0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Religie
 3. Cărţi: Creştinism
 4. Cartea înţelepciunii lui Solomon
Carte

Cartea înţelepciunii lui Solomon

Cartea înţelepciunii lui Solomon. Editura Herald
CumpărDetalii carte

Autor(i): * * *
Editura: Herald
Colecţia: Manuscris
Pagini: 157 (13x22 cm)
Preţ: 29,00 Lei
Disponibilitate: în stoc

„Cartea înţelepciunii lui Solomon“ s-a bucurat multă vreme de reputaţia de a fi cea mai interesantă scriere din corpusul apocrif. Această carte este inclusă în aşa numita „literatură sapienţială a evreilor“, al cărei principal obiectiv îl reprezintă discutarea problemei vieţii şi a condiţiilor acesteia. Atât gândirea, pătrunsă de un puternic spirit religios, cât şi expresia se situează la un nivel înalt.

Formată din două părţi mai degrabă complementare, una dedicată înţelepciunii ca mijlocitor între Dumnezeu şi oameni (numită şi „cartea eshatologiei“), iar cealaltă lui Dumnezeu ce comunică direct cu creaţia, „Cartea înţelepciunii lui Solomon“ este o operă ce merită să fie descoperită fiindcă reprezintă un strălucit exemplu al influenţei gândirii greceşti asupra modului de a înţelege şi comunica tradiţia ebraică.

Altfel spus, cu câţiva ani înainte de Iisus, un evreu cultivat din Alexandria a îndrăznit să-şi exprime credinţa şi tradiţiile sale seculare într-o limbă nouă: cea a retoricii greceşti, autorul avându-i în vedere pe contemporanii săi, atât evrei cât şi păgâni.

Aşa se explică de ce scrierea aceasta este cu totul diferită de celelalte cărţi ale Vechiului Testament, exprimând într-un fel chintesenţa acestuia. Şi putem spune că se ajunge până în punctul în care intuiţiile autorului cu privire la înţelepciunea divină - care este ajutorul şi călăuza oamenilor - au adus Sf. Pavel şi Sf. Ioan unele dintre conceptele şi cuvintele prin care aceştia să exprime taina lui Iisus, înţelepciunea lui Dumnezeu.

Cuprinsul cărţii: „Cartea înţelepciunii lui Solomon“

 • INTRODUCERE
  • Scurtă prezentare a cărţii
  • Titlul
  • Manuscrisele
  • Versiunile
  • Data
  • Natura compozită
  • Paternitate şi limbă
  • Relaţia cu alte cărţi din Vechiul şi Noul Testament
  • Teologia şi filozofia cărţii
  • Principalele abordări critice
  • Ediţii
  • NOTĂ
 • CARTEA ÎNŢELEPCIUNII LUI SOLOMON
  • Religia adevărată duce la nemurire binecuvântată
  • Păcătosul nu poate scăpa de pedeapsă
  • Dumnezeu nu face oamenii să sufere de bună voie; ei singuri atrag asupra lor pedeapsa şi moartea
  • De aceea ei se vor bucura din plin de viaţa aceasta şi îi vor zdrobi pe cei ale căror vieţi o condamnă pe a lor
  • Dar ei greşesc; pe cei drepţi îi aşteaptă o viaţă viitoare, şi atunci îi vor birui pe nelegiuiţi
  • Însă nedrepţii vor fi pedepsiţi, atât ei cât şi stirpea lor nelegiuită, pe când drepţii, deşi fără de urmaşi, vor fi răsplătiţi
  • Moartea timpurie a celor drepţi este urmată de nemurire, iar amintirea necredincioşilor va pieri
  • Remuşcările nelegiuiţilor la judecată. Privirea acestora înapoi
  • Fericirea celor drepţi şi soarta nenorocită a nelegiuiţilor
  • Povăţuire către conducători
  • Înţelepciunea doreşte să fie găsită
  • Soritele
  • Solomon făgăduieşte că va vorbi despre natura înţelepciunii
  • Solomon este la început la fel ca toţi oamenii; înţelepciunea dată lui ca răspuns la rugăciune
  • Valoarea înţelepciunii
  • Marea ştiinţă a lui Solomon a venit din acest mare dar al înţelepciunii
  • Însuşirile înţelepciunii; izvorul ei; lucrarea ei
  • Solomon şi-a dorit înţelepciunea ca mireasă pentru ca aceasta să-l sprijine atât în problemele publice cât şi în cele intime; dar numai Dumnezeu o putea dărui
  • Solomon se roagă la Dumnezeu pentru acest dar, susţinând propria sa slăbiciune umană şi măreţia sarcinii sale
  • Lucrarea înţelepciunii în istorie de la Adam la Moise. Deosebirea dintre soarta lui Israel şi cea a Egiptului; instrumentul pedepsei pentru egipteni a devenit instrument în folosul lui Israel
  • Caracterul just al retribuţiei - ţelul lui Dumnezeu
  • Dumnezeu, chiar dacă-i atotputernic, este plin de milă şi îndurare
  • Aşa cum se arată prin răbdarea sa cu canaaniţii
  • Atotputernicia lui Dumnezeu arată că îngăduinţa Sa se datorează milei Sale
  • Mila Sa ca pildă pentru oameni
  • Cei care nu s-au schimbat după purtarea plină de îngăduinţă au primit o pedeapsă mai grea
  • Omul, fiind nesăbuit prin firea sa, nu-l poate cunoaşte pe Dumnezeul cel adevărat
  • Unii oameni nu au nici o scuză, căci se închină la obiecte făcute de ei înşişi
  • Nebun este cârmaciul care pentru a fi în siguranţă se roagă unei bucăţi netrebuincioase de lemn
  • Idolatrii vor fi pedepsiţi
  • Originea idolatriei
  • Răul provine din idolatrie
  • Câştigul din închinarea la Dumnezeul Cel adevărat
  • Un alt exemplu de plăsmuire a idolilor
  • Egiptenii se închinau la animale lipsite de minte şi murdare şi din această pricină au fost pedepsiţi prin acestea. Animalele mici, cum este prepeliţa, le-au adus foloase israeliţilor
  • Este adevărat că au fost trimişi şerpi împotriva israeliţilor, dar acest lucru s-a petrecut pentru a-i mustra
  • Cum au fost egiptenii pedepsiţi prin foc şi israeliţii au tras foloase
  • Plaga întunericului
  • Egiptenii hotărăsc să aducă moarte asupra israeliţilor, dar sunt ucişi ei înşişi
  • Dar în cazul egiptenilor nimic nu putea opri moartea
  • Făptura a luptat pentru poporul ales, şi împotriva egiptenilor
  • Minunile explicate prin teoria transformării elementelor
 • BIBLIOGRAFIE