0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărți: Religie
 3. Cărți: Creștinism
 4. Cartea înțelepciunii lui Solomon
Carte

Cartea înțelepciunii lui Solomon

Coperta cărții: Cartea înțelepciunii lui Solomon de la editura Herald.
Cartea: Cartea înțelepciunii lui Solomon
Autor: * * *
Editura: Herald
Cumpăr
Autor(i): * * *
Editura: Herald
Colecţia: Manuscris
Anul apariţiei: 2023
Pagini: 176 (13x22 cm)
ISBN:9789731119496
Preţ: 39,00 Lei
Disponibilitate: în stoc

„Cartea înțelepciunii lui Solomon“ s-a bucurat multă vreme de reputația de a fi cea mai interesantă scriere din corpusul apocrif. Această carte este inclusă în așa numita „literatură sapiențială a evreilor“, al cărei principal obiectiv îl reprezintă discutarea problemei vieții și a condițiilor acesteia. Atât gândirea, pătrunsă de un puternic spirit religios, cât și expresia se situează la un nivel înalt.

Formată din două părți mai degrabă complementare, una dedicată înțelepciunii ca mijlocitor între Dumnezeu și oameni (numită și „cartea eshatologiei“), iar cealaltă lui Dumnezeu ce comunică direct cu creația, „Cartea înțelepciunii lui Solomon“ este o operă ce merită să fie descoperită fiindcă reprezintă un strălucit exemplu al influenței gândirii grecești asupra modului de a înțelege și comunica tradiția ebraică.

Altfel spus, cu câțiva ani înainte de Iisus, un evreu cultivat din Alexandria a îndrăznit să-și exprime credința și tradițiile sale seculare într-o limbă nouă: cea a retoricii grecești, autorul avându-i în vedere pe contemporanii săi, atât evrei cât și păgâni.

Așa se explică de ce scrierea aceasta este cu totul diferită de celelalte cărți ale Vechiului Testament, exprimând într-un fel chintesența acestuia. Și putem spune că se ajunge până în punctul în care intuițiile autorului cu privire la înțelepciunea divină - care este ajutorul și călăuza oamenilor - au adus Sf. Pavel și Sf. Ioan unele dintre conceptele și cuvintele prin care aceștia să exprime taina lui Iisus, înțelepciunea lui Dumnezeu.

Cuprinsul cărţii: „Cartea înțelepciunii lui Solomon“

 • INTRODUCERE
  • Scurtă prezentare a cărții
  • Titlul
  • Manuscrisele
  • Versiunile
  • Data
  • Natura compozită
  • Paternitate și limbă
  • Relația cu alte cărți din Vechiul și Noul Testament
  • Teologia și filozofia cărții
  • Principalele abordări critice
  • Ediții
  • NOTĂ
 • CARTEA ÎNȚELEPCIUNII LUI SOLOMON
  • Religia adevărată duce la nemurire binecuvântată
  • Păcătosul nu poate scăpa de pedeapsă
  • Dumnezeu nu face oamenii să sufere de bună voie; ei singuri atrag asupra lor pedeapsa și moartea
  • De aceea ei se vor bucura din plin de viața aceasta și îi vor zdrobi pe cei ale căror vieți o condamnă pe a lor
  • Dar ei greșesc; pe cei drepți îi așteaptă o viață viitoare, și atunci îi vor birui pe nelegiuiți
  • Însă nedrepții vor fi pedepsiți, atât ei cât și stirpea lor nelegiuită, pe când drepții, deși fără de urmași, vor fi răsplătiți
  • Moartea timpurie a celor drepți este urmată de nemurire, iar amintirea necredincioșilor va pieri
  • Remușcările nelegiuiților la judecată. Privirea acestora înapoi
  • Fericirea celor drepți și soarta nenorocită a nelegiuiților
  • Povățuire către conducători
  • Înțelepciunea dorește să fie găsită
  • Soritele
  • Solomon făgăduiește că va vorbi despre natura înțelepciunii
  • Solomon este la început la fel ca toți oamenii; înțelepciunea dată lui ca răspuns la rugăciune
  • Valoarea înțelepciunii
  • Marea știință a lui Solomon a venit din acest mare dar al înțelepciunii
  • Însușirile înțelepciunii; izvorul ei; lucrarea ei
  • Solomon și-a dorit înțelepciunea ca mireasă pentru ca aceasta să-l sprijine atât în problemele publice cât și în cele intime; dar numai Dumnezeu o putea dărui
  • Solomon se roagă la Dumnezeu pentru acest dar, susținând propria sa slăbiciune umană și măreția sarcinii sale
  • Lucrarea înțelepciunii în istorie de la Adam la Moise. Deosebirea dintre soarta lui Israel și cea a Egiptului; instrumentul pedepsei pentru egipteni a devenit instrument în folosul lui Israel
  • Caracterul just al retribuției - țelul lui Dumnezeu
  • Dumnezeu, chiar dacă-i atotputernic, este plin de milă și îndurare
  • Așa cum se arată prin răbdarea sa cu canaaniții
  • Atotputernicia lui Dumnezeu arată că îngăduința Sa se datorează milei Sale
  • Mila Sa ca pildă pentru oameni
  • Cei care nu s-au schimbat după purtarea plină de îngăduință au primit o pedeapsă mai grea
  • Omul, fiind nesăbuit prin firea sa, nu-l poate cunoaște pe Dumnezeul cel adevărat
  • Unii oameni nu au nici o scuză, căci se închină la obiecte făcute de ei înșiși
  • Nebun este cârmaciul care pentru a fi în siguranță se roagă unei bucăți netrebuincioase de lemn
  • Idolatrii vor fi pedepsiți
  • Originea idolatriei
  • Răul provine din idolatrie
  • Câștigul din închinarea la Dumnezeul Cel adevărat
  • Un alt exemplu de plăsmuire a idolilor
  • Egiptenii se închinau la animale lipsite de minte și murdare și din această pricină au fost pedepsiți prin acestea. Animalele mici, cum este prepelița, le-au adus foloase israeliților
  • Este adevărat că au fost trimiși șerpi împotriva israeliților, dar acest lucru s-a petrecut pentru a-i mustra
  • Cum au fost egiptenii pedepsiți prin foc și israeliții au tras foloase
  • Plaga întunericului
  • Egiptenii hotărăsc să aducă moarte asupra israeliților, dar sunt uciși ei înșiși
  • Dar în cazul egiptenilor nimic nu putea opri moartea
  • Făptura a luptat pentru poporul ales, și împotriva egiptenilor
  • Minunile explicate prin teoria transformării elementelor
 • BIBLIOGRAFIE