
  • Pilda a treia.
   • Fericirea sfinților
   • Luminile și tunetul
 • Fragment din cartea lui Noe
  • Zguduirea cerului; Behemoth și Leviathanul
  • Îngerii pornesc să măsoare Paradisul; judecata celor drepți de către Cel Ales; proslăvirea Alesului
  • Judecata regilor și a celor puternici; fericirea celor drepți
  • Căința zadarnică a regilor și a celor puternici
  • Vedenia îngerilor căzuți în locul unde sunt aceștia osândiți
  • Enoh îi prevestește lui Noe potopul și cum acesta va fi ferit
  • Îngerii apelor cărora li s-a dat poruncă să le țină în frâu
  • Făgăduința dată de Dumnezeu lui Noe; locurile unde vor fi judecați îngerii și regii
  • Mihail și Rafael uimiți de asprimea judecății
  • Numele și însărcinările (îngerilor căzuți și ale) demonilor; jurământul de taină
  • Încheierea celei de-a treia pilde.
  • Ultima răpire a lui Enoh.
  • Două vedenii mai timpurii ale lui Enoh
 • Cartea mersului luminătorilor cerești
  • Soarele
  • Luna și fazele sale
  • Anul lunar
  • Cele douăsprezece vânturi și porțile lor
  • Cele patru hotare ale lumii; cei șapte munți, cele șapte râuri etc.
  • Soarele și Luna; creșterea și descreșterea Lunii
  • Recapitularea unora dintre legi
  • Pervertirea naturii și a corpurilor cerești datorată păcatului oamenilor
  • Tablele cerești și misiunea lui Enoh
  • Însărcinarea dată lui Enoh; cele patru zile intercalate; stelele ce cârmuiesc anotimpurile și lunile
 • Vedeniile din vis
  • Prima vedenie din vis a potopului
  • A doua vedenie din vis a lui Enoh; istoria lumii până la întemeierea împărăției mesianice
  • Căderea îngerilor și coruperea omenirii
  • Venirea celor șapte arhangheli
  • Pedeapsa dată de arhangheli îngerilor căzuți
  • Potopul și salvarea lui Noe
  • De la moartea lui Noe până la Exod
  • Israel în deșert, primirea legii, intrarea în Palestina
  • Din vremea judecătorilor până la construirea templului
  • Cele două împărății ale lui Israel și Iuda; distrugerea Ierusalimului.
  • Prima perioadă a conducătorilor angelici: de la distrugerea Ierusalimului la întoarcerea din robie
  • A doua perioadă: din vremea lui Cyrus până în timpul lui Alexandru cel Mare
  • A treia perioadă: de la Alexandru cel Mare la stăpânirea greco-siriană
  • A patra perioadă: de la stăpânirea greco-siriană la răzvrătirea macabeeană
  • Ultimul atac al neamurilor asupra evreilor
  • Judecata îngerilor căzuți, păstorii și apostații
  • Noul Ierusalim, convertirea neamurilor care au supraviețuit, învierea celor drepți, Mesia
 • Secțiunea finală a cărții
  • Cartea lui Enoh despre prevenirea copiilor săi
  • Povața dată de Enoh copiilor săi
  • Apocalipsa săptămânilor
  • Ultimele trei săptămâni
  • Povățuirea celor drepți
  • Suferințele păcătoșilor
  • Mâhnirea lui Enoh; noi suferințe pregătite pentru păcătoși
  • Motive de nădejde pentru cei drepți; nenorociri pentru nelegiuiți
  • Pedepsele pregătite pentru păcătoși și pentru posesorii de bogății nelegiuite
  • Îngăduința de sine a păcătoșilor; păcatul creat de om; toate păcatele însemnate în cer
  • Nenorocirile ce îi așteaptă pe cei fără credință; starea rea a păcătoșilor în zilele de pe urmă; alte nenorociri
  • Păcătoșii se omoară între ei; judecata îngerilor căzuți; păzirea celor drepți; alte nenorociri pentru păcătoși
  • Frica de Dumnezeu; întreaga natură se teme de el, dar nu și păcătoșii
  • Spaimele zilei judecății; destinele potrivnice ale drepților de pe pământ
  • Destinele diferite ale drepților și ale păcătoșilor; noi obiecții ale păcătoșilor
  • Asigurările date celor drepți; avertizările date păcătoșilor și celor care răstălmăcesc cuvintele dreptății
  • Dumnezeu și Mesia care vor sălășlui cu omul
 • Fragment din cartea lui Noe
 • Un adaos la cartea lui Enoh
 • Bibliografie selectivă