0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărți: Religie
 3. Cărți: Creștinism
 4. Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 2
Carte

Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 2

Coperta cărții: Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 2 de la editura Shambala.
Cartea: Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 2
Autor: Jakob Lorber
Editura: Shambala
Cumpăr
Autor(i): Jakob Lorber
Editura: Shambala
Anul apariţiei: 2002
Pagini: 284 (20x29 cm)
ISBN:9789739966160
Preţ: 65,00 Lei
Disponibilitate: în stoc

Acest al doilea volum al cărții „Marea Evanghelie a lui Ioan“ care este, fără îndoială, cea mai remarcabilă lucrare divin inspirată a lui Jakob Lorber, continuă revelațiie detaliate despre aspecte din viața lui Iisus, în cei trei ani ai misiunii sale spirituale pe Pământ, timp în care a desfășurat o intensă, extraordinar de bogată și uluitoare activitate spirituală.

Cuprinsul cărţii: „Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 2“

 • Perioada evenimentelor din vol. II: Vara anului 30.
 • Prima călătorie a Domnului. Popasul lui Iisus în Kis și Nazaret.
  • Despre pedepsirea răufăcătorilor.
  • Iuda-Iscarioteanul, hoț de aur.
  • Folosirea corectă a puterii vindecătoare și a celei de a face miracole.
  • Vizita și descrierea unei peșteri de stalactite.
  • Povestea comorilor găsite.
  • Formarea și surparea grotei cu formațiuni carstice.
  • Faustus găsește comorile în magazie, orânduite și bine păzite.
  • Despre împărăția cerurilor.
  • Domnul explică, prin câteva exemple, natura raiului și a iadului.
  • Legea ordinii divine.
  • Plecarea Domnului și a discipolilor Săi spre Nazaret.
  • A doua înviere din moarte a Sarei.
  • Întâlnirea dintre Iair și soția lui.
  • Despre diferența dintre puterea omenească și cea dumnezeiască.
  • Mărturia lui Philopold despre dumnezeirea lui Iisus.
  • Domnul merge în sinagogă.
  • Domnul explică un text din Isaia.
  • Despre natura lui Dumnezeu și despre adevărata Lui slujire.
  • Obrăznicia și nedumerirea fariseilor care erau orbi în cele ale spiritului.
  • Frica preoților de judecata romană.
  • Cyrenius și fariseii.
  • Vindecarea unui gutos. Mărturia nazarinenilor despre Iisus.
  • Dojana nazarinenilor.
  • Vorbele lui Cyrenius despre nazarineni.
  • Despre nevrednicia poporului.
  • Sfaturi pentru cei care fac legile
  • Chinuirea naturii psihice prin legile omenești.
  • Despre libertatea sufletului.
  • Binecuvântarea liberei creșteri spirituale.
  • Creșterea spirituală și legea.
  • Cuvântarea lui Iair despre efectele miracolelor.
  • Însușiri ale Ființei lui Dumnezeu.
  • Vindecarea rudelor bolnave ale unui evreu bătrân.
  • Discuția dintre fariseii cei bogați și ginerele bătrânului.
  • Fariseii citesc psalmul 37. Sfatul înțelept al lui Roban.
  • Cel mai bătrân dintre farisei, Roban, merge la Iisus.
  • Josa, bătrânul, mulțumește Domnului.
  • Despre ceea ce este omenesc și despre ceea ce este dumnezeiesc la Domnul.
  • Despre influența îngerilor asupra oamenilor.
  • Iubirea pentru Dumnezeu.
  • Despre natura adevăratei iubiri.
  • Despre ziua de apoi.
  • Domnul Iisus și ai Săi la pescuit.
  • Căsătoria lui Borus.
  • Ființa interioară a îngerilor.
  • Despre iubirea față de aproape a medicilor care-i slujesc pe ceilalți.
  • Propunerea făcută lui Iair. Despre ceremoniile exterioare.
  • Problemele lui Iair legate de moștenire.
  • Demisia lui Iair. Domnul în sinagogă.
  • Cei mai în vârstă vorbesc despre starea evreimii.
  • Mărturia vorbitorului despre chivotul legii.
  • Cei mai bătrâni se apără.
  • Chiwar mărturisește despre faptele și viața lui Iisus.
  • Sfatul dat de îngeri fariseilor.
  • Legătura dintre popoare și suveranii lor.
  • Roban și Kisjonah povestesc întâmplări din viața lor.
  • Cum ajută îngerii lumea. O sferă corticată.
  • Legătura dintre omul pământesc și Tatăl Ceresc.
  • Despre marea luptă lăuntrică a omului (lupta cu sine însuși).
  • Despre folosul pasiunilor.
  • Despre valoarea liberei voințe (a liberului arbitru).
  • Gândirea în inimă.
  • Despre aducerea înapoi a celui pierdut.
  • Despre natura, viața și munca spiritelor naturii.
  • Legende despre spiritele munților. Despre vrăjitorie.
  • Despre vrăjitori și ghicitori.
  • Domnul vindecă un om turbat.
  • O evanghelie pentru cei bogați.
  • În cripta lui Iair.
  • Învierea lui Josoe.
  • Bab și soția lui sunt uluiți de miracol. Făgăduința nemuririi pentru Josoe.
  • Cum trebuie slujit Dumnezeu.
  • Cina la Maria.
  • Cearta dintre Iuda și Toma.
  • Prevenirea lui Iuda de către Domnul.
  • Despre umilință și abnegație.
  • Măsura celor trei feluri de iubire.
  • Planul înțelept al lui Josoe.
  • Doi îngeri se oferă să-l slujească pe Josoe.
  • Cyrenius îl adoptă pe Josoe.
  • Povestirea lui Roban despre noul conducător al fariseilor.
  • Povestea și sfârșitul lui Ioan Botezătorul.
  • Discuția cu noul conducător al templului din Nazaret.
  • Mărturia lui Chiwar despre Ioan și Iisus.
  • Domnul îi laudă pe Roban și pe Chiwar.
  • Noul conducător al templului, Korah, și Chiwar în sinagoga din Nazaret.
  • Chiwar și Korah vorbesc despre învierea din morți a Sarei.
  • Părerea lui Chiwar despre Templu.
  • Discuția dintre Korah și Chiwar despre Mesia. Satana îl provoacă pe Chiwar la luptă.
  • Korah își aduce aminte că totuși îl cunoaște pe Iisus.
  • Prietenii lui Iisus la Borus.
  • Îndurarea lui Dumnezeu față de omenire.
  • Borus vorbește despre natura omului.
  • Conviețuirea prietenilor Domnului în Nazaret
 • A doua călătorie a Domnului: Nazaret - Grota din Betabara (primul miracol al bucatelor) - Muntele rugăciunii - Mersul pe Marea Galileii (proba credinței pentru Petru) - Cu corabia înspre Ghenizaret în golful cu același nume
  • Miracolul vindecării și miracolul bucatelor pentru cei cinci mii de oameni din pustiu.
  • Ucenicii pe marea furtunoasă.
  • Iuda slăvește miracolele esenienilor.
  • Ioan și Bartolomeu îi explică lui Iuda miracolele iluzorii ale esenienilor.
  • Filosofia esenienilor.
  • Ucenicii aflați într-o situație grea pe mare.
  • Testul credinței lui Petru.
  • Sosirea în orașul liber Ghenizaret.
  • Domnul cu ai săi la Ebahl.
  • Domnul binecuvântează familia lui Ebahl și îi dojenește pe esenieni.
  • Domnul și căpitanul roman.
  • Experiența de viață a căpitanului roman.
  • Domnul îi dă căpitanului câteva indicii asupra ființei și misiunii sale.
  • Relația unui profet cu Dumnezeu și cu oamenii.
  • Profeții, ca trimiși ai lui Dumnezeu, și deosebirea dintre ei și ființa Domnului.
  • Pajiștea sfințită. Mersul pe mare.
  • Despre adevărata rugăciune.
  • Disciplina și iubirea.
  • Lauda dreaptă și pericolul laudelor.
  • Iara vorbește despre experiențele avute în timpul rugăciunii.
  • Iara vede cerurile deschise.
  • Învățăturile lui Iisus trebuie să devină un bun al tuturor.
  • La Ebahl vin bolnavi. Oaspeții din Ierusalim și misiunea lor.
  • Scena dintre căpitan și templieri.
  • Puterea iubirii.
  • Visele Iarei despre crucificarea și învierea Domnului.
  • Discuția dintre căpitanul Iulius și Domnul despre răutatea templierilor.
  • Marea vindecare a bolnavilor prin atingerea mantiei Domnului.
  • Domnul și conducătorul fariseilor.
  • Iulius îi ceartă cu asprime pe farisei.
  • Trei documente.
  • Avertizarea Domnului asupra ticăloșiei templierilor.
  • Domnul vorbește despre spiritul iubirii.
  • Discuția dintre templieri și esenieni.
  • Domnul și cei doi esenieni.
  • O ascensiune miraculoasă.
  • Pe vârful „Capului dimineții“.
  • Despre natura fricii.
  • Cristos - ca mijlocitor între cer și Pământ.
  • Ridicarea Mării Galileii.
  • Un test al iubirii pentru Iara.
  • Puterea îngerilor. Vizită pe o stea.
  • Modalitatea interioară de a contempla creația.
  • Cum se învață dăruirea în lumea de dincolo.
  • O privire în sistemul cosmic stelar.
  • Perioadele de dezvoltare în lumea de dincolo.
  • Despre măreția spiritului uman.
  • Despre adevărata măreție spirituală.
  • Ucenicii sunt treziți din somn.
  • Cuvinte de laudă pentru Iara.
  • Realitatea visului avut de toți cei de pe munte.
  • Iara le arată lucrurile luate ca amintire.
  • Cum vorbesc credincioșii cu Domnul, în inimă.
  • Contemplarea naturii și corespondențele spirituale.
  • Contemplarea răsăritului de soare și a naturii dimineața.
  • Esenienii sunt însărcinați de Domnul să construiască școli.
  • Masa de dimineață, sfințită, de pe munte.
  • Satana apare pe munte.
  • Coborârea de pe munte.
  • O vindecare miraculoasă în casa lui Ebahl din Ghenizaret.
  • Ardoarea iubirii.
  • Despre diferențele sexuale la îngerii primordiali.
  • Despre pomană și despre sărbătorirea zilelor comemorative.
  • Psalmul 46 al lui David.
  • Despre iubirea dușmanilor.
  • Povestirea corăbierilor despre cele petrecute în timpul ultimei nopți.
  • Corăbierul și Rafael.
  • Primirea fariseilor în Ghenizaret.
  • Căpitanul Iulius povestește unele întâmplări cu preoții din Templu.
  • Despre moștenirea lui Iisus.
  • Neînțelegerea dintre Rafael și Iara.
  • Despre iubire, blândețe și răbdare.
  • Despărțirea de Domnul și plecarea Lui spre Sidon și Tir.
 • A treia călătorie a Domnului: Cu corabia prin Golf și apoi pe jos înspre nord în direcția Tirului - Reîntoarcerea la Marea Galileii - muntele de la mal (al doilea miracol al bucatelor) - Cu corabia înspre adăpostul din Magdala - Înapoi la muntele de pe mal - Pe jos înspre cocioaba lui Marcu în Cezareea lui Filip.
  • Scena din Tir cu femeia din Cana.
  • Despre posedarea de către diavol.
  • Izvorul făcător de minuni.
  • Marea minune a vindecării de pe munte.
  • Prezicerea Domnului referitoare la viitorul învățăturii Sale.
  • Hrănirea miraculoasă a celor patru mii de oameni.
  • Fariseii și saducheii îl încearcă pe Domnul.
  • Domnul într-o sărmană colibă din Cezareea lui Filip.
  • Mărturia ucenicilor despre Cristos.
  • Proprietarul colibei, pe nume Marcu, povestește grozăvii din Templu.
  • Fariseii - ucigași de copii.
  • Ucenicii sunt revoltați din cauza povestirii.
  • Pescuitul binecuvântat. Despre mizeria din Templu.
  • Marcu și fariseii, ca vânători de dijmă.
  • Prezicerea Domnului referitoare la moartea și învierea Sa.
  • Este anunțată vizita lui Cyrenius.
  • Marcu îl primește pe Cyrenius.
  • Îngerul, ca învățător al lui Josoe.
  • Darul lui Cyrenius pentru Marcu.
  • Pe mare.
  • Cuvintele lui Ioan despre diferența dintre înțelegerea obișnuită și cea spirituală.
  • Se apropie o corabie romană. Pescuitul îmbelșugat.
  • Noii oaspeți.
  • Despre metoda de învățământ a îngerilor și despre cea a școlilor lumești.
  • Despre dreptul Templului de a încasa zeciuiala și tributul.
  • Pedepsirea răufăcătorilor și a celor posedați.
  • Cuvintele înțelepte ale Iarei.
  • Materie și spirit.
  • Iara îi desface lui Josoe nodul gordian.
  • Despre limitarea în cunoaștere a omului.
  • Ce este adevărul?
  • Taina primei cauze a adevărului.
  • Discuția dintre Josoe și Iara.
  • Ce a văzut Iara în grădina ei.
  • Lămurirea pildei arătate de Iara.
  • Materialismul și reprezentanții săi.
  • Josoe și Iara vorbesc despre Iuda.
  • Fiecare popor are nevoie de un alt fel de conducător.
  • Lui Josoe îi pare rău.
  • Părerea lui Josoe despre îngăduirea sclaviei.
  • Îngrădirea prin legi și iubirea!
  • Despre cinste.
  • Natura materiei și a sufletului.
  • Răspunsul lui Cyrenius.
  • Necesitatea ca modalitate de a învăța.
  • Urmările traiului îmbelșugat.
  • Contradicțiile din Geneză.
  • Crearea primului om.
  • Creșterea bobului de grâu.
  • Creșterea spirituală a omului!
  • Suflet și trup.
  • Crearea cerului și a pământului.
  • Pământul și lumina.
  • Despărțirea luminii de întuneric.
  • Țelul ultim al întregii creații.
  • Mărturia lui Cyrenius despre Geneză.
  • Despre decăderea spiritelor, decăderea lui Adam și păcatul originar.
  • Puterea eredității.
  • Grijile lumii și urmările lor nefaste asupra sufletului.
  • Despre decăderea spiritelor.
  • Putere și opoziție.
  • Despre natura Satanei.
  • Învățătura spiritelor primordiale.
  • Urmările decăderii lui Lucifer.
  • Teaca și sufletul.
  • Despre cunoaștere.
  • Ce crede Marcu despre aproapele său.
  • Marcu îi salvează pe fariseii naufragiați.
  • Fariseii îl critică pe Iulius.
  • Hotărârea fariseilor.
  • Sfatul Domnului și referiri la iubirea de aproape.
  • Iulius le dă fariseilor sfatul cel mai bun.
  • Iara vorbește despre Domnul.
  • Dezvăluirea intențiilor Templului.
  • Miracolul făcut de arhanghelul Rafael
  • Scuzele tânărului fariseu.
  • Iulius îi învață pe farisei.
 • INDEX TEMATIC
 • INDEX AL PERSOANELOR
 • INDEX AL LOCALITĂȚILOR